Sunteți pe pagina 1din 59

c  
 
 
p

p

COMBATEREA DISCRIMINĂRII RROMILOR sI A XENOFOBIEI LA NIVELp

INTERNAŢIONAL sI ÎN UE ÎN CONTEXTUL LARG AL PROTECŢIEIp

MINORITĂŢILORp

p


p

CUPRINS:p


 p

Motivatia temeip

 
 
 
 

  p

  Suveranitate Statalitate Nationalismp

 Drepturile minoritatilorp

 Minoritatile nationale si autonomiap


 p

   

c p

  
  
p


 p

 
 


 
 


p
p

  Identitate culturalap

 Identitate lingvisticap

 Caracteristici ale populatiei de rromi în Europa Centralap


 Instrumente juridice si politici la nivelul UEp

 Institutii si programe la nivelul statelor membrep

 
 

 
 

 

p 
  


 


p

   Dimensiunea populatiei de rromip

  Structura demografica a populatiei de rromip

  Evolutia nivelului de trai si saracia în rândul etniei romep

  Impactul programului Ä Cornul si Laptele´ în functie de etniep  
 

!  
 
 ! 

 ""#$p

  Etnocentrismp

  Prejudecatap

  Antisemitismulp

  Prejudecati împotriva rromilorp

 
 

 


 
p

 ! 
 
 


 p

  Strategia Guvernului României de îmbunatatire a situatiei rromilorp

 Planul national antisaracie si promovare a incluziunii sociale(PNAinc)p

 Planul de masuri prioritare pentru integrare europeanap

 Memorandumul comun în domeniul incluziunii


sociale
p

 Deceniul de incluziune a rromilorp


 Fondul de educatie pentru rromip

 Obiectivele de dezvoltare ale mileniuluip

 
 ! 
 
! %
! 
! & p

  Cadrul legislativ si institutionalp

 Perspective privind îmbunatatirea mecanismului national antidiscriminarep

 
 
'  

( p

   Mic istoric al localitatii Sintestip

(
 '

(  


( 


 
 
 
 
! 
 


 
p

 
 

 '


 
p

 &p c
p

 
 
 
p

pppppppp pppp p
 pp p
 ppppppp pp
 p
 p  p ppp p

ppppppppp p 
 
p
 p 
 p p p p p
  pp p p p pp ppp

pppppppppppp 
 

p
 p 
pp p p pp p
  p ppp
pp p!"p

ppppppppppp 
 


 p p p p pp p pp pp
 p
pppppppppppp# p 
 
 p
 p
 
 pp
 p
p
 p
 pp p

pppppppppppp 
 p p pp p
 p
p
 p
  p p$ % & p p
 'p

pppppppppppp# p 
 p
 p pp pp pp pp
 pp
p pp p p p p p&
 p p pp pp
 p pp 'p

pppppppppppp 
 

p
 p pp  p pp

)*+,-./.p
 p pp p p p

ppppppppppppp pp
p p p 
ppp 
pp p p p p
 p p p pp p pp p p  p

 
 
 
 

  p

  Suveranitate Statalitate Nationalismp

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppp

pppppppppp  pp
 pppp p  p
p
 
 ppppppppppppppp pp pp ppp p 
 pp p
 pppp p pppp p p pppp p p p p
 p pp  pp 
 pp

ppppppppp pp p p pp 


p  pp  p
 pp pp p
 
ppp p
 pp ppppp
 pp
p p p p
 p p  p
 pp p p
p ppp pppp
p p ppppp(pp
ppppp  pp pp
p
 pp p  p p p pp
% ppp
 p pppp
p pp  p
p p p p  p p p pp

pppppppppp 
p p
  pp  pp
p p  ppp
p
pp)  p *pp pp p
 p
p 
p  pp p

 pp p ppp ppp p ppp p p 


ppp

pp
 p
pp 
 p  pp pp ppp 
 pp
  pp ppp

ppppppppppp! p
 
p
p pp
 ppp p p  pppp  p
p p ppppp pp
pp  pp( ppp)*pp
p p p
p 
 pp  p ppp+  p,-..pp p
,/ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp)ppp
  pp
 
p  p ppp p
 p/p

oppppppp

p
  p

oppppppp pp

oppppppp p

oppppppp
ppp p p pppp*p

pppppppppppp ppppp pp 


 pp p pp pp p
p
  p p  pp

pppppppppppp p p pp  p p p pp


 p p p
 pp pp
 pp p ppp
 p p p
 pp 
p pp
p p p ppp
pp p pp pp pp
 p

p
pp pp

ppppppppppppp p ppp p 


p p p pp p pp
 p
p0 p! pp
 pp p  pp p p p p


ppp p pppp

ppp 
 p
 pp p
 p p
p ppp
 p
p)p p*ppppp

pppppppppppp p  pp pp ppp pp


 1 pp
 p  pp
 pp 
 p p
p
 pp

ppppppppppppp pp
p pppp p p  p
 p  pp p
p
p p pp pp pp pp%ppppp
 pp
pp p
pp p%p
 p pp%pp
 p ppp p pp

 pp ppp p pppp

ppppppppppp pp p ppp  p pp ppp p

 p  pp# p


ppp pp  p ppp pp p
 p
p  ppp p pp p p
 p  pp
 
 pp

ppppppppppp p p pp# p


ppp ppp p p p 
 p
 pppp p
pp
 pp
 p
 pp p pp  p p
pp

ppppppppppp p
 pp p
p
 p p% p p
p 
p
 p p
 ppp  pp
 pp  pp
ppppppppppp0 p  p p
p p p p p p
 p p
p pp p p 
ppp
 p p
p ppppp
p pp

ppp

ppppppppppp  pppp pp


 p 
p ppp ppp p
p 
pp p pp p p p p pp
 p p p
  ppp

ppppppp

pppppppp Drepturile minoritatilor p

pppppppppppp

pppppppppppp2 p  pp p


 p p ppp3
1p p,456pp
 p
 p
 pppp pp 
p 
 p p p ppp
 p pp$pp ppp p pp pp p
 
 ppp
 p
% p p pp78pppppp p  p

 p
  pp
p pp ppppp p
p ppp
 pp p p%p 
 p 
pp

ppppppppppppp! pp pp pp p p pp p pp p
p ppp pp
 pp
 p9 pp pp p p pp p
 p p % p ppp p p
pppp % pp
 p p  p ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

ppppppppppppp p ppp


p pppp p 
 ppppp p
 p p p
 p p$pp p p
 p pp$p2 ppp
ppp p p pp
% p% p$pp p p p
 pp

ppppppppppppp ppp p p,6:4pp p pp


pp) p 
 p
 *ppp pp p p pp+ p 1 p p pp

ppppppppppppp pp p,6:6pp ppp pp p


 p p p
p pp p  ppp pp 
ppp
 p p pppp

pp
 p pp  ppp p p p
p pp

pp% p
p p pp p 
pp;p0 p

ppppppppppppp2  p pp


p p p p p 
ppp  pp
  pp 
pp ppp p pp 
p p p
p
p
 p

 pp pp pp 


ppp p

ppp 
ppp p
 p pp pp pp

ppppppppppppp p pp p pp


pp  p pp90!p p
,-56pp p p p p
p 
 p pp p90!pp
p p p

p p p p p<=>p


ppppppppppppp# p,-4>pp!0"9pp
p p p  pp p pp p
 ppp p 
p p p pp p

p p
 pp % p  pp pp  pp
 p p

pp

pppppppppppp p p p p p  p


pp
 p ?:ppp p p p
pp

p p p

 /pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppppppppppppppppp
ppppp)# ppp p pp p
 pp pp pp
  p p
 p p p p p ppp
p p 
p ppp p pp 
 p ppppp pp

p p
ppp
pppp
p

p pppp p

p*pp

pppppp p  p p  pp pp  p pp p
 p  p p,-4-p# p p,pp p)  p *p pp pp p
 pp
p pp pp pp p pp p p p
 p 
 p ppppppppp

pppppp ?p p ppp


 ppp) p pp
p
 pp p
pp
 p ppp p 
 p ppp  p pp
 p ppp p

pppp p p
ppp
p p p p
 pppp 
 p p
p p *pp

ppppp( p p"


pp% pp
 p 
 p
p p
p
p

  pp

pp p

pppppp# pp! p


% p
p% p p<:>pp
ppp p
 
p
p pp pp
 ppp 
 pppp pp p  pp p pp

pp

pppppppp pp
 p p
p  ppp
 p) 0- +1.2*p p
 p

 p ppp p  p 
p  pp ppp  pp p
 p p pp pp
ppp  p p
p

pppp
 pp
p p
 p
 p  p p
 ppp
 p

 p
 p p p  p
 p pp pp p)2 p p

 p
 p *p

ppppp pp
 p pp
p
p
 p p pp
 p p
 pp p pp ppp pp ppp
 p p pppp ppp p p8p< pp p
 p p 8 pp p p p   p(p pp
p p p pp pp p pp p
 p pp
 pp p p pp pp pp
p
p
pppppp2 p pp pp) p p p *2 p p 

pp pp p ppp 


 pp pp p  p
p

pppppp,p 
pp) *p pp pp p p p
 p pp
pp  ppppp
p p p p pp  p
p

ppppppppp
 pp p pp pp
p p
 pp
ppp p
 pp pppp p pp p pp p pp
p p%p  ppppp p p
 pp
 p
 p p ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

ppppppp?p" p pp ppp p


 p p pp 
 pp
 p pp p
 pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

ppppppp.pp
p p pp p
pp p p ppp  p
 
 p p p
p  p  pp
 p

ppppppp5p$p pp  p


p p ppp  ppp pp
 p p pp  p
ppp p p ppp pp % p
 p pp p p@p p%pp p%ppppAp
 p
 pp p

p p p
p
1 pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

ppppppp$p p  p p  p 


 pp p 
 p pp
 p p pp
 pp p
 p
ppp 
 p pp
pp

 p
 p
pp pp 
pp pppp 
 p
 pp p ppp p p

pppppp8 p pp p pp  p


p pp
 p ppp p p
pp p pp p p  pp p
 p 
 pp pp pp
p 1ppp p pp pp ppp pp ppp p
p p 1p p

 Minoritatile nationale si autonomiap

 p p p p p ppp


 p 
 p
pp pp

 * *(
ppp pp 
pp pppppp p pp p
 pp pp
pp p p  ppp 
 p( 
 p)
*p
p
pp 
ppp
 
pp  ppp  p

 p p p
 p p 
 p) *p 
 pp) pp *pp
 pp p pp p p ppppp

pppp p 
 p p pp p
 p p
 p
 p 
 p 
p
pp p

pppp# p
pp pp pp p p p p 
p) *pp
 
 p p p p
 p
p 
 p 
 p pp
 pp p 
 p

ppppp p


 ppp pp pp
p pp p p p
  p p
 p p  pppp ppp p
 pp
p
p
 p ppp p p
 p  p
 
 p p pp

pppppp# ppp p


 p p p pp  pp ppB p
 pppppppp pp pp
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
ppppppppppppppppppppppppp


 p

ppppp2
ppp p?5>>>pp
  pp 
 p p
 p pp p

ppppp;p pppp
 p p 1p p,-?,pp pp pp p
pp pp ppp p p

ppppp2 ppp


 p p pp pp p 
 ppp
pp
 p p
 p
 pp pp 
 p/ppp pp pp ppp
 pp pp
ppp

pppppp

   

c p

ppppppp  pp ppp$p p


 p p p,6,5ppp p p p p
,6,5p
 pp  pp
 p p( p p p,-=.p

pppppppp  pp p p p p


 pp(   p pp
 p  p ppp pp p
p

 p p  p ppp


pp
 p
 pp
 pp p
  ppp  p pp( ppp p p p pp p
p p
 p p
 p  p
pppppppppp;p
 
p p ppp  p%pp%ppp p
p
p p p
 p p

pppppppppp( p pp p pp p p p p p pp
p pppp p

pppppppppp p pp p p p p p,-56pp p p


 p p pp
  p p p,-56pp p pp) p p *pp$p

ppppppppp p p


 p/p)( pp pp p p p p pp
( p

p  pp p *p

ppppppppppp p pp p


p pp p2 pp pp p
 p

 pp p p pp p % ppp p p
 p p

pppppppppp( pp ppp p p  pp p p p pp
 p p p pp @pp pppp p p
p
  p pp p % ppp p ppp p pp
pp ppp p p

