Sunteți pe pagina 1din 20

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „I.G.

DUCA” PETROŞANI VIZAT,


Prof.Paliță Oana - Monica Director,
Clasa a VII – a E

VIZAT
Resp.catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ŞI PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
EDUCAȚIE PLASTICĂ

ARIA CURRICULARĂ : ARTE

An şcolar 2022-2023
Nr.ore / săptămână : 2
Competenţe generale

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază
2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de
1.1. Decodificarea mesajelor transmise prin limbaj artistic în domeniul artelor decorative
- exerciții de observare a unor lucrări de artă decorativă;
- analizarea unui ansamblu de vestimentație;
- exerciţii de descriere a artelor textile, mobilier, ceramică, sticlă, metal, design, etc.
1.2. Analizarea valențelor expresive ale limbajului plastic în compoziții diverse
- descrierea unor creații artistice;
- stimularea comunicării de tip artistic prin joc de rol (de exemplu: „Sunt ghid/ interpret local” - joc de inițiere în comunicarea de tip
artistic).
1.3. Identificarea unor forme de comunicare artistică, plastică și decorativă, în arta românească
- analiza unor lucrărilor de artă din albume de artă românească;
- vizionarea de filme didactice şi documentare de profil.
2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative
2.1. Utilizarea limbajului plastic, a tehnicilor și instrumentelor variate în cadrul studiului după natură și/ sau compoziție
- desenarea, după natură, a unor obiecte, evidențiind fiecare etapă de studiu;
- abordarea interdisciplinară în realizarea aceleiași compoziții tematice, folosind diferite tehnici și instrumente (cărbune, creion etc.).
2.2. Valorificarea valențelor expresive ale limbajului plastic în studiul după natură și/ sau compoziție
- realizarea de schițe după natură în diverse tehnici rapide (pensulă, peniță, burete, pană etc.);
- realizarea unei compoziții plecând de la realitatea obiectivă, folosind contrastul extrem al scării valorice, în tehnica creion sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate
3.1. Exprimarea ideilor, sentimentelor și mesajelor prin compoziții plastice
- realizarea de studii după natură (flori, plante, fluturi etc.);
- realizarea de peisaje cu ajutorul perspectivei libere (anotimpurile, momentele zilei);
- realizarea de motive decorative folosind tehnici diverse;
- realizarea de compoziţii plastic folosind redarea în perspectivă a formelor.
3.2. Realizarea de produse artistice creative, originale și funcționale, în cadrul unor evenimente la nivel local sau la nivel de
comunitate
- organizarea unor expoziții într-un spaţiu adecvat promovării talentelor;
- participarea la diverse evenimente culturale în școală sau în comunitate.
PLANIFICARE ANUALĂ LA EDUCAȚIE PLASTICĂ

Nr. C.S
crt. Unitatea de învaţare Conţinuturi Săpt. Obs.
Evaluare iniţială 2.1 Evaluare.Prezentarea materialelor si a instrumentelor de S1-S15
1. Limbaj plastic 2.2 lucru
3.1 Frunzele toamnei
Cosul cu fructe
Peisaj de toamnă
Observarea şi identificarea grupelor de culori în natură, pe
planşe, obiecte şi în cutiile cu culori
Peisaj-Toamna în pădure
Vaza cu flori
Măști de Holloween.Expozitie de măști
Satul bunicilor
O pajiște în munți
Steagul Romaniei
1 Decembrie
Peisaj de iarnă
Peisaj de Crăciun
Bradul de Crăciun

2.1 Natura statică cu forme geometrice si obiecte S16-S19


2. Tehnici specifice artelor plastice 2.2 Portret
3.1 Tabla de şah
Copacul gri
3. Compoziția plastică 1.1 Doua balerine S20-
1.2 Felicitări cu flori de 1 si 8 Martie S36
2.1 Ornament compus
2.2 Ornament decorativ
3.1 Cina cea de taină
Oua de paști încondeiate
Vaza cu flori
Designe de interior
Acvariu cu pesti
Fluturi
Lan de floarea soarelui
Vara
Recapitulare(Expoziție)

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Limbaj plastic
Nr. ore alocate: 28 ore

Nr C.S
crt Continuturi Activitati de invatare Data Resurse Evaluare Obs.
1. Evaluare - Probă practică -acuarele, - evaluare iniţială
Prezentarea - Exemplificarea utilizării diverselor 06.09 pensule, -formativă
materialelor si a materiale si tehnici, pe reproduceri si pe 09.09 coli de - observare sistematică
instrumentelor de lucrări ale elevilor; desen -proba practică
lucru - Utilizarea diverselor materiale si tehnici .

