Sunteți pe pagina 1din 17

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Colegiul Național de Comerț al ASEM


Catedra : ’’Merceologie,Comerț,Tehnologie’’

Raport
Privind elaborarea practicii ce anticipează examenele de absolvire
a elevei Anușca Alina
specialitatea,,Merceologie’’
anul de studii IV , grupa MER-172
la întreprinderea S.R.L , Moldretail Group ’’ Linella 22

Eleva grupa MER-172


Anușca Alina

Conducătorul practicii:
Herghelegiu Rodica
Chișinău ,2021
Cuprins
Modulul I : Aspecte generale privind unitatea comercială
1. Denumirea, adresa, forma organizatorico – juridică, genul de activitate a întreprinderii, istoria
întreprinderii
2. Particularitățile constituirii și funcționării unității economice:
 descrierea etapelor de înființare a unității economice
 enumerarea documentelor necesare înființării unității economice
 selectarea documentelor necesare funcționării unității economice
3. Structura manageriala a întreprinderii:
 elaborarea structurii organizatorice a întreprinderii
 structurarea obligaţiunilor funcţionale a: managerului principal, managerului inferior, agentului
comercial, merceologului, şef secţie, depozitarul, vânzătorul
 descrierea particularităţilor de recrutare a personalului
 familiarizarea cu Regulamentul intern şi Normele în vigoare referitoare la protecţia muncii în unitatea
comercială, programul de muncă şi de odihnă
 întocmirea tabelului de pontaj
 familiarizarea cu stilurile şi metodele de conducere a managerului, metode de stimulare și promovare
a personalului
 selectarea strategiilor managerului şi comportamentul acestuia în situaţii de conflict în colectivul de
muncă
 efectuarea controlului în unitatea comercială de către instituțiile de stat
4. Nivelul mecanizării cu utilaj comercial – tehnologic a unității comerciale

Modulul II Activitatea comercială a unității comerciale


1. Organizarea aprovizionării cu mărfuri a unității comerciale:
 descrierea relațiilor contractuale cu furnizorii de mărfuri
 alegerea furnizorilor și surselor de livrare
 principiile și cerințele organizării oportune a procesului de aprovizionare a întrerpinderii
 selectarea formelor și metodelor de aprovizionare cu mărfuri unitatea comerciala
 elaborarea și argumentarea comenzilor pentru aprovizionarea curentă a unității comercială
2. Organizarea proceselor tehnologice - comerciale la întreprindere:
 organizarea și tehnologia procesului de recepționare a mărfurilor
 perfectarea documentelor în caz de atestare a dificitului de marfă la recepție
 înaintarea pretențiilor în caz nerespectarea clauzelor contractuale,
 organizarea depozitării și păstrării mărfurilor în unitatea comercială
 pierderile de marfă în unitatea comercială și căile de reducere a lor
 întocmirea actelor pentru spargerea, fărîmițarea, deteriorarea mărfurilor
 pregătirea mărfruilor către vînzare și etalarea lor în sala comercială
 selectarea principiilor de etalare a mărfurilor în sala comercială a unității
 descrierea formelor de vînzare în unitatea comercială și în afara ei, selectarea serviciilor
suplimentare prestate consumatorilor
3. Analiza merceologică a sortimentului de mărfuri:
 descrierea principiilor de formare a sortimentului
 caracterizarea sortimentului comercial de mărfuri comercializat în unitatea comercială
Modului III Activitatea de marketing în unitatea comercială
1. Strategii şi politici de marketing :
 analiza departamentului de marketing la întreprindere
 studierea cererii şi ofertei de mărfuri
 descrierea strategiilor de marketing utilizate de unitatea comercială
 analizarea politicii de produs în cadrul unităţii comerciale
 descrierea politicii de plasament a mărfurilor în unitatea comercială
 descrierea tehnicilor promoționale utilizate de unitatea de comerţ

Modului IV Sistemul de prețuri și achitarea cu furnizorii de mărfuri

1. Structura preţului:
 analiza politicii de preț în cadrul unității comerciale
 studierea sistemelor de preţuri existente în unitatea comercială
 descrierea modului de formare a preţului cu amănuntul / cu ridicata la întreprindere
 descrierea structurii și a conținutului facturii fiscale
 determinarea metodicii de reevaluare a prețurilor
 analizarea metodologiei de achitare cu furnizorii de mărfuri
 descrierea rabatului comercial și a modului de calcul la întreprindere
2. Evidența stocului de mărfuri la întreprindere:
 gestionarea stocului de mărfuri la întreprindere
 descrierea etapelor de inventare a întreprinderii
 întocmirea raportului despre rulajul mărfurilor la întreprindere
 lichidarea stocului de mărfuri

