Sunteți pe pagina 1din 2

PRINCIPIILE ŞI OBIECTIVELE POLITICII DE COEZIUNE

ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ

Politica de coeziune economică şi socială este reprezentată de suma


intervenţiilor la nivel comunitar care cuprinde aspecte specifice politicii sociale cum
ar fi combaterea şomajului pe termen lung, si măsuri specifice politicii de dezvoltare
regională cum ar fi reducerea decalajelor teritoriale.
Uniunea europeană a stabilit o politică de coeziune cu un buget de aproximativ
o treime din totalul bugetului, pentru a imbunătăţii dezvoltarea stabilă şi durabilă a
Pieti unice cât şi pentru îmbunătăţirea funcţionării acesteia. Principiile politicii de
coeziune ale Uniunii Europene sunt redate în Orientările Strategice Comunitare, care
este un document prin care se stabilesc priorităţiile dezvoltării într-o perioadă
următoare. Ţările membre ale Uniunii Europene au nevoie de asistenţă pentru a depăşi
deficienţele structurale cu care se confruntă, cât şi pentru a-şi mării competitivitatea
pentru a putea concura cu succes atăt pe piaţa internă cât şi pe piaţa externă.
Principiul care stă la baza unei implementări cu succes a acestei politicii este un bun
parteneriat între administraţiile naţionale, regionale şi locale, societatea civilă, unităţi
de dezvoltare şi cercetare, mediul de afaceri.
Obiectivele politicii de coeziune economică şi socială sunt:
Convergenţa- urmareşte creşterea economică prin investitţii în dezvoltarea
competitivităţii pe termen lung, dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea capacităţii
instituţionale, eficienţa administraţiei publice şi ocuparea foţei de muncă.
Competitivitatea regională şi ocuparea forţei de muncă- urmăreşte anticiparea şi
promovarea schimbărilor economice în zonele industriale, rurale şi urbane, anticiparea
şi promovarea persoanelor pentru a se adapta la schimbări, prin dispariţia şomajului,
promovarea calităţii muncii, promovarea productivităţii muncii şi incluziunea socială.
Cooperarea teritorială europeană- urmăreşte o mai bună cooperare la nivel
transfrontalier, transnaţional şi interegional cu referire la judeţe, regiuni şi zone
transnaţionale.

Pe perioada următoare o treime din bugetul Uniunii Europene va fi alocat politicii de


coeziune astfel:
Fondul european de dezvoltare regională- reduce dezechilibrul dintre anumite regiuni
ale UE; în tremeni de resurse este cel mai important fond structural, ajutând financiar
acele regiuni şi zone defavorizate, fiind un important instrument de corecţie a
dezechilibrelor dintre regiuni.
Principiile alocării acestui fond sunt: concentrarea pe regiuni şi obiective, formarea
unui parteneriat între Comisia Europeana, statele membre şi autorităţile locale şi
regionale, programarea intervenţiei şi aditionalitatea contribuţiei comunitare care nu
trebuie să se substituie celei naţionale.
Principalele domenii de finanţare sunt: cercetare şi dezvoltare economică, inovare,
investiţii legate de furnizarea de apă, tratamentul apelor reziduale, prevenirea,
controlul şi lupta împotriva secetei, lupta cu riscurile naturale şi tehnologice,
promovarea valorilor naturale pentru dezvoltarea unui turism durabil, investiţii în
cultură, promovarea şi cultivarea moştenirii culturale, investiţii în transport, investiţii
în energie, investiţii în educaţie, investiţii în infrastructura de sănătate şi socială.
Fondul social european- este principalul intreument al politicii sociale, cu ajutorul
acestui fond se acordă susţinere financiară acţiunilor de formare profesională şi creării
a noi locuri de muncă. Contribuie la realizarea priorităţiilor comunităţii privind
întărirea coeziunii economice sociale, asigură un înalt nivel de ocupare a forţelor de
muncă mai bune şi mai numeroase, prin îmbunătăţirea posibilităţiilor de angajare.
Principalele domenii de finantare sunt: accesul la angajare a persoanelor inactive,
prevenirea şomajului a celui pe termen lung în special, prelungirea duratei de
activitare, reforme ale sistemelor de educaţie şi traing pentru dezvoltarea angajării,
crearea unor centre de dezvoltare-cercetare şi întreprinderi, efectuarea de reforme în
domeniul angjării, crearea de reţele între ONG-uri la nivel naţional, regional şi
transnaţional, întărirea eficienţei administraţiilor publice şi a serviciilor publice la
nivel naţional, regional.

Fondul de coeziune- în vederea promovării unei dezvoltări durabile, acest fond de


coeziune contribuie la întărirea coeziuni economice şi sociale ale Comunitaţii.
Principalele domenii de finaţare: retele transeuropene de transport, proiecte privind
mediul conform priorităţilor politicii de protecţie a mediului comunitar, in domeniu
transporturilor pentru sisteme de transport intermodale, menegement rutier, trafic
aerian şi maritim, transport public, urban curat.
Din punctul meu de vedere politica de coeziune economică şi socială este destul de
importantă deoarece ajută la reducerea dispariţiei de dezvoltare economică şi socială
între statele membre şi regiunile Uniunii Europene, îmbunătăţeşte dezvoltarea Pieţei
Unice şi ajută la dezvoltarea durabilă a Uniunii Europene.

Porcila Cristina Gabriela


CIG Anul III