Sunteți pe pagina 1din 4

Grupurile sociale

Un grup social este o formațiune alcătuită din mai multi indivizi care se
ghidează după norme sau reguli comune, au obiceiuri și tradiții comune și își
propun idealuri sau scopuri comune. Numărul de persoane care alcătuiesc un grup
social poate varia foarte mult, astfel că însăși societatea umană poate fi privită ca
un grup social.

Omul este o fiinţă primordial socială. Fiinţa umană nu poate trăi şi nu se


poate dezvolta decât în societate, în interacţiune cu alţi oameni. Se poate spune că
omul este un produs al vieţii sociale. Este în acelaşi timp elementul constitutiv de
bază al societăţii. El reprezintă substratul vieţii sociale.

Societatea nu poate exista decât prin indivizii care o compun. Omul este nu
numai actor al vieţii sociale,ci şi autor al acesteia.

Viaţa socială este rezultatul activităţii comune a oamenilor, al acţiunilor


acestora şi interacţiunilor dintre ei. Acest caracter colectiv al vieţii sociale îşi
găseşte expresia în structura grupală a societăţii. Această structură este dovada
faptului că oamenii nu reprezintă un tot amorf nediferenţiat, aceştia
particularizându-se prin anumite caracteristici biologice, culturale, particularităţi
care permit identificarea unor grupuri care reunesc oamenii având formaţiuni
similare.

Un grup social este acea grupare umană indiferent dacă este conştientizată
sau nu, care are câteva caracteristici definitorii:

 orice grup este alcătuit dintr-un număr mai mic sau mai mare de persoane care au
calitatea de membru;
 între membrii grupului se stabilesc o multitudine de relaţii psihologice,
sociologice;
 membrii grupului şi grupul ca întreg desfăşoară anumite activităţi la care participă
în modalități specifice toţi membrii grupului;
 membrii grupului au împreună anumite norme şi valori comune împărtăşite şi
respectate în proporții diferite de către toţi membrii grupului;
 orice grup este caracterizat printr-o structură proprie;
 orice grup presupune o anumită structură ierarhică internă;
 orice grup dispune de o anumită cunoştinţă a identităţii de sine, a caracteristicilor
proprii care diferenţiază de celelalte grupuri;
 orice grup are un anumit mecanism propriu de control asupra membrilor grupului
şi de presiune asupra acestora, de presiune spre conformare, respectarea normelor
şi valorilor grupului;
 are anumite modalităţi specifice de relaţionare cu alte grupuri ca şi de inserţie în
societatea lui.

Acele grupuri care se constituie prin asocierea voluntară a membrilor


acestora presupun mecanisme specifice de administrare de primire în grup sau de
excludere din grup.

Orie grup social indiferent de natura specifică a acestuia are toate aceste
caracteristici. Grupurile care se diferenţiază între ele, nu prin absenţa unor
caracteristici menţionate sau prin prezenţa altora suplimentare, ci prin ponderea
specifică a uneia sau a alteia din caracteristicile menţionate.

Diverşi sociologi au încercat pornind de aici să identifice mai multe grupuri


sociale. Cea mai des întâlnită şi rar acceptată tipologie este cea care implică mai
multe cupluri de grupuri sociale: grupuri primare/secundare, formale/informale,
grupuri de apartenenţă/referinţă. Se mai pot adăuga grupuri speciale, grupuri cu
scop sau interese, putând acţiona şi ca grup de presiune.

Grupuri primare / secundare

Teoreticianul grupurilor sociale primare este sociologul american Ch.


Cooley. Acesta defineşte grupurile primare ca acele grupuri formate dintr-un
număr mic de persoane care se cunosc reciproc şi se recunosc cu uşurinţă după o
anumită perioadă de timp şi stabilesc relaţii directe de faţă în faţă. Relaţiile din
grupurile primare sunt relaţii interpersonale, sentimentale, ele reprezintă cadrul în
care indivizii găsesc mediul propice pentru afirmarea şi dezvoltarea propriei lor
persoane şi ai căror membrii împărtăşesc aceleaşi norme şi valori de viaţă
fundamentale. Un asemenea grup satisface nevoia oamenilor de asociere intimă.

1. Homans identifica grupurile sociale cu grupurile primare. El considera că acesta


este grupul primar , în sensul că el este cel mai apropiat de natura umană.

Cela mai importante grupuri primare:


 familia, cel mai universal grup primar, care are un rol decisiv în realizarea
societăţii primare;
 grupul de joacă al copiilor;
 grupul de vecinătate care are un rol cu totul aparte în societatea tradiţională fiind
chiar mai important decât grupul de rudenie
 grupul de bătrâni.

Grupurile secundare sunt grupuri mari, constituite din nevoia de a desfăşura


anumite sarcini specifice, de a atinge anumite sarcini.

Între membrii lor se stabilesc relaţii nu directe, ci indirecte, mediate, relaţii


având predominant un caracter instrumental.

Analizând componentele celor două tipuri de grupuri am putea spună că dacă


un grup primar este judecat după calităţile relaţiilor interumane pe care le oferă
membrii săi, grupul secundar este judecat după performanţa în îndeplinirea
sarcinilor şi în atribuirea obiectivelor.

În timp ce în grupul primar, individul intră cu întreaga lui personalitate, în


grupul secundar individul intră doar cu acele laturi ale personalităţii sale care îi
permit să joace în mod performant rolurile care îi revin.

Dacă în grupul primar individul este considerat ca scop, grupul urmăreşte


dezvoltarea, afirmarea personalităţii acestuia şi bunăstarea psihică, emoţională a
lui, în grupul secundar individul este apreciat ca mijloc posibil de a fi utilizat
pentru atingerea unor obiective.

Se poate spune că dacă grupul primar asigură cadrul în care se poate


dezvolta armonia personalităţii umane, grupul secundar reprezintă cadrul în care se
pot forma şi afirma cariere specializate.

Istoric vorbind, s-a produs o continuă agresiune a grupurilor secundare


asupra celor primare, grupurile secundare proliferând şi preluând o parte din
atribuţiile grupurilor primare.

Cea mai afectată de această agresiune a fost familia. Ea este parţial benefică
întrucât grupurile secundare sunt cele care permit calificarea profesiilor specifice
necesare în societăţile moderne.
Această agresiune nu a avut şi nu poate avea drept rezultat dispariţia
grupurilor primare deoarece acele grupuri primare satisfac nevoia permanenta
umană.

Omul este un luptător al vieţii sociale . El nu poate fi conceput stând


retraspermanent în “ turnul său de fildeş “ pentru a contempla de acolo , cu
seninătate ,felul cum se desfăşoară drama omenirii , ci , dimpotrivă , el coboară
între oameni ,intră în vălmăşagul vieţii , caută săşi asigure poziţiile pe care le
socoteşte maiprielnice . Mai mult decât atât , se asociază sau se trezeşte gata asociat
cu altegrupe de oameni a căror soartă o împărtăşeşte

S-ar putea să vă placă și