Sunteți pe pagina 1din 9

Taxe de timbru

Capitolul I : Taxele si trsturile lor 1.Definiie Taxele reprezint pli efectuate de ctre persoane fizice i juridice pentru serviciile prestate de organele de stat sau instituiile publice, cu ocazia primirii, ntocmirii, eliberrii unor acte ori a rezolvrii unor interese legitime ale prilor. 2.Trasaturi: Taxele ndeplinesc majoritatea trsturilor specifice impozitelor, i anume: caracter obligatoriu, titlu definitiv, (nerambursabile), urmrite in caz de neplat. Spre deosebire de impozite care nu presupun o contraprestaie (sau contraserviciu) din partea statului, taxele dau dreptul pltitorului s beneficieze de un anumit serviciu. nsa, se poate afirma c taxele sunt asimilate impozitelor datorit obligativitii aezate la baza perceperii lor. 3.Principii Taxele depind de natura serviciilor prestate de ctre organele de stat i instituiile publice, de valoarea bunurilor sau a drepturilor ce reprezint obiectul serviciilor. Pltitorii taxelor pot fi persoanele fizice i persoanele juridice care solicit prestarea unor servicii de catre organele de stat i instituiile publice. Perceperea taxelor se realizeaz pe baza urmtoarelor principii: principiul universalitii, conform cruia orice serviciu solicitat organelor de stat sau instituiilor publice este supus la plata taxelor; principiul unicitii, dup care pentru un serviciu prestat se datoreaz o singur tax; principiul plii anticipate, conform cruia taxele se pltesc naintea prestrii serviciilor de organele de stat i instituiile publice. Dup natura lor, taxele se pot clasifica astfel: Taxe judiciare, taxe notariale, taxe extrajudiciare, alte taxe. Dup obiectul operaiunii care se efectueaza i urmeaz a fi taxat, taxele pot fi de dou feluri: taxe de timbru si taxe de nregistrare.

n funcie de mrimea lor, taxele de timbru pot fi: fixe, proporionale i progresive. Taxele fixe se aplica la cererile i aciunile care nu se evalueaz n form bneasc (schimbarea numelui, eliberarea copiilor de pe acte). Taxele proporionale i progresive se aeaz asupra serviciilor evaluate n bani. Taxele de timbru se pltesc n numerar, prin virament i prin aplicarea de timbre mobile fiscale de ctre populaie, iar regiile autonome, societile comerciale i instituiile publiceachit taxele prin virament.

Capitolul II: Taxa de timbru

1.Definiie: Taxele de timbru sunt platile datorate de persoanele fizice sau juridice pentru actele, faptele sau serviciile efectuate in favoarea acestora, de regula de catre autoritati publice. 2.Platitorii taxelor de timbre: Subiecti ai taxelor de timbre sunt atat persoanele fizice cat si persoanele juridice, pentru care se presteaza servicii, se intocmesc acte sau se efectueaza activitati supuse taxelor de timbre. Datorita specificului lor, unele taxe de timbre se datoreaza atat de persoanele juridice , cat si de persoanele fizice, iar altele se platesc numai de personae fizice sau numai de personae juridice. In mod corelativ in raportul juridic fiscal de taxare apar diferite organe ale autoritatilor publice (instantele judecatoresti, birouri notariale, organele de stare civila, organele Ministerului de Interne etc.) care presteaza serviciile sau intocmesc actele ori efectueaza activitati taxabile. 3.Acte si servicii supuse taxelor de timbre: Principalele categorii de acte sau servicii supuse taxelor de timbre sunt urmatoarele: - actiunile si cererile adresate instantelor judecatoresti; - actele si serviciile prestate de birourile notariale si de organele administratiei publice cu atributii notariale;

- reclamatiile si memoriile adresate administratiei publice si certificatele de orice fel; - actele de stare civila; - actele de identitate; - autorizatiile eliberate de organele administratiei publice si autorizarile acordate; - eliberarea permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor si altor asemenea documente; Din cele prezentate mai sus, rezulta ca sunt supuse taxelor de timbre actele si faptele juridice, precum si serviciile prestate de catre organelle autoritatilor publice si de alte persoane care intocmesc sau elibereaza acte si presteaza servicii in indeplinirea serviciilor legale. 4.Stabilirea taxelor de timbru: - Taxele de timbre sunt stabilite in mod diferentiat, in functie de natura si complexitatea serviciului prestart, de valoarea bunurilor ce fac obiectul actului taxabil sau de caracterul si de importanta actelor sau faptelor respective in infarirea disciplinei, prevederea si cumbaterea unor fenomene antisocial, de incalcare a normelor de conduita in societate etc. - Taxele de timbre pot fi: 1. fixe (in sume absolute, cand nu se are in vedere valoarea actului) 2. proportionale (procent uniform asuprea valorii taxabile) Sau 1. progresive( procentul creste in raport direct cu suma taxabila) 2.pe transe ( in procente) Sau 1. regresive(procentul scade in raport direct cu valoarea taxabila) 2. pe transe de valoare(procentuale) aplicate ad valorem in cazul actelor evaluabilein bani.

