Sunteți pe pagina 1din 222

Suport electronic de curs mpduriri

Titular: ef de lucrri ing. Ciprian Palaghianu Material ntocmit de prof. dr. ing Filofteia Negru iu

Anul universitar: 2007-2008

Denumirea disciplinei Codul disciplinei

mpduriri Semestrul I II Numrul de credite 3 2+2

SS3122

Obiectivele disciplinei

Cunoaterea i aprofundarea notiunilor privind organizarea procesului de producere, evaluare recoltare i control a semin elor, fructelor i conurilor. Cunoaterea i aprofundarea notiunilor privitoare la nfiin area i conducerea lucrrilor n pepiniere . Cunoaterea i aprofundarea notiunilor privind mpdurirea i ameliorarea silvic a terenurilor destinate folosin ei forestiere. Cunoaterea i aprofundarea notiunilor privind particularit ile culturii unor specii forestiere de interes major. Curs Semestrul I
Partea I Semin e Evolu ia concep iilor cu privire la instalarea artificial a vegeta iei lemnoase Particularit ile procesului de fructificare la speciile lemnoase Organizarea produc iei de semin e Prognoza i evaluarea fructifica iei Recoltarea fructelor, conurilor i semin elor Procesarea conurilor, a fructelor i condi ionarea semin elor Controlul calit ii semin elor Conservarea semin elor Pregtirea semin elor pentru semnat Partea a II-a Pepiniere Alegerea terenului pentru pepinier i organizarea teritoriului Lucrarea solului n pepinier nmul irea generativ nmul irea vegetativ Semestrul II Partea a II-a Pepiniere ngrijirea culturilor n pepinier Recoltarea puie ilor Cultura speciilor n pepinier Partea a III-a mpduriri Alegerea i asocierea speciilor lemnoase Pregtirea terenului i lucrarea solului Instalarea vegeta iei lemnoase prin metoda planta iilor
2 ore 3 ore 3 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

Con inutul instruirii

2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

Instalarea vegeta iei lemnoase prin metoda semnturilor directe i a butailor ngrijirea culturilor forestiere mpduriri n Lunca Dunrii i luncile rurilor interioare Reconstruc ia arboretelor degradate, slab productive mpduriri n condi ii extreme Perdele forestiere de protec ie

2 ore 2 ore 2 ore 4 ore 4 ore 2 ore

Aplica ii de laborator Semestrul I


1 2 3 4 5 6 7

Prognoza i evaluarea fructifica iei Recoltarea conurilor i fructelor Prelucrarea conurilor, fructelor i condi ionarea semin elor Determinri practice privind controlul calit ii semin elor Pstrarea semin elor Pregtirea semin elor pentru semnat ntocmirea unui referat privind producerea puie ilor

2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

Semestrul II ntocmirea proiectului de mpduriri


1

2 3 4 5 6 7 8 9

Descrierea generala a ocolului silvic i a unit ii de produc ie n care se vor executa lucrri de mpdurire. Situa ia suprafe elor de regenerat. Identificarea unit ilor de cultur forestier Necesitatea i oportunitatea interven iilor cu lucrri de mpdurire. Ealonarea lucrrilor. Stabilirea interven iilor pe categorii de lucrri de mpdurit. Alegerea speciilor i justificarea lor silvo-economic. Stabilirea compozi iilor de regenerare i mpdurire. Stabilirea i descrierea metodelor i procedeelor de mpdurire, cu justificarea solu iilor adoptate. Scheme de mpdurire. Dispozitive de instalare. Desimea culturilor. Pregtirea terenului i a solului n vederea efecturii lucrrilor de mpdurire. Urmrirea i controlul lucrrilor de mpdurire. Stabilirea re elei de puncte pentru amplasarea i materializarea pe teren a suprafe elor de control. Stabilirea i descrierea lucrrilor de ngrijire ce vor fi necesare a se executa n suprafe ele mpdurite ncepnd din anul crerii i pn la realizarea reuitei definitive. Planificarea lucrrilor i determinarea costurilor ce intervin (antemsurtoarea i devizul) Indicatori tehnico-economici care fundamenteaz eficien a economic a investi iei ntocmirea schi ei unit ii de produc ie, cu indicarea suprafe elor de mpdurit Terminarea, predarea i sus inerea proiectelor.

2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

10 11 12 13 14

2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

Forma de evaluare final (E-examen, C-colocviu, LP-lucrari de control) Standarde curriculare de performan

Sem I E Sem II C+Proiect

Standarde minime pentru nota 5: nsuirea principalelor no iuni, idei i teorii privitoare la semin ele forestiere, pepiniere, principalele categorii de lucrri de mpdurire i caracteristicile celor mai importante specii forestiere cunoaterea problemelor de baz n proiectarea unei pepiniere respectiv a lucrrilor de mpdurire n unit ile de cultur forestier; Standarde minime pentru nota 10: nsuirea principalelor no iuni, idei i teorii privitoare la semin ele forestiere, pepiniere, principalele categorii de lucrri de mpdurire i caracteristicile celor mai importante specii forestiere cunoaterea problemelor de baz n proiectarea unei pepiniere respectiv a lucrrilor de mpdurire n unit ile de cultur forestier; abilit i, cunotin e certe i profund argumentate privitoare la semin ele forestiere, pepiniere, principalele categorii de lucrri de mpdurire i caracteristicile celor mai importante specii forestiere; capacitatea de analiz a unor exemple; mod personal de abordare, rezolvare i interpretare a unor probleme privitoare la ac iunea de proiectare a pepinierelor, respectiv de identificare a unor solu ii adecvate pentru terenurile care necesit diverse categorii de lucrri de mpduriri; parcurgerea bibliografiei recomandate;

Bibliografie pentru elaborarea C/S/L/P

Abrudan, I., 2006 Impduriri, Universitatea Transilvania Braov Ciortuz, I. , 1981 Ameliora ii silvice , Ed. Didactic i pedagogic Bucureti Damian, I. , 1978 mpduriri, Ed. Didactic i pedagogic Bucureti Damian, I., Negru iu ,F., Florescu, Gh., 1987 mpduriri. Lucrri practice. Semin e, pepiniere. Universitatea Transilvania Braov. Enescu , V., i colaboratorii, 1994 nmul irea vegetativ a arborilor forestieri, Ed. Ceres Bucureti Florescu, Gh., 1994 mpduriri. Universitatea Transilvania Braov Florescu, Gh., 1996 mpduriri. Semin e forestiere. Universitatea Transilvania Braov Giurgiu, V., i colaboratorii, 1972 Biometria arborilor i arboretelor din Romnia Ed. Ceres Bucureti. Haralamb, At. M, 1963 Cultura speciilor forestiere, Ed. Agro-Silvic Bucureti. Milescu, I., Negru iu F, 2006 Cultura pdurilor - In Cartea Silvicultorului. Ed. Universit ii Suceava i Petru Maior, Reghin. pp: 253-323 Negru iu, F., Abrudan, I., 2003 mpduriri. Culturi forestiere de interes cinegetic, Universitatea Transilvania Braov Negru iu, F., Abrudan, I., 2004 mpduriri, manuscris Palaghianu, C., 2003 Procedee i tehnici de regenerare artificial, Universitatea Suceava Popescu, I., 1999 Mecanizarea lucrrilor silvice., Universitatea Transilvania Braov Rub ov, St., 1961 Cultura speciilor lemnoase n pepinier., Ed. Agro-Silvic Bucureti. Rusu, O., 1986 Refacerea arboretelor din subzona stejarului prin planta ii de puie i de talie mijlocie. Ed. Ceres Bucureti Vlase, I. , 1982 Conservarea semin elor forestiere., Ed. Ceres Bucureti * * * 1987 ndrumri tehnice pentru compozi ii, scheme i tehnologii a pdurii. Ministerul Silviculturii Bucureti * * * 1988 Instruc iuni privind producerea, utilizarea i controlul genetic al materialelor forestiere de reproducere., Ministerul Silviculturii Bucureti * * * 1994 Pepiniere. Recomandri tehnice., Ministerul Apelor, pdurilor i protec iei mediului Bucureti * * * 1997 Norme de timp i de produc ie unificate pentru lucrrile de silvicultur. Ministerul Apelor, pdurilor i protec iei mediului Bucureti * * * STAS 1808/2004 Semin e de arbori i arbuti pentru culturi forestiere. Condi ii tehnice. * * * STAS 1908/2004 Semin e de arbori i arbuti pentru culturi forestiere. Metode de analiz Abrudan, I., 2006 Impduriri, Universitatea Transilvania Braov Damian, I. , 1978 mpduriri, Ed. Didactic i pedagogic Bucureti Damian, I., Negru iu ,F., Florescu, Gh., 1987 mpduriri. Lucrri practice. Semin e, pepiniere. Universitatea Transilvania Braov. Florescu, Gh., 1994 mpduriri. Universitatea Transilvania Braov Negru iu, F., Abrudan, I., 2004 mpduriri, manuscris Popescu, I., 1999 Mecanizarea lucrrilor silvice., Universitatea Transilvania Braov * * * 1987 ndrumri tehnice pentru compozi ii, scheme i tehnologii a pdurii. Ministerul Silviculturii Bucureti

Bibliografie minimal pentru studen i

Cuprins
PARTEA I SEMIN E ............................................................................................... 9
1. Evolu ia concep iilor cu privire la instalarea artificial a vegeta iei lemnoase..................................... 9 1.1 Oportunitatea regenerrii pdurilor ............................................................................................... 9 1.2 Evolu ia conceptelor legate de regenerarea arboretelor............................................................. 12 1.3 mpduriri i rempduriri executate n Romnia ........................................................................ 15 2. Particularit ile procesului de fructificare la speciile lemnoase ......................................................... 23 2.1 Maturitatea plantelor lemnoase................................................................................................... 23 2.2 Factorii determinan i ai procesului de fructifica ie ....................................................................... 24 2.3 Fazele creterii vegetative i ale reproducerii............................................................................. 27 2.4 Periodicitatea fructifica iei ........................................................................................................... 29 2.5 Variabilitatea produc iei i a calit ii semin elor forestiere .......................................................... 31 3. Organizarea produc iei de semin e ................................................................................................... 32 3.1 Importan a semin elor forestiere ................................................................................................. 32 3.2 Materialul de baz pentru ob inerea materialelor forestiere n scopul utilizrii lor pentru reproducere i comercializare ........................................................................................................... 33 3.3 Delimitarea regiunilor de provenien i transferul materialelor forestiere de reproducere ........ 36 3.4 Livezi de semin e (Plantaje) ........................................................................................................ 38 4. Prognoza i evaluarea fructifica iei................................................................................................... 38 4.1 Necesitatea prevederii i evalurii fructifica iei ........................................................................... 38 4.2 Prognoza fructifica iei.................................................................................................................. 39 4.3 Evaluarea recoltei de fructe, conuri, semin e.............................................................................. 41 5. Recoltarea fructelor, conurilor i semin elor ...................................................................................... 44 5.1 Matura ia semin elor, coacerea fructelor, diseminarea, perioada de recoltare........................... 44 5.2 Metode de recoltare .................................................................................................................... 45 6. Procesarea conurilor, a fructelor i condi ionarea semin elor ........................................................... 49 6.1 Procesarea conurilor i fructelor ................................................................................................. 49 6.2 Condi ionarea semin elor ............................................................................................................ 50 7. Controlul calit ii semin elor .............................................................................................................. 54 7.1 Aspecte generale ........................................................................................................................ 54 7.2 Prelevarea eantioanelor elementare i constituirea eantionului compus ................................ 55 7.3 Ob inerea eantionului de laborator. Ambalare i expediere...................................................... 56 7.4 nsuirile fizice ale semin elor i determinarea lor ...................................................................... 57 7.5 nsuirile biologice ale semin elor ............................................................................................... 60 7.6 Buletinul de analiz i calitatea lotului de semin e...................................................................... 63 8. Conservarea semin elor .................................................................................................................... 64 8.1 Necesitatea conservrii semin elor ............................................................................................. 64 8.2 Longevitatea semin elor .............................................................................................................. 64 8.3 Factorii ce influen eaz viabilitatea semin elor ........................................................................... 65 8.4 Procese ce pot avea loc n masa de semin e n timpul pstrrii................................................. 66 8.5 Procedee de pstrare a semin elor ............................................................................................. 67 8.6 Eviden a i controlul semin elor depozitate. Transportul semin elor........................................... 68 9. Pregtirea semin elor pentru semnat .............................................................................................. 69

9.1 Procesul de germina ie ............................................................................................................... 69 9.2 Starea de repaus a semin elor .................................................................................................... 70 9.3 For area semin elor ..................................................................................................................... 72 9.4 Stratificarea semin elor ............................................................................................................... 73 9.5 Tratarea semin elor pentru stimularea germina iei ..................................................................... 74 9.6 Tratarea semin elor pentru prevenirea sau/i combaterea duntorilor biotici........................... 75

PARTEA A II-A PEPINIERE ................................................................................. 77


1. Alegerea terenului pentru pepinier i organizarea teritoriului.......................................................... 77 1.1 Condi ii generale ......................................................................................................................... 77 1.2 Alegerea terenului pentru pepinier ............................................................................................ 79 1.3 Spa ii adpostite.......................................................................................................................... 80 1.4 Suprafa a i forma pepinierei ...................................................................................................... 82 1.5 Organizarea terenului din pepinier ............................................................................................ 83 2. Lucrarea solului n pepinier ............................................................................................................. 85 2.1 Scopul i importan a lucrrii solului............................................................................................. 85 2.2. Lucrarea solului .......................................................................................................................... 86 2.3 Sisteme de lucrarea a solului n pepiniere .................................................................................. 89 2.4 Asolamente ................................................................................................................................. 90 3. nmul irea generativ ......................................................................................................................... 92 3.1 Metode de semnare .................................................................................................................. 92 3.2 Norma de semnat, perioada i adncime de semnare ........................................................... 93 3.3 Producerea puie ilor n recipiente ............................................................................................... 97 4. nmul irea vegetativ ....................................................................................................................... 101 4.1 Importan a i avantajele nmul irii vegetative (asexuate) .......................................................... 101 4.2 Butirea cu butai de tulpin ................................................................................................... 102 4.3 Butirea cu butai de rdcin................................................................................................ 107 4.4 nmul irea vegetativ prin marcote ............................................................................................ 107 4.5 Altoirea ...................................................................................................................................... 109 5. ngrijirea culturilor n pepinier ........................................................................................................ 111 5.1 Considera ii generale ................................................................................................................ 111 5.2 ngrijirea plantulelor i puie ilor n spa iile adpostite................................................................ 112 5.3 Lucrri de ngrijire a culturilor n teren deschis ......................................................................... 112 6. Recoltarea puie ilor.......................................................................................................................... 129 6.1 Recoltarea puie ilor din spa ii adpostite .................................................................................. 129 6.2 Repicarea puie ilor .................................................................................................................... 130 6.3 Recoltarea puie ilor din culturi n cmpul pepinierei ................................................................. 133

PARTEA A III-A MPDURIRI ............................................................................ 140


1. Alegerea i asocierea speciilor lemnoase ....................................................................................... 140 1.1 Considera ii generale ................................................................................................................ 140 1.2 Categorii de terenuri de mpdurit ............................................................................................ 142 1.3 Principii privind alegerea i asocierea speciilor forestiere ........................................................ 144 1.4 Asocierea i amplasarea speciilor lemnoase............................................................................ 147 2. Pregtirea terenului i lucrarea solului pentru instalarea culturilor forestiere ................................. 152 2.1 Pregtirea terenului ................................................................................................................... 152 2.2 Lucrarea solului ......................................................................................................................... 153 3. Instalarea vegeta iei lemnoase prin metoda planta iilor .................................................................. 156

3.1 Avantajele i dezavantajele planta iilor ..................................................................................... 156 3.2 Procedee de plantare................................................................................................................ 159 3.3 Perioada de plantare................................................................................................................. 168 4. Instalarea vegeta iei lemnoase prin metoda semnturilor directe i a butailor ........................... 168 4.1 Avantajele i dezavantajele semnturile directe ..................................................................... 168 4.2 Procedee de semnare............................................................................................................. 170 4.3 Perioada de semnare.............................................................................................................. 172 4.4 Instalarea vegeta iei forestiere prin butai ................................................................................ 173 5. ngrijirea culturilor forestiere ............................................................................................................ 174 5.1 Dinamica dezvoltrii culturilor de la instalare pn la constituirea strii de masiv ................... 174 5.2 Lucrri privind evaluarea reuitei culturii................................................................................... 176 5.3 ngrijirea culturilor de la instalare pn la constituirea strii de masiv...................................... 180 6. mpduriri n Lunca Dunrii i luncile rurilor interioare .................................................................. 192 6.1 Caracterizarea Luncii i Deltei Dunrii ...................................................................................... 192 6.2 mpduriri n Lunca Dunrii ....................................................................................................... 194 7. Reconstruc ia arboretelor degradate, slab productive .................................................................... 196 7.1 Generalit i ................................................................................................................................ 196 7.2 Cauzele apari iei arboretelor degradate.................................................................................... 197 7.3 Apari ia fenomenului de uscare anormal a pdurilor .............................................................. 197 7.4 Procedee de reconstruc ie ecologic a arboretelor degradate ................................................. 198 8. mpduriri n condi ii extreme .......................................................................................................... 202 8.1 Considera ii generale ................................................................................................................ 202 8.2 mpdurirea terenurilor erodate de ap .................................................................................... 204 8.3 mpdurirea terenurilor nisipoase.............................................................................................. 208 8.4 mpdurirea terenurilor fugitive ................................................................................................. 211 8.5 mpdurirea terenurilor srturate............................................................................................. 211 8.6 mpdurirea terenurilor expuse nmltinrii............................................................................. 213 9. Perdele forestiere de protec ie ........................................................................................................ 215 9.1 Defini ii. Clasificri ..................................................................................................................... 215 9.2 Func iile perdelelor forestiere.................................................................................................... 216 9.3 Tipuri de perdele forestiere de protec ie ................................................................................... 216 Lista subiectelor pentru examen i colocviu........................................................................................ 220 Bibliografie recomandat..................................................................................................................... 222

Partea I Semin e

1. Evolu ia concep iilor cu privire la instalarea artificial a vegeta iei lemnoase 1.1 Oportunitatea regenerrii pdurilor Pdurea reprezint o surs natural de bunuri, foloase i servicii de o deosebit importan pentru om i societate. Importan a i valoarea acesteia e sporit de faptul c fa de alte resurse naturale ca petrolul, gazele naturale, crbunii etc., pdurea este caracterizat de capacitatea de a se reproduce, ca urmare a unui proces natural de rennoire a genera iilor de arbori. Permanen a pdurilor, n scopul receptrii continue a beneficiilor izvorte din func iile de produc ie i protec ie atribuite, presupune o perpetu nnoire a biocenozei forestiere la nivelul indivizilor. Via a limitat, dei ndelungat, a arborilor determin o nlocuire treptat a acestora pentru ca biocenoza n ansamblul ei s-i pstreze, ntre anumite limite, structura n scopul realizrii func iilor sale. Aadar, via a pdurii ca ntreg nu este determinat de durata de via a elementelor ce o compun. Rennoirea n cazul ecosistemelor forestiere este un produs natural, dictat de legile firii, ce se produce continuu sau periodic. Similar acestui proces, n pdurea cultivat vorbim despre regenerarea arboretelor, care presupune nlocuirea arborilor ajuni la o anumit vrst, ce se extrag prin tiere, cu exemplare tinere ob inute prin procese generative (din smn ) sau vegetative (din lstari, drajoni sau butai). Procesul de nlocuire a vechii genera ii de arbori printr-una nou, tnr, poart numele de regenerare. Regenerarea deriv din proprietatea fundamental, general a lumii vegetale i animale de autoreproducere. Avnd n vedere importan a regenerrii arboretelor, trebuie ca silvicultorul s ac ioneze cu maxim responsabilitate n vederea conducerii acestui proces deoarece acesta condi ioneaz existen a arboretului i implicit realizarea eficient a func iilor sale. Momentul acesta, de maxim importan n via a pdurii, trebuie pregtit cu mult grij i presupune analize atente att n ceea ce privete caracteristicile i exigen ele speciilor cu care se lucreaz ct i n ceea ce privete nsuirile sta iunii care va asigura suportul fizic al regenerrii. Ac iunea de regenerare nu presupune n mod neaprat interven ia uman. n pdurile virgine acest proces s-a derulat i se deruleaz n mod natural, sub influen a exclusiv a factorilor naturali. Regenerarea se produce n acest caz n mod arbitrar, neregulat n timp i spa iu, n func ie de apari ia unor condi ii favorabile. Procesul se desfoar lent, extinderea vegeta iei forestiere e ntmpltoare, la fel ca i structura din punct de vedere al compozi iei i consisten ei.

Evolu ia unui arboret este dictat la un moment dat de dou procese ce se deruleaz concomitent i oarecum antagonic: un proces negativ de slbire fiziologic a elementelor mature i un altul pozitiv, de instalare i ulterior de dezvoltare a unor noi semin iuri. Prin urmare, premisele declanrii procesului de regenerare natural sunt asigurate de apari ia semnelor de slbire fiziologic a pdurii, combinat cu procesul de fructifica ie al arborilor. Studiul regenerrii n pdurea virgin permite decelarea legit ilor dup care se realizeaz regenerarea n condi ii naturale. Cunoaterea acestor legit i naturale ghideaz silvicultorii n ac iunea de regenerare a pdurii cultivate n direc ia unei aplicri corecte a diverselor metode utilizabile. Acest lucru nu presupune imitarea modului de regenerare al pdurii virgine n pdurile cultivate, ci desprinderea unor concluzii cu valabilitate general care s ajute specialitii forestieri n ac iunea lor de perpetuare a genera iilor de arbori. Modul de ac iune al naturii de foarte multe ori contravine intereselor silvicultorului care dorete ca acest proces s se realizeze ct mai repede, ct mai uniform i cu o reuit ct mai bun. De aceea, n cazul pdurii cultivate, ac iunea aleatoare a naturii e nlocuit cu interven ia contient, planificat i sistematic a silvicultorului. Interven ia specialistului presupune determinarea momentului i modalit ii de ntrerupere a produc iei arboretului btrn, concomitent cu adoptarea unor msuri care s favorizeze instalarea i dezvoltarea noii genera ii. Dirijarea procesului de regenerare impune reglarea desfurrii n timp a acestuia prin lichidarea arboretului btrn ntr-un ritm impus de cerin ele dezvoltrii semin iurilor instalate crora trebuie s li se asigure condi ii optime de lumin, cldur i umiditate. Dup cum spunea i N. Constantinescu (1973), regenerarea n pdurea cultivat nceteaz a mai fi un proces pur natural. n cazul pdurii cultivate trebuie subliniat faptul c regenerarea nu se mai produce n urma eliminrii ca i proces natural, ci este o consecin fireasc a unui proces artificial: exploatarea. n pdurea cultivat deosebim dou tipuri de interven ii n ceea ce privete regenerarea: regenerarea pe cale natural i regenerarea artificial. Regenerarea natural presupune ob inerea n urma dirijrii tierilor de exploatare a unei noi genera ii din smn a diseminat de arbori sau vegetativ din lstari sau drajoni. Se poate totui eviden ia c ceea ce numim regenerare natural n pdurea cultivat este un proces influen at puternic de om, dirijat de acesta (N. Constantinescu, 1973). Denumirea de regenerare natural e o simpl conven ie care subliniaz asemnarea cu procesul natural de regenerare arboretelor. Antropizarea acestui proces este ns evident prin dirijarea de o manier convenabil a regenerrii din punct de vedere temporal (privitor la momentul n care se realizeaz), spa ial (privitor la loca ie i modul n care avanseaz), compozi ional

10

etc. Silvicultorul este parte activ a acestui proces prin efectuarea unor lucrri de stimulare a fructifica iei, de favorizare a instalrii i dezvoltrii semin iului, de favorizare a anumitor specii sau de eliminare de la regenerare a altora. Regenerarea n pdurea cultivat se diferen iaz de regenerarea n pdurea virgin att prin ritm ct i prin calitatea arboretului ob inut. n cele mai multe cazuri productivitatea arboretelor din pdurea virgin este inferioar celei din arboretele pdurii cultivate, iar sortimentele de lemn ob inute nu corespund de cele mai multe ori nevoilor economice ale societ ii. Apar situa ii n care, din diverse motive, regenerarea natural nu este posibil sau nu este avantajoas din punct de vedere economic, caz n care se recurge la cealalt modalitate de regenerare a pdurii cultivate: regenerarea artificial. Aceasta presupune instalarea unui nou arboret cu material de reproducere procurat din alte loca ii, produs dup o tehnologie specific. Instalarea se poate face artificial prin semnturi directe (cu semin e recoltate din baze seminologice), prin planta ii (cu puie i produi de regul n pepiniere) sau prin butiri directe. Capacitatea natural a arborilor de a se reproduce conduce la ideea fireasc potrivit creia, n mod normal, perpetuarea pdurilor se asigur prin regenerarea natural. n acest context, regenerarea artificial apare ca o ac iune de refacere a unui dezechilibru provocat de diverse calamit i naturale sau de interven ii antropice neinspirate i pgubitoare. n multe cazuri impactul dezgolirii unor mari suprafe e (din dorin a de a concentra tierile) a condus la nlocuirea regenerrii naturale cu cea artificial. N. Rucreanu (1962) sus inea c parcheta ia reprezint o metod de amenajare cu totul necorespunztoare, [] exclus. Totui regenerarea artificial nu este doar consecin a exploatrii n general, ci este de multe ori consecin a efectelor negative ale unei exploatri nera ionale. Extragerile concentrate, reducerea puternic a consisten ei, n elenirea solului, nmltinarea, vtmarea semin iului natural sau chiar imposibilitatea dezvoltrii acestuia au condus treptat la folosirea regenerrii artificiale drept unic mijloc de regenerare a anumitor arborete. innd cont de toate cele prezentate mai sus, se poate eviden ia faptul c procesul de regenerare a pdurilor, n general, constituie un el n sine, ce implic un efort sus inut din partea specialitilor silvici i de a crui reuit se leag ateptrile i nevoile societ ii umane i desigur nsi existen a i continuitatea n timp a pdurii. Regenerarea se impune astfel ca o condi ie a continuit ii, ca o veritabil legtur ntre genera ii succesive de arbori.
(Palaghianu, C. Procedee i tehnici de regenerare artificial, Suceava, 2003)

pentru c posibilitatea pe suprafa

oblig la tieri rase. n aceste condi ii regenerarea pe cale natural este practic

11

1.2 Evolu ia conceptelor legate de regenerarea arboretelor Evolu ia societ ii omeneti a fost n mod evident influen at de existen a pdurilor. La nceput se putea vorbi despre o rela ie ntre om, ca individ, i pdure, urmnd ca apoi aceast rela ie s se maturizeze i s evolueze n rela ia dintre societate i pdure. Aceast trecere a pdurii de la obiect al interesului primar individual la statutul de resurs natural regenerabil de interes public a cunoscut numeroase etape ce vor fi eviden iate n rndurile de mai jos. Primele interac iuni ntre om i pdure nu vizau n mod prioritar ob inerea de material lemnos ci erau axate pe un consum al produselor accesorii ale pdurii. Omul primitiv folosea pdurea ca pe un mijloc de a-i procura hrana (fructe, animale). Dezvoltarea ulterioar a societ ii a fcut ns ca pdurea s fie supus primelor presiuni. Expansiunea terenurilor agricole, nevoia de terenuri de punat n cazul creterii animalelor, apari ia oraelor i a re elelor de drumuri, dezvoltarea naviga iei reprezint fenomene ce au determinat primele defriri masive. n func ie de nevoile locale, oamenii extrgeau arborii care corespundeau dimensional sau calitativ intereselor curente, fr a manifesta nici un interes pentru opera ia de regenerare a pdurii. n cazul n care extragerile de material lemnos erau relativ dispersate i reduse din punct de vedere cantitativ pdurea se regenera n mod natural, fr nici un ajutor uman. Procesul de regenerare era caracterizat printro dinamic aleatoare n timp i n spa iu. n acest stadiu se poate vorbi despre un aa-zis grdinrit primitiv, ce nu constituie nc un mod de gospodrire dar reprezint primul mod de folosire al pdurii ca resurs de material lemnos. De altfel, acest prim mod de folosire a fost ndelung utilizat pn n secolele XV-XVI sau chiar pn n timpurile moderne n unele zone. n urmtoarea etap, evolu ia social i economic a umanit ii a determinat o cretere a consumului de lemn. Lemnul era privit deja ca un produs, ca o marf, ceea ce a determinat extrageri intensive, concentrate ce au condus la efecte negative neateptate: nmltinarea sau n elenirea solului, rrirea excesiv a unor zone, afectarea regenerrii naturale prin distrugerea semin iurilor sau crearea unor condi ii improprii dezvoltrii acestora. n multe din rile europene situa ia pdurilor a fost agravat i de un punat intens sau de o extindere agresiv a zonelor destinate agriculturii. Degradarea rapid i accentuat a pdurilor accesibile a condus chiar la dispari ia unor zone ntinse de pdure. Efectele degradrii pdurilor, ca de altfel i dezvoltarea economic rapid, au determinat confruntarea rilor europene cu o lips a lemnului. Pentru prima oar societatea uman a realizat c pstrarea suprafe elor mpdurite este o condi ie esen ial n asigurarea continuit ii pdurii ca resurs

12

economic. n aceast perioad apar primele reglementri cu caracter de gospodrire a pdurilor care nu urmreau s asigure regenerarea ci erau mai degrab axate pe restric ionarea exploatrilor. Aceste prime reglementri au limitat evolu ia procesului de degradare dar nu au rezolvat problema asigurrii continuit ii pdurii. Primele idei privind regenerarea pdurilor au aprut n Europa, unde dezvoltarea economic din secolele XVII-XVIII a determinat confruntarea, de altfel inevitabil, cu o criz a lemnului, ce impunea solu ii rapide. Abia atunci s-a sesizat diferen a ntre lemn ca i resurs regenerabil i celelalte resurse naturale neregenerabile. n urma unei oarecare experien e forestiere, s-a realizat c pdurea dispune de o caracteristic excep ional i anume capacitatea de regenerare. Astfel s-au cristalizat cteva principii care vizau direct regenerarea pdurilor n scopul asigurrii continuit ii acestei resurse naturale deosebite. Aceste principii s-au conturat treptat, n baza observa iilor empirice ale fenomenelor ce au loc n urma exploatrii unei pduri. A fost sesizat capacitatea de regenerare natural vegetativ a unor specii ceea ce a dus la folosirea unui prim regim de gospodrire- regimul crngului. Efectele negative ale tierilor n crng au fost observate i s-a trecut la nlocuirea unor cioate epuizate cu exemplare ce proveneau din smn care s permit ob inerea de lemn gros i s contribuie la realizarea unei regenerri mixte din lstari i din smn . Ulterior, dorin a de a asigura continuitatea produc iei a marcat apari ia modului de exploatare n parchete anuale prin tieri rase. Acest pas a determinat folosirea regimului de codru care presupunea rezolvarea problemei regenerrii prin alte mijloace dect pe cale vegetativ. Regenerarea suprafe elor se realiza fie natural, prin pstrarea unor seminceri, fie artificial prin instalarea arboretului prin semnturi sau planta ii. Experien a acumulat n aceste opera ii au determinat chiar aplicarea unor tipuri de regenerare sub masiv. nceputul secolului al XVIII-lea a gsit deja bine conturate principiile exploatrii i regenerrii pdurilor, principii concretizate n unele cazuri n diverse reglementri ale vremii - Ordonan a lui Colbert din 1669 din Fran a sau diverse alte reglementri regionale n Germania. Lucrrile i cercetrile lui Tristan de Rostaing i Varenne de Fenille n Fran a sau ale lui Hartig n Prusia sunt deschiztoare de noi orizonturi i au marcat nceputuri timide ale silviculturii ca tiin . Pn atunci se eviden iase strnsa legtur dintre regenerare i exploatare, cele dou procese considerndu-se dou componente ale aceluiai sistem. Se acceptase faptul c tehnicile de regenerare trebuie s in cont pe ct posibil de eficien a 13

exploatrii iar aceasta din urm s se deruleze n func ie de mersul regenerrii. Munca specialitilor forestieri de la sfritul secolului al XVIII-lea i nceputul secolului al XIX-lea a introdus un nou element n rela ia dintre regenerare i exploatare, i anume lucrrile de conducere i ngrijire. Astfel s-a ncercat realizarea de sisteme integrate de gospodrire a arboretelor care s ofere solu ii complete practicii silvice. Aceast evolu ie a fost determinat att de interesul societ ii n maximizarea produc iei de lemn ct i creterea interesului privind calitatea lemnului. Eforturile privind elaborarea i chiar implementarea unor concepte cu referire direct la regenerarea arboretelor a unor cercettori merit ndeosebi amintite. Astfel, n 1791, G. Hartig impunea ca modul de regenerare a arboretelor s se realizeze prin aplicarea tierilor succesive. La nceputul secolului al XIX-lea, H. Cotta propunea un sistem de avansare a regenerrii care prin distribu ia tierilor n timp i spa iu s asigure o structur normal. Ulterior, influen a i de G. Hartig i H. Cotta, silvicultorii francezi B. Lorentz i V. Parade dogmatizeaz tratamentul codrului regulat cu tieri succesive pe care l numesc la methode de reensemencement natural et des eclaircises periodiques. Ei recomand pstrarea unei consisten e strnse care s evite n elenirea solului i instalarea semin iurilor nainte de tierile de regenerare. Perioada secolului al XIX-lea a fost una deosebit de prolific n apari ia de noi idei i concepte cu privire la regenerarea pdurilor i n general cu privire la gospodrirea arboretelor, experien a silvicultorilor fiind lrgit de nenumratele metode aplicate n care s-au ob inut rezultate mai mult sau mau pu in convingtoare. La baza dezvoltrii unor metode de regenerare au stat i noile concep ii economice ale respectivei perioade. Astfel, efecte deosebit de nefavorabile asupra gospodririi pdurilor a avut concep ia economic privind renta maxim a solului. Potrivit acestei concep ii terenul reprezint un mijloc de produc ie ce trebuie s genereze o rent maxim. Aceast idee ncuraja cultivarea de specii repede cresctoare care s necesite un minim de cheltuieli de ngrijire i care s permit recoltarea ct mai rapid. n Germania acest mod de gospodrire a pdurilor a fost utilizat un timp, beneficiind i de justificarea sa prin sistemul economic bazat pe exploatabilitatea financiar descris de F. Judeich n 1871. Acest sistem a condus la o gospodrire a pdurilor ce utiliza ca mod de exploatare tierile rase urmate de o regenerare artificial a arboretelor. Pentru a putea folosi acest sistem se utilizau ca specii de cultur molidul i pinul, extinznduse cultura lor n arborete pure. Deceniile ce au urmat au eviden iat consecin ele negative ale unei astfel de gospodriri defectuoase asupra productivit ii i stabilit ii pdurilor. O reac ie violent mpotriva acestor concep ii de gospodrire a avut-o K. Gayer, ce a promovat ideea respectului fa de legit ile naturale n practica

14

forestier. K. Gayer a concretizat aceste idei n conceperea unui nou sistem de regenerare: regenerarea prin tieri cvasigrdinrite. Anii ce au urmat au marcat i apari ia altor metode sau a unor variante, procedee sau pur i simplu mbunt iri ale metodelor existente deja. Experien a silvicultorilor s-a mbog it n mod continuu, pdurea fiind privit n prezent nu doar ca o resurs natural exploatabil ci ca un obiectiv de maxim importan a crei perpetuare n timp i spa iu e vital pentru societatea uman. Regenerarea pdurilor nu mai e considerat drept o consecin a ac iunii de exploatare ci reprezint o preocupare major a silvicultorilor ce dispune de o fundamentare teoretic i metodologic i este rezultatul eforturilor ndelungate ale practicii i cercetrii tiin ifice n acest domeniu. Metodele de regenerare ale pdurii cultivate sunt n mod normal derivate din observa iile asupra modului de regenerare n pdurea virgin dar au evoluat i s-au diversificat n func ie de natura pdurii cultivate, de progresul tiin ific i tehnic, de experien a i profesionalismul silvicultorilor. Concep iile privitoare la regenerarea arboretelor au suferit modificri n decursul timpului i chiar n aceeai perioad au variat de la o regiune la alta n func ie de stadiul dezvoltrii sociale i economice i de gradul de dezvoltare a tiin elor silvice, complexitatea acestor concep ii fiind i rezultatul nevoilor societ ii.
(Palaghianu, C. Procedee i tehnici de regenerare artificial, Suceava, 2003)

1.3 mpduriri i rempduriri executate n Romnia


mpduriri i rempduriri executate pn la sfritul secolului al XVIII-lea

Ac iunea de mpdurire, respectiv rempdurire este relativ rar, ea nefunc ionnd n antichitate i evul mediu dect sporadic, nici chiar n rile ci silvicultur avansat. Abia n secolul al XIX-lea, cnd s-au constatat efectele dezastruoase ale despduririlor din bazinul Mediteranei, Rinului, Rhonului, specialitii au nceput s militeze pentru reinstalarea sau instalarea artificial a vegeta iei forestiere. Primele planta ii pe teritorii foarte ntinse- peste un milion de hectare s-au efectuat n sudvestul Fran ei, n regiunea Landes, folosindu-se puie i de pin maritim. Sporadic s-au fcut planta ii, semnturi i butiri directe pentru ob inerea unor grupuri de arbori sau arbuti dar pe suprafe e reduse. Denumirile de pdurar i de brniter, amintite documentar n Transilvania n secolul al XII-lea i respectiv n Moldova, n secolul al XIV-lea erau atribuite persoanelor ce aveau ca sarcin numai paza pdurilor, nu i regenerarea lor. Primele lucrri de mpdurire pe teritoriul rii noastre par a fi vestitele , trei la numr, situate aproape de Botoani, Cotnari i Roman, care au fost semnate n

15

timpul domnitorului tefan cel Mare ( 1457- 1504), dup btlia de la Codrii Cosminului (Giurescu, 1975). n Transilvania, primul document cunoscut prin care se recomand cultivarea pdurilor n scopul satisfacerii nevoilor de consum l constituie instruc iunile contelui , date n 1683 ispravnicului de pe moia lui din Snpetru de Cmpie (jud. Cluj). Contele preconiza plantarea a minimum 3000 slcii/ an (1946). n Instruc iunile forestiere din 11 aprilie 1775, Comisia Comercial a Principatului Ardealului, recomanda salcmul celor care doreau s cultive specii cu creteri rapide, a crui instalare se putea face, dup cunotin ele vremii, prin nsmn ri ori prin aezarea n pmnt a rdcinilor tinere sau prin butire (Sabu, 1946). Instruc iunile recomandau ca punerea n valoare a terenurilor sterile, neproductive a rpilor, a terenurilor mocirloase s se fac prin mpr irea acestor terenuri ntre locuitori i prin impunerea mpduririlor cu slcii. Marginile an urilor care despr eau propriet ile agricole trebuiau plantate cu garduri vii de Dat fiind lipsa de lemne din regiunile srace n pduri, Instruc iunile au prevzut oportunitatea mpduririi versan ilor nordici ai dealurilor i mun ilor din ntreaga Transilvanie cu stejar, gorun, eventual alte specii cu creteri rapide, deoarece pe asemenea terenuri, culturile agricole nu ddeau rezultate. Noile pduri ar fi compensat n parte dispari ia punilor prin frunzarele produse. Pentru acoperirea nevoilor de , Instruc iunile recomandau folosirea , publicndu-se chiar o lucrare de popularizare a cunotin elor privind cultura acesteia. Era ns indicat specia Cotinus coradia, ntruct aceast specie ar fi superioar speciei Cotinus coggygria, cultivat n Valahia, de unde ardelenii importau coaja i scoar a. n Banat, n anul 1743 instruc iunile date de Waldfortner, primul inspector ef silvic al regiunii, prevedeau msuri n domeniul mpduririlor din regiunile de es, lipsite de pduri, din sudul e estul Banatului, precum i n lunca Dunrii i a , adic a acelor inuturi n care interese strategice reclamau crearea pdurilor de protec ie pentru aprarea grani elor. n instruc iunile sale, Woldfortner accentueaz importan a sta iunii n cultivarea pdurilor forestiere, subliniidu-se c specia prefer un anumit tip de sol pe care se dezvolt, n func ie de gradul de umezeal, de natura substan elor minerale i de con inutul n argil sau n nisip al solurilor. De asemenea, sunt fcute recomandri cu privire la metoda de mpdurire (nsmn ri, planta ii sau butiri directe). n cazul semnturilor trebuie s se in seama de trei factori: calitatea semin elor, terenul n care seamn i timpul cnd se face semntura. De asemenea, se precizeaz perioada de recoltare a semin elor diferitelor specii, pstrarea peste iarn a acestora (ghind, jir); se men ioneaz necesitatea pregtirii 16

terenului pentru planta ii, vrsta puie ilor ap i de plantat etc. Prin precizrile fcute n aceste instruc iuni, Sabu (1946) afirma c n Banat s-au executat la jumtatea secolului al XVIII-lea primele mpduriri tiin ifice din cuprinsul Imperiului austriac i tot aici a luat fiin una din gospodriile silvice, model al acestui imperiu. n 1743 s-au plantat de-a lungul Tisei 21000 puie i de diferite specii, care la nceput s-au dezvoltat bine, dar din cauza punatului abuziv i a incendiilor, arboretele create s-au ruinat n parte. n anul 1760, n instruc iunile elaborate cu privire la exploatarea i regenerarea pdurilor afectate societ ilor miniere, de prelucrarea fierului i a cuprului, administra ia din Banat este obligat s depun n fiecare an cte pentru lucrrile de mpdurire (Sabu, 1946). Dei suma era modest fa de ntinderea suprafe elor ce trebuiau mpdurite, se eviden ia pentru prima dat n istoria economiei silvice c pentru a se reface pdurile distruse sunt necesare investi ii.
Evolu ia interven iilor de instalare artificial a vegeta iei lemnoase n perioada 1781-1918

Primele legiuiri cu privire la executarea lucrrilor de mpduriri pe teritoriul rii noastre dateaz din perioada modern. Astfel, n Transilvania, prin Ornduiala pdurilor Principatului Ardealului din 1781, erau date, printre altele, i instruc iuni detaliate privind instalarea speciilor lemnoase, inclusiv de refacere a arboretelor. Sunt indicate perioadele i metodele de semnare direct i planta ii; se face o descriere a fructelor (semin elor) de fag, stejar, carpen, tei, plop, mesteacn .a., se recomand procedee de extragere din conuri de rinoase a semin elor, terenurile mltinoase trebuiau canalizate i astfel uscate de nmol i trestie, n locul lor introducndu-se, spre binele obtesc, plop i anin. Pentru a realiza mai uor planta iile, pepinierele trebuiau asortate cu puie i de specii diferite din care apoi, la cerere, s se ofere puie i gratuit. Dac o pdure a fost n aa msur brcuit, nct nu mai merit a purta numele de pdure, trebuie tia i i restul arborilor rmai n picioare, iar atunci cnd se constata lipsa de pduri se vor planta altele dup normele prescrise. Cnd n afar de foloasele materiale se urmrete i decorul prin crearea de poteci de agrement n pduri, asemenea poteci se pot ob ine plantndu-se puie i de fag i stejar la o distan egal, iar pentru a-i apra de vnt, pn s creasc mari, se planteaz n jurul lor i alte specii (extras din Ornduiala pdurilor Prin ipaului Ardealului, Sabu, 1946). n anul 1786, n Bucovina, Pravila de codru sau Ornduiala de pdure, con ine directive de cultur silvic, dup cum pdurea era populat numai cu rinoase sau compus din arborete de foioase amestecate cu rinoase. Pentru crearea pdurilor pure de rinoase n locul celor tiate, ordonan a recomand scoaterea cioatelor i mobilizarea solului cu plugul, nsmn area 17

urmnd a se face n pmnt bine pregtit, preferndu-se semnturile artificiale n locul regenerrii naturale din smn , considerat ca ceva nesigur (Sabu, 1946). Pentru regenerarea speciilor de foioase, ordonan a recomand s se lase cioate tinere pentru lstrit, solul dintre acestea urmnd s fie mobilizat i nsmn at cu specii de rinoase sau alte foioase. Sunt recomandri cu privire la colectarea semin elor speciilor lemnoase, pstrarea i semnatul acestora (Sabu, 1946). n anul 1792, n Moldova i ara Romneasc, Aezmntul lui Alexandru Moruz pentru pduri, i dumbrvi interzice tierea. Din punct de vedere al culturii pdurilor, pravila dispune ca stpnii care nu au pduri pe moie pot solicita permisiunea de a scoate stenii de pe moii la arat i semnat de ghind, iar unde vor fi ciritei care ar mpiedica dezvoltarea semin iurilor, s-i ndeprteze i s degajeze tineretul (Sabu, 1946). Rezult deci c primele recomandri cu privire la executarea lucrrilor de mpdurire pe teritoriul rii noastre dateaz din secolul al XVIII-lea. Dei nu au dect o importan istoric, ele reprezint un adevrat progres pentru acea perioad, dovedind preocupri de folosire a unor tehnici valabile i n prezent privind instalarea artificial a vegeta iei forestiere. n secolul al XIX-lea, n urma intensificrii exploatrii pdurilor, cunotin ele n domeniul mpduririlor se mbog esc, elaborndu-se instruc iuni n legtur cu caracteristicile, colectarea, i pstrarea semin elor speciilor forestiere, culturi n pepiniere, inclusiv mecanizarea lucrrilor din domeniul mpduririlor. n anul 1840, K. Mihalik , profesor la Iai, public o lucrare n care, pe lng studiul privind starea pdurilor din Moldova, sunt prezentate ndrumri detaliate cu privire la recoltarea i prelucrarea conurilor de rinoase, pregtirea semin elor pentru semnat, instalarea i ngrijirea culturilor n pepinier i plantarea diferitelor specii n func ie de condi iile sta ionale. n anul 1852 s-au executat primele mpduriri pe suprafe e extinse (circa 25000 ha) pentru fixarea nisipurilor mobile de la Bileti (sudul Olteniei). Ac iuni oficiale de mari propor ii au loc n timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, dup Unirea Principatelor. Astfel, n primvara anului 1860, Consiliul de Minitri a aprobat un proiect de lege prin care se hotrte ca, pe toate moiile mnstireti ale institu iilor publice i ale statului din jude ele Ialomi a i Brila s se delimiteze cte un hectar de teren pentru fiecare locuitor, care s fie obligat s-l are i s-l semene cu ghind i apoi s se ngrijeasc s creasc pdurea. Ulterior, urma ca dou porr ii din venitul pdurii s revin proprietarului, iar o treime locuitorului care a creat acea pdure. Legea ns nu a fost pus n aplicare. (Ivnescu, 1972). Tot n anul 1860, comisiile pentru mbunt irea strii agriculturii fac, printre altele, urmtoarele propuneri: 18

locuitorii jude ului Brila s fie obliga i s planteze fiecare n grdina sa (probabil terenul agricol) cte 50 exemplare salcie sau alt specie repede cresctoare, ca de exemplu dudul; guvernul s ia msuri pentru plantarea de pduri pe cmpul Brganului; s se pregteasc studii pentru plantarea diferitelor specii n jude ul Bacu; s se introduc n jude ele Tutova i Flciu duzi pentru cultura viermilor de mtase (Ivnescu, 1972). n 1864, se amenajeaz primele trei pepiniere mari de cte 50 ha n jude ele Brila, Iai i Ismail (ultimul n Basarabia) i dou de cte 25 ha la Giurgiu i n Brgan, iar n 1884, una la Pscu-Tunari i alta la Ciuperceni, ambele n Oltenia. n anul 1864 se nfiin eaz un inspectorat general agricol cu doi inspectori care, printre altele, aveau i sarcina de a cerceta tot ce privete plantarea cu pdure a locurilor sterpe i urmau s viziteze o dat pe an colile de agricultur, model i pepinierele forestiere artnd c i puie i s-au scos anual pentru planta ii n ar, aspecte ce nu sau concretizat din lips de fonduri (Giurescu, 1972). n perioada 1860- 1870 s-au executat mpduriri la Deva, ntre anii 1872- 1878 la Ptulele i Dincea, iar ntre anii1886- 1898 la Sadova, toate pe nisipurile mictoare din sudul Olteniei. n anul 1886 au nceput i n Dobrogea lucrri de mpdurire pe o suprafa de ha. Aceste ac iuni au fost, n parte, consecin a numeroaselor articole publicate n Revista Pdurilor cu privire la necesitatea mpduririlor i modul de executare. Este un mare merit al silvicultorilor din acea perioad care s-au strduit i n mare msur au reuit s adapteze tiin a i practica culturilor forestiere la realit ile spa iului geografic al rii (Negru iu, F. .a., 1999). Importan a acordat problemelor de mpdurire se reflect i prin nfiin area n anul 1889 a Serviciului de mpduriri i corec ia toren ilor. n Bucovina, n anul 1893 func iona o usctorie de conuri de molid la Frasin i pn n 1897 s-au mai nfiin at nc patru. n Moldova, la Bicaz, se construiete o usctorie de conuri n 1894, prima din Principatele romne. Alte lucrri de mpduriri efectuate spre sfritul secolului al XIX-lea sunt: planta iile de pin i stejar din jude ul Braov, planta iile de molid, brad, duglas, larice, pin, executate n vestul rii, n Bacu (Ocolul silvic Fntnele), n Bucovina. Planta iile cu specii exotice efectuate la nceputul secolului al XX-lea au constituit un material deosebit de pre ios pentru cunoaterea comportrii unor specii exotice n condi iile sta ionale ale rii noastre. Constatndu-se c tratamentele bazate pe regenerarea natural nu conduc ntotdeauna la rezultate favorabile s-a recurs la adoptarea tierilor rase la molid, 19

urmate de instalarea noului arboret prin rempdurire (Danielescu, 1894, citat de Damian, I., Negru iu, F., 1978). ntr-o conferin sus inut la Societatea Progresul Silvic, n anul 1908, silvicultorul Al. Lazurian fcea propuneri interesante n legtur cu introducerea speciilor mai valoroase n pdurile de fag, propuneri care reprezentau concep ii ce nu difer prea mult de cele actuale cu privire la nnobilarea fgetelor.
Preocupri privind instalarea artificial a pdurilor n perioada 1918-1948

Dup formarea statului na ional unitar romn (1918) se remarc tendin a de introducere a unor metode i tehnici de lucru unitare n domeniul mpduririlor care i-au gsit aplicarea mai ales n pdurile statului. Ac iunea de rempdurire, refacerea pdurilor sau mpdurirea unor noi suprafe e s-a desfurat pe ansamblu ntr-un ritm nesatisfctor. Astfel, ntre anii 1920-1929 sau mpdurit 91000 ha, adic, n medie, mai pu in de 10000 ha/an. Suprafa a medie mpdurit a crescut n perioada urmtoare. De exemplu, n anul 1934, s-au rempdurit n zonele exploatate din bazinele Tisei, Someului, Criurilor, Mureului, Caraului, Nerei peste 19000 ha, folosindu-se aproximativ 64 milioane puie i rinoase, ob inu i din 1340 kg semin e extrase din 8136 hl conuri (Negru iu, F. .a., 1999). n intervalul 1938- 1944 s-au mpdurit n total 185000 ha, adic o suprafa medie anual de 26000 ha (Chiri . a., 1981). Pe baza datelor Direc iei centrale de statistic (Chiri . a., 1981) ntre anii 19341938 existau n pdurile statului circa 110000 ha neacoperite cu pdure, suprafa a despdurit din ntregul fond forestier apreciindu-se a fi n jur de 500000 ha, situa ia agravndu-se n timpul celui de-al doilea rzboi mondial. S-au nregistrat totui unele rezultate pozitive n domeniul semin elor forestiere. Astfel, n anul 1929, apar la Bucureti primele lucrri referitoare la controlul semin elor agricole i forestiere i la regulile interna ionale pentru controlul acestorar. Din 1933, odat cu nfiin area Institutului de Cercetri i Experimentri Forestiere, silvicultorii-cercettori sau cu bogat experien n produc ie ncep s efectueze numeroase lucrri experimentale, rezultatele fiind publicate n Revista pdurilor i/ sau aplicate n produc ie. Iuliu Moldovan, n anul 1934, public procedee pentru recoltarea i conservarea semin elor. C. Chiri , n 1936 atrage aten ia asupra importan ei provenien ei semin elor forestiere utilizate n lucrrile de mpdurire, recomandnd folosirea celor indigene. n aceast perioad se ntreprind primele cercetri asupra nsuirilor biometrice ale semin elor forestiere (Petcu i Rdulescu), rezultate care au servit la elaborarea standardelor din anul 1951.

