Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTE DE TEORIE EXAMEN

Disciplina
TEORIA CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC

1. Câmp electric. Definiţii. Proprietăţi


2. Câmp electric coulombian. Definiţii. Proprietăţi
3. Tensiunea electrică
4. Potenţialul electrostatic. Diferenţa de potenţial
5. Fluxul electric
6. Teorema lui Gauss
7. Polarizaţia dielectricilor
8. Forţa exercitată asupra unui mic corp polarizat electric
9. Teorema echivalenţei dintre un dipol electric şi un mic corp polarizat
10. Acţiuni ponderomotoare asupra unui mic corp polarizat şi încărcat cu sarcină electrică
11. Polarizaţia electrică
12. Sarcina electrică de polarizaţie
13. Câmpul electric în interiorul corpurilor polarizate: Definiţia intensităţii câmpului electric
14. Câmpul electric în interiorul corpurilor polarizate: Definiţia inducţiei electrice
15. Echilibru electrostatic. Condiţia de echilibru electrostatic
16. Teorema de conservare a inducţiei electrice la suprafaţa de separaţie a doi dielectrici
17. Capacităţi electrice. Teorema unicităţii. Teorema superpoziţiei
18. Principiul de calculul al capacităţii electrostatice
19. Condensatorului electric. Definiţia capacităţii
20. Legarea în serie şi în paralel a condensatorului electric
21. Relaţiile lui Maxwell pentru capacităţi
22. Energie şi forţe electrostatice
23. Calculul forţelor electrostatice. Teorema I
24. Calculul forţelor electrostatice. Teorema II
25. Metoda imaginilor electrice în raport cu spaţiul conductor. Consideraţii generale
26. Definiţia câmpului magnetic. Mărimi caracterizante
27. Densităţi de volum şi suprafaţă ale forţei magnetice
28. Teorema lui Biot – Savart – Laplace. Demonstraţie
29. Teorema fluxului magnetic în vid. Definiţia fluxului magnetic
30. Circuite magnetice. Teorema I a lui Kirchhoff. Definirea mărimilor esenţiale: reluctanţă,
permetanţă, solenaţie
31. Circuite magnetice. Teorema II a lui Kirchhoff. Definirea mărimilor esenţiale: reluctanţă,
permetanţă, solenaţie.