Modulul V Salarizarea personalului în unitatea comercială


1. Formele de salarizare:
 indicarea formelor de salarizare în unitatea comercială
 identificarea factorilor care contribuie la sporirea salariului personalului
 analizarea metodologică de calculare a salariului pentru merceolog, vînzător, vînzător –
consultant, casier ș.a.
Modului VI Analiza indicilor economici de activitate a unității comerciale

1. Indicatorii economici:
 analizarea indicilor economici ca rezultat al activităţii comerciale a întreprinderii conform
bilanţului economic din ultimii 2 ani (analizează îndeplinirea indicatorilor planificați și de
facto)
 indicarea factorilor care au influențat abaterea indicatorilor efectivi de cei planificați
 efectuarea concluziilor și înaintarea propunerilor pentru îndeplinirea indicilor economici în
unitatea comercială
Modului VII Sistemul informațional în unitatea comercială

1. Sistemul informațional:
 familiarizarea cu sistemul informatic al întreprinderii şi cu indicatorii eficienţei economic ai
sistemului informatic
 eficientizarea activității unității comerciale prin implementarea sistemului modern de
automatizare pentru îmbunătățirea continuă a rentabilității și competitivității întreprinderii
Modulul I . Caracteristica unității economice

1. Denumirea, adresa, forma organizatorico – juridică, genul de activitate a întreprinderii,


istoria întreprinderii

Linella este o rețea de magazine, fondată la 17 octombrie 2001, în Republica Moldova, de către
trei absolvenți ai ASEM-ului.  În acest an a fostdeschisprimul magazin Linella, care era de tip
gheretă, lângă piața din sectorul Ciocana al orașului Chișinău.

Intreprinderea Moldretail Group SRL are rolul de a administra efficient resursele de care dispune cu
scopul prioritar de a satisfice cerintele consumatorilor , totodata obtinindvenituri cit mai mari .

Linella dezvolta o gama de produse sub marca proprie , o alternative cu pina la 20 % , mai ieftin
afata de produsele asemanatoare ,, O Pret Mic ‘’ si brandul ,, Linella ’’

Eu efectuez practica tehnologică in SRL. Moldretail Group ”Linella 22 ’’ . Aceasta este situată in
or.Vadul lui Vodă , str.Ștefan cel Mare 38 . Magazinul este amplasat in apropiere de statie , blocuri
locative și primărie , ceea ce ii garanteaza clienți pe tot parcursul zilei , incepind cu elevi , persoane
care locuiesc in apropierea marketului si finisind cu simpli trecatori .

Este un supermarket universal care comercializă toate tipurile de produse la preturi destul de
accesibile .

Fig.1.1. Fatada magazinului ,, Linella 22 ’’


2. Particularitățile constituirii și funcționării unității economice
 Descrierea etapelor de înființare a unității economice :
- Elaborarea
unui plan de
afaceri
- Alegerea
formei
juridice
- Întocmirea
documentelor
necesare
- Stabilirea
spațiului unde
societatea va
avea sediul
principsl
- Se stabilește
denumirea
societății și
dacă este
cazul ,
emblem
acesteia
- Se pregătesc
actele de
proprietate
- Se achită taxa juridiciară și taxa de timbre pentru înmatricularea societății comerciale
- Înregistrarea fiscală a societății și obținerea codului fiscal
- Obținerea vizelor și autorizațiilor necesare funcționării societății

 Enumerarea documentelor necesare înființării unității economice :


- Act constitutiv (autentificat de avocat);
- Cazierul fiscal al fiecaruia dintre asociati si/sau administratori;
- Contractul de sediu social, de inchiriere sau subinchiriere, de asociere in participatiune,
contract de leasing imobiliar, contract de comodat, de uz, uzufruct;
- Acordul asociatiei de proprietari sau locatari, in cazul in care acesta se impune;
- Acordul vecinilor (riverani sau, mai exact, cei de pe verticala si orizontala cu spatiul
dumneavoastra) - in cazul in care acesta se impune;
- Copie Carte de Identitate ( C.I.) sau Pasaport ale asociatilor si/sau administratorilor;
- Declaratii pe proprie raspundere ale asociatului/asociatilor sau
administratorului/administratorilor ca pot indeplini calitatea respectiva, obligatoriu
autentificate;
- Imputernicire avocatiala;
- Dovada depunerii capitalului social (recipisa sau extras de cont din ziua respectiva) la o
banca aleasa de catre asociatii firmei.
 Selectarea documentelor necesare funcționării unității economice
- Cerere,formular tipizat
- Certificatul de înregistrare la O.R.C
- Documentul de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța aliementelor
- Fotografii exterioară
- Acordul de funcționare eliberat anterior , în original