20

S-au continuat preocuprile privind nfiin area pepinierelor permanente i/ sau volante, astfel c n anul 1936 pu ine erau ocoalele de stat care nu aveau pepiniere cu suprafe e de la c iva ari (cele volante) pn la 4-5 ha (cele permanente). Au fost nfiin ate alte 275 pepiniere, n suprafa de 302 ha, din care 170 ha erau ocupate cu semnturi i 132 ha cu i se produceau aproximativ 72 milioane puie i, din care 48 milioane rinoase. Suprafa a pepinierelor a ajuns, n 1938, la 1540 ha. Lucrrile de refacere a pdurilor degradate, din punct de vedere al compozi iei sau desfurat sporadic n pdurile statului, mai ales n zona de cmpie. Printre primele lucrri sunt men ionate cele de refacere a arboretelor provenite n urma degradrii leaurilor de cmpie, efectuate n anii 1920- 1921 n pdurile statului din Balta Neagr i Snagov, apoi n pdurile Ciolpani (lng Bucureti) -1924, 1931, 1936, 1942, Ghermneti (1931) i altele. n aceste pduri, stejarul s-a reintrodus prin semnare direct sau planta ii, n ochiuri de form eliptic sau circular, n coridoare i sub masiv. ncepnd din anul 1935 s/au executat lucrri de substituire a salcmului n mai multe pduri.
Rezultate n domeniul mpduririlor n perioada 1948- 1990

n anul 1948, n cuprinsul fondului forestier erau 700000 ha despdurite i peste 600000 ha pduri degradate i brcuite, la care s-au adugat i alte suprafe e. n anul 1950 erau de mpdurit sau rempdurit 940000 ha din care: 300000 ha terenuri forestiere cu arborete neregenerate ca urmare a exploatrilor, doborturilor de vnt, incendiilor; 480000 ha suprafa efectiv de mpdurit n arborete degradate, slab productive; 160000 ha poieni i goluri. n consecin , ritmul interven iilor cu lucrri de mpduriri i rempduriri s-a accentuat de la 36900 ha n anul 1948 pn la 98400 ha n anul 1953. Pn n anul 1963, cnd au fost mpdurite toate suprafe ele restante, s-au plantat ntre 79600 ha n 1956 i 71500 ha n 1963. n deceniile urmtoare, suprafa a mpdurit anual a fost de minimum 38290 ha n 1987, lucrrile axndu-se n principal pe rempdurirea teritoriilor curent exploatate, completri i n regenerrile naturale, refacerea arboretelor slab productive .a. ndrumrile tehnice editate n 1948, 1953, 1966, 1969, 1977, 1987, instruc iunile i directivele din aceast perioad au fcut numeroase recomandri cu privire la alegerea speciilor n culturile artificiale ale pdurilor pe baze ecologice i economice, au recomandat compozi iile de regenerare, desimea culturilor, pregtirea terenului i a solului, metode de instalare i de ngrijire a puie ilor .a., inclusiv tehnologii de

21

refacere, substituire a arboretelor degradate, brcuite, necorespunztoare din punct de vedere economic. Cercetrile i experimentrile efectuate n aceast perioad au determinat aplicarea pe scar larg, de produc ie a numeroase aspecte men ionate succint n continuare: constituirea arboretelor surse de semin e i transformarea unora dintre acestea n rezerva ii de semin e, ncepnd cu anul 1959; folosirea n cultur a semin elor cu indici calitativi superiori sau cel pu in egali cu cei men iona i n standardele din 1951, reactualizate n anii 1963, 1973, 1983; crearea de livezi semincere pentru unele specii forestiere; aplicarea de noi tehnologii privind recoltarea i prelucrarea fructelor, inclusiv prin utilizarea unor aparate, dispozitive mecanizate, concepute i realizate n ar; utilizarea de metode noi pentru stimularea germina iei semin elor i creterea puie ilor; certificarea i transferul semin elor forestiere, ultimul aspect datnd din anul 1950 i ameliorat de-a lungul anilor, ambele aspecte devenind obligatorii din anul 1978; realizarea a numeroase tipuri de usctorii pentru conurile de rinoase; Realizri s-au nregistrat i n domeniul producerii puie ilor, i anume: s-au constituit pepiniere cu suprafe e mai mari, n care s-au putut aplica planuri de , executarea unor lucrri mecanizate (pregtirea solului, semnarea, ntre inerea culturilor, combaterea duntorilor, ierbicidri, irigarea culturilor, fertilizri, scosul puie ilor . a.); cultura unor specii sensibile sau cu creteri mai mici n spa ii adpostite (solarii n special); stabilirea indicilor calitativi ai puie ilor ap i de a se folosi n planta ii (STAS 1347 din anul 1954, mbunt it n anii urmtori: STAS 5971/66- privind calitatea puie ilor de talie mare . a. De remarcat c n aceast perioad s-au fcut i greeli. Bunoar extinderea rinoaselor n afara arealului natural n dauna unor specii foioase importante din punct de vedere cultural i/sau economic mai ales dup promulgarea legii 1/1976, greeal care s-a ncercat s fie corectat. De asemenea, nfiin area pepinierelor foarte mari cu inten ia de mecanizare aproape a lucrrilor care ns nu a reuit; n schimb, frecvent au fost nclcate prescrip iile cu privire la raionarea transferului de puie i.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2004)

22

2. Particularit ile procesului de fructificare la speciile lemnoase 2.1 Maturitatea plantelor lemnoase n decursul vie ii plantele lemnoase parcurg o dezvoltare progresiv cu caracter ireversibil. Aceast dezvoltare se realizeaz n mai multe etape distincte i anume: etapa embrionar, a tinere ii, a maturit ii i a btrne ii. Etapa (perioada) embrionar ncepe de la realizarea fecunda iei prin unirea unui gamet cu o oosfer, proces ce are loc pe planta mam i dureaz pn la completa dezvoltare a embrionului n smn i matura ia fiziologic a acesteia, cnd devin capabile s germineze. La cele mai multe plante lemnoase aceast etap dureaz doar un sezon de vegeta ie, la alte specii (cer, pini) semin ele ajung la matura ie n anul calendaristic urmtor nfloririi, iar la ienupr se produce n al doilea sau chiar al treilea an de la nflorire. Etapa tinere ii (juvenil) ncepe de la germinarea semin elor i rsrirea plantulelor i se ncheie la apari ia primelor organe de reproducere (flori, fructe). Durata acestei etape este relativ scurt (de la c iva ani pn la zeci de ani), fiind diferit n func ie de specie i factorii externi. Aceast etap este caracterizat printr-o acumulare sus inut de biomas, o mare plasticitate i capacitate de adaptare. De aceea, lujerii sau rdcinile folosite pentru a ob ine noi exemplare pe cale vegetativ prin butai se recolteaz de la exemplare tinere stadial. Etapa maturit ii (a fructifica iei) este cea mai lung i dureaz de la primele fructifica ii ale exemplarelor i pn cnd acestea ajung la nceputul strii de decrepitudine. Sunt specii care n etapa maturit ii nu fructific abundent n fiecare an, identificndu-se o anumit periodicitate a acestui fenomen. n acest interval dintre anii de fructifica ie abundent, se produc totui cantit i mici de fructe, aa numitele stropeli, cnd semin ele au de regul indici calitativi inferiori Etapa btrne ii ncepe de la intrarea arborilor n starea de declin, de uscare pn la decrepitudine (slbiciune excesiv datorat btrne ii naintate), cnd biomasa acumulat prin cretere se reduce, se constat putrezirea ramurilor, a rdcinilor. Din cele prezentate rezult c recoltarea fructelor n scopul ob inerii semin elor utilizate pentru reproducere se poate face numai de la exemplarele ajunse n intervalul de maxim fructifica ie a etapei maturit ii. Speciile lemnoase ajung la maturitate la vrste diferite, determinate de particularit ile ereditare ale acestora i influen ate de factorii mediului.

23

Astfel, fructific la vrste mai mici arbutii, heliofilele, speciile mai pu in longevive i cele care parcurg etapa tinere ii ntr-o perioad mai scurt (salcmul, plopii, slciile, aninii .a.). Dimpotriv, sciadofitele, speciile longevive, cele care n etapa tinere ii au creteri mai mici fructific la vrste mult mai mari (bradul, fagul, cvercineele, .a.). Aceeai specie fructific la vrste mai mici cnd exemplarele sunt izolate ca urmare a spa iului de nutri ie mai mare, a unei coroane mai bogate, mai bine luminate, comparativ cu exemplarele din masiv. ntr-un arboret, exemplarele apar innd aceleiai specii fructific la vrste mai mici dac sunt situate n etajele superioare (predominant, dominant, codominant) comparativ cu arborii domina i. Provenien a influen eaz, de asemenea, vrsta la care arborii fructific. Arborii proveni i pe cale vegetativ (butai, drajoni, marcote sau prin altoire) fructific la vrste mai mici comparativ cu arborii rezulta i din smn . Arborii situa i n optimul climatic fructific la vrste mai mici. Arborii situa i n sta iunile de bonitate superioar fructific, de asemenea, la vrste mai mici. 2.2 Factorii determinan i ai procesului de fructifica ie n ultimul secol i jumtate au fost emise mai multe teorii care explic fenomenul de reproducere sexuat a speciilor lemnoase. n 1863, I. Sachs emitea ipoteza c pentru declanarea procesului de fructificare este nevoie de o substan special, productoare de flori, care se formeaz n frunze i este vehiculat spre vrfurile de cretere, unde se formeaz flori. Astfel, acest ipotez se baza pe rolul determinant al factorilor interni n procesul de reproducere. mpotriva acestei teorii s-a manifestat fiziologul german G. Klebs, care, n 1903, sus inea pe baza cercetrilor proprii c formarea organelor fructifere este rezultanta interac iunii dintre factorii interni i externi de mediu, factorii de mediu (n special lumina) imprimnd procesului de fructificare anumite particularit i. n prezen a luminii are loc fotosinteza, prin care n plant se acumuleaz hidra i de carbon. Astfel, Klebs a emis ipoteza potrivit creia condi ia esen ial pentru apari ia mugurilor florali este raportul dintre glucide i substan ele minerale aflate la un moment dat n plant. Att timp ct n plant domin substan ele minerale absorbite din sol fa de cele sintetizate n procesul de fotosintez, iar raportul C/N se men ine n favoarea azotului, planta nregistreaz acumulri sus inute de biomas. Odat cu intensificarea asimilrii clorofiliene i creterea ponderii substan elor hidrocarbonate (glucide), planta trece n etapa

24

maturit ii, formnd organe fructifere. Teoria lui Klebs a fost considerat ca avnd caracter mecanicist, deoarece reducea ntreaga teorie a dezvoltrii plantelor la valoarea raportului C/N. Cercettorul rus Ursulenko a constatat ulterior pe baza cercetrilor proprii c ponderea azotului proteic din plant i numrul mugurilor florali scad odat cu creterea produc iei de fructe, explicnd slaba fructifica ie sau lipsa acesteia n anul urmtor celui n care se nregistreaz o fructifica ie bogat. Ca urmare, el consider c factorul determinant n diferen ierea mugurilor florali este raportul ntre azotul proteic i azotul total din plant. Deoarece sinteza substan elor azotoase pn la proteine are loc doar n prezen a substan elor hidrocarbonate (glucide) n propor ii ridicate, rezultate n procesul de fotosintez, teoria lui Ursulenko confirm ipoteza lui Klebs. Numeroi cercettori au considerat n ultimele decenii c n procesul de fructificare intervin mai multe categorii de substan e cu rol de regulatori de cretere i dezvoltare a plantelor, sus innd astfel teoria hormonal a nfloririi. Dintre aceste categorii de substan e sunt men ionate auxinele, giberelinele, citochininele i inhibitorii de cretere, totalitatea acestor substan e aflate la un moment dat n plant purtnd denumirea de florigen. Cercetrile recente au artat faptul c giberelinele prezint cea mai mare fructificare. importan n procesul de

Prezentarea succint a evolu iei teoriilor privind fructificarea plantelor lemnoase arat c aceasta este determinat de procese fiziologice, biochimice i genetice foarte complexe, neelucidate pe deplin pn n prezent. n ceea ce privete factorii exogeni de mediu, fructificarea plantelor lemnoase depinde de lumin, cldur, nutri ia mineral, ap i aer. n cazul fiecrei specii, aceti factori pot varia ntr-un anumit interval i pn la anumite imite se pot compensa ntre ei. Cerin ele plantelor lemnoase fa de condi iile mediului extern variaz foarte mult n raport cu specia, stadiul de dezvoltare i vrsta. Factorii de mediu pot influen a pozitiv creterea i reproducerea arborilor, dar pot avea i influen e negative atunci cnd se depesc anumite limite. Lumina este cel mai important factor care influen eaz majoritatea proceselor biochimice i fiziologice din plant, avnd un rol determinant n diferen ierea mugurilor florali. Lumina este necesar pentru desfurarea fotosintezei, determin viteza de cretere i de formare a organelor aeriene ale plantei, influen eaz intensitatea proceselor de respira ie i transpira ie etc. n cazul materialelor de baz utilizate pentru producerea semin elor forestiere, lumina este factorul extern cel mai uor de dirijat pentru ob inerea unor recolte ct mai mari de semin e.

25

Cldura are un rol important att n diferen ierea mugurilor florali ct i n sexualizarea lor. n perioada de diferen iere a mugurilor, pentru formarea mugurilor florali este necesar o temperatur mai ridicat dect pentru formarea mugurilor foliari. Temperaturile sczute din timpul iernii influen eaz n schimb sexualizarea mugurilor floriferi la speciile unisexuate. De exemplu, la stejar diferen ierea florilor femele se face n perioada repausului vegetativ, sub influen a temperaturilor sczute din timpul iernii. Temperaturile extreme pot avea efecte nefavorabile asupra fructifica iei. Astfel, nghe urile trzii, care apar n timpul nfloririi distrug florile, iar temperaturile negative de la sfritul iernii pot provoca vtmarea pistilului aflat n interiorul mugurului floral. n verile secetoase, cnd temperaturile depesc frecvent 350 C i cnd ari ele sunt nso ite de vnturi uscate, fructele pot s cad nainte de coacere. Umiditatea din sol i atmosfer, asociat cu temperatura i n corela ie cu al i factori, influen eaz diferen ierea mugurilor florali. Verile clduroase i secetoase sunt de regul urmate de un an bogat n fructifica ie. n general, lipsa apei n sol poate deveni un factor limitativ pentru fructifica ie. Ca urmare, pentru ob inerea unor recolte bogate de semin e trebuie s li se asigure plantelor o bun aprovizionare cu ap i cu substan e minerale nutritive. Pe de alt parte, un regim de umiditate deficitar n a doua jumtate a sezonului de vegeta ie favorizeaz diferen ierea mugurilor florali la unele specii. Timpul ploios i rece n perioada de vegeta ie reduce intensitatea de diferen iere a mugurilor, ntrzie nflorirea sau mpiedic fecundarea, iar grindina provoac vtmarea florilor i a fructelor. Nutri ia mineral influen eaz att creterea vegetativ ct i procesul de reproducere. Pe soluri fertile, plantele lemnoase cresc mai viguros i fructific abundent i mai des dect pe soluri srace. Cercetrile efectuate n ultimele decenii au eviden iat influen a favorabil a fertilizrilor cu azot, fosfor i potasiu asupra procesului de fructificare la numeroase specii i n diferite condi ii sta ionale (Florescu, 1996). S-a constatat ns c excesul srurilor de azot, sulf, calciu, magneziu, fier ntrzie sau inhib formarea mugurilor florali. Aerul are un rol important n via a plantelor, att prin dioxidul de carbon folosit n asimila ie ct i prin oxigenul necesar respira iei organelor aeriene i a celor subterane. Vnturile din timpul nfloririi faciliteaz polenizarea ncruciat anemofil i nu o mpiedic pe cea entomofil. Adierea uoar a vntului reduce efectul negativ al nghe urilor trzii prin mprtierea aerului rece, iar n perioadele cu ari e mari de var contribuie pozitiv la reglarea termic a organelor aeriene ale arborilor. Curen ii puternici de aer pot avea efecte negative asupra recoltelor de semin e. Astfel, se poate ntrerupe sau diminua semnificativ activitatea 26

entomofaunei i ca urmare, nu se poate realiza polenizarea la speciile cu polenizare entomofil. Vnturile puternice pot provoca ruperea ramurilor de rod, nclinarea i chiar dezrdcinarea arborilor, scuturarea fructelor nainte de coacere, mprtierea fructelor sau semin elor pe distan e mari etc. Factorii biotici (insecte, ciuperci) influen eaz sensibil fructifica ia prin efectele lor asupra proceselor de cretere i acumulare de biomas. De exemplu, defolierile masive ntlnite adesea la stejar ntrzie sau mpiedic diferen ierea mugurilor florali.
(Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2006)

2.3 Fazele creterii vegetative i ale reproducerii Plantele lemnoase din zona temperat trec succesiv n decursul fiecrui an prin starea sau perioada de vegeta ie i starea sau perioada de repaus. Starea de vegeta ie este perioada de timp de la nmugurire i pn la ncetarea activit ilor fiziologice toamna, eviden iat la majoritatea speciilor de foioase prin cderea frunzelor. Starea de repaus se caracterizeaz prin ntreruperea unor activit i biologice ale plantei, ca mod de adaptare a acesteia la condi iile nefavorabile din timpul iernii, specifice climatului temperat. n aceast perioad plantele rezist la temperaturi sczute, datorit rezervelor de substan e nmagazinate n esuturi. Etapele de cretere i dezvoltare pe care le parcurg plantele n ciclul anual de vegeta ie poart denumirea de fenofaze. La plantele lemnoase ajunse la maturitate au loc simultan n timpul sezonului de vegeta ie att procese de cretere vegetativ ct i de formare a organelor de reproducere, care se desfoar n perioade distincte, ntre care exist ns o strns intercondi ionare. La nivelul coroanei arborilor se disting anual patru fenofaze succesive de cretere vegetativ: (1) desfacerea mugurilor i nceputul creterii lujerilor; (2) creterea intens a lujerilor; (3) ncetinirea i ncetarea creterii lujerilor; (4) maturarea esuturilor nou formate i pregtirea plantei pentru iernat. Prima fenofaz ncepe prin umflarea mugurilor foliari i dureaz pn la formarea primei frunze normale, care presupune i demararea creterii lujerului. Aceast fenofaz se caracterizeaz prin intense procese de hidroliz a substan elor nutritive de rezerv acumulate n anul precedent, care sunt solubilizate i transportate spre vrfurile de cretere. A doua fenofaz ncepe cu creterea tot mai sus inut a lujerilor dup formarea primei frunze i dureaz pn la atingerea creterii maxime n lungime a acestora. La nceput creterea are loc n principal pe baza substan elor de rezerv rmase din prima fenofaz, la care se adaug i 27

contribuie tot mai mult, devenind treptat exclusive, substan ele formate prin procesul de fotosintez a aparatului foliar. Produsele activit ii fotosintetice sunt n mare parte folosite la construirea noilor forma ii vegetative, motiv pentru care nu sunt create condi ii de acumulare ci, dimpotriv, se produce o oarecare insuficien a hidra ilor de carbon, iar azotul absorbit prin rdcini d natere la substan e azotate neproteice. A treia fenofaz dureaz pn la formarea mugurului terminal. Dintre procesele biochimice devin predominante cele de sintez, prin formarea de substan e hidrocarbonate i azotoase care sunt depuse n cantit i tot mai mari, sub form de rezerve, n esuturile plantei. n aceast faz, la unele specii ncepe i procesul de diferen iere a mugurilor florali, care constituie prima faz a ciclului de reproducere. A patra fenofaz ncepe cu formarea mugurului terminal i se ncheie la intrarea n repausul vegetativ, marcat de cderea frunzelor la majoritatea speciilor foioase. Definitivarea esuturilor este nso it de ngroarea pere ilor celulelor vii, apari ia esutului suberos protector pe lujeri i majorarea cantit ilor de substan e depozitate ca rezerve n organele plantei (ramuri, tulpin, rdcini), sporind n acest fel rezisten a arborelui la ger. Spre deosebire de fenofazele precedente, nevoia de azot a plantelor se micoreaz dar sinteza substan elor proteice continu. Potasiul determin ncetarea creterii vegetative, nlesnind coacerea esuturilor nou formate n vederea pregtirii pentru iernat, iar fosforul contribuie la diferen ierea mugurilor florali. Tot patru fenofaze se disting i n ciclul de formare a organelor de reproducere: (1) diferen ierea mugurilor florali; (2) nfloritul i fecundarea; (3) creterea fructelor; (4) coacerea fructelor i matura ia semin elor. Spre deosebire de fenofazele de cretere vegetativ care se succed ntr-o perioad de vegeta ie, cele de reproducere se succed pe parcursul a 2 ani, iar la unele specii chiar a 3 ani calendaristici. Prima fenofaz, n care are loc transformarea mugurilor vegetativi n muguri florali, are loc la unele specii n anul anterior nfloririi, n a doua jumtate a sezonului de vegeta ie. nceputul acestei fenofaze de reproducere se suprapune la unele specii peste a treia fenofaz de cretere (ncetinirea alungirii lujerilor) i se continu n a patra. La speciile cu nfrunzire i nflorire trzie, desvrirea procesului are loc n sezonul rece sau chiar primvara. n toate cazurile ns, pentru formarea lor, n plant trebuie s existe substan e nutritive n cantit i suficiente i mai ales n forme superioare de sintez. A doua fenofaz - nflorirea i fecundarea - are loc n perioade diferite n func ie de particularit ile ereditare ale speciilor i condi iile sta ionale n care acestea vegeteaz. La cele mai multe specii forestiere nfloritul se produce la 28

nceputul sezonului de vegeta ie (primvara), cnd n atmosfer se nregistreaz constant temperaturi diurne mai mari de 10 Aceast fenofaz de C. reproducere are loc de regul nainte, n timpul sau dup prima fenofaz de cretere vegetativ, cnd aparatul foliar se afl n formare iar rdcinile abia i ncep activitatea n sezonul respectiv de vegeta ie. Ca urmare, nflorirea i formarea fructului au loc pe seama substan elor de rezerv acumulate n esuturi n anul precedent. Predomin procesele de hidroliz a substan elor de rezerv care, ajunse n forme simple la muguri, determin nfloritul. Insuficien a apei n aceast fenofaz conduce la avortarea florilor. A treia fenofaz creterea organelor fructifere - dureaz de la formarea fructelor pn la intrarea lor n stare de prg (primele simptome ale procesului de coacere). Durata acestei fenofaze variaz de la o specie la alta. La unele specii creterea organelor fructifere se finalizeaz abia n al doilea an de la nflorire, spre ncheierea sezonului de vegeta ie (cer, stejar rou, pini etc.). n general, aceast fenofaz de reproducere se suprapune integral peste a doua fenofaz de cretere vegetativ (creterea intens a lujerilor). La unele specii cuprinde par ial sau total i a treia fenofaz, de ncetinire i ncetare a creterilor. n aceast fenofaz majoritatea substan elor sintetizate prin procesul de fotosintez sunt consumate pentru creterea fructelor, prea pu ine rmnnd pentru acumulri curente de biomas, mai cu seam la speciile la care coacerea fructelor dureaz pn spre sfritul verii - nceputul toamnei. n a patra fenofaz de matura ie a semin elor i coacere a fructelor - se continu procesele de sintez i depozitare a substan elor de rezerv n fructe, concomitent cu unele modificri ale compozi iei chimice a substan elor nmagazinate.
(Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2006)

2.4 Periodicitatea fructifica iei ntr-un sezon de vegeta ie din ciclul anual al unei plante lemnoase aflate la maturitate au loc mai multe categorii de procese, influen ate semnificativ de substan ele acumulate n organele plantei: a. Procese de cretere: a sistemului radicelar, care se desfoar n dou etape principale, primvara, respectiv toamna; a sistemului aerian, n lungime i grosime, deosebit de intens n prima jumtate a sezonului de vegeta ie. b. Procese de rodire:

29

de rodire n cursul anului curent, cu fenofazele de nflorire-fecundare, de cretere i coacere a organelor fructifere i de matura ie a semin elor; de pregtire a rodirii pentru anul urmtor, constnd n diferen ierea mugurilor florali. c. Procese de acumulare a substan elor de rezerv necesare pentru: maturarea esuturilor nou formate; declanarea proceselor fiziologice din anul urmtor, ini ierea fenofazelor de cretere i de reproducere primvara i sus inerea desfurrii lor par iale pn la declanarea intens a fotosintezei. n anii cu fructifica ie abundent, substan ele acumulate de plante sunt folosite cu preponderen pentru nflorire, creterea i coacerea fructelor. n asemenea ani procesele biochimice de sintez a substan elor azotoase i hidrocarbonate n organele vegetative nu duc ntr-o msur suficient la forme superioare de sintez, ci se opresc la formele intermediare, corespunztoare pentru formarea fructelor, dar insuficiente pentru diferen ierea mugurilor florali, care s asigure fructifica ia n anul urmtor. Acest fapt reprezint una din cauzele principale ale periodicit ii fructifica iei sau intensit ii diferite a acesteia. De exemplu, la stejar, fag etc., periodicitatea este mai mare, intensitatea fructifica iei fiind diferit deoarece semin ele acestor specii sunt voluminoase, necesitnd un consum ridicat de substan e nutritive. Formarea lor dureaz pn spre sfritul perioadei de vegeta ie, cnd nu mai rmne timp pentru procesele biochimice de sintez i deci pentru realizarea condi iilor necesare diferen ierii mugurilor florali din care s rezulte fructe n anul urmtor. Pe de alt parte, speciile de salcie, plop, ulm fructific anual i abundent deoarece produc semin e mici, pentru formarea crora sunt necesare cantit i mai reduse de substan e nutritive. Fenofazele de formare i coacere a fructelor la aceste specii se desfoar i se ncheie ntr-un timp relativ scurt (1 - 2 luni), n general pe seama substan elor de rezerv acumulate de arbori n anul precedent. Dup coacerea i diseminarea semin elor, arborii acestor specii pot folosi substan e nutritive ce se acumuleaz n continuare att pentru creterea curent ct i pentru diferen ierea mugurilor florali n urma proceselor biochimice de sintez ce au loc, asigurnd astfel fructifica ia pentru anul urmtor. Periodicitatea fructifica iei este determinat n mare msur i de factorii de mediu, care condi ioneaz asimilarea i sinteza substan elor nutritive. Factorii externi de mediu determin pentru aceeai specie valori diferite ale periodicit ii.
(Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2006)

30

2.5 Variabilitatea produc iei i a calit ii semin elor forestiere Cantitatea de semin e ce poate fi recoltat de pe unitatea de suprafa (hectar) dintr-un arboret surs de semin e, rezerva ie de semin e sau livad semincer oscileaz n limite foarte largi fiind determinat de condi iile mediului n care vegeteaz specia, vrsta i structura arboretului, intensitatea fructifica iei. De regul, n sta iuni optime de vegeta ie, toate speciile fructific mai des, mai abundent, semin ele sunt de calitate mai bun iar puie ii proveni i din acestea au indici calitativi superiori. Factorii care influen eaz variabilitatea produc iei i calit ii semin elor forestiere sunt foarte varia i: Latitudinea determinnd raportul dintre timpul de lumin timpul de ntuneric de-a lungul celor 24 de ore influen eaz att volumul produc iei de semin e ct i calitatea acesteia. Altitudinea spre limita altitudinal a arealului natural optim, cantitatea i calitatea fructelor i semin elor scade. Fertilitatea solului studiile lui Kapper (citat de Tolski, 1950) la cvercinee arat c diferen ele privitoare la calitatea produc iei sunt semnificative Clasa de produc ie a arboretelor - se afl n corela ie direct cu

produc ia i calitatea semin elor. De aceea, doar n cazuri excep ionale se accept constituirea arboretelor surs de semin e sau a rezerva iilor de semin e n arborete situate n clase inferioare de produc ie. Vrsta arborilor la nceputul perioadei maturit ii exemplarelor, cantitatea de fructe este mai mic, atingnd valori superioare n etapa de maxim fructifica ie, iar spre sfritul etapei maturit ii cantit ile se reduc treptat. Pozi ia semincerilor n structura vertical a arboretului arborii ncadra i n clasa I Kraft produc cele mai mari cantit i de semin e i de cea mai bun calitate. Influen a pozi iei lujerilor fructiferi n coroana arborilor cercetrile efectuate de Damian, Negru iu, .a (1964) la exemplare izolate de pin silvestru au condus la concluzia c cele mai multe conuri se gsesc n treimea superioar a coroanei indiferent de orientarea acesteia fa de punctele cardinale i n treimea mijlocie a cesteia n por iunile sudice i vestice ale coroanei. Influen a pozi iei semin elor n conuri din cercetrile efectuate de Damian, Negru iu, .a (1964) a rezultat c cele mai multe semin e i de calitate mai bun (n func ie de masa a 1000 de semin e, procentul de

31

germina ie tehnic i absolut) se gsesc n treimea mijlocie i superioar a conului. n general semin ele localizate spre baza conului sunt calitativ necorespunztoare i de aceea ele trebuie ndeprtate.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2004)

3. Organizarea produc iei de semin e 3.1 Importan a semin elor forestiere Reuita culturilor artificiale este determinat de calitatea materialului folosit la instalare (semin e, puie i, butai, sade), calitate atestat prin certificarea acestuia i de nsuirile lui (viabilitate, dimensiuni, vrst), precum i de lucrrile de ngrijire dup plantare, semnare, butire. Nu se pot realiza culturi forestiere, fr a nu cunoate provenien a, condi ionarea, pstrarea i pregtirea pentru semnat a semin elor, ob inerea puie ilor pe cale generativ sau vegetativ, pregtirea butailor i butirea n pepinier sau n terenul de mpdurit/rempdurit. n silvicultur se recurge frecvent la reproducerea sexuat ca factor esen ial n procesul evolu iei, n acest mod formndu-se celule cu natura dubl i mbog induse continuu baza ereditar. Reproducerea sexuat permite recombinarea genelor, reprezint o surs de variabilitate i faciliteaz adaptarea i supravie uirea speciei cnd se schimb condi iile de mediu. Selectarea semin elor prezint o foarte mare importan i, ca orice eroare datorit instalrii unui arboret neadaptat sta iunii, compromite semnificativ reuita culturii. Pn nu demult semin ele forestiere proveneau din arborete naturale sau artificiale, care nu suferiser practic nici o ameliorare genetic datorit omului. n scopul ameliorrii randamentului mpduririlor i pentru a se evita erorile trecutului, sau elaborat pe baza rezultatelor ob inute n lucrrile de ameliorare genetic a speciilor recomandri sub form de ordonan e, instruc iuni, normative, prin care se interzicea recoltarea de semin e n afara arboretelor recunoscute ca apte de a furniza semin e de bun calitate genetic i a garanta utilizatorului identitatea, adic provenien a materialelor forestiere de reproducere necesare mpduririlor. Ini ial calitatea semin elor s-a apreciat prin indicatori fizici (puritate, mrime, mas) i biologici (facultatea germinativ), fr a se lua n considerare caracterul determinant al nsuirilor ereditare (semin ele fiind purttorul fidel al acestora) dobndite sub influen a mediului. n prezent, valoarea lor ca material de reproducere se apreciaz, n primul rnd, n func ie de nsuirile ereditare. Cunoaterea identit ii genetice a materialului de reproducere reprezint o preocupare constant a cercettorilor i practicienilor din domeniul tiin elor agricole i silvice.

32

3.2 Materialul de baz pentru ob inerea materialelor forestiere n scopul utilizrii lor pentru reproducere i comercializare Materialele forestiere de reproducere utilizate pentru nmul irea speciilor forestiere sunt clasificate n trei mari categorii (*, 2004): 1) semin e - semin e, conuri i fructe (din care, dup procesare, se ob in semin e) destinate producerii de puie i forestieri; 2) puie i - puie i ob inu i pe cale artificial din semin e, pr i de plante sau din regenerri naturale; 3) pr i de plante - folosite ca atare (butai de lujeri, muguri, frunze, rdcini) sau folosite n micropropagare (explante sau embrioni) pentru producerea puie ilor forestieri. Sursa din care se ob in materialele forestiere de reproducere poart denumirea de material de baz (*, 2004). Materialul de baz poate fi reprezentat de ctre: 1) arbore-surs un arbore izolat sau dintr-un arboret nedeclarat ca material de baz, din care se recolteaz semin e ori pr i de plante; 2) arboret - diviziune a pdurii n suprafa de minimum 0,25 ha, caracterizat prin condi ii sta ionale i de vegeta ie asemntoare i care reclam aceleai msuri de gospodrire; 3) prin i de familii - arbori din care se ob in descenden i pe cale sexuat (prin polenizare), cu care ulterior se nfiin eaz plantaje. Polenizarea poate fi: liber (half-sib - numai componenta matern este identificat) sau controlat (full-sib - ambele componente parentale sunt identificate). Totalitatea indivizilor cu cel pu in un printe comun constituie o familie; 4) clon - totalitatea arborilor (rame i) ob inu i dintr-un singur arbore (ortet) prin nmul ire vegetativ (butire, altoire, micropropagare etc.); 5) plantaj (livad semincer) - o cultur forestier constituit din arbori proveni i din mai multe clone sau familii identificate n propor ii definite, izolat fa de surse de polen strin i care este condus astfel nct s produc frecvent recolte abundente de semin e, uor de recoltat; 6) culturi de plante-mam - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, n amestec, n propor ii definite, din care se ob in pr i de plante pentru nmul irea vegetativ. n conformitate cu sistemul na ional de clasificare a materialului forestier de reproducere (identic cu cel al Organiza iei pentru Cooperare i Dezvoltare Economic - OCDE, la care este afiliat i Romnia), acesta se mparte n patru categorii distincte: (1) din surs identificat, (2) selec ionat, (3) calificat, (4) testat, fiecare categorie etichetnd-se cu o culoare diferit. 33

1) Materialul forestier de reproducere din surs identificat este ob inut din material de baz care poate fi un arbore-surs sau un arboret. Materialul de baz trebuie s fie indigen/autohton i s fi dovedit capacitate de adaptare la condi ii extreme pentru vegeta ia forestier. Controlul privind ndeplinirea condi iilor pentru admiterea acestei categorii de materiale de baz se face de ctre autoritatea silvic, prin sondaj. Dac se urmrete ca materialul forestier de reproducere ob inut din surse identificate s fie folosit n scopuri forestiere deosebite (mpdurire de terenuri degradate chimic, n zone poluate etc.), controlul este obligatoriu pentru tot materialul de baz din care se ob ine materialul forestier de reproducere utilizat n aceste scopuri. 2) Materialul forestier de reproducere selec ionat este ob inut din materialul de baz care este reprezentat de un arboret. Materialul de baz se evalueaz n func ie de scopul pentru care se nfiin eaz viitoarea cultur forestier (din materialul forestier de reproducere ob inut). Sunt prioritare arboretele autohtone/indigene, dar se pot admite, n aceeai regiune de provenien i arborete neautohtone/neindigene, cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase. La acestea trebuie ns precizat originea, dac este cunoscut. Arboretele care constituie materialul de baz din care se ob ine materialul forestier de reproducere selec ionat trebuie s fie izolate fa de surse de polen strin. Cerin a este realizat dac arboretele sunt situate la o distan suficient de mare de: (a) alte arborete constituite din aceeai specie dar cu caracteristici inferioare sau (b) alte arborete alctuite din specii nrudite, susceptibile la hibridare. ndeplinirea acestei cerin e este cu att mai important cu ct arboretele vecine, formate din aceeai specie sau din specii susceptibile la hibridare, nu sunt indigene sau au origine necunoscut. Dac nu este ndeplinit condi ia de izolare este necesar ca pe o fie exterioar care urmrete perimetrul arboretului, lat de 300-400 m, s se extrag arborii fenotipic inferiori din aceeai specie sau din speciile nrudite. n cazul speciilor forestiere la care polenizarea este entomofil, l imea acestei fii trebuie s fie mai mare (cel pu in 3 km pentru albine). O alt cerin este ca n arboret s se gseasc una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de baz. n fiecare grup numrul de arbori trebuie s fie suficient pentru a asigura interfecundarea. Consisten a optim a arboretelor este 0,6 pentru foioase i 0,8 pentru rinoase. Pentru speciile dioice, propor ia dintre exemplarele femele i mascule trebuie s fie de circa 2:3. Pentru a nltura efectele nefavorabile ale consangvinizrii, arboretele trebuie s aib o suprafa minim de 3 ha i un numr minim de 50 arbori seminceri/ha.

34

Arborii care constituie arboretul trebuie s aib vrsta de fructificare, iar criteriile impuse pentru selec ie s poat fi evaluate fr echivoc. Varia ia individual a caracterelor dup care se face selec ia trebuie s fie normal, arborii cu caracteristici inferioare fiind n general elimina i. Arboretele trebuie s fac dovada clar a adaptrii la condi iile ecologice specifice n regiunea de provenien , iar arborii trebuie s fie sntoi i s dovedeasc rezisten la atacurile organismelor duntoare, exceptnd vtmrile datorate polurii. Arboretele care constituie materialul de baz trebuie s ndeplineasc i anumite condi ii determinate de scopul pentru care se creeaz noul arboret din materialul forestier de reproducere. 3) Materialul forestier de reproducere calificat este ob inut din material de baz care poate fi constituit din: plantaje, prin i de familii, clone sau amestecuri de clone, ale cror exemplare provin din arbori selec iona i fenotipic. n cazul plantajelor, constituen ii (arborii) clonelor sau familiilor componente sunt planta i ntr-un dispozitiv corespunztor, astfel nct fiecare constituent s poat fi identificat. Clonele sau familiile componente sunt selec ionate pentru caracterele fenotipice pe baza acelorai criterii ca i la materialul forestier de reproducere selec ionat. n eviden ele fiecrui plantaj trebuie men ionate toate lucrrile de ngrijire i de recoltare efectuate. Instalarea plantajelor i toate schimbrile intervenite n structura acestora vor fi aprobate de autoritatea central pentru silvicultur. Prin ii de familii sunt selec iona i pentru caractere remarcabile (avndu-se n vedere aceleai criterii ca i la materialul forestier de reproducere selec ionat) sau dup aptitudinea lor de combinare. Obiectivul, planul de ncruciare i sistemul de polenizare, componentele parentale, izolarea, locul de instalare, precum i toate schimbrile referitoare la aceste elemente trebuie aprobate de autoritatea silvic central. Cnd prin ii sunt destina i producerii unui hibrid interspecific, este necesar determinarea, printr-un test de control, a procentului de hibrizi prezen i n materialul de reproducere ob inut. Clonele trebuie s poat fi identificate prin caractere distinctive, aprobate de autoritate, iar valoarea lor pentru silvicultur trebuie s fie demonstrat printr-o experimentare suficient de lung sau stabilit prin teste. Orte ii utiliza i pentru producerea clonelor trebuie s fie selec iona i pentru caracterele lor remarcabile, aplicndu-se aceleai criterii ca i n cazul materialului de reproducere selec ionat. Perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitat la maximum 5 ani. Clonele din amestecul de clone trebuie s ndeplineasc cerin ele men ionate mai sus, iar identitatea, numrul i propor iile clonelor constitutive ale unui amestec, metoda de selec ie utilizat i arborii-mam trebuie s fie aproba i de autoritatea central pentru silvicultur. 35

4) Material de reproducere "testat" - material de reproducere de calitate superioar, ob inut din materiale de baz care pot fi: arborete, plantaje, prin i de familii, clone sau amestecuri de clone. Superioritatea acestui material trebuie s fi fost demonstrat prin culturi comparative sau prin estimri rezultate din evaluarea genetic a materialului de baz. Detaliile tehnice, modalit ile de analiz a rezultatelor i documenta iile specifice testrii prin culturi comparative sunt strict reglementate de ctre autoritatea central pentru silvicultur fiind n conformitate cu procedurile agreate pe plan interna ional. 3.3 Delimitarea regiunilor de provenien i transferul materialelor forestiere de reproducere Materialele forestiere de reproducere se utilizeaz cu prioritate n aceeai regiune de provenien din care provine materialul de baz de la care s-au ob inut. Regiunea de provenien este o suprafa de teren cu condi ii ecologice relativ asemntoare i n care arboretele au caracteristici fenotipice i genetice similare. Confrom legisla iei n vigoare (*, 2004), regiunile de provenien sunt delimitate n cazul fiecrei specii importante pentru scopuri forestiere pentru materialele de baz din care se ob ine material forestier de reproducere din categoriile "surs identificat" i "selec ionat". Regiunea de provenien se delimiteaz pe suprafa a cea mai mic rezultat prin aplicarea simultan a urmtoarelor criterii de natur geografic, sta ional i de vegeta ie: 1) latitudine: amplitudinea latitudinal a unei regiuni de provenien trebuie s fie mai mic de 2 ; 2) altitudine: amplitudinea altitudinal ntr-o regiune de provenien nu trebuie s depeasc 500 m; 3) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenien cumpenele de ape care separ expozi ii generale diferite, care duc la schimbri semnificative ale climatului. 4) temperatura medie anual: ntr-o regiune de provenien diferen a dintre temperatura medie multianual n diverse locuri trebuie s fie mai mic de 2 C; 5) precipita ii medii anuale: diferen a dintre cantitatea medie multianual a precipita iilor din diferite locuri ale unei regiuni de provenien nu trebuie s fie mai mare de 200 mm; 6) lungimea sezonului de vegeta ie: diferen a dintre lungimea sezonului de vegeta ie din diverse locuri ale unei regiuni de provenien trebuie s fie mai mic de 30 de zile. 36

7) poten ialul sta ional: regiunea de provenien se delimiteaz n func ie de poten ialul sta ionai pentru specia respectiv (superior, mediu, inferior); 8) tipul de sol: se delimiteaz regiuni de provenien distincte n cazul identificrii de soluri cu caracteristici extreme (srturi, soluri gleizate sau pseudogleizate etc.); 9) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de provenien nu trebuie s difere cu mai mult de 30% ntre arboretele de amestec. Pe baza acestor criterii, pentru speciile forestiere importante din ara noastr au fost delimitate i descrise regiunile de provenien pentru materialele de baz din care se ob ine material forestier de reproducere din categoriile "surs identificat" i "selec ionat". n cazul n care nu se asigur necesarul de materiale de reproducere din aceeai regiune de provenien a, se accept transferul acestora conform urmtoarelor reguli: (A) n regiunile de coline nalte i mun i: a) ntre regiuni de provenien nvecinate, de la acelai nivel altitudinal, cu condi ia ca regiunile de provenien s nu fie delimitate printr-o cumpn de ape (s se gseasc pe dou expozi ii generale opuse, cu condi ii climatice diferite); b) de la altitudini mai mici la altitudini mai mari, ntre regiuni de provenien limitrofe. (B) n regiunile de podiuri i cmpie: a) ntre regiuni de provenien limitrofe, situate ntre aceleai limite latitudinale; b) de la latitudini mai mici la latitudini mai mari, ntre regiuni de provenien limitrofe. Materialul forestier de reproducere ob inut din unit ile-surs de origine necunoscut se utilizeaz numai n regiunea de provenien n care se gsete materialul de baz din care s-a ob inut. Materialele de reproducere ob inute din plantaje sau culturi de plante-mam se vor utiliza n aceeai regiune de provenien de unde s-au selec ionat arborii plus sau, n cazul plantajelor de hibridare intraspecific, n toate zonele n care vegeteaz arborii plus din care s-au constituit plantajele. De asemenea, este interzis transferul materialului de reproducere din sta iuni extreme sub raportul regimului hidric precum i ntre regiuni de provenien care nu sunt limitrofe.

37

3.4 Livezi de semin e (Plantaje) Livezile pentru semin e (plantaje sau planta ii semincere) sunt culturi forestiere speciale, izolate de polen strin, cu aspect de livad, destinate n exclusivitate producerii de semin e genetic ameliorate n cantit i mari i cu frecven ridicat. Plantajele sunt capabile s produc frecvent cantit i abundente de semin e, uor de recoltat datorit nl imii reduse a exemplarelor. Puie ii planta i n livezile semincere sunt ob inu i din semin e, butai sau altoaie recoltate din arbori plus. Procesul de ameliorare i de producere a semin elor n livezi cuprinde numeroase lucrri i anume: Selec ia arborilor plus n interiorul unei rase sau ecotip valoros nmul irea arborilor plus pe cale generativ sau vegetativ Testarea valorii genetice a arborilor plus Instalarea livezilor pentru producerea semin elor genetic ameliorate ngrijirea livezilor pentru producerea de semin e Dup modalitatea de nmul ire a arborilor plus selec iona i se deosebesc plantaje de clone (ob inute prin altoire) i plantaje de familii (unde arborii plus se nmul esc din smn a rezultat din polenizare liber sau controlat). n alegerea teritoriului pentru amplasarea livezilor de semin e, elementele climatice au un rol preponderent privind periodicitatea i abunden a fructifica iei. ngrijirea livezilor de semin e presupune efectuarea de: Lucrri de ngrijire i ntre inere a solului Msuri cu caracter preventiv sau curativ mpotriva factorilor abiotici sau biotici Lucrri de formare i conducere a trunchiului i coroanei.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2004)

4. Prognoza i evaluarea fructifica iei 4.1 Necesitatea prevederii i evalurii fructifica iei Prognoza sau prevederea fructifica iei reprezint opera ia prin care se urmrete, prin observa ii i msurtori efectuate n bazele seminologice, ob inerea de informa ii pe baza crora s se poat stabili cu anticipa ie dac va fi sau nu fructifica ie i eventual amploarea ei. Scopul acestei opera ii este reprezentat de ob inerea de informa ii folositoare n vederea organizrii procesului de recoltare a fructelor, conurilor i semin elor - n scopul pregtirii for ei de munc necesar recoltrii, dar i utilajelor, dispozitivelor de recoltare, de condi ionare a fructelor (semin elor), eventual de pstrare, ori de pregtirea terenului pentru semnturi directe, ca i a suprafe elor pentru producerea

38

puie ilor. De asemenea aceste informa ii sunt deosebit de utile n activitatea de planificare a tierilor de regenerare. Pentru o ct mai corect prognozare se folosesc metode diferite. Un rol important n prognozare l are periodicitatea fructifica iei, care reprezint perioada de timp ntre dou fructifica ii abundente. Periodicitatea este specific speciei arbustive sau arborescente, determinat de factori interni, dar este influen at i de numeroi factori externi ca de exemplu: altitudine, nsuirile solului (bog ia n elemente minerale, microelemente cu influen direct asupra fructifica iei, textura, structura, umiditatea solului), bonitatea sta iunii i mai ales evolu ia unor factori climatici n perioada cnd are loc transformarea mugurilor foliacei n muguri floriferi la cele mai multe specii, aceasta perioad fiind n vara (iulie) anului precedent nfloririi ca i n perioada de nflorire, polenizare, formare, cretere, coacere a fructelor i matura ie a semin elor. Printre aceti factori se men ioneaz: cldura, umiditatea aerului, viteza de deplasare a curen ilor de aer, regimul i forma precipita iilor la nceputul i n timpul sezonului de vegeta ie (zpezi trzii, chiciur, ploi cu caracter toren ial, grindin, perioade de secet), lumina i prezen a sau absen a unor insecte la care polenizarea este entomofil, insecte defoliatoare etc. De aceea, periodicitatea fructifica iei unei specii nu are o succesiune exact fiind necesar o activitatea de prognoz. 4.2 Prognoza fructifica iei Prognoza sau prevederea fructifica iei urmrete aprecierea prealabil a intensit ii fructifica iei la speciile de interes forestier. n silvicultur se folosesc mai multe metode pentru prognoza fructifica iei: analiza evolu iei unor factori climatici metode vizuale metode biologice Analiza evolu iei unor factori climatici - factorii climatici ai cror evolu ie poate influen a procesul de fructifica ie n anul ce intereseaz sunt: deficitul de umiditate zilnic (ora 13) din sol i mai ales din atmosfer n perioada iulie-august a anului premergtor nfloririi, cnd are loc diferen ierea mugurilor foliacei n muguri floriferi; frecven a i valoarea temperaturilor negative din perioada nfloririi i a formrii fructelor, care pot conduce la nghe area acestora; abunden a i forma precipita iilor (zpad, chiciur, grindin) care pot mpiedica polenizarea, compromi nd astfel procesul de fructifica ie;

39

viteza i frecven a curen ilor de aer care influen eaz pozitiv ori negativ polenizarea; n timpul sezonului de vegeta ie, vnturile cu viteze mari conduc la desprinderea fructelor de lujeri; temperaturile maxime corelate cu regimul precipita iilor din sezonul de vegeta ie care mpiedic creterea fructelor, acumularea substan elor de rezerv, coacerea prematur a acestora. Metoda vizual presupune aprecierea intensit ii fructifica iei de la apari ia florilor pn la coacerea fructelor n urma observa iilor cu sau fr binoclu efectuate asupra coroanei arborilor seminceri din masiv, la liziera acestuia, dar i a exemplarelor izolate. Metoda este uor de aplicat, mai ales de ctre observatori cu experien n domeniu. n func ie de lipsa sau abunden a florilor, dar mai ales a fructelor prin compararea gradului de ncrcare a coroanei arborilor din masiv i a celor izola i se poate face o prognoz aproximativ, folosind o scar cu patru (trei sau chiar cinci) grada ii, i anume: 0 lips flori, respectiv fructe; 1 nflorire/fructifica ie slab (numr satisfctor de flori, fructe (conuri) n coroana arborilor izola i sau de la lizier i n numr redus la arborii din masiv); 2 - nflorire/fructifica ie bun (nflorire i fructifica ie abundent la arborii izola i i pe lizier i bun la cei n masiv); 3 nflorire/fructifica ie foarte bun (abundent), cnd toate exemplarele, inclusiv cele din masiv, au flori/fructe n cantit i foarte mari. Metodele biologice pot fi expeditive, bazate pe observa ii, msurtori, analize sumare sau mai riguroase, necesitnd o activitate laborioas, dar asigurnd o precizie mai ridicat n prognozarea fructifica iei. De exemplu, parcurgnd arborete n care s-a instalat de-a lungul mai multor ani semin iul natural, n func ie de desimea i vrsta acestuia, apreciat dup nl ime sau numrul inelelor anuale ale tulpinilor, se poate prognoza intensitatea i periodicitatea fructifica iei la speciile ce intereseaz. O alt metod presupune prelevarea carotelor de cretere radial de la arborii seminceri i msurarea inelelor anuale. n anii cu fructifica ie abundent (dar i n anii secetoi), inelele anuale de-a lungul carotei sunt mai nguste, ca urmare a diminurii acumulrilor de biomas. Repetarea sistematic a inelelor nguste, dup un numr constant de ani, poate fi consecin a unei fructifica ii abundente cu o periodicitate egal cu perioada de ani dup care apar aceste inele nguste. Metoda lujerilor de prob presupune recoltarea a ct mai multe (60-90) ramuri purttoare de lujeri cu fructe situate n diferite pr i ale coroanei (superioar, mijlocie, inferioar). Se numr fructele i se raporteaz la lungimea cumulat rezultat prin msurarea ramurilor, stabilindu-se numrul mediu de fructe/metru ramur. Comparnd valorile cu rezultatele ob inute n anii preceden i sau cu scara calitativ 40

de prognozarea vizual a intensit ii fructifica iei se ajunge la o prognoz cu o precizie mai bun. n ara noastr, o astfel de prognoz s-a realizat pentru speciile de cvercinee de ctre Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice (ICAS). 4.3 Evaluarea recoltei de fructe, conuri, semin e Evaluarea fructifica iei reprezint opera ia de estimare cantitativ a produc iei de fructe, conuri sau semin e, n unit i de mas sau volum, a unei baze seminologice. Principalele metode folosite sunt: Metoda recoltrii integrale Descriere: n bazele seminologice se constituie suprafe e de prob de 0,250,5 ha reprezentative, din cuprinsul crora se recolteaz toate fructele/conurile (n general presupune doborrea arborilor). Prin raportarea numrului de conuri i a greut ii lor la numrul de arbori existen i, pe suprafa a de prob se ob in 2 indici: numrul mediu al conurilor de pe un arbore i greutatea medie a conurilor de pe un arbore. Conurile/fructele se prelucreaz, se extrag semin ele i se cntresc. Greutatea lor se raporteaz la numrul de arbori i la unitatea de suprafa . Avantajele metodei - precizie foarte mare (servete i la aprecierea preciziei celorlalte metode), permite studiul variabilit ii individuale a fructifica iei (n func ie de pozi ia cenotic i de elementele dendrometrice ale arborilor), permite analize detaliate cu privire la structura recoltei i la avantajele economice determinate de aceasta. Dezavantajul metodei - este foarte costisitoare, nu se justific dect n scopuri de cercetare. Metoda arborilor de prob (medii) a) Varianta clasic - estimarea se face pe baza produc iei anumitor arbori defini i ca arbori de prob (apar innd primelor 3 clase Kraft). Descriere: Se materializeaz n teren suprafe e de prob de 0,25-0,5 ha. Se efectueaz o inventariere i o stratificare a arborilor pe clase Kraft. Pentru arborii din primele 3 clase Kraft se msoar diametrul de baz. Se stabilesc arborii medii n raport cu diametrul. Se aleg separat pe fiecare clas Kraft cte cel pu in 10% din totalul arborilor inventaria i, arbori cu diametrul apropiat de diametrul mediu al clasei Kraft respective. Din coroana arborilor alei se recolteaz integral cantitatea de fructe/conuri iar cantitatea se raporteaz la numrul arborilor lua i n considerare pentru fiecare clas Kraft. Ulterior cantit ile pe clase Kraft se nsumeaz i se ob ine produc ia medie total de fructe/conuri de pe suprafa a de prob (produc ie ce se extrapoleaz la hectar).

