Sunteți pe pagina 1din 47

https://agora.reteauaedu.

ro

Tuturor care au găsit timp și


au manifestat interes față de tema
WEBINARULUI.
SCOPUL WEBINARULUI
•DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE
COMUNICARE EFICIENTĂ:
ABILITĂȚII DE A ASCULTA ȘI DE A NE FACE
ASCULTAȚI, DE A SPUNE LUCRURILE ÎN AȘA
FEL ÎNCÂT SĂ NU LĂSĂM LOC DE
AMBIGUITĂȚI ȘI CONFUZII.
TRASEUL CURSULUI SUCCES!

Tehnici de
comunicare//
Sfaturi utile
Barierele
comunicării  Discursul de
raliere
Stiluri de
comunicare  Sistemul
VAKOG
Formele
comunicării  Crearea unei
prezentări
Funcțiile
comunicării  Scrisoarea de
intenție
Delimitări
conceptuale
COMUNICARE:
PROCES, CONȚINUT ȘI FORMĂ
„Comunicarea este trimiterea şi primirea mesajului de la o
persoană la alta”. Ston Decoven

„Comunicarea este procesul împărtăşirii cu o altă persoană sau cu


alte persoane a cunoştinţelor, intereselor, atitudinilor, opiniilor,
sentimentelor şi ideilor”. Larry A. Samvar, Jack Milts

„Comunicarea este un proces, de regulă, intenţionat de transfer


de informaţie şi înţelesuri între indivizi, grupuri, niveluri sau
subcomponente organizaţionale şi organizaţii în întregul lor”.
Șerban Iosifescu

Comunicarea este EMOȚIE!


A comunica eficient presupune a şti să îţi exprimi emoţiile.
DE CE COMUNICĂM?
•A împărtăși emoții.
a satisface •A face schimb de informații.
nevoia de •A ne bucura.
afirmare de
sine a fi •A ne dezvolta.
înțeles •A ne exprima curiozitatea.
•A pune întrebări.
a fi •A oferi un răspuns.
apreciat de
cei din jur COMUNICĂM •A ne exprima curiozitatea.
•A face parte dintr-o echipă.

pentru
•A ne simți fericiți.
•A fi sănătos.
•A susține o conversație.
ainteracționa •A atrage atenția.
•A supraviețui.
•A influența.
•A negocia.
a învăța
•A câștiga.
•A dărui plăcere.
•A crește puterea personală.
•… .

COMUNICĂM SĂ PROVOCĂM O REACŢIE


(o schimbare de comportament sau de atitudine).
FUNCȚIILE COMUNICĂRII
Informare

Motivarea Educație

Funcțiile
comunicării Promovarea
Distrație culturii

Socializare Integrare
FUNCȚIILE COMUNICĂRII PEDAGOCICE
Informativă,
transmiterea
mesajului didactic, Formativă,
Educativă ,
educativ stimularea
gândirii,
de cooperarea, creativității
coeziune și afirmare
Funcțiile
comunicării
pedagogice Soluționare a
Evaluare și problemelor
control

Socializare Integrare
CUM COMUNICĂM?

SCRIS ORAL

intrapersonală interpersonal în masă

VERBAL NONVERBAL PARAVERBAL


COMUNICĂM

DIRECT INDIRECT

INCIDENTAL CONSUMATOR
INSTRUMENTAL
(consecință a stărilor
(fără scop bine emoționale) (când urmărim un scop
stabilit) bine definit)

PE ORIZONTALĂ PE VERTIVALĂ
(de la egal la egal) (cu superiori, cu subalterni)
SEXTETUL SITUAȚIILOR DE COMUNICARE
Participanți//
Actori sociali//
Emițător-Receptor(i)

Norme//Reguli// Cadrul fizic/psihic


Interacțiune// Timp//Spațiu
Interpretare

Intrumente//
E R Scopuri//Efecte
Rezultate ale
Canale//Coduri// comunicării
Mesaje

