Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA 2

1. Prezentați elementele impozitului pe profit cf. CODULUI FISCAL:


 Contribuabili
 Sfera de cuprindere a impozitului
 Scutiri
 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
 Venituri neimpozabile
 Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operațiunea de fiducie
 Cotele de impozitare
 Perioada impozabilă
 Stabilirea deducerilor personale și a sumelor fixe

2.Prezentați elementele impozitului pe venitul microîntreprinderilor cf.


CODULUI FISCAL;
 Aria de cuprindere a impozitului
 Anul fiscal
 Cotele de impozitare
 Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul
anului
 Baza impozabilă
 Reguli de determinare a condițiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile
microîntreprinderii
 Termenele de declarare a mențiunilor
 Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
 Prevederi fiscale referitoare la amortizare și impozitul pe dividende

3. Mihocaș Florena