  
  
p

 p
 p p p,-:6p p
 p p p
p
 
p p
 p
 pp
 p  p pp ppp
 p
 p pppp  p p

ppppppppppp ppp)
p p pp p
 p
 p pp
 pp p
  pp pp p 
pp p
p  p p ppp p p p p*p

pppppppppppp p pp 


 p p p p p /  p
 p p 
p p
 p p 
 p p
p p

p

p
p p p p pp

$ p p


p 1p p ppp pp p
 p pp
 p
p 
 p p pp
 pp

ppppppppppppp# p p 


 pp
 ppp p p pp
pp p
 p

pppppppppppppp p
 p p) p *p  p p p
 pp
 
pp  ppp p p p
 p
pppppppppppppp(p p p p p pp p p p  p p
 p
 pp p
p  p p p p

pppppppppppppp
 p 
 pp p pp ppp
p
 pppp  p 
 pp p p p p
p pp  pApp1p* *p
p* * p p  p
 
p p

pppppppppppppp! pp 
p p pp p
pp p p
 
p p
p  p  pp p  p p p p

ppppppppppppppp p 
p) *pp p p p  p
 p p 
 p p
 p ppppp p p pp 
 p p  p
  p


 p

 ppp
 p  pp
 pC p
% pp% p

p p p
ppp pp p  p
 p pp
ppp p
  p p,-,-p(p p p p
 pp ppp p pp p
 
pp pp
p p p

ppppppppppppppp# 
% p p p,-==p
p p pppp pp  p

 pp  p pp pp p p p pp ppp p p p

pp ppp
 pp p p p p

ppppppppppppppp# p p,-44pp p


p p p pp pp)21*p)21*p
 p  p pp,.:pp p  pp p
p p p
 ppp p p pp p p p p  ppp

2 pp pp p /p p2 p p2 pp


2 p

ppppppppppppppp# p p  p p pp pp pp % ppp


pp p pp)p *ppp9 p ppp
pp p
 p pp p p pp 
p p p ppp
p pppp
p
 pp
 
pp p"p p
p ppp pp pp
p p pppp  ppp
pp p p 
pp p p

pppppppppppppppp 
 p p?>pp p p p p=ppp
p p
 pp   pp 8 pppp
p p

pppppppppppppp pp p p p 


 p p
 % p ppp
 pp
 pp
p
 pp  p
 p p p p"p p
 p  p p8p< p
pp p pp p p p
  p pp p
pppppppppppppp
 p p pp pp p p pp pp p
pp p p 
p p p pp pp p pp

 
 pp p  p
pp p
p pppp
 p p

ppppppppppppppp# ppp
 pp p p p p p p pp p p
 pp p

p pp
 p  pppApppp p
ppp p;p pp
 
p  pp  pp pp
 pp %p p p
pp p p % p pp p
% 
p p /ppp ppp p
 p
% pp ppp pp pp

 ppp pppp


 pp
 ppppp p
 p p p p
 pppp  p p p

pppppppppppppppp+p
ppp p
pp  p p p
 pp  
p p
 p p p!"
pp# p p  pp 
p 
 pp 
 p ppp

 p p
  p pp
 p p pppp p  p
p
 ppp p p p p pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

 
 


 
 

p

  Identitate culturalap

ppppppppppppppp( 
pp p pp p
pp p ppppp
  ppp 
pp p

ppppppppppppppp( p
p ppp
 p pp
pp  p pp
!0"9pp?:p p,-:6pp p p ?p/p

) p
  pp p 
 pp 
ppp pppp pppp
 
p
p *p

pppppppppppppppp pp pp( p


p
 
 p
 p p  p

pp  p p!0"9p p,-44pp
p p ppp p p p
 pp  ppp ppp 
pp
 ppp) p p p pp
 *p p)p p 
p
p pp p p
ppp p pp

 p p  p p


 % p p  *p

ppppppppppppppp p p p p pp ppp p
  p p pp
p pppp p p pp pp
p p p ppp

 p0p
ppp 
 pp  p
p
  pp pp
  p
 pp 
 p

pppppppppppppp( p  pp pp p pp p
  pp
 p pp
 p p / pp p pp p
p
 p p p p p 
ppppp p
 p p
,--5pp
 p
p p
ppppppppppppppppp p pp p pp
pp p
ppp pp
 pp p
  p
 ppp pp ppppp p
 p  ppp
p % p p
p ppp % ppp pp
% pp pp % pp
 ppp ppp pp

ppppppppppppp( 
 ppp p pppp p p ppp
 ppp pp 
 ppp pppp ppp
  pp
 pp

 pp pp

 Identitatea lingvisticap

pppppppppppp;pp pp p pp pp pp pp
pp  p pp
 p p pp
  p pp
 p p
 p

pppppppppppp" p p p pp p p p


 p pp p

pp pp ppp p 


 p
 pp p
 p p
2 pp ppp ppp pp p p p pppp p p  p
 p ppp p p p ppp p

pppppppppppp"pp p p % p p p


p pp 
 p
 
 p p0p
pp 
p p
 pp p 
 pp pp

p 
ppppp ppp p  pp p p
p
 ppp pp 
p
 p
  p pp
 p p p ?:p
 p6 p p p  p p pp p,-44p
 pp
  p pp
 p p
 p p
pp
 pp 
ppp p p ppp pp 
p pp
 p

p

ppppppppppppp# pp pp


 p p
p p p( p  p

p pp p
p
 p
 pp p p90!p
 p pppp
 p
 p pp
  p pp
 p p ppp pp ppp
 p p pp p
 p
 pp p p p p p
 
ppp pp p p
 pp p
pppppp
pp p
pppp ppp p ppppp p ppp
  p
 p pp pp pp pp p ppp  p p

pppppppppppppp# p
 p p p p p p ppp pp p
 pp
ppp  ppp
p ppp pp p
 ppp ppp ppp  p p p pp


p

ppppppppppppppp( 
 p p pp p pp ppp p % ppp
 
 p pp p
  pp 
 p p
  pppp pppp
p p pppp ppppp ppp

pppppppppppppppLibertatea religioasa p
ppppppppppppppp; p p 
p p p
 p p p 
 pp p
 pp p

pppppppppppppppp0pp p p p


pp pp) *p# p p p p
p p p 
 p p
 ppp p
p p

pppppppppppppppp# ppp p p pp p p p pp p
 @p
p% ppp pp%  p pp  p pp
  p ppp p pp  p p 
% ppp pppp

% p p pp

pppppppppppppppp$ p
 pp p pp pp  pp  p
 pp p pp p p pp p p p pp
 pp
 p p p p p p pp p p
p p % p p
 p1 pp p pp pp pp

pppppppppppppppp$p % p p pp  p p p pp p pp 
 p
 p pp p p p pp p
  pp 
 p(p
pp pppp p pp p p
 pp p
 pp  p p p p p p % p pp
 ppp
p
 pp  pp

ppppppppppppppppp p"
p p pp p p
 pp p
p p
  p
%  p
 p 
 p pp pp  pp pp
 pp p"
p

ppppppppppppppppp( 
 pp p p
pp 
p p p% p 
pp
/ pp pp p 
 pp pp p ppp
 p

ppppppppppppppppp# ppp
 pp p p p p ppp p p 
pp
 pp pp p p p p ppp p pppp pp
 pp pp
pp p p p ppp
 p pp
 p

ppppp"p
 pp pp p pp p p p p
 
 pp p pp ppp ppp pp 
 pp
 pp p 
 pp pp 
 p
 p pp pp
  p

pppppppppppppppp( 
 pp  pp pp p

pp
 pp
 p


p p 
 p 
 p
p
  p pp
 p p p p  pp
 p
  p p p p p p p p p  p p
 p p 
 p
p
p p 
 p pp p
 p
 pp
 p p
  p pp
 p p p
ppppp" p p 
 pp p p pp pp 
 p
 
 pp
 p
p p 
 p pp p  p p pp

 
 p
 p 
 p p p
  p pp ppp pp 
pppp
 p p pp p p 
 p p p  p
 
 p 
p
  p p  p p pp p

 Caracteristici ale populatiei de romi în Europa Centralap

ppppppppppppppp pp pp pp p ppp pp p p p


 p p p) * p p) *p pp) *p) *p p
2 pp)D *p p$
p1p) *p p p) E*p p! pp) *p p
$ % p

pppppppppppppppp p)E
E*pp  p % p pp  ppp p p p
 p p
 p) *p

pppppppppppppppp pp
 ppp ppp pp pp) *p p
 p pp p) pp ppp *p  p pp p
)
  p
 % p 
p *p# p
pp) *pp p) *p p
 p) *p

pppppppppppppppp0 ppp p p  p p %p


 pp
p ppp
 pp  p 
p

pppppppppppppppp p pp p p p p pp  p


 pp
p p p% p
p
 p p p  pp
ppp
 p pp pp p p p,--?pp p p pp
 p p
 pp p
 pppp1 pppppppppppppppppppp

pppppppppppppp;p:pp,--.p
 p1 pp p ppp
 pp p p
p
p p p1 p p p p p
 pp
p p p

pppppppppppppp pp p) pp *pp p*pp pp


p
  p
 % p p p p 
ppp  p pp pppp
p p  p p pp p
ppp p p p pp p

pppppppppppp;pp p p


 ppp p p pp
 p pp
p p pppp p"p
 p 
 p  p p
p% p
 p pp p
 p p p p
 p p

pppppppppppp p$ p" 


 p p pp p pp
 p p ppp
p
 p
 pp p  p
 ppppppp p

ppppppppppp p6 p p pFDpp p p p p
 p
p p
ppppppppppp p$ p1 p pp
 p pp pp  p
ppp pp p pppp p
p
 p
pp p

pppppppppp p p$ % p ppp p p! p1 p p p
  p% p p p p pp p p% p
pp pp
 pp
 p p  p p p

ppppppppppp1 p pp


 p p p"
ppp p p! p
  pp$ p

ppppppppppp0 p p 


pp  pp 
pp
p pp
p p  p p

 pp p pp

ppppppppppppp$ p pp  pp


 pp p  p
p
 p pp pp p
pp /p 
 p p p p p
 p pp pp pp pp

 p p pp 
 p
 p

ppppppppppppp( p  p


  pp p p
 p p p p
ppp

 p p p 
 p   pp  p# pp p

 p pp  p  pp ppp
p pp p
p
 p
% p pp p p pp  p p

ppppppppppppp# p pp
p p pp
pp pppp p
p p pp ppp p pp
p p p1 p pp p

 pp p
 p

ppppppppppp p
p p p$ % pppp p p"
pp"pp p p

pp p(p$ % p pp ppp pp p  p
 pp p pp
p p% p
p pp p
p1 ppp

 p p

ppppppppppp p
pp$ % p pp pp
 p p"
p ppp$ ppp
p p % pp pp
 pp p  ppp pp p p
 p

pppppppppppp# p 
p  p  p p p pp p p0p
p p p p p p
pp pp p pp  pp

 pp

ppppppppppppp# pp p p p % p


 p p p p
 pp
p
p
 p  p p p% p &pp  pp p
,--:pp &p$ "p' p p; pp
pp$ % p p
ppp
 p pp % p pp p p"
p ppp"p
pp p
 p p
pp p 
 % p p p
ppppppppppppp
ppp &p$ "p' p( p
pp p pp
 p p p ppp p
 p  p p pp
  p
 p p

p Instrumente juridice si politici la nivelul UEp

ppppppppppppp# p,--=p p"


 pp
 p p p  p 
p# p p
  pp p
 
pp p
 p p p
 p p  p
 p p  ppp 
 p p
ppp
 p
 p p p p  p

 pp
p)p*+p p p,
pppp p p
 p pp
p p p p  pp  p p  p2p
ppp p
p p-.../0+/,pp 
 p( p?>>>G:6G"p

ppppppppppppp,pp p1 p p  p p p?,p


/pp),p"p p p  p p
p ppp p p p
 pp p p p pp 
 p
p p pp

 p
  pp p p p

p p1 
p % pp  p
p

p?p"p p p pp


 pp p"ppp p!"pp p p
  p  p pp
p p  p p pp *p

 p p-4G55.p p,=pp,--4


pp p pp pp2+p
 p p,p  p p  p p# p2  p p p p
 p pp p p pp p pp p p
 pp
 p p pp p
 p p p p
 p  p p p  p
 pp /p

