Sunteți pe pagina 1din 52

Zaharia Adina Georgiana (căs.

Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

TEME DE CONTROL

EDUCAȚIE PLASTICĂ ȘI EDUCAȚIE MUZICALĂ.

ELEMENTE DE DIDACTICĂ

TEMA NR. 1

1. Concepeți o planșă pentru educație plastică cu utilizarea punctului și liniei.

2. Concepeți două planșe pentru educație plastică cu utilizarea culorilor.


Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

3. Concepeți o planșă pentru educație plastică cu exemplificări volumetrice.


Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

TEMA NR. 2

1. Concepeți o activitatea de educație plastică pentru perioada preșcolară utilizând un joc


didactic în vederea formării deprinderilor de modelaj.

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

GRUPA: MIJLOCIE

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cine sunt/suntem?”

TEMA ZILEI: „Ce știm despre meserii?”

SUBTEMA:„La brutărie”

ADE:

DLC „ Povestea pâinii ” – convorbire cu suport intuitiv

DEC: Domeniul Estetic și Creativ – activitate practic - gospodărească „Pâine pentru Petrică”

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

MIJLOC DE REALIZARE:, povestire+ activitate practic – gospodărească

TIPUL DE ACTIVITATE:: consolidare, verificare

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual.

SCOPUL ZILEI Fixarea cunoştinţelor copiilor referitoare la procesul prin care trece bobul de
grâu de la semănat până când ajunge pâinea pe mesele noastre;

SCOP DEC: formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor modelaje.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE DEC:

O1-să recunoască ceea ce gustă;

O2- să identifice şi să denumească corect materialele de lucru ;

O3- să execute corect exerciţiile pentru încălzirea mâinilor ;

O4- să urmărească cu atenţie explicaţiile şi demonstraţia realizată de educatoare ;


Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

O5- să modeleze prin mișcarea translatorie a palmelor față de blatul de lucru, apăsare, adâncire,
mișcare circulară, aplatizare ;

O6- Să modeleze aluatul în forme diferite și originale;

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, demonstraţia, explicaţia, descrierea, munca


independentă.

b) Materiale didactice: făină, drojdie, apă, planşete, făcăleţ, şorţuri, bonete.

c) Forma de organizare: frontal, individual.

BIBLIOGRAFIE:

-Preda V.,Pletea M.,Grama F.,Cocoş A.,Oprea D:,Călin M

-„Ghid pentru proiecte tematice”,ed.Humanitas Educaţional,Bucureşti,2005.

- Curriculum pentru învăţământul preşcolar (2008) M.E.C.T., Bucureşti

-Ezechil, Liliana; Păişi-Lăzărescu, Mihaela (2002) Laborator preşcolar-ghid metodic, Editura


V&Integral, Bucureşti.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

(DEC- a doua activitate, după tranziție)

Eveniment didactic Conținutul activității Strategii Evaluare


didactice
1. Captarea Joc de rol: Jocul Observ reacțiile
atenției „Ghicește ce ai gustat!” Conversația copiilor, rapiditatea cu
Îi voi anunța pe copii Explicația care descoperă gustul.
sarcina jocului: legați la
ochi, vor gusta ceva și vor
trebui să își dea seama ce.
Copii vor gusta produse
de panificație: pâine,
colaci, placinte, sărățele.
După ce vom descoperi ce
avem în tava cu bunătăți,
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

vom analiza fiecare


produs de panificație.
2. Anunțarea Elevii vor afla că astăzi Explicația
temei și a ne vom juca de-a brutarii Conversația
obiectivelor și vor modela pâini sau
alte produse de panificație
din aluatul pe care l-am
lăsat la dospit de
dimineață.

3. Dirijarea Joc de rol: De-a Explicația Observ


învățării brutarii! Conversația comportamentul
Vom merge cu toţii să ne Demonstrația verbal și nonverbal al
spălăm pe mâini pentru că elevilor
nu putem lucra la
bucătărie cu mâinile
murdare.
-Cu ce ne spălăm pe
mâini?
-Cum spălăm mâinile?
Voi merge cu copiii la
bucătărie unde vor
observa ce s-a întâmplat
cu aluatul după ce a
dospit.

Vom realiza câteva


exerciții de încălzire a
mușchilor mâinilor:
Eu strâng pumnii și-i Exercițiul
desfac, degetelor fac pe Demonstrația
plac. Unu-doi, unu-doi,
Toți suntem acum vioi!

Bate palmele ușor, Bate


palmele de zor! Unu, doi,
trei! Unu, doi, trei! Conversația

Intuim materialele de
lucru: aluat, sort, faina, Explicația
blat de lucru, făcăleț.
Voi explica etapele de Demonstrația
lucru:
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

Intindem făină pe blatul Conversația


de lucru.
Rupem o bucată de aluat Exercițiul
și o frământăm în palme.
O așezăm pe baltul de
lucru și o întindem cu
palmele sau cu făcălețul.
Pentru plăcinte, apăsăm
aluatul ușor cu palma
întinsă, până ce obținem o
formă plată asemeni unei
plăcinte.
Pentru covrigi, realizăm
cilindre subțiri: pregătim
un globule de aluat pe
care îl așezăm pe masă.
Punem palma peste aluat
efectuând mișcări ritmice
și scurte, înainte-înapoi.

4. Asigurarea După oferirea Exercițiul Evaluez modul de


retenției și a explicațiilor, le urez Explicația lucru
transferului copiilor spor la treabă.
Supraveghez modul de
lucru și ajut sau corectez
eventualele greșeli.
5. Evaluarea Când timpul de lucru s-a Observația Evaluez modul în care
performanței scurs, elevii vor prezenta Explicația copiii şi-au îndeplinit
ce au realizat. Fiecare va Conversația sarcinile de lucru
trebui să denumească
produsul realizat.
Covrigii și pâinile vor fi
aranjate pe o tavă pentru a
putea fi puse la cuptor şi
coapte, iar plăcintele vor
fi prăjite în tigaie,pe
aragaz.
-Ştiţi voi,de ce avem
nevoie pentru a prăji
plăcintele?
-Cu ce umplutură vă plac
vouă plăcintele?
-Priviţi cum se prăjesc
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

plăcintele: pe o parte, iar


apoi se întorc cu grijă pe
cealaltă parte.
-Ce miros au plăcintele
prăjite?
6. Încheierea Copiii vor fi recompensaţi Conversația Aprecieri individuale
activității cu plăcintele făcute cu
propriile lor mâini.

2. Concepeți o activitatea de educație plastică pentru perioada școlară mică utilizând


exerciții pentru însușirea elementelor de culoare.

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

CLASA: I

DISCIPLINA: Educație plastică

TEMA PLASTICĂ: Culori primare, culori binare

SUBIECTUL: Flori de primăvară

MIJLOC DE REALIZARE:, pictură

TIPUL DE ACTIVITATE:: formare de priceperi și deprinderi

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.

SCOUL: formarea priceperii si deprinderii de a realiza, prin tehnici diferite de lucru, compoziții,
folosind culorile primare si binare.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1-să numească culorile spectrului;

O2-să recunoască şi să denumească culorile primare/binare

O3-să obţină culori binare din amestecul culorilor primare;

O5-să folosească materiale şi instrumente de lucru adecvate temei şi subiectului lecţiei;

O6-să creeze, dirijat de învăţător, un spaţiu plastic conform subiectului lecţiei.


Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode şi procedee: explicația, demonstrația, instructajul, exercițiul, conversația.

b) Materiale didactice: pentru învățător: planșe cu descrierea pe etape a modului de realizare


tehnicilor de lucru învățate, planșa culorilor primare ți binare, CD cu ,,Cântecul culorilor”,
calculator, videoproiector, Prezentare PowerPoint – Povestea culorilor, reproduceri de artă (
prezentare PowerPoint ); pentru elevi: Bloc de desen, pahar cu apă ; acuarele , pensulă.

c) Forma de organizare: frontal, individual.