Actele//Acțiunile
Conținutul și forma mesajului

E mițător
R eceptor
Arta de a
Arta de a
analiza/
asculta și auzi
a interpreta

COMUNICAREA
... eficientă
Arta de a
scrie

Arta de a Arta de a
interacționa vorbi
MODELUL C.SHANNON ŞI W. WEAVER, 1949

MESAJ

CODARE DECODARE

EMIŢĂTOR RECEPTOR

CONEXIUNE DESTINATAR
INVERSĂ
feedback
MODELUL PROCESULUI DE COMUNICARE
Adaptare dupa Stallard, J.J, Smith, E.R., Price, S.F., 1989

http://www.scrigroup.com/management/COMUNICARE-MANAGERIALA81794.php
CICLUL COMUNICĂRII
AXIOMELE COMUNICĂRII
După Paul Watzlawick, Helmick Beavin, Don Jackson
Scoala de la Palo Alto, formata in jurul celebrului Institute of Mental Research

Axioma 1:„Comunicarea este inevitabilă” sau „Non-


comunicarea este imposibilă.”

Axioma 2: „Comunicarea se dezvolta pe două planuri: planul


conținutului și planul relației. Primul oferă informații, iar al doilea
oferă informații despre informații”.

Axioma 3: „Comunicarea este un proces continuu ce nu poate fi


abordat în termini atemporali.”
Axioma 4: „Comunicarea se bazează atât pe informație în forma
digitală (procesată de sistemul nervos central), cât și pe informalie analogică
(procesată de sistemul neumvegetativ)”.
Axioma 5: „Comunicarea este ireversibilă”.
Axioma 7: „Comunicarea implică procese de acomodare și ajustare a
comportamentelor ambilor interlocutori”.

http://www.scrigroup.com/management/COMUNICARE
• SUCCESUL UNEI COMUNICĂRI DEPINDE ÎN EGALĂ
MĂSURĂ DE CALITĂȚILE DE EXPRIMARE ALE
VORBITORULUI ȘI DE CARACTERISTICILE
RECEPTORULUI.
STILURILE DE COMUNICARE
STILUL COOPERANT • Stil prin care dezvoltăm relații.

STILUL REZOLUTIV • Stil prin care se încearcă rezolvarea problemelor.

STILUL DIRECTIV • Direcționează, orientează spre anumite reacții.

STILUL BAZAT PE NEGOCIERE • Folosit în afaceri

STILUL AGRESIV • Atac verbal, intimidare, violență.

STILUL PASIV/PERMISIV• Ignorarea propriilor drepturi și interese în


favoarea celorlalți.

STILUL ASERTIV • Exprimarea emoțiilor, convingerile fără a afecta


și a ataca drepturile celorlalți.
https://viorelscripcariu.ro
FACTORI CARE ÎMPIEDICĂ COMUNICAREA EFICIENTĂ

 PERCEPȚIA FIECĂREI PERSOANE ESTE UNICĂ. IATĂ DE CE


MESAJUL PRIMIT DE RECEPTOR NU ESTE APROAPE
NICIODATĂ IDENTIC CU CEL PE CARE EMIȚĂTORUL VREA
SĂ-L TRANSMITĂ.
 CEI MAI MULȚI OAMENI ADAPTEAZĂ INFORMAȚIA ÎN
FUNCȚIE DE CEEA CE AR VREA SĂ AUDĂ. ADESEA, EI ALEG
SĂ NU AUDĂ, SAU CHIAR RESPING UNELE INFORMAȚII
PENTRU A NU FI NEVOIȚI SĂ SE CONFRUNTE CU
REALITATEA.
 OAMENII GÂNDESC MULT MAI REPEDE DECÂT VORBESC.
O PERSOANA POATE SPUNE 100-175 DE CUVINTE PE MINUT,
ȘI POATE ASCULTA PÂNĂ LA 800 DE CUVINTE PE MINUT.