&'pppp p


pp  p  pp p p p
 p p 
pp

  p ppp p pp p pp
p p p p p
 
p
p pp p p p 3p

&'ppp
 p
p p
p pp pp p
 p pp
  p 
 p @p

&'pppp p


pp p p p p4p pp p+ p
  p p ppp; p p6p
p,-5=p p p p p
p p p 
 p pp
 pp p 
pp
  p p

 p  pp p p p p p pp @p

&'ppp pp p


pp  p ppp p

 % p
 p pp @p
&'pppp
 
 pp pp p 
 p pp ppp

p  p  pp p p pp &p
 p 'p

ppppppppppppppp2  p
 pp pp  p
 p  pp  p pp

 p p pp p pp p


 p p pp p
 p /p

'pppppp p  p pp p p % p p
p p p pppp
p pp p pp p
pp
p p pp @p

'pppppp  p


pp
 pp p pp
 p p p p
 p 
p  p
p p p p p p p

@p

'pppppp  pp p ppp p


p p  p
 pp p
p p p pp p p  p ppp p p
 pp p pp p p
p ppp p p

p pp p p ppp @p

'pppppp p pp pp pp


 pp p  pp
 pp1pp p p
ppp p p 1 pp

 pp  p
 p
 p  p
p
 pp p
 pp
 p p

pppppppppppppp# p ppp pp p p pp
 pp p
 p
p
 p p 
 p p p
 p p

 p p pp p 


 pp pp pp ppp  p
 pp p p
% pp% p p p,--6p

$ p p"p p,>.=G-:p p?p p,--:p


 p  p p
"
 pp+  pp$pp7 p

p?p p p p pp p p p


 
p pp
 pp ppp pp 
 pp p
 p
p p
 pp p p
p p
 pp pp p
p p pp p /p

&'pppp p pp p ppp pp % p p
 pp p p pp p pp pp
 p  p p  p
ppp p
 p  @p
&'pppp
 p p p p pp p p
p
 p
 p pppp p p
p
 p pp
p2 p
"
 p pp p
pp p
p p pp @p

&'pppp p pp p pp


 pppppp
 p2 p"
 p pp @p

&'ppp p pp  pp


p  p
 p
 pp  ppp p @p

&'pppp p pp


 p
 p pp
 pp p

&'ppppp p pp pp 


p pp p p
p p  p
 p p p pp p pp p
  p  @p

&'pppp
p p 
p p
 pp pp p p p! p
  p
pp p
p 
p p pp p

pp
 @p

r"4ppp pp p p$p, pp( p  p$ pp


7 p % p p p % ppp p p p
 pp
 p pp p  p p  p pp
  p  ppp p p p p ppp p
 3p

&'pppppppp  p  pppp % p


 p

ppppppppp p  pp-.../0+/,p p-5p p-...p  p p   p


 pppp 
p pp p pp pp
p2  p p,pp p)p
pp pppp pp p
 pp pp  p
p p p p p p p p
 p p
p pp
 
ppp *p

ppppppppp6  p pp p  p p p pp pp

 p p& p?'p(  p p)p
p pp p p p
  pp
 pp
 p p%p p*p pp pp
p
 p
 p) p

p pp
p p
 p p p p
p
 p
  p % p p p
 p pp p  p p  p p 
 ppp % p p p p
pp p  p p  p p 
 ppp
  pp
pp
 p pp
 pp
pp p p p pp p p p
pp p p p p pp pp
 pp *p&
 p?pp p?'p

ppppppppp(p p ppp pp pp1 pp pp
  pp p pp
p p 
 p p p pp p
pp p p p p p
  pp p p ppp
 p p  pp  p

pppppppppp( pp


p p
  p%p p p
%pp pp
 p& p.p

 &,''p p p/p

&'pppp pppp  pp  pppp p


 pp
p p  
p  p pp p pp3p

&'ppppp p
 pp p  pp p
 @p

&'pppp pp  pp p p pp  @p

&'ppppp pp 
 pp
 p  p pp  p
 p p
 p p
 p p
  pppp @p

&'pppp
p p % p p pp p@p

&'ppppp  pp p @p

&'pppp@p

&1'pppppp pp p


p
p p p

pppppppppp2p
 p
 p p pp p p pp p
pp pp
 p p
  p pp p p p
 p
 
ppp pp
 pp pp p p p pp p p pp pp p
 
 p
% %ppp p pp
p
pp pp
p p pp

 
ppp p p p p ppp p  p
"
pppp p
 p
 p
 &
 p.ppp 'p

ppppppppppp(p p p pp p pp p p p


 p
 p
p
  pppp p pp p p
p pp pp p
% p p
 p p p 
 p
 
p
pp p& p-'p

ppppppppp# p p p,.pp p pp p p pp p


 p

 ppp pp p


  p p  p
p p p
pp p p p
pp
 p p p  pp p pp

 p 
 p ppp  p 
 p
  pp

pppppppppppp p pp p pp p p


 p p
p
 p
 p p ppp ppp
p p p p

 p p
 p p p p
p
 p
p p p p
 p ppp p

 pp  p
pppppppppppp p  p6pp pp p p  p2 pp p
 p p
 p p /p

ppppppppp
 pp p p @p

ppppppppp p p p pp


p p @p

ppppppppp pp1pp p @p

ppppppppppp
 p pp  ppp  p

ppppppppppp+ pp pp p p 


p p p
  p pp p
 p  p
  p p p ppp

pppppppppppp$
 p
 
pp
p
 p p p
 p p"
 p
p p p p pppp p p ppp

pppppppppppp# p p)


 p p p ppp p *p p p pH.p p
 p!"p pp p
 pp  p
 p
p  p
ppp p p  /p pp  p  p p p p
 p p p pp pp p pp
 
 
 pp p p 
 p p p p
p  p
p

ppppppppppppp p  p-.../78./,p p-7p  p-...pp  pp p p


 pp p p p  r-..*!-..94p(p pp p
 p
 pp p
 p p  p pp p
 p p p
p p pp p pp
p pp p1 
 % p
p  pp( p
 pp ppp*p p-..*p p p+*p p
-..9p

ppppppppppp6 pp !pp  p  p p p  p p


# p2
 p p p p p-4G5..p
p pp p
pp ppp( p?>>>G5.G"p

ppppppppppp p ,p p p pp
p
 pp
p pp
 p pp pp p p
 p
 p p p ppp
 pp p p p
 p  p p pp pp pppppp

ppppppppppp( p p pp


 p  p 
 p /pppp

'pppppp
p p p pp

'ppppppp p p  pp pp pp

'pppppp p p p


  p ppp  pp & p?p p

 'p
pppppppppp

pppppppppp( p
 p
 p p:p pp p  p
 p  p
p p ppp p pp p
 p
 pp p
  p p  ppp p p p 
 p  p p p
 p p
 pp pp p  ppp pp 
 p
 p(p p p pp p
pp pp pp
 p p 
p p  p p p p  p 
 & p
6'p

pppppppppppp6 p, p pp p:! 


p pp! 1p
ppp
?6p p,--6p

pppppppppppp pp p


p p0 p! p
 p" p p p
p(  p$p
% p p
 p p p,ppp p p p
  p p 
p) p pp p p pp
 p
 p
p p p pp p p p p p pp pp
p p pp
 p  p pp p
pppp
 
 p pp p p p p
p p p pp
 p pp pp p
*p

pppppppppp(p p p p p p


p p! p"
 p pp % pp
 p p"
 p
 p2 p( 
 p9ppp; p
 p
pp p p"
 p2ppp
 p pp pp
 ppp p p
 p p"
 pp)pp
p p p

 p
 p p  p p
p&I'p p pp p pp
 p&I'*ppp
 p
ppp
 p p p p!"p
 p

  pp p pp *p

ppppppppp p p p p


 pp p
 
p  pp p
/p

âpppppppp
 p 
 p pp ppp
 
 p p
pp

 p p pp  p p pp pp1 p p

ppp p pp  p @p

âpppppppp p p


 p pp p p
 pp
p p pp
 pp p
pp p p p pp pp pp
 p
pp p p pp p p pp p p p
 @p

âpppppppp p 
pp p p
 p
 p  pppp 
 pp
 p p @p

âpppppppp  ppp p pp pp


 p
pp p
 p
p p
 pp pp pp
 p pp @p
âpppppppp
 pp p
 p 
 p pp p 
 pp p p

 @p

ppp pp p


 p
p p p pp!"p pp p
p
p ppp
 &p pp" pp p+ 'p pp
 p
pp

 p p2 p"
 p

 Institutii si programe la nivelul statelor membrep

p

ppppppp pp p pp p  p p pp# p! p
p pp p p"
 pp p pp?,pp p p
 pp p p pp p p p p pp p p
p pppppp & p p p p
  'p p p ppp p 
 p p p pp
p p

ppppppppppppp# pp  p p


 pp pp 
 p p p
p
 pp pp  p

ppppppppppppp;p p p pp!"pp pp p p  pp  pp
 p pp  p ppp p p p p p p
pp
  p p

pppppppppppp( p?>>>G5.G"pp


 pp p  p p p

 p pp 


/ppp

âp  pp  p 


  p  p p
âp  pp ppp
âp
  pp
 pp p p p  p p  p p  p p
 p p
 
p p p

ppppppppppp) p # p


 p 
 p( p?>>>G5.G"p p 
p pp
 p pp!"ppppp
p
 p p pp pp
 pp
 p
 ppp
 pp  p 
p
 ppp
 pp pp

 p ppp p p
ppp p
 p  p 
 p
 p p
p p p p p  p p ppp p p p p
 pp p(p
p p p
p
 p p  p
 p  p p
 ppp p p p ppp p p pp
p  p

ppppppppp 
p ppp pp pp p p
p
 p
 p  p
 p p  pp p p
ppppppppp  p p
p
 p
ppp
 p
p  ppp p p
 p p p p p
 pp p
 p p p p
 p pp
 ppp pp  p

ppppppppp$
p p  pp pp p p p p
 p p
p pp p 
 /p

âpppppppp p p p pp pp p p 


 p p

p p pp
  p p90 pp
 p
@p

âpppppppp pp pp  p p p p p pp
 p
pp p % pp p p
 p p
p p
pp

 pp  p
 pp pp p p 
 p
 p p
 pp pp

pppppppp p p p p 


 p p p  p p
ppp p p
 p 
 p  pp  p

p 
 p
p%p 
 pp p
p%pppp p

pppppppp# p p p p p p 


pp p pp  pp
 p/p pp pp
 pp 
 p p  p p

p pp p pp pp  pp  pp p

 p p pp & ppp p p
p p 'p

pp pp p p p


 p pp  pp p

pppppppp# pp p p p p"


 pp p ppp pp
 pp p p p  p /p

âp  p
p
p  p p p p  pp
  p
 p p
 p
p p p p
  p
 p p
âp  pp p pp
 p  p pp
 p p p p p  p

p p
p 
pp p p
âp  p
 p pp pp  p p p p p  ppp
 p p
âp  pp ppp p

 p pp p p p p
 p p
 
p


p
 p
 p p pp p p  p p p
p

pppppp6 pp pp p pp pp  p;p p p
 pp!"p p pp
 pp ppp pp
%  p
 pp p p  p9p
 p pp pp 
 pp
 pp
 p p
 p p
%  p pp  p pp pp
p p p p 1 p pp  p
 p

pppppp(p
p p
 p"p$p p+ p p p
 ppp p
 1ppp p ppp  p pp p pp pp

 pp
p pp  p# pp p pp pp p
 
 ppp
 p ppp  p p p p
 pp p 
 ppp1p pp
 p(p p
 p p
 ppp p
p  p p p p

p p+ p p p


p
 p p pp p
pp  p

 pp p p
p p  p p pp p
pp /p
pp p p p p p p p pp pp
p
p  ppp p p p pp pp p  p
 p
 p
 p p  &
pp  'p

ppppppppppp p1pppp p


pp p p9( pp p p 
p
p
pp ppp p p pp
 p
p p p
1p p p 
 p p
p p 
 p p p  p
9( p
p p
p  p

pppppppppp# ppp
p( 
p pp 
p p 
 pp
pp p
pp
p 
 p 1p
p p

p p 
 p p
p p
  p
p pp

ppppppppp p p p pp pp p pp ppp
 p p

ppppppppp# p 
p p  pp p
pp p p p pp p p
 pp pp!"pp
 p p
 p  p
%  p pp p%pp
 pp pp p p ppp
pp p p
pp pp
p pp p
  p pp p p 
 p p pp

p  p p p p"pp p ppp  p
p
  p &($(H'p pp p p9( p p p1p

ppppppp2ppp
 p p
 p
 ppp
p
 p &";$'p
 p; p p
 p p
 p pp 
 pp  p p p
 % p
  p pp p p p pp % pp
 pp
 p p pp ppp p1 p p p  p  p

ppppppp# p
p pp p p pp!"pp p pp pp
pp pp p
 p p  p"pp p
 p
"p p( p pp ppppp p  p p pp
  p p p
p p pppp p
 p
 p p p
 pp p p p p p 
 pp p p p p p
 p p pp  p p 
/p