Bibliografie:
Ilioaia, Maria, Metodica predarii desenului la clasele I – IV, Editura Didactică și Pedagogică,
1990, București
Rotaru, Maria, Educația plastică în învățământul primar, Editura “Gheorghe Cartu”, 1996,
Craiova

Momentele lecției Conținutul lecției Strategii didactice Evaluare


1. Moment Vor fi asigurate Pe banca fiecare elev
organizatoric condițiile optime are materialele
desfășurării lecției de necesare.
educație plastică.
2. Captarea Vom interpreta Conversația Observ
atenției Cântecul culorilor. comportamentul
Fiecare elev își alege verbal și nonverbal al
o culoare și va motiva elevilor
alegerea.
3. Dirijarea Voi prezenta elevilor Conversația Verific cunoștințele
învățării Steaua culorilor. anterioare
Ce observați ?
Ce culori recunoașteți
?

Voi prezenta culorile Explicația


primare: Roșu,
Galben, Albastru.
Îi voi întreba pe elevi
unde au întâlnit aceste
culori?

Le voi explica
elevilor că din
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

amestecul culorilor
primare obținem
culorile binare.
Vom exersa pe Exercițiul
planșe obținerea Demonstrația
culorilor primare. Explicația
Înainte de a începe,
ne vom încălzi
mușchii mâinilor.
Vom intui
materialele de lucru.
Voi explica pașii de
lucru:
Punem pe planșa de
lucru o pată din
culoarea roșu, peste
adăugăm galben.
Observăm ce
obținem.
Vom proceda la fel
cu galben și
albastru, apoi cu
roșu și albastru.

Elevii vor lucra


individual pe
planșele lor.

4. Asigurarea Elevii vor trebui să Explicația Evaluez modul de


retenției și a demonstreze prin lucru
transferului pictură că au înțeles
obținerea culorilor
binare.
Sarcina lor este să
realizeze un colaj de
flori de primăvară în
care să folosească
culori binare și
primare.

Voi arăta planșa Demonstrația


model elevilor și voi Explicația
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

explica pașii de lucru.

5. Evaluarea Lucrările vor fi Turul galeriei Verific dacă elevii au


performanței expuse și analizate. lucrat conștient și au
Voi verifica dacă au reținut informațiile
fost respectate noi
cerințele.
Voi verifica prin
întrebări ce au reținut:
Ce culoare obținem
prin amestecul
culorilor roșu și
galben? Dar prin
amestecul culorilor
galben și albastru?
Dar dacă amestecăm
culorile albastru cu
roșu?
6. Încheierea Voi face aprecieri
activității individuale și
generale.

3. Prezentați o temă de cultură plastică pentru clasa a IV-a printr-o metodă interactivă.
Temă: Reinterpretare după Vincent van Gogh (Noapte înstelată)
Scop: consolidarea cunoștințelor despre istoria artei; dezvoltarea îndemânării și a simțului
estetic; cultivarea dragostei pentru cultură și a respectului pentru artă.
Metodă interactivă: Cubul
Se prezintă lucrarea lui Vincent Van Gogh, Noapte înstelată.
Se împarte clasa în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele cubului.
Descrie: culorile, formele, mărimile etc.
Compară: ce este asemănător, ce este diferit?
Analizează: spune cum este făcut?
Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti?
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

Aplică: la ce poate fi folosită?


Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei tale.
Se împart temele și se oferă timp de gândire.
Când timpul s-a scurs, căpitanii de echipă vor aduce răspunsurile.
După îndeplinirea sarcinilor de lucru, voi oferi elevilor informații despre de pictor și lucrarea sa:
Noaptea Înstelată este o lucrare celebră a lui Vincent van Gogh și, în același timp, considerată
cea mai bună dintre picturile artistului olandez. Este o lucrare în ulei pe pânză ce ilustrează un
peisaj nocturn văzut de la fereastra camerei sanatoriului în care acesta era internat. Pictura se află
în colecțiile Muzeului de Artă Modernă de la New York din anul 1941.
Sarcina elevilor va fi aceea de a realiza o pictură care să reprezintă o intepretare personală a
lucrării lui Van Gogh.

4. Prezentați o modalitate de consolidare a deprinderilor coloristice la vârstele timpurii.

Prin intermediul jocului muzical, copiii rețin și integrează informații cel mai ușor. Există
numeroase cântece ale culorilor care pot fi folosite concomitent cu observarea obiectelor.
Modalitate: joc muzical

CULORILE
Roşii sunt macii şi focul
Şi la fel şi inima mea
Căpşunica din grădină
Roşie este şi ea.

Galbeni sunt puii de raţă


Narcisele sunt flori
Galben este astrul zilei
Ce iese din nori.

Verdele e primăvara
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

Şi-n iarbă şi-n copaci


E culoarea frunzei
Şi-a ochişorilor brotaci.

Văd în ochii cei albaştri


Cerul când e senin
Şi pe câmp mândra floare
Are albastru pe deplin.

Munţii sunt maro pe hartă


Maro e ursul din pădure,
Maro este chiar şi ariciul,
Dar şi trunchiul de copac.

Albă e făina care


Se va face pâine acuş
Spune-ţi voi cine este albă
Când te duci la derdeluş?

Poţi crea o lume-ntreagă


Pe o foaie cu-n creion sau
Luând culori dintr-o cutie
Din lumea acuarelelor.
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

TEMA NR. 3
1. Concepeți o activitate de educație plastică pentru perioada preșcolară utilizând un joc
didactic în vederea formării deprinderilor grafic-coloristice.

GRUPA: MARE

DISCIPLINA: Educație plastică

TEMA PLASTICĂ: Animale domestice

MIJLOC DE REALIZARE: desen

TIPUL DE ACTIVITATE:: formare de priceperi și deprinderi

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual

SCOUL: formarea deprinderilor tehnice specifice desenului (colorare, hașurare) în redarea unor
teme plastice; utilizarea creionului pentru realizarea unui desen grafic; stimularea expresivității și
creativității.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1-să recunoască și să denumească materialele folosite;

O2-să folosească cuvinte și expresii specifice desenului;

O3-să redea, prin desen, animalele a căror sunete le aud;

O5-să respecte pașii de lucru;

O6-să execute corect mișcările pentru exersarea mușchilor mâinii

O7-să manifeste interes față de esteticul din mediul înconjurător.

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode si procedee : conversatia, jocul, explicatia, exercitiul, demonstrația, ;


b) Material didactic : creioane simple, creioane colorate, coli de hârtie;
c) Material bibliografic : „Programa activitatior instructiv-educative din gradinita de copii”
M.E.C. Bucuresti 2005
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

Etapele lecției Conținutul lecției Strategia didactică Evaluare


1. Moment Se crează condiţiile
organizatoric psiho-pedagogice
necesare desfăşurării
activităţii în bune
condiţii:
- aerisirea sălii de
grupă;
- aranjarea
mobilierului şi a
materialului pe
măsuţe;
2. Captarea Se va realiza printr-o Conversația Evaluez cunoștințele
atenției conversație despre anterioare și
animalele domestice: formularea
mediul lor de viață, răspunsurilor
părțile component ale
unui animal, culorile
lor, etc.
Voi prezenta imagini
cu fiecare animal.
Imaginile vor fi
afișate pe timpul
întregii lecții.

