Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de lectie

Profesor: Sorocean Florin-Victor


Unitatea de invatamant: Facultatea de Teologie Ortodoxă
Clasa: a VII-a
Data:11.06.2020
Disciplina: Religie ortodoxa
Unitatea de invatare: Marile sarbatori crestine
Subiectul lectiei: Naşterea Domnului sau Crăciunul
Tipul lectiei: recapitulare si consolidare
Scopul lectiei: asimilarea cunoştinţelor ce privesc evenimentul Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos şi implicarea emoţională a elevilor în acest
cadru divino-uman.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversatia, explicatia, exercitiul, ,cantarea;
2. Mijloace de invatamant: fise de lucru, material auxiliar, Biblia, rebus.
3. Forme de organizare a activitătilor: activitate individuala, frontala .
Resurse:
1.Oficiale: Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a VlI-a;
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VlI-a;
Proiectarea unităţii de învăţare: Marile sarbatori crestine
2.Temporale: număr de lecţii: 1
durata: 50'

3 Bibliografice:
1. Biblia sau Sfanta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti 1982.
2. Copăcianu, Emanuel, Iisus din Nazaret, Editura „Doris”, 1990.
3. Cucos, Constantin, Eductia religioasa, Editura „Polirom”, Iasi, 1999.
4. Cucos, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", Iasi, 1998.
5. Sebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opris, Dorin, Opris, Monica, Metodica predarii religiei, Editura „Reîntregirea", Alba Iulia, 2000.

1
6. Muha, Camelia, Caiet de religie crestin-ortodox pentru clasa a IV - a, Editura „Sf. Mina", Iasi, 2009.
7. Opris, Dorin, Opris, Monica, Metode active de predare învatare. Modele şi aplicatii la religie , Editura „Sf. Mina”, Iasi, 2009.

DEMERSUL DIDACTIC

Nr. Etapele lectiei C. Timp Continutul instructiv-educativ Metode Mijloace de Forme de Evaluare
crt. (min.) si procedee învaţamant organizare

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Salutul,
1. Momentul 1' Activitate
organizatoric
 Rugăciunea, frontala
 Notarea absentelor,
 elevii răspund la salut, spun rugăciunea si se pregătesc pentru
începerea orei;

Se adresează elevilor următoarele întrebări: Activitate Aprecieri


Pregatirea Conversatia frontala verbale
 Cine îşi aminteşte ce subiect am abordat lecţia trecută?
elevilor pentru 5'
2. recapitularea  Care sunt caracteristicile unei prietenii?
cunostintelor  Pe ce se clădeşte ea?
 Cine este modelul suprem al prieteniei?
 Cine ne vorbeşte nouă despre Iisus Hristos şi ce ştim noi despre El? Explicatia

2
Precizarea Se anuntă şi se scrie pe tablă titlul lecţiei:
3. titlului si a 1' Activitate
competentelor
Naşterea Domnului sau Crăciunul Explicatia frontala
lectiei Se precizează compeţentele lecţiei:
 asimilarea cunoştinţelor de ordin istoric şi teologic;
 modul de raportare al elevilor la evenimentul Naşterii lui Iisus
Hristos;
 Elevii notează data si titlul în caiete.
Biblia

- Se prezintă
elevilor pericopele evanghelice care relatează despre Naşterea „Iisus din Activitate
Domnului (Matei 1, 18-25,Luca 2, 1-20) spre aşi reaminti succesiunea Explicatia Nazaret” frontala
evenimentelor;

Transmiterea 25' - Material de susţinere: „Iisus din Nazaret”, de Emanuel Copăcianu,


4. şi fixarea pp. 34-48.
noilor Aprecieri
cunoştinţe verbale
C1
- Elevii ascultă cu atenţie.

C2

 cântarea unui colind cunoscut; Exercitiul Anexa 3 Activitate


5. Aprecierea, C3 15' fisa de lucru frontala
asocierea,
 Formularea de către elevi a învăţăturilor desprinde din lecţie:
generalizarea  Care sunt trăsăturile morale ale personajelor prezentate de
C4 textul biblic? Conversatia
 Iisus – ascultare, smerenie (se coboară din Ceruri; Activitate
se naşte într-o peşteră, staul), dăruire; frontala Aprecieri
Cantarea verbale
 Maica Domnului – ascultare, răbdare, naştere
minunată, mai presus de fire; Activitate
 Iosif – protector al familiei sfinte, ascultător, frontala

3
C5 credincios;
 Magii – credincioşi, cinstitori de Dumnezeu, Explicatia
darnici, curajosi („îl înfruntă pe Irod”);

 Păstorii – oameni simpli, credincioşi, darnici;


 Irod – crud, plin de răutate, ucigaş, necredincios,
invidios;
 Prin ce se identifică „lumea nevăzută” în actul Naşterii lui
Iisus?
 Însuşi Pruncul
 Steaua de la Răsărit
 Îngerii vestitori
 Noi am fi dispuşi să primim în casele noastre o familie de străini?
 Dacă eram contemporani cu evenimentul Naşterii lui Iisus, ce daruri
(din zilele noastre) I-am fi adus? Cele mai preţioase daruri ar fi
virtuţile noastre, faptele bune;
 Ce sentimente ne cuprind atunci când în familia noastră (prin vecini)
se naşte un copilaş?
 Cum ne arătăm dragostea faţă de o mamă care tocmai a născut şi faţă
de copilul adus pe lume? – îi vizităm, îi îmbrăţişăm, le suntem alături
– motiv pentru care, în ziua de Crăciun, se cade să mergem la
biserică-care devine în 25 decembrie, staulul din Betleem.
 Avem noi credinţa magilor şi a păstorilor din câmpie?
 Există în zilele noastre oameni care au caracterul lui Irod?
 Cu toate că ne-a adus mântuirea, de ce credeţi că lumea de atunci (şi
cea de astăzi), L-a respins pe Iisus?

