Sunteți pe pagina 1din 4

Varianta I Totalizarea 2

1. Misiunile structura organizatorică, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea lucrului


punctului medical al batalionului.
2. Misiunile, dotarea cu materiale medico sanitare și organizarea lucrului sălii de pansamente a punctului
medical al brigăzii. Documentele de evidență și darea de seamă.
3. Misiunile, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea lucrului farmaciei punctului medical al
brigăzii.
4. Misiunile, dotarea cu materiale medico-sanitare și organizarea lucrului terenului de evacuare a punctului
medical al brigăzii.

1. Punctul medical al batalionului în condiţii de campanie are următoarele misiuni:


- căutarea răniţilor şi bolnavilor pe câmpul de luptă, organizarea acordării primului ajutor, adunarea,
scoaterea şi evacuarea acestora la punctul medical al batalionului;
- primirea, efectuarea triajului medical al răniţilor şi bolnavilor, acordarea unor elemente de urgenţă ale
primului ajutor medical şi acordarea ajutorului premedical;
- primirea de la şeful serviciului medical al brigăzii a forţelor şi mijloacelor de întărire a batalionului şi
repartizarea lor subunităţilor (companiilor, plutoanelor);
- efectuarea recunoaşterii medicale a terenului de dislocare (în defensivă) a batalionului;
- efectuarea măsurilor sanitaro-igienice şi antiepidemice în batalion;
- instruirea medico-militară a efectivului batalionului;
- instalarea punctului medical al batalionului ca etapă medicală (doar în defensivă).

Structura organizatorică a punctului medical al batalionului:


-şeful serviciului medical al batalionului - şeful punctului medical - 1
-medic de pregătire generală - 1
-felcer - 1
-instructor sanitar - 2
-sanitar - 2
-şoferi-sanitari (din ei unul e superior)

Inzestrarea punctului medical al batalionului:


- trusa felcerului
- trusa medicului de campanie
- trusa „Ambulatoriu - sala de pansament”
- trusa „Pansamente sterile”
- trusa „Aţele”
- trusa „Antibiotice n r.l”
- trusa (geanta) sanitarului
- trusa (geanta) instructorului sanitar
- aparate pentru ventilarea pulmonară artificială DP-1002
- inhalator de oxigen portativ KI-4
- forme medicamentoase în fiole şi seringi-tub
- oxigen medical în butelii
- alcool etilic
- seringi 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0 ml
- sisteme pentru transfuzia sângelui
- remedii, utilaj şi dispozitive pentru dezinfecţie
- masă pentru pansament de campanie în ladă
- mască antigaz pentru răniţi în craniu
- brancarde
- chingi pentru brancarde
- chingi speciale
- suport pentru lavoar
- suporturi pentru flacoane
- scaune pliante
- lavoar
- semnul „Crucea Roşie” - pentru fiecare lucrător medical
- steagul „Crucea Roşie”
- rezervor de apa potabila
- mijloace de incalzire a ranitilor