2. ,,Frunzele toamnei” 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 13.09 -acuarele, -lucru in clasa
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 16.09 pensule, -observare sistematica
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse coli de -proba practica
tehnici rapide desen
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
3. Cosul cu fructe 2,1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 20.09
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 23.09
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse
tehnici rapide
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
3. ,,Peisaj de toamnă” 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, -acuarele, -lucru in clasa
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 27.09 pensule, -observare sistematica
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse 30.09 coli de -proba practica
tehnici rapide desen
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;

4. Observarea şi 2.1 - Exerciţii – joc de identificare a culorilor. 04.10 -acuarele, -formativă


identificarea grupelor 2.2 07.10 pensule, - observare sistematică
de culori în natură, pe 3.1 coli de -proba practică
planşe, obiecte şi în desen
cutiile cu culori
5. „ Peisaj-Toamna în 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 11.10 -acuarele, -formativă
pădure” 2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 14.10 pensule, - observare sistematică
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse coli de -proba practică
tehnici rapide desen
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
6. 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, -acuarele, -formativă
Vaza cu flori 2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 18.10 pensule, - observare sistematică
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse 21.10 coli de -proba practică
tehnici rapide desen
- realizarea unei compoziții plecând de la -hartie
realitatea obiectivă, folosind contrastul colorata
extrem al scării valorice, în tehnica creion -lipici
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
7. Măști de Holloween 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 01.11 -acuarele, -formativă
Expozitie de măști 2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 04.11 pensule, - observare sistematică
3.1 - realizarea unei compoziții plecând de la coli de -proba practică
realitatea obiectivă, folosind contrastul desen
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
8. ,, Satul bunicilor” 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 08.11 -acuarele, -formativă
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 11.11 pensule, - observare sistematică
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse coli de -proba practică
tehnici rapide desen
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
9. O pajiște în munți 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 15.11 -acuarele, -formativă
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 18.11 pensule, - observare
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse coli de sistematică
tehnici rapide desen -proba practică
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
10. Steagul Romaniei 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 22.11 -acuarele, -formativă
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; pensule, - observare
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse coli de sistematică
tehnici rapide desen -proba practică
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
11. 1 Decembrie 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 25.11 -acuarele, -formativă
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 29.11 pensule, - observare
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse coli de sistematică
tehnici rapide desen -proba practică
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
12. Peisaj de iarnă 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 06.12 -acuarele, -formativă
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 09.12 pensule, - observare
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse coli de sistematică
tehnici rapide desen -proba practică
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
13. Peisaj de Crăciun 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 13.12 -acuarele, -formativă
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 16.12 pensule, - observare
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse coli de sistematică
tehnici rapide desen -proba practică
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
14. Bradul de Crăciun 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 20.12 -acuarele, -formativă
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; pensule, - observare
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse coli de sistematică
tehnici rapide desen -proba practică
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Tehnici specifice artelor plastice


Nr. ore alocate: 7 ore

Nr C.S
crt Continuturi Activitati de invatare Data Resurse Evaluare Obs.
1. Natura statică cu 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 10.01 -creion -formativă
forme geometrice si 2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 13.01 negru,cărb - observare sistematică
obiecte 3.1 - realizarea unei compoziții plecând de la une,coli -proba practică
realitatea obiectivă, folosind contrastul de desen
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
2. Portret 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 17.01 -creion -formativă
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; negru,cărb - observare sistematică
3.1 - realizarea unei compoziții plecând de la une,coli -proba practică
realitatea obiectivă, folosind contrastul de desen
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
3. ,,Tabla de şah” 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 20.01 -formativă
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 27.01 -creion - observare sistematică
3.1 - realizarea unei compoziții plecând de la negru,cărb -proba practică
realitatea obiectivă, folosind contrastul une,coli
extrem al scării valorice, în tehnica creion de desen
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
4. Copacul gri 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 31.01 -creion -formativă
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 03.02 negru,cărb - observare sistematică
3.1 - realizarea unei compoziții plecând de la une,coli -proba practică
realitatea obiectivă, folosind contrastul de desen
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Compoziţia plastică