3. Anunțarea Îi voi anunța pe copii Conversația


temei subiectul activității pe Explicația
care o vor desfășura:
desenarea și colorarea
unor animale
domestice.
4. Dirijarea Voi împărți clasa în
învățării 3-4 grupe de elevi
(fiecare grupă va avea
o măsuță).
Vom efectua exerciții Exercițiul Evaluez efectuarea
de încălzire a corectă a mișcărilor
mușchilor mâinilor:
Cu coatele sprijinite
de masă, închidem și
deschidem pumnii;
Cu coatele sprijinite
de masă, depărtăm și
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

apropiem degetele;

Ploaia- atingerea
mesei cu vârful
degetelor imitând
căderea stropilor de
ploaie.
Vom intui materialele
de lucru și jocul pe
care îl vom realiza.
Anunț jocul și Explicația Observ
regulile: comportamentul
Desenează ce auzi! nonverbal si verbal al
Fiecare membru al Jocul copiiilor
echipei va trebui să
deseneze animalul
pe care al cărui
sunet îl aud.
Prima echipa: Pisica Observ munca în
A doua echipa: echipă
Caine
A treia echipa: Oaie
A patra echipa:
Vacă
A cincea echipa: Demonstrația
Porc
Pentru fiecare
echipa, voi avea o
plansă model. Observ modul
Voi explica pașii de individual de lucru
lucru.
Copiii vor începe să
lucreze apoi
individual.

5. Asigurarea După ce copiii au Explicația


retenției și a schițat animalul
transferului ghicit, le voi cere să
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

coloreze animalul
conform culorilor sale
natural.
6. Încheierea Evaluez lucrările Conversația Evaluare holistică
activității copiilor, verific dacă
au respectat pașii de
lucru, dacă au lucrat
curat. Invit copii să își
aprecieze reciproc
lucrările.

2. Concepeți o activitate de educație plastică pentru perioada primară utilizând o metodă


interactivă pentru însușirea elementelor de limbaj plastic.
PROIECT DIDACTIC

CLASA: III

DISCIPLINA: Educație plastică

TEMA PLASTICĂ: Linia-Elemente de limbaj plastic

SUBIECTUL: Farfurii decorative

MIJLOC DE REALIZARE: pictură

TIPUL DE ACTIVITATE:: formare de priceperi și deprinderi

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.

SCOPUL: însușirea unor cunoștințe despre elementele de limbaj plastic învățate; formarea
deprinderilor de a utiliza elemente de limbaj plastic în vederea realizării unei compoziţii cu o
temă dată; stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi
răspunsuri) ceea ce au învăţat.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1- Să utilizeze corect terminologia specifică artelor plastice;

O2- Să definească linia ca element constructiv şi decorativ al spaţiului plastic;

O3- Să recunoască diferitele tipuri de linii în imgini sau pe diferite obiecte

O5- Să diferenţieze liniile în funcţie de criteriile date (grosimea, poziţia spaţială, forma)
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

O6- Să realizeze lucrări corecte, originale, în conformitate cu indicaţiile date;

O7- Să participe activ la lecție, răspunzând tuturor întrebărilor și adresând la rândul lor întrebări.

STRATEGII DIDACTICE:

a)Metode şi procedee : conversaţia, dialogul dirijat, observaţia, explicaţia, demonstraţia,


exerciţiul, munca independentă, metoda R.A.I.

b)Materiale didactice: expoziţie cu vase din lut, costume populare, planşe model, reproduceri
după opere de artă, fişe, cartoane de tort (farfurii), laptop, videoproiector, CD cu prezentare
PowerPoint despre rolul liniei în compoziţiile plastice, foi de desen, acuarele, pensule, pahare cu
apă, imagine olar – roata olarului.

c) Forme de organizare : individual, frontal.

Băran, Viorica; Horneţ, Natalia ; Anghel, Gheorghe-Album metodic de creaţie artistică, „Arta
grafică”, Bucureşti

Botezatu, Elisabeta; Stan, Lucian; Stan, Ileana- Educaţie plastică - Ghid metodic, clasele I-IV ,
E. Aramis, Bucureşti, 2003.

***Curriculum Naţional

Etapele lecției Conținutul lecției Strategia didactică Evaluare


1. Moment Asigur aerisirea
organizatoric clasei. Pregătesc
materialele necesare
bunei desfăşurări a
lecţiei. Verific
materialele elevilor
şi le completez dacă
e cazul
2. Reactualizarea Ne vom aminti ce Conversația Evaluarea
cunoștințelor elemente de limbaj R.A.I cunoștințelor
plastic am învățat anterioare
până acum prin
metoda R.A.I-
răspunde-aruncă-
interoghează.
Întrebări:
Ce elemente de
limbaj plastic Exercițiul
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

cunoști?
Ce este linia?
Ce este punctul?
De câte feluri sunt
liniile?
Unde întâlnim
liniile? Dar
punctele?
Ce exprimă o linie
dreapta?
Ce exprimă o lini
frântă?

3. Anunțarea Azi vom putea vedea


subiectului că liniile ne ajută
atât în construirea
cât şi în
decorarea unor
obiecte.
4. Desfășurarea Prezint elevilor Dialog dirijat
activității modelul pentru a-l
intui : costumul
popular.
- Unde putem vedea
în zilele noastre
astfel de costume?
- Cum se numeşte
fiecare parte a
acestui costum?
- Cum este el
decorat?

- Putem astfel
observa cum linia
are şi rol decorativ.
Unde mai găsim noi
linia cu rol
decorativ?
Le prezint farfurii de
lut.
- Azi va trebui ca şi Explicația
noi să decorăm cu
ajutorul liniilor
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

farfurii, dar de
carton.
Intuim materialele
de lucru.
Prezint frontal Demonstrația
modul de lucru,
subliniind condiţiile
tehnice necesare
unei bune realizări
(să nu fie pensula
prea plină de
culoare, prea
încărcată cu apă)
precum şi criteriile
de evaluare.

5. Obținerea Urmăresc elevii pe Explicația Observaţia


performanței parcursul realizării sistematică a elevilor
lucrărilor
Ofer sprijin şi Exercițiul
explicaţii acolo unde
este nevoie
Îi voi îndruma pe
copii în timpul
executării temei şi
voi trece pe la
fiecare, stimulându-
le copiilor încrederea
în forţele proprii şi
încurajându-i.
Reiau explicaţiile
dacă nu au fost
înţelese şi îi voi ajuta
pe copiii care
întâmpină dificultăţi.
6. Evaluarea Fac aprecieri Conversația
individuale şi
colective.
Lucrările sunt
expuse în clasă.
Se notează cele mai
reuşite lucrări.
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

3. Realizați o temă ce conține o problemă decorativă.


Realizează o compoziție decorativă în care să folosești linia și punctul.
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

Realizează o compoziție statică.


Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

TEMA NR. 4
1. Concepeți o activitate de educație muzicală pentru perioada prenotației utilizând un joc
didactic în vederea formării deprinderilor melodice.

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

GRUPA: mare

DISCIPLINA: Educație muzicală

SUBIECTUL: Toamna

MIJLOC DE REALIZARE: joc cu text și cântec

TIPUL DE ACTIVITATE:: formare de priceperi și deprinderi

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.

SCOUL: Formarea deprinderii de a intona corect, expresiv și omogen cântecul, respectând


poziția corectă, tonul, semnalul de început, dicția și respirația în emiterea sunetelor; Consolidarea
deprinderii de a asocia versurile jocului cu mișcări ale corpului.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1-să execute correct exercițiile de încălzire a vocii;

O2-să răspundă corect la întrebările educatoarei;

O3-să interpreteze corect și expresiv melodia cântecului Toamna, respectând intonația și ritmul;

O5-să execute correct mișcările corpului în acord cu melodia;

O6-să cânte individual, în grup și colectiv.

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode şi procedee: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul

b) Materiale didactice: planșe cu imagini reprezentative pentru toamna, cutie cu surpriză

c) Forma de organizare: frontal, individual.