Corina Lazăr 23
PERTURBAȚII ÎN COMUNICARE
1. Ce dorim să comunicăm BRUIAJUL→ interventia
100% brutală a recepetorului
(întreruperi).
2.Ce comunicăm în mod real BLOCAJUL→întreruperea
totală a comunicării, stări ostile,
3.Ce aude receptorul agresive, neîncrederea totală a
interlocutorului.
FILTRAJUL→ atât
4. Ce ascultă R. emițătorul, cât și
receptorul filtrează
5. Ce înțelege R. informația; Emițătorul nu
transmite tot; receptorul nu
6. Ce acceptă preia tot, voluntar ori
R. involuntar.
DISTORSIUNEA→se
30% 7. Ce reține R. transmit toate informațiile,
dar sunt distorsionate.

http://www.scritub.com/economie/business/Comunicare
BARIERE ÎN COMUNICARE:
LA NIVELUL EMIŢĂTORULUI/
RECEPTORULUI
• DEFICIENȚE DE EXPRIMARE, RESPECTIV
RECEPŢIONARE
• DEFICIENȚE EMOŢIONALE, ATITUDINALE
(STRESUL: INFLUENŢA CADRULUI PSIHOLOGIC
ASUPRA CEEA CE AUZIM, VEDEM ŞI ÎNŢELEGEM)
• IDEI PRECONCEPUTE
• STAREA DE OBOSEALĂ A INTERLOCUTORILOR
LA NIVELUL CANALELOR:
INFORMAȚIA EMISĂ PRINTR-UN
CANAL ESTE RECEPTATĂ PE UN ALT
CANAL.
(Ex.: nevăzătorii receptează informație audibilă etc.)

LA NIVELUL MEDIULUI:
CLIMAT POLUAT
(fonic, vizual etc.)
LA NIVEL DE LIMBAJ, DE EXPRIMARE:
• FOLOSIREA NECORESPUNZĂTOARE A
UNOR ELEMENTE DE COMUNICARE
(ton, gesturi, expresia feței, poziția corpului etc.)

• INCAPACITATEA EMIȚĂTORULUI DE
A-ȘI STĂPÂNI EMOȚIILE
• CONTRADICȚII LA NIVELUL
MESAJULUI VERBAL ȘI NONVERBAL

https://roxanabaesu.wordpress.com
LA NIVELUL MESAJULUI:

• CONCENTRARE PE CUVINTE, NU PE MESAJ;


• EXPRESII PERSONALE, DIFUZE, LIMBAJE
INSUFICIENT CUNOSCUTE DE CEI
IMPLICAŢI ÎN COMUNICARE;
• SUPRAÎNCĂRCARE INFORMAȚIONALĂ
• ATENUAREA: CREDEM CĂ UNELE
INFORMAŢII NU AU VALOARE PENTRU
CEILALŢI SAU CĂ SUNT DEJA CUNOSCUTE.
ALTE BARIERE:
• JUDECAREA – „EŞTI NAIV CĂ NU MĂ
CREZI.....”
• OFERIREA SOLUȚIILOR – „ÎN LOCUL TĂU
AȘ...”
• A DA ORDINE – „FĂ... IMEDIAT, CE-ȚI SPUN!”
• MORALIZAREA NEÎNTEMEIATĂ – „SUNT
MORALIZAȚI CEI PREZENȚI PENTRU CEI
ABSENȚI”
• EVITAREA – „MAI BINE SĂ VORBIM
DESPRE...”
CE GREŞIM CÂND COMUNICĂM?
•Critica Ameninţarea
•Etichetarea •Umilirea
• NEATENŢIA •Învinuirea
• Nemulțumirea •Ironia
•Ridicarea vocii
Revista Sunday Times, fobiile „populare”:

41% - frica de a vorbi în public


†
Necunoaştere și nesiguranţă
 Neîncrederea în propriile capacităţi

19% - frica de moarte


MMM...
Și... Mai departe!
ASPECTE IMPORANTE ÎNTR-O COMUNICARE!
O buna comunicare este rezultatul unei
bune autocunoașteri.

O comunicare eficientă transmite un mesaj bine conturat în


cuvinte bine alese, însoțite de un ansamblu de
comportamente nonverbale sincronizate cu mesajul verbal,
întărindu-l.

Comunicarea este emoție/energie


(Mesaje încărcate emoțional)

Comunicare eficientă presupune adaptare, în funcție de persoana și


de contextul în care aceasta se realizează.

Comunicarea eficientă este cea care se bazează pe ascultarea


atentă, empatică, necritică.
PRIMA REGULĂ A CONVERSAȚIEI EFICIENTE: ASCULTĂ
Larry King în „Secretele comunicării”
afirma: „Nu învăț nimic în timp ce
vorbesc.”

