Sunteți pe pagina 1din 6

Sistemul nervos

Ţesutul nervos

- este format din:


 neuroni, principala celulă a ţesutului
 celule gliale.
Neuronul este unitatea structurală şi funcţională a ţesutului nervos.

Celulele gliale sunt dispuse printre neuroni şi au rol de protecţie, secretă mielina, au
rol trofic şi susţin neuronii.
Sinapsa este legătura ce se stabileşte între neuroni sau între neuroni şi alte celule (fibre
musculare sau celule secretorii) prin care se transmite impulsul nervos de la un neuron la altul
sau de la neuroni la alte celule. (impulsul nervos este un mic curent electric şi reprezinta
forma de circulaţiei a informaţiei între neuroni sau alte celule ale organismul)

Sistemul nervos central

Sistemul nervos este format din organe care participă la realizarea funcţiei de relaţie şi
are rolul de a adapta organismul la condiţiile mediului de viaţă.
Din punct de vedere topografic (al aşezării în corp) sistemul nervos se clasifică în:
 sistem nervos central
 sistem nervos periferic care este format din: ganglioni nervoşi şi nervi (spinali
şi cranieni)
Sistemul nervos central este format din:
 măduva spinării – care este adăpostită în canalul vertebral
 encefal care este protejat de cutia craniană şi alcătuit din:
 trunchi cerebral;
 diencefal;
 cerebel;
 emisfere cerebrale.

1
Măduva spinării
Măduva spinării are formă de cilindru turtit şi este localizată în canalul vertebral din
centrul coloanei vertebrale.
Măduva spinării este formată din:
 substanţă cenuşie care este dispusă în interior şi este organizată în trei perechi
de coarne: anterioare, posterioare şi laterale
 substanţă albă care este dispusă la suprafaţă şi este organizată în trei perechi de
cordoane: anterioare, posterioare şi laterale care conţin axoni grupaţi în
fascicule ascendente şi descendente.

Substanţa cenuşie a sistemului nervos este formată din corpii celulari ai neuronilor iar
cea albă din prelungirile neuronilor.
Substanţa cenuşie îndeplineşte funcţia reflexă a sistemului nervos iar cea albă
îndeplineşte funcţia de conducere.
Funcţia reflexă a măduvei spinării este realizează de centrii nervoşi din substanţa
cenuşie care elaborează reacţii de răspuns la acţiunea unor stimuli care acţionează asupra
organismului.
Măduva spinării realizează:
 reflexe somatice simple monosinaptice care au ca efect realizarea unor mişcări de
extensie reflexe somatice polisinaptice care au ca efect realizarea unor mişcări de
flexie, de apărare
 reflexe vegetative prin care sunt realizate difirite procese ale organismului: defecaţia,
micţiunea, transpiraţia, activităţi sexuale, etc
Funcţia de conducere a măduvei spinării este realizată de către substanţa albă şi constă
în transmiterea impulsurilor nervoase:
- de la măduva spinării către organele encefalului (trunchi cerebral, cerebel, diencefal şi
emisferele cerebrale) prin căi de conducere ascendente, senzitive;
- de la organele encefalului (trunchi cerebral, cerebel, diencefal şi emisferele cerebrale)
către măduva spinării prin căi de conducere descendente, motorii
- între etajele măduvei spinării prin căi de conducere scurte, intersegmentare.

2
Trunchiul cerebral

Trunchiul cerebral este localizat în etajul inferior al cutiei craniene. Trunchiul cerebral
are formă de trunchi de piramidă şi este format din 3 etaje:
 bulbul rahidian (maduva prelungită, etaj bulbar)
 puntea lui Varolio (protuberanța)
 mezencefal (etajul peduncular)

Trunchiul cerebral este format din:


 substanţă cenuşie care este situată în interior şi este dispusă sub formă de nuclei
 substanţă albă care seaflă atăt la suprafaţă căt şi în interior printre nucleii de substanţă
cenuşie.
Nucleii trunchiului cerebral sunt:
 senzitivi care primesc impusuri de la organele de sinţ
 motori care trimit comenzi către muşchii striaţi
 vegetativi care sunt centri pentru reflexe vegetative cum ar fi: lacrimal, salivator,
gastrosecretor
Trunchiul cerebral este sediul unor reflexe somatice si vegetative necondiţionate, înnăscute.

Cerebelul

Cerebelul este situat în fosa posterioară a cutiei craniene, în etajul inferior şi este
dispus pe partea posterioară a trunchiului cerebral.

