Sunteți pe pagina 1din 2

Trecut-au anii...

Trecut-au anii ca nori lungi pe şesuri


Şi niciodată n-or să vie iară,1
Căci nu mă-ncîntă azi cum mă mişcară
Poveşti şi doine,2 ghicitori, eresuri,

Ce fruntea-mi de copil o-nseninară,


Abia-nţelese, pline de-nţelesuri –
Cu-a tale umbre azi în van mă-mpresuri,
O, ceas al tainei, asfinţit de sară.

Să smulg un sunet din trecutul vieţii,


Să fac, o, suflet, ca din nou să tremuri
Cu mîna mea în van pe liră lunec;

Pierdut e totu-n zarea tinereţii


Şi mută-i gura dulce-a altor vremuri,
Iar timpul creşte-n urma mea...3 mă-ntunec!4

1. Extrageţi din text trei termeni care prin sensul lor scot în evidenţă curgerea
timpului. 3 p.

2. Continuă şirul propus, selectînd din text, alte două cuvinte din acelaşi cîmp
noţional/lexical: Poveşti,...........................................................
Sară,................................................................
Vreme,............................................................ 6 p.

3. Argumentează, prin regulile adecvate, utilizarea semnelor de punctuaţie nu-


merotate în operă. 4 p.

4. Comentează, în cîte un enunţ, sugestia contextuală a trei figuri de stil. 9 p.

5. Comentează, în cîte un enunţ, două segmente textuale în care eul liric îşi ex-
primă direct sentimentele. 4 p.

6. Formulează, în două enunţuri, mesajul global al acestui text. 4 p.

7. Motivează, prin două argumente apartenenţa textului la o specie literară. 5 p.

8. Explică, în 5-6 rînduri, semnificaţia cuvîntului „mă-ntunec” din poezie,


în raport cu afirmaţia: „Acest mă-ntunec sună biografic, e ca o pecete pe
destinul nefericit al poetului pe care gîndirea l-a trădat.” (I.Negoiţescu) 10 p.