- Din modul de stabilire, se desprinde rolul complex al taxelor de timbru care sunt un venit pentru stat, dar si un mijloc pentru a dezvolta simtul de raspundere, de a stavili fenomenele negative, de a limita formularea cu usurinta si uneori nefondata de actiuni in fata instantelor judecatoresti, de a solicita eliberarea unor acte inutile etc. - Taxele de timbre reprezentand plata serviciilor prestate ori a lucrarilor efectuate au un echivalent in serviciile sau lucrarile respective. In aceasta rezida deosebirea dintre taxele de timbre si impozite, care se percep fara vreun echivalent direct si imediat in folosul platitorului. - In material taxelor de timbru, raspunderea pentru incadrarea in tariff, pentru determinarea valorii taxabile si calcularea cuantumului taxelor datorate, revine organului autoritatii publice, caruia i s-a solicitat servicul si respectiv salariatilor sai. - Taxele de timbre se platesc anticipat, in numerar sau prin virament. 5.Clasificarea taxelor de timbru: In functie de natura lor: - Taxele judecatoresti care se percep de catre instantele judecatorestipentru actiuni introduse in instant de catre persoanele fizice si juridice. - Taxele de notariat se incaseaza pentru eliberarea, legalizarea sau autentificarea anumitor acte, certificate, copii etc. - Taxele consulare se incaseaza de catre consulate pentru eliberarea la cerere, a certificatelor de origine, acordarea vizelor de transit, de sedere intr-o tara etc. - Taxele de administratie se percep de organele administratiei de stat pentru eliberarea de autorizatii, premise, legitimatii etc. - Taxele de inregistrare se incaseaza la vanzarea de immobile, terenuri, la constituirea, fuzionarea sau dizolvarea societatilor de capital etc. 6.Scutiri ale taxelor de timbru: Ministerul Finantelor poate acorda scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbre, in conditiile stabilite prin ordin al ministerului finantelor.

Sunt scutite de taxe judiciare de timbre actiunile si cererile, inclusive cele pentru exercitarea cailor de atac, referitoare la: a) incheierea, executarea si incetarea contractului individual de munca, orice drepturi ce decurg din raporturile de munca, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgand din executarea contractelor colective de munca si cele privin solutionarea conflictelor colective de munca precum si exercitarea hotararilor pronuntate in aceste litigii. b) plata muncii membrelor cooperativelor de productie mestesugareasca, de productie mixta, agricol-mestesugareasca, de invalizi si de prestari de servicii; c) obligatiile legale si contractual de intretinere; d) stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale; e) stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate si a altor forme de protective sociale prevazute de lege; f) restituirea de catre persoanele fizice si juridice care folosesc personal salariat a sumelor acordate de organul de asigurare cu titlul de pensii si ajutoare sociale celor accidentati in munca; g) stabilirea si acordarea despagubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept; h) adoptie, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdictie judecatoreasca, asistenta bolnavilor psihic periculosi, precum si la exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiilor ce ii revin; i) sanctionarea contraventiilor; j) protectia consumatorilor, atunci cand persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorului au calitatea de reclamant inportiva agentilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor; k) stabilirea drepturilor persoanelor fizice actionare la societatile comerciale agricole pe actiuni;

