Sunteți pe pagina 1din 6

DOCUMENTAŢIE PRIVIND AMENAJAREA UNEI PENSIUNI

AGROTURISTICE

A familiei Gross Gheorghe din comuna Nuşfalău , judeţul Sălaj

1. Scurtă descriere

Imobilul care face obiectul analizei este situat în comuna Nuşfalău


nr.23, judeţul Sălaj, şi aparţine familiei Gross Gheorghe. Este construit
din cărămidă, cu fundaţie de piatră de râu. Imobilul are un singur nivel,
cu patru camere, grup sanitar şi dependinţe specifice. Clădirea este
amplasată in centrul comunei, cu acces favorabil la drum,avind in faţă şi
posibilităţi de parcare. Este racordată la reţeaua electrică. În comună
neexistând apă curentă şi reţea de canalizare, proprietarul şi-a folosit
reursele proprii de apă, anume apa din fântână. În casă este introdusă
apă curentă iar deversarea apei menajere se face într-un decantor.

2. Produse / Pieţe

Imobilul poate fi folosit şi pentru activitate de agroturism. Prin structura


sa se asigură servicii de cazare pentru turişti. Trei camere sunt mobilate
şi destinate pentru aceste servicii. Pot fi cazaţi un număr de 6 turişti. Se
pot asigura şi servicii de pensiune, 2-3 mese pe zi, după dorinţa
turistului.
Serviciile agroturistice vizează turişti din străinătate (clienţi tradiţionali
+ clienţi atraşi) sosiţi aici ca urmare a amplasării în zonă a băilor
Boghiş, băi cu apă termală.
Pentru asigurarea unui sejur cât mai complet solicitantul pune la
dispoziţia clientului şi alte servicii, precum:
- participare la vânătoare;
- drumeţii pe munte;
- plimbări la rezervaţia de mufloni
- cules de plante medicinale şi ciuperci;
- vizitarea împrejurimilor;
- drumeţii la pastrăvăria de la Tusa
- alte drumeţii.
Solicitantul deţine experienţă în domeniu, stabilindu-şi o serie de relaţii
de referinţă cu diverşi turişti din ţară şi strănătate (Israel, U.S.A. ).

3. Facilităţi şi procedee

Solicitantul prin experienţa care o deţine doreşte să asigure împreună


cu soţia sa Gross Ecaterina , ospătară de profesie, condiţii de servire
completă, la preţuri accesibile.
O altă facilitate constă în faptul că ferma familială asigură cea mai mare
parte a alimentelor necesare preparării hranei turiştilor. Deţine un
număr de 6 porci, 50 păsări, 10ha de teren agricol.

1
4. Proiecte suplimentare
Solicitantul doreşte să-şi doteze afacerea cu un microbuz, pentru a
putea efectua excursii în împrejurimi.

5. Clădiri

Construcţia dispune de trei dormitoare pentru cazarea turiştilor, dotate


conform ordinului Ministerului Turismului corespunzător categoriei a 2
stele. Clădirea mai dispune de spaţii pentru pregătirea mesei turiştilor şi
servirea ei. Dispune de spaţiu comun pentru activităţi de recreere ca:
vizionări TV, lecturi, diverse. La fel, pe timp de vară se poate practica
activitatea de recreere pe timp liber în curte, unde este amenajat un
spaţiu corespunzător (masă, scaune, umbrele etc.).

6. Planul de construcţie

Prin însăşi concepţia ei, clădirea este destinată activităţii de agroturism.


În scopul exploatării ei solicitantul posedă autorizaţiile şi aviele
necesare.

7. Materii prime (necesare funcţionării investiţiei)

În cadrul pensiunii, materia primă oferită turiştilor este (alimentele


necesare pregătirii hranei) în proporţie de 75% din ferma proprie. Ea
constă în produse precum: carne, ouă, făină, legume etc.
Pentru completarea meniurilor este necesară şi achiziţia unor materii
prime de pe piaţă. Nu există probleme în ceea ce priveşte distanţa,
preţurile, furnizorii pentru aceste produse. În meniu se doreşte să se
includă şi mese tradiţionale precum: sarmale, mămăligă cu brânză etc.

8. Piaţa

În asigurarea serviciilor de agroturism principala piaţă a investitorului o


constituie turiştii deserviţi. Solicitantul şi-a creat în acest sens o piaţă
de utrişti mai ales din străinătate. Pentru consolidarea pieţei actuale,
soicitantul acţionează pe 2 căi, respectiv:
a. pe baza unor sondaje de opinie şi reclama asigurată de clienţii
proprii;
b. prin agenţii specializate, solicitantul deţine în acest sens relaţii
strânse asupra evoluţiei pieţii.