âp  p p p pp p 


 p p
âp  p p pp
 p p p
 p
âp  pp p  pp p p p
âp  p p p pp
 p p p pp  p p p p p  p
 
 p p p
  p
 p p  p p

 p p
pppppppppppp" p  pp p p  p# pp
 p
 p pp  p p p p p p p 
 p
 p pp  p p
p
 p  p
  p pp

ppppppppppppp ppp pppp p p


 p"p p( p
p pppp p p pp p pp p p
 p
 pppp ppp
 p
 pp p  p

pppppppppppp(p
p
 pp pp p p p
 p1 p

 p  p p p


p
  p
 pp  p

ppppppppppp$ p p pp  p   p  p  p
 p$
p p
 p 
 ppp pp /p

âp p p p p p p  p  p p p
 p  pp
 p  p p p p
 p p
  p
 pp p pp
 p p  pp p
âp p p  p p
  p pp  p  p  p p p  p
 pp p pp p
p p pp p
 
p p
 p
p
âp p p p p p pp p p
 p
ppp p p
 p

 p p p
 p
âp 
 p p p p  p p p p
 p p p  p
p pp  p pp p
  p
 pp pp p  p
 p p
  p
âp p
 p
 p p
 p pp p p
 p p
 p
 pp
 pp
 p
 pp p pp p p p
p
âp  p  p p p  p
 p
 pp p pp
 p
 p p p p  p p pp p
âp p  p  pp  p p p  p pp p
âp
  pp p p
 pp
 
p p p p p p  p p
 pp
p p
pp p
 p
âp p p  p  p p
 pp  p pp p
 p
 p
âp pp p p p   p
 p  pp p p
p
 p

 p p pp p
âp p p  pp
 p
 p
 p p p p p pp

p  p pp  p  pp
 p p pp  p
 p p 
 p p p  p p p

pppppp6p pp p p p,pp p  p <p,=)>?p p


 p  p pp  p
 p
pp pp /p

âp c p
p
  p  pp
 p p p pp

 p p  p pp
 p pp pp
p p p pp
  p p p p  p p
  p p p p pp  pp
 p p p p pp  p pp p
p p p
p  p
âp „ p p
 pp
 p p
p p p
 pp

  pp
 p p p p p  p
p
 p p p
 p
 p p p  p
 p  p 
ppp p p
âp mp
p
  p  pp  p  pp p p p
p  p
 p
 p p
 p p
  p  p p p  p p
 p p pp  p  p
 pp  p p
p p p p
 p p
 pp
 p
 p
 pp p
 p
p p
  p p p p p p
âp 6 p
p
  p  pp
 p p
 pp p
 p p p p p p
 p p  p
 p p
   p

 
 

23.*-*.3*+-3-34p


24.3+-,-.*0-524+13.3*2-+1p

1 .0+0*.32-+1p

$ % p p p,--?pp p5>,>46pp p % p pp


 pp p @pp % p p?>>?p p pp pp=.=,5>p
pp 
 p p p &,..5J'p9 p pp 1p p
 pp pp?=>>>>>.>>>>>>pp
  p p p p pp p pp p
p
  p  ppp p

ppppppppppp# p p,--?p
 p  pp p p  p p
p p
 pp pp

pp p ppp pp,p p
p
  p&"pK ppK p p,--.'p

 p pp8p p,--6p&pK pp+p2 p p?>>?'p p p p

 pp pp p p p$ % pp,=,=>>>pp4-Jp p


p

1 .0+0*.32-+12+16.p

3+2.7.*p 
..-""p ""p ""p p 8"p

$ % p pppppppp5,>>>>p p p =.=>>>p p

&  p 'p


  p p p pp
p p p

& p 
 ‰p pp-4>>>>p
C  p p pp
p ,=,=>>>p p p

r p 
 ‰p ,>>>>>>p
" pp p p p p p ?=>>>>>p

& p p‰p .>>>>>>p

 pp/p$ pp,--?pp?>>?p

" /p8p

pppppppppp3-43-.0+0*.320.3pp % p p?>>?p 


 ppppp
 % p
 pp
 pp pppp p

ppppppppp

+0*.3.20.39*.-4 .13*2. ""p

3.p p ""p ;:/.3.p

r,-0*34‰p :p :p 2""p


9 ;p ppp,>>>p ppp,>>>p pppppppppppp-=6p
$ % p ppppp6-=p ppppp6-=p pppppppppppp-=,p
+1 p ppppppp44p ppppppp:,p pppppppppppp66.p
$ & 'p ppppppp?=p ppppppp,6p pppppppppp,..5p
p ppppppp,5p ppppppp,4p p

 /p0p

ppppppp2  p pp p G pp p ppp%pp % p
  p p p p

p p
 pp?=Jp p ppp,--?p% pp pp
,6Jp pp pp p%p pp pp,.Jp p,--?pp,6Jp p?>>?'p
%pp pp p&pp?.Jp p,--?pp.?Jp p?>>?'p6 p  p p
 pp!p pp p/ pppp p /p+ &:>J'p p
&=4J'p1 p&=>J'p( &5.J'p&5?J'pp &.-J'p# p 
p p p
 pp pp?,ppp
  p

pppppppp 
 pp % p p,--?p
 p
  p pp pp p
pp p p p p p p pp p pp
p p &p p
1 pAppp.5Jp p,--?p=>pJp p?>>?p p( pAppp?5Jp p,--?pp5.Jp p?>>?p'p
# ppp
 p

p
p pp p
ppp % p p p?>>?p

 p p p
pp6p pp pp  p p pp
 p

p
p p p p p ppppp pp p p
p
 p p p p p

pp ppp p pp pp
p

p
3-43-.0+0*.320.30-,22<5+*3.-p

.-4 .13*2."" p

p +2-.p 3*+-p ;p 3+3.**p 0+0*.3p r:‰p p p

,.p p +16p .,=.-p +17p p 4-.p p *3


3p
+3.*p -1.p 0+5p
p p p ""p p p p p p

 %
p ,>>>p pp6-=p pp:,p p,6p ppppp>=p ppppp>.p pp>?p >4p
+-2# 3p ,>>>p pp-65p pp>?p p>:p ppppp>,p ppppp>.p pp>?p >,p
2# 3p ,>>>p pp-=6p pp>,p p,,p ppppppp ppppp>,p pp,>p ,-p
2p ,>>>p pp-:6p pp>,p p?>p ppppppp ppppppp ppppp >,p
2# 3p ,>>>p pp-6.p pp>,p p,=p ppppppp ppppppp ppppp >,p
 3p ,>>>p pp655p pp:6p p?>p pppp?5p pppp>4p pppppp ?6p
+-2# 3p ,>>>p pp:5,p ?>-p p?=p pppp>6p ppp,.p pppppp >5p
3-p ,>>>p pp454p p.>6p p..p pppp,.p ppppppp pppppp >,p
4- 3p ,>>>p pp-:=p ppp>5p p,5p pppp>?p ppppppp ppppp>,p >5p
p p p ?>>?p p p p p p

 %
p ,>>>p p6-=p ppp44p p?=p ppp>.p pp>.p pp>?p >4p
+-2# 3p ,>>>p p-:-p ppp>?p p,?p ppp>,p pp>.p pp>?p >?p
2# 3p ,>>>p p-=?p ppp>,p p,:p ppppppp ppp>,p pp>-p ?>p
2p ,>>>p p-4-p ppp>,p p?-p pppppppp ppppppp ppppppp >,p
2# 3p ,>>>p p-:?p ppp>,p p?=p pppppp pppppppp pppppppp >?p
ppppppppppp
 3p ,>>>p p64?p ppp4:p p?=p ppp,5p pp>:p pppppppp ?=p
 +-2# 3p ,>>>p p:=>p pp,-.p p.=p ppp>5p pp,.p pppppppp >=p
3-p ,>>>p p4=.p pp.>>p p5>p ppp>4p ppppppp pppppppp >,p
4- 3p ,>>>p p-46p pppp>.p p,:p ppp>,p pppppppp pp>,p ,>p

 p(:p

3-43-.21+,-./4..0+0*.32--+1p
pppppp2
pp p p p p p p% p p pp p
p pp pp p p 
 pp p

p# p p,--6p

 p p p p

pp p p 
 pp
&>,5p 'p
 p
%  p pp
 p=Jp pp % ppp

pp pp ppp
 p
?5p p( p pp pp p ppp

pp p
 p
 pp
p p

pp pp p p

ppppppp pp


 pp
p pp

p /p

pppppppp# p p,--6p.-5Jp p


 p p p pp p p p p
) p p*p

pppppp2 p p pppp p


 p pp % p p 
p
 % ppp?>Jp pp 
pp5=5-pp p
% pp6.Jp pp 
pp,=,-p p
 p pppp  p
 pp p p pp p
 pp pp
 p pp ppp pp pp p ppppp p

ppppppp8% pp
p pp p pp p/p.=Jp pp p
p 
p p p
ppp
 pp,4p p.,Jp p
 p,:,6p p?4Jp p,-pp??p
p p p:Jp p p p 1p
pp % p

pppppppp2 p pp % pp


p pppp?>p pp p /p:>Jp
 pp p p?=?-pp pp p ppp
 p?>pp p2 p
pp pp % pp,6p p ppp554Jp& 
 p p?=?-pp
 'pp=?,J& 
 p p?>?5pp 'p

pppppppppp"p p p  pppp 


 pp /p=4Jp p 
 p
 p p pp p p55Jp p 
 pp p
 ppp

  p%pp p

pppppppppp( p
  p pp4>pp p
p-,.Jp pp p p 
 p
 p6:Jp p &
 p 
 pp p p

p?4.Jp p

  pp
p4>pp p p 'p0 pp
p pp p pp
 pp pp p p

ppppppppp2 p

p p pp % p &,=55pp 'p ppp
p
pp p p pp % p p,--?pp pp?.=p
pp pp

pppppppppp# pp p,--6p


 pp 
pp % pp p p ppp,-.p

Gp pp p & 
 p?>6p
Gppp p  p
pp p 
 p p p 
 pp pp p 'p

ppppppppp 
 p p p?=?-pp pp?>?5pp p p p
p p

 p p pp p


p p pp,6p ppp.>4Jpp.:,J&pp
 p
 p p pp p
p p pp,6p ppp554Jpp=?,J'p
pppppppppp# ppp pp p p p ppp
p  p
&.,-'pp pp
p pp
 p p&??5'p(p pp
pAp ppApp pp p
ppp p
pp pp
p p pp p
p
 p p p 
 p

pppppppppp( p
 p p 
p p

p p pp

p
 pp p p p /p p,.:J&,--6'p pp pp % p
 &,=55pp 'pp 
p p
pp
p p

p
 p
  pp 
pppp pp
 p pp &=:.='p p,--.p

ppppppppp# pp
 p p p 
p p
 p &?.?J'p p
p p p,=55pp p p  p p 
 p

ppppppppp

5+*3.5**23-. .-.4.;-62*3--+1p

p

pppppppppp pp
p p
 p pp pp pp p p p" p
p
 p ppp
p p pp p%p p

p p
p p
 p p p(

p p p p p p pp

p p
pp pp p pp

pppp
 p%pp p p
p p p

pp

ppp.3. .-.4;/4323r‰p

p .3. .-.4 5-p .3. .-.4p


+16.p pppppppppppppppppppppppppp-.p ppppppppppp?55p
.,=.-.p pppppppppppppppppppppppppp45p ppppppppppp,--p
+1.p pppppppppppppppppppppppp=??p ppppppppppp:=,p
-1..p pppppppppppppppppppppppppp,6p ppppppppppppp:5p
*3.p pppppppppppppppppppppppp,,.p ppppppppppp.,:p

 p p)6(pr-..+4p p p p(:p p p p-..*p

pppppppppp9p pp p p % p pp


ppp p
p pp p
p
 p& 
 ppp

pppp 'p
 p) p p  ?p

pppppppppp

10.43*0-+,-.1*>+-* *.03*?;/4323p

p

  p p p?>>?pp


 p)p pp
*pp&p pG p p
 p'p
 p ppp8pp pp
 p p
 p p
p p
 pp
 p ppp p

pp p pp  p pp
  pp pp pp p  ppp

ppppppppp(p p p; pp p 


pp p p  p?>>?pp p(p
p++pp pp6.4Jp pp  pp
pp p p p p
 p p6>Jp ppp p p p ppp p pp88p
(pp
pp
ppp p
pp pp p pp