Bibliografie:
”Programa activitatilor instructive-educative in gradinita de copii – editie revizuita.”
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

“Metodica educatiei muzicale in gradinita de copii”,Maria Dolgosev-EDP, Bucuresti,1973

Etapele lecției Conținutul lecției Strategia didactică Evaluare


1. Moment Crearea condiţiilor
organizatoric necesare bunei
desfăşurări a
activităţii:
aerisirea sălii de
grupă, aşezarea
scaunelor în
semicerc,
pregătirea
materialului didactic,
intrarea copiilor în
sala de
grupă.
2. Captarea atenției Se va face sub formă Conversația Observ
de surpriză: Explicația comportamentul
Zâna Toamnă a verbal și nonverbal
trecut pe aici și ne-a al copiilor
lăsat o cutie cu
surprize, și o
scrisoare. Ia să
vedem ce scrie în
scrisoare:
Dragi copii,
Am trecut pe la voi
dar voi nu erați în
clasă. Așa că v-am
lăsat această cutie pe
care trebuie s-o
deschideți numai
după ce o să vă aud
cântând un cântec
despre Toamnă.
3. Reactualizarea Se pun întrebari Explicația Evaluez răspunsurile
cunoștințelor copiilor referitoare la copiilor și
anotimpul toamna: cunoștințele
despre vreme, pasari, anterioare
animale, copaci ,
îmbracămintea
copiilor toamna.
Întreb copii ce
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

cântec am putea noi


să cântăm despre
toamnă? Am învățat
vreo unul? Da,
cântecul Toamna.
4. Dirijarea învățării 1) Pentru încalzirea Exercițiul Aprecierea
vocii vom executa: corectitudinii
-intonează dupa efectuării exerciţiilor
modelul educatoarei: de respiraţie;
aaaaaaaaaaaaaa
Eeeeeeeeeeee,
iiiiiiiiiiiii,
ooooooooooo

Sunetul trenului,
suflăm în lumânare,
mirosim florile.
Încălzirea vocii:
Cum face…albina,
ursul, cainele,
sarpele…

Executarea Exercițiul Aprecierea


cântecului Toamna corectitudinii
de către copii intonării cântecului,
Se intonează de către a respectării ritmului
copii cântecul și dicției.
învăţat .
Se va cânta cântecul
pe fragmente, o
strofă cu fetițele, alta
strofă cu băieții.
- Fetele cântă
cântecul iar băieții
imită cântatul la
vioară și invers,
după care toți vor
cânta cântecul.
În timpul executării
cântecului atenția
educatoarei va fi
îndreptată către o
interpretare corectă
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

și nuanțată. De
asemenea se va
urmări și
pronunțarea corectă
a cuvintelor din text.

5. Obținerea Deschidem Jocul Aprecierea implicării


performanței scrisoare de la în joc, a executării
Zâna Toamnă. Ea Conversația corecte a mișcărilor.
ne-a trimis un joc
foarte frumos: Demostrația
Jocul: Toamna
Explic și
demonstrez
regulile:
Copiii se risipesc în
diferite părți ale
clasei. Ei se
învârtesc,
apropiindu-se de
centrul camerei şi,
la sfârşitul primei
strofe, formează un
cerc. Apoi se lasă în
jos îndoind
genunchii,
imitând în acest fel
căderea frunzelor.
Cu mâinile
desfăcute lateral,
copiii arată cum
zboară păsărelele.
Copiii fac mişcări
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

de parcă ar ține un
coş în mână: se
apleacă din când în
când de parcă ar
strânge ciuperci. Ei
se salută unii pe
alții, aplecând uşor
capul.
După aceea se
cântă cântecul fără
cuvinte, copiii
risipindu-se în
diferite părți. Jocul
reîncepe
insistând ca
mişcările indicate Jocul
în textul cântecului Exercițiul
să fie executate la
timpul cuvenit.

Se începe
executarea jocului
de către copii.
6. Încheierea Se fac aprecieri Conversația
activității asupra modului in
care au cantat si
asupra modului in
care au participat la
activitate.
Aerisirea sălii de
grupa.
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

2. Concepeți o activitate de educație muzicală pentru perioada notației muzicale utilizând


o metodă interactivă pentru însușirea elementelor ritmice.

PROIECT DE ACTIVITATE

CLASA: a III-a

DISCIPLINA: Educație muzicală

SUBIECTUL: Durata sunetelor

MIJLOC DE REALIZARE: predare-învățare

TIPUL DE ACTIVITATE:: formare de priceperi și deprinderi

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.

SCOUL: formarea capacităţii muzicale de scris – citit ritmic

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1: să respecte poziţia corectă de cânt în vederea realizării respiraţiei costo-diafragmatice şi a


unei emisii corecte;

O2: să reproduca sunetele cu durate diferite;

O3: să diferenţieze durata sunetelor;

O4: să scrie sunete lungi, medii și scurte;

O5: să interpreteze corect din punct de vedere intonaţional ritmic linia ritmico – melodica a
cantecului Ciobanaş.

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode şi procedee: demonstrația, exercițiul, metoda 6-3-5, conversația, explicația, jocul.

b) Materiale didactice: cântecul Pitpalacul, obiecte sonore, planșă.

c) Forma de organizare: frontal, individual.


Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

Etapele lecției Conținutul lecției Strategia didactică Evaluare


1. Moment Se aeriseşte clasa;
organizatoric Se reaminteşte poziţia
corectă de cânt, cu
spatele drept, coatele
pe bancă, pieptul
puţin în afară,
urmărindu-se astfel
realizarea unei
respiraţii costo-
diafragmatice.
2. Captarea atenției Jocul: Ghici Jocul
ghicitoarea mea/ ce
cântec se cânta aşa?
Voi reda negativul
unui fragment din
cântecul “Pitpalacul”,
urmărind ca elevii să
recunoască din ce
cântec face parte
fragmentul.
Exerciţii de respiraţie Exercițiul
corectă:
- suflatul în
lumânare;
- suflatul
vântului;
- fluieratul
locomotivei;
- dezumflatul
cauciucului;
- umflatul
balonului.
3. Reactualizarea Reactualizarea Exercițiul
cunoștințelor cântecului Pitpalacul.
Se dă tonul. Se cântă
cu întreaga clasă, pe
rânduri de bănci,
individual. Se fac
aprecieri. Se cântă
dirijându-se intuitiv.
Se cântă apoi cu bătăi
din palme şi
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

acompaniaţi de
vioară.
Prin aceste mişcări se
va observa prezenţa
ritmului muzical în
cântec.
Se cântă cu toată
clasa cu ritmizare.
4. Anunțarea temei Astăzi vom afla Conversația
despre durata
dunetelor: scurte,
medii și lungi.
5. Dirijarea învățării Sunetele sunt lungi şi Explicația
scurte din punct de
vedere al duratei.
Sunetele lungi se pot
reprezenta prin linii
lungi
_Aceste sunete sunt
mai des întâlnite în
cântecele lente, de
leagăn sau cele
dedicate mamei.
Trenul (Uuuuu...) Demonstrația
Avionul (Vuuu...)
Sunetele scurte se
întâlnesc în cântece
repezi (Hore şi alte
dansuri populare). Se
reprezintă cu linii
scurte __ __ __ __
Greierele (cri-cri-cri)
Broasca (oac-oac)
Căţelul (ham-ham)
Exerciţii de citire Exercițiul
ritmică cu silaba „ta”
________ _ _
________ _ _ _
_ _ _ _______ _ _ _
________
Dictat ritmic la tablă: Dictarea
Trasează linii Exercițiul
corespunzătoare
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

duratei sunetelor.
Ritmul este prezent în
natură (în fiecare zi
răsare soarele, după
zi e întotdeauna
noapte, după toamnă
vine în fiecare an
iarna). Ritmul este
prezent şi în dans şi
poezie (elevii îşi vor
aminti pasul de horă
numărând paşii-
timpii-care sunt
mereu aceiaşi).

Se ajunge astfel la
definiţia ritmului
muzical: combinaţiile
de sunete cu durate
diferite, aşa cum apar
ele în cântece, dau
naştere ritmului
muzical.
Duratele se măsoară
cu timpul - o mişcare
regulată a mâinii.
Joc: Câţi timpi Jocul
durează? Se
urmăreşte
recunoaşterea
timpilor muzicali în
sunete de durate
diferite.
6. Obținerea Propun metoda 6-3- Exercițiul
performanței 5:
Împart clasa în 3
echipe de 6 membri.
Ficare echipă va
trebui să scrie pe fie
sunete lungi, sunete
scurte sau sunete
medii.
Verificăm suntele
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

împreună.
Aducem completări
sau eliminăm
greșelile.
7. Evaluare Se fac aprecieri
asupra modului de
desfăşurare a lecţiei.