l) valorificarea drepturilor Societatii Nationale de Crucea Rosie; m) amenzile de orice fel; n) exercitarea drepturilor electorale; o) cauzele penale, inclusive despagubirile civile, material si morale, decurgand din acestea; p) orice alte actiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevad, prin legi special, scutiri de taxa judiciara de timbru; 7.Taxele extrajudiciare de timbru: Taxele extrajudiciare de timbre pot fi majorate cu pana la 40% de catre consiliul local in a caraui raza teritoriala se afla sediul prestatorului de servicii, in functie de necesitatile functionarii normale a serviciilor publice si de indeplinirea atributiilor ce revin autoritatilor publice locale. Taxele extrajudiciare de timbre se platesc in numerar, prin ordin de plata, prin aplicarea si anularea timbrelor fiscal mobile. Pot fi incasate si de institutiile publice care primesc, intocmesc sau elibereaza acte ori presteaza servicii supuse acestor taxe. Sumele achitate cu titlul de taxe extrajudiciare de timbru se restituie sau se compenseaza la cerere, in urmatoarele cazuri: - atunci cand taxa platita nu era datorata; - atunci cand s-a platit o taxa mai mare decat cuantumul legal; - atunci cand serviciul nu poate fi prestart; Termenul de prestcriptie a dreptului de a cere plata taxei extrajudiciare de timbre este de 5 ani calculate de la data la care s-a constatat ca aceasta nu a fost achitata. Prestatorii de servicii supuse taxelor extrajudiciare de timbre au urmatoarele obligatii: - sa nu primeasca sau sa nu elibereze acte ori sa presteze service fara ca taxa extrajudicara de timbru sa fie achitata;

- sa vireze in termen de 10 zile de la data incasarii de la bugetul local sumele incasate cu titlul de taxa extrajudiciara de timbru; - sa pastreze documentele care atesta indeplinirea obligatiei privind timbrarea sis a conduca evidentele necesare in vederea identificarii actelor, lucrarilor si serviciilor eliberate sau prestate; Controlul asupra respectarii prevederilor legale se exercita de serviciile de specialitate ale consiliilor locale. Taxele extrajudiciare de timbru se actualizeaza periodic, in functie de rata inflatiei, prin hotararea consiliilor locale, in conditiile stabilite prin legea impozitelor si taxelor locale. 8. Taxa de timbre social Taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import cu capacitate cilindrica de minimum 2000 cmc: Taxa de timbre social asupra valorii autovehiculelor noi din import cu capacitate cilindrica de minimum 2000 cmc constituie venit la Fondul National de Solidaritate. Sunt obligate la plata acestei taxe de timbre social toate persoanele fizice si juridice care achizitioneaza autovehicule noi din import cu o capacitate cilindrica de minimum 2000 cmc. Cuantumul taxei este de 1% din valoarea in vama a autovehiculului, determinate potrivit prevederilor legale.Termenul de plata al taxei este data de 5 a lunii urmatoare celei in care a fost achizitionat autovehicolul din import. Tot pana la aceasta data persoana juridical sau fizica obligate la plata taxei de timbre social trebuie sa depuna o declarative de impunere la directiile judetene de munca si protectie sociala din care sa reiasa cuantumul acestei taxe. 10.Taxa de timu social asupra jocurilor de noroc: Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc contribuie la formarea veniturilor Fondului National de Solidaritate. Aceasta se suporta de catre persoanele fizice participante la astfel de jocuri. Cuantumul este de 10% din pretul fiecarei participari la jocul de noroc si se include in pretul acesteia.

La toate jocurile de noroc de tip casino, taxa fixa lunar ape masa de joc este echivalentul in lei a sumei de 1000 dolari SUA, la cursul official pentru ziua precedent celei in care se face plata. 11.Taxele judiciare de timbre: Deteminarea cuantumului taxelor judiciare de timbre se face de catre instant de judecata, Ministerul Justitiei sau, dupa caz, de catre Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie. Impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbre se poate face contestatie potrivit dispozitiilor aplicabile in materie fiscal. Taxa judiciara de timbre pentru contestatie este de 2 % calculat la suma contestata, daca, prin legi special, nu se prevede altfel. In situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei , taxa judiciara de timbru se constituie proportional cu reducerea sumei contestate. Taxele judiciare de timbru se platesc in numerar la unitatile Casei de Economii si Cosemnatiuni sau prin ordin de plata, precum si prin aplicarea si anularea de timbre fiscal mobile. Taxele juridice de timbre se platesc anticpat. Daca taxele juridiciare de timbre nu au fost platite in cuantumul legal, in momentul inregistrarii actiunii sau cererii, ori daca in cursul procesului apar elemente care determina o valoare mai mare , instant va pune in vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecata. In cazul cand se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate in actiune sau in cerere , dupa ce a fost inregistrata, taxa judiciara de timbru se percepe la valoarea intitiala, fara a se tine seama de reducerea ulterioara. Neindeplinirea obligatiei de plata pana la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau cererii. Daca in momentul inregistrarii sale actiunea sau cererea a fost taxata corespunzator obiectul sau initial, dar a fost modificata ulterior, ea nu va putea fi anulata integral, ci va trebui solutioanta, in limitele in care taxa judiciara de timbre s-a platit in mod legal.