&6>J'p ppp p p p
 p&ppp %
pp
p p
 p'pp p p p
 p pp p;pp p p
 p
 p p
 p-??J pp  p p p p  p
p p
p
 p % pppp
p p pp
p!pp
pp
  p% p
 p p p
 pp
 p p p
p
p pp
pp p
p /p

ppppppppppppppppppp>@03-4+0**25 4+-*4*.03*@?r:‰p

p A3*p 2p 53p p p 3.p p p 2*p p +3.*p

p
p p Ap p p p +1p +16p .,=.-p -).p -.*p +3.*p

Ap Ap Ap A$p


 3 (p Bp p p p (p Bp "p "p ""p "p
.) +*3
4 .-25 
.5624
.#2.3*.
0.4=3p
!0-2 $$p "(p "p p "p (Bp $p "p p "p $p
);
<**;
4.-
.534 .#
2.3*.
0.4=3p
0-<3. $"p p $Bp p $p p p (p p $p "p
2+.-
0*13
4.-;
0*.4p
.4 p p "p $p "p p p (p $(p $(p p
+5.*+.-p

 p; pp p p6p p-..-


p pppp  p1p

44 **..C3+-* +4.*p& p p p p'pp p pp pp p
p pp p pp p p p
p

3.3..C3+-* +4.**.0+0*.3.2-+1;.*""p

+ 2-.4. 3;2-03.33 .0-1. 4..C3+- +4.*p :p


4+ 2-.;2-03.33 .0-1. 4..C3+- +4.*p B$:p
.-. 0 *.;3-).-p :p
20 2+ .-p B:p
.20 2+ .-*03-4.+-41 2.p :p
-24..2-03*2.-.20 2+ .-p :p
*#./+ 30-132+ .-*r4+- 0<.3+-‰p $:p
..43*4 .-p ":p
+ .-*./+ 3- 0 p B:p
+ .-* 320 2.-.0-13-<*3.3*p $:p
+ .-*./+ 3.0-+).3p $:p

 p;ppp(@pA$ p*55B?p

ppppppp9p p pp pp p pp pp 3.3.*+4-p pp p
 p
p

ppppppppppppppppppppppppppppp3.3.*+4-*.0+0*.3.2-+1r""‰p

3.3.*+43p +2-p +2-p +2-p

. .*.4-344=-p ($:p p +3.*44=-($:p

0.-3.1344=-p :p +3.**.)*+4:p +3.*44=-($:p


0.-3.130-+0-3.3p :p +3.**.)*+4:p +3.*0-+0-3.3*,.*.p

(:p
. .0- +.*.r./.1*‰p $:p +3.**.4. .B$$:p +3.*0-+0-3.3*,.*.p

.4303-p (:p
. .4+ 3-3.*,.*p :p +3.**.4. .B$$:p +3.*0-+0-3.3*,.*.p

r/.-..4303-‰p :p
.-. 0 *.;3-).-p $:p p +3.*0-+0-3.3*,.*.p

:p

Sursa:Baza de date ICCV´Romii ´p

.14.10*4.-.43+-*+- +4.*;0-+)*1.34.-+1*+-;0-+.2.""#$p

 p p,:p p


 p p p p pp pppp p
 p p$ % pp p
p pp
 
 p
 p

p pp

p 
p p pp pp
p pp pp
 pp pp p
p
 p
p ppp
 pp
p
p p
p p pp pp
 pp p p2 p
p

 p p 
 p p p p
p p1 pp p p p,-6-ppp

pp(
p
 pp
p pde trei perioadedistincte ale evolutiei politicilor
publice pentru romip p p % p

pppppppppPrima perioadapp
 p p p,-->pp,--=pp p
p p
 p) p
 *pp# pp pp
p
pp
 pp pp p p p

 p
 pp p p pppp p  p p  p p
 p p% p&pp
 pp p p p p,--?pp!  p
 p8p p$ % pppp p p p)p p p pp
  *'p p
p  p pp ppp
 p
 p
pp pp p p p pp

pp pp

p p

pp
 
 p
pp
 
 p pp  ppApL pApp

pppppppp p p pp p p pp


 pp  p p p pp
 pp
 p
p
p p p  p p

pppppppp; p pp pp


 p p p p  p
pp pp
 p pp
pp p
 p p  pp
p p$ % p
p pp p pp p  p
ppp p
p p p p p

p pp
 p p  pp p2 pp p p /p

âp !  p


 p p p p p p
 p
 pp p pp
 p p
âp !
  p
 p
 p
 p p p
âp "
 p p  p p
p p p
   p
 p
pp
p

 p p  p

# pp
 pp
 pp
p p  pp p p
 p p
pp p
p
p
 p

Cea de-a doua perioada 


pp p,--4ppp p p p?>>,p ppp
 p
) pp ppp p p$ % *p9p
p p
 pp
) pp 
 *p%p p
 p p
p%pp p
 p p
 p# pp p pp pp  pp p p% pp
 p  p
 p pp9p pp pp ppp /p

âp !
 p# p$%p p p p p p  p p pp
 pp
 p
âp &  p p pp p
 p p p p p
âp # pp  p p p'  p p p p
  p p p
pp

  p p
âp (
 p p p  p p  p  pp p p!  p

ppppppp# p 
pp pp
 p$ % p p ppp p!"p p p?>>>pp
 pp p % p p
p  p p p p p % p
 p p pp
p p  p
 p2 p p pp pp
 p  p# p
p % p p p p
 
p
p p
 pp 
p

2 
p p  pp 
p
 p
p pp
 p
% p
p% p p?>>>p(2+0p2 p pp90$p p p(2+0pp
 pp1 p p p
 p
p p pp p!"p
 p

 p2C $"p

ppppppp pp pp pp


 p pp ppppp %
pp
p p$ % p# p
p pp
 p p pp 
ppp pp

 p p p % p

pppppppppA treia perioadap 


p pp pp  p p pp
 ppp p p$ % p p
p?>>,ppp p
 p p

 p pp p p 
 ppp p$ % ppp
  p
p& p
p p p'p;p pppp p p

 pp p p p p /p  p 
p 
p p
 
p
p p 
p p p p 
p p 
p 
p
 p p 
p p p  p p

  Etnocentrismpp

ppppppppp"  pp p  p p


p

p 
p pp p% p
 pppp
pp p
p p
  p p#  p
p
  p&M.-'pp p p ppp %ppp
p
p  p % p
p p pp pp p ppp p

pp

pp

p ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pp pppppppp+p


 p pp
 p
# p p
 pp p p p pppppppppp.=:p pppppp?:.p
p % p%pp p pp
 p
# p pp
p % ppp ppppppppp.5,p pppppp?6,p
%p p pp p
pp p p p p p ppppppppp5=5p pppppp.?4p
 pp pppp
 p
 pp p % p p pp ppppppppp?54p pppppp,==p
 p p$ % p
$ % p p p pppp ppppppppp,?.p pppppp,?.p
pp p
9 ppp p%p ppppppppppp4?p ppppppp6=p
p % p p pp
 p
$ % p
+1 p p$ % p p ppp pppppppppppp,,p pppppp,,-p
p p p! p
" p p$ % p p pp
p pppppppppppp:?p ppppppppp6p
 p p p

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp& p 
 p % 'p

pppppppppp 
% p 
 ppp p pp  ppp p

 p ppp p  p


 /p

âp ) p pp p
p p p
 p  p
p pp p

ppp p
 p
âp # p
p

 p
p p p ppp pp p p p
âp %  p pp p
p

 p
pp  pp ppp pp p p

p p
 p p p p
p p

ppppppppp p pppp p pp&=4J'ppp pp p 
 p
 pp 
p

ppppp p pppp p &?4J'pp p
p


p 
p p p pp p
 p pp 
ppp p pp
pp p p pp p p pp pp p p p
# p p p p pp &,6J'pp pp p  p
 p % pp
p% p  pp
p

p 
p p p p
 p
 p
 p
 pp

  Prejudecatap

pppppp

pppppppp2 pp p p p&p 'pppp % pppp

 p pp p
  p% p pp p
  p pp p p
& p p p p p'p+ p pp&pp
  'p
 p p p & p
 p p p'p p

ppp p pp p 
 p p# p
 
 p p.5p &
p 
pp p  pp pp pp p?>>?pp+ p+p
 p p
 p p$ p" p&% pppp
pp
'p

 pp ppp
pp p p
 p2 p2p p?>>.p

pp p
'p ppp pp 
 p ppp p
 p pp p p pp
p p
p p p
 /p p pp

p p pp p p pp pp

 pp p pp p pp p
p p p p 
&p p
p% p p p ppp p
 p  p p 
p p pp p
 ppp p p ppp p p p
 ppp
 'p

ppppppppppp# ppp
 p p  pp

&p
 ppp p
 ppp pp p 'p
p ppp p

p
 p p ppp p pp
p /p p
 p p

; pp
&p p
 'p p p p p
pp pp pp p
 p p 
p &p p pppp'pp p
p p
 p p pp p
 p & p pp  'p p 
 ppp p?>>?p
 p p p pp p

p1  ppp

p pp
  ppp p p & p
pp 
 p p
 ppp p pp p 'p# pp

p1  p
 pppppp,.Jppp=5Jpp

p p?>>?pp4:Jp p?>>4p p p p
p p p p p pppp55Jpp==Jp# ppp

 pp p 
 p p p pp p &  pp
( p
  pp1 
'p pp
p p p

p p p p p
 p
 p p pp p# pp p5=Jp p

pp p p
 p 
 pp pp pppp p p p p p p pp
 pp p p p
p
 pp p

ppppppppppppppp2 pp pp p p ppp
 p p p1p
 pp p pp&
p pp p p p pp pp
 p  p  pp p 'pp p p pp p

p p
 pp
 ppp pp pp p p p p p ppp p
 p p
ppp p
ppppppppppppppp(p
p pp p p
 p p ppp p p 
 p
 ppp
 p p

p p p p p p p pp
 p ppp p ppp
 p ppp
 p p
p p p

p1  ppp  ppp p
 p p
pp pp pp  p

  Antisemitismulp

C p
 
 pp 
p p % p p  p
 pp pp pp pp
 p# pp p pp

 p
ppp p p
 p

p pp
p p
 p p
 ppp
p 
 pp?>>.p p?>>4p p p pp
pp p

 p pp pp ppp5:Jpp4?Jp# p pp p  p p p
 pp p p pp pp 
  p p
p p
 p%pp p p
?>>.p# pp pp  pp
p p ppp ppp


p p pppp pp p
 pp
p & pp p
 
 p  
p  p 
p
 p  p p'p( pp

 ppp p& 
p pp

p  'pp p p p p

 ppp 
 p(p
p

p p p
p p
 p p pp
 /p) p p
 pp pp p
p
 pp *pp ppp
46Jp&?>>.'pp6?Jp
 p p p pp pp ppp?:Jpp.,=Jp pp p
 p 
 p p ppp5,Jpp=>4Jp