3. Structura manageriala a întreprinderii


 Elaborarea structurii organizatorice a întreprinderii
Structura organizatorică a întreprinderii este una de tip funcţională, departamentele fiind organizate după
funcţiile întreprinderii şi obiectul de activitate. Pentru realizarea obiectivelor propuse, în cadrul întreprinderii
activează aproximativ 50 angajaţi, care sunt repartizaţi în cadrul următoarelor departamente .

 Structurarea
obligaţiunilor
funcţionale a:
managerului
principal, managerului inferior,
agentului comercial,
merceologului, şef
secţie, depozitarul,
vânzătorul :
- Obligațiunile managerului principal :
* Instruieste personalul magazinului
* Evalueaza concurenta vizitand magazinele concurente si colectand informatii
* Atrage clientii prin aranjarea marfii in magazine
* Mentine un mediu de lucru sigur si curat;
*Mentine inventarul magazinului verificand stocurile si anticipand cererea clientilor
* Mentine calitatea serviciilor prin stabilirea si aplicarea standardelor organizatiei

- Obligațiunile merceologului :
* studierea proprietăților fizice și chimice ale mărfurilor în vederea stabilirii calității lor și a
condițiilor de păstrare
*să efectueze comanda de marfă
*să verifice stocurile de marfă
*să verifice temrmenele de valabilitate a produselor

- Obligațiunile depozitarului :
* Acceptarea bunurilor, plasarea pe rafturile corespunzătoare și concediu
* Verificați calitatea tuturor intrărilor în depozitul de valorile mărfurilor și materialelor
* Se efectuează pe baza documentației relevante, care indică caracteristicile produsului
cantitatea, calitatea, culoarea etc.
*Crearea pe teritoriul depozitului de puritate, asigurând funcționarea echipamentelor și a
uneltelor.
*Înregistrarea documentației (primară, contabilă, de însoțire a mărfurilor).

- Obligațiunile unui vînzător :


*Saluta clientii la intrarea in magazin si isi ofera ajutorul;
*Directioneaza clientii prin escortarea lor la rafturi;
*Ii sfatuieste pe clienti oferindu-le informatii despre produsele existente pe rafturi;
*Ajuta clientii sa achizitioneze produse prin castigarea increderii acestora si oferindu-le
sugestii; raspunde cu calm la orice intrebari;
*Tine evidenta vanzarilor prin crearea sau actualizarea profilului clientilor;
*Mentine clientela informata prin acordarea de informatii privind stocurile de produse si
primirea de marfa;

 Descrierea particularităţilor de recrutare a personalului

Recrutarea personalului urmeaza in mod logic planifcarii resurselor umane,deoarece are drept scop identifcarea
si atragerea candidatilor competitive pentru completarea necesarului net sau a nevoilor suplimentare de
personal. O etapă deosebit de importantă a procesului de recrutare a personalului o constituie elaborarea
strategiilor şi politicilor de recrutare prin care se stabilesc obiectivele urmărite sau se desemnează concepţiile,
codul de conduită al organizaţiei în domeniul recrutării personalului şicomportamentele specifce acestei
activităţi, precum şi ansamblul de atitudini, intenţii şi orientări privind recrutarea personalului.
 Tabelul de pontaj

 Strategiile managerului şi comportamentul acestuia în situaţii de conflict în


colectivul de muncă

Pentru a rezolva conflictul , managerul utilizează diferite strategii , în următoarele cazuri :

- Dacă fiecare dintre abordările problemei este importantă și nu permite


soluții de compromise,dar este necesar să se găsească o soluțiegenerală
- Scopul principal este de a dobîndi experiență în domeniul muncii în comun
- Integrarea punctelor de vedere și consolidarea implicării personale a
angajaților în activități

