Sunteți pe pagina 1din 6

Academia de Studi Economice di Moldova

Facultatea:Contabilitate
Departamentul:CAAE

Lucru individual
Tema:Finantarea afacerii

A elaborat:Bitca Alexandrina gr.Con 171 fr

Profesor:Natalia Bancila

Cuprins:
1
Introducere.......................................................................................................................................3

1.Continutul politicii de finantarea entitati.Factori de influenta a deciziei de


finantare............................................................................................................................................3
2. Finantarea pe termen lung si pe termen scurt a entitati(din surse
proprii/imprumutate).........................................................................................................................4
3.Levierul financiar.Finantarea ÎMM………………………………………………………………5
Concluzie...........................................................................................................................................6
Biografie............................................................................................................................................6

2
Introducere
Capitalul reprezintă principalul factor de producţie, dezvoltarea afacerilor devenind practic imposibilă
fără a lua în considerare piaţa financiară şi resursele pe care aceasta le pune la dispoziţia agenţilor
economici. Orice afacere, indiferent de gradul său de dezvoltare, implică un contact direct cu piaţa
financiară, mai exact cu instituţiile care intermediază mobilizarea resurselor de capital şi cu serviciile
oferite de acestea. Înţelegerea modului de funcţionare a sistemului financiar, a mecanismelor financiare
specifice prin care capitalurile economisite sunt alocate pentru susţinerea investiţiilor precum şi a
costurilor şi riscurilor implicate devine esenţială pentru dezvoltarea pe baze solide a unei afaceri.
Sistemul financiar este la rândul său supus schimbărilor permanente, adaptându-se la noile cerinţe ale
agenţilor economici, oferind resursele financiare de care aceştia au nevoie în condiţii de eficienţă maximă
în termeni de risc şi cost.
În procesul său de dezvoltare, orice întreprindere mică sau mare are nevoie de finanțare. Pentru a face
acest lucru, cel mai adesea, astfel de companii recurg la serviciile instituțiilor financiare - băncilor
comerciale sau organizațiilor de microfinanțare. Cu toate acestea, pe lângă împrumuturi, există și alte
tipuri de finanțări: granturi și subvenții pentru întreprinderile mici, atragerea investitorilor, finanțarea
creanțelor.

1.Continutul politicii de finantarea entitati.Factori de influenta a deciziei de finantare

Pentru a-şi îndeplini misiunea la nivel microeconomic, managementul financiar se bazează pe un


ansamblu de decizii financiare. Decizia financiară este rezultatul unui proces raţional de alegere, din mai
multe variante posibile, a unei soluţii considerate optimă în planul activităţilor şi operaţiunilor financiare.

Există mai multe criterii de clasificare a deciziilor financiare. În continuare vom prezenta două criterii de
clasificare:

a) după natura obiectivelor urmărite se disting trei categorii de decizii financiare:


 deciziile strategice stabilesc obiectivele majore pe termen lung (se consideră că de aceste
decizii depinde supravieţuirea întreprinderii, ele vizează proiecte de finanţare, investiţii etc.);
 deciziile tactice se referă la realizarea operaţiunilor financiare curente: finanţarea curentă,
politica de aprovizionare etc.;
 deciziile operaţionale se iau zi de zi şi se referă la deciziile de efectuare a plăţilor, diferitelor
operaţiuni curente.
b) după natura activităţilor care generează fluxurile financiare, deciziile financiare sunt de trei tipuri:
 de investiţii, cu influenţă directă asupra structurii activelor;
 de finanţare, care determină structura pasivului;
 de repartizare a profitului, exercitând implicaţii directe asupra investiţiilor şi autofinanţării.

Decizia de investiţii abordează problematica alocării capitalului în active fizice sau financiare; locul
central revine activelor imobilizate. Prin această decizie, resursele băneşti de care dispune
întreprinderea sunt alocate eficient pentru achiziţionarea, construirea, modernizarea activelor fixe şi
acumularea stocurilor de mărfuri şi materiale etc. în volumul şi structura adecvată funcţionării ei la
parametrii cei mai înalţi.