Cerebelul prezintă:
- o porțiune mediană, numită vermis
- două porțiuni laterale, voluminoase numite emisfere cerebeloase.
Suprafața emisferelor cerebeloase este brăzdată de șanturi adânci care delimitează cei trei lobi
ai cerebelului: anterior, posterior și floculonodular.
Cerebelul este legat de trunchiul cerebral prin trei perechi de pedunculi cerebeloși
Pedunculii cerebeloși sunt :
- inferiori care leagă cerebelul de bulb și prin care sosesc la cerebel fibre aferente
bulbare
- mijlocii care leagă cerebelul de punte
- superiori care leagă cerebelul de mezencefal și prin care sosesc la cerebel fibre de
la mezencefal.

3
Structural, cerebelul prezintă:
- substanță cenușie care e dispusă atât la exterior unde formează scoarța cerebeloasă
(cortexul cerebelos) cât și la interior unde formează nucleii cerebeloși.
- substanță albă care formează arborele vieții și este dispusă numai la interior,
printre nucleii cerebeloși de substanță cenușie.
Cerebelul are rol în menţinerea echilibrului corpului şi în reglarea mişcărilor.

Diencefalul
Diencefalul este situat deasupra trunchiului cerebral şi este acoperit parţial de
emisferele cerebrale. Diencefalul este format din nuclei de substanţă cenuşie iar axonii
neuronilor diencefalului fac sinapsă în emisferele cerebrale.
Diencefalul este format din:
- talamusul
- epitalamusul
- metatalamusul
- hipotalamusul

Talamusul este format din nuclei de substanţă cenuşie care reprezintă staţie de releu
(staţie de sinapsă) pentru fibrele ascendente provenite de la:
- măduva spinării
- trunchiul cerebral (bulbul rahidian, puntea lui Varolio şi mezencefal)
- cerebel
Epitalamusul conţine glanda epifiză şi un nucleu olfactivo-somatic care este centru
reflex pentru reflexe de întoarcere a capului în funcţie de miros.

4
Metatalamusul este format din două perechi de corpi geniculaţi:
- o pereche de corpi geniculaţi laterali cu rol vizual
- o pereche de corpi geniculaţi mediali cu rol auditiv
Hipotalamusul mai este numit şi ,,creier vegetativ” deoareceare rol de coordonare a
activităţii organelor interne.
Hipotalamusul reglează funcţiile:
- digestive prin stimularea sau inhibarea centrilor foamei sau centrilor saţietăţii şi astfel
controlează aportul de alimente
- respiratorii
- cardiovasculare
- sexuale
Hipotalamusul contribuie la menţinerea constantă a temperaturii corpului.

Emisferele cerebrale

Emisferele cerebrale reprezintă partea superioară şi cea mai voluminoasă a SNC.


Emisferele cerebrale sunt în număr de două, sunt separate între ele prin şanţul
ineremisferic însă la baza lor sunt legate între ele prin punţi de substanţă albă.
Emisferele cerebrale prezintă pe suprafaţa lor şanţuri care delimetează lobi. Lobii
emisferelor cerebrale sunt:
 frontal
 parietal
 temporal
 occipital

Structural emisferele cerebrale prezintă:


 substanţa cenuşie
 substanţă albă care este situată în interior.
Substanţa cenuşie formează nucleii bazali (corpii striaţi) situaţi în profunzimea
emisferelor cerebrale iar la suprafaţă emisferelor formează scoarţa cerebrală.
Nucleii bazali (corpii striaţi) sunt implicaţi în reglarea poziţiei corpului şi a mişcărilor
Scoarţa cerebrală îndeplineşte trei tipuri de funcţii:

5
o senzitive realizată de ariile corticale senzitive în care se proiectează fibrele
sensibilităţilor cutanate, proprioceptive conştiente, vizuale, olfactive, gustative,
vestibulare, auditive. Ariile corticale senzitive sunt: somestezică I şi II, vizuală,
olfactivă, gustativă, vestibulară, auditivă.
o motorii realizată de ariile motorii în care sunt elaborate comenzi către muşchi
astfel încât se realizează mişcarea.
o de asociaţie reprezentate de arii diferite din lobii emisferelor cerebrale care
îndeplinesc funcţii complexe: momorie, învăţare, gândire, comunicare, etc.
Substanţa albă a emisferelor cerebrale îndeplineşte funcţia de conducere şi este
formată din:
o fibre de asociaţie care leagă zone din aceeaşi emisferă cerebrală şi rămân în
aceeaşi emisferă fără să o părasească.
o fibre de proiecţie ascendente care aduc informaţii de la măduvă, trunchiul
cerebral, cerebel şi diencefal şi fibre de proiecţie descendente care duc comenzi
către măduvă trunchiul cerebral, cerebel şi către diencefal.
o fibre comisurale care leagă cele 2 emisfere cerebrale între ele.
Emisferele cerebrale au două funcţii: reflexă şi de conducere.

S-ar putea să vă placă și