41

b) Varianta simplificat (pentru speciile de rinoase) numrul de arbori de prob se stabilete n func ie de mrimea sursei de semin e. Se aleg arborii de prob (ct mai reprezentativi) i se stabilete numrul de conuri pentru fiecare arbore de prob (se numr conurile cu binoclul la pini, duglas, larice rezultatele se nmul esc cu 4 datorit conurilor plasate pe ramurile din interiorul coroanei). Se stabilete numrul mediu de conuri la un arbore de prob. Numrul de conuri recoltabile la unitatea de suprafa este egal cu produsul dintre numrul mediu de seminceri cu fructifica ie la hectar i numrul mediu de conuri per arbore de prob. n final se determin produc ia de conuri n hectolitri/ha (fiind tiut numrul de conuri la hectolitru: 1200 Mo, 7000 Pi, 3500 Pi n, 4000 Du, 13000 La) Metoda suprafe elor de prob Este o metod de estimare direct n unit i de mas a capacit ii de produc ie. Dezavantajul metodei datele se ob in dup ncheierea procesului de diseminare (nu ofer informa ii n timp util pentru organizarea opera iei de recoltat n anul aplicrii). Sunt dou variante de aplicare: a) Varianta cu suprafe e materializate direct sub coroana arborilor (pentru specii cu semin e/fructe mari i grele). Se inventariaz arboretul pe suprafe e de prob i se stratific arborii pe clase Kraft. Amplasarea suprafe elor de prob se va face sub coroana arborilor de clas Kraft cunoscut, iar numrul suprafe elor pe fiecare clas se va pondera cu frecven a arborilor pe clase Kraft. Suprafe ele de prob vor avea aria de 1-10 m2 (n func ie de mrimea fructelor), fiind materializate direct pe suprafa a terenului. Numrul acestora va fi invers propor ional cu aria adoptat. Suprafe ele se picheteaz i se cur de ierburi, ramuri, frunze (ce se depoziteaz n pe laturile din aval i amonte). Periodic se culeg fructele i se cntresc. Se nsumeaz datele i se raporteaz la numrul de suprafe e de prob. Rezult cantitatea medie per suprafa de prob ce n final se extrapoleaz la hectar. b) Varianta suprafe elor receptoare pe dispozitive (pentru specii cu fructe mici, uoare, aripate). Se folosesc fructometrele sau seminometrele. Acestea sunt recipiente din lemn sau metal cu sec iune circular sau ptrat, cu suprafa a receptoare de 1m2, protejate superior printr-o plas de srm cu ochiuri de mrime adecvat (care s permit intrarea semin elor dar s mpiedice consumul acestora de ctre psri). Trebuie rezolvate statistic dou probleme: numrul de seminometre necesar i modul de dispunere al lor n cuprinsul arboretului. Tipuri de seminometre: Oghievschi i Orlov. Metoda lujerilor de prob Prin aceast metoda estimarea cantitativ a produc iei se face indirect prin intermediul unor tabele, n func ie de intensitatea fructifica iei apreciat prin calificative. Calificativele se stabilesc n func ie de numrul mediu de fructe/conuri la metrul liniar de lujer. Trebuie ns s se asigure reprezentativitatea acestui 42

parametru. Pentru a realiza acest lucru, se recolteaz cel pu in cte 3 ramuri din fiecare din cele 3 sec iuni ale coroanei (vrf, mijloc, baz), din minim 3 arbori pentru fiecare din primele 3 clase Kraft. Rezult c trebuie recoltate cca. 80-100 de ramuri pentru stabilirea numrul mediu de fructe la metrul liniar de lujer. Se numr toate fructele i se msoar lungimea ramurilor. Datele se vor organiza tabelar pentru a uura calculele.Cu rezultatul se intr n tabele date pe specii din care se vor extrage calificativele fructifica iei (foarte slab, slab, mijlocie, bun, foarte bun, excep ional). Metoda organoleptic (vizual) Metoda e folosit att pentru prognoz ct i pentru evaluare i presupune efectuarea de observa ii directe sau cu binoclul n suprafe e de prob ct mai reprezentative. Perioada: primvara la nflorire, vara dup formarea fructelor i toamna nainte de diseminare. Metoda e expeditiv i relativ uoar dar precizia e redus i e influen at de experien a observatorului. La noi n ar e folosit scara de evaluare cu 4 trepte (ca i la prognoz): 0 Lips de fructifica ie (lips de flori sau fructe) 1 Fructifica ie slab (numrul satisfctor de flori/fructe pe arborii izola i sau din lizier, dar redus la cei din arboret) 2 Fructifica ie bun (abunden de flori/fructe pe arborii izola i sau din lizier, i o cantitate suficient pe cei din arboret) 3 Fruct. abundent (abunden de flori/fructe pe arborii izola i, pe cei din lizier i pe cei din arboret) Metoda sec ionrii conurilor Metoda se utilizeaz la unele specii de rinoase pentru a stabili numrul de semin e pline la con. Pentru asigurarea reprezentativit ii se recomand recoltarea a 90-100 de conuri dup aceeai tehnic ca la metoda lujerilor de prob. Fiecare con se sec ioneaz dup un plan longitudinal pe ax i se numr semin ele pline care se vd pe sec iunea unei jumt i de con. Se determin numrul mediu de semin e pline la con. Cu acest parametru se intr ntr-un tabel pentru a califica intensitatea fructifica iei

43

5. Recoltarea fructelor, conurilor i semin elor 5.1 Matura ia semin elor, coacerea fructelor, diseminarea, perioada de recoltare Recoltarea fructelor, conurilor, semin elor se desfoar n faza de coacere, dar i nainte sau dup aceasta. Coacerea fructelor reprezint procesul fiziologic n urma cruia creterea acestora nceteaz, au loc transformri ale substan elor de rezerv din endosperm i/sau cotiledoane, aspectul exterior capt o anumit culoare i, n final, se ntrerupe legtura fiziologic cu planta mam, pedunculul fructifer desprinzndu-se de lujer, realizndu-se astfel diseminarea natural. Matura ia semin elor este procesul fiziologic n urma cruia semin ele, avnd condi ii favorabile de cldur, aerisire, umiditate, sunt capabile s germineze. Matura ia semin elor se produce concomitent, precednd coacerea sau ulterior n func ie de specie. De exemplu la molid, brad , salcm i alte specii matura ia are loc n acelai timp cu coacerea i n acelai an cu nflorirea. La alte specii (tei, paltin, pducel) matura ia are loc naintea coacerii i pentru ca semin ele s nu treac n repaus profund, fructele se recolteaz n faza de prg. Sunt i specii la care embrionul este imatur la coacerea fructelor (frasin, fag, brad, clin, drmox) i pentru a ajunge la dimensiuni normale, apt de germina ie, are nevoie de o perioad post matura ie. La unele specii, coacerea i matura ia semin elor au loc n anul al doilea de la nflorire (pini, cer, stejar rou) sau chiar n al treilea an (ienupr). Diseminarea (cderea natural a fructelor) se produce la intervale diferite de la coacere: la cteva zile la plopi, slcii, ulmi; la altele (carpen, tei, salcm s.a.) dei fructele se coc deodat, diseminarea se produce treptat - din toamn imediat dup coacere pn n primvara urmtoare, iar la speciile cu nflorire continu (Frangula alnus, mur, zmeur) spre toamna se remarc pe acelai exemplar flori, fructe necoapte de culoare verde, fructe n diverse faze de coacere avnd nuan e de rou i fructe coapte de culoare neagr respectiv roie. Perioada de recoltare este n func ie de matura ia semin elor i nceputul diseminrii fructelor, nsuiri determinate genetic pentru fiecare specie i influen ate ntre limite variabile de: zona fitogeografic - altitudine, expozi ie, unii factori meteorologici (cldura, precipita iile, micrile aerului), nsuirile fizice i chimice ale solului. In condi iile rii noastre, coacerea fructelor are loc n urmtoarele perioade: mai-iunie plopii (alb, cenuiu, tremurtor), ulmii; iunie-iulie: cire psresc, corcodu, caragana; august-septembrie: pin strob (anul urmtor nfloririi), duglas, tei, ar ar; septembrie-octombrie: fag, cvercinee, numeroi arbuti, molid.

44

5.2 Metode de recoltare Recoltarea fructelor, conurilor, semin elor se poate face de pe suprafa a solului, din coroana arborilor (arbutilor), din arbori dobor i i de la suprafa a apei. Alegerea celei mai eficiente metode este influen at de intensitatea fructifica iei, nl imea arborilor (arbutilor) seminceri, caracteristicile fructelor, semin elor (mrime, form, mas, consisten a pericarpului .a.), intervalul de diseminare natural i, binen eles, de cantitatea ce trebuie recoltat. a) Recoltarea de pe suprafa a solului prezint avantaje n cazul speciilor ce au fructe mari, disemineaz ntr-o perioad scurt, prin cdere nu se produc vtmri ale fructelor (semin elor), cum sunt: ghinda, jirul, castanele, nucile, perele i merele pdure e. Fructele (semin ele) fiind de dimensiuni mai mari i grele cad sub coroana arborilor, ntr-un interval relativ scurt. Metoda este folosit i pentru speciile cu fructe uoare, aripate, care, sub influen a curen ilor de aer dei sunt purtate n afara proiec iei coroanei, se ngrmdesc adeseori n micro-depresiuni. Metoda este pu in costisitoare, deoarece nu necesit utilaje i dispozitive scumpe, iar strngerea fructelor/semin elor se face comod fr mari eforturi din partea muncitorilor i cu randament, dac la colectare se folosesc lope i de lemn sau greble de lemn cu din i apropia i. nainte de nceputul diseminrii, se recomand nlturarea speciilor ierboase i chiar a arbutilor situa i sub coroana arborilor seminceri i, de asemenea, este indicat cur irea terenului de litier, lujeri, ramuri folosind mturi de nuiele, greble cu din i dei etc. Pentru a fi transportate, fructele/semin ele se ambaleaz n couri de nuiele, saci de pnz, ldi e tip navet .a. b) Recoltarea fructelor i conurilor din coroana arborilor este cea mai costisitoare i dificil, mai ales dac arborii seminceri au nl imi apreciabile. Se recurge la aceast metod pentru recoltarea conurilor la rinoase, dar i la acele foioase la care fructele disemineaz n propor ie redus i ntr-un interval ndelungat (frasini, acerinee, salcm, anini, tei .a.). Inconvenientul metodei l reprezint urcarea n arbore pn n partea superioar i spre periferia coroanei unde se gsesc cantit i mai mari de fructe, iar semin ele au indici fizici i fiziologici superiori (Damian .a., 1964). Dispozitivele folosite n acest scop trebuie s fie uor de transportat, s nu fie grele, s asigure pozi ii comode pentru culegtor i s elimine orice pericol de accidentare. Frecvent sunt folosite scrile din lemn cu unul sau dou bra e, simple sau duble, dar mai ales din aluminiu, alctuite din 3(4) tronsoane, fiecare de 2,5 (3) m lungime, cu unul (scara danez) sau dou bra e (scara suedez), tronsonul fiecrui bra avnd n partea superioar o buce n care se introduce captul inferior al urmtorului tronson (fig. 2.1 a,b).

45

n lipsa unor asemenea scri se poate confec iona din in sau cnep o scar de frnghie (fig. 2.1 c) cu o lungime cel pu in egal cu nl imea elagat a arborilor seminceri. ntre cele dou bra e se fixeaz la o distan de 40-50 cm trepte din lemn; n partea superioar cele dou bra e se mpreuneaz i se continu cu o frnghie de ancorare. Datorit faptului c se ruleaz i este relativ uoar, scara se poate transporta comod de culegtor. Dificultatea const n ridicarea i ancorarea ei de-a lungul tulpinii. n acest scop, se folosete un fir de nylon al crui capt se trece peste o ramur suficient de rezistent cu ajutorul unui proiectil dintr-un cartu de vntoare cu ncrctur mic sau cu o sgeat lansat dintr-un arc. Cu ajutorul firului de nylon de care se prinde frnghia de ancorare, aceasta trece peste ramura de sus inere i ajunge cu captul legat de nylon la sol unde, se fixeaz sau se leag de baza tulpinii.

Scara danez (a); scara suedez (b); scara de frnghie (c), inele de frnghie (d)

Mai uor se poate ajunge n coroan cu ajutorul inelelor de frnghie, confec ionate manual. Ele constau din buc i aproximativ egale cu circumferin a arborilor seminceri, prevzute la un capt cu un inel din o el n care se introduce crligul tot din o el fixat la captul opus, dup ce a fost nconjurat tulpina. De aceste inele, se fixeaz vertical crlige prevzute la partea inferioar cu pedale pe care se sprijin piciorul operatorului. Legat de trunchi, cu centura de siguran i urcat pe primul inel, culegtorul fixeaz la distan convenabil al doilea inel, ajungnd din aproape n aproape pn la coroan.

46

Indiferent de dispozitivele folosite la recoltarea din arbori, culegtorul trebuie s fie protejat cu centura de siguran sau cu alte legturi prinse de ramuri rezistente. Fructele sau conurile se desprind cu mna i se strng ntr-un sac fixat la mijlocul culegtorului. Pentru a crete randamentul recoltrii se folosesc unelte tietoare pentru retezarea pedunculilor fructiferi, a ramurilor sau lujerilor de ordin inferior, ori pentru desprinderea fructelor sau apropierea lujerilor fructiferi.

Unelte manuale folosite la recoltare: a pentru apropiat ramurile; b pentru desprinderea fructelor; c pentru retezarea pedunculilor sau ramurilor cu fructe

n rile cu suprafe e mari de pduri regenerate artificial, exist utilaje i dispozitive performante ca de exemplu: dispozitivul elve ian tip biciclet, agregate telescopice, platforme hidraulice, platforme simple sau duble pentru sus inerea culegtorului montate pe tractor, utilaje concepute special pentru absorb ia fructelor/semin elor.

Crucior receptor folosit la recoltarea semin elor

47

Dei din punct de vedere silvicultural nu este indicat, se recurge, uneori, la scuturarea ramurilor pentru a provoca diseminarea fructelor. Opera ia se realizeaz prin lovirea ramurilor cu mturi de nuiele sau folosind un agregat pneumatic vibrator a crui parte activ func ioneaz pe principiul ciocanelor pneumatice cu aer comprimat. Dispozitivul vibrator, prevzut la capt cu o br ar, se prinde de tulpin, dar mai indicat de o ramur i, datorit vibrrii, pedunculul se desprinde de lujer, iar fructele sunt re inute pe platforma agregatului. Prin scuturare, fructele pot fi colectate ntr-o umbrel fixat pe un mic crucior cu dou ro i, uor de deplasat manual. La speciile arbustive, fructele se pot culege direct din arbuti de ctre muncitorul care st pe suprafa a solului dac acetia au nl imi de 1.8-2.0 m sau folosind scri duble (de obicei din lemn) pentru exemplarele mai nalte. Pentru eliminarea timpilor inutili, acesta poart o mnu prevzut cu un mic scule n care sunt colectate fructele.

Mnua de recoltat fructe

c) Recoltarea de pe suprafa a apei se practic mai rar i numai pentru anumite specii (rnzele-conule e de anin, conuri de chiparos de balt etc.). Colectarea se face primvara dup cderea acestora i/sau diseminarea semin elor, folosind plase cu ochiuri foarte mici (2-3 mm) de nylon, pnz .a. sau lope i speciale (un cadru de lemn de form dreptunghiular pe care se fixeaz plasa). d) Recoltarea fructelor din arbori dobor i se aplic, de asemenea, mai rar, la speciile i exemplarele tiate cu prilejul exploatrii lor sau al unor calamit i (alunecri de teren, chiar doborturi de vnt etc.), atunci cnd procesul are loc concomitent cu perioada de recoltare a fructelor. De re inut c nu este permis tierea exemplarelor, inclusiv a arbutilor pentru adunarea mai comod i rapid a fructelor.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2004)

48

6. Procesarea conurilor, a fructelor i condi ionarea semin elor 6.1 Procesarea conurilor i fructelor Procesarea fructelor, a conurilor i condi ionarea semin elor presupune una sau mai multe opera ii prin intermediul crora se ob in semin ele. Opera iile i tehnologiile la care sunt supuse fructele sunt determinate de consisten a pericarpului (fructe crnoase, fructe uscate dehiscente sau indehiscente etc.) i de cantitatea de fructe ce urmeaz a fi procesat. La speciile la care solzii conurilor se dezarticuleaz la temperaturi de 20-25 grade semin ele disemineaz natural fr a fi necesar prelucrarea conurilor. Conurile speciilor la care solzii se deprteaz de ax se supun de regul la temperaturi mai mari: 45 grade la molid, larice, 50-55 grade la pin silvestru i negru valori ce se realizeaz n spa ii amenajate special numite usctorii. n opera ia de uscare a conurilor, pentru prevenirea deprecierii capacit ii de germina ie a semin elor i pentru protejarea operatorilor, se recomand respectarea urmtoarelor prescrip ii: preuscarea conurilor, constnd n men inerea acestora 1214 ore la temperaturi de 20-25 grade, nainte de expunerea lor la temperaturi de peste 40 grade; n perioada uscrii, toate conurile din spa iul de uscare s fie expuse la condi ii uniforme de cldur, umiditate, aerisire; n spa iul de uscare s se asigure o bun ventila ie, care s favorizeze evacuarea rapid a aerului rcit i ncrcat cu vapori din apa rezultat din conuri; semin ele eliberate de solzii deprta i de ax sau dezarticula i s fie scoase ct mai repede din spa iul de uscare, pentru ca umiditatea ridicat i cldura s nu afecteze calitatea; ncrcarea, descrcarea, transportul conurilor s fie mecanizate; controlarea parametrilor din camera de uscare s nu solicite prea des personalul. n silvicultur au fost realizate numeroase tipuri de usctorii (de exemplu la noi n ar cele mai vechi usctorii de conuri au fost realizate n anul 1893 la Frasin i n 1894 la Bicaz). n func ie de sursa de cldur se deosebesc: usctorii cu regim natural de cldur i umiditate (usctorii solare), i usctorii cu temperatur i umiditate reglabile. Primele sunt indicate pentru cantit i mici de conuri, la care solzii se dezarticuleaz sau se deprteaz de ax la temperaturi de 20-25 grade i pot fi realizate uor sub form de vitrine sau moriti de ctre personalul silvic. Se poate practica i uscarea conurilor prin balansare sau prin rota ie n aer (Popescu, Popescu, 2002). Usctoriile cu surs artificial de nclzire sunt fixe sau mobile (foarte rar) sursa de cldur fiind: electric, combustibil solid (conuri din care s-au extras semin ele) sau lichid, gaz metan etc. Ele prezint avantaje ca: timpul de uscare a conurilor se reduce considerabil, temperatura optim ca i buna aerisire se men in constante pe toat perioada uscrii conurilor. La noi sau construit diferite tipuri de usctorii, mai reuit fiind tipul Valea Devei, iar la

49

Sadova - Cmpulung Moldovenesc a fost realizat n deceniul opt o usctorie modern de conuri cu mare randament. Procesarea fructelor crnoase, suculente se face imediat dup recoltare pentru c ele fermenteaz i influen eaz negativ viabilitatea embrionului. Organele active de zdrobire a pr ii crnoase pentru eliberarea semin elor sunt diferite, alegerea dispozitivului fiind influen at de consisten a pericarpului, cantitatea de fructe etc. Se recomand maina de descrnat fructe MDF1 de produc ie romneasc, avnd capacitatea de lucru de 20-25 kg fructe/or cu un consum de ap de 200-250l/or. Cantit ile mai mici de fructe se zdrobesc n albii cu un tambur ce prezint longitudinal sau transversal caneluri cu adncimea de 2-3 ori mai mare dect grosimea semin elor, formndu-se un amestec de semin e i fructe zdrobite. Prin procedeul flota iei sau cu ajutorul unor site se separ semin ele. Din 100 kg fructe se ob in, n medie, urmtoarele cantit i de semin e: mr, pr 0,9-1,1 kg; ctin, clin 610 kg; cire, corn, salb-15 kg; lemn cinesc -16 kg; mce, pducel -20-40 kg; slcioar 45 kg. Procesarea fructelor uscate (pstaia cu una sau mai multe semin e, drupa uscat indehiscent, folicula, capsula uscat). Fructele se supun n prealabil unei uscri suplimentare prin aezarea lor n locuri aerisite, cu temperatura de 30-35 grade n straturi sub iri, rvite zilnic de cteva ori, inute pn cnd prin ndoire ele se rup. Extragerea semin elor se face apoi prin aezarea fructelor n straturi de 8-10 cm sau introducerea lor ntr-un sac umplut cam 1/3 din volum, legat la gur i baterea acestora cu mnunchiuri de nuiele pn se constat c semin ele s-au desprins de fruct. In cazul unor cantit i mari de fructe, extragerea semin elor se realizeaz cu ajutorul batozelor folosite n agricultur pentru speciile din familia Fabacee. Cantitatea medie de semin e ob inute din 100 kg este de 10 kg la caragan, 20 kg la salcm, 25 kg la gldi . 6.2 Condi ionarea semin elor Condi ionarea semin elor presupune una sau mai multe opera ii prin care acestea sunt aduse la o anumit umiditate, nivel de cur ire etc., devenind apte de a fi semnate sau pstrate. Dup caz, semin ele forestiere se supun urmtoarelor opera ii: dezaripare, cur ire, sortare, zvntare. 1. Dezariparea const n ndeprtarea par ial sau total a aripioarelor i este obligatorie la unele specii (brad, pini, larice, molid, duglas). La alte specii de rinoase (tuia, chiparos .a.) semin ele se seamn aripate. La foioase (mesteacn, ulmi, carpen, frasini, acerinee) semnatul se execut manual cu fructe nedezaripate.

50

Atunci cnd este necesar dezariparea semin elor, tehnologia utilizat se diferen iaz n func ie de specie, cantitatea de semin e .a. Astfel, la semin ele de brad, tegumentul con ine pungi de rin care, vtmate n procesul de dezaripare, conduc la pierderea viabilit ii semin elor i, de aceea, dezariparea se face manual prin frecarea uoar ntre palme (cu sau fr mnui) a semin elor, fr umezirea acestora. La molid, pini, larice, dac semin ele sunt n cantit i mici se recurge tot la dezaripare manual, dup ce n prealabil semin ele aripate au fost umezite (1 litru ap la 5 kg semin e), acoperite cu saci i pstrate 2-3 ore la temperaturi n jur de 40 sau 8-10 ore la temperaturi de 20-25 C C. Pentru cantit i mari de semin e se folosesc dezaripatoare ac ionate manual sau mecanic. Fr investi ii mari se poate realiza dezaripatorul manual dup modelul dezaripatorului Surov ev. Acesta const dintr-un co de alimentare (1) din care semin ele aripate trec ntr-un cilindru (2), confec ionat din plas de metal, prevzut cu o fant longitudinal, de aceeai l ime cu a coului de alimentare. Cilindrul se umple la circa jumtate din volum cu semin e. n cilindru, semin ele sunt preluate de un ax cu perii (3) care prin rotire, cu ajutorul unei manivele, le freac de pere ii cilindrului, provocnd dezariparea. Amestecul de semin e i fragmente de aripioare trece prin ochiurile sitei cilindrului i, condus de o plnie (4), ajunge n cutia receptoare (5), aezat la baza cilindrului. n ara noastr, a fost proiectat i construit de ctre Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice un dezaripator ac ionat mecanic. La foioase (acerinee, frasin .a.), n cazul semnrii executate cu ajutorul semntoarelor se poate recurge la ndeprtarea par ial a aripioarelor. Fructele aripate, dup o prealabil umectare i zvntare, se aeaz pe grtare metalice i printr-o uoar frecare manual aripioarele se rup.

Dispozitiv pentru dezariparea semin elor (1 - co de alimentare, 2 - tob din plas de srm, 3 - ax cu perii, 4 - plnie conductoare, 5 - cutie receptoare)

51

2. Cur irea semin elor const n ndeprtarea componentelor strine (aa numitele impurit i) din masa de semin e. Aceast opera ie este necesar pentru c impurit ile limiteaz mecanizarea semnrii, iar n timpul pstrrii pot favoriza unele fenomene ncingerea, apari ia mucegaiului etc., compromi nd viabilitatea semin elor i n plus, volumul i masa lotului de semin e i impurit i ocup inutil o parte a spa iului de conservare. Pentru cantit i mici de semin e, cur irea se face manual prin cderea liber a masei de semin e i impurit i (n special fragmente de aripioare, de fructe) de la o anumit nl ime (1,50-1,70 m). Curentul de aer natural sau artificial produs de un ventilator va mpinge componentele mai uoare la distan e mai mari dect semin ele n general mai grele care vor avea o direc ie de cdere apropiat de vertical. Alteori, cur irea se realizeaz prin trecerea succesiv a amestecului de semin e impurit i prin dou site cu ochiuri de dimensiuni diferite: prima cu dimensiuni mai mari dect semin ele prin care vor trece acestea i micile impurit i, fiind re inute componentele mari, iar a doua sit, aezat sub prima cu ochiuri mai mici ca ale semin elor , prin care vor trece impurit ile inferioare semin elor. Prin ac ionare concomitent a sitelor se realizeaz o cur ire mai rapid a masei de semin e. Amestecul de fragmente ale fructelor crnoase i semin e ob inut prin zdrobirea fructelor se poate supune flota iei. Aceasta presupune introducerea amestecului ntr-un vas cu ap. Componentele mai grele (de regul semin ele) se vor aeza la baza coloanei de ap, iar componentele mai uoare vor pluti la suprafa a apei, de unde se ndeprteaz cu ajutorul unor site. Pentru sporirea capacit ii de separare, se solubilizeaz n ap anumite sruri care nu vatm semin ele sau ngrminte minerale. Dup scoaterea semin elor din ap acestea se seamn imediat ori se supun zvntrii dac se pstreaz chiar i o foarte scurt perioad (cteva ore). n cazul unor cantit i mari de semin e, cur area se poate face cu ajutorul unor dispozitive sau maini construite special n acest scop. n func ie de organele de lucru cu care sunt echipate, dispozitivele i mainile se grupeaz dup criterii dimensionale (site, trioare), aerodinamice (curen i de aer), asperitatea tegumentului semin elor (cu benzi transportoare dispuse nclinat avnd unghiul diferit n func ie de corela ia dintre rugozitatea materialului utilizat la band i netezimea tegumentului semin elor). Frecvent sunt folosite dispozitivele i mainile echipate att cu site ct i cu curen i de aer, cunoscute sub denumirea de vnturtoare-sortatoare.

52

3. Sortarea presupune gruparea semin elor aceleiai specii caracteristici fizice (lungime, grosime, mas etc.).

dup unele

Pentru semin ele mici i mijlocii, opera ia se realizeaz, frecvent, concomitent cu cur irea acestora. Semin ele seci avnd masa inferioar celor pline, ca i cele anormal de mici (sub 1/3 din cele considerate normale ca mrime pentru specie) sub influen a curentului de aer, sunt ndeprtate de semin ele pline, normal dezvoltate. Semin ele mai mari ghinde, castane, nuci se pot sorta trecndu-le prin site ori grtare cu ochiuri de forme i mrimi diferite, cu ajutorul crora, prin cernere, sunt separate semin ele cu dimensiuni reduse. Semin ele speciilor men ionate anterior ca i cele de acerinee, frasin, larice (la care propor ia semin elor seci este mare) .a. se mai pot sorta i prin procedeul flota iei. Folosind dispozitive i maini ac ionate mecanic sortarea semin elor se realizeaz concomitent cu opera ia de cur ire. 4. Zvntarea este procesul tehnologic la care sunt supuse semin ele cu un con inut mai mare de ap dect cel optim pstrrii, ca urmare a extragerii din fructele crnoase, a cur irii i sortrii prin procedeul flota iei, a dezariprii manuale (brad, molid etc.), ori a recoltrii fructelor (acerinee, ghind, jir .a.) dup o perioad de precipita ii ndelungat, cu o umiditate atmosferic foarte ridicat. Zvntarea fructelor-semin elor este obligatorie chiar n cazul unei pstrri de scurt durat. Rapiditatea zvntrii este influen at de mrimea semin elor, natura tegumentului, umiditatea ini ial i cea optim de realizat, temperatura i umiditatea relativ a aerului .a. Se deosebesc: semin e a cror zvntare este rapid - cele mici cu tegument sub ire; semin e cu durata de zvntare moderat (semin ele fructelor uscate, cele cu un con inut de ap n jur de 15 20 %, apropiat de umiditatea optim de pstrare; semin e la care zvntarea este lent (nceat) semin e mari cu tegument gros, uneori lemnos cu con inut ridicat de ap 70-80 % (ghinda, castanele, nucile, bradul, jirul, smburoasele, pducelul, cireul .a.). Opera ia const n aezarea semin elor ntr-un strat cu grosimea egal cu 3-5 semin e pe suprafe e plane, situate n locuri aerisite, ferite de surse de cldur (inclusiv radia ia solar), cu temperaturi de 20-25oC. Periodic, stratul se rvete cu ajutorul unor lope i de lemn cu marginile rotunjite pentru a nu fi vtmat tegumentul.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2004)

53

7. Controlul calit ii semin elor 7.1 Aspecte generale nsuirile ereditare au un rol determinant n stabilirea calit ii materialelor forestiere de reproducere (semin e, puie i sau pr i de plante: lujeri, muguri etc.). n cazul semin elor forestiere, pe lng cunoaterea indicatorilor de calitate fizici (puritate, mas, mrime) i biologici (procentul de germina ie), cunoaterea identit ii genetice este un aspect esen ial n stabilirea calit ii lor. Certificarea materialelor forestiere de reproducere (inclusiv a semin elor) reprezint confirmarea originii sau a provenien ei i a calit ii acestora, atunci cnd sunt produse pentru comercializare sau utilizare n scopuri forestiere. Aceast confirmare se face n conformitate cu cele patru categorii de materiale forestiere de reproducere (din surs identificat, selec ionate, calificate i testate) adoptate n sistemul na ional, care sunt similare celor din sistemul interna ional al Organiza iei pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (OCDE). Materialele de baz din care se ob in semin ele se nregistreaz n Catalogul na ional al materialelor de baz, fiecare avnd un numr/cod unic. Acest catalog na ional se actualizeaz la intervale de 5 ani, fiind aprobat de conductorul autorit ii publice centrale pentru silvicultur, iar materialele de baz incluse n catalogul na ional poart denumirea de materiale de baz aprobate. Pentru rile membre ale Uniunii Europene producerea i comercializarea materialelor forestiere de reproducere este reglementat de directiva 1999/105/CE i reglementrile asociate acesteia (CE) Nr. 1597/02, 1598/02, 1602/02 i 2301/02. Acestea reglementeaz admiterea materialului de baz, controlul i documenta ia necesar materialelor forestiere de reproducere n diferite faze de producere, recoltare, procesare, pstrare etc. Aceast directiv european i reglementrile care o nso esc au fost transpuse n legisla ia romneasc prin OG nr. 11/2004 (aprobat prin Legea nr. 161/2004), HG 611/2005 i 4 ordine ale ministrului autorit ii publice centrale pentru silvicultur (OM nr. 269/2002, 311/2002, 312/2002 i 528/2004). Controlul producerii i utilizrii materialelor forestiere de reproducere urmrete atingerea urmtoarelor scopuri majore: cunoaterea i pstrarea identit ii genetice a materialelor forestiere de reproducere, din momentul recoltrii (cnd se ntocmete certificatul de identitate) i pn la utilizarea n lucrrile de mpdurire; utilizarea corect a acestora n cultur, astfel nct s existe o deplin concordan ntre exigen ele ecologice ale materialelor forestiere de reproducere i condi iile sta ionale ale locului de cultur;

54

asigurarea utilizrii n culturile silvice a unor materiale forestiere de reproducere cu nsuiri silvoproductive superioare, ob inute ca rezultat al ameliorrii genetice. Pentru a urmri identitatea genetic a semin elor, unitatea productoare constituie la recoltare loturi de semin e. Un lot de semin e este definit ca o cantitate de smn , fizic identificabil, omogen din punct de vedere al identit ii botanice (specie, subspecie sau varietate) i genetice, apar innd aceleiai recolte i pentru care se poate elibera un document de calitate. Pentru fiecare lot de semin e, unitatea productoare ntocmete un certificat de identitate, care nso ete lotul ntreg sau lotul divizat de semin e n tot procesul lor de procesare, pstrare, semnare, respectiv de scoatere, livrare i plantare a puie ilor. Pe lng nsuirile ereditare, o alt component relevant pentru sistemului na ional de certificare a calit ii semin elor o constituie nsuirile lor fizice i biologice (germinative). nsuirile fizice ale lotului de semin e sunt redate de caracteristicile individuale pe care le au semin ele (forma, mrimea, masa, con inutul n ap etc.) i materialele inerte ce se pot gsi dispersate n masa de semin e. Frecvent n masa de semin e rmn n urma condi ionrii i corpuri strine, care, n func ie de tip, form, mrime i mas, influen eaz calitatea lotului de semin e. nsuirile fizice ale semin elor se analizeaz n laborator, exprimndu-se prin indici calitativi. nsuirile germinative sunt cele mai importante nsuiri biologice ale semin elor folosite ca material forestier de reproducere. O smn se consider germinabil dac n ea pot avea loc procese biochimice i fiziologice care s determine creterea embrionului n condi ii prielnice de germinare i formarea unei plantule. Capacitatea de germinare a semin elor se determin n condi ii standardizate, exprimndu-se prin procentul de germina ie. 7.2 Prelevarea eantioanelor elementare i constituirea eantionului compus nsuirile fizice i germinative ale semin elor se testeaz direct prin analize de laborator pentru fiecare lot n parte. Pe baza analizelor de laborator ntreprinse se stabilesc indicii cantitativi ai loturilor de semin e, care se trec ntr-un buletin de analiz, conform reglementrilor n vigoare. Pentru testarea calit ii semin elor, din masa lotului constituit se extrage un eantion reprezentativ care formeaz eantionul de laborator, ce va fi trimis la laboratorul de analiz a semin elor. n ara noastr, procedurile i metodele de eantionare a loturilor de semin e pentru principalele specii de arbori i arbuti utilizate n culturi forestiere sunt stabilite

55

prind Standardul SR 1808/2004, similar standardului ISTA 2004 (International Seed Testing Association Rules 2004). n cazul n care lotul de semin e depete cu mai mult de 5% cantitatea maxim prevzut pentru fiecare specie n SR 1808/2004, acesta va fi divizat i fiecare frac iune va fi identificat ca lot distinct, necesitnd analize separate. nainte de eantionare, semin ele din lot se amestec corespunztor, astfel nct lotul s fie ct mai uniform. Mrimea i modul concret de constituire a eantionului de laborator pentru asigurarea reprezentativit ii acestuia sunt precizate n SR 1808/2004. Acest standard prevede pe specii att masa maxim a lotului de semin e din care se va preleva eantionul de laborator ct i masa minim a eantionului. Pentru constituirea eantionului de laborator, din lotul de semin e se preleveaz eantioane elementare, care prin combinare i amestecare formeaz un eantion compus. Eantioanele elementare sunt luate cu mna sau cu ajutorul unor instrumente speciale (sonde), care trebuie astfel alese nct s nu produc deprecierea semin elor . Numrul minim al eantioanelor elementare i modalitatea de prelevare este prevzut n SR 1808/2004 n func ie de modul n care se prezint semin ele: n ambalaje sau n vrac. De exemplu, cnd semin ele din lot sunt n ambalaje de aceeai mrime cu masa de 15-100kg, intensitatea de eantioane este de: 3 eantioane elementare din fiecare ambalaj, dac sunt 1-4 ambalaje; 2 eantioane elementare din fiecare ambalaj, dac sunt 5-8 ambalaje; 1 eantioan elementar din fiecare ambalaj, dac sunt 9-15 ambalaje; 15, 20, respectiv 30 de eantioane elementare din lotul de semin e dac numrul de ambalaje este de: 16-30, 31-59, respectiv peste 60 de ambalaje. Eantioanele se iau de la suprafa a, mijlocul i baza ambalajului, iar dac semin ele sunt n vrac, eantioanele elementare se recolteaza din locuri stabilite la ntmplare i de la adncime. 7.3 Ob inerea eantionului de laborator. Ambalare i expediere Reunite n eantionul compus, eantioanele elementare se amestec i omogenizeaz, iar din acesta se ob ine eantionul de laborator fie prin njumt iri repetate fie prin extragerea i combinarea unor cantit i mici de semin e luate la ntmplare, pn cnd se ajunge la masa minim prevzut n standard pentru semin ele speciei respective. Aparatura necesar i metodele folosite sunt descrise n SR 1808/2004, cu precizarea c dac este dificil pentru productorul lotului de semin e s reduc eantionul compus la eantionul de laborator, ntregul eantion compus se trimite la laborator pentru a fi redus. De exemplu, la molid controlul calit ii semin elor se face

56

pentru un eantion de laborator cu masa de minim 16g, extras dintr-un lot de semin e care poate avea masa de pn la 1000 kg. La laborator, pentru determinarea indicilor calitativi, din eantionul de laborator de minim 40g se formeaz eantioane de analiz, care n cazul purit ii au masa de numai 20 g, iar pentru aprecierea capacit ii de germinare se utilizeaz numai 400 semin e (4 repeti ii de cte 100 semin e). Odat cu eantionul de laborator, din eantionul compus rezult prin divizare i un eantion martor, care se codific, ambaleaz i sigileaz, ramnnd la de intorul lotului de semin e. Eantioanele suplimentare cerute de proprietarul lotului, nu mai trziu de momentul eantionrii, trebuie prelevate la fel ca i eantioanele de laborator i marcate cu Duplicat. Fiecare eantion de laborator trebuie marcat astfel nct s se stabileasc legtura dintre acesta i lotul de semin e. Pentru eliberarea buletinului de analiz, eantionul trimis la laboratorul de semin e trebuie s fie sigilat i ambalat astfel nct s se evite orice vtmare n timpul transportului. Ambalajele vor fi etane numai n cazul eantioanele de laborator destinate determinrii umidit ii sau cnd semin ele din lot au fost uscate pn la un anumit nivel de umiditate. Eantioanele de laborator se nainteaz imediat (cel mult 48 de ore) de ctre eantionator la laboratorul de semin e, iar ambalajul care con ine eantionul (de obicei un scule de hrtie sau pnz) trebuie s poarte o etichet ataat pe ambalaj i alta n interiorul lui. Eticheta trebuie s cuprind: denumirea i adresa unit ii care trimite eantionul, numrul certificatului de identitate a semin elor, specia, numrul i masa lotului, numrul de ambalaje ce constituie lotul, masa net i felul amabalajului sau specifica ia c smn a este n vrac i analiza solicitat. Eantioanele expediate laboratorului de analiza semin elor sunt nso ite de urmtoarele documente: certificatul de identitate a semin elor, procesul verbal de eantionare i procesul verbal de recep ie. 7.4 nsuirile fizice ale semin elor i determinarea lor Calitatea loturilor de semin e este dat de nsuirile fizice i cele germinative ale semin elor. Unele nsuiri fizice cum ar fi puritatea, porozitatea, friabilitatea i autosortarea, conductibilitatea termic i higroscopicitatea se refer la ntregul lot de semin e (semin e i impurit i), n timp ce altele, cum ar fi masa i umiditatea, se rezum numai la semin e. Puritatea este nsuirea fizic a lotului de semin e ce reflect gradul de cur ire a lotului rezultat n urma opera iilor de condi ionare a semin elor. Puritatea exprim procentual ct reprezint masa semin elor pure din masa total a lotului.

57

Conform Standardului SR 1908/2004 privind metodele de analiz pentru semin ele speciilor de arbori i arbuti utilizate n culturi forestiere, lotul de semin e i respectiv eantionul de analiz cuprinde trei categorii de componente: smn a pur, alte semin e i materii inerte, trebuind determinat procentul de participare al fiecrei pr i componente pe baza masei. Smn a pur include; (a) semin e intacte, (b) fragmente de semin e a cror mrime este mai mare de jumtate din mrimea ini ial i care prezint fragmente din nveliul exterior i (c) semin e ale speciei analizate, n afara cazului n care este evident c sunt goale. Categoria alte semin e include semin e apar innd altor specii dect smn a pur. Materiile inerte includ unit i de semin e i toate celelalte materiale i structuri neincluse n categoriile smn pur sau alte semin e: (a) unit i de semin e n care este evident c nu este prezent nici o smn ntreag, (b) buc i de semin e sparte sau vtmate a cror mrime este egal sau mai mic de jumtate din mrimea ini ial, (c) resturi clasificate ca nefiind pr i din smn a pur, conform defini iei date acesteia, (d) semin ele de Leguminosae, Cupressaceae, Pinaceae i Taxodiaceae la care nveliul exterior este complet nlturat i (e) inflorescen e sterile, frunze, pedunculi, solzi de conuri, aripi, scoar , pmnt, nisip, pietricele i alte materii care nu sunt semin e. Pentru determinarea purit ii se extrage un eantion de analiz din eantionul de laborator, utilizndu-se metoda njumt irii manuale, metoda cu divizorul mecanic sau metoda cu lingura. Masa minim a eantionului de analiz este indicat pentru fiecare specie n SR 1808/2004. Prin njumt irea eantionului de analiz se ob in dou subeantioane care se cntresc cu precizie, masa acestora exprimnduse n grame cu un numr de zecimale cuprins ntre patru i zero, dup cum masa subeantionului de analiz este mai mic de un gram, respectiv mai mare de 1000 g. Dup cntrire, subeantioanele se separ n cele trei categorii de componente: smn pur, alte semin e i materii inerte. Acestea se cntresc dup separare, diferen a dintre mas nsumat a celor trei categorii de componente i masa ini ial a subeantionului trebuind s fie mai mic de 5% (n caz contrar analizele se refac). Pentru fiecare subeantion se calculeaz puritatea ca procent (cu dou zecimale) al masei semin elor pure din masa ini ial a subeantionului: Ulterior se face media procentelor ob inute pentru cele dou subeantioane, cu o zecimal. Valoarea respectiv se trece n final n buletinul de analiz ca puritate pentru lotul de semin e, dac diferen ele valorilor ob inute pentru cele dou subeantioane se ncadreaz n toleran ele prevzute n SR 1908/2004 (n caz contrar analizele se refac). Similar se procedeaz i la determinarea ponderii celorlate dou categorii de componente: alte semin e i materii inerte. Cunoaterea ponderii acestora prezint o 58

deosebit importan dac se pune problema recondi ionrii lotului sub aspectul purit ii, n scopul ridicrii valorii lui de ntrebuin are. Capacitatea de curgere (friabilitate) i autosortare a componentelor masei de semin e este redat de forma, mrimea i masa semin elor pure, ca i de propor ia i natura celorlalte categorii de componente ale lotului. Capacitatea de curgere se apreciaz prin coeficientul de friabilitate care este dat de unghiul taluzului natural format de o grmad de semin e, care se ob ine lsndu-le s cad printr-o plnie pe o suprafa plan. n timpul ct curg are loc autosortarea componentelor, adic separarea lor spontan dup mrime, form i mas. Capacitatea de curgere este cu att mai mic cu ct forma semin elor este mai deprtat de cea sferic, suprafa a lor mai pu in neted, umiditatea mai ridicat i propor ia impurit ilor mai mare. Porozitatea reprezint totalitatea spa iilor dintre componentele solide (semin e pure, alte semin e, materii inerte), ocupate cu aer i se calculeaz ca raport dintre volumul golurilor intergranulare (v) i volumul total al masei de semin e (w). n vederea pstrrii semin elor este deosebit de important cunoaterea porozit ii, respectiv a gradului de afnare, de care depinde posibilitatea de primenire a aerului din masa de semin e. Conductibilitatea termic reprezint procesul de propagare a cldurii, din aproape n aproape, prin masa de semin e. Se exprim prin coeficientul de conductibilitate termic, redat prin cantitatea de cldur care trece n regim permanent printr-un cub de semin e cu latura de un metru, n timp de o or, la diferen a de temperatur ntre nceput i sfrit de 10 (Kcal/ m.h.grd). C Masa de semin e forestiere are n general un coeficient de conductibilitate termic redus, deoarece propor ia golurilor intergranulare variaz ntre 35 i 80%, iar conductibilitatea termic a aerului este de 0,02 Kcal/ m.h.grd. La semin ele forestiere, coeficientul de conductibilitate termic variaz ntre 0,12 i 0,20 Kcal/ m.h.grd, fiind n corela ie negativ cu porozitatea i pozitiv cu gradul de umiditate (apa avnd acest coeficient de 25 ori mai mare dect aerul). Higroscopicitatea semin elor forestiere este redat de capacitatea acestora de absorb ie i desorb ie a vaporilor de ap din i n mediul nconjurtor. n aer liber, prin procese de absorb ie i desorb ie se ajunge dup un timp la starea corespunztoare echilibrului dinamic, n care umiditatea semin elor este echivalent cu cea din atmosfer. Umiditatea pe care semin ele o au la atingerea acestei stri se numete umiditate de echilibru. Masa i umiditatea sunt nsuiri fizice care se refer numai la semin ele pure. Masa a 1000 semin e (Mk) constituie un indicator fizic de calitate important la stabilirea normei de semnat. Pentru determinarea masei a 1000 semin e, din smn a pur ob inut n urma analizei purit ii se iau la ntmplare 8 repeti ii a cte 100 semin e, care se cntresc separat, cu aceeai precizie ca i la determinarea 59

purit ii. Media celor 8 valori nmul it cu 10 reprezint masa a 1000 de semin e (Mk), dac coeficientul de varia ie pentru cele 8 valori ale maselor nu depete valoarea 4,0. Dac coeficientul de varia ie este mai mare se numr i se cntresc alte 8 repeti ii i se calculeaz abaterea standard pentru cele 16 repeti ii. Se ndeprteaz valorile care difer de medie cu mai mult de dou abateri standard, iar cu valorile rmase se calculeaz masa a 1000 de semin e. Complementar indicelui Mk este numrul de semin e la kilogram (Nk), cu care se gsete n raport invers propor ional i care se calculeaz cu formula: Nk=106/Mk Valoarea acestui indice este n corela ie pozitiv cu propor ia semin elor mici i seci. Umiditatea sau con inutul de ap al semin elor se determin pentru semin ele anumitor specii, n special pentru a se asigura condi ii corespunztoare de pstrare. n acest scop, cu excep ia semin elor de Amorpha fruticosa, semin ele mici ntregi, iar cele mari mrun ite sau mcinate sunt introduse n fiole cu capac i se supun uscrii prin men inere la temperatura de 103 timp de 17 ore. La semintele de amorf, C, temperatura de uscare este de 130-133 timp de o or. C, Se lucreaz conform standardului SR 1908/2004 cu dou eantioane de analiz extrase din eantionul de laborator (trimis de ctre de intorul lotului ntr-un ambalaj etan) prin metoda lingurii, masa fiecrui eantion de analiz fiind de 4-5 g dac se utilizeaz fiole cu diametrul mai mic de 8cm sau de 10g dac diametrul fiolelor este mai mare de 8cm. Con inutul de umiditate este calculat n procente de mas, cu o zecimal, cu formula:

U=

M 2 M 3 100 M 2 M1

n care: U este con inutul de umiditate [%], M1 - masa fiolei cu capac [g], M2 masa fiolei cu capac i semin e nainte de uscare [g], M3 - masa fiolei cu capac i semin e dup uscare [g]. 7.5 nsuirile biologice ale semin elor n laborator, nsuirile germinative ale semin elor dintr-un lot sunt stabilite prin analiza capacit ii maxime de germina ie a acestora. Prin germina ia unei semin e ntr-un test de laborator se n elege apari ia din aceasta a unei plantule i dezvoltarea sa ulterioar pn la stadiul la care aspectul structurilor sale esen iale indic nsuirea de a forma o plant, n condi ii favorabile de mediu. Structurile esen iale ale unei plantule pentru ca aceasta s evolueze ntr-o plant normal sunt: radicela, tija aerian i cotiledoanele.