3. Rezolvați o temă din unul din manualele alternative pentru clasa a III-a ce conține o
problemă ritmică.

Manual Ed. Litera, Cls. A III-a, semestrul al II-lea


Reprezintă pe caiet, cu ajutorul liniilor, duratele sunetelor următorului fragment din
cântec:
Sunt o bună soră/ Vin să facem horă.

– – – – — – – – – – — –

4. Rezolvați o temă din unul din manualele alternative pentru clasa a IV-a ce conține o
problemă melodică.
Manual Editura CD PRESS, Clasa a IV-A, semestrul I

Încercuiește toate sunetele La sub portativ.


Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

TEMA NR. 5

1. Concepeți o activitate de educație muzicală pentru perioada prenotației utilizând un joc


muzical în vederea formării deprinderilor armonico-polifonice.

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

CLASA: I

DISCIPLINA: Muzică și mișcare

SUBIECTUL: Noi știm a cânta frumos

MIJLOC DE REALIZARE: joc cu text și cântec

TIPUL DE ACTIVITATE: formare de deprinderi

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.

SCOUL: Dezvoltarea deprinderilor muzicale de interpretare a cântecelor în colectiv, pe grupe


sau individual, cu acompaniament de percuţie corporală şi jucării musicale; Exprimarea
calităţilor vocale şi instrumentale, în funcţie de posibilităţile individuale

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1 : - să participe activ, cu interes şi plăcere la activităţile muzicale;

O2 : - să execute cât mai corect exerciţiile de respiraţie, de dicţie, ritmice şi de tactarea duratei
sunetelor muzicale;

O3 : - să manifeste spontaneitate şi originalitate în crearea de improvizaţii muzicale;

O4 : - să execute cât mai corect exerciţiile de încălzire şi omogenizarea vocilor;

O5 : - să interpreteze cât mai corect cântecele în cor, pe grupe cu solist şi cor;

O6 : - să asocieze textul cântecelor interpretate cu mişcări sugestive corespunzătoare, în ritmul


melodiei;

O7 : - să se acompanieze corect cu ajutorul mişcărilor de percuţie corporală şi a jucăriilor


muzicale;

O8 : - să interpreteze corect cântarea alternativă, sesizând timpii de intrare;


Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

O9: - să interpreteze cântece cu ajutorul negativelor muzicale;

O10: - să memoreze textul şi melodia unui cântec nou;

O11 : - să recunoască în imagini instrumentele muzicale şi instrumentiştii corespunzători acestora;

O12 - să audieze cântece specifice vârstei şi să le recunoască după fragmente din audiţii;

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode şi procedee: lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, exerciţiul muzical, jocul


muzical, analiza, sinteza, comparaţia, exerciţiul, demonstraţia cu ajutorul înregistrărilor audio-
vizuale, demonstraţia cu imagini

b) Materiale didactice: fișe de lucru, imagini pentru susținerea exercițiilor de cultură vocală,
jucării musicale, înregistrări audio

c) Forma de organizare: frontal, individual.

Bibliografie:

Alexandru-Chirilă Stanciu; Emilia Stanciu: „Abecedar muzical – pentru clasa I”, Editura
„Gheorghe Cârţu Alexandru”, Craiova, 1995;

Aurel Maior; Marcela Peneş: „Educaţie Muzicală – clasa I”, Editura Aramis, Bucureşti, 1999;

Marian Palade, Dorin Şcheiul: „Hai la joac-afară!” – culegere de cântece, jocuri şi numărători
muzicale pentru preşcolari şi şcolari mici”, Editura „George Tofan”, Suceava, 2006;

Etapele lecției Conținutul lecției Strategia Evaluare


didactică
1. Moment Organizarea clasei pentru buna Conversația Capacitatea de
organizatoric desfăşurare a lecţiei de educaţie organizare
muzicală:
-aerisirea sălii de clasă;
-pregătirea materialului
didactic necesar;
-asigurarea disciplinei;
-reamintirea poziţiei corecte de
cânt (spatele drept, picioarele
pe podea, mâinile pe bancă).
2. Prezentarea invitaţilor, a Capacitatea de
scopului vizitei acestora şi a concentrare a atenţiei
modului cum trebuie să se
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

comporte elevii la oră


2. Captarea Conversaţie introductivă: Conversația Capacitatea de a
atenției - Pentru ce oră ne-am pregătit? răspunde la întrebări
Ce facem la ora de educaţie
muzicală?
- Ce este cântecul? Ce fel de
cântece cunoaşteţi?
- De ce cântă oamenii? Cu ce
cântă ei?
- Cu ce mai cântă oamenii în
afară de vocea lor?
- Ce instrumente muzicale
cunoaşteţi?
- Voi ce fel de instrumente
folosiţi când cântăm?
- Ce credeţi că vom face astăzi
la ora de educaţie muzicală?
- Ce trebuie să facem pentru a
putea cânta bine şi frumos?
3. Anunțarea Astăzi, în prima parte a orei, Explicația Capacitatea de
temei și vom repeta cântecele pe care concentrare a atenţiei şi
obiectivelor le-am învăţat. Vom repeta, de de receptare a mesajului
asemenea şi modurile de oral
interpretare: în cor, pe grupe,
pe grupe cu
solist,acompaniindu-ne cu
percuţie corporală – bătăi din
palme, bătăi din picior din
picior, cu acompaniere cu
jucării muzicale, cu ajutorul
negativului muzical.
4. Dirijarea . Exerciţii de respiraţie: Exercițiul Capacitatea de a executa
învățării 1. „Oftatul (offfff!)” – înainte corect exerciţiile de
de inspiraţie se scoate aerul din respiraţie cerute
plămâni, apoi se inspiră
profund şi se expiră tot aerul în
ritm relativ lent;
2. „Stingeţi toate lumânările de
pe tort” - inspiraţie puternică şi
expiraţie forţată, prin scoaterea
a tot aerul din plămâni;
3. „Suflăm să răcim ceaiul
fierbinte!” – inspiraţie lungă,
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

profundă şi expiraţie controlată,


cu buzele apropiate;
Exerciţii de dicţie: (fiecare
exerciţiu se va pronunţa mai
întâi rar, apoi din ce în ce mai
rapid – ritmul poate fi accelerat
de trei-patru ori):
Trenul pleacă de la gară
Şi străbate-ntreaga ţară,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu

Pentru început, vom cânta Capacitatea de


cântecelul prin care ne vom recunoaştere a timpilor
completa încălzirea vocilor, de intrare în
interpretarea solist-cor
reproducând sunetele scoase
de animale. Cum se numeşte
cântecul?
„Graiul animalelor” – Exercițiul
interpretare cu solişti şi cor.
Descriere: câte un elev va
prezenta animalul din cântec,
iar clasa va interpreta sunetele
scoase de acesta.

