Sunteți pe pagina 1din 4

Program de intervenţie personalizat pentru educarea limbajului

An şcolar 2016-2017

Numele elevului: N A
Data naşterii: 05.12.2010
Clasa: Pregatitoare D
Diagnostic logopedic: Dislalie motorie

Descrierea cazului:
1. nivelul de dezvoltare al limbajului este corespunzator vârstei
2. vocabularul activ este in limitele vrstei
3. particularităţile limbajului: înţelege mesajele verbale
4. situaţia articulării: nu reuşeşte să articuleze izolat toate sunetele vorbirii, articulează
aproximativ anumite cuvinte mono/bisilabice uşor de pronunţat
5. aparatul fonoarticulator, manifestări specifice rinolaliei funcţionale, dificultăţi de direcţionare
corectă a undei expiratorii, lipsa echilibrului între expir –inspir (examinarea aparatului
fonoarticulator)

Obiective/competenţe:
– antrenarea asociată a analizatorilor
– dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajelor
– formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare
– exersarea aparatului fonoarticulator
– emiterea corectă a sunetelor deficitare
– educarea respraţiei
– formarea conduitelor perceptiv-motrice
– dezvoltarea vocabularului

Program terapeutic:
Activităţi/Tehnici terapeutice
-exerciţii de ascultare şi identificare a unor semnale sonore
-exerciţii joc de clasificare
-exerciţii pentru antrenarea asociată a analizatorilor
-exerciţii pentru mobilitatea aparatului fonoarticulator
-exerciţii pentru realizarea echilibrului inspir - expir
-organizarea schemei corporale şi a lateralităţii
-exerciţii de recunoaştere a anotimpurilor după caracteristicile acestora
-educarea echilibrului static şi dinamic
-Săptămâna ALTFEL!
-emiterea de rostire a perechilor paronimice
-cuvinte monosilabice
-jocuri cu silabe logatomi
-sarcini din două comenzi
-povestiri scurte
-comunicarea în contexte diferite
-comunicarea în contexte diferite
-exerciţii de vocalizare în ritm şi intensitate diferită
-evaluarea limbajului

DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE:


Prof. Inv. Primar:

 Stimulează elevul in vederea reducerii dificultatilor de vorbire prin exersarea pronuntiei


 Implica parintii pentru a ajuta elevul sa lucreze cu copilul in pronuntia corecta a cuvintelor

MATERIALE
OBIECTIVE METODE SI TEHNICI
UTILIZATE
- educarea auzului fonematic, - exercitii de gimnastica respiratorie, - planse
a atentiei vizuale, a analizei linguala; - fise de lucru
auditive si imbogatirea - exercitii pentru formarea priceperilor - jocuri
vocabularului; si deprinderilor de pronuntie corecta a - carti
silabelor si cuvintelor;
- exercitii de formulare a unor
propozitii simple cu sunetul corectat in
diferite pozitii;
- povestiri dupa imagini, planse;
- demonstratia;
 Frecventa activitatilor programului terapeutic este de o sedinta pe saptamana (45-50 de
minute)

ÎNVĂŢĂTOR:
 Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative,
cu respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;
 În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi
adaptări);

MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi
manualele şcolare, obiecte de uz general;

Domeniul de intervenţie: limba română

Elevul nu pronunţă corect cuvintele. Răspunsurile sale sunt cu inversiuni de sunete, cuvinte
pronuntate cu sunete omise sau cuvinte cu sunete care nu se inteleg

Criterii minimale Metode şi


Obiective Obiective Activităţi de
pentru evaluarea instrumente
pe termen scurt operaţionale învăţare
progresului de evaluare
1. Dezvoltarea - să pronunte - exercitii de - incepe sa pronunte
capacităţii de corect cuvintele delimitare a corect unele sunete Evaluarea
receptare a dintr-o propoziţie cuvintelor in - pronunţă, corect, orală şi scrisă
mesajului oral dată, silabele enunturi; cuvântul integral şi pe Aprecieri
dintr-un cuvânt şi - jocuri de pronuntie silabe, cu imprecizii stimulative
sunetele dintr-o a silabelor in corectate cu sprijinul Evaluare cu
silabă cuvant; învăţătorului; mai multe
- exercitii de - asociază sunetul cu reveniri
-să pronunţe clar şi pronuntie a litera de tipar, sau de
corect un mesaj; sunetului initial, mână; citeşte în ritm
final sau din propriu silabe, cuvinte Evaluări
interiorul unei şi propoziţii alcătuite curente
silabe sau al unui diin 2-3 cuvinte, uneori formative
2. Dezvoltarea - să pronunte cuvant; cu inversiuni sau Probe scrise,
capacităţii de corect în ritm repetări, corectate la fişe de lucru
exprimare orală propriu, cuvinte intervenţia
dintr-un text învăţătorului; - exercitii de
cunoscut - identificarea - citeşte cuvinte scrise, perceptie
3. Dezvoltarea cuvintelor ce contin formate din silabe fonică a
capacităţii de sunetul învăţat si cunoscute; intonaţiei
- să scrie corect propoziţiei;
receptare a despartirea lor in - citeşte fluent şi corect
mesajului scris litere, silabe, silabe; enunţuri cunoscute, cu
(citirea / lectura) cuvinte -exercitii de ezitări sau pauze mai
- să scrie corect, despartire a lungi, atunci când
lizibil şi îngrijit cuvintelor in silabe; întâlneşte cuvinte care
propoziţii scurte conţin aglomerări de
- exercitii de
consoane, grupuri de
scriere corectă
- dictări de cuvinte litere etc.; a grupurilor de
si propoziţii; - copiază, transcrie şi litere
- să scrie corect scrie după dictare
litere, grupuri de
litere, silabe şi cuvinte
litere, silabe,
cuvinte, enunţuri;
-copiază/ transcrie/
4. Dezvoltarea scrie după dictare, cu
capacităţii de unele omosiuni,
exprimare scrisă inversiuni de litere

Prin acest program am urmărit:


 recuperarea laturilor disfuncţionale;
 structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un
grad mare de adaptare şcolară şi socială);
 consilierea comportamentală;
 antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula;
 antrenarea elevului în activităţi extracurriculare;
 dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi;
 dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic;
 dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor;
 formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris;
 îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului;
 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu;
 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup;

Prof. Inv. Cojocariu Maria

S-ar putea să vă placă și