Sunteți pe pagina 1din 1

Aspecte convergente și divergente

Noile programe școlare în vigoare din 2017 au caracteristici diferite față de vechile
programe. Structura lor pornește de la profilul de formare al absolventului de gimnaziu iar
nucleul tare este reprezentat de asocierea dintre competențele specifice și activitățile de învățare.
În plus, oferă exemple de activități de învățare pentru fiecare competență specifică iar sugestiile
metopdologice sunt mult mai consistente având rolul de a orienta cadrul didactic în proiectarea și
realizarea lecțiilor.
Programa de opțional trebuie realizată după modelul de proiectare pe competențe al
programelor de trunchi comun și să aibă aceeași structură.
Aspectele convergente țin de structura programelor, ambele cuprinzând o notă de prezentare,
competențe generale, pe care programa de opțional le preia din programa disciplinei de trunchi
comun, competențe specifice, conținuturi și sugestii metodologice
Aspectele divergente apar deoarece programa de opțional este particularizată pe nevoile
clasei. Competențele specifice sunt diferite de cele pe care le conține programa de trunchi
comun, chiar dacă derivă din competențele generale, ele trebuie să aducă ceva nou, să
urmărească obiective suplimentare celor din programa de trunchi comun. Sugestiile
metodologice prezente în programa de opțional sunt particularizate pe competențele specifice
cursului, chiar dacă sunt derivate din cele conținute de programa disciplinei de trunchi comun. Pe
lângă stategii didactice și tipuri de exerciții, ele includ și modalități de evaluare. Un alt aspect
divergent este bibliogarfia pe care se bazează profesorul care propune programa cursului de
opțional.

S-ar putea să vă placă și