Sunteți pe pagina 1din 2

CLASIFICAREA TRACTOARELOR

Definiţie
Tractorul este un vehicul autodeplasabil, pre- văzut cu motor propriu, care are rolul de a
tracta şi purta sau acţiona diferite maşini agricole, unelte şi dispozitive.
Clasificarea tractoarelor
I. După destinaţie:
Tractoarele universale se pot folosi la toate lucrările agricole şi la transport (U-650 M, U-
445, U-850 şi U-1010).
Tractoarele de uz general se folosesc la executarea unui grup mai restrâns de lucrări (arat,
administrat îngrăşăminte, semănat, recoltat în agregat cu combinele tractate etc.) (U-651 M, S-
650, S-651, A-1800 A, U-850 DT şi U-1010 DT).
Tractoarele specializate se folosesc numai pentru mecanizarea unor lucrări:
 în legumicultură: tractorul legumicol L-445;
 în viticultură: tractoarele viticole V-445, SV-445, SIV-445 şi tractorul încălecător U-
445 HCV;
 în pomicultură: tractoarele U-445 DT, SM-445 şi U-445 HCP;
 pentru pante: SM-800.
Tractoarele cu destinaţie specialǎ pot executa lucrări de îmbunătăţiri funciare, hidroame-
lioraţii, în silvicultură, fiind folosite şi la construcţii de drumuri şi canale etc. (S-1300 şi S-1500).
II. După construcţia organelor de deplasare:
Tractoarele cu roţi (fig. 2) sunt echipate cu pneuri, având două roţi de direcţie în faţă şi

Fig. 2 – Tractor cu roţi Fig. 3 – Tractor cu şenile

1
două roţi motoare în spate (U-650 M, U-445, U-850, U-1010). Unele tractoare au şi roţile din
faţă motoare, permiţând astfel creşterea forţei lor de tracţiune (U-651 M, U-445 DT, U-850
DT, U- 1010 DT, A-1800 A).
Tractoarele cu şenile (fig. 3) sunt prevăzute cu un mecanism cu şenile, cu ajutorul
căruia se deplasează pe sol. Aceste tractoare au viteza de deplasare mai mică decât a
tractoarelor cu roţi, dar dezvoltă forţe de tracţiune mai mari. De asemenea, tractoarele pe
şenile au o patinare mai re- dusă decât cele cu roţi şi tasează mai puţin solul (SM-800, S-650,
S-1300, S-1500, SV-445, SIV- 445, SM-445).
III. După puterea pe care o dezvoltǎ:
 tractoare de putere mică – prevăzute cu motor cu puterea până la 32 CP (U-
300, U- 340, U-340 DT);
 tractoare de putere mijlocie – echipate cu motoare de 32 – 65 CP (tractoarele din
gru- pele 445 şi 650);
 tractoare de putere mare – au motoare ce dezvoltă puteri de peste 65 CP (U-850
DT, U-1010, U-1010 DT, A-1800 A, SM-800, S-1300, S-1500).

Un tractor (fig. 1), indiferent de sistemul de rulare pe care îl are, este format din:
o motor;
o transmisie;
o mecanism de deplasare;
o organe de conducere;
o şasiu, suspensie şi utilaj auxiliar;
o echipament de lucru;
o echipament electric.

Fig. 1 – Părţile principale ale tractorului:


1 – motor; 2 – transmisie; 3 – mecanism de deplasare; 4 – organe de conducere (volan); 5 – priză de putere; 6 – instalaţie
hidraulică; 7 – mecanism de suspendare; 8 – echipament electric; 9 – utilaj auxiliar