Decizia de finanţare urmăreşte alegerea structurii de finanţare a întreprinderii, analizând pe criterii


de optim costul fiecărei surse de capital. Prin aceste decizii se stabileşte raportul dintre sursele proprii

3
şi cele atrase. De asemenea, trebuie luată în considerare şi posibilitatea atragerii temporare a unor
resurse băneşti ce aparţin altor persoane (fizice, juridice, stat) cu care întreprinderea întreţine relaţii
financiare.
La rândul său, decizia de repartizare a profitului marchează finalitatea procesului de
management financiar şi constă în distribuirea de dividende. Această decizie se concretizează în esenţă,
prin opţiunile întreprinderii între reinvestirea parţială sau integrală a profitului net şi/ sau distribuirea
acestui profit sub formă de dividende către acţionari.

2.Finantarea pe termen lung si pe termen scurt a entitati(din surse proprii/imprumutate).

În perioada iniţială de lansare a afacerii, în special la etapa căutării şi acumulării capitalului necesar,
capacitatea întreprinzătorului de a găsi cele mai reuşite scheme de finanţare, sporind avantajele fiecărui
tip de finanţare şi diminuând efectele negative ale acestora, are o importanţă majoră.

Principalele tipuri de finanţare a afacerii proprii sunt următoarele:


 capitalul personal;
 participările în capital;
 creditul vânzătorului;
 ajutoarele sau subvenţiile acordate fondatorilor de întreprinderi (de locuri de muncă);
 împrumuturile de onoare (fără garanţie);
 împrumuturile (creditele) pe termen mediu şi lung;
 creditul fiscal.

Fondurile proprii

Acestea reprezinta cel mai frecvent punct de plecare in cazul afacerilor mici si noi. Institutiile
financiare sunt mai putin deschise – in special in perioade de instabilitate economica – firmelor aflate la
inceput decat celor cu o “istorie” deja bine conturata. Aceasta decizie se bazeaza pe ratele mari de
“mortalitate”? inregistrate de afacerile noi.
Fondurile proprii ofera avantajul unei sigurante mai mari – nu vor fi retrase in cazul deteriorarii situatiei
financiare, ca in cazul unui credit bancar. Nu este necesara expunerea detaliata a planului de afaceri in
fata unor parteneri externi, si nici aprobarea acestora pentru luarea deciziilor importante.
Aceasta sursa de finantare asigura deci flexibilitate, siguranta si independenta. Totodata, in
perspectiva atragerii de surse de finantare exterioare firmei angajarea unor fonduri proprii reprezinta o
garantie a motivatiei intreprinzatorului pentru asigurarea succesului afacerii.
Dezavantajele finantarii din surse proprii sunt si ele importante:

– fondurile proprii sunt in general destul de limitate si pot frana dezvoltarea afacerii;
– in caz de nereusita, pierderea va fi suportata in intregime de intreprinzator (sau de apropiatii sai);
– firma va fi putin cunoscuta de institutiile financiare si va putea mai greu mobiliza fonduri in situatii
speciale.
Data fiind conjunctura economica care a caracterizat evolutia economiei romanesti in perioada de
tranzitie, majoritatea intreprinzatorilor nu au avut rezerve suficiente si nici nu au avut intotdeauna
posibilitatea sau curajul de a apela la credite bancare.
Aproape fara exceptie, prietenii si cunoscutii au reprezentat una din cele mai importante surse de capital
initial de imprumut pentru exemplele de afaceri prezentate in cadrul acestui curs.

Fondurile imprumutate

- creditul bancar;
- emiterea de acţiuni şi obligaţiuni;
- programele speciale de finanţare;
- fondurile de capital de risc;
4
- leasingul;
- creditele de la furnizori şi clienţi;
- creditele pe efecte de comerţ (factoringul şi scontarea).

3.Levierul financiar.Finantarea ÎMM

Levierul financiar reprezinta raportul dintre datoriile financiare si capitalurile proprii,


reflectandcapacitatea managerilor financiari de a atrage resurse externe pentru a dinamiza
eficientacapitalurilor proprii.

