Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Economic ’’Hermes’’ Petroşani

Disciplina: MODULUL III „Calitatea produselor şi serviciilor” TEORIE+LT


Clasa : a – IX – a B
Anul: 2011-2012
Programa : Anexa nr 2 la OMECI nr. 4857 din 31.08.2009
Profesor : BĂDESCU MARIA

PLAN DE LECŢIE
Titlul lecţiei: Calcularea valorii calorice a alimentelor
Scopul lecţiei: Calcularea valorii calorice a alimentelor

Obiective:
Să precizeze componentele valorii nutritive a alimentelor;
Să precizeze rolul substanţelor cu rol energetic în organism;
Să calculeze valoarea calorică a alimentelor

Metode şi procedee utilizate :


o autoevaluarea, conversaţia, expunerea, explicaţia, munca independenta,
exemplul, exerciţiul, studiul de caz, joc de rol ;
Tipul lecţiei :
o de formare de priceperi și deprinderi.
Forme de organizare a activităţii: individual, pe grupe
Durata : 50 minute
Locul de desfăşurare : sala de clasă
Desfăşurarea lecţiei :
a) Moment organizatoric : prezenţa şi aspecte de disciplină şcolară , pregătirea
materialului didactic
b) Desfăşurarea propriu – zisă a lecţiei :
Prof. reactualizează vechile cunoştinţe apelând la volumul noţional însuşit la
lecţiile anterioare, adică în cadrul unităţii de învăţare, pune întrebări prin
conversaţie frontală
De unde derivă cuvântul Glucide?
Care este rolul energetic al glucidelor?
De unde derivă cuvântul Lipide? .
Care sunt cele mai importante surse de lipide?
Care este rolul energetic al lipidelor?
De unde derivă cuvântul Protide?
Care sunt cele mai importante surse de protide?
Care este rolul energetic al protidelor?

Urmează activitatea individuală independentă a elevilor . Profesorul


supraveghează activitatea elevilor.

Stiluri de
Timp Scopul predării Strategia de învăţare
predare Strategia de învăţare V A P Resurse
5 min. Organizarea - pregătirea - autocontrol, observare ☺ ☺ ☺ - catalogul,
clasei colectivului organizarea clasei,
de elevi ; preg materialelor
didactice
10 Reactualizarea Chestionarea - răspund la întrebările ☺ ☺ ☺ Chestionarea orală,
min. cunoștințelor orală, profesorului, adresate pentru observarea și
teoretice observarea și identificarea cunoştinţelor aprecierea verbală.
necesare pentru aprecierea anterioare;
formarea verbală.
priceperilor și
deprinderilor
15 Trecerea de la - suport de Aceasta va fi o situatie de ☺ ☺ ☺ - suport de curs
min. teorie la curs invatare in care elevii se vor - creta
practică simti in largul lor,utilizand - tabla
suportul de curs pentru ☺
elaborarea ideilor.
15 Dobândirea de - fişă de - sunt rezolvate cerinţele din ☺ - fisa de lucru
min. abilităţi lucru; fişa de lucru, pe grupe, fiecărei
practice - expunere grupe revenindu-i câte un tabel;
orală - încurajează elevii să discute în

Consolidarea şi cadrul grupului despre modul
exersarea de completare a fiselor de lucru;
practică - se completează fişele de lucru,
rezultatele sunt prezentate în ☺ ☺ ☺
plen, şi se analizează rezultatele
obţinute;

☺ ☺ ☺
5 - se asigură feed-back-ul ☺ ☺ ☺
min. privind activităţile desfăşurate

V – vizuala
A – auditiva
P – practica

FISA DE DOCUMENTARE
Activitatea 1
Principalii furnizori de energie sunt:
 glucidele, prin arderea unui gram de glucide se degajă 4,1 calorii
 proteinele, prin arderea unui gram de proteine se degajă 4,1 calorii
 lipidele, prin arderea unui gram de lipide se degajă 9,3 calorii
Necesarul de energie ca şi valoarea energetică a alimentelor se exprimă în
calorii (cal) sau jouli (1cal = 4,18jouli), ca unităţi de măsură.
T
Formula după care se calculează valoarea calorică este următoarea :
W (cal) = P(g) * 4,1(cal/g) + L(g) * 9,3(cal/g) + G(g) * 4,1(cal/g

abele de compoziţie a produselor alimentare,


Conţinutul in protide, lipide, glucide, (in grame la 100 g de aliment
consumabil)
Necesarul
pentru
Nr. Denumirea 100g Apă Proteine Lipide Glucide
Calorii
crt alimentelor produs % % % %
comestibil
în grame
LAPTE ŞI PREPARATE
Lapte de
1. 100 87,5 3,5 3,5 4,5 65
vacă integral
2. Sana 100 88,0 3,5 3,6 4,0 64

3. Lapte praf 100 4,0 27,0 24,0 40,0 498


Brânză
4. grasă de 100 70,0 13,0 9,0 4,5 155
vacă
Telemea de
5. 100 51,3 18,9 24 1,0 305
oaie
Caşcaval
6. 100 32 28.6 32.4 1.0 423
Dobrogea
Caşcaval
7. 100 50 25 19 1,0 283
Penteleu
Brânzeturi
8. 100 52 7 36 0,9 366
topite
Extras din tabelul de compoziţie a produselor alimentare.
Activitatea 2

Calculul valorii calorice a preparatului “sandviş cu salam” cantitate brută pentru 10 porţii

materii prime U/M cantitate Proteine Lipide Glucide


brută
pentru 10 % g % g % g
porţii

Pâine albă kg 0,300

Salam kg 0,200

Unt kg 0,100

Castraveţi kg 0,100
muraţi
Total

Formula după care se calculează valoarea calorică este următoarea :


W (cal) = P(g) * 4,1(cal/g) + L(g) * 9,3(cal/g) + G(g) * 4,1(cal/g

Calculul valorii calorice pentru o porţie.


W (cal)?