Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de învămant: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Arad


Profesor: Bucea Mădălina-Cristina
Clasa: Integrată din Santana cu deficențe grave
Aria Curriculară: Matematică și Științe ale Naturii
Disciplina: Elemente de Matematică Aplicată
Unitatea de învățare: Elemente de geometrie
Tema: Figuri geometrice
Tipul lecției: Transmiterea și însușirea de noi cunoștințe
Data: 26.01.2021
Obiectiv Cadru : Dezvoltarea mecanismelelor de operare acțională și de rezolvare de probleme simple
Obiective Operaționale:
Afectiv-Motivaționale
Ob.1: Să observe figurile geometrice și imaginile cu obiecte de forme diferite.
Cognitive
Ob.2: Să identifice formele geometrice date prin intermediul unui joc.
Psiho-motrice
Ob.3: Să potrivească obiectele din imagini cu formele plane cunoscute.
Ob.4: Să numere : cercurile, dreptunghiurile, pătratele, triunghiurile dintr-un desen format din figuri geometrice
Ob.5: Să realizeze o casă din figuri geometrice după modelul imagistic dat.
 Metode didactice: Conversația, Exercițiu Online, Explicație, Expunere Virtuală.
 Mijloace: Leptop, Internet, , Aplicația Google Meet, Platforma- Clasa Integrată Santana, Programe Office: Word, Power
Point,Pagina Twinkle, Aplicația WordWall, Materialele elevilor: Creioane, foi, foarfecă lipici, etc.
 Evaluare: Observarea sistematică, Aprecieri verbale
Bibliografie:
-Programa Școlară Matematică și Științe ale naturii clasele I-X –Curriculum Deficențe Mintale Severe, Profunde
-Resurse educaționale TWINKL.RO - https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-n-007-figuri-plane-cu-exemple-din-viaa-cotidiana-
plane
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-n-929-formele-i-figurile-geometrice-din-jurul-nostru-
powerpoint
- Aplicația WALLWARD.NET- https://wordwall.net/resource/8200687/forme-figuri-geometrice

- Resurse didactice MANUȚE PRICEPUTE - https://manutepricepute.ro/category/fise-de-lucru/fise-de-lucru-fise-de-lucru/forme-


geometrice/

Momentele Durat Obiective Conținuturile învățării Metode Mijloace Mod de Evaluare


lecției a Operațional organizar
e e

1.Moment 2 min Se creează condițiile necesare pentru o bună


organizatori desfășurare a lecților online:
c -verificarea conexiuni la internet Conversația Leptop, Frontal
-accesul profesorului și elevilor în Platforma
aplicația Google Meet Classroom Clasei din
-verificarea sunetului și a calității imaginii Aplicația
-pregătirea materialelor virtuale necesare Google
activității didactice. Meet
2. Captarea 5 min Prezint o poezie despre figuri geometrice. Conversație Poezie Frontal Observarea
atenției Pe măsură ce prezint fiecare vers al poeziei, Exercițiu Leptop Individual sistematică
voi desena Programul
Paint
Un cerc mic am aşezat,
Lipit de el un dreptunghi mare
Care sta in picioare.
Din dreptunghiuri mici apoi, braţe şi
picioare.
Din triunghiuri nasturi faci,
Iar din cercuri nas, ochi, gură.
Dacă le aşezi cu tact
Obţii sigur o figură.
Vezi, apoi de mi-l încalţă
Cu papuci, triunghiuri două
Şi-unul mare pus pe cap,
Coif ca să nu-l plouă.
Cer elevilor să răspundă la întrebări:
- Ce reprezintă desenul? ( un copil
etc)
- Din ce este alcătuit desenul(forme
geometrice patrat, dreptunghi,
triunghi, cerc.)
3.Anunțarea 3 min Ob.1 Anunț elevii că la ora de Matematică vom Leptop
temei învăța formele geometrice . Material Frontal
-Voi deschide o prezentare Power Point în Power Observarea
care voi afișa 4 figuri geometrice. Point sistematică
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-n-929- Expunere
formele-i-figurile-geometrice-din-jurul-
nostru-powerpoint

-Cer elevilor să urmărească cu atenție


prezentarea.
-Numesc figurile geometrice( pătrat, cerc,
dreptungi, triunghi) la fiecare figură dau
exemplu de obiecte concrete cu suport
imagistic.
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t-n-007-
figuri-plane-cu-exemple-din-viaa-cotidiana-
plane

4.Dirijarea 12 min Ob. 2 Deschid un joc Roata Norocului din


învățării Ob. 3 aplicația WordWall
https://wordwall.net/resource/8200687/form
e-figuri-geometrice
Pornim jocul! Observarea
Roata cu figurile geometrice se învarte. sistematică
Elevii vor fi atenți unde se oprește roata și Leptop Frontal
vor numi pe rand figura geometrică indicată Aplicația
de săgeată. Exercițiu WordWall Individual

Deschid al doilea joc Să asociem


imaginile la forme, din aceiași aplicație
WordWall
https://wordwall.net/resource/7087682/figur
i-geometrice

Elevii vor numi, pe rand ,obiectele din


imagini și le potrivesc la forma geometrică Analiza
corectă. Răspunsurilor

Explicația
Ob. 4 Leptop
În această etapă elevii vor parcurge un Exercițiu Imagini
exercițiu de atenție .
-fiecare elev își alege două forme
geometrice – pe ecran va fi afișat un desen
format dintr-o multitudine de forme
geometrice
- elevii urmăresc cu atenție desenul,caută
formele geometrice alese și le numără
pentru a obține o sumă.( Anexa)

Leptop
5.Obținerea Ob. 5 În această etapă elevii vor avea un Exercițiu Imagine Individual Observarea
performanței exercițiu aplicativ-de a creea din figurile reprezntati sistematică
7 geometrice învățate- o casă, fie prin desen, vă/ model
fie prin decupare, lipire.
Hartie,
Creioane,
Foarfecă,
Lipici

6. Încheierea 1 Voi face aprecieri verbale stimulative Conversația Leptop Frontal Aprecieri
activității asupra modului de participare a elevilor la Platforma verbale
activitatea online. clasei din
Felicitarea elevilor pentru parcurgerea și Aplicația
finalitatea exercitilor aplicative. Google
Meet
ANEXE

S-ar putea să vă placă și