 Efectuarea controlului în unitatea comercială de căte instituțiile de stat


Controalele oficiale ar trebui să aibă loc pe baza unor procedure documentare care să asigure
uniformitatea efectuării acestor controale și calitatea ridicată constant a acestora .
Pentru a veni în sprijinul personalului cu atribuții în controlul official , au fost elaborate
următoarele documente :
-Fișele de evaluare a unităților de comercializare a produselor alimentare
-Procedura de înregistrare a unităților de producție și comercializare
-Ghid de buna practică și igienă
4. Utilajul comercial al unității economice ,, Linella ’’
- case de marcat
- dispozitive de perete: rafturi, dulapuri, cuiere, sertare, casete;
- gondole pentru prezentari libere  cu rafturi, dulapioare, gratare;
- containerele speciale si alte tipuri de recipienti, cum ar fi: cutii, cosuri;
- stenderele (suportii din bare metalice) pentru expunerea articolelor de îmbracaminte pe
umerase sau prinse cu inele, cârlige etc;
- mese, scaune.
- vitrine frigorifice,
- masini pentru taiat
- cântarit
- ambalat,
- cărucioare
Modulul II : Activitatea de marketing în unitatea comercială

1. Organizarea aprovizionării cu mărfuri a unității comerciale:


 descrierea relațiilor contractuale cu furnizorii de mărfuri
Relațiile contractuale cu furnizorii de mărfuri au ca instrument principal contractul la care se adaugă o serie de
activități ca :
*facturarea
*livrarea
*transportul
*recepția și decontarea.

 principiile și cerințele organizării oportune a procesului de aprovizionare a


întrerpinderii
Pentru realizarea acestui obiectiv este necesar de determinat un şir de activităţi ce trebuiesc
îndeplinite într-o ordine corespunzătoare. Aceste activităţi sunt:
1. Identificarea şi stabilirea volumului şi structurii materialelor şi resurselor energetice
necesare desfăşurării activităţii de ansamblu a staţiei de servis.
2. fundamentarea tehnico-economică a planului şi programelor de aprovizionare materială şi
energetică a staţiei de servis.
3. dimensionarea pe bază de documetaţie tehnico-economică a consumurilor de materiale şi
energie.
4. elaborarea de bilanţuri materiale şi energetice care contribuie la evidenţierea modului de
folosire a resurselor.
5. dimensionarea pe criterii economice a stocurilor şi a loturilor de resurse materiale pentru
comanda şi aprovizionare.

 Formele și metodele de aprovizionare a unei unități comerciale


 Aprovizionarea de la un furnizor unic
 Aprovizionarea de la mai mulți furnizori(aprovizionarea multiplă)
 Aprovizionarea directă
 Aprovizionarea indirectă(prin intermediari)
 Aprovizionarea pe bază de contract
 Aprovizionarea pe bază de comandă
 Aprovizionarea individuală și aprovizionarea în comun
2. Organizarea proceselor tehnologice - comerciale la întreprindere:
 organizarea și tehnologia procesului de recepționare a mărfurilor
Procesul de receptie implica urmatoarele operatii:
a) Verificarea documentelor.
b) Verificarea vizuala a integritatii lotului (deteriorari datorate transportului).
c) Verificarea identitatii si marimii lotului (receptia cantitativa).
d) Inregistrarea (incarcarea in gestiune) in sistemul SAP a bunurilor receptionate.

 organizarea depozitării și păstrării mărfurilor în unitatea comercială

Activitatea de concentrare, pastrare, sortare etc. a marfurilor pentru aprovizionarea continua a


consumatorilor, are loc in depozite. In sens larg prin depozit intelegem o unitate comerciala,
operativa, subordonata unei verigi economice, in care se realizeaza primirea, acumularea,
pastrarea, livrarea produselor.
Functiile depozitului, pot fi rezumate astfel:
* concentrarea si acumularea stocurilor de produse;
* depozitarea produselor (pastrarea si mentinerea integritatii cantitative si calitative a acestora);
* formarea sortimentului comercial prin alegere, sortare pe marimi, calitate, modele, culori, pret etc.,
corespunzator comenzilor retelei cu amanuntul si a structurii cererii altor consumatori;
* controlul calitatii produselor primite si livrate;
* efectuarea unor operatii de pregatire a marfurilor pentru productie sau vanzare (preambalare, asamblare,
imbuteliere etc.);
* gestiunea stocurilor.