Cum ne mai putem acompania Jocul


Capacitatea de a folosi
cântecele, dacă nu avem nici muzical cu propriul corp ca
un instrument sau alt obiect la percuție instrument de percuţie şi
îndemână? Ce cântecel în care corporală acompaniere ritmică
ne-am acompaniat cu ajutorul
mâinilor, picioarelor şi
degetelor am învăţat?
„Dacă vesel se trăieşte” – joc
muzical cu acompaniament
de percuţie corporală.
Descriere: se cântă doar trei
strofe, cu acompaniere de
bătăi din palme, bătaie din
picior şi pocnit din degete. Se
reaminteşte numărarea în
gând pentru a menţine ritmul
sunetelor de acompaniere.
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

Prezint copiilor începutul Conversația Capacitate de orientare


negativului de cântecelul în interpretarea unui
„Chiţ, chiţ, chiţ”. Le cer să cântec prin combinarea
recunoască despre ce cântec de tehnici
este vorba şi să-şi amintească Explicația armonico - polifonice
modul în care am învăţat să-l
cântăm.
4. „Chiţ, chiţ, chiţ”- Exercițiul
interpretare pe două grupe
alternativ, cu solist şi cor.
Descriere: refrenul va fi cântat
câte jumătate, alternativ, de
cele două grupe,
corespunzătoare celor două
rânduri de bănci, vorbele
mamei şoriceilor vor fi
interpretare de o fetiţă –
solistul, iar ultima strofă va fi
interpretată de toată clasa.
5. Obținerea Cer elevilor să scoată pe bancă Conversația Capacitatea de folosire
performanței jucăriile muzicale, apoi solicit corectă a jucăriilor
să-mi spună la care cântece s- muzicale pentru
au acompaniat cu ajutorul lor. marcarea ritmului
5. „Puişorul cafeniu” – Explicația
interpretare cu acompaniere cu
jucării muzicale.
Descriere: cântecul se cântă în Demonstrația
cor de către toţi copiii, la refren
vor folosi acompanierea cu
jucăriile muzicale în două
moduri – când cântă „tip, tip, Exercițiul
tip” vor suna din jucării
mişcându-le ritmic în aer, iar
când vor cânta „tipa, tipa, tipa”
le vor lovi uşor în palmă, tot în
ritmul melodiei.
6. Încheierea Se vor face aprecieri asupra Conversația
activității modului de participare a
elevilor la activitate,
evidenţiind elevii cu prestaţie
deosebită.
Activitatea se încheie cu Exercițiul
cântecul adoptat ca „Imn al
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

clasei” („Noi cântăm cu drag”).

2. Prezentați o temă de audiție muzicală pentru clasa a III- a.

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

CLASA: a III-a

DISCIPLINA: Educație muzicală

SUBIECTUL: Spărgătorul de nuci

MIJLOC DE REALIZARE: audiție muzicală

TIPUL DE ACTIVITATE: deprinderi de audiere

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.

SCOUL: Formarea deprinderii de a audia și recunoaște fragmente din creații muzicale


internaționale

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1-să asculte cu atenție fiecare fragment muzical;

O2-să înțeleagă muzica ca pe un limbaj sonor

O3-să sesizeze dialogul instrumentelor

O4-să recunoască partea folclorică și să o deosebească de cea clasică

O9-să recunoască un fragment muzical din creaţia compozitorilor români

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode şi procedee: conversația, observația, explicația, descoperirea, observațiile


independente și problematizarea.

b) Materiale didactice: suita simfonica Ceaikovski- Spărgătorul de nuci, rezumatul textului


Spargatorul de nuci, autor E.T.A. Hoffmann

c) Forma de organizare: frontal, individual.


Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

1. Pregătirea elevilor pentru receptarea mesajului muzical

1. Reactualizarea cunoștințelor necesare pentru o noua învățare printr-o conversație pregătitoare

2.Anunțarea obiectivelor urmărite

3.Formularea sarcinilor de lucru și a eventualelor probleme la care trebuie să dea un răspuns.

4.Atenționarea elevilor de faptul că vor urma dezbateri

5.Crearea liniștii exterioare și interioare hotărâtoare în realizarea ascultării conștiente și active

2. Pregătirea pentru a transforma sala de clasă în sală de lectură

Se asigură liniștea deplină. Se citește textul: Spargatorul de nuci, autor E.T.A. Hoffmann.

ACTUL I. În casa domnului Stahlbaum domneşte atmosfera sărbătorească a Crăciunului. Părinţii


fac ultimele retuşuri la pomul de iarnă, aşezând lângă el cadourile pentru copii. Se aprind
beculeţele şi se deschide uşa. Clara şi Fritz, copiii domnului Stahlbaum dau buzna în cameră. Le
urmează verii şi verişoarele cu părinţii lor. Copiii se aşează în rând şi încep un marş voios. După
dansul adulţilor vine şi unchiul Drosselmayer. Acesta este aşteptat cu nerăbdare, căci le aduce
copiilor, de fiecare dată, surprize neobişnuite. Nu-i va dezamăgi nici acum. La început copiii se
bucură, apoi încep să se certe din cauza cadourilor. Fritz câştigă disputa, iar Clara izbucneşte în
lacrimi. Pentru a o consola, unchiul Drosselmayer îi dă fetei un Spărgător de nuci. Fritz îl azvârle
râzând şi îl strică, în timp ce Clara îl consolează. Pentru că între timp s-a făcut târziu, mama îi
trimite pe copii la culcare. Musafirii se retrag. Clara îşi ia rămas bun de la Spărgătorul "bolnav"
şi copii se duc la culcare.

După puţin timp Clara se întoarce în camera festivă. Adoarme în fotoliu şi astfel evenimentele
acestei seri continuă. În lumina lunii, pomul de Crăciun, devine tot mai mare, ocupând o mare
parte a camerei. Şoarecii, conduşi de regele lor apar din toate părţile şi se apropie de fată. Ea îi
goneşte înfricoşată. Atunci se trezeşte Spărgătorul de nuci care, alături de soldaţi, se luptă cu
şoarecii. Bătălia nu e deloc uşoară şi Spărgătorul pare să cedeze. Clara intervine şi reuşeşte să-i
învingă pe şoricei. Spărgătorul de nuci se transformă într-un prinţ tânar şi frumos. Pentru a-i
mulţumi că l-a salvat, el o invită pe fetiţă în împărăţia dulciurilor.

Camera se transformă într-o pădure de brazi înzăpezită. Fulgii de nea îi înconjoară pe cei doi
arătându-le drumul.

ACTUL II. În sfârşit, Clara şi Prinţul ajung la Castelul trandafirilor din Împărăţia dulciurilor.
Prinţul-Spărgător povesteşte Zânei dulciurilor şi suitei acesteia întâmplarea, subliniind
intervenţia curajoasă a Clarei împotriva regelui şoarecilor. Tânăra pereche este cinstită cum se
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

cuvine de întreaga curte împărătească. Cele mai nostime personaje vor participa la divertismentul
compus din mai multe dansuri: spaniol (figurile de ciocolată), arab (figurile de cafea), chinezesc
(figurile de ceai), rusesc (micii cazaci de turtă dulce), italian. Clara şi Prinţul execută un briliant
pas-de-deux, apoi toată suflarea se angrenează în marele Vals al florilor din final. Pentru Clara a
fost însă doar un minunat vis.

3. Pregătirea pentru a transforma sala de clasă în sală de concert:

Audiția propriu-zisă

Se desfășoară în liniște totală și cu maximum de atenție

4. Valorificarea conținutului muzical

1.Dezbaterea și analizarea colectivă asupra materialului audiat

3.Integrarea informației muzicale în ansamblul cunoștințelor anterioare și corelarea lor, ca


partiturile care urmează să fie asimilate.

5. Încheierea orei

Notarea elevilor activi

6. Tema pentru acasă

Să meargă la un concert muzical, fiecare elev cu părinții săi.

3. Prezentați o modalitate de consolidare a unui cântec în perioada prenotației.

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

CLASA: a II-a

DISCIPLINA: Muzică și mișcare

SUBIECTUL: Cântec vesel, cântec trist

MIJLOC DE REALIZARE: activitate integrată

TIPUL DE ACTIVITATE:: consolidare de deprinderi


Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual

SCOUL: Consolidarea însușirii unor lecții anterioare; dezvoltarea auzului muzical şi a simţului
ritmic al copiilor; exersarea deprinderii de a intona corect un cântec după auz ; antrenarea
memoriei muzicale, dezvoltarea gustului estetic;.

DOMENII: MM, CLR, MEM, DP.

Competenţe specifice:

MM: 2.1. Cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual, asociind dirijatul intuitiv;

3.2. Executarea unui dans / joc pe muzică, iniţiat şi organizat în colectiv;

CLR: 2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;

MEM: 3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea
unor modele sau regularităţi din mediul apropiat.