Organizarea lucrului punctului medical al batalionului


In lupta de ofensivă punctul medical al batalionului nu se instalează, ci lucrează „din mers”. In cazul dat lui i
se planifică şi i se indică direcţia principală de deplasare în urma batalionului aflat în ofensivă. Răniţii şi
bolnavii din companiile batalionului, după acordarea primului ajutor, vor fi adunaţi la direcţia deplasării
punctului medical în aşa-numitele „grupuri mari”. Punctul medical se va opri la fiecare din aceste grupuri de
răniţi şi bolnavi, va acorda ajutorul premedical şi unele elemente ale primului ajutor medical, deplasându-se
în continuare spre alt grup.
In defensivă punctul medical al batalionului se instalează la 2,5-3 km de la linia frontului.
Pentru instalarea şi organizarea mai eficientă a lucrului punctului medical al batalionului e necesar un
adăpost şi un teren. Aici se vor afla şi autosanitarele repartizate de la compania medicală a brigăzii până la
iniţierea luptei de defensivă.
Autosanitarele punctului medical al batalionului în acelaşi timp se vor afla la posturile de autosanitare
organizate la direcţia acţiunilor de luptă ale fiecărei companii ce constituie primul eşalon al batalionului.
La sosirea autosanitarelor la punctul medical al batalionului, sanitarii, şoferii sanitari, instructorii sanitari vor
debarca răniţii şi bolnavii şi cu aceleaşi brancarde îi vor aşeza pe suporturi speciale.
Medicul împreună cu felcerul vor efectua triajul medical pentru a alege răniţii şi bolnavii care necesită
măsuri de urgenţă, în lipsa acordării cărora ei nu vor suporta evacuarea ulterioară. Deci, în primul rând va fi
acordat ajutorul medical răniţilor şi bolnavilor care necesită unele măsuri de urgenţă ale primului ajutor
medical. Ulterior se acordă ajutorul medical restului de răniţi şi bolnavi.
In cazul în care la punctul medical al batalionului vor sosi pierderi sanitare în masă sau inamicul a pătruns în
dispozitivul de luptă al batalionului şi, prin urmare, apare pericolul de a ajunge la punctul medical, răniţilor
şi bolnavilor li se va efectua triajul medical şi li se va acorda ajutorul medical necesar în saloanele
autosanitarelor sosite. în aşa cazuri lezaţii vor fi evacuaţi cu aceleaşi mijloace de transport la următoarea
etapă de tratament şi evacuare - la punctul medical al
brigăzii.
E absolut clar că pentru punctul medical al batalionului este caracteristic ajutorul premedical ca tip de ajutor
medical, chiar şi dacă aici se acordă unele elemente ale măsurilor de urgenţă a primului ajutor medical.

2. Sala de pansament este o secţie funcţională de bază care, ca şi cortul de primire şi triaj, se instalează
în cortul UST-51 (UZ-68). Se înzestrează cu mese (pentru registrator, medicamente, materiale de
pansament), o măsuţă pentru instrumentar steril, două mese de pansament, scaune, lavoar, cuier,
lighene emailate pe suporturi pentru prelucrarea mâinilor medicilor, suporturi pentru flacoane,
lighene pentru lavoar şi pentru acumularea materialelor folosite (seringi, sisteme, flacoane,
pansamente etc.), mijloace de îngrijire a răniţilor şi bolnavilor. Se folosesc seturile: „Sala mare de
pansament”, „Stomatologic”, „Pansamente sterile”, „Aţele”, „Pansamente sterile pentru
combustionaţi” „Ajutorul special”, „Medicamente pentru tratamentul răniţilor şi combustionaţilor
nr.l”, „Antibiotice nr.l”, bormaşină şi fotoliu stomatologic, aparate de ventilare artificială a
plămânilor, inhalatoarele de oxigen. În sala de pansament se completează documentele de evidenţă
medicală: fişa medicală primară, registrul de evidenţă a răniţilor şi bolnavilor, registrul de evidenţă a
pansamentelor, registrul de evidenţă a transfuziilor, registrul de evidenţă a lucrului cabinetului
stomatologic. Aici trebuie să fie mărci de triaj.

In sala de pansament lucrează un medic generalist, un medic stomatolog, un felcer, doi instructori
sanitari şi un sanitar

In sala de pansament răniţii şi bolnavii sosiţi se aşază cu aceleaşi brancarde pe mesele de pansament.
Aici la o masă de pansament lucrează un medic generalist, la alta - medicul stomatolog, fiecare din ei
având în pereche câte un instructor sanitar. Felcerul are grijă de asigurarea medicilor cu instrumentar
steril, materiale de pansament, form medicamentoase etc. Răniţilor şi bolnavilor li se acordă în
primul rând măsurile de urgenţă ale primului ajutor medical (hemostaza, combaterea asfixiei,
măsurile anti-şoc etc.).
Setul „Ambulatoriu - sala de pansament” este destinat pentru punctele medicale ale batalioanelor, în
fruntea cărora se află un medic. Conţine medicamente de grupul „A” şi „B”, instrumentar şi aparataj
medical etc. După materialele consumabile setul asigură primul ajutor medical la 100 de răniţi şi
bolnavi şi la 50 de lezaţi prin substanţe toxice şi radioactive, în perioada de acalmie – pentru
tratamentul de ambulatoriu la 50-70 de răniţi şi bolnavi.