60

Plantulele normale sunt cele care au capacitatea de a evolua ntr-o plant normal n condi ii favorabile de sol, umiditate, cldur i lumin. Sunt considerate normale urmtoarele trei categorii de plantule: 1) plantulele intacte acestea au toate structurile bine dezvoltate, complete, sntoase i propor ionate; 2) plantulele cu defecte uoare prezint cteva defecte uoare ale structurilor esen iale ns au o dezvoltare satisfctoare i echilibrat a acestora, comparativ cu plantulele intacte; 3) plantulele afectate de o infec ie secundar acestea s-ar ncadra n una din categoriile de mai sus, dar au fost afectate de ciuperci sau bacterii provenind din alte surse dect interiorul semin ei. nsuirile germinative ale semin elor sunt exprimate prin procentul de germina ie, care indic propor ia, ca numr, a semin elor care au produs plantule considerate normale, n condi iile i perioada specificat n standardul SR 1908/2004. n conformitate cu prevederile acestui standard, din categoria semin elor pure se iau la ntmplare 4 repeti ii a cte 100 semin e. Semin ele din aceste repeti ii (eantioane de analiz) sunt aezate n condi ii optime de germinare (umiditate, cldur i aerisire), evolu ia germinrii acestora fiind urmrit o anumit perioad, specific fiecrei specii i prevzut n SR 1908/2004 (de obicei, ntre 7 i 28 de zile). Pentru determinarea procentului de germina ie se folosesc aparate speciale numite germinatoare (figura 3.2a) sau vase Petri aezate n etuve. Indiferent de tipul i construc ia acestora, fiecare trebuie s asigure condi ii de umiditate, cldur i aerisire ct mai favorabile desfurrii procesului de germinare. Pe patul de germina ie sterilizat, ce poate fi alctuit din hrtie de filtru, sugativ sau nisip, semin ele celor patru repeti ii se aeaz n ordine cu penseta sau cu aparate speciale. Germinarea semin elor din cele patru repeti ii se verific la intervale de 4, 7, 10, 14, iar n continuare la intervale de 7 zile, pn la expirarea perioadei de germina ie men ionat n SR 1908/2004. Se consider semin e germinate cele din care au rezultat plantule, iar lungimea radicelei mpreun cu a hipocotilului este de cel pu in patru ori mai mare dect lungimea ini ial a semin ei (SR1908/2004). Cu ocazia verificrilor, semin ele germinate se nltur de pe patul de germinare, iar numrul lor se nregistreaz ntr-o fi de observa ie, separat pentru fiecare din cele patru repeti ii. De asemenea, se nltur i se nregistreaz semin ele infestate, pentru a evita infec iile secundare ale celorlalte semin e sau plantule. La sfritul perioadei de testare se calculeaz procentul de germina ie pentru fiecare repeti ie, ca raport dintre numrul plantulelor normale i numrul total de semin e din

61

eantionul de analiz. Media celor patru valori reprezint procentul de germina ie al lotului de semin e (calculate cu o precizie de dou zecimale), dac diferen ele dintre valorile ob inute se nscriu n toleran ele prevzute n standard. n caz contrar, testul de germina ie se repet i dac nici aceste valori nu se ncadreaz n toleran ele admise, se face media celor 8 repeti ii. n mod similar se calculeaz i procentul de plantule anormale, negerminate sau moarte. Cnd la sfritul testului de germina ie au mai rmas negerminate peste 5% din numrul ini ial de semin e din eantion, care sunt considerate a nu fi moarte, acestea trebuie tratate cu solu ie de tetrazoliu. Pentru realizarea unei estimri rapide a viabilittii eantioanelor de semin e, n special n cazul speciilor care prezint starea de dorman , dar i n cazul eantioanelor care la sfritul testului de germina ie prezint un procent mare de semin e negerminate, se recurge la testul cu tetrazoliu. Speciile la care se aplic n mod curent acest test sunt prezentate n standardul SR 1908/2004. Pentru determinarea viabilit ii se lucreaz tot cu 4 eantioane de cte 100 de semin e, luate la ntmplare din categoria semin elor pure. nainte de a fi tratate cu solu ie de tetrazoliu semin ele se pregtesc prin nmuiere n ap la temperatura de 20 i expunerea esuturilor de baz prin strpungerea nveliului, tierea acestuia C (fie longitudinal fie transversal la capete) sau ndeprtarea total a nveliului semin ei (cu acest ocazie se noteaz n fia de analiz numrul semin elor seci sau stricate din fiecare eantion). Semin ele astfel pregtite se trateaz cu solu ie apoas de clorur sau bromur de tetrazoliu n concentra ie de 0,1-1%. Aceasta ptrunde n esuturi i mpreun cu hidrogenul eliberat n procesele reductoare din celulele vii formeaz o substan roie care nu difuzeaz. n acest fel, se pot diferen ia uor pr ile vii (colorate n rou) de cele moarte ale embrionului. n timpul testului temperatura trebuie s fie de 20-30 C, iar semin ele sunt inute n ntuneric, perioada de testare fiind prevzut pentru fiecare specie n SR 1908/2004 (de obicei, ntre 18 i 48 de ore). La sfritul perioadei de testare, se numr semin ele viabile din fiecare eantion de analiz, fiind considerate semin e viabile cele la care embrionii sunt complet colora i, cele ale cror embrioni prezint puncte necolorate la extremitatea radicelei pe cel mult o treime din partea vizibil a acesteia i cele la care embrionii prezint pete mici necolorate, pe cel mult o treime, n partea superioar a cotiledoanelor (opus radicelei). Modul de calcul, procedurile urmate i toleran ele admise n cazul viabilit ii sunt similare celor utilizate la calculul procentului de germina ie.

62

7.6 Buletinul de analiz i calitatea lotului de semin e n ara noastr, controlul calit ii semin elor este oficializat i se face n laboratoare de specialitate autorizate, care sunt dotate cu aparatur necesar i au personal tehnic calificat. n acest scop, n cadrul Institutului de Cercetri i Amenajri Silvice (ICAS) s-a nfiin at o re ea de laboratoare n care se execut controlul calit ii semin elor pentru ntregul teritoriu al rii. De asemenea, laboratorul de semin e al ICAS Bucureti este certificat interna ional conform regulilor Asocia iei Interna ionale pentru Testarea Semin elor (ISTA), elibernd buletine de analiz pentru loturile ntregi sau divizate de semin e care se export. Metodele de analiz a semin elor forestiere n condi ii de laborator, sunt redate n standardul SR 1908/2004. Dup efectuarea analizelor obligatorii prevzute n acest standard i determinarea purit ii, a procentului de germina ie/viabilit ii, masei a 1000 de semin e i numrului de semin e la kilogram, se calculeaz nc doi indici cu caracter de sintez - valoarea cultural (V) i numrul de semin e viabile la kilogram (Nkv), folosind formulele:
V= PG 100

N KV =

N K G G 10 4 = 100 Mk

n care: V - valoarea cultural [%]; P - puritatea [%]; G procentul de germina ie sau viabilitatea [%]; Nkv- numrul de semin e germinabile/viabile la kg; Nk - numr de semin e la kg; Mk masa a 1000 semin e [g]. To i indicii se trec n buletinul de analiz eliberat de laboratorul autorizat care a fcut analizele. Formatul buletinului de analiz este aprobat de ctre autoritatea central pentru silvicultur i se completeaz de ctre laborantul care face analizele. Buletinul de analiz trebuie s cuprind urmtoarele informa ii: numele laboratorului ce elibereaza buletinul de analiz, data nregistrrii eantionului de laborator i a eliberrii buletinului, numrul eantionului de laborator, datele necesare identificarii lotului din care provine eantionul, metodele de analiz, rezultatele determinrilor, valabilitatea buletinului de analiz (conform SR 1908/2004), observa ii i eventuale recomandri. Buletinul este n final semnat de ctre persoana care a fcut analizele i eful de laborator, tampilat i transmis de intorului lotului de semin e.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2004)

63

8. Conservarea semin elor 8.1 Necesitatea conservrii semin elor Pstrarea semin elor o perioad mai scurt sau mai lung de timp este frecvent necesar la majoritatea speciilor forestiere, datorit unor motive de ordin biologic, tehnic sau economic. n anii cu fructifica ie slab, recolta redus conduce la creterea exagerat a costurilor de recoltare, iar calitatea semin elor poate fi necorespunztoare. Ca urmare, este recomandabil din punct de vedere economic i biologic ca n aceti ani s fie utilizate semin ele recoltate din anii cu recolt abundent i pstrate. Pstrarea semin elor este necesar n cazul speciilor ale cror semin e au o matura ie relativ timpurie, recoltarea fcndu-se naintea epocii optime de semnat. De asemenea, la unele specii recoltarea semin elor este mult ntrziat, astfel nct condi iile meteorologice nefavorabile pot mpiedica semnarea impunndu-se pstrarea pn n primvara urmtoare. Este necesar pstrarea semin elor i n cazul speciilor la care se recurge la semnturile de primvar, datorit dezavantajelor pe care le prezint semnturile de toamn. Pe de alt parte, comer ul intern i extern cu semin e forestiere presupune i asigurarea pstrrii viabilit ii ini iale a semin elor pn la data livrrii, conform cerin elor pie ei. 8.2 Longevitatea semin elor Ca orice organism viu, semin ele se caracterizeaz printr-o longevitate natural, exprimat prin perioada de la matura ia lor pn la pierderea vitalit ii, cnd embrionul nu mai germineaz. Acest interval de timp este diferit n func ie de specie, calitatea semin elor din punct de vedere a viabilit ii imediat dup condi ionarea lor i condi iile mai mult sau mai pu in favorabile n care sunt pstrate. Semin ele forestiere se ncadreaz n urmtoarele categorii de longevitate (Vlase, 1982): semin e cu longevitate foarte redus, de la cteva zile pn la o lun, sunt semin ele mici, srace n substan e de rezerv, cu tegument sub ire (ulm, salcie, plop .a.); semin e cu longevitate redus, pn la aproximativ 6 luni, n general semin ele cu un con inut mai mare de ap, bogate n uleiuri i rin ce se altereaz uor (ghinda, nucile, semin ele de brad .a.); semin e destul de longevive, viabile pn la un an (jir, castan porcesc);

64

semin e cu longevitate mijlocie, care germineaz n intervalul de pn la 3 ani de la matura ie (pin strob .a.); semin e longevive, care i men in viabilitatea 3-5 ani chiar pn la 10 ani dac sunt pstrate n condi ii optime (molid, pin silvestru, larice, tei); semin e foarte longevive, care, datorit mai ales tegumentului ceros, impermeabil pentru ap, sunt viabile mai multe decenii (salcm, gldi ) Longevitatea economic reprezint perioada de la recoltare pn cnd propor ia semin elor germinabile, dei n scdere, nu ajunge sub nivelul valorilor germina iei tehnice sau poten ei germinative, pentru calitatea a III-a, prevzute n STAS 1808/1983. 8.3 Factorii ce influen eaz viabilitatea semin elor Factorii ce influen eaz viabilitatea semin elor n timpul pstrrii sunt: umiditatea, cldura, calitatea ini ial a semin elor etc. Umiditatea semin elor i a mediului de pstrare este foarte important. Prin procesele de sorb ie, con inutul n ap al semin elor crete, influen nd pozitiv unele procese vitale (respira ie, transformarea substan elor nutritive din cotiledoane sau endosperm). n schimb, prezen a apei n cantitate mai mic n semin e diminueaz mult activitatea vital a acestora. De aceea, prin zvntarea semin elor trebuie s se realizeze un con inut n ap optim pstrrii lor. Cldura influen eaz semnificativ viabilitatea semin elor n timpul pstrrii, mai ales dac valorile ridicate de temperatur coincid cu umiditatea mediului de pstrare sau a semin elor, de asemenea, ridicat. Valorile de temperatur negativ temperatura critic nregistrate n cazul semin elor cu con inut sporit de ap sunt duntoare, pentru c ele conduc la degerarea i deci pierderea viabilit ii semin elor. Oxigenul din aerul mediului de conservare determin intensitatea respira iei aerobe a semin elor. Calitatea ini ial a masei de semin e contribuie la men inerea viabilit ii acestora n timpul pstrrii. Se apreciaz (Negru iu, 1970, Vlase, 1982) c pstrarea de lung durat a semin elor de calitate inferioar (clasa III chiar clasa II STAS 1808/1983) este nerentabil, mai ales cnd nu pot fi asigurate condi ii optime de conservare.

65

8.4 Procese ce pot avea loc n masa de semin e n timpul pstrrii n timpul pstrrii n masa de semin e se desfoar anumite procese. Printre acestea, cu influen e negative asupra viabilit ii semin elor, sunt: intensificarea respira iei, care se produce n masa semin elor cu porozitate ridicat, spa iile intergranulare fiind ocupate cu aer n compozi ia cruia particip oxigenul. n prezen a oxigenului are loc descompunerea substan elor organice cu degajare de dioxid de carbon, ap i energie caloric (673 Kcal). Cldura rezultat se acumuleaz treptat n semin e, care, n corela ie cu apa degajat n procesul de respira ie intensific i mai mult respira ia. n timpul pstrrii semin ele pot respira i n lipsa oxigenului respira ia anaerob, oxidarea avnd loc pe seama oxigenului din molecula monoglucidelor cu cedare de alcool etilic, dioxid de carbon i o cantitate redus de cldur (28 Kcal) fa de respira ia aerob. uscarea semin elor se produce prin pierderea apei din semin e (procesul de desorb ie) uneori pn la apa de constitu ie, la care respira ia nu se mai desfoar i semin ele i pierd viabilitatea (de exemplu ghinda i pierde capacitatea de germina ie dac umiditatea scade sub 40%). germina ia n timpul pstrrii se declaneaz cnd, cldura, umiditatea i oxigenul sunt favorabile acestui proces. degerarea semin elor n urma creia acestea i pierd facultatea de germina ie ca urmare a temperaturilor negative. ncingerea este procesul cel mai periculos n urma cruia semin ele i pierd viabilitatea. Intensificarea respira iei aerobe conduce la creterea umidit ii i a cldurii, care favorizeaz activarea i nmul irea microorganismelor n masa de semin e; acestea, la rndul lor, prin respira ie contribuie la creterea valorilor de temperatur i umiditate. Ini ial, cnd temperatura nu depete 30 semin ele nu sufer C, schimbri vizibile sau olfactive. Dac n continuare temperatura crete, apar semne evidente de depreciere: se simte un miros puternic de mucegai sau de fermenta ie-putrefac ie; la nceput semin ele se brunific apoi se nnegresc, pierzndu-i vitalitatea.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2004)

66

8.5 Procedee de pstrare a semin elor n func ie de longevitatea natural i a condi iilor din timpul conservrii, Vlase (1982) consider c semin ele forestiere se ncadreaz n una din cele trei grupe privind durata de pstrare i anume: de scurt durat, de la cteva zile la cteva sptmni (maximum 6 luni), perioada de conservare fiind mai mic sau cel mult egal cu longevitatea natural; ndelungat, de la 3 pn la 7 (10) ani cnd, n condi ii favorabile, realizate artificial, viabilitatea semin elor se men ine o perioad aproape dubl fa de longevitatea natural; foarte ndelungat (10-20 ani), egal cu longevitatea natural a semin elor unor specii forestiere (salcm, gldi ) sau depind dublul longevit ii naturale pentru semin ele altor specii (tei, ulm, cvercinee .a.). Deoarece men inerea unor valori optime de cldur i umiditate pentru semin ele fiecrei specii presupune cheltuieli foarte mari, cel mai adesea se recurge la pstrarea de scurt durat. Datorit importan ei con inutului n ap al semin elor n timpul pstrrii, acestea se ncadreaz n trei grupe. Semin e a cror umiditate optim de pstrare este mai mic dect umiditatea de echilibru i anume n jur de 6-7%. Dup ce prin zvntare s-a realizat aceast umiditate semin ele se introduc n vase umplute la ntreaga lor capacitate, se nchid ermetic i se pstreaz la temperaturi constante n jur de 00C, atunci cnd pstrarea urmeaz s fie de 4-5 ani. Din aceast categorie fac parte semin ele multor specii de rinoase. Semin e a cror umiditate n timpul pstrrii este 7-15%, apropiat de umiditatea de echilibru. Ele se conserv n spa ii ferite de umiditate ridicat i temperaturi negative, n ambalaje de preferin nchise (cutii, lzi de lemn sau metal, saci de iut sau material sintetic etc.). Semin e cu un con inut mare de ap (50-60%), ghinda, castanele .a. care se pstreaz n condi ii de umiditate superioar umidit ii lor normale (75-80, chiar 90%), la o temperatur de -1 ... +20C (care s nu provoace degerarea embrionilor) i cu o bun aerisire. Tehnologiile de pstrare sunt diferite de la cele mai simple pn la depozite climatizate (Centrul de conservare a semin elor de rinoase din Braov). Semin ele cu un con inut ridicat de ap, se pot pstra din toamn pn n primvar n an uri, n ldi e sau n grmezi (vrac). La primele dou procedee,

67

stratul de semin e alterneaz cu un strat de nisip umezit n prealabil pn la 60-70% din capacitatea de re inere a apei. Cnd se recurge la pstrarea n an , pentru ca iarna temperatura s nu coboare sub -1...-20C, acestea se acoper cu un strat gros de paie, frunze, muchi peste care se aeaz un strat de pmnt i/sau zpad n iernile geroase. n lungul an ului se introduc fascine (mnunchiuri de nuiele) pentru a se asigura aerisirea. Pstrarea n grmezi la suprafa a solului se realizeaz n mod asemntor. Semin ele pot fi pstrate n depozite, care, n func ie de caracterul de permanen i dotare pot fi depozite temporare (ocazionale), permanente i climatizate. Depozitele temporare (ocazionale) sunt de obicei amenajate n cadrul construc iilor existente (la sediul ocoalelor, brigzilor, cantoanelor sau n pepiniere), atunci cnd intervalul de pstrare este scurt i cantitatea de semin e este mic. n aceste depozite se asigur n mod natural o temperatur sczut, cu amplitudini de varia ie reduse. Atunci cnd semin ele se pstreaz n ambalaje deschise, umiditatea relativ a aerului nu trebuie s depeasc 65% (cu excep ia ghindei). Depozitele permanente neclimatizate sunt construc ii relativ simple, amplasate n locuri umbrite, uscate i accesibile mijloacelor de transport. Asemenea depozite se amenajeaz frecvent la subsolul sau demisolul unor construc ii, unde se asigur temperaturi relativ constante, sczute dar nu negative i o atmosfer cu umiditate relativ a aerului redus. Semin ele sunt pstrate pe loturi, fiind introduse n ambalaje aezate de obicei pe rafturi. Depozitele permanente climatizate sunt construc ii special amenajate n care se regleaz cel pu in temperatura (uneori i umiditatea), fiind destinate de regul pstrrii ndelungate a semin elor. ntruct semin ele de rinoase suport o zvntare intens i se conserv n vase nchise ermetic, climatizarea vizeaz numai temperatura, controlul umidit ii fiind practic inutil. 8.6 Eviden a i controlul semin elor depozitate. Transportul semin elor Ambalarea se face n saci de hrtie sau textili, lzi, couri de nuiele cu masa net mai mic de 50 kg. Ambalajele vor fi cur ate, uscate, sigilate i capsate. Loturile mari de semin e de stejar, fag, castan sau nuc nu se transport n vrac. Marcarea loturilor se va pune o etichet rezistent pe exteriorul ambalajului i alta n interior. Pe etichete va fi marcat productorul, specia, numrul certificatului de provenien , numrul i masa lotului, numrul de ambalaje din lot etc. Eticheta din interior va men iona persoana care a efectuat ambalarea i care a sigilat ambalajul. Loturile ambalate i depozitate vor fi controlate periodic. Spa iile de depozitare trebuie s fie acoperite, curate, uscate, bine aerisite, dezinfectate, deratizate.

68

Transportul semin elor transportul semin elor se face pe loturi. Semin ele pot fi ambalate sau transportate n vrac, n func ie de specie, distan a de transport i starea de sntate a semin elor. Se vor lua msuri speciale pentru a nu amesteca semin ele dintr-un lot cu semin ele altui lot sau cu impurit i. Vehiculele trebuie s fie curate, dezinfectate i s asigure un transport rapid. Fiecare lot va fi nso it de un certificat de provenien i de un buletin de analiz.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2004)

9. Pregtirea semin elor pentru semnat 9.1 Procesul de germina ie Germina ia definit de Asocia ia Interna ional de Testare a Semin elor ca apari ia, apoi dezvoltarea din embrionul semin ei a organelor esen iale, care pentru tipul de semin e analizat, dovedesc aptitudinea de a produce o plantul normal, n condi ii favorabile de cmp, se desfoar n patru faze: imbibi ia, mobilizarea (activarea substan elor de rezerv), mereza (divizarea celulelor meristematice), alungirea celulelor radicelare i strpungerea de ctre radicel a nveliurilor seminale (tegument) prin micropil. De-a lungul acestor faze n smn se produc schimbri radicale, ireversibile i n urma parcurgerii lor, smn a ncol ete. Fazele procesului de germina ie sunt condi ionate de particularit ile morfologice, structurale i metabolice ale semin elor, factori interni i externi. Elementul principal al semin ei este embrionul, deoarece din acesta rezult plantula. Cel mai mare volum al semin ei este ocupat de substan ele nutritive de rezerv, din care se va hrni i va crete embrionul. Acestea sunt nmagazinate la unele specii n cotiledoane, iar la altele n endosperm, fiind protejate de ctre nveliul seminal i tegument. Germinarea semin elor are loc doar n prezen a apei, oxigenului i cldurii, care sunt factori indispensabili procesului de germinare. Apa ptrunde n esuturile semin ei i servete ca dizolvant i ca mijloc de transport al substan elor solubile spre zonele de cretere. Oxigenul este necesar respira iei i oxidrilor care au loc n smn . Germinarea se desfoar la o temperatur care se situeaz n general ntre 20 i 30 temperatura optim variind de la o specie la alta (SR 1908/2004). C, n procesul de germinare, celulele se alungesc i ptrund n masa lichid a substan elor de rezerv, de unde extrag hrana pentru embrion, prin creterea cruia se ajunge ca radicela s strpung tegumentul i s se fixeze n sol, avnd astfel loc ncol irea semin ei. Din momentul n care radicela strpunge nveliul, embrionul devine practic o tnr plantul. ntre momentul n care smn a se mbib cu ap i cel n care radicela strpunge tegumentul, n smn se produc schimbri radicale ireversibile. n general, pn la apari ia radicelei, smn a mbibat poate pierde din

69

ap fr s se produc pagube. Atunci cnd deshidratarea survine dup nceputul creterii radicelei are loc moartea semin ei. n timpul germinrii, embrionul se hrnete i crete exclusiv pe seama substan elor de rezerv din smn . Dup ce embrionul s-a transformat ntr-o plantul cu rdcin, tulpini i frunze verzi, ncepe faza clorofilian, n care planta se hrnete i se dezvolt pe baza substan elor preluate din sol, folosind pentru sintez energia solar. Intervalul de timp de la declanarea germinrii i apari ia plantulelor la suprafa a solului poart denumirea de perioad de rsrire. Factorii endogeni (interni) care influen eaz germina ia sunt: auxinele, a cror ac iune este deosebit de complex, giberelinele, citochininele, complexul bios. Dei nu se cunoate nc pe deplin rolul fiziologic al substan elor de cretere endogene, se consider c germina ia este n legtur cu interac iunea dintre stimulatorii creterii i inhibitori. Factorii exogeni ce influen eaz germina ia sunt: apa, care particip la desfurarea proceselor biochimice i la mobilizarea substan elor de rezerv prin procesul de hidroliz, semin ele germinnd numai dac dispun de o cantitate de ap numit apa de germinare; cldura - valorile de temperatur influen eaz capacitatea de germina ie, dar mai ales dinamica de ncol ire, procesul de germina ie declanndu-se la o anumit valoare de temperatura numit prag biologic sau zero de vegeta ie. Pentru cele mai multe specii lemnoase, ncol irea i rsrirea sunt nule ori sunt foarte reduse (5-8%) la temperaturi sub 5 grade. La multe specii lemnoase, capacitatea de germina ie nu difer semnificativ la valori ale temperaturii ntre 1530 (Negru iu, 1970). C Oxigenul, lumina i concentra ia cationilor de hidrogen influen eaz de asemenea germina ia semin elor. 9.2 Starea de repaus a semin elor Semin ele, ca i plantele perene, pot manifesta o scdere semnificativ a intensit ii proceselor fiziologice datorit determinismului intern i condi iilor de mediu, nregistrnd starea de repaus. n stare de repaus, con inutul n ap al celulelor este redus, iar procesele metabolice sunt diminuate semnificativ (intensitatea respira iei este minim, schimbul de substan e cu mediul devine aproape nul etc.). La semin ele forestiere se deosebesc dou tipuri de repaus: repaus for at, provocat de factorii externi (apa, temperatura, oxigenul etc.) i repaus organic sau profund, determinat de anumite cauze interne (ereditare). Semin ele care sunt n repaus for at, dac ajung n condi ii de mediu favorabile germina iei trec rapid din starea de repaus n stare activ.

70

Semin ele aflate n repaus profund nu germineaz chiar dac sunt puse n condi ii optime de germinare. Starea de repaus profund este determinat de factori care mpiedic derularea normal a uneia din fazele germina iei: imbibi ia, activarea proceselor metabolice, apari ia radicelei (Dobrescu, 1982). Dei repausul profund poate avea diverse cauze (Parascan i Danciu, 1996), sunt de remarcat n cazul semin elor forestiere cel pu in patru tipuri de repaus organic: repausul tegumentar, repausul embrionar, repausul hormonal i cel compus. Repausul tegumentar se datoreaz particularit ilor structurale i chimice ale tegumentului seminal sau pericarpului, care mpiedic att accesul apei ct i al aerului sub limitele necesare germina iei semin elor. Aceast impermeabilitate se poate datora fie impregnrii pere ilor celulari cu substan e insolubile, grsimi etc., fie tegumentului propriu-zis al semin elor, alctuit dintr-un strat de celule cornoase (ex. fabaceele), care este acoperit la exterior de o pelicul continu de substan e ceroase. Repausul embrionar se poate datora incompletei dezvoltri a embrionului (embrioni imaturi) sau incapacit ii fiziologice a embrionilor morfologic maturi de a folosi substan ele de rezerv. Repausul hormonal este atribuit unor substan e care inhib creterea (acizi organici etc.), existente n esuturile tegumentului, endosperm sau embrion i care, n anumite concentra ii, pot opri sau ntrzia mult germina ia. Dup modul cum se comport n perioada de germinare i dup pregtirea specific pe care o reclam n vederea semnrii, semin ele forestiere pot fi grupate n trei categorii: 1. Semin e cu perioad scurt de germinare care, dac sunt puse n condi ii prielnice de umiditate, cldur i aerisire ncol esc i rsar curnd dup semnare (cteva zile sau sptmni), fr s necesite o pregtire prealabil obligatorie n acest scop. Din aceast categorie fac parte semin ele aflate ini ial n repaus for at (exemplu: salcie, plop, cvercinee, molid, pin etc.). 2. Semin e cu perioad scurt de germinare dar cu tegument impermeabil, alctuit din celule comprimate i bogat impregnate cu substan e ceroase, ce mpiedic accesul apei i aerului necesare procesului de germinare. Asemenea semin e se ncadreaz n categoria celor aflate n repaus profund tegumentar (exemplu: salcm, gldi etc.), La aceste semin e, incapacitatea de germina ie se datoreaz i faptului c bioxidul de carbon rezultat n procesul de respira ie se acumuleaz n interiorul semin ei i ac ioneaz ca inhibitor asupra embrionului. Pentru a permite declanarea germina iei este suficient s se permeabilizeze tegumentul prin vtmare, opera ie tehnic ce poart denumirea de for are. 3. Semin e cu perioad lung de germinare, care, chiar i atunci cnd sunt puse n condi ii favorabile de umiditate, cldur i aerisire ncol esc i rsar dup un timp ndelungat (un an sau mai mult). Asemenea semin e se ncadreaz n categoria

71

celor aflate n repaus profund embrionar sau hormonal (exemplu: tei, paltin, cire, carpen, mr, pr etc.). Cele mai multe semin e din aceast categorie, recoltate n stare de prg a fructelor i semnate imediat ncol esc curnd dup ce au fost puse n condi ii prielnice de germinare. Recoltate dup coacerea complet, aceste semin e necesit o pregtire special n vederea nlturrii dorman ei, scurtrii perioadei de germina ie i ncol irii normale curnd dup semnare, pregtire prealabil ce poart denumirea de stratificare. 9.3 For area semin elor n func ie de nsuirile morfologice i structurale semin ele speciilor forestiere se ncadreaz, conven ional, n trei grupe: semin e cu perioada scurt de germinare; semin e cu perioad scurt de germinare, dar, ca urmare a repausului tegumentar profund, acestea nu germineaz; semin e cu perioad lung de germinare. ndeprtarea repausului profund se realizeaz aplicnd pretratamente specifice semin elor diferitelor specii precum: for are, pretratramentul cu mediu i fr mediu, prerefrigerarea s.a. For area se aplic semin elor cu repaus profund tegumentar (salcm, gldi ), n scopul permeabilizrii tegumentului. For area mecanic const n zgrierea sau ndeprtarea manual pe o por iune foarte mic (1-2 mm) a tegumentului, folosind ace spatulate sau bisturie, sau cu ajutorul scarificatorului ac ionat manual sau electric, lucrarea fiind denumit scarificare. n acest caz se vor produce vtmri tegumentului prin zgriere sau rupere datorit frecrii semin elor de suprafe e abrazive sau de muchii tietoare. Avantajul acestui procedeu const n faptul c semin ele astfel pregtite se pot pstra cteva luni, fr a se deprecia capacitatea de germina ie. For area hidrotermic presupune scufundarea semin elor n ap cu temperatura ini ial de 50-60 care se reduce treptat pn la 20-25 durata C C; pretratamentului este de 12-24 ore, semin ele mrindu-i volumul ca urmare a imbibi iei. Dezavantajul pretratamentului este acela c semin ele astfel pregtite trebuiesc ncorporate imediat n sol. For area chimic presupune men inerea semin elor aproximativ 2 ore n diveri solven i (aceton, xylen, eter) care dizolv stratul de cear ce acoper tegumentul sau n solu ii de acid sulfuric sau clorhidric, n concentra ii de 1:1, care corodeaz tegumentul. Procedeul ofer n general rezultate mai slabe fa de celelalte metode de for are.

72

9.4 Stratificarea semin elor Repausul embrionar poate fi nlturat recurgnd la stratificare, tratament prin care semin ele sunt inute o perioad diferit n anumite condi ii de umiditate, temperatur i aerisire. Umiditatea n timpul stratificrii trebuie s fie cea favorabil desfurrii procesului de imbibi ie. Temperatura i perioada de stratificare variaz de la o specie la alta dar, n general, semin ele umectate sunt supuse la frig (temperaturi pozitive coborte sau chiar negative). De exemplu, semin ele de mr, pr etc., dup o stratificare de 2-3 luni la temperatura de 0-5 germineaz n cteva zile dac sunt puse n condi ii C, favorabile germinrii (Florescu, 1996). Con inutul de oxigen al atmosferei n timpul stratificrii trebuie s fie de 4-5%; n caz contrar semin ele germineaz n numr redus i rezult plantule anormale, iar n lipsa oxigenului germinarea nu mai are loc. Pretratamentul semin elor cu mediu (stratificare) presupune alternarea straturilor de semin e i nisip sau turb cu umiditate de cel pu in 28% (gradul de umezire U6-umed, ceea ce reprezint 60% din capacitatea de re inere a apei n sol), alternare realizat n ldi e sau an uri i men inerea unei temperaturi de 0-3(5) C, tratamentul considerndu-se terminat cnd majoritatea sau cel pu in 10-15% din semin e la tei, frasin, cire au ncol it (Frca, 2000). Pretratamentul se aplic prin diverse procedee: n ldi e, n an uri de iarn calde sau reci, din toamn pn n primvar, an uri de var - pentru semin ele fructelor recoltate vara i care se seamn toamna; la suprafa a solului pentru fructele uscate care se seamn ca atare (acerinee, frasin, achene de tei). n timpul pretratamentului se verific aspectul semin elor, se adaug apa care este absorbit de acestea n procesul de imbibi ie sau se evapor. Aezarea materialelor de stratificare n straturi alterne (de unde a rezultat i denumirea opera iei de stratificare) cu semin ele ce se stratific se face n lzi sau an uri special executate. Spre deosebire de semin ele mari, cele de dimensiuni mici se amestec intim cu nisip sau turb i nu n straturi alterne. Lzile pentru stratificare (figura 4.5a) sunt de obicei confec ionate din scnduri i au dimensiuni care s permit manipularea lor uoar cnd sunt ncrcate (sub 50 kg). Lzile ncrcate cu amestecul umectat de nisip sau turb i semin e se cntresc i se aeaz n ncperi la temperaturile de stratificare, iar la intervale regulate (15 zile) se recntresc, pentru a stabili deficitul de umiditate, care se completeaz printr-o nou udare. Stratificarea n lzi permite astfel att men inerea nivelului dorit de umiditate ct i a temperaturii i aerisirii optime.

73

La stratificarea la an se recurge n cazul unor cantit i mari de semin e sau cnd nu se dispune de ncperi corespunztoare pentru depozitarea lzilor. an urile se sap pe terenuri cu solul bine drenat, avnd de obicei l imea de 1 m, lungimea dup nevoie i adncimea n func ie de perioada de stratificare. n cazul semin elor care se stratific timp scurt (de vara pn toamna), an ul se sap la adncimea de 30-40 cm (an pentru stratificare de var). an ul are adncimi mai mari (80 cm) cnd semin ele se stratific de toamna pn primvara, la temperaturi de 3-5 (an C pentru stratificarea de iarn). Principalul dezavantaj al stratificrii la an l constitue faptul c reglarea i controlul factorilor de mediu (temperatur, umiditate i aerisire) se face mai greu. Stratificarea se consider ncheiat atunci cnd majoritatea semin elor puse la stratificat au ncol it. Dac se constat ntrzierea ncol irii semin elor stratificate fa de perioada optim de semnare, acestea se scot din lzi sau depozite i se atern n straturi sub iri, de 15-20 cm, n spa ii nclzite, aerisite i cu umiditate relativ de 65-70%. nainte de a fi semnate, semin ele mari se separ de nisip sau turb prin splare (nu prin cernere pentru a evita vtmarea radicelei) pe site cu ochiuri care s permit re inerea semin elor i trecerea nisipului sau turbei. Semin ele mici nu se mai separ, fiind semnate mpreun cu materialul folosit la stratificare. Pretratamentul semin elor fr mediu se aplic de dat relativ recent adoptarea acestui procedeu fiind posibil prin folosirea pungilor de polietilen cu grosimea de 0,1 mm, impermeabile pentru ap dar relativ permeabile pentru oxigenul necesar respira iei semin elor. Semin ele cu umiditate ini ial de la 28 pn la 70% n func ie de specie, se introduc n pungi de polietilen apoi se trec la temperaturi de circa 3 grade, alte sptmni, pn cel pu in 10-15% au ncol it. (Frca, 2000).

9.5 Tratarea semin elor pentru stimularea germina iei Pentru declanarea mai rapid i uniform a procesului de germina ie se recomand aplicarea unor tratamente speciale semin elor tuturor speciilor (chiar i a celor cu germinare normal). Acestea pot fi accesibile mai uor (umectare, prerefrigerare, stratificare) sau mai greu (stimulen i de cretere, stimulen i fizici etc.). a) Umectarea semin elor prin men inerea lor n ap (de regul la temperatura de 20-25 timp de 24-72 ore) grbete ptrunderea apei n smn , realizndu-se C, astfel mai degrab imbibi ia prima faz a procesului de germina ie (Negru iu, 1970). Dac n ap se solubilizeaz ngrminte, n special microelemente (bor, cobalt, mangan, cupru), acestea ac ioneaz asupra creterii plantulelor. n cazul

74

speciilor micotrofe (pini, larice, molid, brad, cvercinee, castan .a.), umectarea semin elor se recomand s fie fcut n extract apos de humus ob inut prin recoltarea acestuia de sub arboretele constituite din specia respectiv. Odat cu imbibi ia, se produce i infestarea semin elor cu ciuperci simbiotice specifice speciei, mbunt indu-se ulterior nutri ia mineral a plantulelor i puie ilor. b) Prerefrigerarea presupune expunerea o perioad de timp diferit a semin elor unor specii (duglas, pin strob, ienupr, anin negru .a.) la temperaturi sczute (3 la +3 C) i umiditate ridicat (SR 1908/2004). Acest tratament influen eaz pozitiv energia germinativ a semin elor. Se aplic frecvent n practica silvic prin inerea semin elor n zpad sau frigidere (dac sunt n cantit i mai mici). c) Stratificarea, lucrare necesar pentru semin ele caracterizate prin stare de repaus (dorman ), se poate extinde i la semin ele pstrate sau la acele semin e care germineaz ealonat, ntr-un interval mai mare, n scopul grbirii procesului de germina ie i a uniformizrii ncol irii. d) Tratarea semin elor cu stimulen i fizici (radia ii ionizante gama, beta, Rentgen, neutroni termici, radia ii electromagnetice, curent electric de 8-15 vol i, unde ultrasonore) n doze mici i umectate n prealabil, accelereaz germina ia, contribuind la grbirea diviziunii celulare (Damian .a., 1978; Negru iu, 1968). n practica silvic, nu se folosesc aceti stimulen i fizici deoarece echipamentele pentru asemenea tratamente sunt costisitoare i uneori duntoare pentru sntatea operatorului. e) Tratamentele cu stimulen i de cretere (fitohormoni, biostimulatori naturali ori sintetici, gibereline) ce ac ioneaz asupra unor enzime, procese fiziologice, conduc la accelerarea procesului de germina ie, ca i la ntreruperea repausului seminal. Datorit costului ridicat n practica silvic asemenea tratamente se aplic destul de rar, avnd mai mult caracter de cercetare. 9.6 Tratarea semin elor pentru prevenirea sau/i combaterea duntorilor biotici La numeroase specii, nainte de semnare, semin ele se trateaz cu diferite substan e toxice pentru prevenirea atacurilor de bacterii, ciuperci, insecte duntoare. n func ie de substan a folosit, tratamentul se face pe cale uscat sau umed, manual sau cu mijloace mecanice. Tratarea semin elor pe cale uscat const n amestecarea semin elor avnd tegumentul umezit n prealabil, cu insecticid sau fungicid pn cnd suprafa a acestora se acoper cu un strat sub ire i continuu de substan , lucrare cunoscut sub numele de bi uire . Tratarea semin elor pe cale umed const n men inerea semin elor timp de 10-15 minute ntr-o solu ie de formol diluat, n concentra ie de 1% (300 pr i ap la o

75

parte formalin comercial, cu concentra ia de 30-40%) sau timp de dou ore ntr-o solu ie de permanganat de potasiu cu concentra ia de 0,15%. La rsrirea plantulelor de rinoase, cotiledoanele sunt acoperite par ial de tegumentul semin ei. Pentru evitarea ciugulirii acestuia de ctre psri cu urmri negative (se pot compromite plantulele prin smulgere din sol ori prin ruperea cotiledoanelor), se recomand tratarea semin elor nainte de semnare cu miniu de plumb, care ader de tegumentul umezit n prealabil, iar prin culoarea sa roie nu mai tenteaz psrile.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2004)

76

Partea a II-a Pepiniere

1. Alegerea terenului pentru pepinier i organizarea teritoriului 1.1 Condi ii generale Pepiniera reprezint un teritoriu cu anumite caracteristici, destinat culturii intensive de plante tinere, transplantate ulterior pe diferite terenuri. n pepinierele silvice se produc puie i destina i mpduririlor, rempduririlor, instalrii n spa ii verzi urbane si periurbane, folosi i ca port altoi pentru specii lemnoase decorative (trandafirii, spre exemplu), pomicole (cire, mr, pr .a.). n pepinierele silvice se fac, de asemenea, culturi de plante mam pentru ob inerea butailor de tulpin lignifica i, semilignifica i, verzi, a butailor de rdcin, a puie ilor din marcote etc. Avantajele producerii puie ilor n pepiniere sunt numeroase: ob inerea unor puie i cu nsuiri superioare ntr-o perioad de timp mic; asigurarea la livrare de exemplare egale sau superioare standardelor privind dimensiunile minime, sntatea, autenticitatea i puritatea lotului; ob inerea unui numr mare de puie i pe unitatea de suprafa ; uniformitatea lotului de puie i, ca urmare a asigurrii condi iilor asemntoare de cultur; mecanizarea lucrrilor de pregtire a solului, de instalare a culturilor, de ngrijirea solului, a plantulelor i puie ilor; efectuarea permanent a controlului fitosanitar preventiv i/sau adoptarea unor msuri imediate de combatere a eventualelor daune provocate de duntori biotici sau abiotici; asigurarea personalului specializat pentru conducerea diferitelor tehnologii i/sau executarea efectiv a lucrrilor. Dup durata de exploatare cele mai multe pepiniere silvice sunt permanente destinate producerii puie ilor pe o perioad ndelungat (decenii). Ele sunt sistematizate n sec ii de cultur, se aplic rota ia culturilor forestiere cu plante erbacee, beneficiaz de spa ii amenajate pentru procesarea fructelor, condi ionarea semin elor, pstrarea acestora pe o perioad scurt i pregtirea pentru semnat, confec ionarea butailor, fiind dotate cu utilaje pentru lucrarea solului, ngrijirea puie ilor, scosul acestora etc. Pentru producerea a dou-trei genera ii de puie i se pot nfiin a pepiniere volante sau provizorii, cu suprafe e reduse, situate n apropierea terenurilor de mpdurit. Acestea sunt, n general, lipsite de dotrile pepinierelor permanente.

77

Conven ional, pepinierele silvice se clasific dup suprafa n: pepiniere mici, mijlocii i mari, n func ie de preponderen a speciilor de rinoase i foioase cultivate
Clasificarea pepinierelor dup suprafa Categoria de mrime mici (ha) mijlocii (ha) mari (ha) Specii cultivate Rinoase +max 20% foioase <1 1-5 >5 Rinoase i foioase <3 3-10 >10 Foioase+max 20% rinoase <5 5-20 >20

Sortimente de puie i Puiet este numele generic dat unei plante lemnoase tnr calendaristic i stadial, de la lignificarea tulpinii pn la nl imea de maximum 3 m (4 m la speciile repede cresctoare), aprut spontan sau cultivat. Plantula este un organism apar innd speciilor lemnoase sau ierboase, foarte tnr stadial i calendaristic de la strpungerea tegumentului de ctre radicel i apari ia tulpini ei deasupra stratului de germina ie (rsrire) pn la lignificarea complet a tulpinii, ce are loc, de regul, spre sfritul primului sezon de vegeta ie. La plantule, nutri ia se realizeaz pe baza substan elor de rezerv cnd germina ia este hipogee (cotiledoanele rmn n pmnt) sau prin fotosintez, n cazul germina iei epigee (cotiledoanele de culoare verde apar la suprafa a solului, mpreun cu tulpini a). Puie ii pot fi de sortimente diverse dup natura materialului de reproducere, dimensiuni, mod de prezentare. a) Dup natura materialului de reproducere: puie i proveni i din smn (sexuat sau generativ); puie i ob inu i pe cale vegetativ din butai, marcote, drajoni, lstari. b) Dup provenien : puie i slbatici, naturali, rezulta i din smn , lstari, drajoni; puie i cultiva i, ca urmare a interven iei omului. c) Dup dimensiuni, puie ii se ncadreaz conform STAS 1347/1990 Puie i forestieri cu talie mic, semimijlocie i mijlocie i STAS 5971/1992 Puie i de talie mare de arbori i arbuti ornamentali, n: puie i de talie mic de foioase cu grosimea minim la colet de la 4 mm pn la 10 (15) mm, n func ie de specie. Pentru cele mai multe specii, diametrul minim este de 5-6 mm, la vrsta de doi ani;

78

puie i de talie semimijlocie la rinoase cu grosimea minim la colet de 7-8 mm, cu vrsta maxima admis la plantare de 4 ani pentru cele mai multe specii; puie i forestieri de talie mijlocie repica i de rinoase, cu grosimea minim la colet de 20 mm, nl imea minim de 60 cm, cu vrsta maxim admis la plantare de 4, 6, chiar 8 ani pentru brad i puie i de foioase cu grosimea minim la colet de la 12 pn la 20 mm i nl imea minim 150 cm (180 cm la nuc), n vrst de 3, 4 sau 5 ani; puie i de talie mare cu nl imi minime de la 80 cm (calitatea III) i peste 200 cm (calitatea I) la rinoase i de la minimum 125 cm (calitatea III) peste 300-400 cm (calitatea I) i grosimi minime de la 12 mm (calitatea III) peste 40 mm (calitatea I) la foioase; Arbutii urctori i trtori sunt de numai dou calit i: cei de calitatea a II-a au nl imea minim de la 40 cm pn la 50 (60) cm, iar cei de calitatea I, peste 60 cm i chiar 80 cm (ieder, lonicer). d) Dup unele particularit i tehnologice de producere: puie i nerepica i produi ntr-o unitate de cultur unic de la apari ie pn la plantare n locul definitiv; puie i repica i, produi n cmp (teren) sau n spa ii adpostite i transplanta i odat sau de mai multe ori n alte unit i de cultur (sec ii de repicaj), nainte de a se planta la locul definitiv. e) Dup modul de protejare al rdcinilor n urma recoltrii pn la plantare: puie i cu rdcini nude (neprotejate) la care materialul n care au vegetat rdcinile se ndeprteaz n momentul extragerii acestora din sol; puie i cu rdcini protejate, la care atunci cnd se scot, rdcinile rmn n balul (balotul) de pmnt de form paralelipipedic sau n mediul nutritiv n care au crescut; puie i containeriza i, ob inu i n recipiente de diferite forme i mrimi, cu diverse materiale specifice stratului de germina ie n care se ncorporeaz semin ele. Puie ii se planteaz, adeseori, cu recipientul, astfel c sistemul radicelar este foarte pu in expus vtmrilor. 1.2 Alegerea terenului pentru pepinier Alegerea terenului pentru nfiin area unei pepiniere prezint importan deosebit, acesta trebuind s ntruneasc anumite valori ale factorilor ecologici pentru a oferi condi ii favorabile de vegeta ie tuturor speciilor cultivate. Astfel, la alegerea terenului se va acorda aten ie urmtoarelor aspecte:

79

La munte, altitudinea pepinierei s nu depeasc limita mijlocie a arealului speciei ce se cultiv i s fie cu cel mult 300 m inferioar terenurilor unde se vor planta puie ii Terenul s fie plan, uor nclinat (13) pentru asigurarea drenajului natural al apei n exces i mecanizarea unor lucrri. Nivelul apei freatice s se situeze la 1,5-2,0 m, s fie n apropiere o surs permanent de ap necesar udatului artificial. Sta iunea s fie de bonitate cel pu in mijlocie, solul s fie profund (minimum 50 cm la cmpie, 30 cm la munte), cu textura mijlocie, reavn, bogat n substan e minerale; con inutul n schelet s nu depeasc 20%. Amplasarea pepinierei s fie n apropierea unei ci de circula ie, a centrelor populate pentru a nu fi necesar amenajarea de spa ii de cazare i ct mai departe de surse de poluare, precum i de arborete constituite din specii cultivate n pepinier, care pot fi atacate de duntori spre a se evita eventualele invazii ale acestora n pepinier. Teritoriul s nu fie situat n vi, unde stagneaz adesea aerul rece; 1.3 Spa ii adpostite n pepinier se amenajeaz spa ii adpostite pentru cultura cel pu in a plantulelor unor specii sensibile. n asemenea spa ii culturile sunt de calitate superioar, deoarece beneficiaz de numeroase avantaje: sunt ferite de vicisitudinile mediului (precipita ii ndelungate, cu caracter toren ial, geruri, nghe uri trzii i timpurii ce prejudiciaz plantulele i semin ele n curs de germinare .a.). n perioadele reci se men in temperaturi cu 3-5 C mai ridicate dect n teren descoperit i umiditate favorabil plantelor cultivate. Totodat se scurteaz perioada de producere a materialului de plantat i se faciliteaz controlul producerii puie ilor, eliminndu-se pierderile de material biologic. n spa iile adpostite se lucreaz cu volume nutritive limitate; suprafa a este utilizat n totalitate deci indicii de produc ie sunt superiori, se economisete for a de munc. Dintre dezavantaje se men ioneaz: riscul calamit ilor, datorat densit ii mari a plantulelor n cazul unor duntori i pericolul vtmrii intense a rdcinilor cu prilejul transplantrii din spa iul adpostit n cmpul pepinierei i apoi la locul de plantare. n spa iile adpostite, stratul nutritiv constituie componenta principal de foarte mare importan pentru reuita culturilor. El are o grosime de 18-20 cm i o anumit compozi ie chimic; trebuie s fie lipsit de duntori i s favorizeze o activitate microbian optim. Se recomand straturi nutritive constituite din componente naturale sau artificiale, uor de procurat din resurse locale, la care se

80

pot aduga elemente nutritive specifice i care prezint unele avantaje precum: apari ia sporadic a buruienilor, inexisten a lucrrii solului .a. Fiind mai calde i mai bogate n elemente nutritive, beneficiind de cldur, umiditate, aerisire, creterea plantulelor se realizeaz mult mai repede. La formarea de straturi nutritive, n special pentru rinoase, se recomand urmtoarele re ete: 30% litier de molid n curs de descompunere+50% humus de molid+20% humus de fag; 55% litier de molid+45% humus molid; 40% litier de molid+60% humus de fag (tei, corn); turb galben de Sphagnum, cu pH=4-5, fertilizat n prealabil cu solu ie de 1 kg azotat de amoniu+0,5 kg superfosfat/1 m turb. n pepinierele silvice se amenajeaz frecvent, ca spa ii adpostite, solarii, care pot fi fixe sau mobile i mai rar rsadni e i sere reci (temperaturi de 5-6C) ori temperate n care temperatura se men ine, prin nclzire artificial, ntre 12-16C. Solariile sunt construc ii simple fixe sau mobile n care sursa de cldur i lumin este energia solar. Solariile mobile, n form de tunel, au dimensiuni reduse (l imea de 1,10 1,20 m, nl imea de 60-80 cm i lungimea de 6-15 m); ele se aeaz pe straturile n care se fac semnturi primvara i au rolul de a proteja plantulele. Solariile fixe sunt diferite ca form i mrime. La amplasarea lor se recomand respectarea urmtoarelor criterii: s fie situate ct mai aproape de suprafa a pe care se vor repica puie ii; s fie aezate cu lungimea pe direc ia nord-sud; terenul s fie uniform luminat; n vecintate s nu fie construc ii sau arbori care s-l umbreasc par ial; s existe o surs de alimentare cu ap; s fie ct mai departe de focare de contaminare de ctre duntori animali (crti e, crbui, coropini e, obolani .a.) sau vegetali (ciuperci .a.). Ele sunt construite dintr-un schelet de metal, beton, lemn, avnd l imea de circa 3 m (2 straturi cu l imea de 1,10 m i trei poteci una ntre straturi i dou laterale) sau multiplu de trei i nl imea de 2,5 m, cu acoperiul n dou ape sau rotunjit. Acoperiul i pr ile laterale se confec ioneaz din folie de polietilen transparent sau translucid, fixat ct mai bine de schelet. Pentru consolidarea foliilor, deasupra lor se ntinde o plas din relon sau alt material cu ochiuri mari (30-60 cm). Aerisirea este indicat s se fac prin orificii practicate n acoperi i nu prin ridicarea foliei de la suprafa a solului, pentru c plantulele ar fi expuse la curen i de aer rece. Este recomandat o singur intrare, situat pe latura sudic a solarului.