„Oprește – Privește – Ascultă”. (p.32)

A DOUA REGULĂ : ANALIZEAZĂ, URMĂREȘTE Limbajul trupului în timpul conversației


este aidoma vorbirii.
Fii natural.

Menținerea unui contact vizual bun pe tot


A TREIA REGULĂ : CONTACTUL VIZUAL parcursul conversației scoate în evidență
faptul că îi acorzi toată atenția, că îți pasă de
ce și cum vorbește, dar și cum se simte.

A PATRA REGULĂ : COMUNICĂ


Vorbește clar, concis, pe înțelesul
receptorului; exact, ordonând ideile de
la simplu la compus.

ASCULTĂ – ANALIZEAZĂ – STABILEȘTE RELAȚIE– COMUNICĂ – ASCULTĂ ...


CUM ASIGURĂM EFICIENȚĂ ÎN COMUNICARE?

Elemente de bază
ale unei comunicări reușite
Interes față
Atitudinea
Onestitatea Sinceritate de
potrivită
interlocutor

EXERSARE! COMUNICĂ, COMUNICĂ ȘI DIN NOU COMUNICĂ!

EFICIÉNT, -Ă adj. Care-și face efectul; care EFICIÉNȚĂ s.f. Faptul de a fi eficient;
produce un anumit efect (folositor). eficacitate.
SFATURI UTILE:
PĂSTRAREA CALMULUI;
PĂSTRAREA STIMEI ȘI RESPECTULUI FAȚĂ DE
INTERLOCUTOR;
 EVENTUALELE ACUZAȚII SAU REPROȘURI ADUSE
INTERLOCUTORULUI, TREBUIE FORMULATE ÎNTR-O FORMĂ
POLITICOASĂ, IMPLICIT RĂSPUNSURILE LA ACUZAȚII SAU
REPROȘURI VOR FI FORMULATE LA FEL DE DIPLOMATIC;
 ASCULTAREA CU RĂBDARE ȘI CALM A ARGUMENTELOR
INTERLOCUTORULUI;
 EXPRIMAREA BUCURIEI CU PRIVIRE LA ÎNȚELEGEREA
EFECTUATĂ SĂ FIE FĂCUTĂ CU REȚINERE;
 PARTENERUL NU VA FI ÎNTERRUPT NICI ATUNCI CÂND
ARGUMENTELE ADUSE SUNT FALSE;
 ATENȚIE DEOSEBITĂ LA COMPORTAMENTUL EXPRESIV
(NON-VERBAL), PERSONAL PRECUM ȘI AL
INTERLOCUTORULU!
5 pași în elaborarea unui discurs de raliere
1. Incepe discursul prin captarea atenției publicului cu o fraza provocatoare.
O frază/Un motto, o gluma, o stire de ultimă oră, o temă provocatoare.
CREAȚI ENERGIE BENEFICĂ!
NU recomand: „deci”, „se-aude?”, „se vede?”, „a venit toata lumea?”,
„cand trebuie să terminăm?” sau o tăcere prelungă.

2. Câștigă încrederea audienței.


Argumentează poziția de autoritate în materie, propria expertiză,
experiență. Concis, onest și cu masură.
3. Enunță argumentat problema ce trebuie rezolvată.
Ca să convigi publicul de o soluție cu șanse de reușită, trebuie întâi de toate să-l
convingă că tu însuți ai înțeles corect problema, sursa ei, formele ei de manifestare
și neajunsurile pe care le provoaca.
4. Prezentarea avantajelor soluției propuse. Descrie soluție.

5. Motivează publicul să acționeze, sugerează beneficiile pe care le vor


obține dacă te vor urma. Finisează-ți discursul printr-un îndemn.
RALIÁ, raliez, vb. I. Refl. A se aduna, a se strânge în jurul cuiva sau a ceva în vederea realizării
unei acțiuni comune. ♦ A adera la o părere, la o propunere etc.; a se alătura unei persoane sau
unei idei.
Cum să te faci ușor înțeles SISTEMUL VAKOG
VIZUAL: utilizează imagini,
vocabular ce valorifică ceea ce
se vede, detalii de imagini: „clar,
imagine, culoare, limpede, peisaj,
lumina, privire, grafic, scena, atractiv,
stralucitor, vede, isi imagineaza, se
concentreaza, se lumineaza etc.”.