3. Farmacia va fi instalată într-un cort de tabără şi se înzestrează cu o masă de lucru a farmacistului,


lavoar, scaun, setul „Farmacia punctului medical al brigăzii”. De regulă, în farmacie se păstrează
seturile, care la momentul respectiv nu se folosesc în secţiile funcţionale, de asemenea, rezerva de
materiale medicale a şefului serviciului medical al brigăzii. în farmacie se îndeplineşte „Registrul de
evidenţă a mijloacelor materiale” (pentru materialele de inventar) şi aparate - pentru materialele
consumabile).

In farmacie lucrează şeful farmaciei.

Şeful farmaciei efectuează evidenţa strictă şi darea de seamă cu privire la dinamica materialelor
medicale. Materialele medicale, destinate unei brigăzi de infanterie motorizată pentru timp de
campanie, conform Normelor de aprovizionare aprobate de Ministerul Apărării al R.M., facilitează
acordarea primului ajutor medical în volum deplin la 500 de răniţi şi bolnavi, sau la 350 - în volum
redus.

Farmacia este destinată pentru primirea, evidenţa, păstrarea şi emiterea materialelor medicale.
Materialele medicale se primesc în forme oficiale, de aceea în farmacia punctului medical al brigăzii,
de regulă, formele medicamentoase nu se prepară. Emiterea materialelor medicale se face la cererea
şefilor subunităţilor medicale ale brigăzii în conformitate cu decizia şefului serviciului medical al
brigăzii (comandantului companiei medicale a brigăzii).
Setul „Farmacia punctului medical al brigăzii” este destinat pentru înzestrarea şi asigurarea lucrului
farmaciei punctului medical al brigăzii. Conţine forme medicamentoase de grupul „A” şi „B”, utilaj
farmaceutic şi altele. După materialele consumabile asigură acordarea primului ajutor medical la 100
de răniţi şi 50 de lezaţi prin substanţe toxice sau iradiere.
4. Cortul (terenul) de evacuare se înzestrează cu o masă pentru registrator, o masă pentru medicamente,
o masă pentru alimente şi ceai, suporturi pentru brancarde, trusa felcerului seturile „Pansamente
sterile”, „Atele”, aparataj de ventilare artificială a plămânilor inhalator de oxigen, mijloace de
îngrijire a răniţilor şi bolnavilor, lavoar, cuier ş.a. S instalează în cortul de tabără sau pe un teren
deschis (în timp cald). Aici sunt necesar fişele medicale primare, mărcile de triaj şi registrul de
evidenţă a răniţilor şi bolnavilor. Pregătirea răniţilor şi bolnavilor spre evacuarea ulterioară se
efectuează în cortul (terenul) de evacuare de către un felcer. Aici ei primesc hrană, ajutorul
medicamentos pentru a suporta evacuarea la etapa următoare de tratament şi evacuare, îngrijiri
medicale, se odihnesc în aşteptarea evacuării medicale. Toţi lezaţii sunt
înregistraţi în registrul de evidenţă a răniţilor şi bolnavilor şi repartizaţi în grupuri după ordinea de
evacuare în conformitate cu indicaţiile medicului prin mărcile de triaj. Bolnavii infecţioşi vor fi
temporar izolaţi în izolator. Din izolator bolnavii infecţioşi se evacuează cu mijloace de transport
separate la etapa de tratament şi evacuare ulterioară, de regulă, la spitalul boli infecţioase, după ce
izolatorul se supune dezinfecţiei totale.