DP: 2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1: să imită sunete muzicale din natură şi sunete muzicale vocale;

O2: să precizeze reguli de bază pentru o cântare vocală corectă;

O3: să execute mişcări sugerate de versurile jocurilor muzicale;

O4: să interpreteze cântecele învăţate, ţinând cont de elementele de limbaj muzical;

O5: să recunoască tipurile cântecelor ;

O6:să utilizeze informaţii din alte domenii cunoscute

Strategii didactice:

Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,problematizarea, cântarea vocală,


mişcarea pe muzică.

Resurse materiale: culegere de cântece, jetoane exprimând bucuria şi tristeţea, fişe de evaluare.

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Bibliografie:
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

Adina Grigore, Cristina Ipate Toma, Maria Raicu ,, Muzică şi mişcare-clasa a II a, caiet de
lucru”, Editura Intuitext, 2014.

Marian Palade, Cramar Nicolae, Mihai Suciu, ,, O vioară mică- culegere de cântece”, Suceava ,
1999.

Programele şcolare, nr. 3418/ 19.03. 2013

Etapele lecției Conținutul lecției Strategia Evaluare


didactică
1. Moment Asigurarea condiţiilor
organizatoric optime pentru buna
desfăşurare a lecţiei.
Pregătirea materialelor
necesare.

2. Verificarea Adresez elevilor următoarele Conversația Capacitatea de


cunoștințelor întrebări: utilizare a
anterioare -Pentru ce oră ne-am cunoştinţelor
pregătit? Ce învăţăm la MM?
muzicale
-Ce folosim pentru a cânta?
-De câte feluri sunt sunetele
muzicale?
- Ce condiţii trebuie să
respectăm pentru a cânta
corect?
3. Captarea Se va realiza prin prezentarea Conversația Capacitatea de
atenției unor emoticoane care recunoaştere a
exprimă emoţia de bucurie şi emoţiilor
tristeţe.
Adresez elevilor întrebarea:
-Ce exprimă aceste imagini?
Când sunteţi voi veseli? Dar
triş
-Cum pot fi cântecele în
funcţie de textul lor?

4. Anunțarea Astăzi la ora de MM vom Explicația Capacitatea de


temei și cânta cântece vesele , dar receptare a temei
obiectivelor vom repta şi cântece care ne
dau starea de tristeţe precum
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

cel pe care l-am învăţat ora


trecută şi anume ,, Lecţie
pentru pui”.
5. Dirijarea Ne vom încălzi vocea mai Exercițiul Capacitatea de
consolidării întâi imitând sunete din interpretare
natură: foşnetul frunzelor,
sunetul ploii, al trenului,
ciripitul păsărelelor,
zumzetul albinelor...
Vom interpreta cântecul în
care se vorbeşte despre
sunetele din natură: ,, Muzica
din natură”.
Vom face exerciţii de Exercițiul Capacitatea de
respiraţie: mirosim o floare mişcare pe muzică
( inspirăm)- ce frumos
miroase floarea (expirăm),
apoi jucăm un joc muzical
,,Floarea mea”
Reproducem sunete muzicale
vocale: aaaa,eeee,iiii,ma me Capacitatea de
mi mo mu, ta te ti to tu. interpretare
Reamintesc elevilor cântecul Explicația
trist ,, Lecţie pentru pui”, pe
care îl voi interpreta, după
care vor cânta şi elevii.
Adresez apoi elevilor
Conversația
întrebări referitoare la acest Capacitatea de
cântec: folosire a
-Ce fel de cântec este? informaţiilor din alte
Despre cine se vorbeşte? domenii
-Ce a păţit unul din puişori?
Din ce cauză s-a întâmplat
acest lucru?
-Ce învăţăm noi din acest
cântec? Exercițiul
Vom interpreta apoi cântecul
pe grupuri mici, fiecare
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

grupă va cânta câte o strofă,


după care propun elevilor să
alcătuiască oral propoziţii
enunţiative/ exclamative/
interogative folosind
cuvântul ,,pui” şi să rezolve Problematizarea
problema:
O găină avea 10 pui galbeni,
iar jumătate din nr acestora
erau maro. Câţi pui avea
găina?
Exercițiul
Propun elevilor să ne
amintim şi un cântec vesel pe
care îl vom interpreta, în care
se vorbeşte tot despre pui,
dar de raţă: ,,Pe baltă”.
Vom face apoi un jocuri Jocul
muzicale de mişcare: ,,În
poiană” şi ,, La defilare.

6. Asigurarea Se vor adresa elevilor Conversația Capacitatea de


retenției și a următoarele întrebări: clasificare a
transferului -De câte feluri sunt cântecelor
cântecele?
-Daţi exemple de cântece Exercițiul
vesele/ triste. Vom interpreta
cântecul ,,Lecţie pentru pui”,
bătând cu creionul în bancă
ritmul acestuia.

7. Evaluare Elevii vor primi o fişă cu Exercițiul


versuri lacunare din cântecul
,,Lecţie pentru pui” şi vor
trebui să scrie versurile
corespunzătoare.
__________-ascultă cu-
ntristare
Că fratele lor _________,
Din _________şi neascultare
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

De ________ iar s-a depărtat

Şi din bietul _________


Cât a fost el de _________
Mai ________-un fulguşor
________de _______ purtat.
8. Încheierea Voi face aprecieri asupra Conversația Aprecieri verbale
activității modului de desfăşurare a
lecţiei şi asupra modului în
care s-au descurcat elevii la
activitate.

TEMA NR. 6

1. Concepeți o activitate de educație muzicală pentru perioada prenotației muzicale


utilizând un joc didactic în vederea formării deprinderilor ritmice.

PROIECT DE ACTIVITATE

GRUPA: mijlocie

DISCIPLINA: Educație muzicală

SUBIECTUL: Zidarul și Bat din palme

MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic și cântec

TIPUL DE ACTIVITATE:: predare-repetare

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.

SCOUL: formarea capacităţii muzicale de scris – citit ritmic

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1: să învețe versurile cântecului și să rețină mesajul transmis;

O2: să redea expresiv linia melodică a cântecului după interpretarea model a acesteia;

O3: să interpreteze corect melodia și textul cântecului, respectând durata și înălțimea sunetelor
muzicale, ritmul și pauzele;
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

O4: să recunoască un cântec învățat anterior după fragment ritmico-melodic, denumindu-l și


interpretându-l corect.;

O5: să participe afectiv și conștient la activitate.

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode şi procedee: conversația, exercițiul, demonstrația, explicația, problematizarea.

b) Materiale didactice: planșă cu zidarul, ecusoane pentru cele două echipe, aparatură audio,
înregistrări audio

c) Forma de organizare: frontală

Etapele lecției Conținutul lecției Strategia Evaluare


didactică
1. Moment Aerisirea sălii de clasă.
organizatoric Aranjarea mobilierului
Pregăritea materialului
didactic.

2. Captarea Prezentarea planșei cu Conversația Analiza răspunsurilor


atenției zidarul ș purtarea unei scurte
discuții referitoare la această
meserie.
3. Anunțarea Copiii vor fi anunțați că vor Explicația
temei învăța cântecu zidarul și vor
juca jocul Bat din palme.
4. Dirijarea Se execută exerciții Exercițiul
învățării muzicale pentru reglarea
respirației si mobilității
corzilor vocale:
Mirosim o floare
Suflăm un fulgușor
Umflăm balonul
Cântăm la pian
Cântăm la vioară
Cântăm la tobă.

Copiii vor fi familiarizați cu


conținutul cântecului si li se Explicația
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

vor explica noile cuvinte.


Educatoarea anunță titlul
cântecului și interpretează o
dată cantecul model.
Se va face ritmizarea Demonstrația
textului pentru o mai bună
constientizare a acestuia.
(educatoarea observa cu
atenție dictia copiilor si ii
corecteaza daca este cazul).
Se trece la invatarea
cantecului pe strofe. ( prima
strofa, a doua strofa, apoi se
fixeaza prima si a doua
strofa).