Nr. ore alocate: 27 ore

Nr C.S
crt Continuturi Activitati de invatare Data Resurse Evaluare Obs.
1. Doua balerine 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 07.02 -acuarele, -formativă
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 10.02 pensule, - observare sistematică
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse coli de -probă practică
tehnici rapide desen
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
2. Felicitări cu flori de 1 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 21.02 -acuarele, -formativă
si 8 Martie 2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 24.02 pensule, - observare sistematică
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse 28.02 coli de -probă practică
tehnici rapide 03.03 desen
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
3 Ornament compus 1.1 - exerciții de observare a unor lucrări de artă 07.03 -acuarele, -formativă
2.1 decorativă; pensule, - observare sistematică
2.2 - exerciţii de descriere a artelor textile, coli de -probă practică
3.1 mobilier, ceramică, sticlă, metal, design, desen
etc.
- descrierea unor creații artistice;
- desenarea, după natură, a unor obiecte,
evidențiind fiecare etapă de studiu;
- realizarea de schițe după natură în diverse
tehnici rapide
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
4 Ornament decorativ 1.1 - exerciții de observare a unor lucrări de artă 10.03 -acuarele, -formativă
2.1 decorativă; 21.03 pensule, - observare sistematică
2.2 - exerciţii de descriere a artelor textile, coli de -probă practică
3.1 mobilier, ceramică, sticlă, metal, design, desen
etc.
- descrierea unor creații artistice;
- desenarea, după natură, a unor obiecte,
evidențiind fiecare etapă de studiu;
- realizarea de schițe după natură în diverse
tehnici rapide
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
5. Cina cea de taină 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 24.03 -acuarele, -formativă
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 28.03 pensule, - observare sistematică
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse coli de -probă practică
tehnici rapide desen
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
6. Oua de paști 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 31.03 -acuarele, -formativă
încondeiate 2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 04.04 pensule, - observare sistematică
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse coli de -probă practică
tehnici rapide desen
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
7. Vaza cu flori 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 21.04 -acuarele, -formativă
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 25.04 pensule, - observare sistematică
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse coli de -probă practică
tehnici rapide desen
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
8. Designe de interior 1.1 - exerciții de observare a unor lucrări de artă 28.04 -acuarele, -formativă
2.1 decorativă; 02.05 pensule, - observare sistematică
2.2 - exerciţii de descriere a artelor textile, coli de -probă practică
3.1 mobilier, ceramică, sticlă, metal, design, desen
etc.
- descrierea unor creații artistice;
- desenarea, după natură, a unor obiecte,
evidențiind fiecare etapă de studiu;
- realizarea de schițe după natură în diverse
tehnici rapide
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
9. Acvariu cu pesti 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, -acuarele, -formativă
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 05.05 pensule, - observare sistematică
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse 16.05 coli de -probă practică
tehnici rapide desen
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
10. Fluturi 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, -acuarele, -formativă
2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 19.05 pensule, - observare sistematică
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse 23.05 coli de -probă practică
tehnici rapide desen
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
11. Lan de floarea 2.1 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 26.05 -acuarele, -formativă
soarelui 2.2 evidențiind fiecare etapă de studiu; 30.05 pensule, - observare sistematică
3.1 - realizarea de schițe după natură în diverse coli de -probă practică
tehnici rapide desen
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
12. Vara 2.1 02.06 -acuarele, -formativă
2.2 - desenarea, după natură, a unor obiecte, 06.06 pensule, - observare sistematică
3.1 evidențiind fiecare etapă de studiu; coli de -probă practică
- realizarea de schițe după natură în diverse desen
tehnici rapide
- realizarea unei compoziții plecând de la
realitatea obiectivă, folosind contrastul
extrem al scării valorice, în tehnica creion
sau tuș;
- obținerea elementelor de limbaj prin
tehnici grafice, de pictură și de modelaj.
- realizarea de studii după natură
- realizarea de peisaje cu ajutorul
perspectivei libere
- realizarea de motive decorative folosind
tehnici diverse;
13. Recapitulare(Expoziți 3.2 -Expoziţie cu lucrările elevilor -formativă
e) 09.06 - observare sistematică
13.06

S-ar putea să vă placă și