81

Culturile din solarii sunt protejate mpotriva unor factori climatici nefavorabili (nghe uri, brume, geruri, grindin, ploi cu caracter toren ial, curen i de aer rece, ari e) sau animali (oareci, coropini e, crbui .a.). Rsadni ele se folosesc mai mult pentru ob inerea puie ilor din butai. Serele calde i temperate (cu temperatura de 22-27oC) folosesc surse artificiale de cldur, au o construc ie mai complicat, sunt costisitoare. n solarii, substratul nutritiv este alctuit, frecvent, dintr-un amestec omogen de humus de molid (50%), ace de molid (20%) i humus de fag (30%), aternut ntrun strat de 18-20 cm. Pentru cultura rinoaselor, n solarii ca strat nutritiv este indicat i turba, care are pH-ul acid (4-5), nu con ine semin e de buruieni i germeni de duntori criptogamici, are o bun porozitate, capacitate mare de re inere a apei, dar fiind scump, mai ales cea importat, se folosete rareori. 1.4 Suprafa a i forma pepinierei Suprafa a pepinierei se stabilete nsumnd suprafa a ocupat de spa iile adpostite, suprafa a sec iilor de cultur, a drumurilor, construc iilor anexe, suprafa a ce trebuie s se ncadreze ntr-un perimetru ordonat n form de ptrat sau dreptunghi. Suprafa a efectiv a spa iilor adpostite se stabilete cu formula: Sef =Nv/n sau Nv/nm, n care: N - numrul de puie i necesari pentru fiecare specie + 10%-15% pierderi; v - numrul anilor ct stau plantulele i/sau puie ii n solar (1-2 ani); n - indicele de produc ie la m2 (900-1400 buc n func ie de specie rinoase) n - indicele de produc ie la metru - n medie 60-70 puie i rinoase/m; m - lungimea rndurilor/m2, calculat cu formula: m=1m2/d, d - fiind distan a (4-6cm) dintre rnduri. La suprafa a efectiv se adaug suprafa a potecilor late de 30-40 cm ce delimiteaz straturile cu culturi. Suprafa a efectiv a pepinierei se calculeaz separat pentru fiecare sec ie (semnturi, butairi, repicaje) i pentru fiecare specie din sec ia respectiv folosind formula: Sef= Nv/n(1+a/c) n care N,v,n au semnifica iile de la spa iile adpostite; a - suprafa a solei n ameliorare, care este egal cu a solei (solelor) din cultur.

82

n sec ia de semnturi n cmp, indicele de produc ie la rinoase are valori cuprinse ntre 800000-1600000 buc/ha n func ie de specie i vrsta ct stau puie ii n pepinier; la foioase valoarea acestui indice este de la 150000-400000 buc/ha. n sec ia de butiri indicele de produc ie la plopii euroamericani este de 28000 puie i/ha, 34000 buc/ha la salcia alb, iar pentru speciile de foioase (arbuti n special), indicele de produc ie la hectar se stabilete n func ie de distan ele adoptate ntre butaii pe rnd i ntre rnduri. n sec ia de repicaj, pentru puie ii de rinoase repica i din solar n cmp, indicele de produc ie este de la 600000-900000 buc/ha n func ie de specie i numrul de ani ct stau puie ii n sec ia de repicaj, iar la foioase acest indice se stabilete n raport de distan a adoptat pe rnduri i ntre rnduri i vrsta ct stau puie ii n aceeai sec ie. Suprafa a drumurilor se stabilete n func ie de l ime (maximum 5m drumurile principale i perimetrale la pepinierele mari i mijlocii de foioase i 1-3 m drumurile secundare ca i cele principale din pepinierele de rinoase i rinoase cu foioase) i lungimea acestora. Suprafa a sec iei de plante mam pentru butai, a marcotierelor se stabilete n func ie de oportunit i. Pepiniera se mprejmuiete cu gard din plas de srm; la intrarea principal se monteaz firma care cuprinde denumirea Ministerului, a direc iei silvice, a ocolului, numele pepinierei i suprafa a. 1.5 Organizarea terenului din pepinier Terenul pepinierei se mparte n sec ii de cultur: semnturi n cmp, repicaje, butire, de plante mam pentru ob inerea butailor i a marcotelor etc. O anumit suprafa este destinat amplasrii solariilor, rsadni elor, a unor construc ii pentru adpostirea muncitorilor pe timp nefavorabil, ncperi pentru prelucrarea fructelor, condi ionarea semin elor, pstrarea i pregtirea pentru semnat, remiza pentru unelte, utilaje, depozit de carburan i, gropi sau platforme pentru pregtirea compostului, a materialelor ce constituie paturile nutritive, suprafe e pentru depozitarea puie ilor .a. Sistematizarea teritoriului are la baz anumite criterii: spa iile adpostite, sec ia de semnturi se amplaseaz n apropierea cldirii administrative pentru supraveghere atent i interven ie rapid n cazul unor pericole; sec iile de butiri i de repicaje se situeaz n apropierea intrrii n pepinier pentru ca puie ii adeseori, de dimensiuni mari s poat fi ncrca i direct n mijlocul de transport; cldirilor li se rezerv partea central a teritoriului. Sec iile sunt despr ite prin drumuri principale cu l imea de 4-6 m, care s permit trecerea concomitent a dou vehicule, drumuri secundare cu l ime mai mic (2-4 m) situate ntre solele unei sec ii i drumuri perimetrale cu l imea de 3-5 m.

83

n sec iile de cultur se aplic un plan de asolament, care presupune ca pe aceeai suprafa , culturile forestiere s alterneze cu culturi de plante ierbacee (graminee, care prin sistemul radicelar bogat fasciculat refac structura solului, asociate cu plante leguminoase, capabile s asimileze cu ajutorul bacteriilor de nodozit i azotul atmosferic, asociere cunoscut sub numele de borceag). Asolamentul precizeaz numrul anilor n care sola este ocupat cu plante forestiere i al anilor destina i culturii plantelor ierbacee, care mpreun formeaz ciclul de produc ie (c)- ameliorare (a). Frecvent se folosete planul de asolament cu ciclul de 3 ani, n care se cultiv puie i pn la vrsta de doi ani (S1, S2) sau un an (S1, S1) i anul al treilea ngrmnt verde (Iv), dup schema prezentat mai jos.

Schema planului de asolament cu 3 sole (S1 i S2 semnturi de 1 i 2 ani, Iv ngrmnt verde)

Suprafa a destinat unei sec ii se mparte ntr-un numr de sole egal cu numrul de ani dintr-un ciclu de produc ie ameliorare, solele avnd suprafa a egal. Forma unei sole este dreptunghiular, cu lungimea aproximativ dubl fa de l ime. Dac dimensiunile depesc 200 (250) m x 100 (125) m, sola se poate mpr i n tarlale, cu lungimea egal cu l imea solei. Cnd se opteaz pentru cultura unor specii mai preten ioase la strat, acesta are l imea de 1,10 (1,20) m i lungimea de 10-20 m egal cu l imea tarlalei. Dac tarlaua are o l ime de 40-50 m, se poate divide n tblii i acestea n straturi. ntre straturi se las poteci de 30-35 cm (lungimea unei tlpi de picior), pentru ca muncitorul s le poat parcurge ori, stnd pe potec, s efectueze manual unele lucrri: semnat, plivit, inventarierea puie ilor etc. Activitatea pepinierei se desfoar pe baza unui plan tehnico-organizatoric ce cuprinde: situarea pepinierei; condi iile sta ionale; date fenologice; starea sanitar i nsuirile solului; produc ia programat; planul de asolament; suprafa a pepinierei pe sec ii de cultur, specii, drumuri, spa ii adpostite, construc ii anexe etc.; planul anual de cultur; planul topografic; fie de observa ie.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2004)

84

2. Lucrarea solului n pepinier 2.1 Scopul i importan a lucrrii solului Creterea i dezvoltarea puie ilor n pepinier este semnificativ influen at de caracteristicile fizico-chimice ale solului, respectiv de fertilitatea acestuia. Fertilitatea reprezint capacitatea solului de a asigura elementele minerale necesare nutri iei ntr-o form accesibil puie ilor (Trziu, 1997). Fertilitatea solului poate fi natural sau artificial. Fertilitatea natural rezult n urma procesului natural de formare a solului i depinde de to i factorii care au condus la formarea lui (roca-mam, relief, clim, vegeta ie etc.). Fertilitatea artificial rezult n urma interven iei antropice prin aplicarea de msuri agrotehnice (lucrarea solului) i ameliorative (aplicarea de ngrminte, amendamente, irigare etc.). Fertilitatea artificial contribuie la mbunt irea fertilit ii naturale a solului, n vederea crerii unor condi ii optime de dezvoltare a puie ilor. Deoarece culturile de puie i sunt culturi cu caracter intensiv, fertilitatea natural a solului se reduce continuu n timp, dac nu sunt luate msuri de men inere i chiar mbunt ire a acesteia. Cele mai importante msuri de ameliorare a fertilit ii solului constau n lucrarea solului, aplicarea ngrmintelor i a amendamentelor. Lucrarea solului const dintr-un complex de opera ii tehnice executate manual cu diferite unelte sau cu utilaje (agregate) cu scopul de afna i structura solul n vederea creterii corespunztoare a puie ilor (Budoi i Penescu, 1996; Gus .a., 1998). Prin lucrarea mecanic, solul este dislocat, mobilizat, amestecat i afnat pe adncimea dorit. Prin afnarea, mrun irea, inversarea i amestecarea straturilor de sol pe adncimea lucrat se amelioreaz unele nsuiri fizice, chimice i biologice ale solului. Prin afnare crete porozitatea solului i se amelioreaz regimurile factorilor eco-pedologici (ap, aer, cldur etc.). Afnarea solului determin creterea volumului spa iului poros (lacunar) i a volumului solului cu 25-50%, n func ie de textura solului i de adncimea de lucru (Budoi i Penescu, 1996). Avantajele solului afnat constau n nclzirea mai rapid, favorizarea ptrunderii i acumulrii apei i asigurarea unei mai bune primeniri a aerului. Consecin a acestor avantaje este intensificarea proceselor microbiologice aerobe. n solul afnat, deci cu o mai bun aerisire, bacteriile heterotrofe de descompunere a humusului i de fixare a azotului atmosferic sunt mai active, sporind astfel rezerva solului n elemente nutritive uor accesibile puie ilor. Afnarea solului contribuie la intensificarea proceselor de dezagregare i alterare a mineralelor din sol. Dioxidul de carbon, degajat ca urmare a activit ii microorganismelor aerobe, dizolvat n ap, faciliteaz solubilizarea unor compui cu

85

fosfor, calciu, potasiu etc., care devin astfel accesibili rdcinilor puie ilor (Florescu, 1999). Mrun irea solului n macro i microagregate se realizeaz concomitent cu dislocarea acestuia. Prin mrun ire se regleaz raportul dintre porozitatea capilar i necapilar, optimul aero-hidro-termic fiind considerat atunci cnd spa iul poros reprezint aproximativ jumtate din volumul solului, din care 50-60% revine porozit ii capilare i 40-50% porozit ii necapilare (de aera ie). ntr-un sol mrun it semin ele se ncorporeaz la adncimea optim, asigurndu-se ulterior un contact strns ntre sistemul radicelar al puie ilor i particulele de sol, sporind astfel capacitatea de nutri ie mineral. Pe de alt parte, mrun irea excesiv poate conduce la distrugerea agregatelor structurale i prfuirea superficial a solului, fiind favorizat formarea crustei, cu efecte negative asupra plantulelor sau puie ilor din pepinier. Inversarea straturilor de sol const n ncorporarea n adncime a stratului superficial de sol i aducerea la suprafa a stratului mai profund. Prin inversare, stratul superficial de sol destructurat ca urmare a mobilizrilor repetate i bogat n buruieni este ngropat mai adnc, unde buruienile nu au condi ii favorabile de regenerare, la suprafa fiind adus un strat de sol mai bine structurat i mai bogat n substan e minerale nutritive acumulate prin levigare n profunzimea acestuia. Amestecarea straturilor de sol se realizeaz concomitent cu inversarea lor, contribuind la repartizarea uniform a materiei organice i a microorganismelor pe toat adncimea lucrat a solului. Condi iile favorabile pentru creterea puie ilor, create prin lucrarea solului, trebuie men inute n continuare prin aplicarea unor lucrri de ntre inere a solului. 2.2. Lucrarea solului Opera iile tehnice principale i obligatorii de lucrare a solului (denumite opera ii tehnice de baz) nainte de instalarea culturilor sunt desfundarea i grparea sau frezarea. Acestea pot fi precedate sau urmate de opera ii cu caracter auxiliar, cum ar fi mrun irea elinei, cultiva ia, nivelarea i tvlugirea. n pepinierele forestiere, desfundarea este opera ia de baz cea mai important i nelipsit n lucrarea oricrui sol. Prin desfundare stratul de sol este dislocat, rsturnat, mrun it i afnat pe o anumit adncime, care este determinat de zona fito-climatic, starea ini ial a solului i natura culturilor care se instaleaz. Adncimea de desfundare este corelat cu lungimea rdcinilor puie ilor ce urmeaz a fi produi n pepinier. Deoarece lungimea rdcinii puie ilor de talie mic este de 20 - 25 cm i a celor de talie mare de 40 - 50 cm, adncimea de desfundare a solului trebuie s depeasc aceste dimensiuni.

86

n func ie de adncimea pe care se realizeaz, desfundarea poate fi: superficial, cnd se execut pe adncimea de pn la 10 - 25 cm, normal - de 20 40 (50) cm profund - peste 40 (50) cm (Damian, 1978). Desfundarea profund este necesar n regiunile deficitare n umiditate (step i silvostep) i n sec iile de butiri i repicaj. Ea este recomandat i n celelalte sec ii de cultur ale pepinierei, cnd se constat nrut irea condi iilor din sol, ndeosebi prin formarea artificial sub adncimea de desfundare a unui strat puternic tasat, numit hardpan. Desfundarea solului se execut, de regul, toamna sau primvara. Desfundarea de toamn este obligatorie cnd instalarea culturilor se face n acelai anotimp. Desfundarea de toamn prezint unele avantaje evidente cum ar fi: permite ptrunderea apei i nmagazinarea ei n cantit i mari n sol pn n primvara anului urmtor; din cauza nghe ului i dezghe ului din timpul iernii, bulgrii de pmnt se mrun esc, uurnd astfel lucrrile ulterioare de primvar; primvara, odat cu nclzirea solului ncep intense procese biologice care duc la mineralizarea resturilor organice i acumularea de substan e uor solubile; con inutul n nitra i este de 2 3 ori mai mare dect n solurile desfundate primvara. Datorit multiplelor avantaje, desfundarea de toamn se aplic deseori i n cazul semnturilor de primvar, urmnd ca primvara s se execute doar o grpare a solului desfundat n toamna precedent. Indiferent de anotimp, se recomand ca desfundarea solului s se fac atunci cnd este reavn, con inutul de ap fiind de 15 - 20% din greutatea solului uscat. Desfundarea solului se poate face manual cu cazmaua sau prin artur cu pluguri monobrzdare sau polibrzdare ac ionate de tractor. Dintre componentele unui plug, organele active principale sunt: cu itul disc (sau cu itul lung), brzdarul i cormana (figura 6.1). Cu itul disc taie solul ntr-un plan vertical, iar brzdarul n plan orizontal, rezultnd astfel o fie de pmnt de form paralelipipedic, numit brazd. Prin naintarea plugului, brazda este rsucit, ntoars, rupt i sfrmat. Calitatea arturii depinde de forma cormanelor. Cormanele de form elicoidal rsucesc brazda cu 180, fiind recomandate la desfundarea solurilor n elenite sau argiloase. Cele semicilindrice nu rsucesc brazda, dar o frmi eaz mai bine, fiind recomandate n cazul solurilor cu textur mai uoar. Antetrupi a - recomandat n cazul solurilor puternic n elenite se ataeaz n fa a trupi ei principale (figura 6.1) fiind similar trupi ei, ns de dimensiuni mai mici.

87

Plugul cu antetrupi ngroap mai bine buruienile din stratul n elenit de la suprafa a solului i niveleaz mai bine solul. Antetrupi a desprinde stratul de sol n elenit de la suprafa sub forma unei fii de circa 10 cm grosime i de l ime egal cu 2/3 din l imea brazdei principale, pe care o rstoarn pe fundul an ului rmas dup parcursul anterior al plugului. Peste aceast fie este rsturnat brazda desprins de trupi a plugului. Artura executat corect trebuie s respecte un anumit raport ntre l imea i adncimea brazdei: 2:1 la desfundarea superficial, 1:1 la artura normal i 1:2 la artura profund. Grparea const n lucrarea stratului superior al solului prin mrun irea bulgrilor de pmnt rmai dup desfundare, afnnd i nivelnd solul la suprafa . Grparea se execut cu grape de diferite tipuri constructive, care pot avea cadrul rigid sau flexibil, iar organele active sub form de din i sau discuri. Cele cu cadrul flexibil sunt mai indicate deoarece permit organelor active s urmreasc neregularit ile terenului. Calitatea lucrrii cu grapa depinde de adncimea de ac iune a din ilor, de forma acestora i de unghiul sub care sunt fixa i pe cadru. Grparea excesiv trebuie evitat deoarece conduce la destructurarea solului n timpul grprii, solul trebuie s aib o umiditate de 40 50% din capacitatea capilar. Adeseori, solul desfundat toamna necesit primvara devreme, nainte de instalarea culturilor, doar o simpl nivelare sau netezire executat cu ajutorul tritoarei, asemntoare grapei, dar lipsit de din i. Frezarea solului nlocuiete grparea n anumite situa ii. Se execut cu ajutorul frezelor de sol de diferite tipuri. Prin frezare se mrun ete i afneaz stratul superficial de sol pe adncimea de 10 12 cm, asigurnd un regim aero-hidro-termic mai bun n patul germinativ. Frezarea poate fi aplicat i n cadrul lucrrilor de ntre inere a solului ulterioare rsririi plantulelor, ntre rndurile de puie i. Ea nu este indicat n cazul solurilor mai uoare deoarece distruge structura solului mai mult dect grapele obinuite. n cazul terenurilor puternic n elenite este necesar uneori anticipat desfundrii cojirea i mrun irea elinei. Stratul de elin se cojete pe adncimea de 7-10 cm cu ajutorul cultivatoarelor, apoi se mrun ete cu grapa polidiscuri, iar dup 2 3 sptmni se ngroap prin desfundare cu plugul. Cultiva ia are ca scop afnarea solului pe adncimea de 10 12 cm i combaterea buruienilor, fiind o opera ie de lucrare a solului cu efect intermediar ntre arat i grpat. Cultiva ia se execut cu ajutorul cultivatoarelor ce pot fi de diverse tipuri i ale cror organe active sunt cu ite de mrimi i forme diferite, fixate pe supor i rigizi sau flexibili. Prin cultiva ii aplicate primvara se pot pregti pentru semnat arturile de toamn; dup rsrirea plantulelor se efectueaz pentru ntre inerea solului ntre rndurile de puie i i men inerea sa n stare afnat i lipsit de buruieni. Tvlugirea

88

presupune tasarea uoar a solului pe o adncime de 5-10 cm, dup aplicarea opera iilor tehnice de baz (desfundare i grpare). Tvlugirea se execut cu ajutorul tvlugului. Este necesar pentru nlturarea afnrii excesive sau pentru mrun irea bulgrilor de pmnt i nivelarea solului. Aplicat dup semnare, asigur un contact mai bun ntre semin e i pmnt. 2.3 Sisteme de lucrarea a solului n pepiniere Ca succesiune, numr i mod de execu ie, opera iile tehnice de lucrare a solului se aplic diferen iat n func ie de zona fitoclimatic, starea solului i natura culturilor care se instaleaz. Ansamblul i ordinea de executare a acestor opera ii alctuiesc sistemul de pregtire (lucrare) a solului. n pepinierele forestiere sistemul de pregtire a solului poate fi cu sau fr ogor. Ogorul reprezint suprafa a de teren pe care timp de cel pu in un an nu sunt cultiva i puie i, n scopul realizrii unor lucrri de ameliorare a solului. Sistemul de pregtire a solului cu ogor se aplic n pepinierele cu caracter permanent i st la baza elaborrii planului de asolament din pepiniere. Ogorul prezint avantajul c pe parcursul unui an se pot lua msurile cele mai eficiente de combatere a buruienilor i mbog ire a solului n substan e minerale uor accesibile puie ilor. Ogorul poate fi ocupat sau cultivat cu diferite plante amelioratoare de sol sau negru, lipsit complet de orice cultur timp de un an. n cazul ogorului negru, toamna solul este desfundat adnc i lsat negrpat, pentru re inerea apei din topirea zpezii. Primvara se niveleaz i, prin cultiva ii sistematice (minim 5-6 ntr-o perioad de vegeta ie, frecven a acestora fiind determinat de apari ia buruienilor i de formarea crustei), se men ine ntr-o stare bun de afnare i lipsit de buruieni. Adncimea de lucru a cultivatoarelor crete treptat, de de la 5 6 cm primvara pn la 12 15 cm toamna. Buruienile fragmentate repetat prin cultiva ii se regenereaz vegetativ pe baza substan elor nutritive de rezerv, care treptat sunt epuizate, realizndu-se astfel combaterea buruienilor prin epuizare. n solul ogorului negru se nmagazineaz rezerve importante de ap i se realizeaz un mediu aerat, umed i cald, favorabil proceselor microbiologice, prin care solul se mbog ete n elemente minerale uor accesibile puie ilor. Aplicarea sistemului cu ogor negru este recomandat n pepinierele situate n regiuni deficitare n umiditate i n care terenul este puternic npdit de pir. Sistemul de lucrare a solului cu ogor cultivat prezint o serie de avantaje fa a de cel cu ogor negru, chiar dac nu contribuie n aceeai msur la combaterea

89

buruienilor. Prin cultivarea ogorului cu plante leguminoase solul i mbunt ete structura i se mbog ete cu humus i azot. 2.4 Asolamente Asolamentul red succesiunea n timp i spa iu a culturilor de puie i n sec iile de culturi din pepinier, precum i ansamblul opera iilor de ameliorare a nsuirilor fizico-chimice i biologice ale solului. Asolamentele n pepiniere, reprezint tehnologia bazat pe o anumit rota ie a culturilor de specii lemnoase cu specii ierboase (fabacee i graminee) n scopul refacerii fertilit ii i structurii solului. Asolamentul precizeaz ciclul de produc ie-ameliorare care presupune ca pe o sol, reprezentnd o anumit suprafa , s se cultive una-dou genera ii succesive de puie i timp de 2-4 ani, n condi ii de fertilitate cel pu in mijlocie a solului, dup care sola s fie supus unor lucrri de ameliorare prin cultivarea timp de un an a unor specii leguminoase asociate uneori cu specii de graminee constituind aa numitul ngrmnt verde. Efectele favorabile ale asolamentului sunt: restructurarea solului i mbog irea n nutrien i; mai bun alctuire granulometric i structural a solului pe grosimea stratului n care sunt rspndite rdcinile puie ilor cultiva i; masa vegetal produs, ncorporat n sol l mbog ete n humus i mrete sensibil eficien a ngrmintelor minerale. rdcinile plantelor din sola n ameliorare aduc din straturile inferioare ctre suprafa a solului calciul i alte elemente nutritive levigate; leguminoasele mbog esc solul n azot atmosferic, acumulat prin intermediul bacteriilor simbiotice de nodozit i, realizndu-se o mai bun activare a microorganismelor. De asemenea, prin cultura ngrmntului verde se ajunge la sporirea unor constituen i bazici i nutrien i n forme uor asimilabile, la crearea i/sau men inerea unor nsuiri fizice i chimice ale solului, favorabile plantelor cultivate i se combat eficient buruienele. n timpul sezonului de vegeta ie, plantele din sola n ameliorare se cosesc de dou-trei ori n perioada de maxim nflorire; masa verde rezultat din prima i eventual a doua cosire se poate composta, iar cea provenit din ultima cosire se ncorporeaz n sol, odat cu artura de toamn. Pentru stabilirea concret a sistemului de asolament n cazul fiecrei tehnologii de producere a puie ilor (pentru care se nfiin eaz o sec ie de cultur separat), trebuie cunoscu i urmtorii parametri culturali: vrsta de recoltare a puie ilor, ciclul de produc ie, ciclul de ameliorare. De exemplu, vrsta de recoltare (v)

90

pentru puie ii de talie mic cu rdcini nude produi prin tehnologia semnturilor n cmp este de 1 2 ani la specii foioase, respectiv de 3 4(6) ani la specii de rinoase. Datorit diferen ei n ceea ce privete vrsta puie ilor pentru cele dou categorii de specii, n cmpul pepinierei se nfiin eaz sec ii separate, de foioase, respectiv, rinoase, chiar dac producerea puie ilor se realizeaz prin aceeai tehnologie a semnturilor n cmp. Ciclul de produc ie (c) este cel mai mic multiplu comun al vrstei puie ilor produi prin aceeai tehnologie n aceeai sec ie de cultur. Ca urmare, ntr-un ciclu de produc ie se pot ob ine de pe aceeai sol (unitate de cultur) una, dou sau chiar trei recolte de puie i apar innd unei anumite specii, n func ie de vrsta lor de recoltare. n practica culturilor de pepinier din ara noastr se adopt, n general, sisteme de asolament cu ciclu de ameliorare (a) de un an. Intrarea solelor n produc ie se face cu un decalaj de un an una fa de cealalt, fapt ce determin n primul ciclu de produc ie-ameliorare, pentru parte din sole, o perioad de tranzi ie. Abia la intrarea n al doilea ciclu, toate solele sec iei sunt n produc ie potrivit sistemului de asolament adoptat. La adoptarea sistemului de asolament se recomand ca suprafa a n ameliorare s reprezinte cel mult 33%, iar solele n cultur 67% din suprafa a ciclului de produc ie-ameliorare, cel mai rspndit n pepinierele silvice, fiind dup schema: semnturi de un an (S1), semnturi de doi ani (S2) sau tot de un an (S1), ngrmnt verde (Iv). Dac fertilitatea solului este cel pu in mijlocie, se poate adopta asolamentul cu ciclul de produc ie-ameliorare de 5 ani, dup schema S1 S2 S1 S2 Iv, suprafa a n cultur fiind de 80%, iar cea n ameliorare 20%.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2004)

91

3. nmul irea generativ 3.1 Metode de semnare Semnatul este lucrarea de ncorporare a semin elor plantelor de cultur n sol sau stratul nutritiv de germina ie din solarii ori de mprtiere a acestora la suprafa a solului sau a stratului nutritiv, asigurnd condi ii necesare germinrii i rsririi plantulelor. Semnarea n cmpul pepinierei prezint unele avantaje, precum: nu se deranjeaz repetat sistemul radicelar ca n tehnologia solar-repicaj; puie ii se adapteaz la condi iile mediului natural ntr-o perioad mai mare 1(2) ani-2(4) ani de la rsrirea plantulelor pn cnd devin ap i de plantat; se elimin cheltuielile de realizarea spa iilor adpostite, procurarea materialelor germina ie. i pregtirea stratului de

1. n teren neprotejat i n spa ii adpostite ncorporarea semin elor n stratul nutritiv se face n rnduri (rigole), orientate frecvent perpendicular pe lungimea stratului din solar i paralel cu lungimea solei sau a tarlalei n cmp. Rigolele sunt mici n ule e cu adncimi diferite n func ie de mrimea semin elor i perioada de semnat, situate la distan e egale ntre ele cnd semnatul se face manual (4-6 cm n spa ii adpostite, 18-20 cm pentru cultura rinoaselor, 30-33 cm pentru cultura foioaselor n cmp deschis) sau n rnduri grupate n benzi (mai des cte dou rnduri cu distan a ntre ele de 14-25 cm); ntre benzi, distan a este mai mare (40-60) cm, pentru a permite trecerea organelor de rulare cnd lucrrile se execut mecanizat. Trasarea rigolelor, atunci cnd semnatul se execut manual, se face cu ajutorul unor marcatoare de rigole. La trasarea lor trebuiesc respectate urmtoarele: distan a constant ntre rigole, stabilit ini ial; rectitudinea rigolelor; paralelismul ntre rigole; forma rigolelor n sec iune (triunghiular pentru semin ele foarte mici, dreptunghiular sau ptrat pentru semin ele mijlocii i mari); adncimea constant a rigolelor. Lungimea total a rigolelor pe unitatea de suprafa (hectar) se calculeaz cu formula

Lm =

10.000 d

- pentru rnduri echidistante, respectiv

- pentru rnduri grupate, n care: L lungimea total a rndurilor m/ha; d intervalul ntre rndurile echidistante m;

Lm =

10.000 n a + (n 1) b

92

n numrul rndurilor grupate; a distan a ntre benzi (distan a mare) m b distan a dintre rndurile unei benzi (distan a mic) m. n spa ii adpostite, rigolele sunt echidistante ntre ele: 4 cm pentru brad, molid, deoarece plantulele cresc mai ncet, dect cele de duglas, pini, larice la care rigolele se traseaz la distan a de 6 cm ntre ele. Cnd semnatul se face cu maina, marcarea i trasarea rigolelor anticipeaz ncorporarea, aceasta fiind urmat de acoperirea semin elor, inclusiv o uoar tasare a stratului acoperitor. Mainile de semnat au ca organe active: brzdarul care deschide rigola, distribuitorul de semin e reglabil dup mrimea, forma i norma de semnat, dou organe laterale ce acoper semin ele i un tvlug ce taseaz uor solul deasupra rigolei. Indiferent de metoda i modul de executare a semnturii (manual sau cu ajutorul semntoarelor) trebuiesc respectate urmtoarele reguli, pe lng cele men ionate la trasarea rigolelor: distribuirea uniform a semin elor de-a lungul rigolelor; respectarea normei de semnat; acoperirea uniform a semin elor dup semnare; uoara trasare a stratului ce le acoper. 2. Semnatul prin mprtiere presupune distribuirea semin elor mai mult sau mai pu in uniform pe suprafa a unit ii de cultur. Se practic rar n cazul semin elor foarte mici, care se acoper ulterior cu un strat sub ire (sub 1 cm) de mrani sau humus. 3.2 Norma de semnat, perioada i adncime de semnare Norma de semnat reprezint cantitatea optim, exprimat n grame sau numr de semin e, ce se seamn la unitatea de lungime (metru) sau suprafa (m2) pentru a ob ine la rsrire desimea optim de plantule, care prin dispari ia normal a unor exemplare s conduc, dup scoaterea i sortarea puie ilor la un numr de exemplare apte de plantat egal sau superior indicilor de produc ie. Indicele de produc ie reprezint numrul minim de puie i ob inu i la unitatea de suprafa efectiv cultivat din pepinier cu specia respectiv, pentru ca asemenea cultur s fie rentabil. Acesta este influen at de desimea optim a puie ilor, diferit n func ie de specie, vrsta la care se scot puie ii de pe suprafa a ocupat i de condi iile sta ionale (valoarea unor factori climatici, aprovizionarea solului n nutrien i, nsuirile sale fizice).

93

Pentru stabilirea desimii optime se pornete de la spa iul minim de nutri ie necesar fiecrui puiet, apar innd unei anumite specii, n diferite perioade de cretere. n practic, spa iul de nutri ie se asimileaz conven ional cu suprafa a de nutri ie necesar unui puiet, avnd valori diferite, ca de exemplu: la stejar pedunculat 225 cm2 n step i 110-150 cm2 n zona forestier, ceea ce conduce la o desime optim de 15-20, respectiv 22-30 puie i/m rigol; la salcm, suprafa a de nutri ie este de 145-225 cm2, desimea optim fiind de 15-23 puie i/m rnd. Rinoasele fiind mai pu in preten ioase se cultiv la o desime mai mare 70-80 puie i/m rnd, n cazul molidului i pinului care se mul umesc cu o suprafa de nutri ie de numai 20 cm2 molidul i 11 cm2 pinul. n practica silvic s-au stabilit pe baza cercetrilor i a experien ei valori ale indicilor de produc ie (***, 1994). n solarii, indicii de produc ie au valori mai mari ca urmare a stratului bogat n substan e nutritive, vrstei mai mici (unul maximum doi ani) ct sunt men inu i i, binen eles, a factorilor de mediu mai favorabili procesului de cretere. Cantitatea de semin e ce se seamn la unitatea de lungime un metru depinde de specie, calitatea semin elor, exprimat prin indicii calitativi standardiza i, anotimpul n care se execut semnturile, con inutul n ap al semin elor n momentul cntririi pentru stabilirea normei etalon, aplicarea unor procedee (umectare) de stimulare a germina iei .a. (***, 1994). De men ionat c valorile normelor de semnat sunt valorile pentru semin ele de calitatea I conform STAS 1808/83. Pentru semin ele de calitatea II, normele redate se majoreaz cu 40 % la rinoase i 30 % la foioase. Norma de semnat se poate calcula lund n considerare indicii calitativi ai semin elor i numrul optim de plantule la rsrire, folosind formula:

q(g) =

M 1000 n 100 V 1 + 1.000 V

n care: q = norma de semnat (g); M1000 = masa a 1000 semin e (g); n = numrul optim de plantule la rsrire la metru de rigol sau m2 V = valoarea cultural (%) nlocuind n formula ini ial, valoarea cultural cu puritatea P(%) i germina ia Gt (%), respectiv indicele de rsrire - R (%), n final, norma de semnat se calculeaz cu formula:

qg =

10n M 1000 P G t (sau P . R .)

94

Perioada de semnare se refer la intervalul de timp n cursul cruia semin ele se ncorporeaz n sol sau n stratul nutritiv. n cmpul pepinierei, deci n condi ii naturale de mediu, semin ele forestiere se seamn primvara i toamna n perioade diferite, n func ie de matura ia acestora, longevitatea natural, condi iile de pstrare, starea de repaus; sunt specii la care semnturile se pot face n timpul verii sau chiar iarna. n climatul rii noastre, par mai indicate semnturile de primvar, deoarece prezint urmtoarele avantaje: semnate n perioada optim, socotit atunci cnd temperatura solului la adncimea de ~ 5 cm are valoarea, la ora 8 diminea a, de 8-10oC pentru molid, pin negru, pin silvestru i peste 10oC pentru brad, larice, salcm; semin ele acestor specii germineaz ntr-o perioad scurt, iar plantulele rsar uniform; semin ele pot beneficia de un sol reavn, ca urmare a topirii zpezii i a perioadei de precipita ii de la nceputul primverii; se evit rsrirea plantulelor naintea ultimelor nghe uri trzii (n jur de 20 mai), dac semnarea se face cu 10-15 zile nainte de data medie a acestora; sezonul de vegeta ie de la rsrirea plantulelor este suficient de lung pentru ca acestea s se lignifice pn la apari ia temperaturilor negative n toamn; se elimin pericolul consumrii semin elor de ctre oareci sau a plantulelor cu germina ie epigee, la care cotiledoanele apar protejate de tegumentul semin ei; se poate aplica stratificarea ori prerefrigerarea ca mijloace de stimulare a germina iei. Ca dezavantaj se men ioneaz dificult ile de conservare a semin elor care pretind condi ii speciale n timpul pstrrii (cele cu con inut mare de ap de exemplu). Semnturile executate toamna prezint i ele unele avantaje: semin ele care ajung la matura ie n faza de prg a fructelor, semnate imediat dup recoltarea i prelucrarea fructelor germineaz fr a mai fi necesar stratificarea pentru eliminarea strii de dorman ; conservarea peste iarn a semin elor ncorporate n sol are loc n condi ii naturale; se elimin pstrarea relativ dificil peste iarn a semin elor unor specii; se conserv mai bine apa acumulat n sol n timpul iernii, care, n cazul semnturilor de primvar se poate pierde par ial, ca urmare a lucrrilor de pregtire a solului.

95

Semnturile de toamn prezint dezavantaje cu consecin e asupra rsririi i men inerii plantulelor. Astfel: poate fi depit momentul recoltrii fructelor n stare de prg; semin ele semnate intr n repaus profund care, la unele specii, dureaz multe luni, astfel c, n anul urmtor, terenul va fi ocupat cu culturi moarte; semin ele ncorporate n lungul rigolelor pot fi depistate uor i consumate de roztoare; semin ele pot degera, ca urmare a gerurilor din timpul iernii dac lipsete stratul de zpad, solul fiind nghe at pn la o adncime superioar celei de semnare; n toamnele lungi i calde, plantulele pot rsri i, n consecin , sunt compromise de temperaturile negative foarte sczute din timpul iernii; apare riscul ca plantulele rsrite primvara devreme (cnd temperaturile uneori ridicate n aceast perioad favorizeaz procesul de germina ie), s fie vtmate de nghe urile trzii. Semnturi n timpul verii se fac mai rar i pentru pu ine specii. Astfel, se seamn la nceputul verii semin ele de: plop, salcie, ulm. Vara trziu, se ncorporeaz n sol semin ele cu tegumentul lemnos (smburoase) ale cror fructe se coc la nceputul verii cire, viin, corcodu, cais dup o prealabil stratificare de 50-60 zile la an de var. Tot spre sfritul verii se seamn achenele de tei recoltate n prg. n mod excep ional, semin ele se pot distribui pe terenul destinat producerii puie ilor i iarna. Astfel, la mesteacn, lujerii purttori de amen i fructiferi se nfig n zpad n timpul iernii. Prin topirea treptat a zpezii, semin ele ader la solul reavn i germineaz. n spa iile adpostite (solarii) semnturile se fac spre sfritul iernii nceputul primverii, deoarece temperaturile sunt mai ridicate dect n condi ii naturale. Adncimea de semnare este determinat de mrimea semin elor, perioada de semnare, textura solului. n general, semin ele se ncorporeaz la o adncime de 2-3 ori mai mare dect grosimea lor. Adncimea este mai mare cu 1-2 cm la semnturile fcute toamna comparativ cu cele de primvar i n cazul solurilor cu textur uoar. Semin ele foarte mici (plop, anin, mesteacn, ulm, tuia) se seamn la 0,2 0,6 cm; practic, n rigolele marcate, uor tasate, se mprtie semin ele, acoperinduse cu un strat de mrani cu grosimea men ionat mai sus. Pentru semin ele mici (molid, larice, pin, duglas, mce .a.), adncimea rigolelor este de 1,0 1,5 cm pentru semnturile de primvar i n soluri cu textura

96

mijlocie grea i poate ajunge pn la 2,0 cm n soluri cu textur uoar sau dac semnturile se fac toamna. Semin ele de mrime mijlocie (acerinee, tei, frasin, fag, salcm, corn, cire i altele asemntoare) se ncorporeaz primvara i n soluri cu textura grea la 2-3 cm i la 3-4 cm toamna i pe soluri cu textura uoar. Semin ele mari (ghinda, castanele) se mprtie de-a lungul rigolelor adnci de 6-8 cm. Excep ii fac semin ele de chiparos de balt care, dei au 5-7 mm (mrime mijlocie), sunt semnate la 5 cm adncime, ca urmare a preferin ei lor n perioada de germina ie fa de soluri revene umede, ca i semin ele de dud, care dei sunt foarte mici (n jur de 2 mm), semnate la adncimea de 2 cm, germineaz ntr-o perioad scurt. 3.3 Producerea puie ilor n recipiente n ultimele decenii, folosirea puie ilor cu rdcini protejate este tot mai frecvent, mai ales n rile cu clim mai aspr. Spre exemplu, n pepinierele forestiere din Peninsula Scandinavic i nordul continentului american, peste 60% din produc ia de puie i o reprezint puie ii cu rdcini protejate (Negru iu .a., 1993). Producerea puie ilor cu rdcini protejate prezint numeroase avantaje: sistemul radicelar nu este deranjat cu prilejul plantrii la locul definitiv i, ca atare, se evit vtmrile mecanice i fiziologice produse rdcinilor nude; se pot planta la perioade diferite de la rsrire (2-3 luni pn la 2-3 ani); perioada de plantare poate fi mai lung; dimensiunile i forma balului, a recipientului sau a containerului faciliteaz transportul puie ilor cu prilejul transplantrii; puie ii cu rdcini protejate se adapteaz mai repede noilor condi ii, scurtndu-se evident perioada de adaptare i, n continuare, acetia au o cretere mai sus inut; utilizarea puie ilor cu rdcini protejate sporete reuita planta iilor n sta iuni cu condi ii grele de vegeta ie (sta iuni extreme), fiind uneori singura modalitate de instalarea vegeta iei n astfel de situa ii (Damian, 1978); uniformitatea balului sau a recipientelor n care se afl sistemul radicelar permite mecanizarea par ial sau total a opera iei de plantare. Un dezavantaj evident l reprezint costul mai ridicat al producerii puie ilor, datorit: procesului mai laborios; procurarea materialelor i confec ionarea recipientelor;

97

procurarea componentelor mediului nutritiv; men inerea plantulelor i a puie ilor (cel pu in o perioad scurt) n spa ii adpostite; volumul sporit la depozitarea i transportul puie ilor cu rdcini protejate, comparativ cu mnunchiurile de puie i cu rdcini nude. Avnd n vedere posibilitatea executrii mecanizate a plantrii, frecven a i durata mai mic a lucrrilor de ngrijire, ca urmare a vigorii de cretere a puie ilor i, n consecin , a realizrii reuitei definitive a culturilor ntr-un numr mai mic de ani, adeseori folosirea puie ilor cu rdcini protejate este justificat i economic. n pepinierele forestiere, procedeele de producere a puie ilor cu rdcini protejate sunt diferite n func ie de: a) materialul din care se confec ioneaz recipientele; b) dimensiunile i forma acestora; c) mediul nutritiv folosit. a1. Ca materiale de confec ionare a recipientelor sunt preferate cele biodegradabile dup 5-7 luni de la plantare, ca de exemplu: hrtia, cartonul, celuloza; turba+fibra lemnoas; muchi Sphagmun+celuloz; argil+pleav; argil+paie tiate; lut nears; tulpinile unor plante (de floarea soarelui) i chiar frunzele mai mari ale unor plante. Recipientele confec ionate din astfel de materiale se planteaz mpreun cu puietul i, dup modul de confec ionare, pot fi de dou categorii: a1.1. Recipiente care fac corp comun cu mediul nutritiv, cum sunt: turba presat, fibra de lemn. Semnarea se face ntr-o cavitate mic, situat n partea superioar a recipientului, rdcinile ptrunznd n interiorul acestuia (de exemplu, recipientele Jiffy). Dezavantajul unor astfel de recipiente const n faptul c rdcinile pot perfora pere ii ptrunznd n recipientele nvecinate. a1.2 . Recipiente biodegradabile expandabile sub form de pastile; dup men inerea lor n ap n scopul dilatrii se umplu cu materialele mediului nutritiv n care se ncorporeaz semin ele la adncimea optim pentru specia apar intoare. Dup plantare, aceste recipiente se descompun (recipientele Paperpot) ori rdcinile, datorit presiunii exercitate, le strpung nainte de degradare (recipientele Ontario sau Walter). Asemenea recipiente prezint dezavantajul c nu ntotdeauna se desfac ori se descompun i n acest caz rdcinile nu se mai dezvolt normal. De aceea, n prezent, se folosesc rar. a2. Recipientele se pot confec iona i din materiale recuperabile (material plastic, lemn, metal, lut ars, sticl incasabil etc.), din care puie ii se extrag nainte de plantare. Dup modul de prezentare pot fi: recipiente individuale (vase, celule, tuburi, ghivece); recipiente bloc, compartimentate prin pere i mobili; recipiente tip copert ; recipiente sub forma de tvi sau cutii n care se cultiv mai mul i puie i; minirecipiente (Florescu, 1996).

98

Recipientele individuale se pot aeza separat (ghivece din plastic, din lut ars) sau pe un cadru care permite manipularea simultan a mai multor buc i (recipientele Ray Leach Single Cell)

a) pastil Jiffy

b) tuburi Ontario

c) cartue Walter

d) recipiente Paperpot

d) recipient Ray Leach Single Cell

e) recipiente Styrofoam

f) recipiente Hiko

Tipuri de recipiente utilizate pentru producerea puie ilor forestieri

Recipientele bloc sunt constituite din plastic rigid (mai rar din polistiren) i au mai multe unit i (celule, cavit i) de form tronconic sau trunchi de piramid, o astfel de form nlesnind extragerea puie ilor cu balul de material n care sunt rspndite rdcinile. Unit ile (celulele) formeaz mpreun un bloc de form paralelipipedic. Pentru a stimula formarea rdcinilor i a se evita spiralarea lor, fiecare cavitate prezint nervuri longitudinale (recipientele Hiko) sau fante laterale (recipientele Plant system 80). Recipientele tip copert sunt alctuite din folii de plastic profilat prin turnare care, prin suprapunere asemenea nchiderii coper ilor unei cr i, formeaz un set de cavit i (celule) individuale de forma unui trunchi de piramid, fiecare cavitate prezentnd nervuri longitudinale. Mai multe asemenea seturi sunt aezate ntr-un cadru de plastic dur, care permite manipularea uoar a mai multor recipiente (recipientele S/L Rootrainer). Recipientele sub forma unor tvi sau cutii sunt construite de regul din

plastic i permit creterea n acelai recipient a mai multor puie i (recipientele Vapo) care se extrag cu un bal de form paralelipipedic. Avantajul const n faptul c rdcinile se dezvolt asemntor celor din condi iile mediului natural.

99

Mini-recipientele sunt de dimensiuni mici, realizate din materiale plastice avnd forma tronconic sau trunchi de piramid. Dup rsrire, plantulele sunt inute o perioad scurt (cteva luni) dup care se transplanteaz cu bal n recipiente mai mari sau n cmpul pepinierei. Indiferent de materialul folosit la confec ionare, acesta trebuie s fie suficient de solid i durabil, pentru ca producerea i transportul puie ilor s nu fie afectate. Recipientele recuperabile se realizeaz mai frecvent din plastic dur, care prelungete perioada de utilizare pn la 10 i chiar 20 ani. b. Dimensiunile i forma recipientelor depinde de sortimentul de puie i ce urmeaz a se produce, de perioada ct sunt men inu i i de mrimea semin elor. Pentru puie ii de talie mic, volumul recipientelor variaz ntre 40-500 cm3. Valorile diametrului sau ale laturii n partea superioar sunt de la 2 pn la 14 cm, iar ale nl imii de la 5 pn la 30 (40) cm. Mrimea i masa recipientelor se coreleaz cu mijloacele de manipulare i transport (manual sau mecanizat). n general, masa containerelor cu recipiente este de 30-40 kg. Forma recipientului se recomand s fie tronconic sau trunchi de piramid. n sec iune orizontal poate fi: circular, ptrat, dreptunghiular, hexagonal etc. Foarte important este forma pere ilor interiori ai recipientelor. Dei rdcinile puie ilor au creterea geotropic, ele tind s se dispun lateral n jurul pere ilor recipientelor (aa numitul fenomen de spiralare) dac nu ntlnesc un obstacol. Acest fenomen nu afecteaz creterea puie ilor n recipiente, dar poate avea efecte extrem de negative asupra stabilit ii i creterii dup plantarea puie ilor n terenul de mpdurit. Pentru eliminarea fenomenului, pe pere ii interiori la unele tipuri de recipiente s-au prevzut nervuri longitudinale de circa 2 mm nl ime, care opresc spiralarea, oblignd rdcinile s creasc n jos, iar la alte tipuri s-au realizat fante longitudinale, astfel c rdcinile ce trec prin ele, i nceteaz creterea lateral cnd vin n contact cu aerul. c. Mediul nutritiv folosit este diferit, fiind constituit n general din amestecuri speciale: 1 parte turb fin mcinat + 1 parte nisip de mrime mijlocie; nisip + mrani + compost + pmnt de elin + humus de pdure + vermiculit .a. Condi iile pe care trebuie s le ndeplineasc mediul nutritiv sunt: s se men in permanent umed; s aib un grad mare de afnare; s con in nutrien ii necesari creterii plantulelor i puie ilor; s fie dezinfectat. Fazele de lucru ale procesului de producere a puie ilor cu rdcini protejate sunt: umplerea recipientelor cu mediul nutritiv; ncorporarea semin elor;

100

aezarea recipientelor n spa ii adpostite cu posibilitatea reglrii temperaturii; ngrijirea plantulelor i puie ilor: administrarea de substan e nutritive, udat artificial, plivirea prin smulgerea buruienilor; fortificarea puie ilor prin transferarea recipientelor din spa iile adpostite n cmpul pepinierei; scosul puie ilor din recipiente; n cazul celor refolosibile opera ia poate fi fcut att n pepinier, puie ii fiind ambala i n baxuri de carton spre a fi transporta i, ct i n terenul de mpdurit. La majoritatea procedeelor fazele tehnologice sunt mecanizate sau chiar automatizate. Dintre procedeele frecvent practicate sunt: procedeul Paperpot, procedeul Jiffy, procedeul Vapo folosite n Finlanda, procedeul Hiko conceput n Suedia i folosit n numeroase ri. n ara noastr, datorit costurilor de produc ie mai ridicate, puie i cu rdcini protejate crescu i n pungi de plastic perforate au fost utiliza i numai la mpdurirea unor terenuri degradate. O linie de produc ie Paperpot i una Jiffy importate au servit la experimentri privind producerea puie ilor cu rdcini protejate.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2004)

4. nmul irea vegetativ 4.1 Importan a i avantajele nmul irii vegetative (asexuate) Plantele lemnoase se pot nmul i pe cale vegetativ din butai, marcote, drajoni, inclusiv multiplicarea clonal in vitro. Reproducerea asexuat se realizeaz prin diviziunea celulelor somatice, fr s aib loc contopirea n procesul de fecundare a dou celule sexuale diferen iate (game i) ntr-o celul ou (zigot) capabil s dezvolte un nou organism care trece prin toate fazele de dezvoltare parcurse de prin i ca n cazul nmul irii generative (sexuate). Deci nmul irea asexuat (vegetativ, restitu ia) const n reproducerea unor pr i vegetative de plant i este posibil datorit capacit ii de regenerare ale organelor vegetative. Avantajele sunt multiple: exemplarele ob inute asexuat, n majoritatea cazurilor nfloresc i fructific mai devreme comparativ cu cele provenite din smn ; nmul irea nu este legat de formarea unor organe speciale de reproducere (semin e) i, ca atare, se poate recurge la aceasta din primele etape de dezvoltare (faza juvenil); nmul irea vegetativ are capacitatea de transmitere a nsuirilor morfologice i a caracterelor stadiale pe care le are planta donor;

101

noile exemplare motenesc mai fidel nsuirile individuale ale exemplarelor donor; ontogenetic, noile exemplare preiau i continu dezvoltarea organelor vegetative din care s-au regenerat, deci nu se ob ine o nou genera ie de plante; pentru unele specii dioice (plopi euramericani) sau care fructific rar, nmul irea vegetativ este singura sau cea mai indicat metod de ob inere a noilor exemplare; de regul, puie ii ob inu i prin restitu ie cresc mai repede i la vrste egale sunt mai viguroi comparativ cu puie ii aceleiai specii, proveni i din semin e. nmul irea vegetativ prezint i unele dezavantaje: clonele de plopi euramericani regenerate repetat din butai pierd vigoarea de cretere; datorit uniformit ii excesive (provenind de la aceeai clon) noile exemplare sunt mai expuse atacurilor diverilor duntori; la multe specii, nrdcinarea butailor este posibil numai n spa ii adpostite, ceea ce conduce la un cost mai mare al puie ilor. 4.2 Butirea cu butai de tulpin Butaii reprezint fragmente de organe vegetative detaate de plantele mam, care, n prezen a unor factori exogeni (cldur, umiditate, oxigen), formeaz rdcini i tulpini, genernd noi exemplare. Tehnologia adoptat n pregtirea butailor trebuie s valorifice optim capacitatea plantelor de a se nrdcina i de a produce noi indivizi. Fenofaza n care se recolteaz este corelat cu disponibilitatea genetic i starea fiziologic optim. Mrimea butailor (lungime, diametru) trebuie s asigure rezervele de substan e nutritive pentru men inerea viabilit ii i pentru rizogenez pn la formarea noilor plante capabile s se hrneasc prin procesul de fotosintez. Dimensiunile minime sunt precizate n STAS 2104/1992 - Butai de arbori i arbuti. Confec ionarea butailor se bazeaz pe organizarea morfologic i anatomic a organelor plantei. Executarea sec iunii butaului n preajma mugurilor, puncte de maxim activitate biologic, asigur men inerea circula iei interne a apei, concentrarea auxinelor n zona rnit, stimularea meristemelor existente i a altor esuturi capabile s produc meristeme rizogene. Exemplarele din care se recolteaz butaii trebuie s fie tinere, viguroase, n perfect stare de sntate. n pepinierele mari productoare de puie i din butai, plantele mam sunt conduse sub form de tufe supuse tierilor de juvenilizare.