AUDITIV: instrucțiuni
verbale, variațiile vocii, ton.
Instrumentar lingvistic: „sunete,
cuvinte, urale, acord, unde, ticăit,
rasunet, melodios, surd, rezonanță,
liniște, zvon etc.”

KINESTEZIC. Oamenii kinestezici


recepționază rapid, făcând efectiv Unii simt nevoia să gândească mult și să supraanalizeze înainte
acțiuni, mișcându-se și atingând lucruri. să ia o decizie, sunt cei care au dezvoltat auditivul digital,
Pentru ei este foarte important propriul vocea din mintea noastră. Sunt acele persoane care trebuie sa
confort. Iau decizii bazate pe emoții și găsească un sens în orice și să înțeleagă lucrurile la nivel
sentimente de moment. Instrumentar rațional. Acești oameni vorbesc mult, poate prea mult.
lingvistic: „simt, cred, contactez, înțeleg, Deoarece gândesc foarte mult, nu sunt deloc spontani, logica
am vrut să spun etc.” faptele si cifrele avand cel mai important rol atunci cand vine
vorba sa ia o decizie.
SFATURI PENTRU CREAREA UNEI PREZENTĂRI EFICIENTE
• REDUCEȚI LA MINIM NUMĂRUL DE DIAPOZITIVE.
• ALEGEȚI UN STIL DE FONT CARE SĂ-I PERMITĂ PUBLICULUI SĂ CITEASCĂ DE LA
DISTANȚĂ. /EVITAŢI FONTURI ÎNGUSTE, CUM ESTE ARIAL NARROW, ŞI EVITAŢI FONTURI CARE
CONŢIN MARGINI COMPLICATE, CUM ESTE TIMES./
• ALEGEȚI O DIMENSIUNE DE FONT CARE SĂ-I PERMITĂ PUBLICULUI SĂ CITEASCĂ DE LA
DISTANȚĂ. /O LITERĂ DE 2,5 CM POATE FI CITITĂ DE LA 3 METRI.
O LITERĂ DE 5 CM POATE FI CITITĂ DE LA 6 METRI.
O LITERĂ DE 7,5 CM POATE FI CITITĂ DE LA 9 METRI.
• SIMPLIFICAȚI TEXTUL, UTILIZÂND LISTE CU MARCATORI SAU PROPOZIȚII SCURTE.
• UTILIZAȚI ILUSTRAȚII PENTRU A VĂ TRANSMITE MESAJUL.
• SCRIEȚI LEGENDE UȘOR DE ÎNȚELES PENTRU DIAGRAME ȘI GRAFICE.
• ALEGEȚI FUNDALURI FINE PENTRU DIAPOZITIVE ȘI PĂSTRAȚI CONSISTENȚA ACESTORA.
• UTILIZAŢI UN CONTRAST PUTERNIC ÎNTRE CULOAREA FUNDALULUI ŞI CULOAREA
TEXTULUI.
• VERIFICAȚI ORTOGRAFIA ȘI CORECTITUDINEA GRAMATICALĂ.

