Sunteți pe pagina 1din 2

Adjectivul

Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care exprimă însușirea unui obiect.

Adjectivul este folosit pentru a descrie, pentru a exprima o părere despre cineva sau ceva.
Adjectivul determină un substantiv:
Trandafirii roșii înfloriseră deja. (ce fel de trandafiri? – roșii)

Adjectivul se acordă în gen, număr și caz cu substantivul pe care îl determină.

Floarea albă de cireș te îmbie cu parfumul ei.


Floarea- genul feminin, numărul singular, cazul N.
albă- genul feminin, numărul singular, cazul N.

Adjectivul poate avea funcție sintactică de:

o atribut: Fulgii jucăuși umpleau văzduhul.


o nume predicativ: Puii sunt gălăgioși.

Gradele de comparație:

o pozitiv: înalt: Marin este înalt.


o comparativ:- de inferioritate: mai puțin înalt: Vasile este mai puțin înalt decât
Ionel.
- de egalitate: la fel de înalt: Ion este la fel de înalt ca Dan.
- de superioritate: mai înalt: Marin este mai înalt decât Ana.
o superlativ:- relativ:- de superioritate: cel mai înalt

- de inferioritate: cel mai puțin înalt

- absolut:- de superioritate: foarte înalt

- de inferioritate: foarte puțin înalt

Clasificarea adjectivelor:

1. După flexiune:
a) adjective variabile (își modifică forma în vorbire)
- cu patru forme flexionare: înalt, înalte, înalți, înalte;
- cu trei forme flexionare: lung, lungă, lungi;
- cu două forme flexionare: mare, mari;
b) adjective invariabile (nu își modifică forma în vorbire): cumsecade, gri.
2. După proveniență:
a) adjective propriu-zise: mic, iute;
b) adjective participale (provenite din verb la participiu): (temă) efectuată;
c) adjective pronominale: acest pom, nicio floare, fiecare animal, altă fată.

Posibilități combinatorii ale adjectivului

a) Substantiv-adjectiv: carte interesantă, flori multicolore;


Adjectivul se acordă în gen, număr și caz cu substantivul determinat.

Topica: Adjectivul poate sta după substantivul pe care îl determină, dar și în fața acestuia.
Când stă în fața substantivului, preia articolul hotărât: frumoasa fată. Când stă după un substantiv
articulat hotărât, adjectivul adjectivul poate fi legat de acesta prin articol demonstrativ: fata cea
frumoasă.

Funcția sintactică: În grupul substantiv-adjectiv, adjectivul are funcția sintactică de atribut.

b) Verb copulativ-adjectiv
Cartea este interesantă.
,,este”- verb copulativ
,,interesantă”- nume predicativ

În grupul verb copulativ-adjectiv, adjectivul are funcția sintactică de nume predicativ. În


acest caz, adjectivul se acordă în gen, număr și caz cu subiectul.

c) Prepoziție-adjectiv: de frumoasă

Adjectivul arată cauza, modalitatea, timpul.

d) Numeral-adjectiv: cele trei albe (numeralul substituie un substantiv)

S-ar putea să vă placă și