Sunteți pe pagina 1din 7

DATA: 26.11.

2010
ŞCOALA: CU CLASELE I-VIII NR 7 ALBA IULIA
CLASA: a III-a A

ARIA CURRICULARǍ: Arte


DISCIPLINA: Educaţie muzicală
UNITATEA DE ÎNVǍTARE: Instrumente muzicale. Cântarea cu acompaniament
SUBIECTUL: cântecul „Moş Crăciun”, muzica D.G.Kiriac
TIPUL LECTIEI: de formare de priceperi şi deprinderi

SCOP: Familiarizarea elevilor cu cântecul: „Moş Crăciun”, muzica D.G.Kiriac


OBIECTIVE OPERATIONALE: elevii vor fi capabili:
O 1 – să execute corect exerciţii de respiraţie şi de omogenizare a vocilor cu inspiraţie
profundă, pe sunet lung, în registru mediu, cu respiraţie lentă şi uniformă;
O 2 – să intoneze corect şi expresiv din punct de vedere intonaţional şi ritmic cantecul
„ Moş Crăciun” învăţat dupa auz, având ca sprijin înregistrarea audio a piesei;
O 3 – să interpreteze cântecul în diferite procedee: dialog invatator- elevi, dialog între
grupuri, solist-cor.

RESURSE

1.Metodologice
a) strategia didactică: mixtă
b) metode şi procedee: conversaţia, observaţia dirijată, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, jocul didactic;
c) mijloace didactice: Cd cu colindul ,,O, ce veste minunata” , I.D. Vicol., ,,Moş
Crăciun” D.G.Kiriac, CD player
d) forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.
e) forme şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, individuală, aprecieri verbale.

2. Temporale: 40 minute

3. Bibliografice:

1
• Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învătământul primar,
Bucureşti,2003
• ,,Sugestii metodice pentru învăţători”, Editura „Gheorghe Cârţu Alexandru, ”
Craiova, 1996
• ,,Educaţie muzicală – elemente de cultură muzicală, sugestii pentru repertoriul de
cântece, culegere de cântece clasele I-IV”, autori: Anastasia Bălan, Mioara Popa,
Corina Chirilă, Daniela Bălan, Marcela Peneş, Editura Ana 2000.

2
DESFAŞURAREA LECŢIEI

3
STRATEGII DIDACTICE
O
ETAELE B ACTIVITATEA ACTIVITATEA Moduri EVALUAR
LECTIEI O ÎNVǍŢǍTOAREI ELEVILOR Metode şi Mijloace de de E
P procedee învătământ organizar
e
1. Moment Vor fi asigurate condiţiile Elevii se pregă-
organizatoric optime desfăşurării lecţiei de tesc pentru ora de
educaţie muzicală. Li se educaţie muzicală. Aprecieri
reaminteşte elevilor poziţiei Conversaţia frontal verbale
corecte de cânt (spatele drept,
picioarele pe p
odea, mâinile pe bancă).
2. Exercitii de Exerciţii de respiraţie Elevii execută
cultură Se inspiră la comandă şi se comenzile date.
vocală
emite un sunet prelung pentru a
Conversaţia
umfla balonul.
,,Începe să ningă. Fulgii de
nea se joacă în aer. Suflăm în
ei ca să vedem dacă se topesc
sau nu. „Pfuuuu...”
Explicaţia
Se urmăreşte realizarea unei
inspiraţii ample şi a unei frontal
O1 expiraţii lungi, dozate.
Se explica, se demonstreză,
se execută în acelaşi timp cu Demonstraţia
elevii şi se urmăreşte
corectitudinea execuţiei.
Exerciţii de dicţie Jocul
Pe lângă noi trece un bunic cu didactic
nepoţelul de mână. Acesta îi
spunea băieţelului următoarele
versuri:
Ţine Baba Iarna sfat Conversaţia
Cu Zăpadă Împărat
Şi cu moşul Promoroacă Elevii recită
4
Fiecare ce să facă. versurile prezentate. Explicaţia
O1 ,,Să le repetăm şi noi! frontal
5
Anexa 1

O , ce veste minunată!
I.
O , ce veste minunată!
În Betleem ni s-arată
Astăzi s-a născut
Cel făr' de-nceput
Cum au zis prorocii.
II.
Că la Betleem , Maria
Săvârşind călătoria,
Îmtr-un mic sălaş,
Lângă-acel oraş,
A născut pe Mesia.
III.
Pre fiul în al Săau nume,
Tatăl L-a trimis în lume,
Să se nască
Şi să crească,
Să ne mântuïască.

Anexa 2
Moş Crăciun
6
Moş Crăciun cu plete dalbe
A sosit de prin nămeţi
Şi aduce daruri multe
La fetiţe şi băieţi

Moş Crăciun, Moş Crăciun

Din bătrani se povesteşte


Că-n toţi anii negreşit
Moş Crăciun pribeag soseşte
Niciodată n-a lipsit

Moş Crăciun, Moş Crăciun

Moş Crăciun cu plete dalbe


Incotro vrei s-o apuci
Ţi-aş c?nta Florile dalbe
De la noi să nu te duci!

Moş Crăciun, Moş Crăcïun!

S-ar putea să vă placă și