Sunteți pe pagina 1din 7

DATA: 12.04.

2011
ŞCOALA: Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal”, Arad
CLASA: III B
ÎNVĂŢĂTOR: IANCIC GABRIELA
PROPUNĂTOARE: AFTENE MIHAELA FLORINA

ARIA CURRICULARǍ: Arte


DISCIPLINA: Educaţie muzicală
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Timbrul
DETALIERE DE CONŢINUT : Vocea de copil – vocea de adult
Vocea de bărbat – vocea de femeie

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.1 - să reproducă un repertoriu de cântece receptate după auz, respectând cerinţele
unei emisii, intonaţii, dicţii corecte
1.3 - să diferenţieze auditiv şi în cântare calităţile sunetului muzical (înălţime,
intensitate, durată şi timbrul)
1.5 - să identifice prin audiţie elementele de limbaj muzical (timbru, ritm, melodie)
1.6 - să recunoasă intuitiv muzica populară sau cultă, în cadrul audiţiilor
2.2 - să cânte unison şi în aranjamente armonico-polifonice
2.6 - să işi exprime argumentat preferinţa pentru anumite cântece, pentru un anumit
gen de muzică

1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O 1 - să execute corect exerciţiile de respiraţie, exerciţiile ritmice şi pe cele melodice. (1.1)


O 2 - să sesizeze diferenţele timbrale a vocilor de copii, vocea adult – copil şi vocea femeie
– bărbat în vorbire (1.5)
O 3 - să sesizeze diferenţele timbrale a vocilor de copii, vocea adult – copil şi vocea femeie
– bărbat în cântare (1.5)
O4 - să identifice cântecele ascultate (1.6)
O5 - să diferenţieze sunetele emise de voci umane în audierea unor cântece (1.3)
O6 - să interpreteze corect şi expresiv cântecul “ Primăvara a sosit” (2.2)
O7 - să işi exprime părerea despre un cântec învăţat (2.6)

Bibliografie:
• Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învătământul primar,
Bucureşti,2003
• ,,Sugestii metodice pentru învăţători”, Editura „Gheorghe Cârţu Alexandru, ”
Craiova, 1996
• Drăgan, Maria, Educaţie muzicală- manual pentru clasa a III – a, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, editura SIGMA, Bucureşti, 2005
• Silvia Demian, Educaţie muzicală şi metodică, - suport de curs, Facultatea de Ştiinţe
ale educaţiei, Psihologie şi Asistenţă socială, specializarea Pedagogia Învăţământului
Primar şi Preşcolar, 2011

2
DESFAŞURAREA LECŢIEI

3
STRATEGII DIDACTICE
OBIECTIVE ACTIVITĂŢI Metode Mijloace Moduri
OPERAŢIO DE CONŢINUTURI şi de de EVALUARE
NALE ÎNVĂŢARE procede învătăm organiza
e ânt re
Se creează un mediu ambiental şi afectiv
plăcut şi pregătesc materialul necesar
desfăşurării lecţiei.
„ – Primăvara este un anotimp frumos în
care natura se trezeşte la viaţă. Ca să o putem
admira trebuie doar să închidem ochii şi să
ne imaginăm o plimbare pe un câmp cu
flori.” Frontal Executare
Voi cânta cântecelul „ La plimbare” a corectă a
exerciţii-
lor

Astăzi la plimbare
Mirosim o floare,
Floarea cea frumoasă
O1 - să Exerciţii de S-o ducem acasa.
execute corect respiraţie
exerciţiile de „- Ce floricele aţi găsit? Haideţi să le
respiraţie, mirosim!”
exerciţiile „- Dar ce văd eu? Sunt o grămada de baloane
ritmice şi pe colorate pe care trebuie să le unflăm cu aer şi
cele melodice. să le trimitem spre cer. Le vedeţi şi voi?” Conversaţi
„- Nu putem sta toată ziua pe această câmpie a
şi trebuie să ne întoarcem la şcoală. Haideţi
să pornim maşinile!” Exerciţiul
Imităm motoarele pornind:
Demonstra
-ţia

Exerciţii
melodice Tum tum tum tum tum 4tum tum!
„ – Am ajuns la calea ferată! Să ne oprim
puţin! Trebuie să lăsăm trenul să treacă!”
5
Anexa 1

Primăvara a sosit

Muzică
Nicolae Oancea

Primăvara iarăşi a sosit,


Hai copii, haideţi la joc!
Şi câmpia iarăşi a-nverzit
Hai copii, haideţi la joc!

Refren:
Hai cu mare bucurie
Hai la joc!
Să jucăm mingea-n câmpie,
Hai la joc!

Păsărelele cirip în zbor,


Hai copii, haideţi la joc!
Ciripesc, cirip în glasul lor
Hai copii, haideţi la joc!

Refren:
Să cântăm şi noi ca ele,
Hai la joc!
Ale noastre cântecele
Hai la joc!

6
7