Sunteți pe pagina 1din 1

UMANISMUL

Umanismul – curent cultural apărut în Italia în perioada Renașterii (secolul al XIV-lea până

în secolul al XVII-lea), punând în centrul tuturor preocupărilor omul.

Trăsături:

1. Promovarea conceptului de om universal ca ideal renascentist

-preluarea ideii din Antichitate „Omul este măsura tuturor lucrurilor.”

-„nimic din tot ce-i omenesc nu mi-e străin.”

-omul universal este armonios dezvoltat din punct vedere fizic, cultivat din punct vedere
intelectual, iubitor de cunoaștere și de frumos, om de cultură și de acțiune.

- omul trebuie să aibă o educație filozofică, literară, științifică, artistică și fizică.

2. Armonia dintre om și natură

-se promovează cunoașterea științifică a naturii și a omului.

-pictorilor li se recomandă ”să studieze cu atenție marele model al naturii”.

3. Libertatea, demnitatea și perfectibilitatea ființei umane

-se pune accentul pe rațiune.

-„Nimic nu este mai presus pe pământ decât omul, nimic nu este mai presus în om decât
mintea și sufletul.” (Pico della Mirandola).

4. Admirația față de Antichitate

-sunt căutate și studiate manuscrisele antice, comorile artei antice.

5. Respectul pentru educație

-se creează biblioteci și librării.

6. Atitudine anticlericală

Reprezentanți: Pico della Mirandola, Francesco Petrarca, Giovani Boccaccio, Leonardo


da Vinci, Michelangelo Buonarroti (Italia); Pierre de Ronsard, Michel de Montaigne,
François Rabelais (Franța), William Shakespeare (Anglia), Cervantes, Lope de Vega
(Spania)