(p
 pp  ppC ppp  p 
p pp
p p
 pp
p p pp pp pp pp p p p p
 pppp pppp p p

  Prejudecati împotriva rromilorp

pppppppppppp# ppp
 p
 ppp pp p
p ppp 
 p
p 
 pp p ppppp# ppp
 p 
p
p


p p p pp p
 % pp 
p p p p

 
p ppp p pp p& 
 p p pppp
 p p 
 pp

p
 p p p
 pp p pp p
 p
 'p pp
p p p  p pp p p

pp  pp pp p p p ppp p2p

 pp
p

pp pp
 p p ppp pp % p p p p


p p p p pp p
pp p p pp
 p  p ppp p

pppppppppppp2 p

p 1pp pp  p pp &%p p
?>>.p%ppp6?Jp p

ppp pp /p)ppp p p
 p*'pp( pp
p p pp pp pppp
 p%p
p p p p pp
p pp p pAp pp p p
p p%pp pp
 p pp p
 pp pp & pp 'p p?>>4p p?>>4p

p % p pp p&


 p 'p % p pp p ppp5=p ppp54?p

p % p pp p p pp p p$ % p ppp=4-p ppp=:.p

p % p p pp
 p p p pp p p ppp5-=p ppp.::p

p % p p pp pp p p p p ppp46=p ppp5.:p

pp

ppppppppppppppppp# pp p p p


ppp
ppp
 pp  p ppp pp p p pp p
 pp4>Jp
 p p pp p)$ p pp p p
 pp p pp pp
*p

pppppppppppppppppp( pp p p


 ppp pp p
 p
p p
 p pp

pp p p ppp pp p  p
p+ppp p p
ppp 
 p p ppp 1 p p

 p p
 p p 
 ppppp
 p p p pp


p p pp p p p p pp
&
 p
 p'pp p p
 p p p p pp p%pp p
 p%pp pp pp p p%pp  &p p p
 p
 p pp p p p p pp p pp p pp
 p 
 pp?>>?pp

p,6J'pp"p p p
 p p p
p
p p
 p p pp
p& p p 
  ppp
 p p ppp
 'pp
% p p
pp pp
p
 p % p  p
 ppp p p pp p ppp
 p
p
p

pppppppppppppppppp$ p p
 
pp p ppp
ppp p p p
 pp p pp p p pp pp
p p & pp
 pp
 p'p

p p p p

pp p
p pp p p
 p pp ppp p5=Jpp p pp p p pp
p  pp p p
p 
 p p pp p8p
ppp
p 
 ppp 
% pp

p
p p pp p
p p p p p p p p p pp
p4>Jp p

p p
 p p p pp p& pp pp p)(ppp
 p
pp p p
 pp p p pp *'p
p % p p p p
 p
p p
 p p  pp p p
 p p p
p"p
 pp pp p  p p p pp
 p p
 p
p p

p % ppp p 
 ppp
 p p

pp
 
 

 


 
p

 ! 


 
 


 p

  Strategia Guvernului României de îmbunatatire a situatiei rromilorp

pppppppppppp( p


 
pp
p
p p pp p' p$ p
p pp  p 
p
p p  p p p
 
1 p
p p p

ppppppppppppp$ pp pp pp p  p p p
  ppp  pp pp p
 p p p
 p
 p  pp p
pp!"p

pppppppppppppp pp
 p p
pp p p p p p
  ppp$ % p p
pp  p
p p p
p
p
 pp
pp p p6 ppp p-..*
p
 /p)ppp
 p
 p  p pp
p  p
 ppp
 p p
 pp pp  p ?p p6 p p p p
C ! p 
p pp
 p
p p p pp 
 pp  pp p
 p  p p  pp6  p pp p-p
Dpp'pp0+.p-8p
p?>>,p
p p+ p p p?=?p,4pp
?>>,p

pppppppppppp" pppp  p


 p pp p /p

âpppppppp  p pp


  pp
 G
 p p
 p
 p  pp 
 p p p p
 p
ppp

 p pppp p p G G p p
 pp
p  p p p  p pp
  p
p
pp p
 p

âpppppppp p p p  p


pp pp p
 pp p pp p
 p 
 ppp p
p p pp p
 p  p p  pp
 pp
p p p pp pp1p

âpppppppp p p p


pp G 
 p p p
  pp pp  p p p
 p p
  p
  pp pp  ppp p p
p p
 p
 pp  pp
 pp p pp p p p

 
 p G pp pp
p pp
 p
 p
 p p

 p pp p

ppppppppp p' p$ pp pp  p pp p
p
 p
1 % pp pp p
 p pp p pp0-402-43+.-/p
âpppppppp2 
p p
p p pp pp) p pp
 ppp  p 
 pp  pp *@p

âpppppppp2 
pp p p p p pp 
 p  p
p
p p @p

âpppppppp2 
) p *p
 p p  p ppp
 pp 
p p  pp pp p pp 
 @p

âpppppppp2 
p  pp
 p pp p 
p
p p

pp p @p

âpppppppp2 
p  p p p
 p pp p pp p
 p 
ppp pppp
 p p pp @p

âpppppppp2 
pp p pp p pp
 p p p p
 pp  pp 
 & p pp ppp
 p
 pp?>>,'p

pppppppppp( p
 pp pp  p
 pp p p p p pp
 pp /p p  pp p
@p 3p p 3p
3p 3p p p p 3p p  3p 3p p p 3p
 p p  p & p pp ppp p

 p8p?>>,'p

ppppppppppp p  p pp p


 
 p
p
p pp
  ppp p p pp p p p p p p p p

p p pp ppp2 p pp p pp
p p

ppp p  ppp p

 Planul national antisaracie si promovare a incluziunii sociale(PNAinc)p

pppppppppppp# 
pp pppp p pp p p pp p p

 p p p p/p;p pp:>=G?>>,p


 pp pp p
 p&p p p p  pp,p p?>>?'p;p p,,4G?>>?pp
 pp

  pp p  p pp

ppppppppppp! p p pp


 pp  p p
p?>>,pp p
  p ppp2  pp p p pp 
p20 p

p
 pCp p6?-G?>>?p p p 
pp pp p)
 pp
 p p p p p p p
 *pp p p pp
 p  pp ppp p ppprincipiip
 p p/ p 
p
 
p 
p p 
p p pp p p  p 
p
 /  ppp20 p p p
 p p&
 p,5'p  pp p
 ppp p pp p2 p p  p
 
 p
  pp pp p p p pp
pp p % p
p ppp pp ppp pp) p pp
 ppp p*p p20 p
 p pp 
 p
 p p pp pppp  p p

 Planul de masuri prioritare pentru integrarea europeana pentru p

pppppppppppp! pp p


 pp
p
pp2 pp p
 p
 p
  p
 p
 p p?>>=pp
 p p% p pp
p
p
 p pp p p pp pp p p p

 p pp p p p % pp pp pp
p p p

 
 pp p  ppp p p2 p pp pp
pp ppp p
 pp pp p

 Memorandumul comun în domeniul incluziunii socialep

ppppppppp+ p p p p p p p p pp  pp
p p# p pp pp p p p
p p
 ppp ppp
 p
p  p

ppppppppp p
 
 p p
p
p pp p p pp
p p
p p
 p p pp
p  ppp 
 p
 p
 p
 pp pp
p p# p 
 p pp pp
p
p p p p p ppp% p
 p p p pp
pp p# pp pp
pp p pp p p pp
 p pp
 p
 p pp p
 p ppp p
p pp pp p p p p p p pppp
ppp pp p

pppppppppp"p
 p pp p p p p p p % pp
 p
 p pp p p
p p % p pp
 p
p % p p
pppp p p p p p ppppp
pp  p p pp  p2p% p p pp 
 
 p pp
 p p
 p
 pppp pp pp p
 p pp p p
p p ppp
p pp p ppp
p
p
 ppp pp p

ppppppppppp# p p p


  pp p
p p
 p

pp p
# p p pp
pGppp pp1 p pp

  p
p pp
p ppp p pp p%p
pp p pp
p ppp pp  p p % pp pp p p
 p p pp p$ p p pp% p
 p p 
 pp p
pp p pp p pp  pp pp p pp
 p p pp  p p p  p

pppppppppppp pp pp  pp


pp pp p 
/p
p
p p p pp p p
 p p pppp
 ppp
 p
p
p p p pp pp p p
pp p
 p
 p p
p  p

pppppppppppppp+ p p% pprovocari-cheiep p p pp


pp p
 /p

âp ÿ
        p
âp   
    
 
    p
âp „            
    p
âp ‘    
  p
âp          

   
    
 
p

pppppppp+ p pdificultatile p


 pp pp
 p
 pp p
 p p p

pp /p

âp *  p p p


 p
âp ( pp
 p p p  p
 pp  p p  p p p
  pp pp p p p 
+p

Prioritatile de actiunep pp p p p p p p pp p
p p pp /p  p
p pp p p

 
 p p p p 
 p
 ppp pp p
 ppp p  p  ppp p p
 pp
  p pp pp
 pp  p pp p
 p pp ppp p
pp

pp p p p
 pp  pp pp
 p p p
 p

 Deceniul de incluziune a rromilorp

pp"p p p


p p?>>5p
 p
 p?>>=?>,=pp
p p p"
p
 ppp"pp
 p p  pp 
 p
p p  pp
 p  p p pp p( pp pp p p
p
pp p p ppp p
 p ppp p p
 p ppp 
 pp p pp p"pp
ppp p
 ppp
p  pp p 
 pp
 p
 p p p p p
 
 pp
 pp p p
pp pp p
 p pp pp p p
 pp ppp p

pppppppppp( pp
 pp p  pp p
p p
 p p
 p(1p p+ p p"
 p2 p0 p! p
 p
( p9 p
 p pp
 p p"
p p"
p pp
( pp p"
p
ppppppppppp8 p p pp( pp
 
 p p$
 p
 ppp  p  p ppp
 
p p ppp pp

 p pp pp p( p

pppppppppppp( pp
 p( p /p 
p
pppp p
 p(p ppp pppp p  p p
 
/p p
  pp
pp p

ppppppppppppp# pdomeniul educatieipp p p  p


 /p

âp " p p p p p p


âp ,  p p
âp (
  p
 pp ppp p
âp % p p p p
  pp p  p

pppppppppppp# pdomeniul angajarii în muncap


 p pp /p

âp ,  p  p
  p
 p pp
 p  p
âp % p

p p
 p p
 p p p
âp ,  p pp
 p p
 p p
âp ! p pp  p p  p

pppppppppppppDomeniul sanatatep pp


 /p

âp " p p p pp p p p


âp ,  p pp pp
 p p pp p p p
âp # p p p p pp p
âp ,  p p p  p  p

Locuireap

âp " p p p p p p


âp ,  p pp  p p  p pp p
âp % p p p p

 Fondul de educatie pentru rromip

pppppppppppp"$pp p p p p pp pp p ppp

 pp ppp  p p pp pppppp


p p p p p"$pp
 p p p?>>=p
 % p p p  pp
 p.>pp ppp ppp p
 p p
p p p p p pp p

ppppppppp p p p p  pdirectii:p

âp -
 pp
p
 p p p p p  p  p p p p p
 p) pp  p p p
âp ( 
 p*p +p p p p  p p p ppp p  p

 p
pp p
âp .
 p p p  p pp p pp pp
  p
âp /  p p p  p p pp
 p p p
âp -
 p  p p
 pp p  p p
âp - p p
pp p
pp
p
âp %p p pp pp  p
âp #  p  p p p p

pppppppppp ppp
p pp p p  p p p
 
 pp p
 pp p
 p pp pp pp

p p
p p p1 pp p
 
pp( pp 
 p p
 pp p ppp p  p p
 
pp p 
 p
  pp
 
 p p p
ppp p1 pp p pp p

 
 pp ppp p  p

pppppppppp(p
p p
 p p 
 p
 p
pp p % pp
  p p
 
 p pp p  pp p( p
p

p p pp p pp pp p p


 
 p
 p"p pp  pp pp p  pppp

 pp
 p
p
 p ppp
p  pppp p p
pp2 pp
  p p p pp pp
 pp

 p

 Obiectivele de dezvoltare ale mileniuluip

pppppppppppppp,-,pp pp pp0FpN Dp p p?>>>p)( p+ pp0 p


! /p p pAp pp
 p
 *p# pp pp p
 p p  ppp p pp pAp p
p p  p

pppppppppppppp( p( p+ p p pp pp &9(+'p p


 p  p p p
 pp ppp p
% p p p?>,=/p

âp %  p p pp p p


âp !  p p  p p p
 p
âp  p p pp  p p
âp ! p  p
 p
âp ,  p p p
âp #  p0(1-()"p p pp p p p
âp " p  p p
âp # p
  p p
 p  p

ppppppppppp# pp p


p pp p pp p p
 p
 p

 
 ! 
 