102

Dup organul din care sunt confec iona i butaii la speciile lemnoase se deosebesc butai de ramur i de rdcin. Butaii de ramur reprezint categoria cea mai folosit pentru butirile din pepiniere. Dup modul de recoltare i confec ionare se disting: butai simpli, cu clci, cu inel, cu crlig, cu un mugure. Butaii simpli se confec ioneaz din lujeri drep i, neramifica i, n vrst de un an, care se sec ioneaz n fragmente de 15-18 cm n cazul arbutilor i 20-25 cm la plop, salcie, eliminndu-se vrfurile prea sub iri (sub 0,5 cm la butirile n spa iile adpostite i sub 1,0 cm la cele n cmp) STAS 2104. La butaii lignifica i tietura inferioar se face perpendicular pe ax cu 2-3 cm sub un mugure sau chiar prin nod dac lujerul este fistulos (Forsythia, Deutzia .a.), iar la butaii nelignifica i se face oblic la baza internodului. Tietura superioar se face la circa 1 cm deasupra unui mugure, tot perpendicular sau oblic pentru ca apa s nu stagneze pe tietur i s ptrund n exces n buta. La plopi i slcii care au rdcini preformate, tietura se face fr a lua n considerare distan a fa de muguri. Butaii cu clci se ob in prin desprinderea brusc a lujerului de pe ramura de inser ie, de 2-3 ani. La baza butaului rezult o mic por iune de scoar i cambiu de pe ramura mam, care, la unele specii, asigur o nrdcinare mai bun fa de butaii simpli. Butaii cu inel reprezint o variant a butailor cu clci. Ei se detaeaz de ramura mam cu ajutorul unui briceag; n momentul detarii lujerului de ramura purttoare se ia i un mic scut din scoar a i cambiul acesteia. Butaii cu crlig se confec ioneaz numai din partea bazal a lujerului anual, tiat cu un mic fragment din ramura mam, n vrst de doi ani. Asemenea butai se utilizeaz la nmul irea dudului, platanului, plopului alb .a.

a)

b)

c)

d)

Butai de tulpin lignifica i: a-simplu; b-cu clci; c-cu crlig; d-mod de butire

103

Butaii cu un mugure, mai rar folosi i la unele specii la care materialul maternal este foarte pu in, sunt por iuni de lujer lignificat (pregtit de regul n repausul vegetativ) cu un singur mugure. Dup gradul de maturare al esuturilor butaii pot fi lignifica i, semilignifica i, verzi. Butaii lignifica i, folosi i frecvent, apar in speciilor foioase. Ei provin din lujeri anuali intra i n repaus vegetativ, de vigoare cel pu in medie i sntoi. Butaii semilignifica i se recolteaz n cea de a treia fenofaz de cretere (iulie-august). n func ie de lungimea lujerului anual, ei pot fi fragmente de lujer sau lujerul n totalitate (inclusiv vrful), cu sau fr clci, avnd o lungime de 10-15 cm. Butaii verzi provin de la exemplare care vegeteaz activ, din lujeri nc nelignifica i. n condi iile naturale din ara noastr, perioada optim de recoltare este luna iunie, spre mijlocul fenofazei a treia de cretere vegetativ (ncetinirea i ncetarea alungirii lujerului). La majoritatea speciilor, butaii verzi sunt fragmente de lujeri nfrunzi i, lungi de 10-12 cm, cu unul sau mai multe internoduri. Se recomand ca sec iunea inferioar s fie oblic, pentru formarea unei suprafe e ct mai mari de calus, deoarece mugurii adventivi (singurii generatori de rdcini) se formeaz n acest esut parenchimatic nediferen iat la nceput, din care ulterior se separ treptat elemente de conducere, cambiu propriu i mugurii de cretere. Frunzele din partea inferioar a lujerului se elimin pe o por iune de 2-3 cm. Celelalte frunze se pstreaz n ntregime ori limbul se scurteaz cu o treime sau chiar jumtate pentru eliminarea pericolului de deshidratare a butaului.

Butai de tulpin nelignifica i: a-de foioase; b-de rinoase; c-mod de butire n rsadni e

104

La conifere se confec ioneaz frecvent butai semilignifica i (n luna august) i lignifica i cu clci sau cu inel, n perioada repausului vegetativ i mai rar butai verzi. Perioada de recoltare i confec ionare a butailor este n corela ie cu creterea promotorilor, respectiv descreterea inhibitorilor procesului de nrdcinare i cu balan a nutri ional. Perioada de butire corespunde celei de recoltare a butailor, adic este bine ca imediat dup recoltarea i pregtirea butailor s se execute lucrarea de butire. Excep ie fac butaii lignifica i care se pot recolta de la nceputul repausului vegetativ pn la sfritul acestuia, evitndu-se recoltarea lor n perioadele geroase. Butaii confec iona i toamna se pot stratifica n spa ii adpostite. Pn n primvar, n momentul butirii n cmp, la unele specii se pot forma rdcini. Metodele conven ionale de butire pot fi: n teren deschis, n paturi de nrdcinare neprotejate, n rsadni e, n sere. Butirea n teren (cmpul pepinierei) se practic cel mai des pentru butaii lignifica i ai speciilor lemnoase arbustive i arborescente. Se prefer ca perioad de butire primvara. n sec ia de butiri, unitatea de cultur, este sola atunci cnd cel pu in unele lucrri se fac mecanizat. Artura de baz are adncimea normal de 40-50 cm. Se pot efectua lucrri suplimentare care preced ori succed artura ca i n sec ia de semnturi. n soluri cu textur uoar, bine afnate, butaii se pot introduce prin nfigere, avnd grij s nu se zdreleasc scoar a ori s fie desprini (rup i) mugurii. De aceea, se recomand folosirea plantatoarelor de diverse tipuri. Butaii simpli, dar mai ales cei cu crlig se pot planta i n fanta realizat de hrle , sap forestier, n an ngust, spat cu cazmaua, n brazde nguste i adnci, trasate cu plugul ac ionat mecanic. Mainile speciale de butit au productivitate mare, fiind indicate atunci cnd suprafe ele sunt apreciabile. Distan ele dintre rndurile de butai sunt diferite n func ie de rapiditatea de cretere a puie ilor speciilor butite, de vrsta la care puie ii devin ap i de plantat, de mijloacele de ntre inere a culturilor i indicii minimi de produc ie. Ele pot fi de la 25 pn la 100-140 cm (n cazul plopilor); frecvent distan ele sunt de 60-70 cm, cnd ntre inerea se face mecanizat i de 40-50 cm, dac lucrrile se execut manual. ntre butai pe rnd distan ele sunt mai mici, de la 10-15 cm pn la 40, chiar 70 cm (plopi). Se poate folosi mulci din folie neagr de polietilen, cu perfora ii la distan ele de plantare, care s permit accesul apei de udare. Se asigur astfel o nclzire mai rapid a solului n perioada de rizogenez, apa se pstreaz mai mult n sol, fiind redus suprafa a de evaporare i se mpiedic rsrirea i creterea

105

plantulelor de buruieni. Butaii se introduc n sol pe cel pu in 2/3 din lungime sau chiar n ntregime cu 1-2 cm sub nivelul solului. Butirea n paturi de nrdcinare. Paturile sunt constituite dintr-un substrat mobilizat, cu textur uoar, aezat n an uri cu l ime de 1,20 m i adncimea de 0,30 m sau n tocuri confec ionate din metal sau beton, acoperite cu mediul de nrdcinare (nisip grosier sau nisip n amestec cu mrani ). Distan ele de butire sunt mici (8-10 cm/2-4 cm), iar butaul se introduce n mediul de nrdcinat pe cel pu in 2/3 din lungimea sa. Acest sistem de cultur intensiv asigur un randament bun, procentul de nrdcinare fiind superior butirilor efectuate n solul pepinierei. Puie ii se scot n toamna primului sezon de vegeta ie. Butirea n rsadni e i sere se practic pentru rinoase i butaii verzi. Rsadni ele sunt spa ii adpostite, nclzite de obicei cu biocombustibil. Ele se amenajeaz la suprafa a solului sau pot fi ngropate n ntregime ori numai pe jumtate n sol. Pentru a evita pagubele provocate de crti e i al i duntori animali, n partea inferioar a rsadni ei se aeaz plci de beton perforate sau plas de srm. n rsadni e, butirile se fac primvara devreme pn la mijlocul verii i anume: n martie, pentru butiri cu butai lignifica i apar innd speciilor de foioase sensibile; iunie-iulie, pentru butiri cu butai verzi la foioase; iunie, pentru butiri cu butai verzi la rinoase (foarte rar); iulie-august, pentru butiri cu butai semilignifica i de foioase i rinoase. Baza butaului se introduce n mediul de cultur 2-3 cm la foioase i pn la 5 cm la rinoase, iar distan a ntre rndurile de butai i butaii pe rnd este de la 1x1 cm pn la 5x5 cm. n prezent, folosirea rsadni elor este tot mai limitat pentru c necesit faze laborioase, solicitnd un consum mare de for de munc (ridicarea i lsarea ramelor acoperiului pentru aerisire, reglarea cldurii, udare, combaterea buruienilor .a.). Butirea n ser asigur dirijarea optim a factorilor de mediu i, ca atare, perioada de butire este mai mare. Astfel, n martie sau n septembrie-octombrie se butesc speciile de rinoase, folosind butai lignifica i sau semilignifica i. n noiembrie-martie se fac butiri cu butai lignifica i apar innd speciilor de foioase mai preten ioase fa de condi iile de mediu, iar n februarie-martie se execut butiri cu butai verzi, ob inu i prin for area plantelor mam. n iunie se fac butiri cu butai verzi la speciile de foioase.

106

4.3 Butirea cu butai de rdcin Butaii de rdcin sunt fragmente de rdcini secundare, situate ct mai aproape de suprafa a solului, apar innd plantelor mam tinere calendaristic i stadial. Ei au lungimi de 5-10 cm i grosimi de 1-2 cm. Se practic la speciile care drajoneaz uor. Dezgroparea rdcinilor ncepe ct mai aproape de colet, unde se manifest juvenilitatea maxim.

Butai de rdcin: a-butai; b-mod de butire

La detaarea rdcinilor de planta mam se vopsesc capetele dinspre tulpin, pentru a ti care este partea morfologic superioar, deoarece i la butaii de rdcin se manifest polaritatea, de care trebuie s se in seama cnd butaii se introduc n mediu n pozi ie vertical sau oblic. Perioada de confec ionare a butailor de rdcin este toamna trziu, dup ncetarea creterii, care, la rdcin dureaz mai mult dect la tulpin sau primvara devreme. Dac este necesar pstrarea, aceasta se realizeaz prin stratificarea n nisip reavn la temperaturi de 35 C. ncorporarea n ntregime n sol se face n pozi ie vertical, oblic sau orizontal n acest ultim caz la adncimea de 5-6 cm (fig. 5.3). La butaii de rdcin restitu ia se ob ine mai uor n rsadni e, folosind ca mediu un strat de nisip. 4.4 nmul irea vegetativ prin marcote Marcotele sunt lujeri, lstari sau ramuri care, spre deosebire de butai, nu se detaeaz de planta mam n perioada de nrdcinare. Pentru unele specii de arbuti (clin, lemn cinesc, scumpie .a.), aceast metod conduce la formarea

107

unui sistem radicelar bogat, puie ii devenind ap i de plantat dup un sezon de vegeta ie. Marcotarea presupune ngroparea ntr-un sol uor, bine aerisit, reavn, la adncimea de 15-18 cm a marcotelor n vrst de 1-2 ani, apar innd unui exemplar tnr, sntos, cu numeroi lujeri (lstari) porni i prin receparea repetat a plantei mam. Stimularea formrii calusului i a mugurilor adventivi se poate realiza prin rnirea i inelarea unei por iuni din lujer n zona care se introduce n sol. Ca metode de marcotare frecvent folosite sunt: muuroirea i aplecarea simpl i mai rar se folosete marcotajul prin aplecare erpuitor i chinezesc. Marcotajul prin muuroire se execut n cmpul pepinierei n sec ia de marcotiere (plante mam) sau n afara acesteia, acolo unde exist exemplare din specia ce intereseaz. Planta-mam se recepeaz primvara n apropiere de colet i se acoper cu pmnt pentru a favoriza formarea rdcinilor. n timpul verii, pe msur ce lujerii cresc, se muuroiesc treptat pn la nl imea de 20-30 cm. Pn toamna, n por iunea bazal a lujerilor (lstarilor) acoperit cu pmnt se formeaz rdcini. La sfritul sezonului de vegeta ie, muuroiul se ndeprteaz i marcotele se taie ct mai aproape de planta mam, fiind apte de plantat. Marcotajul prin aplecare se folosete la speciile cu ramuri flexibile i lungi. Lujerii de un an se aeaz n pozi ie orizontal i se acoper cu pmnt, pentru a nlesni procesele de rizogenez. n func ie de lungimea lujerilor, marcotajul prin aplecare poate fi: simplu, erpuitor i chinezesc. Marcotajul prin aplecare simpl presupune ngroparea lujerului pe o treime din lungime. Vrful rmas nengropat se paliseaz cu ajutorul unui tutore n pozi ie vertical. Stimularea rizogenezei se face prin inelare sau chiar ndeprtarea unei fii din scoar a por iunii acoperite cu pmnt.

Metode de marcotare: a-prin muuroire; b-prin aplecare simpl; c-erpuitor; d-chinezesc

108

Marcotajul erpuitor se aplic la plantele cu ramuri foarte lungi. Acesta se realizeaz prin ndoirea repetat a ramurii, ob inndu-se o succesiune de por iuni ngropate i nengropate ale lujerului. La sfritul sezonului de vegeta ie, prin sec ionarea dubl a ramurii (n zona de formare a rdcinilor i n partea superioar) se ob in mai mul i puie i de la o singur marcot. Marcotajul chinezesc presupune ngroparea lujerilor pe toat lungimea lor. n apropierea mugurilor se declaneaz procesul de rizogenez i apoi cel de caulogenez de formare a tulpinilor din mugurii viabili, astfel c de pe o ramur se ob ine, de asemenea, un numr mare de puie i. 4.5 Altoirea Metodele de altoire folosite pentru nmul irea speciilor forestiere sunt adaptri ale metodelor aplicate n pomicultur, n lume fiind aplicate n prezent peste 200 de metode de altoire (Enescu .a., 1994). Cele mai utilizate metode de altoire la speciile forestiere pot fi grupate n trei categorii: altoirea prin apropiere (alipire), altoirea cu lujeri detaa i i altoirea cu mugur detaat. Altoirea prin apropiere (alipire) presupune alipirea a dou ramuri sau tulpini de puie i dup ce la ambii parteneri s-a nlturat scoar a i un strat de lemn pe por iunea de sudur. Altoiul trebuie s aib un mugur axilar pe partea opus tieturii. Dup prindere, altoiul se detaeaz de planta mam sub locul de sudur. Aceast metod de altoire poate fi aplicat primvara, nainte sau dup pornirea vegeta iei. Altoirea cu ramur detaat are numeroase procedee i variante de aplicare (n copula ie, n despictur, n triangula ie, n placaj lateral etc.) Altoirea n copula ie presupune sec ionarea portaltoiului printr-o tietur oblic la nivelul unui mugur, n partea opus acestuia. Sec ionarea bazei altoiului se face n mod similar dup care cele dou sec iuni se suprapun pentru sudur. Se aplic la portaltoi tineri, cu diametrul de cel mult 8-15 mm, similar altoiului. Varianta perfec ionat a altoirii n copula ie se caracterizeaz prin aceea c pe suprafa a sec iunii oblice se execut n plus o limb (la altoi) i un lca (la portaltoi), care permite att o suprapunere ct i o stabilitate mai bun a altoiului. Altoirea n despictur este un procedeu simplu ns cu rezultate mai slabe. Se recomand atunci cnd grosimea portaltoiului nu depete 7-8 cm. Portaltoiul se sec ioneaz n plan orizontal dup care se despic diametral pe ax pn la o adncime de 4-5 cm. n despictur se introduc la extremit ile axului dou altoaiebutai fasonate la baz sub form de pan. Altoirea n despictur se execut cu pu in nainte de pornirea vegeta iei.

109

Altoirea sub coaj se aplic n cazul unor portaltoi mai vrstnici i cu grosimea mult mai mare dect a altoiului. Portaltoiul se sec ioneaz perpendicular pe ax la nl imea dorit. Se face o incizie longitudinal, iar coaja portaltoiului de sub sec iune se desprinde cu o pan de lemn, formnd un lca n care s poat fi introdus altoiul. Acesta se confec ioneaz dintr-o ramur de un an, sub form de buta cu 2-3 muguri. La baz, sub un mugure i n partea opus a acestuia, altoiul se sec ioneaz oblic, pe o lungime de 4-5 ori mai mare dect grosimea altoiului. Se introduce apoi pana altoiului n lcaul fcut sub coaja portaltoiului, se leag i se unge cu cear de altoit. Acest procedeu de altoire se execut primvara, cnd seva circul i permite ndeprtarea cojii. Altoirea n triangula ie este, de asemenea, un procedeu potrivit pentru portaltoii mai groi. Portaltoiul se sec ioneaz transversal i de la sec iune n jos se face longitudinal o tietur triedric de 2-5 cm lungime. Baza lujerului -altoi se taie sub form piramidal-triunghiular asfel nct s se ncadreze perfect n scobitura portaltoiului. Dup mbinare, se leag strns cu rafie i se unge cu mastic att la locul altoirii ct i sec iunile altoiului i portaltoiului. Altoirea n triangula ie se execut primvara nainte de pornirea vegeta iei. Altoirea lateral n placaj este indicat pentru speciile de rinoase. La locul de altoire (pe lujerul terminal al portaltoiului sau la circa 10 cm deasupra coletului acestuia) se practic o tietur longitudinal de 4-5 cm prin care coaja se desprinde de liber (n partea inferioar i cu un strat de lemn), formndu-se un pinten pe care se va sprijini captul inferior al altoiului. Din partea superioar a unui lujer se confec ioneaz altoiul, fasonat la baz n form de pan simpl care se suprapune peste tietura fcut pe portaltoi. Dup mbinare, se leag cu bumbac parafinat sau rafie i se unge cu mastic. Altoirea n fant lateral se aplic frecvent la rinoasele cultivate n cmp. Pe tulpina portaltoiului, la circa 10 cm deasupra coletului se execut o incizie longitudinal, uor curbat la partea superioar. Pe linia tieturii, coaja mpreun cu liberul se desprinde de lemn i sub ea se introduce baza altoiului, fasonat n form de pan. Altoirea cu mugur detaat (n ochi sau n ocula ie) presupune folosirea unui mugur (ochi) ca altoi. Acesta se detaeaz de lujer cu o por iune de coaj i pu in lemn. Pe tulpina portaltoiului se fac dou incizii sub forma literei T, cea longitudinal de 2-3 cm i cea perpendicular pe ax de 0,5-1 cm. Tietura longitudinal trebuie s treac pu in deasupra celei transversale pentru a uura dezlipirea cojii i introducerea ochiului. Atunci cnd altoaiele sunt muguri de dimensiuni mari se recomand ca tietura s se fac n cruce pentru a se putea aeza bine ochiul la intersec ia inciziilor. Dup introducerea mugurului (ochiului), locul de altoire se leag

110

i se unge cu cear de altoit. Dup perioada n care se execut, ocula ia poate fi de primvar sau n ochi crescnd i de var sau n ochi dormind. Altoirea n ochi crescnd se execut dup ce seva a nceput s circule, cnd coaja portaltoiului se desprinde uor. Altoaiele (mugurii) se recolteaz de pe lujerii crescu i n anul precedent. Dei acest procedeu poate fi aplicat cu succes la specii forestiere repede cresctoare (plop, salcie, salcm etc.), n cazul altor specii lstarii porni i din mugurii altoi i nu ajung s se lignifice suficient pn la venirea sezonului rece. Altoirea n ochi dormind se face frecvent n luna august, folosindu-se ca altoi mugurii forma i n cursul aceluiai sezon de vegeta ie, din care lstarii pornesc abia n primvara anului urmtor. Ramurile de pe care se desprind mugurii se recolteaz n ziua altoirii. Indiferent de metodele i procedeele de altoire folosite sec iunile altoiului i portaltoiului trebuie s se suprapun ct mai bine i mai strns. Locul de altoire se leag cu rafie sau alte materiale din bumbac sau plastic i se unge cu cear de altoit n vederea impermeabilizrii. Dup prinderea altoiului legtura de rafie se slbete i, n final, se desface, iar lujerii i frunzele portaltoiului se nltur, urmnd ca noua coroan a plantei s fie generat de altoi.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2004)

5. ngrijirea culturilor n pepinier 5.1 Considera ii generale ngrijirea plantulelor i puie ilor reprezint ansamblul de lucrri executate pentru prevenirea i nlturarea influen elor negative asupra acestora, n scopul asigurrii unor condi ii favorabile de cretere i dezvoltare. Factorii ce ac ioneaz negativ n perioadele de cretere a puie ilor pot fi abiotici (cldura, umiditatea, nutrien ii, aerisirea solului .a.) sau biotici (bacterii, ciuperci, plante ierbacee, insecte, psri, animale mici (crti e, obolani) sau mari (mistre i, iepuri, cerbi etc.). n spa iile adpostite, influen a factorilor duntori este mai mic. n schimb, n terenul deschis, fie c sunt suprafe e special destinate ob inerii puie ilor (pepiniere) ori acetia provin din semnturi i butiri pe terenul destinat vegeta iei lemnoase sau au fost planta i, pericolele la care sunt expui pot compromite par ial ori total cultura, dac nu se execut lucrri de ngrijire specifice.

111

5.2 ngrijirea plantulelor i puie ilor n spa iile adpostite n func ie de complexitatea acestora, factorii de mediu pot fi men inu i la valorile optime scopului urmrit (rsrirea plantulelor din semin e ori formarea rdcinilor la butai, apoi creterea plantulelor i puie ilor). Cldura poate fi reglat i men inut uor n serele nclzite artificial. n rsadni e, solarii, atunci cnd temperaturile depesc 30 (35oC) se recurge la aerisirea acestora i umbrirea geamurilor de la rsadni e. Umiditatea atmosferic i n stratul nutritiv se men ine practicnd udatul prin aspersiune, inclusiv prin cea artificial. Se va urmri ca picturile de ap dispersate s fie ct mai mici pentru a nu disloca semin ele sau plantulele. n perioadele de germinare i rsrire udatul se face zilnic, apoi la 2 zile. Apa va avea temperatura apropiat de a mediului i, dac e necesar, se pot solubiliza ngrminte complexe N.P.K. Combaterea buruienilor care pot apare dac substratul nutritiv are n componen mrani , pmnt de frunze etc. se face numai manual prin plivit (smulgerea cu mna a buruienilor, avnd grij s nu fie deranjate plantulele sau puie ii). n cazul culturilor de rinoase, un pericol mare n constituie fuzarioza, produs de ciuperca Fusarium. Prevenirea i combaterea se face cu Fusaliin (extract de usturoi), Micodifil 0,2%, Benlate 0,06 0,1% etc. (***, 1994). 5.3 Lucrri de ngrijire a culturilor n teren deschis 5.3.1. Mulcirea Varia ia factorilor climatici n anumite perioade ale anului, n special n sezonul de vegeta ie, poate produce pagube nsemnate culturilor. Astfel, cldura influen eaz toate procesele vitale ale puie ilor: absorb ia apei i a substan elor nutritive, fotosinteza, respira ia, transpira ia, creterea. n func ie de specie i faza de cretere a puie ilor, exist un interval minim, optim i maxim de temperatur la care aceste procese se desfoar. Temperaturile sczute din toamn (nghe urile timpurii) sau primvar (nghe urile trzii) pot surprinde puie ii nelignifica i sau plantulele rsrite, provocnd moartea acestora. Gerurile din timpul iernii pot conduce la deosarea (descl area) puie ilor dup primul an de vegeta ie, datorit alternan ei ntre nghe dezghe ; cnd solul nghea i mrete volumul; cnd se dezghea , volumul se reduce, dar puie ii rmn cu o parte din rdcini deasupra solului. Ca atare, apare necesar lucrarea de ncl are a puie ilor , adic acoperirea tuturor rdcinilor cu pmnt,

112

opera ie ce trebuie executat nainte de nceperea sezonului de vegeta ie, imediat ce solul s-a dezghe at i nu se mai nregistreaz constant temperaturi negative. mpotriva vtmrii de ctre temperaturi sczute a semin elor ncorporate n sol toamna i a plantulelor (puie ilor) se recomand acoperirea solului cu un strat protector, opera ie numit mulcire, iar materialele folosite, indiferent de natura lor, poart numele de mulci. Materialele indicate sunt diferite: muchi, de unde i denumirea sinonim a lucrrii de nmuchiere, turb mai greu de procurat i mai scump, litier, paie de cereale sau psti de leguminoase uor de procurat i relativ ieftine, gunoi de ferm semifermentat are i rolul de ngrmnt, rumegu rezultat la prelucrarea lemnului, dar prezint dezavantajele c prin udarea repetat ca urmare a precipita iilor lichide i solide se ndeas, devenind greu permeabil pentru aerisirea solului i constituind un bun adpost pentru roztoare. Tehnologia de lucru: mulciul se aeaz pe ntreaga suprafa ori numai ntre rndurile de puie i (semin e), ntr-un strat de 6-8 cm; peste mulci se pun ramuri uscate sau coceni pentru a nu fi mprtiat de vnt. Scopul mulcirii este multiplu. Administrat toamna, nainte de apari ia nghe urilor, mulciul prentmpin nghe area timpurie i adnc a solului, prentmpin degerarea semin elor introduse n sol, ntrzie topirea zpezii, ntrzie sau mpiedic rsrirea timpurie a plantulelor, nltur pericolul deosrii. Se recomand n zonele unde zpada se depune iarna ntr-un strat sub ire i n teritoriile de pe care aceasta este spulberat frecvent. Aplicarea mulciului primvara trziu are ca efecte benefice: prevenirea formrii crustei solului n perioada de rsrire a plantulelor i reducerea par ial a evapotranspira iei. Mulcirea culturilor se poate practica i vara; este ns o lucrare facultativ. Ca materiale, pe lng cele recomandate pentru mulcirea de toamn-primvara se pot utiliza i buruienile rezultate din pliviri sau cetina de brad, acestea mbog ind prin descompunere solul n humus i substan e nutritive, mpletituri din nuiele ca panouri, carton gudronat, pelicule de material plastic (ambele perforate), panouri-umbrare, aezate pe suprafa a solului i men inute pn la rsrirea n mas a plantulelor. Tehnologia de lucru presupune aezarea mulciului ntre rnduri, n grosime de numai 2-3 cm. Influen ele pozitive ale mulcirii de var: contribuie la men inerea structurii solului, protejnd particulele de sol mpotriva ac iunii mecanice a picturilor de ploaie, grindin; mpiedic nclzirea puternic a solului n zilele foarte clduroase; reduce pierderea apei din sol prin evaporare direct; asigur ptrunderea mai nceat n sol a apei rezultat n urma precipita iilor i/sau a udatului artificial, solul umezindu-se uniform;

113

ac ioneaz favorabil asupra schimbului de gaze din sol; evit nnmolirea solului i/sau formarea crustei; asigur activitatea mai bun a microorganismelor ca urmare a amplitudinilor mai mici ale temperaturilor diurne i a umidit ii; mpiedic instalarea n mas a buruienilor (de exemplu, pirul dispare n 40-50 zile); Mulcirea de var are i unele dezavantaje: mpiedic ntre inerea solului prin prit, iar sub stratul de mulci, temperatura solului este vara mai cobort cu cteva grade, ceea ce nu este indicat pentru zonele cu climat mai rece. Protec ia puie ilor mpotriva temperaturilor sczute din primvar (nghe uri trzii) se face i prin alte metode. Astfel, n cazul speciilor la care rsrirea se produce primvara devreme (acerinee, tei, castan porcesc, nuc negru .a.), n urma avertizrilor de ctre personalul sta iilor meteorologice referitoare la temperaturi cu valori negative se poate recurge la perdele de fum prin arderea mocnit a grmezilor fumigene, constituite din bligar nefermentat, paie, frunze, rumegu toate umezite sau lumnri fumigene care se gsesc n comer . Pentru evitarea efectelor negative produse de brum se recomand udarea culturilor prin aspersiune, folosind orificii foarte mici, cu intensitate de 2-3 m3/or, la presiunea de 3-5 atmosfere. Udatul se face n perioadele cu temperaturi sczute pn cnd temperatura aerului depete 0 C. 5.3.2. Umbrirea plantulelor i puie ilor Scopul principal al lucrrii este de protejate a culturilor mpotriva efectelor duntoare ale radia iilor solare puternice. n acelai timp, prin umbrire se realizeaz diminuarea intensit ii exagerate a transpira iei, reducerea evaporrii apei din sol, evitarea arsurii la colet, protejarea culturilor de ac iunea negativ a ploii, grindinii, defla iei. Umbrirea culturilor poate avea i efecte negative prin etiolarea puie ilor i mai ales a plantulelor i ntrzierea lignificrii acestora, dac umbrarele se men in prea mult.Plantele, inclusiv cele lemnoase manifest exigen i toleran diferit fa de lumin. Heliofitele (specii heliofile, fotofile) sunt plantele care cresc n plin lumin i nu suport umbrirea (salcmul). Sciadofitele (specii sciadofile, heliofobe, fotofobe, plante de umbr) sunt speciile care suport umbrirea i nu cresc n plin lumin, fiind adaptate la o intensitate redus a acesteia (fagul, bradul, tisa .a.). Heliosciadofitele (plante de semiumbr) reprezint o grup de specii intermediar, ntre primele dou; ele cresc n plin lumin, dar suport i umbrirea (carpenul, jugastrul .a.). Eurihele

114

(eurofotofite) sunt grupa de plante cu exigen e largi fa de lumin, fiind tolerante att fa de lumina intens, ct i fa de umbrire. Ca atare, speciile sciadofite, heliosciadofite i chiar unele heliofite au nevoie de o umbrire cel pu in n primele 2-3 sptmni de la rsrire (ultimele dou grupe), iar puie ii apar innd speciilor sciadofite trebuie umbri i chiar mai mul i ani. De aceea, culturile cu asemenea specii se fac sub masiv (semnturi directe) sau n pepiniere provizorii, nfiin ate n arboretele rrite de fag, brad etc. Pentru umbrirea culturilor se folosesc materiale mai ieftine sau uor de procurat ori dispozitive mai preten ioase. Din prima grup se men ioneaz: ramuri cu cetin, frunzare (ramuri cu lujeri i frunze), aezate vertical n partea sudic a rndurilor de puie i sau orizontal pe supor i cu nl imea n jur de 40 cm, plante agricole repede cresctoare (cnep de exemplu) semnate de-a lungul rigolelor etc. Acestea prezint dezavantajele c efectul este limitat, iar umbrirea culturilor este inegal. Mai eficient i deci mai indicat se consider umbrirea culturilor cu umbrare din panouri de lemn, special confec ionate sau cele folosite iarna ca parazpezi sau grtare realizate din ipci, trestie, nuiele, vergele de material plastic, fixate la capete cu srm lis pentru a fi rulate. Reglarea intensit ii luminii la nivelul culturilor se face prin distan ele (rosturile) dintre materialele folosite la confec ionarea umbrarelor. Pentru reducerea intensit ii luminii la jumtate se las spa ii libere de l ime egal cu a materialului utilizat. L imea umbrarelor este n jur de 1,50 m, pentru a fi uor manipulate. Ele se pot aeza vertical, oblic (prezint dezavantajul c umbresc intens suprafa a de lng baza lor i mai pu in sau deloc pe cea opus) sau orizontal (mai indicat). Umbrirea nu trebuie s depeasc nceputul toamnei la cmpie i coline, luna august la dealuri, iar la altitudini de peste 1.000 m nu apare necesar. La sfritul perioadei de umbrire, culturile se expun treptat la lumin i cldur prin slbirea intensit ii de umbrire (mai dificil de realizat la umbrarele fixe) sau men inerea umbrarelor numai n perioada din zi cnd insola ia este mai puternic. n perioadele cu nebulozitate ridicat sau cu temperaturi mai sczute vara (n jur de 2025 este bine ca umbrarele s fie nlturate, dac opera ia nu este prea dificil. C) 53.3. Irigarea culturilor Apa din sol ca i umiditatea atmosferic reprezint unul din factorii principali de sporire cantitativ i calitativ a produc iei de puie i. Solul este principala surs de ap pentru plante. Rolul apei din sol este multiplu: absorbit prin rdcini, apa particip la desfurarea tuturor proceselor vitale ale plantei;

115

contribuie la dislocarea i disocierea compuilor din sol; asigur transportul nutrien ilor n sol i n plant: regleaz absorb ia acestora n plant: contribuie la dezagregarea i alterarea rocilor; intervine n formarea humusului; influen eaz regimul termic i de aerisire n sol; n cantit i optime, stimuleaz activitatea microorganismelor; De aceea, scderea umidit ii solului sub 30% din capacitatea maxim de re inere a apei devine duntoare. Este cunoscut faptul c procesul de transpira ie este mai intens la puie i comparativ cu exemplarele mature. De exemplu, intensitatea transpira iei (mg ap/g. subst. uscat/h) este de 244 la puie ii n vrst de 1-2 ani la fag i de numai 133 la arbori, n timp ce capacitatea de absorb ie a apei este mai redus la puie i, datorit sistemului radicelar relativ slab dezvoltat. Pierderea apei sub o anumit limit din organele puie ilor conduce la fenomenul de ofilire, care poate fi temporar n timpul amiezii, limitat numai la aparatul foliar, frunzele refcndu-i turgescen a spre sear i noaptea cnd temperaturile sunt mai mici i ca atare procesul de transpira iei mai redus sau permanent (de durat), cnd turgescen a se reduce la celulele din toate organele puie ilor, ceea ce conduce la uscarea exemplarelor dac nu se intervine cu udatul artificial. Deficitul de ap din sol se previne n cea mai mare msur prin irigare, dar i prin alte lucrri i anume: mobilizarea solului, executat toamna pentru a re ine apa din topirea zpezii, dar i ca urmare a faptului c solul structurat, pstrat n stare de afnare la suprafa , mpiedic pierderea apei prin evaporare direct i contribuie la formarea de rou subteran; mulcirea de var i combaterea buruienilor care consum mari cantit i din apa solului. Bilan ul de ap n sol este rezultatul dintre acumularea (apa din precipita ii lichide i solide, apa freatic ce urc spre suprafa a solului prin franjul capilar, apa higroscopic absorbit din aer, roua subteran) i pierderea apei prin evapora ie i transpira ia puie ilor. Se apreciaz c n zona montan evapotranspira ia poten ial este de 5.000 3 m /ha. Din aceast cantitate de ap pierdut, 3.000-3.500 m3/ha provin din precipita iile czute n sezonul de vegeta ie; restul de 2.000-1.500 m3/ha reprezint deficitul de ap al solului ce trebuie asigurat prin irigare. n condi iile climatice din ara noastr, la cmpie, unde precipita iile anuale sunt sub 500 mm/an, apare obligatoriu udatul culturilor. n zonele cu precipita ii ntre 500-700 mm/an, udatul este uneori necesar ca i n teritoriile cu precipita ii peste 700 mm/an, dar cu o distribu ie neuniform mai ales n sezonul de vegeta ie.

116

n general, udarea este oportun n perioadele de secet, adic atunci cnd n timpul sezonului de vegeta ie, n 10 zile consecutive nu se nregistreaz precipita ii mai mari de 5 mm. Tehnologia adoptat pentru udatul culturilor trebuie s ndeplineasc unele condi ii precum: mecanizarea lucrrii; udarea uniform; men inerea structurii solului; evitarea levigrii elementelor minerale din orizonturile superioare ale solului; temperatura apei de udat s fie de 15-20 (apropiat de cea a aerului); apa s C con in mai pu in de 1 g sruri/l ap; s fie fr reziduuri nocive pentru culturi. Tehnologia de udare cea mai indicat este cea prin aspersiune (ploaie artificial). Dei este mai costisitoare, prezint urmtoarele avantaje: se umezete i aerul din preajma puie ilor; picturile de ap absorb dioxid de carbon din aer; se pot solubiliza ngrminte etc. De altfel, s-a constatat c stropirea periodic cu ap a organelor aeriene ale plantelor conduce la sporuri de cretere a ramurilor, iar frunzele realizeaz dimensiuni mai mari i se nmul esc numeric (Zamfirescu, 1931, citat de Damian, 1978). Udarea poate fi localizat (prin picurare), picurtorul fiind constituit din tuburi sau site cu diametrul mai mic de 1 mm, presupunnd o tehnologie laborioas. Atunci cnd se dispune de o surs de ap natural i terenul de cultur are o nclinare de cel pu in 1-2 se poate practica udatul prin revrsare sau de suprafa C pe ntreaga suprafa de cultur sau numai ntre rndurile de puie i, ceea ce conduce la o udare neuniform. Foarte rar, ca urmare a inconvenientelor, se aplic udatul prin submersiune (irigare subteran), apa fiind condus prin tuburi de ceramic, lut, plastic, prevzute cu orificii n partea lor superioar, pe care le strbate apa ctre sol. Tuburile, aezate la o adncime de 25-30 cm, se pot deteriora, astfel c apa nu mai nete, ci coboar sub nivelul de amplasare al acestora, nemaifiind accesibil n totalitate rdcinilor puie ilor. n plus, tuburile (conductele) pot incomoda lucrarea de mobilizare a solului. Pentru ca reuita udatului artificial s fie eficient, practicienii trebuie s cunoasc urmtoarele aspecte: Norma de iriga ie care reprezint cantitatea de ap administrat suplimentar la unitatea de suprafa (m3/ha), ntr-un sezon de vegeta ie. Norma de udare cantitatea de ap ce se administreaz ntr-o repriz la unitatea de suprafa (m3/ha) Intensitatea orar de irigare, care depinde de textura solului i are urmtoarele valori: 20 mm/h soluri nisipoase; 15 mm/h soluri nisipo-lutoase; 12 mm/h soluri luto-nisipoase; 10 mm/h soluri lutoase. Pentru culturile forestiere, pe baza experien ei acumulate de-a lungul deceniilor se fac urmtoarele recomandri (Ciortuz, 1981, ***, 1994 .a.).

117

n zona de cmpie: norma de iriga ie: 3.000-4.000 m3/ha; udrile se fac bilunar, din aprilie (mai) pn la 15 august, folosindu-se ca norm de udare 300-400 m3/ha. n zona de dealuri: norma de iriga ie: 2.000-3000 m3/ha, numrul udrilor este de 6-8 n perioada aprilie (mai) 15 august, iar norma de udare, de asemenea, de 300-400 m3/ha. n zona montan: norma de iriga ie: 1.500-2.000 m3/ha. n perioada de la semnare pn la rsrire, intervalul ntre dou udri este de 3-5 zile, folosindu-se 200-300 m3/ha (aproximativ 4 udri n mai), 400-500 m3/ha (2-4 udri), n lunile iunie i august i 500-700 m3/ha n luna iulie (Ciortuz, 1981, ***, 1994). 5.3.4. Fertilizarea solului Fertilitatea este dat de nsuirile chimice i fizice ale solului i prezint capacitatea acestuia de a asigura plantelor nutrien i (macro- i microelemente) n forme accesibile. n func ie de con inutul solului n humus, azot total, pentaoxid de fosfor (P2O5) i oxid de potasiu (K2O) se stabilete starea de fertilitate a solului care poate fi bun, mijlocie sau sczut. Prin culturi repetate, solul srcete n constituen i minerali i chiar dac fertilitatea ini ial (natural) a fost bun, aceasta se reduce. Alteori, solurile au fertilitate ini ial sczut i pentru a ob ine culturi cu bun stare de vegeta ie sunt necesare interven ii pentru ridicarea fertilit ii. Aceasta se realizeaz prin aplicarea ngrmintelor. Trebuie re inut faptul c folosirea unor ngrminte n exces conduce la fenomenul de poluare i deci de degradare a mediului. De aceea, substan ele componente ale diferitelor ngrminte i cantitatea acestora se vor administra numai dup ce va fi stabilit oportunitatea folosirii ngrmintelor. n acest scop, metoda cea mai indicat este analiza chimic a solului, efectuat n laboratoare de specialitate pe baza probelor de sol prelevate de beneficiar de la dou adncimi (0-20 cm i 20-40 cm). Aceasta se face nainte de executarea semnturilor i se repet dup scosul puie ilor. Diferen a ntre rezultatele celor dou analize indic natura i cantitatea substan elor consumate. Oportunitatea administrrii ngrmintelor se poate stabili tot n laboratoare specializate i prin: diagnoz foliar (analiza chimic a frunzelor), analiz chimic a semin elor, analiz chimic a puie ilor cultiva i. Local, se pot face aprecieri, recurgnd la metoda culturilor comparative, care presupune constituirea unor variante apar innd speciei ce intereseaz, n fiecare variant aplicndu-se ngrminte diferite i n doze variate. Varianta cu dezvoltarea mai viguroas a puie ilor, corelat cu pre ul de cost mai mic al ngrmntului va indica natura i doza ngrmntului de folosit.

118

Adeseori, n practic se recurge la aprecierea calitativ privind necesitatea administrrii ngrmintelor dup simptomele caren elor nutritive. De exemplu, acele de pin ale puie ilor capt nuan e (culori) diferite la insuficien a anumitor elemente i anume: culoarea galben insuficien a azotului; albastr-roiatic a fosforului; verde deschis a potasiului; galben-roiatic a magneziului, iar insuficien a calciului reduce creterea n lungime a acelor. Sigur c aceast metod este mai pu in precis i, uneori, poate fi chiar derutant, pentru c nu ntotdeauna i nu toate speciile se comport asemntor la insuficien a unui element nutritiv, iar semnele exterioare (corela ia, dimensiunile .a.) pot avea i alte cauze. n concluzie, administrarea anumitor doze i ngrminte trebuie fcut cu oarecare pruden , preferndu-se, ca nefiind duntoare, ngrmintele verzi, din suprafe ele n ameliorare, ngrmintele organice (cnd exist posibilitatea procurrii lor), aplicarea lucrrilor de mobilizare i afnare a solului. Clasificarea ngrmintelor ngrmintele sunt produse de natur organic, biologic i mineral, care con in elemente nutritive necesare plantelor sau contribuie indirect la mbunt irea condi iilor de nutri ie a acestora. Ele se pot grupa dup mai multe criterii. Dup provenien (natur) pot fi: organice, chimice, biologice. Dup numrul elementelor minerale con inute: simple, binare, ternare, complexe sau complete (cnd con in un numr mai mare de macro- sau microelemente necesare nutri iei plantelor) i mixte (ob inute prin amestecarea mai multor elemente, fr ca prin aceast amalgamare s rezulte noi compui chimici). Dup rapiditatea de ac iune: ngrminte cu ac iune lent (administrate, de regul odat cu desfundarea solului: eficien a este pe o perioad mai lung, fiind cunoscute i sub numele de ngrminte de baz). Altele, aa numitele ngrminte stadiale au ac iune imediat, i, de aceea, se folosesc frecvent n perioada de vegeta ie ca elemente nutritive extraradiculare. Ca prezentare, ngrmintele pot fi amorfe (stare brut), granulate i sub form de pulberi. ngrmintele organice sunt ngrminte complexe, con innd substan e organice mai mult sau mai pu in humificate i aproape toate macro i microelementele necesare nutri iei plantelor. Recomandate i frecvent folosite sunt ngrmintele prezentate n continuare. Gunoiul de ferm (grajd) con ine 64-79% ap, 14-32% materie organic, 2,26,5% elemente minerale din care: azot 0,6%, oxid de potasiu 0,6%, pentaoxid de fosfor 0,4%, oxid de calciu 0,6%. Se mprtie n jur de 20 t/ha, ncorporndu-se imediat n sol la adncimea de 10-20 cm prin artur superficial. Are o ac iune lent, eficien a resim indu-se 4-5 ani pe solurile mai grele i 3-4 ani pe cele uoare.

119

Compostul se ob ine n urma descompunerii materialelor organice, rezultate ca deeuri de pe terenul de cultur (frunze, buruieni .a.). Compostarea dureaz de la 5-6 luni pn la 2-3 ani. Pentru a grbi procesul de fermentare i a-l mbog i n elemente nutritive se adaug ngrminte chimice minerale, folosind la 1 m3 substan organic (material compostat) urmtoarele cantit i: 5 kg azotat de amoniu; 10 kg superfosfat; 10 kg var nestins. Dup fermentarea complet, compostul, avnd aspect pmntos i culoare nchis se cerne. Ideal ar fi s se utilizeze 20 t/ha, pe ntreaga suprafa . Frecvent ns este mprtiat n lungul rigolelor ori intr n compozi ia stratului nutritiv din spa iile adpostite. ngrmntul verde rezultat din sola n ameliorare dup prima i a doua cosire poate fi compostat. n sola n ameliorare, tehnologia de cultur a ngrmintelor verzi este urmtoarea: pentru borceag: 300 kg smn de mazre (180-200 kg smn de mzriche) + 40 kg smn de ovz/hectar; pe terenurile puternic mpirate din regiunea de dealuri: trifoi rou 15 kg smn /ha + timoftic 7 kg smn /ha. Trifoiul i mazrea se seamn primvara devreme dup topirea zpezii, semin ele germinnd la temperatura de 1-2 Ovzul se seamn la mijlocul lunii C. martie, cnd temperatura medie este de 4-5 C. Mrani a provine din descompunerea avansat a gunoiului de ferm fiind ca atare mai bogat n substan e nutritive. Frecvent se distribuie n rigolele ce urmeaz a primi semin ele. Mustul de blegar este lichidul colectat, scurs din gunoiul de ferm, fiind foarte bogat n azot i potasiu. n amestec cu 2-3 pr i ap se poate folosi ca ngrmnt stadial. Turba, humusul de pdure, gunoiul de trl se folosesc mai rar, fiind relativ greu de procurat (turba) sau degradnd mediul forestier (humusul de pdure) ori solul (nfiin area trlei pe teren cultivabil de exemplu). n ngrmintele bogate n azot, acesta se poate afla sub forma nitric (azotatul de potasiu .a.), amoniacal (sulfatul de amoniu), nitric i amoniacal (azotatul de amoniu) i amidic (cianamida de calciu, compuii ureei). Azotul se gsete n propor ie de la 15-16% n azotatul de sodiu, azotatul de potasiu, pn la 20-21% n sulfatul de amoniu, 24-25% n clorura de amoniu, pn la 32-33% n azotatul de amoniu care are o ac iune lent, deoarece plantele folosesc mai nti azotul nitric i dup aceea azotul amoniacal transformat n timp n azot nitric. ngrmintelele cu fosfor con in ioni de fosfor foarte pu in solubili i, ca atare, ac iunea lor este lent. Se gsesc n comer n diferite combina ii i anume: superfosfat amestec de fosfat monocalcic i sulfat de calciu, con innd: 16-18% P2O5, 28% CaO, 11-12% S, superfosfatul concentrat: 38-50% P2O5, 20% CaO;

120

fosfatul bicalcic: 38-42% P2O5, 35-40% CaO, cu o solubilitate mai mare dect superfosfatul; fina de fosfa i ob inut prin mcinarea unor fosfa i naturali din roci sedimentare, care con ine: 14-17% P2O5, 45-50% CaO, precum i alte macro- i microelemente (fier, mangan, bor, cupru, cobalt, molibden). ngrmintele cu potasiu se ob in folosind ca surs de materii prime zcmintele naturale de sruri potasice ntlnite sub form de cloruri, sulfa i sau cloruri i sulfa i. Se prezint ca sruri de culoare alb, cristalizat, higroscopice sau nehigroscopice, cu reac ii fiziologice bazice sau acide. Sunt folosite: carbonatul de potasiu: 68 % K2O, clorura de potasiu: 60-62 % K2O, sarea potasic: 50 % K2O, sulfatul de potasiu: 48-50 % K2O, patenkali sulfat dublu de potasiu i magneziu: 2630 % K2O, 8-12 % MgO. ngrmintele mixte se ob in prin amestecul ntre diferite ngrminte chimice fr s se formeze ns noi compui din punct de vedere chimic. Administrarea ngrmintelor chimice n solurile cu fertilitate natural (ini ial) bun sau mijlocie pentru completarea pierderilor datorate consumrii elementelor nutritive de ctre plante sau prin levigare, fertilitatea devine sczut. De aceea, n terenurile cultivate apare necesar adugarea suplimentar a nutrien ilor sub form de ngrminte suplimentare, lucrare cu att mai necesar cu ct solul a avut o fertilitate ini ial sczut. Folosirea corect a ngrmintelor, n special a celor chimice i a dozelor optime se pot realiza numai prin analiza solului sau diagnoz foliar, analize fcute, aa cum s-a men ionat, n laboratoare specializate, ceea ce este mai greu de realizat. De aceea, n urma cercetrilor i rezultatelor ob inute, se pot face unele recomandri privind dozele i natura ngrmintelor chimice aplicate n zone i soluri cu nsuiri diferite pentru puie i de o anumit vrst. Astfel, ngrmintele azotate se administreaz anual n dou reprize egale, pe timp uscat pentru evitarea aderrii lor pe frunze. mprtierea se execut manual sau mecanizat, dup care se ncorporeaz n sol prin mobilizare i apoi se irig. Dozele sunt precizate n tabelul 6.1. n plus, ndrumrile tehnice (***, 1994) fac urmtoarele precizri: pe solurile grele, dozele din tabel se majoreaz cu 15-20%; n func ie de con inutul de CaCO3 i pH, ngrmintele azotate se vor aplica diferen iat i anume: pe soluri neutre (pH = 6,5 7,5) se recomand azotatul de amoniu; pe soluri cu exces de CaCO3 (>5%) i pH >8 (terenuri pe care se butesc plopi i slcii) se va folosi sulfat de amoniu; n lips, se nlocuiete cu azotat de amoniu; pe soluri cu con inut redus sau lipsite de CaCO3 se recomand uree.

