Sunteți pe pagina 1din 5

Lectorat cu părinţii

Clasa: a V-a
Şcoala: Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Popoviciu”, Beiuş
Tema: Copiii învaţă ceea ce trăiesc
Diriginte: Tanasov Mirela
Invitat: psiholog şcolar
Grup ţintă: părinţii clasei
Durata: 50 minute:

Obiectiv fundamental:
- Conştientizarea părinţilor în legătură cu educaţia copilului prin propriul exemplu şi
prin contextul care i se oferă în familie.

Obiective specifice activităţii:


- să înţeleagă vulnerabilitatea copiilor la ceea ce văd petrecându-se în jurul lor
- să conştientizeze faptul că sunt responsabili de bunăstarea nu doar materială, ci şi
morală a copiilor
- să înţeleagă că au nevoie de perfecţionare pentru a fi părinţii de care copiii lor au
nevoie

Metode de lucru:
-conversaţia euristică;
-problematizarea;
-exerciţiul;
-jocul de rol;

Bibliografie:

1.Adriana Băban (coord.), Consilierea educaţională, ghid metodologic pentru orele de


dirigenţie şi consiliere, Editura „Ardealul”, Cluj-Napoca, 2001;
2. Dorothy Law Nolte, Rachel Harris, Copiii învaţă ceea ce trăiesc, Ed. Humanitas, 2006
ACTIVITATEA NR.1

1. Debutul activităţii:
- Salutul, discuţii generale, se mulţumeşte pentru prezenţă, se oferă cafea sau ceai.
- Se lucrează la destinderea atmosferei şi crearea unui climat favorabil desfăşurării
activităţii: fiecare părinte este rugat să-şi facă un ecuson cu numele lui şi ceva care să-
l facă mîndru de copilul lui. Astfel se realizează cunoaşterea părinţilor între ei şi
destinderea atmosferei, iar părinţii se vor angaja în activitate cu o atitudine pozitivă
faţă de copiii lor.
2. Introducerea temei
- Se anunţă tema întâlnirii „Copiii învaţă ceea ce trăiesc” şi se porneşte o scurtă discuţie
pentru a vedea ce părere au părinţii despre actualitatea temei şi despre necesitatea
participării lor la o astfel de întâlnire.
- Dirigintele: explicaţia prezenţei noastre aici este faptul că ne interesează să facem şi
să oferim ce este mai bun copiilor dumneavoastră, să învăţăm să-i educăm corect, prin
vorbele şi comportamentul nostru, insuflându-le valori corecte pe care să-şi poată
construi copilăria, adolescenţa, viaţa în general. Sunt convinsă că dumneavoastră toţi
doriţi să fiţi iubitori, binevoitori, înţelegători, toleranţi, oneşti şi corecţi cu copiii pe
care-i aveţi. Problema este că dacă vrem să fim buni în a face ceva, trebuie să
învăţăm. Oamenii învaţă diverse meserii, învaţă foarte multe lucruri în viaţă. A educa
un copil este pe departe cea mai mare şi dificilă provocare din viaţa unui părinte. Ar
trebui să fim dispuşi să învăţăm şi să ne perfecţionăm.
- Aşa cum aţi văzut poemul este structurat în două părţi: una negativă şi una pozitivă.
Aş vrea să ne axăm în primul rând pe cea pozitivă, dar nu vom trece cu vederea pe cea
negativă, pentu a vedea ce trebuie să oferim copiilor noşti şi ce nu trebuie pentru o
educţie corectă.
Timp: 10 min
ACTIVITATEA NR. 2

- Părinţilor le sunt distribuite fişele cu textul poemului


- Cu ajutorul prezentării ppt este parcurs fiecare vers, în timp ce profesorul psiholog
asigură un exemplu practic pentru fiecare idee.
- Fiecare exemplu este analizat de către părinţi. Ei vor arăta ce au greşit părinţii şi cum
ar fi trebuit să procedeze

Exemplu: 1. „Dacă trăiesc în critică şi cicăleală, copiii învaţă să condamne.”


Dirigintele: probabil majoritatea vom spune că versul acesta nu este pentru noi. Probabil
însă ne vom regăsi în exemplu.
„Abby are 6 ani şi stă la masa din bucătărie aranjând într-o cană din plastic plină cu apă
florile culese de ea. Deodată cana se răstoarnă, umplând totul cu apă, frunze şi flori. Abbz
stă în mijlocul dezastrului şi plânge în hohote. Mama ei vine într-o clipită. Vai de mine!
Cum poţi fi atât de neîndemânatică!”
Părinţii: Copilul trebuia corectat cu blândeţe, liniştit şi apoi i se cerea să cureţe. Ţinând
cont de reacţia fetiţei însă, cred că era obişnuită cu astfel de reacţii violente şi acuzatoare
din partea mamei.
- La fel sunt parcurse şi celelalte versuri şi se discută pe marginea lor, trăgând concluzii
practice.
Timp: 25 min.

ACTIVITATEA 3 (FEED-BACK)
- Părinţii sunt împărţiţi în două grupe. Li se expune o situaţie. Grupa 1 trebuie să expună o
soluţie corectă pentru a rezolva situaţia, iar grupa 2 trebuie să expună un comportament
care ar trebui evitat. Împreună decid ce sentiment i-a fost insuflat copilului de fiecare
dată.
Aţi avut o zi cât se poate de obositoare. Vlad, care are 12 ani este în cameră, pregătindu-
se pentru şcoală. Cina nu este gata. Soţul foarte obosit ajunge şi el acasă. Când coboară în
bucătărie Vlad loveşte din greşeală o măsuţă pe care se află o cutie cu biscuiţi. Biscuiţii se
împrăştie peste tot pe covor. Ce ar trebui să faceţi şi cărui vers corespunde?
- Se lucrează pe grupe iar apoi se discută rezultatele cu toţi participanţii.
 În final li se distribuie părinţilor nişte chestionare în vederea unor viitoare întâlniri
pentru detalierea acestei teme. Părinţii completează chestionarele, care sunt adunate
de psiholog pentru a fi studiate.

Timp: 15 min

CONCLUZIE:
„C OPIII Î NVAŢĂ CEEA CE TRĂ IESC ŞI AJUNG SĂ TRĂ IASCĂ CEEA CE Î NVAŢĂ !”
Dorothy Law Nolte

1. Credeţi că discuţiile de astăzi au răspuns într-un fel anumitor nevoi ale dumneavoastră
în legătură cu educarea corectă a copiilor? Explicaţi pe scurt.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Consideraţi că este importantă perfecţionarea în „meseria” de părinte?


_____________________________________________________________________

3. Care dintre următoarele atitudini vă este mai greu să le manifestaţi faţă de copilul
dumneavoastră? Notaţi-le de la 1 la 10 în ordinea creşterii dificultăţii.
 Încurajare
 Toleranţă
 Laudă
 Acceptare
 Aprobare
 Recunoaştere
 Onestitate
 Corectitudine
 Prietenie
 Bunăvoinţă

Vă mulţumesc frumos!

S-ar putea să vă placă și