Exercițiul

5. Fixarea Dupa ce s-a învățat tot


cunoștințelor cântecul se va face
consolidarea cu ajutorul
procedeului “alternanței Problematizarea
asimetrice”.
(Variante:* alternanța între
educatoare- copii,
* alternanțe intre cele 2
echipe)
6. Obținerea Educatoarea le reaminteste Conversația Observarea
performanței copiilor regulile jocului comportamentului
“BAT DIN PALME!”: Jocul Aprecieri stimulative
Copiii aşezaţi în cerc,
stând pe loc, bătaie din Explicația
palme, pas pe loc ( stâng –
drept, stâng ), mâini pe şold
şi învârtire pe loc, apoi luaţi Exercițiul
de mână, pas înainte spre
interiorul cercului 1, 2, 3,
bătaie pe un picior (4) şi
invers ( înapoi ) tot 1, 2, 3,
bătaie cu puciorul celălalt.
Se porneşte spre dreapta cu
paşi simpli, cu o bătaie pe
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

ultimul timp şi apoi la stânga


la fel.
Se repetă învârtirea cu
mâini pe şold, apoi se iau de
mână, pas înainte spre
interiorul cercului şi înapoi
în cerc
Educatoarea va interpreta
cântecul si după
reactualizarea lui, se trece la
executarea jocului.
Educatoarea corectează
miscarile copiilor ori de cate
ori este nevoie.
7. Încheierea În finalul activității,educa- Conversația
activității toarea face aprecieri asupra
modului în care au parti-
cipat copiii la activitate.

2. Concepeți o activitate de educație muzicală pentru perioada notației muzicale utilizând


o metodă interactivă pentru însușirea elementelor melodice.

PROIECT DE ACTIVITATE

CLASA: a III a

DISCIPLINA: Muzică și mișcare

SUBIECTUL: Timbrul vocal

TIPUL DE ACTIVITATE:: mixt

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.

SCOPUL: Formarea şi dezvoltarea auzului muzical (simţ melodic, simţ ritmic, simţ armonico-
polifonic) ,dezvoltarea deprinderilor elementare de cânt (ţinuta corpului, folosirea corectă a
inspiraţiei-expiraţiei, receptarea şi preluarea tonului, emisia, dicţia), dezvoltarea vocii
(flexibilitate, omogenitate),cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei, a creativităţii.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

O1 - Să analizeze sunetele şi notele învăţate din gama Do (numărul de trepte, modul de


dispunere a sunetelor, denumirea acestora)

O2 - Să recunoască, după auz, sunetele învăţate din gama Do în diferite relaţii sonore

O3 - Să recunoască şi să intoneze scurte fragmente ritmico- melodice care cuprind sunetele


gamei

O4 - Să recunoască sunetele gamei Do în funcţie de poziţia acestora pe portative

O6 - Să intoneze corect cântecele învăţate

O7- Să reprezinte grafic sunetele învăţate cuprinse între Do1 şi Do2

O8-să diferenţieze auditiv sunetele pentru fiecare timbru vocal prezentat

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode şi procedee: conversaţia, brainstorming-ul, explicaţia, exerciţiul, munca independentă,


munca în echipă, , jocul didactic.

b) Materiale didactice: videoproiector , laptop ,caiete de muzică

Etapele lecției Conținutul lecției Strategia Evaluare


didactică
1. Moment Se pregătesc cele necesare
organizatoric începerii orei. .
Se asigură liniştea.
2. Captarea atenției Se scrie la tablă, în centru, Brainstoming
cuvântul Timbru. Se
solicită copiilor să vină cu
cu idei scurte și rapide.
Toate se scriu pe tablă.

3. Anunțarea temei Li se comunică elevilor că Conversația


și obiectivelor la ora de muzică vom
cânta ca de obicei şi vom
afla lucruri interesante
despre timbrul vocal
4. Reactualizarea Pentru început să ne Conversația Observarea
cunoştinţelor aducem aminte de sistematică
valorile notelor patrimea,
optimea, pauzele, notele
muzicale învăţate până
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

acum.
Unde se scriu pe portativ
Mi , Sol, La , Do , Do2
Vom scrie un dicteu ritmic
si unul ritmico-melodic
Intonarea cântecelor
învăţate după
recunoaşterea lor după
bătăi ritmice
Pregătirea vocilor pentru
cânt.
Exerciţii de Exercițiul
respiraţie:”miroase
floarea”, “stingerea
lumânărilor de pe tort”,
“păpădia”, “ce frumos
miroase floarea”.
Exerciţii de încălzire a
vocii: intonarea unor
scurte fragmente musicale
folosindu-se diverse
silabe: ma, me, mi ,mo
mu,, etc. Intonarea
cântecului gamei
Vom recunoaşte după ritm
şi câteva cîntecele învăţate
de noi după ce ne vom
încălzi vocile
După bătăile rimice se
intonează Primăvara a
sosit, Foaie verde busuioc
,Prietenii cântăreţi.
5. Dobândirea Joc muzical: Jocul
cunoștințelor „Deschide urechea bine!”
Numesc un copil care va
sta cu spatele la clasă.
- explic modul de
desfăşurare a jocului
- opresc jocul după ce au
ieşit doi copii: o fetiţă şi
un băiat.
Copilul ghicitor va sta cu
spatele la clasă.
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

- el va trebui să
recunoască glasul celui
care l-a strigat, spunându-i
numele.
- clasa va cânta cântecelul
„Deschide urechea bine”,
apoi după caz: „ Ai ghicit,
ai ghicit, treci la loc fii
mulţumit. N-ai ghicit, n-ai
ghicit, stai pe loc eşti
pedepsit”
Adresez întrebări de tipul:
-Cum e posibil să ghicim
vocea unei persoane
cunoscute chiar dacă nu o
vedem?
Elevii vor formula
răspunsuri de tipul:
- pentru că fiecare voce
are o sonoritate proprie,
care o deosebeşte de alte
voci.
Se prezintă câteva silde-
uri care cuprind
cunoştinţele teoretice ce
urmează a fi însuşite.
La fel este şi cu sunetele
muzicale de aceeaşi
înălţime care pot fi
cunoscute după vocea sau
instrumentul care le
produce.
Calitatea sunetului
muzicalde a fi recunoscut
după voce se numeşte
timbru vocal .
El poate fi propriu ( voci
de copil , voci inalte ,
joase )şi timbru
individual- care aparţine
fiecfărei persoane.
Urmează vizionarea de
videoclipuri muzicale care
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

să ilustreze timbrul vocal


prezentat mai suse
6. Obținerea Elevii primesc o fişă de exercițiul
performanței evaluare pe care o vor
rezolva individual.
7. Încheierea Voi face aprecieri la Conversația
activității modul de participare la
lectie şi voi cere elevilor
să spună ce le-a placut cel
mai mult din lectie şi care
moment ar dori sa se
repete la lectiile de
muzică.

3. Rezolvați o temă din mnualele alternative pentru clasa a III-A ce conține o problemă
melodică.

Iu-te pas iu-te pas iu-te iu-te pas pas pas pas ra-ar
Iu-te pas iu-te pas iu-te iu-te pas pas pas pas ra-ar
Iu-te pas iu-te pas iu-te iu-te pas pas pas pas ra-ar

Iu-te pas iu-te pas iu-te iu-te pas pas pas pas ra-ar
Zaharia Adina Georgiana (căs. Gentimir)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
Anul III, ID

Iu-te pas iu-te pas iu-te iu-te pas pas pas pas ra-ar
Iu-te pas iu-te pas iu-te iu-te pas pas pas pas ra-ar.

4. Rezolvați o temă din manualele alternative pentru clasa a IV-a ce conține o problemă
ritmică.
Scrie barele de măsură acolo unde trebuie, pentru a măsura două pătrimi.