Sunteți pe pagina 1din 2

ASEM N RI I DEOSEBIRI NTRE CONTRACTUL DE NTRE INERE I ALTE CONTRACTE CIVILE 1.

. Asem n ri i deosebiri ntre contractul de ntre inere i contractul de rent viager Cele dou contracte se aseam n prin faptul c ambele se ncheie, de regul , pe toat durata vie ii creditorului, ambele sunt oneroase, aleatorii, bilaterale, consensuale (cu excep ia transmiterii terenurilor), cu executare succesiv pentru una dintre p r i i instantanee pentru cealalt . Pe lng aceste asem n ri, ntre cele dou contracte exist i importante deosebiri. Astfel: - contractul de rent viager este un contract numit, fiind expres reglementat de Codul civil (art. 1639-1651), n timp ce contractul de ntre inere este nenumit, p r ile stabilind prin voin a lor con inutul actului juridic, n care se reg sesc elemente specifice altor contracte reglementate n Codul civil, precum i elemente noi; - n contractul de rent viager , obliga ia debitorului este o obliga ie de a da, pe cnd n contractul de ntre inere, obliga ia debitorului este de a face; - n cazul contractului de rent viager exist posibilitatea transmiterii rentei viagere c tre o alt persoan , pe cnd obliga ia de ntre inere este, n principiu, personal i netransmisibil ; - contractul de rent viager trebuie ncheiat pe durata vie ii unei persoane (acest element fiind de esen a conven iei), pe cnd contractul de ntre inere poate fi ncheiat i pe o perioad determinat , f r ca aceast mprejurare s -i modifice natura juridic . 2. Asem n ri i deosebiri ntre contractul de ntre inere i contractul de vnzare-cump rare Contractul de ntre inere prezint unele asem n ri, dar i deosebiri, fa de contractul de vnzare-cump rare numit, deseori n practic , n mod gre it, contract de vnzare-cump rare cu clauz de ntre inere. Asem narea existent ntre cele dou contracte se refer la caracterul translativ al dreptului de proprietate i, n mod corelativ, la obliga ia de plat n sens juridic. Statuarea exact a naturii juridice a celor dou contracte este mai dificil n ipoteza n care bunul se nstr ineaz n schimbul unei sume de bani i a ntre inerii. Calificarea corect a contractului ncheiat ntre p r i este deosebit de important , ntruct cele dou contracte produc efecte diferite. Astfel: - n situa ia neexecut rii obliga iei de ntre inere, debitorul acesteia este de drept n ntrziere, pe cnd n cazul contractului de vnzare-cump rare, debitorul trebuie s fie pus n ntrziere; - n cazul contractului de ntre inere, clauzele neclare se interpreteaz n favoarea debitorului, n vreme ce, n cazul contractului de vnzare-cump rare toate clauzele ndoielnice se interpreteaz n contra vnz torului; - n ce prive te cheltuielile contractuale, n cazul contractului de ntre inere, ele sunt suportate de ambele p r i, pe cnd n cazul contractului de vnzare-cump rare, n lips de stipula ie contrar , ele sunt suportate de c tre cump r tor. - n caz de ncetare a contractului prin rezolu iune, n materia contractului de

vnzare-cump rare, p r ile sunt repuse n situa ia anterioar , restituindu- i presta iile primite, pe cnd n cazul contractului de ntre inere, rezolu iunea va produce efecte retroactive numai pentru una din p r i (doar ntre in torul va restitui ceea ce a primit). Pentru corecta determinare a naturii contractului ca fiind de vnzare- cump rare sau de ntre inere, este necesar a se stabili inten ia p r ilor care rezult din con inutul actului, precum i din mprejur ri de fapt. n acest sens, va trebui s se stabileasc care este scopul principal urm rit de p r ile contractante la ncheierea actului. Astfel, atunci cnd se ncheie un contract prin care o parte se oblig ca, n schimbul bunului sau sumei de bani primite, s presteze ntre inere i, n acela i timp, s pl teasc i o sum de bani cu titlu de pre , avnd n vedere c propor ia ntre pre ul n bani i cel n natur nu poate fi calculat , ntruct valoarea ntre inerii este aleatorie i nu poate fi cuantificat , urmeaz ca presta ia n bani s fie raportat la valoarea bunului. Prin urmare, contractul va fi de ntre inere, dac presta ia n bani reprezint mai pu in de jum tate din valoarea bunului nstr inat, n caz contrar aflndu-ne n prezen a unui contract de vnzare-cump rare.