Sunteți pe pagina 1din 1

Concursul pentru ocuparea a 151 de posturi vacante de consilier de probațiune,

sesiunea decembrie 2020 – iulie 2021

BAREM INTERVIU

Proba urmărește ca prin aspectele investigate în mod integrat, pe parcursul întregului


interviu, să identifice motivația, abilitățile și atitudinile candidaților în corelare cu
cerințele specifice postului de consilier de probațiune.

1. MOTIVAȚIE - 10 PUNCTE
Motivație intrinsecă și extrinsecă, obiective personale și profesionale, conștientizarea
atributelor și limitelor personale

2. ABILITĂȚI - 10 PUNCTE
Abilități de comunicare (utilizarea corectă a limbii române, claritate, coerență, fluență,
vocabular, capacitatea de construi pe punctul de vedere al interlocutorului), abilități de
relaționare, de lucru în echipă, adaptabilitate, asertivitate, empatie, capacitate de a
rezolva probleme, de a lua decizii, de analiză și sinteză, argumentare, structurare,
strategii de a face față problemelor, de gestionare a situațiilor de criză, rezistența la
stres, autocontrol, abilități de utilizare a metodelor și tehnicilor specifice postului în
context situațional

3. ATITUDINI - 10 PUNCTE
Atitudine anti-discriminatorie și valorizarea diversității, asumarea responsabilității, etică și
integritate, atitudine echidistantă și obiectivitate

Nota finală la proba interviului = media aritmetică a notelor acordate pe dimensiunile


motivație, abilități și atitudini.
În conformitate cu art. 23 alin. (5) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
concursului pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante din sistemul de probațiune,
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2140/C/2016, cu modificările și completările
ulterioare: „Sunt declarați admiși la proba interviului candidații care au obținut minimum
nota 7.”

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE Pagina1din1


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro

S-ar putea să vă placă și