Sunteți pe pagina 1din 7

TELEMUNCA

Deși, în piața muncii din România, joburile în regim


de telemuncă se practică de mai bine de trei ani,
reglementările legale pentru acest tip de servicii au
apărut abia pe data de 5 aprilie 2018. Atunci a intrat
în vigoare Legea nr. 81/2018 care aduce câteva
detalii importante privind reglementarea activității
de telemuncă.

Conform Art. 2 din Legea nr. 81/2018, telemunca


reprezintă forma de organizare a muncii prin care
salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte
atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei
pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă
organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună,
folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor .
Astfel, există două condiții importante care
încadrează activitățile în regim de telemuncă: 

 Condiția 1. Cel puţin o zi pe lună, salariatul


lucrează de la domiciliu sau alte puncte de
lucru ce îi oferă condițiile optime pentru a-și
desfășura munca.
 Condiția 2. Activitățile jobului permit și chiar
se bazează pe mijloacele de telecomunicații. 

Astfel, orice salariat care îndeplinește aceste


condiții poate fi numit telesalariat. 

Practic, acest job poate fi susținut de orice persoană


care lucrează „remote”, de acasă sau din alt loc
decât sediul organizat de angajator, folosind
telefonul, laptopul, tableta, calculatorul sau orice alt
device al tehnologiei informației și comunica țiilor.
Condiția este ca munca să fie desfășurată pe baza
unui contract individual sau act adițional în care
trebuie precizate următoarele aspecte:

 faptul că salariatul lucrează de acasă;


 locurile desfăşurării activităţii de telemuncă;
 perioada sau zilele în care telesalariatul îşi
desfăşoară activitatea la sediul firmei;
 programul în cadrul căruia angajatorul este în
drept să verifice activitatea telesalariatului;
 modalitatea concretă de realizare a
controlului;
 modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă
prestate de telesalariat;
 responsabilităţile părţilor;
 măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca
telesalariatul să nu fie izolat de restul
angajaţilor;
 obligaţia angajatorului de a asigura transportul
la şi de la locul desfăşurării activităţii de
telemuncă; 
 să asigure echipamentul pe care telesalariatul îl
utilizează în activitatea sa.

Contractele pot fi încheiate și pentru munca part-


time. De regulă, programul de lucru se stabilește de
comun acord între angajat și angajator, la fel și
modul de plată a orelor suplimentare.

Conform Art. 6, telesalariatul beneficiază de toate


drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele
interne şi contractele colective de muncă aplicabile
salariaţilor care au locul de muncă la sediul sau
domiciliul angajatorului. El are următoarele obligații:

 să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate


cu pregătirea şi instruirea sa;
 să informeze angajatorul cu privire la
echipamentele de muncă utilizate;
 să informeze angajatorul cu privire la locurile
desfăşurării activităţii;
 să utilizeze numai echipamente de muncă
sigure care nu prezintă pericol pentru
securitatea şi sănătatea sa;
 să nu schimbe condiţiile de securitate şi
sănătate în muncă de la locurile în care
desfăşoară activitatea de telemuncă.

În același timp, angajatorul are următoarele


obligații: 

 să asigure telesalariatului echipamentele de


muncă sigure necesare prestării muncii; 
 să instaleze, să verifice şi să întreţină
echipamentul de muncă necesar; 
 să asigure condiţii pentru ca telesalariatul să
primească o instruire suficientă şi adecvată în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în
special sub formă de informaţii şi instrucţiuni
de lucru;
 să asigure transportul la şi de la locul
desfăşurării activităţii de telemuncă.
 Care este diferența dintre telemuncă și munca la
domiciliu
 Așadar, telemunca poate fi definită ca un job pe
care îl desfășori la domiciliu. Există, însă, câteva
elemente care diferențiază aceste două domenii.
În primul rând, cadrul legislativ: telemunca este
introdusă în legislația românească prin Legea
81/2018, în timp ce munca la domiciliu era
definită de Legea 53/2003 privind Codul Muncii.
Conform art. 108 din Legea 53/2003, „sunt
considerați salariați cu munca la domiciliu acei
salariați care îndeplinesc, la domiciliul lor,
atribuțiile specifice funcției pe care o dețin.”
Astfel, nu este specificat faptul că munca la
domiciliu trebuie să implice doar activități
desfășurate cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor. 

Care sunt avantajele și dezavantajele telemuncii

 Ai posibilitatea de a lucra de acasă, din altă


țară sau din „huburi” special create pentru
joburile „remote”; 
 Te poți concentra mai ușor și ai un randament
mai bun; 
 Eficientizezi timpul, eliminând orele petrecute
cu deplasarea către locul de muncă; 
 Ai multă flexibilitate în ceea ce privește
programul și modul de lucru;
 Există posibilitatea de a reduce costurile
privind deplasarea către sediul firmei, dar și
costurile administrative (chirii, utilități); 
 Oferă un ajutor persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, există și câteva dezavantaje care


trebuie luate în calcul înainte de a te arunca spre un
job pe care să îl practici de acasă. În primul rând,
dacă ești o persoană sociabilă, care are nevoie să
comunice cu oamenii face-to-face, este posibil să te
simți izolat și să îți fie dificil să lucrezi singur. O altă
provocare va ține de modul cum te organizezi și îți
creezi programul. Când lucrezi de acasă, este posibil
să fii distras de alte treburi casnice pe care le ai de
făcut sau să îți fie dificil să te obișnuiești să lucrezi
în alt loc decât biroul clasic. De aceea va fi nevoie
să îți creezi un spațiu de lucru care să îți ofere toate
condițiile necesare pentru a te putea concentra pe
ceea ce ai de făcut. Trebuie să te organizezi cât mai
bine, astfel încât să nu lucrezi peste program sau să
rămâi în urmă cu taskurile și să găsești metode prin
care nu te vei simți izolat și nu vei pierde contactul
cu echipa și colegii de muncă.

Așadar, ca orice job pe care îl practici de acasă sau


dintr-un loc diferit de sediul și biroul clasic, și
activitățile de telemuncă vin cu o serie de provocări
ce țin atât de cadre legislative, obligații,
responsabilități, cât și de programul pe care ți-l
creezi, dar și de eficiența și energia ta. 

S-ar putea să vă placă și