Sunteți pe pagina 1din 1

1 Te provoc!

Textul literar în proză


Aventurile lui Pâlpâilă
Fragmente

de Adina Popescu
1 Prezintă colegilor trei tră- Odată, nu chiar demult, mai degrabă în zilele noastre, în Țara
sături care consideri că te Balaurilor, ce se află dincolo de Munții Uriașilor, pe Tărâmul Celălalt,
reprezintă. s-a născut un pui de balaur care era altfel decât cei din neamul său.
2 Caută în Dicționarul ex- Părinții, un balaur solzos și puternic și o bălăuriță cochetă, cu vreo șapte
plicativ al limbii române capete coafate și cochete, și-au dat seama de asta încă de pe vremea când
semnificația cuvintelor: balaurul era în fașă, dar n-au spus nimănui, ca nu cumva să se facă de râs.
presă, reporter, jurnalist, Bebelușul-balaur râdea în fiecare dimineață la soare, un fapt neobișnuit,
redactor. căci se știe că, de când lumea, balaurii preferă întunecimile nopților fără
a ște m p e lună. Nu-i plăcea să i se facă baie în jar încins și nici să doarmă încolăcit
no Adina Popescu –
pe vreo comoară, așa cum făceau toți balaurii respectabili.
sc r
Să-l cu

s-a născut în
iitor

București, în anul Când a crescut ceva mai mare, puiul de balaur a început să se
1978. Deși a terminat comporte din ce în ce mai ciudat: iubea florile, iarba cea verde,
Facultatea de Regie și cântul păsărelelor. Își petrecea serile privind melancolic cerul înstelat.
Film, a lucrat în dome- Se apucase chiar să scrie versuri. Toate acestea și multe altele îi îngrijorau
niul presei ca reporter și până peste poate pe părinții săi, mai ales că, precum se știe, balaurii sunt
jurnalist, apoi ca redactor.
Iubește copiii și, de aceea, a scris
niște făpturi urâcioase și lipsite de sensibilitate.
pentru ei: Doar un zbor în jurul Toți ceilalți pui de balaur își băteau joc de puiul nostru și-l credeau
lumii (1999), Miriapodul hoinar un soi de papă-lapte. Într-o zi l-au provocat la un concurs de scos flăcări
și alte povestiri (2007), Mari pe nări, talent pe care balaurii îl au de obicei din născare. Puii obișnuiți
povești românești pe înțelesul și-au demonstrat din plin această calitate: deși nu erau mai înalți decât
celor mici (2008), O istorie secre- o casă cu un singur nivel, dacă se concentrau, reușeau să sece un iaz, să
tă a Țării Vampirilor (2013). incendieze o pădure de puieți de brazi și să aprindă un hambar cu fân
Înainte de lectură cu flăcările lor. Scuipau foc așa cum anumiți oameni prost-crescuți
3 Ce îți sugerează titlul scuipă coji de semințe.
textului scris de Adina Veni și rândul puiului cel gingaș să arate
Popescu? de ce este în stare. Se concentră până când simți
4 Ce semnificație are cu- cum îi plesnește capul (căci nu
vântul a pâlpâi?
5 Observă imaginea care
însoțește textul dat.
Ce legătură poți stabili
între imagine și text?

Înțeleg textul! Explorez textul!


6 Răspunde la următoarele întrebări: 7 Împarte textul pe fragmente.
a) Unde se afla Țara Balaurilor? 8 Activitate în grup Povestiți oral, în șir, întâmplările din
b) Cum arătau părinții puiului de balaur? fiecare fragment.
c) Ce provocare primește micul balaur? 9 Formulează în scris ideile principale, așa cum se des-
d) Ce hotărâre ia Pâlpâilă, după ce pierde provoca- prind din fragmentele stabilite. Vei avea în vedere:
rea celorlalți balauri? cuvintele care răspund la întrebările cine face?,
e) Cum credea Pâlpâilă că poate învăța să scuipe foc? ce face? locul, timpul, cauza acțiunii, etapele
f) Cum îi ajută Pâlpâilă pe oameni? desfășurării acțiunii redactarea scurtă și clară a ideii.
g) De ce plânge Pâlpâilă, după ce salvează satul de 10 Notează, pe caiet, personajele textului.
la incendiu? 11 Precizează trei caracteristici ale lui Pâlpâilă.
h) Ce sfat îi dă băiatul prietenului său? 12 Transcrie secvențele în care este prezentat com-
8 portamentul diferit al micului balaur.