Evaluare  Rezolvarea unui rebus; Aprecieri


6. 1' verbale şi
scrise

Precizarea 1' Se anunta si explica tema pentru acasă:

4
7. temei pentru  Iniţiaţi un dialog cu părinţii voştri în care să surprindeţi evenimentul Explicatia Activitate
acasa propriei naşteri. frontala

 Răspundeţi la întrebarea: Ce aspecte v-au plăcut din cele


evidenţiate de părinţi? Sunt lucruri care v-au întristat?
 Dacă naşterea Pruncului Iisus a fost primită cu ostilitate de cei ai
poporului Său, cum putem noi să îndreptăm această situaţie?

8. Incheierea 1'  Se rosteşte rugăciunea împreună cu elevii,


activitătii
 Se salută elevii,
 Elevii rostesc rugăciunea si răspund la salut.

5
ANEXA 1

FIŞA nr .1

Completeazã corespunzãtor:
Dupã cum au profeţit David ,Isaia,Miheea şi alţi prooroci,Mântuitorul ..........................s-a nãscut dintr-o.......................în
oraşul......................Dupã o cãlãtorie grea,Iosif şi .................au ajuns în cetate.Aici nimeni nu-i ..............................spre gãzduire,aşa cã au intrat
întru-un ..................de vite.
Pruncul a fost încalzit de suflarea........................şi i s-au cântat primele colinde de cãtre .......................veniţi din ceruri.Cântãrile acestea
minunate le-au învãţat apoi şi ...........................ce pãzeau oile şi vitele.
Cãlãuziţi de o ..............,cei trei Crai de la Rãsãrit au venit în faţa Pruncului şi i s-au închinat aducându-i în dar ................,................şi...........

6
ANEXA 2

COMPLETEAZA REBUSUL

Definiţii rebus:1.În ce anotimp se prãznuieşte Crãciunul?


2.Cum se mai numeau Craii?
3.Era bãtran şi purta de grija fecioarei Maria.
4.Oraşul naşterii Domnului.
5.Locul naşterii Domnului.
6.Mama lui Iisus?
7.Ia condus pe magi pânã la Iisus.
8.Al treilea dar adus de magi lui Iisus.
9.Se primesc de la Moş Craciun.
10.Rege ce a trait în timpul Naşterii Domnului.
11.Al doilea dar adus de magi lui Iisus.

7
A G S
12.Îl primim la botez.
13.Primul dar adus pruncului Iisus.
14.Obicei de Crãciun.
15.Rege în timpul cãruia a avut loc recensamantul din timpul Naşterii Mântuitorului.
16.Numele Mântuitorului.
B

Anexa 3

AȘEAZĂ ÎN ORDINE CRONOLOGICĂ EVENIMENTELE PETRECUTE LA NAȘTEREA DOMNULUI


NUMEROTEAZĂ DEASUPRA LINIILOR
___Magii s-au întors pe altă cale în țara lor
___Intrând în casă magii s-au închinat Pruncului aducându-i ca daruri aur, smirnă și tămâie.
___Cezarul August a dat poruncă să se facă un recensământ.
___Magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: „Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la răsărit steaua Lui și am venit să ne
închinăm Lui.” (Matei 2,2)
___Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif și i-a spus: „Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod are
să caute Pruncul ca să-l ucidă.” (Matei 2,13)

___Iosif din cetatea Nazaret a mers împreună cu Fecioara Maria la Betleem.

___Îngerul Gavriil vestește Nașterea Mântuitorului: “Iată, Fecioara va avea în pântece și va naște Fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuiește: Cu
noi este Dumnezeu.” (Matei 1,23)

___Irod auzind cuvintele magilor s-a tulburat și a căutat să afle unde avea să se nască Hristos.

___Irod văzând că a fost înșelat a dat poruncă să fie uciși toți pruncii mai mici de doi ani.

___Steaua a călăuzit magii până unde se afla Pruncul.

8
___Îngerul Domnului s-a arătat păstorilor și le-a zis: „Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi S-a
născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.” (Luca 2,10-11

___Irod a chemat magii și i-a trimis să caute Pruncul apoi să-i vesteasca și lui: „ Mergeți și cercetați cu de-amănuntul despre Prunc și, dacă îl veți afla,
vestiți-mi și mie, ca, venind și eu să mă închin Lui.” (Matei 2,8)
___Mântuitorul s-a născut în Betleem în zilele lui Irod.

S-ar putea să vă placă și