Sunteți pe pagina 1din 2

M3 ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ

PROGRAMA ȘCOLARĂ CLASA a X a

Capitolul 1. Procesul comunicarii


1.1. Ce este comunicarea
1.2. Elementele procesului de comunicare
1.3. Pozitionarea intr-o schema de comunicare
1.4. Obiectivele comunicarii
1.5. Functiile comunicarii
1.6. Nivelurile comunicarii

Capitolul 2. Formele comunicării


2.1. Comunicarea verbală
2.2. Comunicarea nonverbala
2.3.Comunicarea scrisa
2.4. Stabilirea formelor de comunicare indicate in diferite contexte

Capitolul 3. Mijloace de comunicare


3.1. Mass media
3.2. Mijloace de comunicare orala
3.3. Mijloace de comunicare scrisa
3.4. Mijloace de comunicare vizuala
3.5. Mijloace de comunicare audiovizuala
3.6. Internet

Capitolul 4. Comunicarea scrisa


4.1. Caracteristicile mesajului scris
4.2. Reguli de redactare a mesajului scris
4.3. Formele comunicarii scrise (proces verbal, minuta, memoriu, referat, raport, dare de seama)
4.4. Corespondenta comerciala (cerere de oferta, comanda)

Capitolul 5. Comunicarea nonverbala


5.1. Limbajul tacerii
5.2. Limbajul timpului
5.3. Limbajul corpului
5.4. Gestica
5.5. Tonalitatea vocii
5.6. Aspectul fizic/prezenta personala
5.7. Limbajulspatiului
5.8. Limbajul culorilor

Capitolul 6. Comunicarea eficienta


6.1. Factori ce influenteaza comunicarea

1
6.2. Tehnici de ascultare
6.3. Ascultarea activa/pasiva
6.4. Barierele comunicarii si indepartarea lor
6.5. Conflicte si solutionarea lor

Capitolul 7. Agenda electronica


7.1. Importanta agendei electronice
7.2. Colectarea, prelucrarea si folosirea informatiilor
7.3. Validarea informatiilor oferite de agenda electronica
7.4. Organizarea unei agende electronice
7.5. Utilizarea agendei electronice

Capitolul 8. Administrarea corespondentei


8.1. Reguli de monitorizare a corespondentei
8.2. Proceduri specifice de receptie a corespondentei si aplicarea lor
8.3. Inregistrarea datelor cu privire la corespondenta primita
8.4. Expedierea corespondentei prin posta sau fax
8.5. Posta electronica

Capitolul 9. Etica profesionala


9.1. Relatiile interumane-climatul optim de munca
9.2. Conditii care faciliteaza activitatea umana: structura personalitatii, tipuri de temperament,
psihologia grupurilor
9.3. Imaginea personala
9.4. Deontologia profesionala
9.5. Principii de etica profesionala
9.6. Norme etice la locul de munca, norme de comportament
9.7. Disciplina in munca si secretul de serviciu