 pierderile de marfă în unitatea comercială și căile de reducere a lor


În contabilitate operaţiunile privind returnarea mătfurilor se reflectă după recunoaşterea de către vînzător a
pricinii înaintate de cumpărător, adică după semnarea următoarele documente:

 Procesul verbal privind returnarea mărfii (în care este necesar să fie indicată data şi
denumirea mărfii, motivul returnării şi cantitatea mărfii, etc.).
 Factura (de expediţie) eliberată de cumpărător (în care este necesar să fie indicată
denumirea, cantitatea şi preţul mărfii returnate etc).
 Factura fiscală eliberată de vînzător (în care se indică denumirea mărfii, cantitatea şi preţul
mărfii returnate cu semnul „–” (minus) şi în col. 4 de indicat ”retur de marfa în baza facturii –seria, număr, data
şi procesului verbal din data cutare”, etc.).
 Contabilizarea la vînzător a operaţiunilor de returnare a mărfurilor depinde de perioada în
care a avut loc returnarea acestor mărfuri.

 pregătirea mărfruilor către vînzare și etalarea lor în sala comercială


Operațiunile pregătitoare comune tuturor mărfurilor includ: despachetarea, sortarea, verificarea corectitudinii
etichetării, prezentarea (modernizarea), mutarea la etajul de tranzacționare, în locurile unde sunt plasate mărfurile.
Etalarea mărfurilor poate fi realizată şi prin intermediul vitrinei. Vitrina reprezintă, în miniatură, mijlocul cel
mai eficient de realizare a dialogului dintre comerciant şi clienŃii săi. Ea se organizează într-un spaŃiu special
amenajat pentru prezentarea mărfurilor.
 formelor de vînzare în unitatea comercială și în afara ei, selectarea serviciilor
suplimentare prestate consumatorilor
 Dupa locul in care se desfasoara, vanzarea se poate realiza:
1. in unitatea de desfacere (clientul se deplaseaza spre vanzator)
- magazin
- depozit
- camera de mostre
- punct de vanzare (chiosc, toneta).
2. la client (vanzatorul se deplaseaza la client)
- la domiciliu
- in cadrul unor reuniuni de vanzare
- in intreprinderea clientului.
3. pe teren neutru (vanzatorul si clientul vin unul spre celalalt)
- in cadrul unor targuri, expozitii, saloane
- locuri speciale pentru demonstratii si vanzare (show-room)
- case de licitatie
- burse de marfuri
- in zone cu concentrari temporare de consumatori (stadioane, manifestari culturale, sali de
cinema sau spectacol)
- in mijloace de transport (trenuri, avioane, nave).

3. Analiza merceologică a sortimentului de mărfuri:


 descrierea principiilor de formare a sortimentului
Procesul de formare a unui sortiment de bunuri include trei etape.
1. Stabilirea unui sortiment grupal de bunuri.
2.Determinarea structurii sortimentului de grup.
3.Determinarea sortimentului intragrup , adică selectarea tipurilor specifice de bunuri din cadrul
fiecărui grup
 sortimetul de mărfuri comercializat în unitatea comercială,, Linella’’
- legume și fructe/produse lactate - produse de panificație și de
cofetărie
- mărf.de uz casnic/jucării/cosmetică - ceai/cafea/dulciuri
- carne/mezeluri/pește -
conserve și băcănie/prod.congelate
- snacksuri și hrană pentru pisici și câini -
băuturi alcoolice și nealcoolice

Modului III Activitatea de marketing în unitatea


comercială
1. Strategii şi politici de marketing :
 analiza departamentului de marketing la întreprindere
- prețuri speciale la anumite produse pentru o anumită perioadă
de timp
- oferirea reducerilor pentru grupuri specifice de consumatori ,
cu capacitatea de plată mai mică (de ex. reduceri de 10%
pentru bătrîni în ultima duminică a lunii
- reduceri de seară (-30% la produsele culinare)
- pe linia fidelizării Linella are un sistem de carduri care se
eliberează clienților , oferind reduceri de pînă la 50% la
produsele promoționale
- organizează diferite
evenimente, concursuri
pentru copii, concursuri
de design, concursuri
istorice ce au ca scop
promovarea valorilor și
tradițiilor naționale

