Sunteți pe pagina 1din 1

Elev:......................................... Data .............................

Clasa: ......................................

TEZĂ ECONOMIE APLICATĂ


SEM I – Nr. 1
Subiecte:
I. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare:

1. Pentru a feri economiile de depreciere, dobânzile la depozitele bancare trebuie să fie inferioare ratei inflaţiei.
2. Despăgubirea de asigurare este suma de bani pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului
pentru compensarea pagubelor produse.
3. Obiectivele de cheltuieli ale menajelor se pot grupa în: cheltuieli pentru consum,cheltuieli pentru
producţie, plăţi de taxe şi impozite
4. Gradul de bunăstare al unei familii este dependent de gradul de asigurare a unei stabilităţi financiare.
5. Impozitele şi taxele sunt fluxuri de ieşire de la menaje către firme.
6. Prima pentru Răspunderea Civilă Obligatorie se negociază între posesorul autoturismului şi asigurător.
7. Dobânda anuală efectivă plătită de populaţie la creditele contractate este mai mică faţă
de nivelul ratei dobânzii de referinţă.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau F, dacă apreciaţi
că enunţul este fals. 18 puncte

b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 12 puncte

c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al


enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să
devină adevărat. 10 puncte

II. Grupaţi şi exemplificaţi obiectivele de cheltuieli ale menajelor.


15 puncte
III. Identificati asemanarile si deosebirile dintre asigurarile obligatorii si cele facultative.
10 puncte
IV. Alegeţi răspunsul corect:
1.Economisirea în cadrul unei familii este motivată de:
a) diversitatea bugetelor;
b) coşul zilnic de bunuri;
c) situaţii neprevăzute;
d) venituri din dividende.

2.Mobila existentă în camera bunicilor reprezintă:


a)o resursă financiară;
b)o nevoie personală,individuală
c)o resursă umană;
d)o resursă materială. 10 puncte

V. Definiţi următorii termeni:asigurare, asigurator şi asigurat 15 puncte

NOTA: Se acorda 10 puncte din oficiu.Se punctează şi calitatea lucrării şi folosirea adecvată a termenilor economici.