Fiecare idee, înainte de a fi implementată, necesită a fi analizată din punct de vedere al unicităţii
acesteia, necesităţilor pe care le va soluţiona, segmentului de piaţă pe care îl va viza și, nu în ultimul rând,
indicatorilor cheie ce reflectă rezultatele implementării proiectului. Dar, pentru a realiza o idee de afacere
întreprinderile au nevoie de capital fix, uman, financiar. Activitatea exclusiv din resurse proprii pentru
IMM este complicată, căci, de obicei, acestea sunt insuficiente și nu răspund necesităţilor de creştere.
În lipsa instrumentelor financiare care ar permite gestionarea eficientă a riscurilor apar dificultăți în
colaborarea cu întreprinderile mici şi mijlocii, în special inovative. Băncile sunt şi ele expuse unor costuri
ridicate sau nu sunt în măsură să procure informaţii credibile, chiar şi atunci când IMM sunt solvabile.
Aceşti factori induc o majorare a dobânzilor şi o reducere a volumelor de credite, creând obstacole de preţ
şi de cantitate pentru creşterea IMM. Întreprinderile mici şi mijlocii se văd constrânse mai degrabă să
recurgă la finanţări din partea reţelelor de familie sau de prieteni, la beneficii non-distribuite sau la credite
pe termen scurt oferite de alţi mici cumpărători sau furnizori decât să se adreseze instituţiilor ce oferă
instrumente de finanţare pe termen lung adaptate unor scopuri specifice. Atunci când sunt dispuse să
crediteze IMM, instituţiile financiare nu au deseori competenţele necesare pentru aceasta. Băncile sunt
obişnuite, în relaţia lor cu marii clienţi, cu evaluări ale riscurilor exhaustive care sunt prea costisitoare
pentru IMM. Practica internațională plasează instituţiile de microfinanţare la cealaltă extremitate, ele
acordând împrumuturi pe baza exerciţiului responsabilităţii. Lipsa de informaţie credibilă privind
solvabilitatea IMM creează bariere pentru finanţarea acestora, cauza constituind, de obicei, absenţa
birourilor de credite, aplicarea defectuoasa a regulamentelor cu privire la divulgarea informaţiei
financiare.
Băncile solicită de la antreprenori atitudine serioasă față de informațiile prezentate cu privire la situația
reală a întreprinderilor, inclusiv cea financiară. În același timp, finanțatorii își doresc ca IMM să prezinte
planuri de afaceri bine pregătite, cu planificarea cash flow-urilor viitoare, calculul rentabilității, altor
indicatori care confirmă capacitatea de rambursare a creditului, precum și profitabilitatea proiectului
investițional. Investitorii preferă întotdeauna să finanțeze o afacere, condusă de un antreprenor care are o
viziune pe termen lung și un plan privind ceea ce își dorește să obțină într-o perioadă determinată de timp

Concluzie:

5
Alegera modalitati de finantarea unei intreprinderi este moment forte important atunci cind un
antreprenor isi manifesta dorinta de a deschide o afacere pentru ca in dipendenta de sursele de
finantarea si modaliatatea de utilizarea a cestora duce la crearea unei afacere de succes.
In principiu,investitorul emite un instrument financiar care este cumparat de persoane care
economisesc.In sistemul bancar,acest transfer de fonduri este indirect, deoarece banii utilizatii pentru
cumpararea de instrumente financiare au fost depozitati de persoanele care economisesc.Acesta nu este
insa singurul mecanizm prin care fondurile economisite pot fi canalizate catre firmele care doresc sa
achizitioneze utilaje si echipamente si sa aiba stocuri.Firma poate emite titluri de valoare,datorii sau
actiuni,si poate vinde aceste titluri direct catre cei care economisesc.De aceia o investitie facuta la
momentul oportul duce la cresterea economica nu dor la cel acre investeste dar si la cei care
economiseste.

Biografie:

1.Surse din internet:

https://www.google.com/search?
q=Continutul+politicii+de+finantarea+entitati&oq=Continutul+politicii+de+finantarea+entitati&aqs=ch
rome..69i57j33.846j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

2.Paul Halpern ,,Finante Manageriale’’,Editura economica ,Bucuresti,1994.

3.Maria Cojocaru ,,Bazele Managmentului Financiar’’ Chisinau,2018.