! p
 %
! & p

  Cadrul legislativ si institutionalp

ppppppppppp( 
p p  ppp pppp
p
 p  pp
 p 
p pp p
 p  p pp p p p

pppppppppppp p pp 


 p  pp
 pp
 p pp
 p
 p p p pp p# p p,--:p  pp pp
ppp p p p pp! p"
 pppp pp p

ppp p p p
p
 p  p
 p  p p
,.pp pp pp p"
 p p p p"
 p p
 p p"
 p p
pp p
 p p  p
p
 ppp p pp p pp  pp % pp  p
p

pppppppppppp# p pp 


 p p?>>>p
pp

 p p p!"pp

p p  p1p pp
 ppp p  pp
p p
pp p pp  p % pppp  p/p( p
 p?>>>G5.G"pp
 pp
 p
 
p pp p

  p  pp p pp &p( p"p$'pApp


 ppp
p p pp p  p pp p
p  p
ppp pp pp
p p

ppppppppppp( p p?>>>G:6G"pp pp p p p p p p
p
 p 
 p pp pp pp p&p( p"pp
 'pAp p p  pp  ppp p  pp pp
  pp % pp  pp2 p  pp p
 p
 p(  &(p p"
 p p:=>G?>>>'pApp
 pp
 pp
 ppp
 p pp p  p
 p
 p pp

  pp pp  p p%ppp p%pppp p

ppppppppppppp
p
 pp ppp pppp ppp
 
p
 p
pp pppp p
p1p
p  p pp
 p
p
 p1 p
 p p
 p p p
 p  p p
p

pppppppppppppp$ % pp p


 p
pp p p pp p pp
 p p
p
p  p p p p?>>>pp p
p9  p p
,.:p
 p
  pp  p p pp  p pp pp
 p pp 
p p p % p % pp p pp  p p
 
 p p p p p p"
 p
 p pp pp

 pLp  p;p


 p pp pp pp  /p p
 p pp p p p  pp  pp % p
1 
p p p  p pC8pp
  pp p p p
p pp p pp
 /p
âp % p p  p  pp p pp  pp
p
âp " p p p
 p   pppp p p p p pp  p
âp " p p p
âp 2 pp p
 p p p p p  pp p p p
 p
âp )
 p p  p
 p

(p p p% pp p % p p


pp  p
  &pp
 'p pp pp
p
pp p
 p  pp p
  &
 p p?pp5>pp pp'p# p p pp  p

  p pp 


pp
 p
 p pp  p p

pp pp  p  pp pp p


 p
  p
 p 
p p

pppppppppppp;p p p


p
 p  pp p p pp p
p  pp
  p p p
  p p  pp p

 p p p p p 


p
 pp p p  p

ppppppppppppp(p p p  p ppp


p
p 
 p
ppp
p p pp p p  pp p p p p
p ppp p p pp p 
pp
  p ppp
 p 
 p
 
ppp ppp  pp p0 p

 p p(  p

pppppppppppppp % pp p pp


pp p
p pp

 p p p p p pp p p p p?>>?p pp
9  p p p,.:G?>>>p
 p
  pp  p p pp
  ppp p p
 pCp p,,-5G?>>,p
 p  pp
  p p0 p
 p p(  pp pp
 
 p  p

ppppppppppppp2 
p pp p /p

âp (  p
 pp p
p p p p  p
âp -  p
 pp p
âp 
 pp pp p  p
 p
  p
 pp p
âp 
 pp
pp p  p p  p  p
âp "  p
 pp p  p p p pp p
 pp p  p p
 pp pp  p
âp #  pp  p   p p p p
p
 p
 p p
âp #  pp  p ppp p   p p  p
 p
 p p p p
 ppp  p  p p p

pppppp pp  p


 pp  pppp p p pp
 p 
p p:p p pp p pp 
 p p p
p p p ppp p p p
pp p
p
p
p
 p1 % p p p p pp pp p p
pp
 pp
pp p
ppppppppppp p pp pp 
 p  ppp$ % p
p 
 ppLp  p p p  p p p
 p
 p"
 p$ % pp p
p pp pp p pp p p
p p p
 p
 pp ppp
 pLp

 Perspective privind îmbunatatirea mecanismului national antidiscriminarep

pppppppppp2 p 
 p  pp p
pp  p
 p
 p
 p p p p  pp
 p p
 pp
 p
Lp  p p p pp

pp p p p
ppp

 p
  pp p  p2 p
 ppp p p

 
/p

pppppp ,-.-.2023 4*.-/4.-..3-)3*+- .*0-Dp

âpppppppp$  p0(pp ppp p pp p  p pp p
ppp
  p p p 
 p

 
p  @p

âpppppppp+ p 


 p p pp0(p
 p p p
 ppp:pp-pp  p p p
 pp pAp%p?p pp
 p2 p$ % p p p(
 p p 
 p,p p
p p 
 p p @p

âpppppppp( p pppp 


 p p p @p

âpppppppp#  pp p pp &p p p '@p

âpppppppp 
 p
 pp
pp p pp
 p pp

 p @p

pppppp 4+0--.+-*0 -2-,*13.-E 33;*, *.3;5,+.-p

âpppppppp2 ppp p p


 p
p  p
p
 pp  p ppp  p  p p
p# p

pp p p 
 p p p1 p p p
 p p

pp  p p"
 p % p p p 
p % p
p
p  pp

âpppppppp(p pp p p  pp  p p
p  p
 p
 p p p
p 
 p p
 pp pp  p

pppppp/-.4*.-..+-3-1 .+3p

 p pp


 p p p p
p p
ppp
p
pp p
 p p pp 
 p p! p p p
 p
  p p
p p p pp
 p 
  p# pp p
 p p  p
pp  p
 p
 p p
p

pF p

pppppppppp2 p) p p p p  *&$9G>.GG9G>='pp


 p p p
 p21 p?>>.pp p p"
 p9 p pp
p
pp  p
p
 pp p0 p
 p p
(  &0('p
pp p
pp p
p p
% p# p p
p9 ppp0(ppp p
p p
% p# p p
p9 ppp0(ppp pp p p
$ % p p p  p2 p pp p+ pOp p
p
p
 p p pp p pp p p9 p2 pp 
pp
pp??p p?>>=ppp% pp p  pp 1 p pp?>>4p
p

pp p  p p pp ppp0(p


pp
 p
 p
p
 p
 p  p /p

âp ,  pp p p#3#)pp p p pp


 p
 p  p
 p
 p p#3#)pp
 p
 p p p  p  p p p
  pp p  pp
 p, p p p pp p p p p  p
 pp p p p p

p p p p p
âp ,  p p p p  p  p
 p  p p p pp
  p p

 pp  p p p
âp ,  p  p
 p#3#)pp p
  p p pp p
 p p pp  p
 p p p
 p
 p
 p p
  p p pp  p p
 p p  pp
 p
 p p
  p  p
âp #  p
 pp
 p p
  p  p
 p  pp  p
 p pp
 pp
 p p pp p p  p pp p#3#)p p
 p
 p
 p  p  p p p  p p
pp  pp
 p  p
 p p p  p p
pp  pp
 p
 p  p p
 p p p
 p  pp  p)p  pp p  p
  pp pp
p

 pp  pp
 p p p
p p p pp pp p
 p
âp # p p pp  p
 p  p p
pp  p p p pp p
  p p pp
 p  p p
 p
 p p
âp ( p p
 p#3#)p
 p  pp  pp
 p p
 pp
 p pp  p

 
 
'  

( 0433+-342 0- 32p

ppppppp9**p p p p  p p

pppppppp; p ppp p pppp ppp


 p pp
p pp8 p p p8 p
ppppppp2
p ppp ppp
 p,?>>>p p pp p
,>Jp p &
 p,?>>'p

ppppppp# p p p p pp


 pp p p /p pp pp p
 & ppp p pp p p 
p p p

 p,=>ppp % p->>pp
  'p

pppppppp2 ppp p pp p p p p p<=>p% p p p
p$p pp1p pp p
 p p  p

pppppppppp(p p p<=>p p ppp p&,>,=p'p p


 p
 p ppp p

ppppppppppp2pp p
p p p p) p *p p p
 p
 p pp p p
 p

p pp
pp p p
p p p p p p p p 
pppp p p
 p)p  *pppp p

pppppppp2 
p 
pp p p
% p p p,-6-p p  p p
p
p pp p p

ppppppppppp
p pp % p
pp
p  p pppp p
  p p
ppp p"ppp pp 
pp1p p
1 p pp p p1p p) *p p pp p

ppppppppp# p
 p
 p p?4p  &% p( 'pp?.p
&% p
1 1'p
p)
p *p
 pp ppp
 & pp
 p
 p p p p
 p'p % p p p p p
 pp
%p p

pppppppppp(
p pp p pp pp p ppp
p
 p ppp p p p p p
 pp
p p
  p p p &+'p p p
pp2 p  p
p pp
 p pp 
 p ppppp pp p p pp
 pp pp,-p ppp pp
 p p)p
 p
p
 *p
2 pp ppppp1p p p p pp 
% p
p p  p pp p p p p p

(
0+3<*4-43.-p

âppppppppp ppp p pppp 


p ppp  pp  p
 p p

âpppppppppp pp p p p p  


ppp
 p p pp pp
ppppppppppppppppppOp p

pp p &
 p:=pp'pp pp
 p
 p p pp
p
p

ppppppppppppppppppp pp
 p  p
p p
 
p ppp pp
 p p

ppppppppppppppppppp pp p p p 1&


p p

pp p

 
'pppp pp ppp ppp p p p

ppppppppppppppp+ p pp


 pp ppp
% p p pp
% ppp)
p
 *ppp p p
 p p
pp p p 1p1 pppp pp
 p p ppp pp p pp1p p p ppp pp p
 p

pppppppppppppppp; ppp pp


ppp p pppp p pppp


p p
 pp ppp % p2 p ppppp p
p p
p
p p p %
 pp p
 p p p+p
  p ppp
pp ppp1p p
p
 pp pp p
 p

ppppppppppppppppp! p ppppp


 pp p p p ppp p
p( p p
 p  p pp p p
 pp
  p pp 
p(p
p
 p  p pp p p p
 p p pp pp pp p p
 p pp p+ p
Ap+ p p p-p ppp 1p p
p p p p ppp
p
 p

ppppppppppppppppp;
p pp p
p p p p
  p p
 pp p
 pp pp pp pp p
 ppp ppp
8+&5,4G?>>,'pp
 p pp p pp ppp p
 p
1p p
 p pp

pppppppppppppppppp# p
 ppp p p
 p
 p ppp p p
 pp p
  p
p2C $"p%pp p p p)6pp p
p p p( p6p6D)$,p-..8?p

ppppppppppppppppp9p p pp p


 p
 p pp p p p
pp p p
pp pp
p pp

ppppppppppppppppp
p p  p p 
% p p p<->p# p
 p p p p?>.p
 pp p p p66p pp p p pp p p
p<)p p
 p p pp6p6D)$,p-..0?p# pp
pp p

 p<)pp?pp p p p=5pp


p?,ppp
 p..ppp
 p# pp
 p p p
p p p pp  p p p
 ppp pp pp  
 pp   p pp 
 p
 p p pp p pp p % ppp %p pp 1pp
,>,,p p pp pp ppp ppp
% p ppp8p
p p
 p
ppp
 pp  p pp
% p ppp8p p
 p  p
 pp p

pppppppppppppp

ppppppppp2 p pp p


 pp p p+"pp
p pp
  p p p p p p /p

âpppppppp+  p


 pp % p pp
 @p

âpppppppp$ p % pp


 pp
p p pppp pp

 ppp  pp

pp % p>pAp,6p @p

âpppppppp2 
pp  p p p % p
 pp
 @p

âpppppppp+ p ppp p


 p pp
 pp p p p& pp p
 p 
  90 @p

âpppppppp9 p p p


 p
pp % p
 pp &4
: ' p pp  p p pp ppp p pp
@p

âpppppppp+ p
pppp pp p  p p

 p pp& pp pp

 pp pp p pp
 '@p

âpppppppp#
p p
 /  p
 p p p pp% p
p p pppp
 pp
p @p

âppppppppp p pp 


 p
 pp  pp
 p

pp

( 3+2+*+,.4-43.-p

pppppp2 p  p pppp p &p p p p p
 pp p pp
 ppp pAp8 p p8 pp p
 pAp 1p"'/pDp

p 3 p p
4p ) p p
5p # p p p p- 6p
p !
 p pp 6p
7p - pp pp  p
6p
8p #
p p p 6p
9p ) p p
 p 6p
:p %p
 p p
 p  6p
;p p ppp p6p
 p #p p
 p p p p 6p
p )p pp ppp p6p
4p #p p p
p p p 6p
5p p pp 6p
p "p p p p
 p p 6p
7p p p 6p
8p ) p p p 
 p  p p  p
 6p
9p ) p p p p p p p 6p
:p - p pp  p 6p) p p 6p
;p #p p p p 6p) p p p
p
4 p #p p p pp p  6p

