Sunteți pe pagina 1din 3

1,Principii moderne de examenare a pacienţilor în clinica proteticii dentare

2,Explicaţi situaţia clinică în raport cu multitudinea şi complexitatea tabloului


clinic a pacienţilor cu afecţiuni stomatologice.

   In dependență de forma nozologică a patologiei, de combinările dintre diferite forme


și particularitățile individuale vom avea şi diferite simptome endobucale. 

In cadrul leziunilor odontale coronare simptomele principale se vor rezuma la


tulburările de structură a tesuturilor dure, de integritate coronară, formă, volum,
direcție, poziție, culoare ş. a. Importante vor fi și simptomele de localizare pe
suprafețele coroanei (zona coletului, ocluzală, vestibulară etc.), de afecțiune numai a
unui dinte, a unui grup sau a întregii arcade dentare.

Pentru leziunile parodontale la fel vor fi observate diverse semne, caracteristice


fiecărei afecțiuni, insă cele mai dese sint retracția gingivală, migrările dinților restanți,
absența punctului de contract dintre unii sau a tuturor dinților, prezența mobilității
patologice a dinților, a inflamației parodontale, a secreției gingivale, a depozitelor de
placă și a tartrului supra- și subgingival ș. a.

La edentațiile parțiale, in dependență de tabloul clinic, simptomele comune se vor


reduce la prezența breşelor edentate, a grupurilor de dinți care funcționează și care nu
funcționează, a deformațiilor arcadelor dentare, suprasolicitării funcționale a dinților
restanți și alte semne legate de întinderea breşelor, localizare, timpul ce s-a scurs de la
pierderea dinților, păstrarea sau reducerea dimensiunii verticale de ocluzie și alte
caracteristici.       

La edentațiile totale principalul simptom-lipsa completă a dinților - va fi urmat de


diverse modificări a bazei osoase și ale mucoasei cavității bucale.

Simptomele principale ale migrărilor dentare vor depinde de forma nozologică a


patologiei și gradul de exprimare a ei. Pentru determinarea lor se cere un examen
clinic minuțios, atrăgind atenția la poziția fiecărui dinte făcînd o comparație cu
omogenul de pe hemiarcada cealaltă.

In unele afecțiuni ale A.T.M. simptomele endobucale vor fi determinate de gradul de


deschidere a gurii și unele caracteristici ale sistemului dentar cum sînt, de exemplu,
anomaliile dentomaxilare, edentațiile, supracontactele dintre dinții restanți, precum şi
de caracterul ocluziei, gradul de micşorare a dimensiunii verticale de ocluzie ş. a.

3.Expuneţi cosecutivitatea examenului pacientului în clinica protetică dentară


şi importanţa practică.
Examneul pacientului in clinica protetica include include examenul clinic si paraclinic.
La examinarea clinica a pacientului are loc colectarea informatiei prin metoda subiectiva si
obiectiva.
Examenul subectiv care include: motivatia, istoricul actualei maladii si istoricul vietii.

Motivatia atentia medicului fata de pacient, iscusinta de a audia si a memoriza cele mai importante
acuze, caracterul maladiei, gradul de influenta a maladiei asupra starii psihice.

Istoria actualei maladii: cind a inceput boala? Care sunt cauzele? Cum a inceput si cum a decurs boala,
daca sa aplicat vreun tratament si care a fost eficienta lui. Se trage atentie deosebita la pacientii cu proteze
s.a
Istoria vietii- locul nasterii, de trai; conditiile de viata, predominarea miscarilor masticatorii, maladii
prezente, antecedente, generale(metabolice, cardiovasculare,a tractului gastrointestinal,etc.) si
stomatologice (stomatite,leziuni parodontale, etc.), obiceiuri vicioase; conditiile de munca

Examenul obiectiv care cuprinde examenul exobucal, examenul endobucal


Examenul exobucal se executa prin inspectia regiunii maxilo-faciale din fata si profil atragind atentia la
starea si culoarea pielii, a mucoasei buzelor, prezenta sau lipsei asimetriei faciale, la linia de contact si
pozitia buzelor, obrajilor, comisurilor gurii, gradul de exprimare a santurilor perilabiale, pozitia
mentonului, marimea unghiului mandibulei, starea etajului inferior al fetii.
Palparea digitala a regiunii maxilo-faciale se realizeaza prin palparea muschilor, a ganglionilor limfatici
submandibulari daca sunt prezenti sau absenti, a ATM daca sunt dureri in zona ATM la fel se examineaza
cinemateca mandibulara, pozitia si caracterul condililor articulari ai mandibulei.

Examenul endobucal se executa prin inspectia cavitatii bucale cu ajutorul instrumentelor (oglinda
stomatologica, sonda, pensa dentara etc.) si anume:
1)raportul dintre buze, gradul de deschidere a gurii si mobilitatea muschilor orbiculari al buzelor;
2)dintii;
3) arcadele dentare;
4) raportul dintre arcadele dentare (tipul de ocluzie);
5) mucoasa cavitatii bucale;
6) apofizele alveolare si maxilarele.

Examenul paraclinic:
- examenul radiologic (Radiologic intraoral, opg, CT, teleradiografia, Artrografia,)
- Analiza modelelor de studiu
- Electroodontometria
- Termodiagnosticul
- Eficienta masticatorie
- Miotonometria
- Electromiografia
- Examenul fotostatic

4.Enumeraţi cerinţele biologice către tratamentul ortopedo-protetic.


Principiul biologic este un principiu fundamental al medicinei şi prevede ca orice
metoda de tratament sau intervenție sa aiba o influenta pozitivă asupra organelor si
tesuturilor atit ale sistemului stomatognal, cit şi a intregului organism. Din aceste
considerente, la finisarea examenului clinic al pacientului medical trebuie sa fie ferm
convins de rationalitatea metodelor de tratamnet alese si ca ele nu vor duce ulterior la
consecinte negative.
Principiul biologic ne impune ca la confecționarea pieselor protetice să fie alese acele
materiale care n-ar leza substratul organic, adică fără insuşiri toxice, să nu provoace
alergii şi alte influente nocive. Important este la fel ca materialul ales să posede insuşiri
stabile ca ulterior sa nu prezinte modificări de volum culoare, duritate, elasticitate etc.
Pentru a realiza o congruență dintre piesa protetică şi substratul organic medicul trebuie
să țină cont neapărat de etapa de dezvoltare biologică a organismului.
5.Argumentaţi orientirul morfo-fimcţional normal în diagnosticarea
afecţiunilor stomatologice.
6.Argumentaţi scopul finalal examenarii si tratamentului protetic.
Examenul clinic al pacientului ce necesita un tratament protetic are drept scop final stabilirea
diagnosticului si intocmirea unui plan corect de tratament. Acest examen constituie primul act
medical pe care medicul de specialitate este obligat sa-l execute de fiecare data intr-o ordine
consecutiva.
Scopul tratamentului protetic este restabilirea deglutitie, masticatiei, fonatiei si
esteticei.

S-ar putea să vă placă și