Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învățare: Împreună ne jucăm!

- Deprinderi de comunicare și lucru în echipă


Nr. ore: 4 / săpt.IV-VII

Nr Comp. Detalieri de conținut Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1. 1.1; Tehnici de comunicare Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile -obiecte , mingi, -observare
2.1; eficientă în jocuri de de joc și mișcare ștafete, corzi sistematică
2.2; mișcare - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea -conversaţia, -evaluare orală
Adoptarea unor serii de activităților de joc și mișcare explicaţia, - temă de lucru
roluri pentru oferirea de - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în demonstraţia, în clasă
sprijin necondiționat activitățile de joc și mișcare exerciţiul, jocul -autoevaluare
Ascultarea și acceptarea -frontală, individuală
opiniilor celorlalți - 2 ore
2. 1.1; Reguli de interacțiune Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul -obiecte , mingi, -observare
2.1; inter-grup jocurilor de mișcare ștafete, corzi sistematică
2.2; Exemple de jocuri: - participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă -conversaţia, -evaluare orală
- Remorcarea (căpitan de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) explicaţia, - temă de lucru
- Ancorăm corabia - participare la tragerea la sorți, la constituirea echipelor demonstraţia, în clasă
la mal - felicitarea coechipierilor/adversarilor exerciţiul, jocul -autoevaluare
Între două focuri - autoanaliza randamentului propriu -frontală, individuală
- analiza randamentului echipelor - 2 ore