Sunteți pe pagina 1din 3

Disciplina: Strategii avansate de dezvoltare a instituțiilor școlare

Săptămâna XI
Specializarea: MEIE
Grupa: 41405, SIMION ANGELICA-OANA, AN II

Curs 11. Actori educaționali, comunicare, management

Cuvinte cheie:

1. Listați principalele bariere de comunicare psihologică, organizatorică și managerială


care apar în organizația dumneavoastră.
 Care sunt punctele forte ale stilului dumneavoastră de comunicare?
 Ce tip de comunicare ar contribui la o mai bună colaborare cu colegii
dumneavoastră?

REZOLVARE
Principalele bariere de comunicare psihologice întâlnite în înstituția unde îmi
desfășor activitatea sut legate de subestimarea, supraestimarea precum și sesntimentul de
rușine privind modul de exprimare al gândurilor și sentimentelor ale angajaților.
Ca și bariere de comunicare orgganizatorice, menționez: lucrul în schimburi( de
aici rezultă lipsa timpului pentru rezolvarea diferitolr sarcini comune), înțelegerea diferită
a mesajelor din cauza diferențelor mari de vârstî dintre colege.
Barierele de comunicare managerială întâlnite țin de incapacitatea managerului în
a menține un echilibru între exprimarea propriilor opinii și opiniile angajaților, preferând
monologul în loc de dialog.

Punctele forte ale stitului meu de comunicare ( stil asertiv), sunt:


 Exprimare onestă ți directă a propriilor opini într-un mod care să nu afecteze pe
ceilalți;
 Atingerea obiectivelor propuse prin muncă proprie;
 Ascultarea părerilor celorlați și respectarea deciziilor luate.

1
Ca și tip de comunicare care ar contribui la o mai bună colaborare cu colegii, aș putea
spune că o comunicare de tip grup ar fi ideală. Acest tip de comnuicare ar putea permite
cunoașterea reciprocă prin intermediul ideilor și emoțiilor transmise. Totodată, s-ar putea
dezvolta și relații de prietenie, relații care ar putea facilita comunicarea dintre colegi și ar
elimina, într-un fel, egoismul.

2. Realizați un comunicat de presă referitor la participarea instituției dumneavoastră în


cadrul unui proiect de dezvoltare profesională a întreg colectivului de profesori.

Sugestii:
 Un comunicat de presă presupune redactarea unui text clar și concis.
 Furnizați informații esențiale pentru a-i stârni curiozitatea cititorului.
 Comunicatul poate include și observațiile unui expert în domeniul ales.
 Construiți un text de aproximativ 10-15 rânduri.

REZOLVARE

COMUNICAT DE PRESĂ

“ ESTE ESENȚIAL CA PROFESORII SĂ ÎȘI ADAPTEZE PERSONALITATEA LA


CERINȚELE IMPUSE DE SOCIETATEA ACTUALĂ”

Grădinița cu Program Prelungit nr.38 din Ploiești, a lansat astăzi, 14 ianuarie 2021, în
parteneriat cu Centrul de Formare și Perfecționare NEXT GENERATION, proiectul de
dezvoltare profesională “ Strategii privind adaptarea personalității profesorilor în
raport cu cerințele societății actuale”.
Prima ]nt\lnire din acest proiect va avea loc luni, 18.01.2021, ora 15.00.
În cadrul acesteia, vor fi prezentate noțiunile definitorii ale personalității oamenilor și
cum pot fi acestea folosite în modul de predare..
Pionii principali ai acesrtui proiect, sunt:
 Tipurile de personalitate și modul cum influențează acestea stilul de predare;
 Adaptarea continua profesorilor la cerințele societății.
Țintele proiectului, sunt:
 Cunoașterea, de către profesori a propriului tipu de personalitate și caracteristicile
acestuia;

2
 Adaptarea trăsăturilor de personalitate și folosirea acestora în procesul instructive-
educativ.

Cei 4 coordonatori ai acestui proiect, sunt persoane cu expertiză în domeniile


psiholgice și sociale:
 Rossana Jianu- Directorul Grădiniței nr.38, psiholog;
 Ilinca Petru- Directorul Centrului de Formare și Perfecționare NEXT
GENERATION;
 Tatiana Manasia- Profesor asociat;
 Daniela Panaite- expert în probleme sociologice.

Proiectul “ Strategii privind adaptarea personalității profesorilor în raport cu


cerințele societății actuale” este disponibil spre consultare pe www.edu.ro,
www.gradinita38ploiesti.ro, www.nextgeneration.ro până la data de 11 martie 2021.

Feedback

1. Prin realizarea acestor sarcini am învățatce reprezintă barielele în comunicare si


cât de importante sunt
..........................................................................................................................................
2. În rezolvarea acestor activități, m-am confruntat cu următoarele dificultăți: nu am
întâmpinat dificultăți.

Succes!

S-ar putea să vă placă și