121

Dac nu exist date precise cu privire la fertilitatea solului, furnizate de laboratoare de specialitate, dozele aplicate vor fi cele indicate de normele tehnice. ngrmintele microbiologice sunt culturi de microorganisme (bacterii, ciuperci de micoriz etc.) ce se administreaz n sol pentru sporirea capacit ii de produc ie. Practica inoculrii lor se bazeaz pe legtura ce exist ntre intensitatea activit ii biologice a microorganismelor din sol i fertilitatea acestuia. 5.3.5. Amendamentarea solului Amendamentarea este lucrarea prin care se realizeaz corectarea reac iei acide a solului, folosind substan e chimice naturale sau industriale, numite amendamente (***, 1994). Amendamentele contribuie nu numai la creterea valorii pH-ului, ci i la mbunt irea nsuirilor fizice, chimice i biologice. Pentru corectarea acidit ii se folosesc roci calcaroase sau dolomitice (calcare compacte, tufuri calcaroase, creta, marna, calcare lacustre etc.). Ele se prezint ca piatr de var mcinat, var ars, var stins. Capacitatea de neutralizare a substan elor folosite pentru corectarea reac iei acide a solurilor este diferit, fiind comparat cu cea a carbonatului de calciu, considerat egal cu 100 %. 5.3.6. Combaterea crustei i mobilizarea solului Crusta este stratul de sol care, n urma umidit ii excesive rezultat din topirea zpezii, precipita ii abundente, irigat abundent, se fluidizeaz i dup uscare formeaz o pojghi tare. O contribu ie evident la formarea crustei o are prezen a n cantitate mare a frac iunilor argiloase foarte fine. Ea se formeaz, de regul, prin bttorirea suprafe ei solului sub ac iunea mecanic a apei. Efectele negative ale acesteia sunt: rsrirea ntrziat, ca urmare a strbaterii dificile de ctre plantule a crustei; prin contractare, pojghi a exercit presiuni mari asupra plantulelor, provocndu-le leziuni sau chiar retezarea tulpini ei de la colet; ntreruperea porozit ii necapilare a solului, contribuind la pierderea apei prin evaporare; limitarea schimbului de gaze aer sol; diminuarea activit ii microorganismelor aerobe din sol; desfurarea anormal sau limitat a reac iilor biochimice din sol.

122

Lucrarea de spargere a crustei se execut pn la rsrirea plantulelor cu tvlugul stelat, ac ionat manual sau hipo ori cu grebla, pe din ii creia se mpletesc nuiele, lsndu-se lungimea din ilor de 2-3 cm. Pe suprafe ele ocupate cu culturi n curs de rsrire nu se execut spargerea crustei pe rigole, datorit pericolului de vtmare a plantulelor. Se recomand, n schimb, irigarea culturilor cu 100-200 m3 ap/ha, folosind duze care s elibereze apa sub form de particule foarte fine. Dup rsrire, crusta poate fi spart cu mijloace mecanizate: cultivatoare tip lab de gsc, motopritoare .a., iar pe suprafe e mici cu cultivatoare manuale purtate pe ro i, pritori manuale Wolf .a. Mobilizarea solului se face prin prit. Pritul sau praila este procesul mecanic prin care stratul de 2(4)cm pn la 5(10)cm de la suprafa a solului este mobilizat i afnat, iar buruienile sunt tiate, fragmentate, deci distruse. Scopul este multiplu: afnarea solului pentru a reduce evaporarea apei din sol; tierea buruienilor pentru a elimina concuren a acestora n sol i a evita copleirea plantulelor i puie ilor; ameliorarea nsuirilor fizice ale solului i creterii capacit ii de a nmagazina apa; favorizarea formrii de rou intern (rou subteran) ca urmare a condensrii peste noapte a vaporilor de ap din spa iile lacunare ale solului afnat. Roua subteran poate reda solului ntr-un sezon de vegeta ie sute de metri cubi de ap la hectar, de unde i zicala: dou praile fac ct un udat. Praila oarb se practic nainte de declanarea procesului de germina ie . Cnd semin ele sunt ncorporate la adncimi mai mari de 4 cm se poate executa pe ntreaga suprafa . n cazul semin elor mici, ncorporate spre suprafa , pentru ca ele s nu fie deranjate, praila oarb se execut numai ntre rigole, marcate prin semnarea de-a lungul lor a orzului, secarei, cnepei, care rsar foarte repede comparativ cu plantulele. Cele mai eficace sunt prailele din prima parte a sezonului de vegeta ie, cnd buruienile i seceta influen eaz evident creterea plantulelor. Pritul se execut dup ploaie sau udat artificial cnd solul este reavn. Ealonarea prailelor este determinat de zona fitoclimatic, exigen ele speciilor fa de nsuirile fizice ale solului, vrsta culturilor, gradul de mburuienire a terenului. Astfel, n zona de cmpie se recomand 5-6 praile la plantule i 4-5 la puie ii de doi ani. La deal i munte: 3-4 la plantule i 2-3 la puie i. La rinoase, n primul an se execut numai plivitul (smulgerea manual a buruienilor), ntruct prin prit pot fi vtmate plantulele. Alegerea tipului de unelte folosite la ntre inerea culturilor depinde de suprafa , schema de cultur, perioada din sezonul de vegeta ie .a., fiind utilizate:

123

pritoare manuale sau ac ionate hipo, cultivatoare manuale sau cu trac iune mecanic, motopritoare. Pentru protejarea puie ilor, l imea de lucru a uneltelor manuale va fi mai mic dect distan a dintre rndurile de puie i cu 3-4 cm n fiecare parte a rndului, respectiv 5-8 cm n cazul cultivatoarelor cu trac iune animal sau mecanic. n aceste spa ii i pe rndul de puie i ndeprtarea buruienilor se face prin plivit. 5.3.7. Combaterea chimic a buruienilor Sub denumirea de buruieni sunt cunoscute speciile ierbacee instalate spontan i care produc daune culturilor de plante agricole sau lemnoase. Ac iunea negativ este complex, resim indu-se asupra a numeroi factori: concureaz culturile prin consumul intens de: ap, substan e nutritive, lumin, cldur, dioxid de carbon. Numeroase buruieni dezvolt sistemul radicelar mai repede, mai bogat i la adncimi mai mari, uneori pn la 1,5 m plmida (Cirsium arvense), consumnd apa i substan ele nutritive, accentund seceta cnd se instaleaz n lipsa ploilor i srcind rezerva n nutrien i a solului; consumarea dioxidului de carbon din aer de ctre buruieni poate influen a negativ procesul de fotosintez a plantelor cultivate; crescnd repede, mpiedic nclzirea solului la nceputul sezonului de vegeta ie cu 2-40C. Sub influen a temperaturilor mai sczute, se reduce activitatea microorganismelor din sol, ca i procesele de amonificare, nitrificare etc.; umbrind speciile cultivate, se reduce procesul de fotosintez i, n consecin , se diminueaz creterea i poate apare fenomenul de etiolare; unele specii de buruieni sunt purttoare sau propagatoare de boli, agen i criptogamici i entomologici. Sursa principal de mburuienire o reprezint solul destinat culturilor. Acesta con ine cantit i foarte mari de semin e ce-i men in facultatea germinativ mul i ani, la care se adaug un mare numr de organe vegetative de nmul ire (rdcini, rizomi, bulbi, numeroase tulpini etc.). Adeseori, semin ele mici i uoare de buruieni instalate n apropierea terenului de cultur purtate de vnt l invadeaz. i, nu n ultimul rnd, gunoiul de ferm, incomplet fermentat, constituie o important surs de mburuienire a culturilor. Combaterea buruienilor apare ca o necesitate de prim importan i se realizeaz din cele mai vechi timpuri prin plivit i/sau prit, aa numita combatere mecanic.

124

Datorit faptului c plivitul este laborios, necesitnd mult for de munc, n agricultur, dar i n sectorul forestier se practic tot mai mult combaterea chimic a buruienilor. Combaterea chimic a vegeta iei duntoare se fundamenteaz pe capacitatea unor substan e de a distruge par ial sau total plante cnd ptrund n anumite organe sau vin numai n contact cu acestea, substan e cunoscute sub denumirea de fitocide (ucigtor de plante) sau erbicide care distrug plantele ierbacee i arboricide folosite n combaterea speciilor lemnoase. Considera ii generale cu privire la clasificarea i administrarea fitocidelor Clasificarea erbicidelor se face n func ie de numeroase criterii; unele dintre acestea, se prezint n continuare. Dup compozi ia chimic, erbicidele pot fi anorganice, sruri ale unor acizi anorganici (de amoniu, calciu, cupru, fier, potasiu, sodiu), organice (cu sau fr azot), hormonale i nehormonale. Erbicidele organice sunt grupate, la rndul lor, de ctre arpe (1987), citat de Florescu (1999), n cinci subgrupe: 1. Dup selectivitate: a) selective i b) neselective (totale). 2. Dup modul de ac iune: a) de contact; b) sistemice. 2.a. Erbicidele organice de contact distrug esuturile vii (de regul cele verzi) numai n locul de atingere i, de aceea, se administreaz n perioada de vegeta ie. 2.b. Erbicidele organice sistemice sunt cele mai numeroase. Ele sunt absorbite de frunze i rdcini, circul mpreun cu seva prin floem (liber primar) i xilem (lemn primar) i ac ioneaz asupra organelor vegetative. Majoritatea sunt compui ai fenoxiacizilor (acetici, butirici, propionici). Dup perioada de administrare: a) preemergente i b) postemergente. 3.a. Erbicidele organice preemergente, se administreaz nainte de rsrirea buruienilor i sunt la rndul lor: volatile, ele ncorporndu-se n sol la 15-20 cm adncime; nevolatile, care se introduc superficial n sol (2-5 cm). 3.b. Erbicidele organice postemergente se administreaz dup rsrirea buruienilor, nainte sau dup apari ia plantulelor. 4. Dup modul de ac ionare la nivelul celulelor, erbicidele organice pot produce: a) perturbarea sau chiar inhibarea func iilor energetice ale celulelor i anume: procesul de fotosintez, procesul de respira ie; b) perturba ii ale biosintezelor materiei vii; c) perturbarea diviziunii celulare (inclusiv n procesul de germina ie) i a creterii celulelor (erbicidele organice hormonale). 5. Dup modul de prezentare erbicidele pot fi:

125

5.a. emulsii;

sub form de pulberi sau pudr, care n ap formeaz solu ii sau

5.b. sub form de granule. Administrarea erbicidelor se poate face n dou variante: - distribuirea sub form de solu ie sau emulsie pe suprafa a solului, n cazul erbicidelor preemergente (clasa triazinelor: atrazin i simazin, terbuthylazin, clasa deriva ilor ureei diuron sau a benzonidelor) deci nainte de semnarea sau rsrirea plantelor cultivate. Erbicidul formeaz o pelicul toxic, mai mult sau mai pu in continu la suprafa a solului pn la o adncime de 2-6 cm. - pe organele vegetative: erbicidele organice postemergente, de contact, selective i totale, cu ac iune hormonal (clasa fenoxiacizilor, aminotriazolul .a.). Eficacitatea erbicidelor depinde de compozi ia chimic a acestora, doza utilizat, condi iile de clim i sol n momentul distribuirii, perioada de aplicare, tehnologia administrrii, speciile din cultura de protejat, speciile de buruieni de combtut .a. Stabilirea dozelor optime (kg sau t/ha) se face ntre limitele recomandate de firmele productoare care prescriu fie cantitatea de substan activ (SA), fie doze comerciale la hectar, considernd c se distribuie pe ntreaga suprafa . Recomandrile tehnice din silvicultur (***, 1994), pe baza cercetrilor ICAS (1991), sintetizate n Combaterea chimic a buruienilor n culturile silvice indic erbicidele cu eficacitate superioar, dozele, vrsta culturilor i speciile de buruieni. La rinoase (molid, brad, pin silvestru, pin negru, duglas) i unele foioase (paltin, jugastru) pe solurile srace n humus se administreaz 0,5 kg SA/ha, dizolvat n 400-600 l ap; 0,6 SA/ha pe soluri cu humus peste 4%, n primul an i de 1,7 kg SA/ha pentru humus mai pu in de 4%, respectiv 1,3 kg SA/ha humus peste 4%, n anii urmtori. La foioase cu fructe (semin e) mari (cvercinee, nuci, castan), dozele sunt mai mari: 1 kg SA/ha i 1,2 kg SA/ha pentru solurile srace, respectiv mai bogate n humus peste 4 %. Pentru ca efectul erbicidelor s se prelungeasc se recomand evitarea efecturii prailelor mai devreme de 6-10 sptmni dup tratament. n suprafe ele tratate cu erbicide foliare, praila se va efectua la 3-4 sptmni de la erbicidare pentru ca erbicidul s treac din frunzele buruienilor n rizomi. n scopul prevenirii vtmrilor asupra organismului uman sunt necesare msuri de protec ia muncii la folosirea erbicidelor, deoarece acestea pot irita cile respiratorii, ochii, pielea: muncitorii vor purta echipament de protec ie corespunztor (ochelari, mnui); stropirea i prfuirea se execut n acelai sens cu direc ia curen ilor de aer; n timpul administrrii, muncitorii nu au voie s fumeze, s mnnce ori s bea lichide.

126

5.3.8. Combaterea duntorilor biotici vegetali (plante inferioare) i animali Bolile produse de factorii biotici vegetali, dup natura agentului patogen pot fi: viroze, bacterioze, micoze. n pepiniere i mai ales n spa ii adpostite se remarc frecvent culcarea plantulelor de rinoase (fuzarioza), agen ii patogeni fiind ciupercile din genul Fusarium. Atacul este favorizat de atmosfera umed i neaerisit, exces de cldur, exces de umiditate n stratul germinativ, infestarea solului i a semin elor cu diferi i agen i patogeni, spori de ciuperci .a. Prevenirea i combaterea culcrii plantulelor se realizeaz prin: men inerea desimii optime a acestora; pregtirea corespunztoare a stratului germinativ (textur uoar, pH ~ 6,0); tratarea semin elor cu extract de usturoi (Fusaliin), n concentra ie de 5%, timp de o or; prfuirea lor cu Fundazol (2 g/kg semin e); stropiri la 2-3 zile cu zeam bordelez, n concentra ie de 0,5-1,0%; se mai poate folosi unul din produsele: Micodifil 0,2%; Topsin 0,080,1%; Ridomil 0,1-0,25%; Benlate 0,06-0,1%; Maneb, Zineb, Orthocid 0,2-0,4%. nroirea i cderea acelor de pin, boal provocat de ciupercile Lophodermium pinastri i Dothistroma pini, se poate combate cu Ridomil 0,2 %; Topsin 0,1 %; Micodifil 0,2 %; Zineb (Perozin) 0,5 % i altele. Pentru aderen a lor pe ace se va aduga n solu ie un adeziv (Aracetin). Finarea speciilor de cvercinee, cunoscut sub forma conidian de Oidium, provocat de ciuperca Microsphaera abbreviata se combate prin: strngerea i arderea frunzelor czute toamna pentru a opri infec ia de primvar; aplicarea de stropiri sau prfuiri la observarea primelor pete de finare, cu substan e pe baz de sulf, ca: Thiovit, Cosan, Kumulus, Aspor 0,51,0% sau de sulf coloidal, Tilt, Afugan 0,1%, doza de solu ie fiind de 200-800 l/ha n func ie de vrsta i desimea culturii. Crbuul de mai (Melolontha melolontha) se combate pe cale chimic, administrnd odat cu lucrarea solului PEB+Lindan sau Lindatox 3%, n doz de 50-150 kg/ha. n terenurile cultivate, insecticidul se administreaz ntre rndurile de puie i primvara. Se mai poate folosi produsul romnesc Sinoratox 5 G, n doze de 30 kg/ha, administrat primvara.

127

Alte insecte care produc pagube prin roaderea rdcinilor cum sunt: larvele srm, gndacii de ntuneric, omizile de pmnt, coropini ele se combat ca i crbuii. Prevenirea atacurilor de roztoare (oareci) se face prin desfundarea adnc a solului, adunarea buruienilor i mulci-ului, izolarea suprafe elor cu an uri de 50 x 30 cm, cu pere ii verticali, tratarea semin elor ncorporate toamna cu acid fenic 2% sau folosirea primvara a momelilor otrvite cu fosfur de zinc. Crti ele se alung, turnndu-se n galerii emulsie de petrol n ap n propor ie de 1 : 2.000. 5.3.9. Retezarea pivotului La speciile cu nrdcinare pivotant (cvercinee, brad) se recomand retezarea pivotului pentru stimularea producerii rdcinilor laterale i/sau ndesirea lor. Retezarea se execut naintea pornirii n vegeta ie, n primvara anului urmtor primului sezon de vegeta ie i const n tierea pivotului la o adncime de circa 20 cm, folosind cazmaua sau hrle ul ce se nfige treptat n lungul rndului cu puie i (lucrare manual) sau mecanizat cu ajutorul plugului de scos puie i VPN-2, utiliznd lama central de pe care se demonteaz vibratorul (pintenii care disloc solul). 5.3.10. Rrirea culturilor Indicii de produc ie pe specii s-au stabilit n func ie de desimea optim a culturilor, care s permit o dezvoltare normal a puie ilor i ob inerea unui procent mare de puie i de calitate superioar care s conduc la reuite foarte bune dup plantare. Trebuie combtut tendin a de ob inere a unui numr superior indicilor de produc ie, pentru c n asemenea situa ii, de multe ori dei se realizeaz cantit i mai mari de puie i, acetia sunt de calitate inferioar (au dimensiuni mici, sunt ru conforma i, dovedindu-se foarte sensibili la boli i duntori). Uneori, pentru siguran a ob inerii indicilor de produc ie, se folosesc norme de semin e mai mari comparativ cu cele stabilite matematic sau recomandate pe baza experien ei. Dac n anul respectiv condi iile de vegeta ie sunt deosebit de favorabile, rsar i se men in un numr mult mai mare de plantule, depind evident pierderile normale, apreciate la 10-15 %. n aceast situa ie se recomand rrirea culturilor, dup o prealabil inventariere a plantulelor sau puie ilor. Rrirea culturilor se face o singur dat i anume: la rinoase n solarii la o lun de la rsrire; la rinoase n cmp deschis n al doilea an, nainte de pornirea puie ilor n vegeta ie; la foioase la 30-45 zile de la rsrire.

128

puie ii de foioase care rmn doi ani n pepinier sau cei de rinoase repica i se rresc n toamna primului an de la semnare sau repicare. La rinoase, rrirea se face prin forfecare tierea puie ilor mai slab conforma i cu foarfeca, pentru a nu-i disloca pe cei rmai. La foioase, rrirea se face prin smulgerea exemplarelor ru conformate, slab dezvoltate.
(Negrutiu, F, Abrudan, I. mpduriri, Brasov, 2004)

6. Recoltarea puie ilor 6.1 Recoltarea puie ilor din spa ii adpostite Aa cum s-a men ionat n capitolele anterioare, plantulele unor specii mai sensibile la condi iile naturale de clim i din sol i/sau care cresc ncet n primul an, ca i puie ii produi pe cale vegetativ, mai ales din butai verzi se ob in prin semnturi sau butiri n spa ii adpostite. Pe cale generativ se cultiv n spa ii adpostite n special speciile de rinoase (molid, brad, duglas, pini, larice .a.). Acetia se preleveaz manual din substratul nutritiv al spa iilor adpostite la vrsta de unul sau doi ani, atunci cnd realizeaz dimensiunile minime men ionate n tabelul urmtor.
Dimensiuni minime ale puie ilor de rinoase ob inu i n spa ii adpostite i destina i repicrii n teren deschis (***, 1994) Specia Brad Duglas Larice Molid Pin negru Pin silvestru Vrsta -ani1-2 1 1 1 1 1 Lungimea tulpina 5 8 10 6 6 6 -cmrdcina 10 10 12 10 15 15 Diametrul la colet -mm1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2

Perioada de la extragerea puie ilor din spa ii adpostite pn la repicare trebuie s fie minim; ideal ar fi ca n aceeai zi cnd puie ii s-au scos i sortat s se i repice. n eventualitatea c suprafa a trebuie eliberat pentru noi semnturi i terenul din pepinier nu este apt s primeasc puie ii (solul este nc nghe at sau con ine o cantitate mare de ap, ori temperaturile sunt negative .a.), apare necesar pstrarea puie ilor care pe ct posibil se va face n spa ii adpostite (n solar, rsadni e, magazii), cu obligativitatea protejrii rdcinilor mpotriva degradrii lor (vtmare, uscare, degerare). Puie ii ob inu i din butai n spa ii adpostite se scot la vrsta de un an. Perioada de scos mai indicat este toamna. Dup sortare, puie ii se leag n mnunchiuri i se pstreaz la an ori se transport la locul de plantare.

129

6.2 Repicarea puie ilor 6.2.1. Repicarea puie ilor de rinoase din spa ii adpostite Puie ii de rinoase n vrst de unul-doi ani se repic (transplanteaz) manual sau mecanizat, n cmpul pepinierei. ucrrile solului sunt asemntoare cu cele specifice semnturilor n cmp. n solul bine pregtit repicarea manual se face la an . an urile, distan ate la 20 cm, se realizeaz cu cazmaua ori hrle ul, au l imea de 10-15 cm i adncimea de 15-20 cm. ntre puie i pe rnd, distan ele sunt de la 5 pn la 7 cm, n func ie de specie, vrsta exemplarelor, vigoarea de cretere i numrul de ani men inu i n repicaj, aa cum se observ din tabelul urmtor.
Distan a de repicare ntre puie i pe rnd (***, 1994)

Distan a ntre puie ii pe rnd -cm5 6 7

Specia pini brad molid duglas, larice

Vrsta puie ilor repica i -ani1 1-2 1-2 1

Numrul anilor men inu i n repicaj -ani1-2 3-4 2-3 1-2

Pentru pstrarea distan ei constante pe rnd, repicarea manual se face folosind obligatoriu scndura de repicat, care are l imea de 10-15 cm. Pe o latur, scndura este prevzut cu crestturi sau clame metalice unde se aeaz puie ii. Perioada de repicare poate fi toamna, sfritul verii sau primvara. Toamna se repic puie ii de molid, pin silvestru, larice. Perioada optim este atunci cnd nu se mai nregistreaz temperaturi de peste 250C, iar precipita iile sunt suficiente (20-25 septembrie la coline i dealuri, respectiv 15 august 15 septembrie la altitudini mai mari). Dup introducerea puie ilor n an , solul care acoper rdcinile se va tasa pentru buna aderare a rdcinilor i se aplic mulci de iarn din rumegu gros de 5 cm. Dac solul se usuc, suprafa a de cultur se ud. Repicarea puie ilor de rinoase produi n spa ii adpostite se poate face i spre sfritul verii-nceputul toamnei (20 august 20 septembrie), din primul sezon de vegeta ie, dup formarea mugurelui terminal, aa numitul repicaj n verde, care prezint avantajul scurtrii ciclului de produc ie al puie ilor repica i i utilizarea mai bun a spa iilor adpostite. Primvara se repic puie ii de duglas, de pin negru, dar i cei de molid, brad, pin silvestru. n pepinierele mari, repicarea puie ilor de rinoase se poate executa mecanizat cu maina de repicat rinoase MRR-2.

130

6.2.2. Repicarea puie ilor de foioase i rinoase extrai din cmpul de cultur Puie ii speciilor lemnoase arborescente i arbustive destina i plantrii n condi ii speciale (spa ii verzi urbane i periurbane, specii pentru producerea de fructe, instalarea n terenuri degradate etc., n fondurile de vntoare) sunt de dimensiuni mai mari (semimijlocii, mijlocii STAS 1347/1989 sau de talie mare STAS 5971/1992), ob inu i n teren deschis n sec ia de semnturi sau de butit, se repic odat sau de dou-trei ori nainte de a fi planta i la locul definitiv, lucrare efectuat n pepinier. Repicarea este deci lucrarea prin care puie ii se transplanteaz dintr-un teren (spa ii adpostite, sec ii de semnturi, de butit) pe un alt teren, n scopul asigurrii unor spa ii de nutri ie mai mari, prin adoptarea unor distan e mai mari ntre rndurile de puie i i puie i pe rnd, ceea ce conduce la valori mai mici ale indicilor de produc ie cu consecin e asupra pre ului de cost al puie ilor repica i. La speciile de foioase, primul repicaj se face de regul cu puie i n vrst de un an. Perioada de repicare poate fi toamna sau primvara. Rdcinile puie ilor repica i toamna dup cderea frunzelor i continu activitatea, ader mai bine de particulele de sol, astfel c n primvar pericolul secetei fiziologice este eliminat. Apare ns necesar, uneori, aplicarea stratului protector de iarn, n practic, se recurge mai des la repicare primvara. Opera ia se execut frecvent manual. Ca tehnologie se recurge la repicajul la an sau executarea unor cavit i cu plantatorul primul repicaj, cnd puie ii sunt de talie mic. Dac se urmrete ob inerea puie ilor de talie mare, atunci rdcinile acestora, protejate uneori cu bal de pmnt, se introduc n gropi de dimensiuni mai mari 30(40-50) cm x 30(40-50) cm x 30(40-50) cm, executate cu hrle ul, cazmaua sau chiar burghiul de forat gropi. Pregtirea terenului const n desfundare adnc (peste 40(50) cm), efectuat de regul toamna i lucrri suplimentare de primvar, similare celor din sec ia de semnturi n teren deschis. nainte de executarea cavit ilor sau a gropilor, terenul se picheteaz cu sfoar, dispus la distan e egale ntre rndurile de puie i, pe care se marcheaz distan ele dintre puie ii pe rnd. Distan ele de repicare difer n func ie de specie, rapiditatea de cretere, temperamentul fa de lumin, dimensiunile puie ilor la recoltare, vrsta ct sunt inu i n sec ia de repicaj etc. n general, speciile repede cresctoare, cu o dezvoltare mai viguroas i iubitoare de lumin se repic la distan e de 0,80(1,00) m ntre rnduri i 0,50(0,60) m pe rnd. La speciile arbustive, n scopul ob inerii unor exemplare simetrice, cu un numr mai mare de tulpini, se recomand distan e egale ntre rndurile de puie i i puie i pe rnd.

131

Speciile mai ncet cresctoare se pot repica la distan e de 0,7(0,8) m ntre rnduri i 0,30(0,50) m pe rnd. Speciile foioase repede cresctoare se repic, de regul, o singur dat. n sec ia de repicaj, puie ii se in 3-4 ani (foioase cu cretere rapid), 6-7 ani (foioase cu cretere nceat) sau 7-8 ani (rinoase). O surs apreciabil de venituri o constituie producerea puie ilor de molid, brad, duglas ca pomi de Crciun pentru nevoile locale sau chiar pentru export. Trebuie eviden iat faptul c producerea acestora n pepiniere sau alte terenuri i valorificarea lor ulterioar, exclude cel pu in par ial practica duntoare de extragere, adeseori ilicit, a exemplarelor din regenerri naturale sau planta ii. De re inut c livrarea ca pomi de iarn a exemplarelor de mici dimensiuni 0,70-1,30 m (categoria I) nu este rentabil, comparativ cu puie ii ce depesc 1,30 m, ob inu i prin repicare repetat. De men ionat i faptul c sunt mai apreciate exemplarele la care distan ele ntre verticile sunt mici, deci au creteri anuale mai reduse. n consecin , solul terenului destinat culturii pomilor de Crciun poate avea o fertilitate mijlocie sau chiar sczut. Puie ii ce vor fi repica i n acest scop, vor fi de 2-4 ani, drep i, simetric dezvolta i. Distan ele la repicare vor fi de 0,8-1,0 m ntre rnduri i 0,70-0,80 m ntre puie ii pe rnd, ceea ce nseamn 12.000-15.000 puie i/ha. Din anul al 4-lea dup repicare se pot extrage puie ii cu dimensiuni corespunztoare pentru a fi livra i. Puie ii necorespunztori ca nl ime, se pot valorifica dup 5-6 ani sau chiar mai mult (7-8 ani), dac terenul nu trebuie ocupat cu alte culturi. La foioasele ncet cresctoare i la rinoase se practic o a doua repicare, la distan e de 1,0 x 1,0 m sau 1,5 x 1,5 m i, uneori, chiar a treia repicare la distan e mai mari (2,0 x 2,0 m sau 3,0 x 3,0 m). n timpul repicajului, puie ii se poart n couri sau gle i pentru a se evita deshidratarea organelor i vtmarea (inclusiv uscarea) rdcinilor. nainte de ncorporarea rdcinilor puie ilor n sol se verific starea de sntate i integritatea acestora. Dac puie ii de foioase i chiar de rinoase au rdcinile prea lungi, ele se pot toaleta (scurta) la 25-30 cm de la colet (foioase) sau la 20-25 cm (rinoase). Dup acoperirea rdcinilor cu pmnt pn la 1-2 cm deasupra coletului i tasarea acestuia, la puie ii de foioase se poate scurta tulpina pe 1/3 din lungime i lujerii laterali. n anii cnd puie ii sunt n sec ia de repicaj, pe lng lucrrile de ngrijire curente se pot aplica tieri de formare simetric a coroanei, prin care, pe lng aspectul decorativ urmrit se asigur o mai bun cretere a tulpinii i ramurilor i, uneori, se execut elagajul artificial.

132

6.3 Recoltarea puie ilor din culturi n cmpul pepinierei 6.3.1. Evaluarea produc iei de puie i Evaluarea produc iei de puie i pe specii i pe categorii este lucrarea premergtoare recoltrii. Se face n scopul stabilirii necesarului de for de munc i cunoaterii numrului de puie i pentru a anticipa procurarea lor din alte surse sau, dimpotriv, pentru valorificarea puie ilor excedentari. Evaluarea se face prin inventarierea pe specii i sortimente de puie i, n prima jumtate a lunii septembrie, la sfritul ciclului de produc ie, indiferent de perioada n care se recolteaz (toamna sau primvara). Inventarierea se face pentru fiecare specie i const din numrarea a 10% din suprafa sau lungimea total a rndurilor lotului de cultur. Mai simplu este s fie numra i puie ii din fiecare al 10-lea rnd. Forma ia de lucru este compus din doi muncitori: unul numr to i puie ii de-a lungul rndurilor, iar al doilea numai puie ii care au partea aerian normal dezvoltat, care dup msurarea nl imii i diametrului, au ansa s se ncadreze n grupa puie ilor ap i de plantat. Dup inventariere se stabilete numrul mediu de puie i ap i/m rnd i, cunoscnd lungimea total a rndurilor, se calculeaz numrul total de puie i (N) care, trebuie s fie egal sau cu pu in mai mare dect indicele de produc ie pentru specia respectiv (n). Dac N < n, nseamn c pe suprafa a respectiv s-au produs puie i sub parametrii de proiectare. Inventarierea puie ilor din sec iile de repicaj i butit ca i din culturile destinate producerii puie ilor de talie mijlocie sau mare se face prin numrarea tuturor exemplarelor. 6.3.2. Scosul puie ilor Recoltarea puie ilor se face n timpul repausului vegetativ, toamna sau primvara. Cele mai bune rezultate la plantare se ob in atunci cnd scosul puie ilor se realizeaz ct mai aproape de momentul plantrii. Oricum, scosul toamna i plantarea primvara nu sunt admise dect n cazuri excep ionale (eliberarea terenului ocupat cu puie i, declanarea sezonului de vegeta ie n zona ce urmeaz a fi plantat cu mult nainte ca terenul n care au crescut puie ii s se fi dezghe at). Scosul toamna i plantarea primvara a puie ilor prezint urmtoarele dezavantaje: crete pre ul de cost al puie ilor prin adugarea cheltuielilor cauzate de pstrare;

133

n timpul pstrrii peste iarn, puie ii se pot deteriora mai ales prin ncingerea rdcinilor ngrmdite, apari ia unor mucegaiuri, boli criptogamice, degerare, dac nu sunt pstra i n condi ii corespunztoare. Toamna, intervalul optim de scos este atunci cnd temperatura medie zilnic are valori mai mici de 100C, moment eviden iat prin cderea frunzelor i dezlipirea dificil cu unghia a scoar ei de lemn. Primvara, puie ii se scot nainte de pornirea vegeta iei (temperatura medie zilnic nu depete 100C), cnd solul este dezghe at pe o adncime de minimum 30 cm i este suficient de zvntat pentru a permite dislocarea i extragerea puie ilor. Iarna, cnd solul este nghe at, se pot scoate puie ii de talie mare cu rdcini protejate n bal de pmnt. Recoltarea se poate face manual sau mecanizat, folosind pluguri speciale pentru scos puie ii. Indiferent de tehnologia adoptat, procesul const din patru faze: dislocarea, mrun irea i afnarea solului; strngerea puie ilor; aezarea n couri, cutii n care rdcinile s fie protejate cu muchi sau paie umede spre a se evita uscarea acestora; transportul puie ilor n spa iul destinat sortrii, numrrii i ambalrii. Scosul manual al puie ilor de talie mic cu rdcinile neprotejate se face cu ajutorul cazmalei. n fa a primului rnd de puie i din unitatea de cultur (sol, tarla, strat) se sap un an la adncimea de dou cazmale. Apoi n spatele rndului de puie i (deci n partea opus an ului) la distan a de aproximativ 10 cm (8-15 cm) - n func ie de distan a adoptat la semnare ntre rigole se introduce cazmaua n sol pe toat lungimea ei i se mpinge spre an , astfel c pmntul s fie rsturnat n an mpreun cu puie ii .

Scosul puie ilor cu cazmaua

134

Dac puie ii nu se extrag uor din pmnt se reteaz cu cazmaua rdcinile de la 25-30 cm adncime i apoi se strng puie ii, scuturndu-se uor pentru ndeprtarea cantit ilor mai mari de pmnt aderent de rdcini i se aeaz n ambalajul de transport, urmrind protejarea rdcinilor. Pentru ca rdcinile s nu sufere vtmri n timpul opera iei de scoatere, solul trebuie s fie reavn, stare de umiditate realizat natural sau prin udat artificial. Uneori, n soluri structurate, cu textur mijlocie uoar, revene, dislocarea i mrun irea solului se poate realiza folosind o furc cu din i rari (4 buc i), lungi de cel pu in 30 cm. Dac se dorete ca puie ii de talie mic s aib rdcinile protejate cu bal de pmnt, atunci se pot folosi unelte speciale cazmale cu lame curbate sau unelte de forma unor cleti cilindrici.

Unelte manuale pentru scos puie i cu pmnt la rdcin

Puie ii de talie mare de rinoase se scot cu rdcinile protejate de un balot (bal) de pmnt de form paralelipipedic sau trunchi de con cu diametrul mic n partea inferioar, de cel pu in 30 cm, iar latura (diametrul) la suprafa a solului s fie de cel pu in opt ori mai mare dect diametrul la colet al tulpinii, dar nu mai mic de 3035 cm, chiar i pentru puie ii cu diametrul la colet sub 3 cm. Tehnologia de scoatere a puie ilor de rinoase cu bal de pmnt comport urmtoarele faze: a) strngerea lujerilor spre tulpin i legarea lor cu sfoar (srm moale); b) sparea n jurul balotului i retezarea rdcinilor de la 30-35 cm adncime; c) ambalarea balotului n paie, hrtie, nylon sau pnz de sac peste care se trece o plas rabi ; d) scoaterea balotului din groap i transportarea pn la locul de depozitare provizorie sau direct n mijlocul de transport.

135

a)

b)

Plug pentru scos puie ii de talie mic VPN-2 (a); Plug pentru scos puie ii de talie mare VPN-2 (b)

Puie ii de talie mare de foioase din sec iile de repicaj i butit se scot manual tot cu hrle ul, executndu-se dislocarea lor individual, indiferent c se scot cu rdcini nude sau protejate. Productivitatea scoaterii puie ilor crete evident dac se folosesc pluguri speciale, tractate hipo sau mecanizat (fig. 7.3). O lam special bine ascu it a crei adncime de reglare (20 cm pentru puie ii de rinoase, 25 cm pentru puie ii de talie mic de foioase i 35-40 cm pentru puie ii de talie mare de foioase, inclusiv plopi i salcie) trece pe sub rndul de puie i, tind lateral i la adncimea reglat, fia de pmnt nrdcinat, care, sltat pe planul nclinat al lamei alunec de pe acesta i n cdere se mrun ete i se desprinde de rdcini. Strngerea puie ilor se face manual. 6.3.3. Sortarea puie ilor Sortarea puie ilor presupune ncadrarea lor n puie i ap i de plantat i puie i inap i, care se vor arunca la groapa de compost, repicarea acestora fiind interzis. Puie ii ap i de plantat trebuie s ndeplineasc dimensiunile minime standardizate i anumite condi ii privind integritatea i starea de vegeta ie. Aceste criterii sunt men ionate n STAS 1347/1990 pentru puie ii de talie mic, semimijlocie de rinoase i de talie mijlocie pentru puie ii de rinoase i foioase. Puie ii de talie mare ap i de plantat se clasific n trei clase de calitate dup nl imea minim a tulpinii la rinoase i tot trei clase de calitate la foioase, dar pe lng nl imea minim, acetia trebuie s aib i un diametru minim la colet; puie ii de arbuti volubili (c rtori) se clasific dup nl imea tulpinii n numai dou clase de calitate. Clasificarea se face conform STAS 5971/1992.

136

Aspectul i integritatea puie ilor se determin vizual i se refer la organele supra i subterane ale puie ilor men ionate mai jos tabelar.
Condi ii privind aspectul puie ilor ap i de plantat (STAS 1347/1990) Organe vegetative Condi ii de aspect i dezvoltare pentru puie ii de rinoase foioase - dezvoltat, stufoas, nevtmat de unelte, neatacat de insecte i/sau ciuperci, vie; - lungimea minim: - puie i cu talie mic: 20 cm - specii cu nrdcinare pivotant: 25 cm - specii cu nrdcinare fasciculat: 20 cm - puie i cu talie semimijlocie 25 cm - puie i cu talie mijlocie - 30 cm - lignificat, nevtmat, dreapt, nebifurcat; - puie ii de brad, molid, duglas s aib primul verticil

rdcina

- 30 cm - lignificat; - cu structur specific speciei

tulpina muguri ace

- dezvolta i normal i sntoi, iar cel terminal s nu fie nmugurit, pornit, desfcut - persistente i de culoare proprie speciei

Verificarea se face pe eantioane asigurate statistic pentru puie ii de talie mic (foioase i rinoase) i semimijlocie la rinoase, iar puie ii de talie mijlocie i mare se verific bucat cu bucat . Din punct de vedere fitosanitar, puie ii nu trebuie s prezinte urme de boli criptogamice supuse carantinei, atacuri de insecte sau de roztoare; cele de roztoare se admit la tulpina puie ilor de foioase care, dup plantare, se recepeaz. 6.3.4. mpachetarea, depozitarea, ambalarea i transportul puie ilor Pe msur ce se selecteaz, puie ii ap i de plantat se mpacheteaz (se leag) n mnunchiuri de 100 buc i (puie i cu talie mic la rinoase i unele specii de foioase), 50 buc i (puie i cu talie semimijlocie rinoase i cu talie mic foioase repede cresctoare), 20 sau 10 buc i (puie i de talie mijlocie sau mare). Depozitarea poate fi provizorie sau de toamna pn primvara. Depozitarea provizorie pentru o perioad mic, situat n acelai anotimp (de la condi ionare pn la expedierea lor pe antierele de mpdurit) se face la an , orientat pe direc ia nord-sud, cu adncimea de 30-40 cm, l imea n jur de 1,0 m (s

137

se poat aeza un numr de 5-10-20 mnunchiuri, pentru o eviden uoar a numrului de puie i) i lungimea dup nevoi. Mnunchiurile de puie i se aeaz n an , cu legturile slbite pentru ca particulele de sol s ptrund printre ei, nclinate la 450 i se acoper rdcinile i 4-5 cm de tulpin deasupra coletului cu pmnt bine tasat. a) b)

a)

Pstrarea puie ilor la an : a-cu talie mic; b-cu talie mare

La captul an ului se pune o etichet cu specia, numrul puie ilor, eventual provenien a semin elor sau a butailor. Puie ii de talie mare se depoziteaz n an uri mai adnci (50-60 cm) i peste rdcini se aterne un strat mai gros - 15-20 cm de pmnt.Pstrarea peste iarn, o perioad de 120-150 zile este mai dificil. De exemplu puie ii de molid, pin silvestru, larice produi n solarii, destina i repicrii se pot pstra peste iarn n pungi transparente de polietilen, de 40-60 cm i in pungi de 50(60)100 cm n cazul puie ilor ap i de plantat. Aezarea se face introducnd mai nti rdcinile fr a le ndesa. Pungile se las nenchise, n spa ii umbrite i aerisite. Dup 24 ore se scoate aerul n exces din pung prin uoar presare cu mna, pn cnd puie ii ader de ambalaj, se nchid pungile prin legare la circa 10 cm deasupra vrfului puie ilor, se ndoaie i se mai leag odat. n ncperi, pungile se aeaz pe rafturi din plas de srm, de lemn ori se aga pe prjini. n timpul pstrrii, se verific aspectul puie ilor. Dac se constat apari ia mucegaiului ori acele i schimb culoarea, pungile se deschid pentru a se reduce umiditatea, nchizndu-se dup aerisirea puie ilor. Pungile se depoziteaz n ncperi cu temperaturi de la 5 pn la +50C, fr a depi -80C, respectiv +80C. Puie ii pstra i iarna n depozite se vor planta primvara n prima parte a perioadei de executare a lucrrii, naintea celor scoi din pepinier primvara. Transportul puie ilor se face ntr-o perioad mai mic sau mai mare de timp. Pe distan e mici, pe platforma mijlocului de transport se ntinde un strat de 10 cm

138

grosime de paie (turb) pe care se aeaz mnunchiurile de puie i ultimul rnd fiind acoperit cu paie peste care se aterne o prelat, astfel c n timpul transportului puie ii s nu fie expui vntului i soarelui. Pe distan e mari, puie ii se ambaleaz n baloturi de 40-50 kg. Tehnologia ambalrii este urmtoarea: se pun nuiele de rchit la 20 cm una de alta, peste care se aterne un strat de paie de 8-10 cm bine umezit, pe care se aeaz culcate legturile de puie i pe dou rnduri, cu rdcinile spre interior (mijlocul ambalajului). Deasupra se pune alt strat de paie i se strnge balotul, legndu-se la mijloc i la capete. n loc de nuiele i paie se pot folosi: stuf, rogojini, prelate, saci de hrtie rezistent, de nylon. Puie ii de talie mare cu bal de pmnt se transport avnd mpachetat numai balotul. Fiecare transport trebuie nso it de certificatul de provenien i cel fitosanitar, data expedierii i etichet de aten ionare: Aten ie! Puie i, Material perisabil.

a)

b)
Ambalarea puie ilor n rogojin (a) mpachetarea rdcinilor cu muchi sau turb umezit (b)

139

Partea a III-a mpduriri

1. Alegerea i asocierea speciilor lemnoase 1.1 Considera ii generale Regenerarea arboretelor, ca proces de asigurare a continuit ii arboretelor, a perenit ii pdurilor, se poate realiza prin dou metode: regenerarea natural i regenerarea artificial. Este n majoritate acceptat ideea c regenerarea natural asigur constituirea unor arborete foarte valoroase, cu o productivitate ridicat i un nalt grad de stabilitate, ce i exercit cu maxim eficien func iile atribuite. n baza acestei concep ii, principiile de gospodrire ra ional a pdurilor recomand, n mod justificat, aplicarea tierilor bazate pe regenerarea natural n toate cazurile n care acest lucru este posibil. Totui, sunt anumite cazuri care reclam folosirea regenerrii artificiale ca ultim posibilitate de perpetuare a genera iilor de arbori. n continuare vor fi prezentate aceste cazuri care, prin diverse condi ii sta ionale, fizico-geografice sau chiar prin particularit i socio-economice, impun ca regenerarea pdurii s se realizeze printr-o metod mai pu in agreat, mai precis prin regenerarea artificial. n general, regenerarea artificial e cel mai des utilizat n cazul arboretelor crora li s-a aplicat tratamentul tierilor rase care reclam interven ia cu rempduriri ct mai urgent. Tierile rase pot fi preferate uneori din punct de vedere economic, datorit faptului c tierile concentrate implic costuri de exploatare mai mici dar cteodat pot avea i o justificare de ordin silvicultural: n molidiuri, de exemplu, se dorete s nu se extrag treptat arboretul pentru a nu-l expune doborturilor provocate de vnt. Regenerarea artificial a acestor arborete permite pdurii s revin rapid n vechiul amplasament pentru a-i exercita func iile eco-protective. Interven ii la fel de rapide se impun i n cazul arboretelor calamitate natural prin incendii, doborturi provocate de vnt sau rupturi cauzate de zpad, atacuri de insecte etc. n ambele din cele dou cazuri mai sus amintite regenerarea artificial este singura alternativ aflat la ndemna silvicultorilor i care ofer posibilitatea reintroducerii rapide a pdurii pe terenul pe care ea a mai existat dar a disprut n urma unei interven ii artificiale de exploatare sau naturale cu caracter de calamitate. O alt situa ie ce reclam interven ia artificial ar fi problema instalrii vegeta iei forestiere acolo unde ea lipsete, unde se pune de fapt problema crerii pdurii i nu a regenerrii ei. Acesta ar fi cazul poienilor, enclavelor, terenurilor degradate din afara zonei forestiere sau a terenurilor avansat degradate din sectorul

140

agricol ce urmeaz a fi integrate n circuitul productiv forestier, pentru care mpdurirea reprezint o alternativ viabil de valorificare superioar a terenului. Avansarea diverselor fenomene de degradare a dus la apari ia terenurilor afectate de eroziune sau alunecri, de secet sau fenomene de deertificare, a terenurilor cu soluri srturate sau cu exces de ap a cror situa ie poate fi remediat prin instalarea vegeta iei forestiere. Situa ia terenurilor care i-au pierdut voca ia agricol este de asemenea ngrijortoare. ntre anii 1973 i 1988 n Europa au fost abandonate de ctre agricultur circa 9 milioane de ha iar de atunci s-au mai adugat nc minim 6 milioane de ha pn n anul 2000, dup aprecierea specialitilor EUROFOR. Acest ritm alert de pierdere a folosin ei agricole a terenurilor poate fi de bun augur pentru silvicultur, ce poate reintroduce n circuitul productiv respectivele terenuri prin instalarea artificial a vegeta iei forestiere. Avnd n vedere c nevoile de lemn ale economiei i n general ale societ ii sunt n cretere, silvicultorii urmresc nu doar extinderea fondului forestier ci i creterea productivit ii arboretelor ce fac parte din acesta. n vederea creterii productivit ii arboretelor se ac ioneaz pe foarte multe ci. Una din primele astfel de modalit i privete principiul potrivit cruia un arboret, prin asortimentul de specii, trebuie s valorifice complet poten ialul productiv al sta iunii. n baza acestui fapt, o mare importan se acord regenerrilor artificiale ce vizeaz arboretele degradate, brcuite, derivate, care nu corespund din punctul de vedere al cantit ii i calit ii produc iei lor. Regenerarea natural a acestor arborete este foarte greu de realizat (datorit consisten ei sczute, n elenirii solului, vitalit ii sczute etc.) iar uneori nici nu este dorit pstrarea aceluiai asortiment de specii care i-a dovedit incapacitatea productiv. Regenerarea artificial este facil i permite introducerea de noi specii care s valorifice la maxim poten ialul sta iunii i s ofere o produc ie cantitativ i calitativ superioar. O alt modalitate ce urmrete creterea productivit ii n sectorul forestier presupune nfiin area unor culturi forestiere specializate cu rol principal de produc ie. Chiar dac aceste culturi intensive de tip industrial nu corespund criteriilor ecologice specifice unui ecosistem forestier, fiind departe de a fi considerate un el al silviculturii, ele rmn un mijloc de satisfacere rapid a unor cereri crescute de materie prim pentru unele industrii. i n acest caz regenerarea artificial reprezint singura modalitate de instalare a unor astfel de culturi, n care de regul sunt utiliza i indivizi genetic superiori care rspund foarte bine exigen elor impuse se specificul culturii. De altfel regenerarea artificial, n general, este singura modalitate de introducere n ecosistemul forestier a unor popula ii sau indivizi cu caracteristici

141

genetice noi sau chiar superioare n unele cazuri, care reduc efectele negative ale consangvinizrii n popula iile de arbori. Interven ia artificial poate uneori s aib un caracter par ial, regenerarea n ansamblu avnd, n acest caz, un caracter mixt. Putem vorbi despre un caracter par ial al regenerrii artificiale atunci cnd se intervine ntr-un arboret care a fost supus tierilor specifice regenerrii naturale, n scopul realizrii desimii optime pe ntreaga suprafa . De asemenea, n acelai context, interven ia ce urmrete reglarea structurii compozi iei viitorului arboret folosind regenerarea artificial are un caracter par ial. Un ultim aspect legat de acest caracter par ial vizeaz posibilitatea introducerii artificiale ntr-un arboret regenerat natural a unor specii deosebite, care s ridice valoarea arboretului. n aceste cazuri prezentate anterior, regenerarea artificial, chiar dac nu este folosit integral pe toat suprafa a ci doar par ial n zonele n care se dorete a se interveni, completeaz, ajut i ridic valoarea regenerrii naturale, totul n scopul ob inerii unui arboret care s corespund exigen elor sta iunii i s valorifice ct mai bine poten ialul ei productiv. n concluzie folosirea regenerrii artificiale este motivat de cazuri n care alte solu ii sunt imposibil sau dificil de realizat din cauze de ordin silvicultural, sta ional sau economic. De asemenea, atunci cnd reuita regenerrii impune realizarea acesteia ct mai urgent sau cnd se dorete schimbarea asortimentului de specii a unui arboret, regenerarea artificial va putea fi luat n considerare n mod complet justificat.
(Palaghianu, C. Procedee i tehnici de regenerare artificial, Suceava, 2003)

1.2 Categorii de terenuri de mpdurit Dup identificarea prin eviden a unit ilor administrative i recunoaterea teritoriului unde sunt necesare interven iile de instalarea noilor arborete, unit ile amenajistice se constituie n unit i de cultur forestier care se pot asimila ca ntindere cu unitatea amenajistic, pot fi mai mici (dar nu sub 0,5 ha) sau dac sta iunile, tehnologiile de instalare, inclusiv speciile folosite sunt identice pentru dou sau mai multe unit ii amenajistice mai ales dac acestea sunt alturate, unitatea de cultur forestier poate s includ mai multe unit i amenajistice. n final, terenurile de mpdurit sau rempdurit se ncadreaz n una din urmtoarele categorii (***,2000 Norme .7): terenuri lipsite de vegeta ie lemnoas i anume: o poieni; o por iuni neregenerate din cuprinsul pdurii; o terenuri preluate n fondul forestier, destinate mpduririi;

142

o terenuri fr vegeta ie lemnoas ca urmare a unor calamit ii (incendii, rupturi i doborturi de vnt, zpad, uscrii n mas .a.) o terenuri de pe care pdurea a fost ndeprtat (exploatat) prin tieri rase, urmnd a fi regenerate artificial. terenuri ocupate anterior cu arborete necorespunztoare silvo-biologic i/sau economic ce urmeaz a fi rempdurite dup ndeprtarea acestora, precum: o suprafe e acoperite de arborete derivate provizorii (mestecniuri, plopiuri de plop tremurtor, ar rete, crpinete .a.) o teritorii pe care vegeteaz specii ce alctuiesc arborete slab productive ce nu se pot regenera natural; o terenuri acoperite cu arborete n care sunt necesare lucrri de ameliorare n scopul mbunt irii compozi iei i/sau consisten ei. teritorii pe care regenerarea natural este incomplet i anume: o suprafe e ocupate cu arborete parcurse cu lucrri de regenerare sub adpost avnd por iuni neregenerate sau regenerate cu specii neindicate n compozi ia de regenerare, cu semin i neutilizabil, vtmat etc; o teritorii ocupate cu arborete parcurse cu tieri de crng simplu, cu por iuni neregenerate n care este indicat introducerea unor specii valoroase. alte terenuri i anume: o completri n planta ii, semnturi i butiri directe; o terenuri aflate n folosin temporar la al i de intori i reprimite n fondul forestier spre a fi mpdurite (terenuri decopertate de stratul de sol, halde industriale, menajere etc) ncadrarea suprafe elor ce necesit interven ii pentru instalarea culturilor pe categorii de terenuri de mpdurit, rempdurit este necesar, pentru c trebuiesc luate n considerare n stabilirea diferen iat a lucrrilor de pregtire a terenului i a solului, de alegere a speciilor, a metodelor de instalare a noului arboret, de ngrijire a culturilor pn la realizarea strii de masiv. Spre exemplu, pentru mpdurirea terenurilor lipsite de vegeta ie forestier sau a celor pe care s-au executat tieri rase, pregtirea terenului i a solului se recomand a se face pe ntreaga suprafa la cmpie i/sau par ial la coline sau munte. Rempduririle n completarea regenerri naturale executate, n urma aplicrii tratamentelor cu regenerare natural sub adpost sau pentru ameliorarea arboretelor

