Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2021-2022

Clasa a VI-a

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 78 de puncte. Pentru redactarea întregii lucrări se
acordă 12 puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.

• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

Se dă textul:
”După ce am ajuns acasă, am fugit în pod, pentru că aveam vreo 2 ore libere, cât era dus frate-mio cu mama la
cumpărături, să-i ia nu știu ce jucărie pentru care se scâncește de ceva vreme.
Mă gândeam că ar trebui să văd cum s-a încheiat chestia cu otomanii și Mihai Viteazul, dar nu prea știam cum
să o apuc, de frică să nu nimeresc în toiul luptei sub copitele vreunui cal!(...) Zis și făcut, m-am gândit la momentul de
după încheierea luptei și, râcâind rana de la deget, trecând cu ea peste scrisul bunicului...m-am trezit dintr-odată lângă
un ins întins pe jos, de parcă am fi fost amici și stăteam la taclale. S-a uitat la mine LUUUNG, nedumerit, dar nu părea
speriat de apariția mea acolo. Cred că nu l-ar fi speriat în momentul ăla NIMIC!
- Domnule, nu vă supărați, sunteți soldat în armata lui Mihai? Ați venit să luptați pentru apărarea patriei
și alungarea otomanilor!
Căci așa mă gândeam eu că trebuie să fie, Sergiule!
- Sunt soldat în armata lui Mihai, dar am venit să lupt mai ales pentru bani, aceasta nu e patria mea, deși
n-aș spune că mi-e indiferentă alungarea cât mai departe a otomanilor!
Mă băgase iar în ceață, cum adică lupta pentru bani și ce era cu dezinteresul acela pentru patrie, când eu mă
așteptam, după cum înțelesesem din caietele Bunicului, ca toate luptele astea să fie duse mai ales pentru țară, din
patriotism. Cred că mi-a simțit nedumerirea, aveam probabil o privire zăpăcită, așa că a continuat:
- Sunt lefegiu, soldat mercenar, cum sunt mulți de-aici, aduși din toate țările, pe bani, pentru luptă. Eu
sunt din Toscana. Suntem soldați antrenați, care știm mânui armele. Nu mai e ca pe vremuri, copile, când armata era
formată din țărani! Acum, cu armele astea noi și cu toate strategiile de luptă, e nevoie de oameni antrenați special. De
unde să știe țăranii, care se ocupă cu munca pământului, bieții de ei?
M-am distrat în gândul meu auzind de armele noi, dar mi-am zis că probabil avea dreptate, erau noi pentru acele
vremuri.(...)
- Dar tu de ce mă întrebi toate astea , copile? Și, la urma urmei, cine ești tu, de unde vii, ce cauți aici?
M-am gândit să risc un răspuns adevărat, pentru a vedea ce reacție o să aibă. Precaut de această dată, aveam la
mine un pulverizator cu apă, îl țineam la îndemână în buzunar, să-mi pot curăța repede înțepătura de la deget, pentru
orice eventualitate, să o pot tuli repede acasă:
- Domnule, eu sunt din viitor, din viitorul îndepărtat și am venit să văd cum s-au petrecut lucrurile pe-aici.
Nu părea deloc surprins, cum îți spuneam, după luptă cred că nu îl mai putea surprinde nimic.
Istoria lui Răzvan, Horia Corcheș

Cerințe:
1. Notează doi indici spațiali din textul 1. 2 puncte
2. Soldatul din armata lui Mihai lupta pentru :
a) apărarea patriei sale
b) bani
c) alungarea otomanilor
d) apărarea țăranilor.
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect
2 puncte
3. În fragmentul extras din romanul Istoria lui Răzvan de Horia Corcheș se relatează:
a) întâlnirea dintre doi prieteni
b) întâlnirea dintre băiat și un soldat din armata lui Mihai Viteazul
c) visul unui băiat
d) întâlnirea dintre băiat și Mihai Viteazul
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect:
2 puncte
4. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia, bazându-te pe
informațiile din cele două texte.
4 puncte

Enunțul Corect Incorect


Băiatul s-a dus în pod cât mama sa era plecată cu fratele său pentru a-i cumpăra
o jucărie.
Soldatul mercenar era din Toscana.
Soldații mercenari îi învățau pe țărani să folosească armele noi.
Băiatul avea în buzunar un pulverizator cu apă .

5. Crezi că oamenii pot călători în timp prin cărțile pe care le citesc ? Justifică-ți răspunsul, în 50 – 80 de cuvinte,
valorificând textul 1. 6 puncte
6. Asociază fragmentul din Istoria lui Răzvan de Horia Corcheș cu un alt text literar studiat sau citit ca lectură
suplimentară, în 50 – 80 de cuvinte, prezentând o asemănare și o deosebire dintre ele. 6 puncte
7. Conțin diftong toate cuvintele din seria:
a) „aveam”, „jucărie”.
b) „luptei”, „încheierea”.
c) „trebuie”, „aceasta”.
d) „lefegiu”, „special”.
Răspunsul corect: 2 puncte

8. Rescrie enunțul „Le povesti cum o găsise pe doamna Gubbins și despre cutia cu „capsula timpului”, din fostul dulap
al lui Emily. ”, înlocuind cuvântul „găsise” cu un antonim și cuvântul „povesti” cu un sinonim. 4 puncte
9. Transcrie din fragmentul de mai jos trei verbe aflate timpuri diferite ale modului indicativ, pe care le vei preciza.
6 puncte
” Își prinse bărbia în palmă, întrebându-se dacă ar fi zis cineva ceva în caz că s-ar fi băgat înapoi în pat la trei după-
amiaza. Apoi, prin hârșâitul ritmic produs de acul care ajunsese la capătul înregistrării, peste recitările plictisitoare ale
surorii ei, i se păru că aude o voce. ”
10. Alcătuiește un enunț asertiv în care substantivul „soldat” să aibă funcția sintactică de complement și un enunț
interogativ în care pronumele personal să aibă funcția sintactică de atribut.
6 puncte
11. Completează spațiile libere din textul de mai jos, cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze. 4 puncte
În acea zi frumoasă de vară , cei doi ...............(copil, nr. plural, nearticulat) erau nerăbdători să încerce
aparatul pe care îl găsiseră ascuns în cea mai întunecată parte a pădurii. Toată noaptea se .......................(a gândi,
modul indicativ, timpul mai mult ca perfect) la călătoria ale cărei detalii fuseseră puse la punct de foarte mult timp.

Subiectul al II-lea (20 de puncte)

Imaginează-ți că ai descoperit o mașină a timpului. Redactează o compunere, de cel puțin 100 de


cuvinte, care să cuprindă prezentarea unei emoții/a unui sentiment din timpul unei călătorii în timp pe care ai
făcut-o cu ajutorul acestei mașini.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:


• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului –1 punct;
proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct;
respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație –1 punct; lizibilitate – 1 punct).
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă
subiectul propus.