Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 8 criminologie

Temă (te adaptezi la vremea respectivă, când era o pedeapsă complet normală.) Dacă vrei
poți să pledezi pentru aplicare pedepsei.

Microcriminologie
Cauzele crimei ca act individual
Personalitatea infractorului
Este un concept criminologic complex, care înglobează noțiunea psihosocială de
personalitatea si pe cea juridica de infractor. Înainte de a vorbi de personalitate, este
important să definim caracterul ,iar prin aceasta se înțelege ansamblul trăsăturilor inițiale si
calitativ specifice care se exprimă în activitatea omului în mod relativ stabil și permanent.
Dacă prin atitudine vom înțelege maniera de a se comporta într-o situație atunci devine clar
că atitudinea față de alții și față de sine, constituie acele fundamente ale caracterului care
determină în mare măsură, fie formarea unei personalități echilibrate( om sociabil , activ ,
exigent față de sine), fie formarea unei personalități devinate (bănuitor, distant , nepăsător
fata de alții , cu o mare doză de egoism + atributele de pe tablă).
Astfel, trăsăturile personalității sunt considerate ca fiind variabile și trebuie să reținem că
trăsăturile sunt ale personalității si nu ale comportamentului.
Comportamentul poate fi privit numai ca indicator al trăsăturii, căci comportamentul adesea
poate fi vizibil ,dar trăsătura niciodată. În literatura de specialitate sa dă următorul exemplu:
Asistând la un meci de box și observând că un pugilist (boxerul) luptă până la epuizare
(comportament), ajungem la concluzia că el este în sistem(trăsătura).
Alt ex: X vorbește cu cineva și vrea să-l convingă ,că infractorul este trist, după 4 ore de
discuție persona este convinsă și ajunge la ideea lui X. Trăsătura lui este că e manipulator.
Tot astfel, când cineva monopolizează întreaga conversație (comportament), conchidem că
e o persoană vorbăreață (trăsătură) așadar, trăsătura e o tendință de reacție largă si relativ
permanentă și putem vorbi de mai multe tipuri de trăsături.
Trăsături ale cunoașterii( gândire superficială) , trăsături ale afectivității ,(adică ușor
emoționabil sau sentimente profunde ), trăsături temperamentale (lent ,iute, alert),
trăsături dinamice (se refera la modul de acțiune si de decizie dar si la motivații si interes).
Formarea personalității infractorului
Sub aspect psihologic criminalitatea angajează întreaga personalitate, a participanților la
comitea infracțiunii reflectând o dizarmonie a vieții psihice și a personalității lor.
Despre delicvenți putem spune că prezinta anumite trăsături psihice esențiale personalității
lor.
Capacitatea intelectuală uneori neîndestulătoare ,rezistență scăzută la efort , instabilitatea
emoțională , fragilitatea eului ,inadaptare socială , duplicitatea conduitei, dezechilibru
afectiv existențial exprimat prin patimi, vicii, perversiuni , falsă percepție a circumstanțelor
sociale și a celor din jur, înclinație către agresivitate fie latentă fie manifestă.

S-ar putea să vă placă și