Sunteți pe pagina 1din 2

Ghid de interviu semistructurat cu experţii

,,Aprovizionarea cu apă în mediul rural din Republica Moldova : realităţi şi perspective”

Criterii de selecţie:

-Experţi: primar comuna Cioreşti şi Ciuteşti, preşedinte raionul Nisporeni, inginer domeniul
aprovizionării cu apă, experţi naţionali şi internaţionali, membri Asociaţie Consumatori de Apă,
ONG.

-Stagiu de muncă: 5 ani de activitate

Blocul A – Cunoştinţe generale

1.Caracterizaţi în linii generale situaţia aprovizionării cu apă în satele din Republica Moldova.

2.Ce înţelegeţi prin sintagma „să am apă în casă”?

3.Ce ne puteţi spune despre cadrul legislativ privind aprovizionarea cu apă a mediului rural din
Republica Moldova? Ce măsuri credeţi că ar trebui întreprinse?

Blocul B – Practici de lucru în aprovizionarea cu apă în mediul rural din Republica Moldova

4.Din experienţa Dvs. care ar fi cea mai eficientă modalitate de aprovizionarea populaţiei de la sate
cu apă potabilă?

5.Care este situaţia implementării proiectelor de apă şi canalizare în satele Republicii Moldova? Dar
în raionul Nisporeni – Ciuteşti, Cioreşti?

6.Aţi întîlnit anumiţi „factori barieră” în procesul de implementare a proiectelor de aprovizionare cu


apă în mediul rural? Daca da, care sunt aceştia?

7.Caracterizaţi procesele de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă în localităţile


Ciuteşti/Cioreşti.

8.Experiențele de alimentare cu apă potabilă a satelor Ciuteşti şi Cioreşti ar putea fi preluate în


cadrul altor sate ce dezvoltă practica descentralizată de aprovizionare cu apă? Argumentaţi.

Blocul C – Rolul implicării populaţiei şi a colaborării cu instituţiile internaţionale


finanţatoare în aprovizionarea cu apă a satelor din Republica Moldova

9.Din experienţa Dvs. cît de importantă este implicarea populaţiei în proiectele ce vizează
aprovizionarea cu apă? Argumentaţi.

10.Credeţi că populaţia din satele Moldovei se implică în procesul de luare a deciziilor în direcţia
aprovizionării cu apă? Cum s-au implicat locuitorii satelor Ciuteşti şi Cioreşti în acest caz?
Exemplificaţi.
11.Înainte de derularea proiectului de aprovizionare cu apă în satele Cioreşti şi Ciuteşti au fost
desfăşurate careva acţiuni cu locuitorii satelor? Care au fost acestea? Ce rezultate s-au obţinut?

12.Care este modalitatea de stabilire a preţului pentru apă în modelul decentralizat de aprovizionare
cu apă prezent în satele Cioreşti şi Ciuteşti? Cine stabileşte acest preţ? Sunt localnicii de acord cu
acesta?

13.De unde vine ideea creării unei Asociaţii de consumatori în satul Cioreşti? Care este rolul acestei
Asociaţii?

Blocul D – Impactul cooperării internaţionale în implementarea proiectelor de aprovizionare


cu apă în mediul rural din Republica Moldova

14.Care este rolul instituţiilor internaţionale în aprovizionarea cu apă în mediul rural din Republica
Moldova? Exemplificaţi/ argumentaţi.

15.Apreciaţi modelul decentralizat de aprovizionare cu apă a localităţilor Ciuteşti şi Cioreşti propus


de instituţiile internaţionale. Nominalizaţi puncte tari şi puncte slabe.

16.Descrieţi colaborarea Dvs. cu localitatea/intituţiile internaţionale finanţatoare în cadrul


implementării proiectului de aprovizionare cu apă.

17.Ce recomandări aţi propune altor sate ce urmează să colaboreze pe viitor cu instituţiile
internaţionale în domeniul aprovizionării cu apă potabilă a localităţii?

Date socio-demografice

18. Vârsta

19. Genul

20. Studii

21. Instituţia / Organizaţia/ Funcţia

S-ar putea să vă placă și