Sunteți pe pagina 1din 4

Gheorghe Ioana Virginia

Cls a XII a A

IRLANDA

Poziţia geografica si limitele


Irlanda, situata pe insula cu acelaşi nume, este scăldata
de apele Oceanului Atlantic, având doar un vecin
terestru, respectiv Regatul Unit (irlanda de Nord).
Suprafaţa Irlandei este de 70 284 km2 .
Relieful
Relieful predominant al Irlandei este dat de o
depresiune cu aspect aparent de câmpie sub 100m,
dezvoltata pe roci ale unor structuri vechi (caledoniene
si hercinice). Este acoperita cu lacuri, mlaştini si
turbării. Depresiunea este înconjurata de o rama de
coline si munţi joşi, care abia depasesc, in unele locuri,
1000m.
Câmpia centrala a Irlandei este mărginita de munţi. Cea
mai mare parte a ei este folosita pentru agricultura.
Munţii sunt foarte abrupţi in multe locuri, cu vai adânci.
Vârful cel mai înalt al insulei este vârful Carranutohill
(1040 m) din munţii Macgilicuddys Reeks din sud-vest.
Vârful cel mai înalt din munţii de granit Wicklow din
sud-est este vârful Lugnaquilla (926m). Munţii Mourne
sunt constituiţi tot din granit, aici se afla cel mai înalt
vârf al Irlandei de Nord, Slieve Donard (852m). Munţii
Antrim, aflaţi si mai la nord sunt munţi bazaltici. De-a
lungul coastei se insiruie cu miile stâlpii de bazalt care
formează renumitul Giant’s Causeway („umplutura
uriaşului”). Lacul cel mai mare este Lough Neagh (396
km2) din Irlanda de Nord.

Clima
Deşi este situata la latitudini mari, Irlanda are o clima
blânda, datorita influentei curentului cald al Atlanticului
de Nord. Calea maselor de aer nu este tăiata de munţi
foarte inalti de aceea in afara teritoriilor din est unde
clima este mai secetoasa, peste tot se intalneste clima
umeda, ploioasa. Iarna temperatura medie este de 4o C
la est si 7o C la vest. Temperatura medie a verii este de 14-16oC.
Precipitaţiile anuale in vest sunt de 1000mm, iar in est
de 750mm.

Hidrografia
Reţeaua hidrografica este bogata, fiind formata din
numeroase râuri, dar scurte, si multe lacuri. Cele mai
importante lacuri sunt: Corrib, Ree, Derg si Neagh (396km2).
Vegetaţia
Asociaţia vegetala dominanta o reprezintă pasunile,
care ocupa doua treimi din suprafata tarii, ceea ce
inseamna cea mai ridicata pondere din Europa. Pădurile
sunt restrânse, Irlanda inscriidu-se intre tarile cele mai
puţin împădurite de pe glob.
Populaţia
Irlanda are un număr relativ redus de locuitori
(2.548.000 milioane) si o densitate (50 locuitori/km2) sub
cea a Europei. In schimb, inregistraza unul dintre cele mai ridicate
sporuri naturale de pe continent si, ca urmare, are o importanta
pondere a tinerilor in totalul populaţiei.
Un număr mare de irlandezi a migrat in secolele
XVII-XIX, in SUA, unde sunt acum peste 40 de milioane
de descendenţi ai acestora.
O alta caracteristica o reprezintă concentrarea
populaţiei de-a lungul tarmurilor si îndeosebi in capitala
si împrejurimi (aproape o treime din populaţia totala).

Oraşele
Principalele oraşe sunt: Dublin, Limerick, Cork, Kingstown.
Dublinul aşezat la esuarul râului Liffey este de secole un
port important; alături de Dun Laoghaire sunt de
importanta naţionala in comerţul tarii. Este însemnat si
in industria textila, de alimente, industria berii si a
construcţiei de maşini. Oraşul Cork, aşezat lângă malul
Gheorghe Ioana Virginia
Cls a XII a A

râului Lee, este cel de-al doilea oraş ca mărime, având


174.000 locuitori. Este portul cel mai mare al coastei
de sud si are si aeroport. Aici este bine dezvoltata
industria chimica, de alimente si cea a construcţiilor de
maşini. Al treilea oraş ca mărime este Limerick, este o
piaţa de desfacere importanta a agriculturii locale.

Resursele naturale
Irlanda este o tara săraca in zăcăminte de subsol,
dispunând de mici zăcăminte de zinc, plumb si gaze
naturale. Mai însemnate sunt resursele de sol,
îndeosebi pasunile. Chiar daca din minele de carbuni
este extrasa huila, necesarul de cărbune si titei, al
industriei energetice trebuie importat. 87% din energia electrica este
produsa de termocentrale. In partea centrala a Irlandei se extrage turba
pentru micile termocentrale locale.

Industria
Este foarte importanta industria alimentara, in multe
localitati existand fabrici de prelucrare a carnii si a
laptelui, si fabrici de bere. Este dezvoltata industria
textila si a construcţiilor de maşini mici, industria
chimica (firelor sintetice), industria masinior de birotica
si a calculatoarelor. Guvernul irlandez cu ajutorul unor
stimulente financiare impulsionează investitiile
străinilor, de exempu in industria filmului.

Agricultura
Agricultura irlandeza are un randament foarte ridicat si este
specializata in cresterea animalelor, indeosebi ovine si bovine. De
altfel, Irlanda detine unul dintre primele locuri pe glob la ovine si
bovine raportate la numarul locuitorilor.

Turismul
Turismul constituie principala sursa de venit a tarii, este foarte activ
mai ales in Dublin, si de-a lungul coastei vestice in apropierea
oraselor Killarney si Galway. Irlanda este vizitata anual de
aproximativ 4 milioane de turisti.

S-ar putea să vă placă și