9. Concurenţa

Zona în care se situează această investiţie este des frecventată de


turişti. Există un motel in incinta băilor Boghiş. Pentru a face faţă
concurenţei, solicitantul asigură turistului ceva mai deosebit şi anume:

2
- un meniu bun format din 1-3 mese, după dorinţă;
- un comportament deosebit faţă de turişti;
- alte servicii pe care nu le pot oferi cei de la staţiune.

10. Distribuţie, reclamă, vânzare

Pornindu-se de la rolul pe care publicitatea îl deţine în promovarea


acestei activităţi de agroturism, solicitantul intenţionează, să-şi dezvolte
un sistem propriu de publicitate, bazat pe emiterea de pliante,
intervenţii în mass-media zonală, folosirea reclamei făcută de turişti,
mai ales de cei din străinătate, precum şi activităţi menite să asigure
atragerea unui număr cât mai mare de turişti.

3
ANALIZA SWOT (ANALIZA PROIECTELOR DE INVESTIŢII,
PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE, OPORTUNITĂŢI, NEŞANSE)

A. CADRUL INTERN

Puncte forte
1. Solicitantul deţine o casă agroturistică
2.Prezintă o gospodărie reprezentativă prin tradiţie în toată zona
3.Manopera pentru diverse lucrări o realizează în regie proprie.
Pensiunea este asigurată până la 75% din gospodărie proprie.

Puncte vulnerabile
1. Nu deţine încă mijloc de transport
2. Îşi realizează investiţiile numai pe baza veniturilor gospodăreşti şi a
două salarii.

B. CADRUL EXTERN

Oportunităţi
1. Este situat într-o zonă frecvent vizitată de turişti
2. În activitate va fi deservit de membrii familiei, realizând economii în
ceea ce priveşte salariile acordate
3. Activitatea va beneficia de scutirea de impozit pe profit pentru o
perioadă de 10 ani de la începerea activităţii.
4.Are cunoştinţe in domeniu lucrînd in comerţ de 20 ani.

Neşanse

Nu deţine un capital mai mare pentru a face unele modernizări ale


clădirii.

4
ANALIZA FINACIARĂ

Venituri

Investitorul estimează realizarea de venituri din agroturism după cum


urmează:
- venituri planificate pe 1999/2000 în condiţiile unui grad mediu de
ocupare de 35%;
3 camere închiriate x 2 locuri = 6 locuri turişti/zi
365 zile x 35% = 128 zile cu turişti

Nr Venituri realizate Zile Tarife Nr. Valoarea


.cr sezon aplicate turişti/a totală în
t. n mii lei
1 Activităţi din 128 220.000 768 168.000
agroturism cu
meniu complet
TOTAL 128 220.000 768 168.960

Cheltuieli

Pe lângă materiile prime pe care proprietarul le poate asigura mai este


necesar să achiziţioneze, de pe piaţă, următoarele produse:

Nr.crt Produse Meniu/zi/p Nr.turiş Nr.zile Valoare


. suplimentare ersoană ti a
materie
i prime
1 Mic dejun 6000
- miere de albine 1500
- gemuri 600
- preparate din 2900
carne
2 Prânzul 9000
- zarzavaturi 1500
- preparate din 5400
carne
- ingrediente 2100
3 Cina 9000
- peşte 1800
- produse lactate 2100
4 -pîine 4000
5 -fructe 2000
- preparate din 5100
carne
TOTAL 30000 768 128 23040

5
Forţa de muncă

Avind în vedere că activitatea este desrvită de membrii familiei nu sunt


cheltuieli cu forţa de muncă.

Amortizare mijloace fixe

Clădirea fiind nouă valoarea rămasă neamortizată este de 200 de


milioane lei pe termen de 10 ani.
200 milioane : 10 = 20 milioane/an
20 milioane : 12 = 1666.000 lei/lună
Valoarea dotării este un microbuz în valoarea de 80 milioane. Durata de
amortizare a mijlocului fix este de 10 ani.
80 milioane : 10 = 8 milioane/an
8 milioane : 12 = 666.700 lei/lună

Alte cheltuieli
Nr.crt Denumire Valoare Valoar Valoare Valoare
. indicator lunară e TVA fără TVA
mii lei anuală mii lei mii lei
mii lei
1 Energie + apă 500 6000 1140 4860
2 Detergent, apret, 200 2400 456 1944
săpun
3 Reclama 100 1200 228 972
4 combustibil 450 5400 1026 4374
5 Întreţineri, 250 3000 570 2430
reparaţii
TOTAL 1500 18000 3.420 14.580

Credit solicitat

Nu are credit la bancă şi nici nu solicită.

Stat venituri
Venituri totale 168.000 mii lei
Cheltuieli totale 69.040. mii lei
Profit brut 98.960 mii lei

S-ar putea să vă placă și