( +2.*3.323-53.. 33* +4.*;4+13.3.2--+123 3p

 p p p p p p  p /p

âpppppppp$p p p  p  p


 p p @p

âpppppppp+ p p p p


p p 1 p pp @p

âpppppppp$p pppp % pp


 p
pp p pp
 p p% p pp @p

âpppppppp p pp p p p p @p

âpppppppp p p p pp p


 p p pp
 p

âppppppppp pp2 pp


p p pp
p
 @p

 
 

 '


 
p

Úppppp$ p 
p p
p p%p p
 pp p p%pp
pp p
pp"
p2 pp 
 pp p p p
p pp

 
 p p p p  pp p pp p 
pp pp p
p% p p"
pp p ppp p p  pp pp
p
 pp p p p p p pp
p
p

Úppppp9p % pp


 pp
p
 p  p pp p
p p
 pp  p pp pp
pp p  p pp
p
 p
p p1 p p p pp p p
p
  p p# pp p
p pp p
 p
 p ppp
 
p
pppp  p p p

 p ppp p p
p p pp pp p  p
 pp pp
 p pp p
 p  p p
pp

  p

Úppppp  pp p


 p
pp p 
 p p p
 p pp p pp
 ppp p
 ppp

pp pp
 p ppp p p

&p

2 p p:4 4p
 p
 p. p'  p p594 p
 p

  pp  pp pp p


  p p& p. p p8;p p5p p4 4p

  p! p 
 p
 p pp
p
‘ p
-p
 p. p'  p 59p p5p p4 p
 p
  pp  pp p
p p 
 p p p pp p-p
p4p p2 p p474 p
 p  p'  pp p
 p pp
  p p& p. p p! p p(p 5p p4p
 p4 pp
  p pp
 pp
p

‘ 
   pp
<"pp
 p( p! p pp
p pp p  p p
 pp  p  p p
  p p
 p p
 p p
 pp p  p pp
4 p 
 p p p p p p
  pp p p  p p
 p p
 p  p
pp
p
 p p p  p p p p  p pp p p p p pp
 p
 p p p
 pp p p
p p
 p  p p  p p

 p p p


p p pp
 p
 p
 pp p
 p p
 pp p

p p  p
 ppp p p p p
 pp p
 pp
 p
 p p p
 pp
 p
 p p p pp p p pp
 p
 pp p
 p ppp pp p p pp
 p
 pp p ppp p  p p  p pp
 p
 pp pp ppp p p
 pp
 p
 pp

 pp
 p
 p p pp
 p
 p p  pp p  pp pp
 p
 p p  pp
 ppp
 pp
 p
 p p  pp ppp pp
 p
 pp
 pp
 p
 p p pp p p
 pp
 p
 p p  p p p p p
p p pp  p pp  p p
 p

 p p p p p p
 p  p p pp  p pp  pp
 p
 pp p  p ppp pp  p p pp
 p
 p p  pp
 p
 p p p p p p p p pp p p pp
 p
 p p pp p
 p
 pp
 p
 pp p p
p p pp p p  p pp
 pp
 p
 pp p p p pp p p p
 pp
5 p% p
 p  p p
 p
 p p
 p
 p p p p

 pp
 p.p
 p p p p p  p p
p
 
 p  p p p4 <pp
p
© ‘  ©  pp
p
  ©      pp
< p p p p
 p p p
p
 p p p  p p p p
pp pp  p pp
 p  p
  p p
 p p
 p p4 <pp
p
       pp
< p pp  p p  p pp pp p pp
 p p p p
 pp  pp p pp
 p
 pp
 p
 pp p <pp
p
       pp
< p p p p p <pp
p
 ‘    pp
<"pp
( p  p
 p p p  pp p pp
 p ppp p
pp

pp  p p
pp  p  p p p p pp p p 
ppp
  pp p
 pp
 pp  p pp p
p p ppp p
 p   pp  p0(1p pp p p <pp
p
 ‘    pp
<"p7p
# p  p p
 p p  p

p pp  p  p p p

 pp p p p p p p p


pp
  p p pp  p p  p
 p p p p
 pp  pp p p  p pp p pp

  p p pp p  <pp
p
        pp
<"p8p
# p  p p
 p p  p p
 p
 p  p p
 p
 p p p  p p p p p p p p p
 p p
 p  p p p p p p p p p
pp  pp
p
 pp
 p p
 pp p  p p  p pp
pp
 p  p p
p p p p
 p <pp
p
- ‘    pp
<"p9p
 p# p  p p
 p p p p
 pp ppp p  p
 p  pp
 p
 p  p p  p
 p p p p  p p p p
 p p p p pp p p  p p p p p p p
 pp
 p p
 pp pp
4 p# p  p p
 p p  p
p p
p
 p p p
 p pp  ppp
  p pp
  p pp  p p  p
 p p p p p pp p  pp pp p p  p p

 pp  p  pp
 p p
 p p p4p p pp
5 p ppppp p p pp
 p p  p p
 p p  p p
p p p p  p p pp  p p pp
 p p p  p p pp
 p p pp p p  ppppp
p
 p p p  pp
 p p

  pp
p p p pp  ppp p p p pp p p
 p p
 p p  p"  p p p   p p
 p p p  p
 p p p  p p p p p pp p
 p p
 p
 p p p
  p p pp  <pp
p

‘    pp


<"p:p
# p  p p
 p p  p  pp p  p p
pp

 p p p p p


 p  p pp  p p  p p p
 p p p p pp p  pp
p p p p p p p
  p
 pp<pp
p

‘ 
   pp
<"p p
# p  p p
 p p p
 p p pp  p p
 p
  p p
 pp p p
pp
 p p p
 p pp p
 p
 p   p
 p p pp  p p  p p p p p p pp
 p  p
 p p p  p p p p p p p
 p p
 p
 pp
p p p p
 p   pppp
 p p p p
 p p p
pp
 p p pp p
 pp p
 pp p  p p  pp p pp p p p pp
 pp
 p pp p p pp p p p p p pp pp  pp
 p pp p p pp p pp p pp p
pp pp
 p p p p
 p p p p
pp
 p p ppp p  p
 p pp
pp
 p p p p
 p p p
pp
 p p ppp  p p
 p pp ppp p
 pp p p p p p

 p
 p
 p
 pp
 p p p p
 p p p
pp
 p p ppp
 pp 
p
 p pp
 p p
p p p p p p p p
 p p  pp
 p p p
 pp
 p p p
pp
 p p p
p p  <pp
p

© ‘  

!
  pp
p

  
  
    pp
<"p7p
 p# p  p p
 p p p p p
 p p p
pp

 p p pp pp p p


 p pp p pp  p p p
 p
 p pp  p p  p p p p p p pp p  p

 p p p  p p p p p p p
 p p p
pp
5 p# p  p p
 p p  p p p p p
 p
 p
 p p p
p pp  p p p p p p p
 p p p
p
p
 p p p p  p p%
p p p p p p  p pp  p
 p  p
p p
 p p
 pp  p  ppp
 p p
 p
p p
 p p p p p p  p
 p p
 p p  p  pp
 p p p 5 p p
pp 
 p p p p
 p pp pp
 pp p p p p  p p
 p p p pp p p p

 p  p p pp pp
 p p p p
 p p
p p
 p pp pp
  p
 p p p pp  p p  p p p
 p p p pp p  p
 p p p  p p p p
 p p p pp
pp
8 p# p  p p
 p pp p
ppp
  p pp  p
 p  p p p p p p pp p  p p
 pp  ppp
 p p pp p  p p p  p p <pp
p

  
 ©   pp
<4 p# p  p p
 p pp
 p p p  p

 p  p p


 p p p  p pp  ppp pp
 pp pp p p
  p p  p p p p
 p p p p
pp
 p
 p p p
 p  p p p p
 p p p  p p p p# pp  p p

 p
 p p p  p p
pp
 p p p  pp p
 p
  p p p p p p p pp  p p
pp
 p
 p pp p
p p p  p p p p ppp

 p
 p  p <pp
p

 ‘ 
   pp
<"p9p
 p# p  p p
 p pp
 p p p p
p  p p
  p p
 p p p
pp
 p p p p p p p p
 p
 p pp  p p  p p p p p p pp p  p

 p p p  p p p p p p p
 p p p
4 p p p p p
 pp 
 p p p p
 p  pp
 p p
 p
p
 pp pp  p p p p
p p  pp p p p p p
 p  p pp  pp
  p
 p p p
 pp
 p p p pp  p
 p  p p p p p p pp p  p
 p p p
  p p p p p p p <pp
p
p

 ‘ 
   pp
<"p:p
# p  p p
 p p p p p
 p p p p
pp

 p p p


 p p p
 p p pp  p p  p p p
 p p p p p p p  p
 p p p  p p p
 p p p p
 p p <pp
p

 ‘ 
-   pp
<"p;p
# p  p p
 p p p
 p p pp  p p
 pp

 p p p
 p p pp

 p  pp p p p p
 p pp p
 p p p p
p p  p  p pp p p
 pp  p p p  p p  p 
 p
 p p
 p p

pp
 p p p  pp pp
  p p pp  p p  p p
 p p p p pp p  ppp  p p p  p p p
 <pp
p

  ©  


   pp
<"p4 p
 p#  p
 p p p7:p p p p7p p 5 pp p8 p p8p p9p p p p:pp
;pp  pp  p p p pp  p p p  p  pp
 p
 p
 pp  p p4 p pp4  p p p  p  p p
pp

 <pp
p
" p p pp 
 pp# p)
 p p p p:p p4 pp
 p

 p p9p p4 p p# p! p

2$""(0";"p +"$"p("2! ;9$pp


8 ;"$p(9$0" 0!pp
ppp p
pp p p p p?>p p?>>,pp 
 p

  p p:5p p&?'p p p$ p c
p

âp ‘"# 
--pp|    % p% 
 p=p
âp ‘  #p$ "%  ©
 6     ;; pp4 p
# p3
 p
âp à # 
--         *! pp
 p +p p5p=p
âp à # © ©&        % p2 p2p
=p
âp ›" " ' ( ) * 
--&    & >p!p
'
p(  p% p& 
 p. p
âp ›" # 
--&m          
 p p*= p) 
 +p p4p# pp( pp)  p%  p
=p
âp „ + (, - © &6   
   =p
âp  ) * 
--& !" | 
 # pp# p#
 p
âp + „ 
--
& 
  p*#  p +p p5p=p
âp + ./ 0  © ©&    6    # 

 =p
âp ' ‘ (1 › 
--&    $ p% p ( p
âp *2  
---&|      #
 p" p=p
âp * + 
---&!  $ %    & 
 p;;; pp*p p p p!  p?; ?;:+p% p%
p=p
âp /% © & |    '| 
p@ p= Ap
âp /% (‘ 3 +" (45 2 5 © & $  '
( ) 6
 "" @ p= Ap
âp - 0 +" 
--&|| !" , @ Bpp
âp - + © ©&„ 
* "  +     
  p*! p!p! B+p%!!#p=
 p
âp - +" 
--&           
 ÿ#  p +p pp=p
âp $ # 
--&    '    
 p
*= p) 
 +p p4p# pp( pp)  p%  p
âp å , 
---&|     ÿ p p p!  p
;; pp;;:+pp#  pC p% p%
p=p
âp å ,   
--&?   % p%
p=p
âp å , (* +   © ©&  % p%
p=p
âp å 2 (å ,   
--&a    ,  
‘ 
(  p
âp å„ &p ‘ 6 -
  ( c. 4 p
âp #--p4 4 pp(     

  %p
% p=p
âp # p3 p
 p p;;8p;;9p;;:p;;;p4 p4 p4 4p4 5 pp‘ 
   =p
âp ( p3 pp- pp    p

A 
   !!A"