htyps://support.office.com/ro-ro/article/sfaturi-pentru-crearea-și-susținerea-unei-prezentări-eficiente-
O SCRISOARE DE INTENȚIE REUȘITĂ
1.Transmite informații relevante (valorifică calificări, competențe ce nu au fost
menționate în CV).
2. Respectă părțile componente ale unei scrisori de intenție:
 datele de contact (numele, adresa, codul postal (opțional), numărul de telefon fix și/sau
numărul de telefon mobil, adresa de email, profilul de LinkedIn (opțional), contul de Twitter
(opțional), listate la începutul scrisorii de intenție;
 formula de salut;
 corpul scrisorii de intenție/conținutul propriu-zis al scrisorii de intenție: orientativ 3
paragrafe (I – specifici prin ce ți-a atras atenția oferta, motivul interesului tău, precizând sursa de
unde ai aflat; II – demonstrezi că ești persoana potrivită pentru această ofertă, menționând
aptitudinile care te caracterizează sau experiența de care nu ai amintit în CV; III – faci trimitere la
CV și exprimi dorința de a fi contactat pentru un interviu și de a face parte din echipa lor
extraordinară);
 formula de încheiere (De exemplu: „Cu deosebită considerație/stimă/respect/ sinceritate”);
 semnătura.
3. Adaptează stilul scrisorii la domeniul ofertei.
4. Folosește formatul potrivit (Times New Roman, 12 mărimea caracterelor, margine de 2,5 cm în
pagina (sus, jos, stânga, dreapta) sau 3 cm stânga și 2 cm dreapta).
5. Nu depăși o treime de pagină.
6. Corelează scrisoarea de intenție cu descrierea ofertei, răspunzând nevoilor
solicitanților.
7. Trimite o scrisoare diferită la fiecare aplicație.
RECOMANDĂRI GENERALE:
• NU VORBI DOAR DESPRE TINE CA SĂ ÎNTREȚII CONVERSAȚIA.
• SCHIMBĂ SUBIECTUL CU UN „ȘI TU, MARIA, TU UNDE LUCREZI
ACUM?”

• MANIFESTĂ CURIOZITATE PENTRU ORICE.


• FII EMPATIC! DEMONSTREAZĂ CĂ ÎNȚELEGI CE SIMTE
INTERLOCUTORUL.

• ARATĂ CĂ AI SIMȚUL UMORULUI!


• CREAZĂ-ȚI PROPRIUL STIL!
• UN GÂND FINAL: SĂ ȘTII SĂ TACI
SECRETELE MELE ÎN ALE CONVERSAȚIEI
• FAC CUNOȘTINȚĂ CU PUBLICUL „LOVEȘTE-I UNDE-I DOARE!” 
ASIGURÅ-TE CÅ NU UIȚI CINE ESTE AUDITORIUL TĂU, CE-L INTERESEAZĂ ȘI CE VREA SĂ AUDĂ DE LA TINE.

• VORBESC DESPRE CEEA CE CUNOSC SAU DAU INTERPRETARE


PERSONALĂ UNUI SUBIECT MAI LARG!
VORBITORII FAC MEREU GREȘEALA DE A VORBI DESPRE UN SUBIECT CU CARE NU SUNT FOARTE BINE FAMILIARIZAȚI,
CEEA CE ÎI PUNE IMEDIAT ÎN PERICOL DIN DOUÅ PUNCTE DE VEDERE: 1.AUDIENȚA S-AR PUTEA PLICTISI, PENTRU CÅ ȘTIE
MAI MULTE DECÂT TINE DESPRE SUBIECT. 2.DACÅ NU POȚI VORBI NESTINGHERIT DESPRE SUBIECT, VEI FI STINGHER ÎN
COMPORTAMENT.

• TEHNICA CERCETAȘULUI
ORGANIZEZI GÂNDURILE DUPĂ PRINCIPIUL CERCETAȘULUI:
1. SPUNE-LE CE-O SÅ LE SPUI;
2. SPUNE-LE;
3. SPUNE-LE CE LE-AI SPUS.

• ATITUDINE, DESCHIDERE ȘI ZÂMBET


TRASEUL CURSULUI SUCCES!

5 Tehnici de
comunicare//
Sfaturi utile
4
Barierele
comunicării  Discursul de
raliere
3 Stiluri de
comunicare  Sistemul
VAKOG
2 Formele
comunicării  Crearea unei
prezentări
1 Funcțiile
comunicării  Scrisoarea de
intenție
Delimitări
conceptuale
INDIFERENT DE CALITĂȚILE TALE DE VORBITOR, NU UITA:
• 1. DACĂ AI IMPRESIA CĂ NU EȘTI BUN LA ASTA, POȚI FI
BUN !
• 2. DACĂ AI IMPRESIA CĂ EȘTI BUN LA ASTA, POȚI FI ȘI
MAI BUN !

NU ÎNCETAȚI SĂ VORBIȚI !
COMUNICAREA – ESENȚA
LEGĂTURILOR INTERUMANE
•TRANSFORMAȚI TALENTUL ÎN MĂIESTRIE!
MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!
www.reteauaedu.ro
contact@reteauaedu.ro