Politica de preț
Compania Linella nu urmărește ca scop principal asigurarea unor prețuri
cît mai reduse,strategie specific rețelelor Peterochka și Fourchette.
Compania mai degrabă dorește comercializarea produselor la un preț real
și la un nivel calitativ mai înalt , dar pe cît se poate de accesibil, paralel cu
organizarea diferitor promoții , menite să creeze percepția unor prețuri mai
reduse:
1. Prețuri speciale la anumite produse pentru o perioadă anumită de timp, ex: 27septembrie-10 octombrie;

2. Oferirea reducerilor pentru grupuri specific de consumatori, cu capacitate de plată mai mică. Ex: reduceri de
10 % procente pentru bătrîni în ultima duminică a lunii;

3. Reduceri de seară -30% la produsele culinare.

Politica de produs
Elementul de produs în magazinele Linella este unul complex, pentru că aceasta nu se bazează numai pe
produse în sine, ci și pe serviciile aferente vînzării acestuia. Pe de altă parte, produsul oferit trebuie analizat atît
din perspectiva ofertei de bunuri necesare satisfacerii nevoii de consum sau cumpărare, cît si din perspectiva
imaginii, ambianței , etc.

 Produsul . Rețeaua Linella se caracterizează prin designul tradițional al magazinelor și pune accentul atît pe
calitatea produselor cît și a deservirii , iar acesta se subînțelege din sloganul companiei “Hai să fim mai buni” .
Linella pune accentu pe produsele autohtone, prin încheierea contractelor de lungă durată cu producătorii
autohtoni, ceea ce presupune livrări zilnice în scopul asigurării prospețimii și calității produselor . Gama de
produse este pe cât se poate de variată și diversificată , pentru un magazin ce se poziționează ca convenience
store și are scopul de a acoperi necesitățile cotidiene ale unui spectru larg de consumatori, cu: produse
alimentare, produse de menaj, de igienă , băuturi alcoolice și nonalcoolice, ș .a.

Politica de plasament

Magazinele Linella reprezintă o rețea bine dezvoltată în Chișinău, 11 la număr , plus 4 magazine în alte
localități (Telenești, Glodeni, Bălți , Basarabeasca) și au ca scop extinderea în alte regiuni. Astfel, după
numărul de unități de comerț, Linella se plasează pe locul 3 în rîndul concurenților, după Uni Market și
Fidesco. Magazinele Linella au fost plasate în locuri strategice, urmărindu-se asigurarea unui flux cît mai mare
de clienți din toate segmentele vizate de companie. Magazinele au fost amplasate în mediul urban, deoarece
piața
încă
nu
este
saturată și la moment încă nu există un potențial de dezvoltare în zonele rurale atît de mare. Totuși ar fi o idee
întrucît pe masură ce se îndepartează de centrele urbane, cu atît consumatorii o să perceapă apropierea
companiei de ei și vor aprecia faptul că au în proximitatea lor un loc de unde să își cumpere produsele de
consum zilnic chiar lîngă casă . Deoarece Linella se află pe un trend ascendent, compania va continua
dezvoltarea la nivel na ț ional.

Modului IV Sistemul de prețuri și achitarea cu


furnizorii de mărfuri

1. Structura facturii fiscale:


Factura fiscala trebuie sa cuprinda obligatoriu
urmatoarele informatii:

a)seria si numarul facturii;

b)data emiterii facturii;

c)numele, adresa si codul de inregistrare fiscala al persoanei care emite factura;

d)numele, adresa si codul de inregistrare fiscala, dupa caz, al beneficiarului de bunuri sau
servicii;

e)denumirea si cantitatea bunurilor livrate,


denumirea serviciilor prestate;

f)valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv


taxa pe valoarea adaugata;

g)cota de taxa pe valoarea adaugata sau


mentiunea scutit cu drept de deducere, scutit
fara drept de deducere, neimpozabil sau
neinclus in baza de impozitare, dupa caz;

h)valoarea taxei pe valoarea adaugata, pentru


operatiunile taxabile.

 Prețul cu amănuntul

Metoda “este folosita in


comertul cu amanuntul pentru a
masura costul stocurilor de
articole numeroase si cu miscare
rapida, care nu au marje similare si pentru care nu se practica sa se
foloseasca alta metoda de determinare a costului”

Costul stocurilor vandute = Pretul de vanzare al stocurilor (exclusive TVA)


Pretul cu amanuntul = cost de achizitie + adaos commercial + TVA

5.Evidența stocului de mărfuri la întreprindere:


 gestionarea stocului de mărfuri la întreprindere