143

se realizeaz, de regul, pe 10-40% din suprafa unit ii amenajistice. Dac rempdurirea cuprinde suprafe e compacte, mai mari de 0,5 ha acestea se constituie ca unit i de cultur forestier separate ce vor deveni noi unit i amenajistice. 1.3 Principii privind alegerea i asocierea speciilor forestiere Speciile lemnoase cultivate sau men inute pe teritoriile destinate instalrii acestora vor trebui s corespund cerin elor prezente i viitoare ale societ ii, inclusiv celor referitoare la minimizarea efectului negativ asupra mediului. De aceea, se consider c sunt valabile cel pu in principiile urmtoare: al func ionalit ii, conservrii biodiversit ii, compatibilit ii, flexibilit ii i, nu n ultimul rnd, principiul economic. Principiul polifunc ionalit ii presupune luarea n considerare a multiplelor func ii pe care le ndeplinete vegeta ia lemnoas. Studiile i prognozele cu privire la func iile principale ale pdurilor indic faptul c, i n viitor, lemnul va reprezenta produsul important al acestora. Pentru anumite pduri sau chiar asocia ii vegetale, alte bunuri i servicii au o importan egal, dac nu chiar mai mare dect producerea lemnului. Este cazul func iilor de adpost i hran pentru animalelor slbatice, psri etc., pentru rolul protectiv fa de unele fenomene naturale (furtuni, vijelii, precipita ii catastrofale, inunda ii, alunecri de teren etc.) i asigurarea sau men inerea unui mediu nepoluat, favorabil petrecerii timpului liber, mai ales al locuitorilor de la orae. Prezen a vegeta iei lemnoase pe soluri superficiale, cu schelet pn la suprafa , pe terenuri cu nclinri repezi sau foarte repezi, pe teritorii strbtute de cursuri de ap cu viteze i debite mari n perioadele cu precipita ii abundente, pe versan i sau terenuri expuse vnturilor cu viteze mari, contribuie la atenuarea pagubelor, ndeplinind astfel func ii de protec ie. Speciile lemnoase instalate n apropierea culturilor agricole exercit func ia de protec ie a acestora, reducnd viteza vntului, contribuind la men inerii umidit ii relative mai ridicate a aerului ca urmare a procesului de transpira ie, umiditate favorabil plantelor cultivate. Nu n ultimul rnd, speciile lemnoase arborescente dar mai ales cele arbustive situate n apropierea cabanelor, de-a lungul potecilor i aleilor din pdurile de recreare, ori a apelor curgtoare, ademenesc vizitatori la plimbri pentru ncntarea privirii, datorat aspectului decorativ al plantelor, precum i pentru inspirarea aerului bogat n oxigen, rezultat n procesul de fotosintez, ozon n cantit i mici avnd rol stimulator, n fitoncide emanate de anumite specii lemnoase, capabile s distrug

144

bacterii, virui, ciuperci duntoare omului, s beneficieze de aerul neviciat de noxele industriale .a. (Negru iu i Abrudan, 2003). Principiul conservrii biodiversit ii plantelor se justific pe deplin. Flora lemnoas a rii noastre se caracterizeaz printr-o excep ional biodiversitate, datorat marii variet i a condi iilor sta ionale. Astfel, s-au identificat peste 100 specii arborescente forestiere, dintre care n jur de 60 sunt autohtone, circa 70 specii arbustive, peste 500 specii erbacee, toate constituindu-se n peste 300 de tipuri de pdure (Giurgiu, 1985). Importan a conservrii biodiversit ii rezid n existen a unei puternice corela ii ntre aceast mare diversitate i stabilitatea i eficacitatea func ional a ecosistemelor. De aceea, la instalarea artificial a vegeta iei lemnoase sunt preferate arboretele constituite din mai multe specii. Principiul compatibilit ii are n vedere cel pu in urmtoarele aspecte: compatibilitatea ntre diferitele specii lemnoase i ntre cerin ele speciilor lemnoase i condi iile sta ionale. Pornind de la analiza factorilor de mediu (factori orografici, climatici, sol, sta iune) se va ntocmi nomenclatorul speciilor ce pot vegeta n condi iile respective. Mai uor este s se studieze din literatura de specialitate (amenajamente .a.) tipurile natural fundamentale de pdure, s se noteze speciile componente, comparndu-se cerin ele acestora cu factorii naturali din teritoriu, importan acordndu-se i tipului de sta iune care exprim sintetic bonitatea acestuia fa de anumite specii (Trziu, 1994). Alte lucrri de specialitate (***,2000) redau sintetic speciile recomandate pentru anumite zone i etaje de vegeta ie. Compatibilitatea speciilor nelocale cu sta iunea se poate aprecia analiznd rezultatele ob inute n culturi experimentale, executate anterior (decenii) cu aceste specii. Ca urmare a rezultatelor pozitive i uneori negative ob inute prin aplicarea ndrumrilor tehnice pentru compozi ii, scheme i tehnologii de regenerare a pdurilor din anul 1987, au fost elaborate i se aplic n lucrrile de mpdurire (rempdurire) Normele tehnice privind compozi ii, scheme i tehnologii de regenerare a pdurilor i de mpdurire a terenurilor degradate-1- , din anul 2000. n aceast lucrare, deosebit de util pentru specialiti, la elaborarea compozi iilor de regenerare, s-au luat n considerare: a) marile unit i de relief: regiunea montan i premontan A; regiunea deluroas B; regiunea de cmpie C; dune continentale i fluvio-marine D;

145

luncile rurilor interioare mari din zona forestier de cmpie i silvostep precum i forma iile azonale (zvoaie) E; b) etajele i subetajele naturale de vegeta ie i anume: A1 etajul subalpin (Fsa) i subetajul superior (presubalpin) de molidiuri (FM3 III); A2 subetajul mijlociu i inferior de molidiuri (FM3 II i FM3 I); A3 etajele amestecurilor de fag cu rinoase (F M2), al fgetelor montane (FM1) i ale fgetele premontane (FD4); B1 etajele complexelor de fgete i gorunete (FD3) i ale cvercetelor pure i de amestec (FD2, FD1); B2 silvostepa de deal (Ssd); C1 zona forestier (FC); C2 silvostepa de cmpie (Ssc); c) n continuare, s-au diferen iat ansambluri de sta iuni vegeta ie, care reprezint grupe de sta iuni i tipuri de pdure ecologic echivalente, denumite conven ional grupe ecologice. Pe baza principiului compatibilit ii, lucrarea amintit (***2000, Norme tehnice privind.. ) prezint n cadrul celor 114 grupe ecologice, speciile indicate a fi folosite n instalarea artificial a pdurii cu luarea n considerare a compozi iei el i a existen ei unui semin i natural utilizabil. Nu trebuie neglijat nici compatibilitatea diferit a speciilor fa de foc. n prezent, sunt tot mai frecvente incendiile de pdure, multe dintre ele fiind datorate neglijen ei vizitatorilor, perioadelor ndelungate de secet i, nu rareori, rufctorilor. De aceea, n zonele unde acest pericol este mai mare se vor prefera speciile care se acomodeaz focurilor repetate sau cele mediu rezistente, evitndu-se speciile foarte sensibile la foc. Principiul flexibilit ii presupune ca specialistul n silvicultur s ncerce s conduc n maniera cea mai fiabil i cea mai flexibil posibil ecosistemele de care rspunde, orientndu-le pe unele spre o artificializare rezonabil i ra ional (de exemplu instalarea unor specii lemnoase n func ie de cerin ele pe pia a intern i interna ional pentru specii cu anumite calit i ale lemnului), pe altele spre o protec ie adaptat. Lund n considerare ipotezele fundamentale socio-economice care vor influen a viitorul pdurilor va trebui evitat fixarea de o manier ngust a diferitelor obiective atribuite acestora. De aceea, arboretele create prin compozi ie, structura arboretelor i securitatea gestiunii vor trebui s lase cale liber unui maxim de op iuni posibile n scopul de a permite adaptri ulterioare la exigen ele foarte diferite (de exemplu transformarea unui arboret cu func ie prioritar de protec ie a solului ntr-un arboret cu rol de produc ie.

146

Principiul economic. Pentru instalarea unor specii lemnoase arborescente sau arbustive se impune evaluarea lucrrilor aferente, pe de o parte i, pe de alt parte, beneficiile realizate. De exemplu, pentru eficientizarea unor planta ii s-ar recurge la puie i de talie mare. Deoarece pre ul acestora este relativ ridicat, specialistul, pe baza unor calcule economice, i avnd n vedere principiile men ionate anterior va decide dac se vor folosi astfel de puie i ori se vor planta puie i de talie mic, semimijlocie sau mijlocie ori cu rdcinii nude mult mai ieftini, apar innd speciilor, cu cretere rapid, care realizeaz curnd starea de masiv, astfel nct costul lucrrilor de ntre inere a solului s nu afecteze n final, ntr-o manier sporit, devizul lucrrilor. 1.4 Asocierea i amplasarea speciilor lemnoase Respectnd principiul compatibilit ii, la asocierea speciilor lemnoase se au n vedere anumite criterii. Pentru ca polifunc ionalitatea arboretelor s se manifeste plenar, se vor prefera arboretele amestecate, acordnd importan a cuvenit principiului biodiversit ii. Folosirea uneia sau mai multor specii la instalarea unei culturii este eviden iat prin compozi ia sau formula de mpdurire. Compozi ia (formula) de mpdurire red propor ia de participare a speciilor la instalarea artificial a culturilor pe ntreaga suprafa i se exprim n procente. De exemplu: 40% gorun + 15% cire, frasin, ulm + 20%pr, mr + 25% lemn cinesc, pducel, salb. Uneori, n teritoriile ocupate cu vegeta ie lemnoas speciile ajunse la maturitate fructific abundent, realizndu-se un semin i natural utilizabil. n aceast situa ie se stabilete compozi ia de regenerare, redat prin semin iul nostru instalat exprimat n zecimi din suprafa a considerat (unitate de cultur forestier, asimilat, n general cu unitatea amenajistic parcela ori subparcela), la care se adaug suprafa a efectiv pe care se vor instala speciile ntr-o astfel de propor ie (zecimi din suprafa a efectiv) nct, n final, s se ajung la compozi ia de regenerare preconizat pentru ntreaga suprafa a unit ii amenajistice. Compozi ia de mpdurire sau compozi ia de regenerare trebuie s conduc la compozi ia el, compozi ia pe care trebuie s o aib un arboret la exploatabilitate. n func ie de prezen a uneia sau mai multor specii ntr-un arboret, acestea pot fi: amestecate i pure. Arboretele amestecate prezint mai multe avantaje n compara ie cu cele pure: sunt mai stabile;

147

diferitele specii ndeplinesc prioritar anumite func ii, realizndu-se polifunc ionalitatea ntregului arboret; ndeplinesc ntr-o msur sporit func iile de protec ie; utilizeaz mai bine spa iul aerian prin nl imile diferite ale speciilor; contribuie la men inerea i chiar mbunt irea fertilit ii i structurii solului, ca urmare a particularit ilor sistemului radicelar i a modului de rspndire n sol a rdcinilor diferitelor specii; sunt mai rezistente la atacurile factorilor biotici, specializa i, de regul, pentru anumite specii; suport mai bine unele calamit i generate, n special, de factori climatici: doborturi i rupturi de vnt i zpad, dezrdcinri .a. Dup durata de convie uire se deosebesc (***,2000 Norme.): amestecuri permanente (speciile asociate se men in pn la exploatabilitate); amestecuri temporare (unele specii principale de amestec se extrag prin lucrrile de ngrijire). Speciile ce alctuiesc compozi ia (formula) de mpdurire se ncadreaz, dup func ia principal atribuit, n trei categorii: specii principale, specii secundare i specii pentru protec ia i ameliorarea solului. Speciile principale sunt speciile care particip n msura cea mai mare la realizarea obiectivelor urmrite prin instalarea culturii. De exemplu, n arboretele constituite pentru producerea lemnului de calitate i n cantitate mare, n aceast categorie se ncadreaz speciile arborescente de mrimea ntia mai rar a doua pentru unele specii (cvercinee n zona de step i silvostep). O formul de mpdurire poate avea una sau mai multe specii principale, deosebindu-se: specii principale de baz, care particip n propor ia cea mai mare sau produc lemn de cea mai bun calitate i speciile principale de amestec, a cror propor ie de participare este mai mic (20-30%), dar lemnul, de asemenea, este de foarte bun calitate.Dac ponderea de participare este aproximativ egal (de exemplu:34% Mo + 33% + 33% Fa) specia cea mai valoroas din punct de vedere economic i care nregistreaz creteri mai mari n condi iile sta ionale date poate fi considerat specia principal de baz, iar celelalte principale de amestec. Speciile secundare (de stimulare, de mpingere, de ajutor, de elagare) sunt reprezentate, de regul, de speciile de mrimea a doua (chiar a treia) formnd, cel mai adesea, un al doilea etaj de vegeta ie. Aa cum sugestiv au fost denumite, ele stimuleaz creterea speciilor principale. n plus, contribuie la protec ia solului i la produc ia de biomas. Speciile pentru protec ia i ameliorarea solului, reprezentate n general prin arbuti, ndeplinesc, n principal func iile definite. Pornind de la polifunc ionalitatea

148

speciilor lemnoase, rolul lor nu se limiteaz numai la protejarea mpotriva acoperirii solului cu specii erbacee, la reducerea scurgerilor de suprafa pe terenurile nclinate expuse eroziunii apelor, la mbog irea solului n substan e organice ca urmare a descompunerii frunzelor, lujerilor i ramurilor mai sub iri comparativ cu ale speciilor arborescente i la structurarea solului, ca urmare a bogatului sistem radicelar, rspndit n stratul superior al solului. Multe din speciile arbustive, folosite ca specii pentru protec ia solului, prezint importan datorit rdcinilor, lujerilor, florilor, fructelor cu multiple ntrebuin ri n industria farmaceutic, alimentar, a coloran ilor. Nu ntotdeauna asocierea ntre cele trei categorii de specii este necesar, iar uneori asocierea nu este posibil. De exemplu, pentru speciile principale cu aparatul foliar bogat, care nu las lumina s ptrund la sol, iar sistemul lor radicelar bogat protejeaz i amelioreaz solul, cum sunt fagul, bradul, nu mai apare necesar introducerea arbutilor sau a speciilor de ajutor. Alteori, n sta iunile de bonitate mijlocie i superioar pentru cvercinee se apreciaz c speciile arbustive se instaleaz pe cale natural, ceea ce nu se ntmpl ntotdeauna, consecin ele negative ulterioare reflectndu-se prin starea de vegeta ie necorespunztoare a speciilor principale, ca urmare a n elenirii solului i consumului mare de ap de ctre buruieni. Arboretele pure sunt constituite dintr-o singur specie, aa cum este cazul culturilor de salcm, plopi euramericani, salcie. n trecut, adeseori, s-au realizat culturi pure de molid, n special n subetajul inferior de molidiuri (FM3 I) sau al amestecurilor de fag cu rinoase (FM2), ori n afara arealului su natural (FM1 fgete montane i FD4 fgete premontane). Datorit faptului c n asemenea teritorii, molidul este foarte expus doborturilor de vnt, rupturilor de zpad, incendiilor, atacurilor de insecte etc i srcete mai repede solul, n viitor se recomand evitarea culturilor pure de molid. Asocierea speciilor din compozi ia de mpdurire trebuie s aib n vedere cel pu in principiile compatibilit ii, polifunc ionalit ii i cel economic, eviden iate prin schema de mpdurire. Schema de mpdurire red ntr-o form grafic propor ia de participare a speciilor (exprimate n procente), dispozitivul de amplasare a speciilor i desimea culturilor. Propor ia de participare a speciilor n compozi ia de mpdurire se regsete n asocierea i amplasarea speciilor. Amplasare speciilor n teren va trebui s asigure, pe de o parte, buna dezvoltare a tuturor speciilor i n mod deosebit a celor principale, iar pe de alt parte, ndeplinirea func iilor prioritare atribuite speciilor de ajutor i a celor pentru protec ia i ameliorarea solului.

149

ntre speciile principale amestecul se realizeaz cel mai frecvent grupat, pentru a se evita efectul negativ al concuren ei ntre speciile componente, eliminarea unei specii de ctre alta, determinat adesea de creterile n nl ime diferite n anumite perioade de la o specie la alta, precum i de particularit ile bioecologice ale speciilor. Astfel, speciile principale de amestec se introduc n buchete (pn la 100 m2), grupe (100-1000 m2) sau benzi corespunztoare condi iilor microsta ionale i exigen elor diferite ale speciilor (***,2000 Norme). De exemplu, laricele, care este o specie de lumin i transpir intens, se va amplasa n benzi pe culmi. Alteori, pentru sporirea rezisten ei la vnt a molidului, laricele se va amplasa n benzi de maximum 20 (25) m l ime, perpendiculare pe direc ia vntului dominant, benzi ce pot fi situate paralel cu curbele de nivel ori pe linia de cea mai mare pant (func ie de orientarea versan ilor fa de direc ia vnturilor cu viteze mari). De asemenea, zmbrul se va amplasa n benzi nspre golurile de munte. n zona forestier de cmpie, n silvostep, speciile principale de amestec se introduc n biogrupe (buchete, grupe), n func ie de condi iile microsta ionale. Se recomand evitarea amestecului intim ntre cvercinee i speciile principale de amestec cu cretere mai rapid n tinere e (frasin, paltin, tei, cire, ar ar), care pot coplei uor specia de baz (stejarul, gorunul). Speciile de ajutor (de mrimea a III-a, a II-a) ca i cele pentru protec ia i ameliorarea solului (arbutii) se vor introduce n amestec intim (pe rnd sau ntre rnduri) cu speciile principale.

Schem de mpdurire (Damian, 1969)

Dispozitivul de cultur indic modul cum se instaleaz exemplarele pe terenul de cultur. n cazul terenurilor pu in nclinate, unde pregtirea solului i ngrijirea culturilor se pot executa mecanizat, dar i pentru asigurarea spa iului de nutri ie

150

uniform fiecrui exemplar se adopt amplasarea puie ilor ntr-un dispozitiv ordonat (geometric, regulat) cu distan e egale ntre rndurile de puie i i puie i pe rnd (dispozitiv n ptrat), ori cu aceste distan e diferite (dispozitiv n dreptunghi). Asemenea dispozitive au avantajul c urmrirea culturilor (dispari ia unor puie i, apari ia unor atacuri biotice sau abiotice .a.) se realizeaz mai uor. n plus, dispozitivul n dreptunghi permite ca unele lucrri de pregtire i ntre inere par ial a solului s se execute cu utilaje tractate mecanizat sau hipo. Uneori, se poate adopta dispozitivul n romb (chincons), cnd exemplarele dintr-un rnd sunt instalate la mijlocul distan ei dintre doi puie i altura i ai rndurilor nvecinate, dispozitiv indicat pe terenuri nclinate.

Dispozitiv de cultur n ptrat (a),n dreptunghi (b) i n romb (chincons) (c)

La deal i munte, datorit configura iei terenului, a amplasrii cioatelor .a., nu se poate adopta ntotdeauna un dispozitiv ordonat. De aceea, gropile de plantat sau cuiburile (n cazul semnturilor directe) se amplaseaz pe teren la adpostul oferit de cioate, pietre, n apropierea martoanelor etc. ct mai uniform distribuite, cu respectarea obligatorie a desimii stabilite ini ial. Desimea culturilor reprezint numrul optim de exemplare (puie i planta i sau proveni i din semnturi directe) la unitatea de suprafa (hectar). Desimea este influen at de nsuirile biologice ale speciei, de rapiditatea de cretere n primii ani, de metoda de mpdurire (semnturi, planta ii), de dimensiunile puie ilor la plantare (puie i de talie mic, semimijlocie, mijlocie), dac rdcinile sunt nude sau protejate, de bonitatea sta iunii etc. Un numr mare de puie i/ha prezint avantajul c starea de masiv se realizeaz mai curnd, reducndu-se astfel numrul anilor n care se execut lucrrile de ntre inere a solului. n schimb costul puie ilor i plantarea acestora ridic foarte multe cheltuieli de instalare. Deoarece desimea are un rol deosebit n reuita culturii, ea trebuie analizat atent sub raport silvobiologic i al costului lucrrii (principiul economic) Lund n considerare factorii ce influen eaz desimea se recomand folosirea unui numr diferit de puie i la hectar, indicat n continuare pe specii (***,2000)

151

Plopi euramericani: 200(7x7 m) 280 (6x6 m) n sta iuni de bonitate superioar i mijlocie pentru producerea de lemn gros i mijlociu; 625 (4x4 m) 830 (4x3 m) n sta iuni de bonitate mijlocie i inferioar;1250 (4x2 m) n perdele pentru protec ia digurilor; Plop alb: 1250 (4x2 m), 1665 (4x1,5 m sau 3x2 m), n func ie de bonitatea sta iunii i grosimea trunchiului la exploatare; 1665 (4x1,5 m) n perdele de protec ie a digurilor; Salcie: 1110 (3x3 m); 1250 (4x2 m); 1665 (4x1,5 m sau 3x2 m), n func ie de bonitatea sta iunii i grosimea trunchiului la exploatare; 1250 (4x2 m) pentru protec ia digurilor i n sta iunii cu exces de ap; Salcm: 4000 (2x1,25 m) 5000 (2x1 m); Frasin, anin: 5000 (2x1 m) n culturi pure; Cvercinee: 5000 (2x1 m ) la dealuri; 6700 (2x0,75 m) la cmpie; Fag: 5000 (2x1 m sau 1,4x 1,4 m); Molid, zmbru: 5000 (2x1 m ), 4500 (1,5x 1,5 m), 4000 (2x1,25 m), 3300 (2x1,5 m) n func ie de bonitatea sta iunii i pericolul doborturilor de vnt; Brad: 5000 (2x1 m); Pin silvestru, pin negru, duglas: 4000 (2x1,25 m); Larice: 2000 (2,5x2 m) 2500 (2x2 m). 2. Pregtirea terenului i lucrarea solului pentru instalarea culturilor forestiere 2.1 Pregtirea terenului Pregtirea terenului presupune executarea unor lucrri specifice folosirii sale anterioare i anume: suprafe e ocupate cu vegeta ie lemnoas ori puni, izlazuri, terenuri neproductive (cu exces de ap, srturate, vntuite, etc.), terenuri agricole etc. 1. n situa ia terenurilor ocupate anterior cu vegeta ie lemnoas, pregtirea acestora n vederea instalrii noilor culturi, necesit, n func ie de situa ia concret, una sau mai multe lucrri prezentate n continuare. 1a. Cur irea resturilor de la exploatarea arboretului (crci, vrfuri de tulpin, coaj, lemn putrezit .a.). Acestea se adun manual i se dispun n martoane (iruri paralele pe linia de cea mai mare pant, cu distan a ntre ele de 4-6 m). L imea unui ir nu trebuie s depeasc distan a dintre rndurile de puie i, stabilit prin schema de cultur. 1b. Cur irea terenului de vegeta ie lemnoas, lucrare efectuat diferen iat, n func ie de natura acesteia (tufriuri, arbuti, semin i neutilizabil, arbori) i anume: tufriurile, arbutii, semin iul neutilizabil se ndeprteaz atunci cnd puie ii

152

speciilor ce se vor instala nu necesit protec ie, iar vegeta ia existent prezint pericol pentru noua cultur. Dac puie ii planta i sau proveni i din semnturi directe necesit n primii ani un adpost, extragerea se face par ial, n benzi orientate pe direc ia est-vest pe terenurile plane sau pe curba de nivel pe terenurile n pant. Lucrarea se execut manual prin tierea exemplarelor de la suprafa a solului, tehnologie mai pu in eficace n cazul speciilor care lstresc sau drajoneaz. Dac se dispune de utilaje, se recomand ca lucrarea s se execute mecanic, prin defriare, care presupune nlturarea vegeta iei mpreun cu sistemul radicelar al tufriurilor i arbutilor. Tierea arborilor, scoaterea cioatelor i nivelarea terenului se realizeaz dup urmtorul proces tehnologic: tierea pr ii aeriene a arborelui; dezrdcinarea cioatelor, care se poate realiza manual sau mecanizat cu ajutorul unui defriator pentru cioate sau cu maina de dezrdcinat; colectarea i evacuarea materialului rezultat; astuparea gropilor; nivelarea terenului; scarificarea solului, care se execut mecanizat cu scarificatorul. Acesta rupe rdcinile groase de 46 cm rmase n sol i mobilizeaz concomitent solul pe adncimea de 40-60 cm. 2. Pe terenurile lipsite anterior de vegeta ie lemnoas poate fi necesar una din lucrrile men ionate n continuare. 2a. Strngerea pietrelor, a bolovanilor de pe suprafa a destinat culturii i depozitarea acestora. 2b. nlturarea vegeta iei erbacee pe ntreaga suprafa dac teritoriul este situat n regiunea de cmpie (zona forestier, n silvostep, lunca Dunrii sau luncile rurilor) sau par ial, n benzi, tblii, vetre. Lucrarea devine obligatorie dac vegeta ia erbacee este reprezentat prin specii de talie nalt sau graminee care n elenesc solul. Se poate executa manual cojirea elinei cnd suprafa a este redus ori mecanizat, folosind freze, cultivatoare tractate hipo, cu diferite tipuri de tractoare sau chimic, utiliznd erbicide preemergente, selective, de contact. 2.2 Lucrarea solului Const n mobilizarea acestuia pe ntreaga suprafa sau par ial. Lucrarea solului pe toat suprafa a (desfundarea, artura) este indicat pe terenuri cu nclinare pn la 12, situate la cmpie i coline, cu soluri n elenite. Pe soluri cu textur uoar, mijlocie, mobilizarea se execut la adncimea de 2535 cm, iar pe soluri compacte pn la 40-45 cm.

153

Facultativ, n prealabil, dac solul este foarte n elenit, se practic cojirea i mrun irea elinei. Ca lucrri suplimentare desfundrii, nainte de instalarea vegeta iei lemnoase se poate executa grparea i cultiva ia. Mai rar se recurge la culturi de plante pritoare (porumb) sau la ogor negru (teren neocupat pe care n anul premergtor instalrii vegeta iei lemnoase se execut numai lucrri de combaterea buruienilor: prit, cultiva ie). n solurile podzolite, atunci cnd desfundarea se realizeaz cu inversarea stratului arabil, adncimea de lucru se limiteaz la nivelul orizontului compact sau a stratului de pseudoglei. Sub acest nivel, solul se permiabilizeaz i se afneaz cu subsolierul, organ activ sub form de ghear, montat pe plug n spatele trupi ei, lucrare cunoscut sub numele de subsolaj. Lucrarea par ial a solului se practic atunci cnd nclinarea depete 12 i/sau nierbarea este redus. Se poate realiza n fii (benzi), tblii i vetre, fiind preferat n asemenea situa ii pentru urmtoarele avantaje: nu necesit nlturarea tuturor arborilor i cioatelor; se evit pericolul declanrii eroziunii; tehnologiile de pregtire a terenului i solului sunt mai simple; lucrarea este mai pu in costisitoare; Fiile (benzile) sunt orientate pe direc ia est-vest, cnd terenul este plan sau de-a lungul curbelor de nivel. Benzile pot fi continue sau ntrerupte. L imea fiilor se stabilete n func ie de: nclinarea terenului, gradul de mburuienire, desimea i dispozitivul de cultur, ultimele indicate prin schema de cultur. n general, benzile nguste, realizate pe terenuri nclinate i cu multe obstacole, au l imea de la 0,7 m pn la 1,0 m, iar cele late, executate pe terenuri plane i foarte n elenite, au l imi de la 2 pn la 3 m, n func ie de desimea i dispozitivul de cultur. Mobilizarea solului se poate face manual sau mecanizat, folosind plugul reversibil pentru artura de coast (fig. 2.1), sensul de lucru fiind n lungul curbelor de nivel, cu rsturnarea brazdelor n aval. Pe solurile mai pu in n elenite, afnate, revene se recomand folosirea plugului cu dubl corman (fig. 2.2), care desprinde solul ntr-un strat de 10-12 cm, rsturnndu-l de o parte i de alta a cormanei, la mijlocul acesteia rmnnd o fie mobilizat de 0,70,8 m l ime, pe care se planteaz ori se seamn. Tbliile sunt suprafe e de form ptrat (2 x 2 m) sau dreptunghiular (2 x 3 m); 1(2) x 3(5) m), aria lor stabilindu-se n func ie de schema de cultur adoptat (desimea i dispozitivul practicat). n general, se execut manual, nainte de instalarea culturilor.

154

Vetrele au form i mrimi diferite (0,40 x 0,60 m; 0,60 x 0,80 m; 0,80 x 1,00 m; 1,0 x 1,0 m). Se execut manual cu hrle ul, sapa forestier, concomitent cu instalarea culturii. Din observa iile specialitilor (Negru iu .a.,2002), pe terenurile fondurilor de vntoare sunt mai indicate vetrele mici, deoarece vnatul gsete mai multe buruieni cu care s se hrneasc, astfel c puie ii sunt proteja i.

Plugul reversibil pentru artura de coast. (Florescu, G.,1994)

Plugul cu dubl corman i modul de lucru. (Damian, I.,1978)

155

3. Instalarea vegeta iei lemnoase prin metoda planta iilor 3.1 Avantajele i dezavantajele planta iilor Instalarea artificial a culturilor forestiere se poate realiza prin trei metode: metoda planta iilor, metoda semnturilor directe i metoda butirilor directe. Ultima dintre metodele enumerate are ns o folosire mai restrns, apelndu-se la ea doar n condi ii speciale. Pentru a alege metoda de instalare trebuie fcut a atent analiz a condi iilor locale fitoclimatice i pedologice; de asemenea trebuie analizate particularit ile bioecologice ale speciilor a cror introducere se urmrete i nu n ultimul rnd s se in cont de aspectele economice implicate de costurile de instalare ale viitoarelor culturi. Datorit numeroaselor avantaje pe care le are, metoda planta iilor este cea mai folosit n vederea instalrii speciilor forestiere. Plantarea presupune folosirea puie ilor ca i material de regenerare, rdcina acestora fiind fixat n solul terenului n care se urmrete instalarea vegeta iei lemnoase. n ceea ce privete materialul de regenerare ce poate fi folosit sunt mai multe tipuri de puie i, clasificarea fiind realizat n func ie de talia acestora sau de modul de prezentare al sistemului radicelar. n func ie de dimensiuni deosebim puie i de talie mic la foioase, puie i de talie semimijlocie la rinoase i puie i de talie mijlocie la rinoase i foioase (STAS 1347/1990). n cazul instalrii vegeta iei lemnoase n spa ii verzi se pot folosi puie i de talie mare (STAS 5971/1992). Privitor la modul de prezentare a rdcinilor, n practic sunt folosi i cu precdere puie ii cu rdcini nude (neprotejate), dar n condi ii sta ionale extreme sau pentru specii mai delicate se folosesc puie ii cu rdcini protejate (crescu i n recipiente sau cu balot la rdcin). Avantaje: Rata mare de supravie uire a puie ilor dup instalare garanteaz o mai bun reuit a culturilor. Acest lucru e explicabil prin faptul c puie ii reuesc s concureze mai eficient vegeta ia erbacee prin dimensiunile mai mari fa de plantulele provenite din semnturile directe, puie ii valorificnd la un nivel superior att spa iul suprateran ct i cel subteran. De asemenea puie ii planta i sunt foarte rar expui deosrii n primul an de instalare. Planta iile ofer un foarte bun control asupra spa ierii indivizilor, numrului de exemplare i desigur asupra modului de asociere a speciilor din compozi ia de mpdurire. O spa iere regulat i uniform

156

faciliteaz controlul culturilor iar mai apoi uureaz realizarea opera iilor de ngrijire i conducere. Asigurarea unui numr optim de exemplare per suprafa poate s reduc din volumul lucrrilor de ngrijire i conducere a viitorului arboret. Se poate vorbi de o economie privind cantitatea de semin e folosit, comparativ cu semnturile directe. Cu aceeai cantitate de semin e se poate ob ine n pepiniere o cantitate de puie i ce poate asigura mpdurirea unei suprafe e mult mai mari dect dac s-ar fi semnat direct semin ele. Aceast economie este foarte important ndeosebi n cazul speciilor ale cror semin e sunt scumpe sau se ob in greu i n cantit i reduse. Se reduce timpul necesar atingerii strii de masiv ceea ce presupune economii importante n realizarea lucrrilor de ngrijire. Putem vorbi i despre o reducere a perioadei parcurse pn la momentul exploatrii. n multe cazuri planta iile rmn unica metod de instalare a culturilor datorit criteriilor impuse de starea terenului, de criteriile ecologice i biologice ale speciilor sau de diverse aspecte silviculturale. Astfel sunt foarte multe terenuri n care nu se poate interveni cu semnturi directe, planta iile fiind alegerea fireasc n cazul terenurilor degradate, afectate de secet, nmltinate, cu pant mare sau puternic nierbate. n ceea ce privete particularit ile speciilor forestiere, sunt unele la care instalarea se face mai uor prin puie i (salcm, cire, pr pdure etc.) sau la care se face exclusiv prin puie i (plopi euroamericani, salcie selec ionat etc.) Planta iile reprezint n mod evident singura metod de interven ie cu completri n regenerrile al cror procent de reuit este nesatisfctor i singura form de creare a aliniamentelor, perdelelor forestiere sau a spa iilor verzi. Dezavantaje: Unul din principalele dezavantaje se refer la faptul c planta iile sunt mai costisitoare dect semnturile directe. Costul ridicat are mai multe cauze. Pre ul puie ilor este mare, nglobnd costurile produc iei din pepiniere. De altfel necesitatea existen ei pepinierelor pentru realizarea planta iilor constituie un neajuns major. n afar de acest lucru procesul tehnologic n sine, de plantare, este complex i mai complicat, necesit un personal numeros i bine instruit i permite foarte greu mecanizarea. Drept urmare manopera implic i ea costuri importante. Terenul pe care se va realiza plantarea trebuie s aib o accesibilitate ridicat pentru a putea asigura transportul puie ilor, al muncitorilor i al echipamentului de lucru.

157

Transplantarea reprezint o opera ie cu caracter de oc n via a puie ilor. Acest moment critic este caracterizat prin dezechilibrul fiziologic ce se poate s apar ntre capacitatea de absorb ie a apei din sol i transpira ie. Sistemul radicelar redus, cu o parte din perii absorban i distrui nu poate s sus in partea aerian care e mai voluminoas, dispropor ionat ca mrime. Pentru a reduce acest oc al transplantrii trebuie s se acorde o aten ie deosebit fazelor premergtoare plantrii, respectnd anumite indica ii: solul s fie reavn, mobilizat n momentul scoaterii puie ilor din pepinier, dup scoatere s se execute o corect toaletare a rdcinii; s se manipuleze atent puie ii att la ambalare ct i pe parcursul transportului i apoi pn n momentul plantrii. De foarte multe ori reuita unei planta ii depinde tocmai de aceast perioad parcurs ntre scoatere i plantare. Dezavantajele metodei pot fi accentuate de o execu ie neglijent a lucrrilor aferente. Apare deseori riscul rnirii puie ilor. Vtmrile mecanice suferite de puie i pot avea consecin e ulterioare grave, acestea reprezentnd adevrate por i de intrare pentru diveri agen i patogeni. Execu ia neglijent a plantrii poate determina aezri defectuoase ale rdcinii (n form de L sau J) ce vor afecta creterea i dezvoltarea ulterioar a puietului. Neexecutarea opera iei de mocirlire a rdcinilor puie ilor nainte de plantare sau trecerea unei perioade de timp prea lungi de la mocirlire pn la plantare poate s reduc rata de prindere a puie ilor.
(Palaghianu, C. Procedee i tehnici de regenerare artificial, Suceava, 2003) Suprafa a mpdurit prin planta ii i semnturi directe n Romnia perioada 1995 -1999

Metoda de mpdurire Planta ii, din care - rinoase - foioase Semnturi directe - rinoase - foioase Totalul mpduririlor

u.m. ha ha ha ha ha ha ha

1995 12943 4844 8088 174 40 134 13117

1996 12559 4184 8375 168 12 156 12727

Anul 1997 10479 3736 6743 162 54 108 10641

1998 10542 4112 6430 65 15 50 10607

1999 11820 4931 6889 43 8 35 11863

(date conforme cu Anuarul statistic al Romniei)

158

3.2 Procedee de plantare Plantarea n gropi Acest procedeu este cel mai des folosit deoarece prezint numeroase avantaje: Dimensiunea variabil a gropilor permite folosirea mai multor tipuri de categorii de puie i. Procedeul este aplicabil n condi ii foarte variate- n soluri nepregtite anterior, compacte, nierbate, degradate, cu exces de ap sau uscate, cu schelet etc. Dimensiunile gropilor permit o aezare ct mai corect a sistemului radicelar iar inversarea orizonturilor solului la acoperirea rdcinilor ofer puietului condi ii superioare de nutri ie.

Etape ale plantrii n gropi

Gropile vor avea dimensiuni ce variaz n func ie de condi iile pedologice i talia puie ilor. Astfel avem gropi: - normale - cu o adncime de 30 cm n cazul solurilor uoare, respectiv de 40 cm n cazul solurilor grele i mijlocii; puie ii planta i vor fi de talie mic; - mijlocii - adncime de 40-90 cm; pentru puie i de talie mic cu sistem radicelar bogat, puia i de talie semimijlocie la rinoase sau de talie mijlocie de rinoase i foioase; - mari - adncime de peste 90 cm n cazul folosirii sadelor sau a puie ilor de talie mare. Forma lor va fi prismatic (n cazul execu iei manuale) sau cilindric (dac se utilizeaz pentru sparea lor motoburghie sau maini de forat). Productivitatea executrii gropilor crete substan ial n cazul folosirii unor sisteme mecanice de forare (50-150 gropi/or) (Negru iu, 2003). n cazul sprii manuale se poate folosi cazmaua, sapa forestier sau trncopul; ns productivitatea muncii e sczut. Norma de produc ie este n medie de 150 de puie i/zi pentru un muncitor. Totui se

159

lucreaz n grup, forma ia de lucru fiind alctuit n general din doi muncitori sptori i un plantator. Legat de tehnica de execu ie trebuie men ionat c pentru speciile cu rdcin trasant sau pivotant-trasant se va amenaja pe fundul gropii un muuroi de o form care va fi adaptat tipului de nrdcinare a puietului.

Variante de execu ie adaptate tipului de nrdcinare a - nrdcinare pivotant, b - nrdcinare trasant, c - nrdcinare pivotant-trasant

Dup plantare fiecare puiet va fi verificat pentru a constata i eventual remedia posibile deficien e ale opera iei. Puietul va fi analizat din punct de vedere al unei pozi ii corecte (verticale), iar pentru a verifica stabilitatea acestuia se va ncerca o uoar smulgere a sa. n zonele cu un climat mai umed, la umplerea gropilor pmntul se va aranja n partea superioar sub forma unui uor muuroi, pe cnd n zonele secetoase partea superioar va trebui s aib o uoar concavitate pentru a re ine apa din precipita ii.

Aranjarea pmntului n jurul puietului a- cu convexitate, b- cu concavitate

160

Un dezavantaj al plantrii n gropi l constituie randamentul relativ sczut (450 puie i pentru o echipa de lucru format din 2 sptori i un plantator, adic 150 puie i/muncitor/zi). n scopul creterii productivit ii se poate opta pentru mecanizarea lucrrilor, prin folosirea sau a mainilor de spat gropi (motoburghie) sau a mainilor de plantat puie i. Aplicabilitatea acestui procedeu este totui limitat, fiind preferat n cazul instalrii culturilor pe suprafe e mari sau pe suprafe e plane sau cu nclinare de maxim 12 . Maina de spat gropi MSG se poate folosi n terenuri cu o nclinare de maxim 12-14 pentru puie ii de talie mic, semimijlocie sau mijlocie. Se pot folosi burghie de , 25, 40, 60, 80, 100 cm iar productivitatea este de 330-340 gropi/8 ore. Motoburghiul MAG-30 se folosete n terenuri cu o nclinare de maxim 20 , avnd 2 burghie spiral de 15 i 40 cm. Adncime maxim de lucru este de 40 cm, iar productivitatea este de cca 800 gropi/8 ore. Alte motoburghie folosite sunt: STHIL seria BT, Verrus, Haffco. Mainile de plantat puie i reprezint o alt solu ie de mecanizare a lucrrilor de instalare a puie ilor. n general o astfel de main este format din: brzdar de deschidere a rigolei sistemul de distribu ie i aranjare a puie ilor dispozitive de acoperire a puie ilor cu pmnt tvlugi de tasare i dispozitive de nivelare Din punct de vedere constructiv exist mai multe tipuri de maini: Aparate de plantat cu disc rotativ rigid (cele mai frecvente) Aparate de plantat cu lan echipat cu cleme Aparate de plantat cu enil Aparate de plantat cu discuri elastice Cele mai uzuale maini de plantat sunt: maina de plantat SBN-1A (cu disc rigid cu cleme), maina de plantat Finnforestier (1000-15000 puie i/or),maina de plantat Forst i Standard (500-15000 puie i/or).

Maini de spat gropi (motoburghie)

161

Maini de plantat puie i C&G

Plantarea n despictur Procedeul presupune introducerea rdcinilor puietului ntr-o fant realizat n sol cu ajutorul unui plantator sau a unei sape forestiere. Opera ia este caracterizat de un randament deosebit de ridicat, un muncitor putnd planta 800-1000 puie i/zi. Reuita este foarte bun n condi iile plantrii puie ilor de talie mic, cu un sistem radicelar nu foarte dezvoltat, n soluri nenierbate, afnate i reavene. Cu toate c procedeul este expeditiv i avantajos din punct de vedere economic, are numeroase dezavantaje i neajunsuri ce pot fi amplificate n cazul unei execu ii defectuoase: - rdcinile fiind nghesuite ntr-un singur plan, este afectat desfurarea normal a procesului de nutri ie; - neglijen a execu iei poate cauza rsucirea sau ndoirea rdcinilor, astfel c prinderea, creterea i dezvoltarea puie ilor va fi serios afectat.

162

Legat de modul de execu ie, un muncitor deschide cu ajutorul plantatorului sau a sapei forestiere o fant n sol, cel de-al doilea muncitor va introduce rdcinile puietului n respectiva fant iar apoi se va nchide/astupa deschiderea executat. Procedeul are mai multe variante, n func ie de unealta folosit la executarea fantei n sol, dar se apreciaz c cea care asigur cea mai mare productivitate este varianta care utilizeaz sapa forestier productivitatea e n general cu 30% mai mare dect n cazul folosirii plantatorului (Damian, 1978).

Plantarea n despictur cu plantatorul, sapa forestier i cazmaua

Procedee speciale de plantare Acestea sunt procedee ce se aplic n condi ii deosebite (soluri excesiv de umede sau prea uscate), fiind derivate din procedeele de baz.

163

Plantarea pe muuroi - se aplic n cazul terenurilor n care apa freatic se afl foarte aproape de suprafa a solului. Puietul se va planta pe un muuroi central ce va fi executat cu pmnt de mprumut sau chiar cu pmnt luat din terenul nmltinat. n acest fel sistemul radicelar al puietului se va gsi n pmnt drenat i nu va fi afectat de apa freatic. O variant simplificat a acestui procedeu presupune pregtirea solului n coame de brazd i plantarea puie ilor pe respectivele coame.

Plantarea pe muuroi

Plantarea n cavit i - se aplic n cazul terenurilor din zone aride a cror soluri sufer de o uscare accentuat la suprafa . Execu ia cavit ilor permite ca puie ii s fie proteja i de ari n primii ani iar rdcinile lor vor avea acces la straturile mai umede ale solului.

Plantarea n cavit i

164

Plantarea pe brazde de plug - e un procedeu expeditiv aplicabil n terenuri a cror sol a fost supus lucrrilor de pregtire n prealabil. Puie ii, de talie mic, vor fi aeza i pe brazd iar la rsturnarea urmtoarei brazde vor fi acoperi i cu pmnt Se va executa o tasare suplimentar a pmntului n urma plugului pentru a asigura un bun contact ntre sol i rdcinile puie ilor. Randamentul acestui procedeu este foarte ridicat, fiind aplicat cu succes la mpdurirea nisipurilor mobile de la Hanul Conachi i din sudvestul Olteniei.

Plantarea pe brazed de plug

Plantarea mecanizat - se poate aplica doar n terenuri relativ plane, care s permit interven ia utilajelor de pregtire a terenului i de plantat. Productivitatea muncii este deosebit dar folosirea mainilor de plantat implic o ridicat omogenitate dimensional a puie ilor. Plantarea puie ilor de talie mijlocie - este o metod relativ modern, elaborat n urma experien elor efectuate de ing. Octavian Rusu n cadrul Ocolului Silvic Dorohoi cu puie i de cvercinee de talie mijlocie (vrsta de 4-5 ani, nl imea de 1,5-2,0 m). Procedeul presupune plantarea puie ilor cte 5 sau 3 n tblii de 2 x 2 m. Se vor folosi 3125 puie i/ha, respectiv 1875 puie i/ha amplasa i n 625 tblii la hectar. Instalarea speciilor de cvecinee prin acest procede reduce foarte mult cheltuielile de mpdurire (Rusu, 1986).

165

Plantarea puie ilor cu rdcini protejate n categoria puie ilor cu rdcini protejate se includ att puie ii crescu i n recipiente ct i cei cu bal de pmnt la rdcin. Cu toate c ob inerea acestei categorii de puie i este mai anevoioas i desigur mai costisitoare, planta iile cu astfel de puie i beneficiaz de anse de reuit foarte mari, chiar n condi ii de vegeta ie mai pu in favorabile. Explica ia const n faptul c se reduce ocul transplantrii prin nederanjarea i implicit nevtmarea sistemului radicelar, concomitent cu asigurarea pentru o mai bun dezvoltare a unei cantit i din acelai sol care a sus inut i pn atunci creterea puietului. Desigur, costul mare al puie ilor cu rdcini protejate nu justific folosirea acestora n toate cazurile ci doar n terenurile n care instalarea prin procedeele obinuite nu d roade. Astfel n zonele aride, pe nisipuri sau n terenuri degradate utilizarea acestei categorii de puie i este cea care dicteaz reuita lucrrilor. Se apreciaz c n rile scandinave i n nordul continentului american peste 60% din produc ia de puie i o reprezint puie ii cu rdcini protejate (Negru iu, 2003). Sunt foarte multe modalit i de producere a puie ilor containeriza i, diferind att materialul ct i forma recipientelor ce sus in sistemul radicelar al acestora. Materialul poate fi biodegradabil ntr-un timp relativ scurt (5-7 luni) (hrtia, cartonul, celuloza, muchi Sphagnum, materiale vegetale, argil cu pleav sau paie etc.) - sistemele Paperpot, recipiente Ontario sau Walter, recipiente Jiffy. Recipientele pot fi confec ionate ns i din materiale recuperabile, reutilizabile (mase plastice, lemn, metal etc), puie ii extrgndu-se din acestea nainte de plantare - sistemul Ray Leach Single Cell, Styrofoam, Hiko, Plant System 80, Vapo.

Puie i n recipiente

166

Utilizarea puie ilor cu rdcini protejate permite adeseori automatizarea procesului de plantare prin folosirea unor maini de plantat puie i n recipiente sau, n cazul unor terenuri ce nu permit mecanizarea lucrrilor prin folosirea unor dispozitive ac ionate manual ce cresc foarte mult productivitatea muncii, ca de exemplu: plantatorul tubular finlandez de tipul Pottiputki, plantatorul de tip Walter etc.
(Palaghianu, C. Procedee i tehnici de regenerare artificial, Suceava, 2003)

Plantatorul Pottiputki (2000-5000 puie i/zi/muncitor)

Maina de plantat puie i n recipiente Ferarri Futura (7500 puie i/or/rnd)

167

3.3 Perioada de plantare Instalarea vegeta iei forestiere prin metoda planta iilor este posibil doar n timpul repausului vegetativ - toamna dup cderea frunzelor sau primvara nainte de desfacerea mugurilor, evitnd ns perioada n care solul este nghe at sau acoperit de zpad. Plantarea de toamn prezint anumite avantaje (rdcinile la foioase cresc chiar peste iarn, puie ii beneficiaz de precipita iile abundente ale acestui sezon) dar i o serie de dezavantaje: riscul secetei fiziologice, probleme cauzate de posibile perioade cu un exces de ap n sol, frecventa deosare n primul an de la plantare etc. Mai agreat este drept urmare plantarea de primvar, cu condi ia ca aceast s se execute la timp. Cu ct instalarea se face mai devreme, cu att se reduce riscul dezechilibrului dintre absorb ie i transpira ie. n plus, topirea lent a zpezii asigur valori relativ constante ale umidit ii din sol, favorabile consolidrii rela iei dintre sistemul radicelar i substratul fizic ce sus ine creterea i dezvoltarea puietului. n cazul folosirii puie ilor cu rdcini protejate, perioada de instalare poate fi extins pn spre sfritul respectiv nceputul repausului vegetativ. Trebuie totui evitat pe ct posibil, chiar i n acest caz, perioada de var.
(Palaghianu, C. Procedee i tehnici de regenerare artificial, Suceava, 2003)

4. Instalarea vegeta iei lemnoase prin metoda semnturilor directe i a butailor 4.1 Avantajele i dezavantajele semnturile directe Metoda const n ncorporarea semin elor n solul terenului pe care se dorete instalarea vegeta iei i prezint unele avantaje men ionate n continuare:

Puie ii rezulta i cresc nc de la rsrire pe locul definitiv, fr s mai fie expui pericolului deteriorrii de la scoaterea lor pn la plantare. Este un important avantaj, pentru c rdcinile nu mai sunt vtmate mecanic, deformate sau infestate. Cheltuielile de instalare sunt mai mici comparativ cu cele ocazionate de producerea puie ilor. plantrii.
Tehnologia semnturilor este mai simpl comparativ cu tehnologia

Se poate recurge mai uor la semnatul mecanic comparativ cu plantarea mecanizat a puie ilor. Productivitatea opera iei de semnare este superioar plantrii manuale, indiferent de procedeul folosit, astfel c numrul muncitorilor este mai mic.

168

Semnturile pot fi executate pe grohotiuri, soluri cu mult schelet, superficiale, unde plantarea puie ilor nu este posibil dect folosind pmnt de mprumut sau puie i cu rdcini protejate, ceea ce ridic mult costul lucrrilor. Semnturile directe prezint ns i importante dezavantaje, precum: Semin ele ncorporate n sol i mai ales plantulele sunt mai sensibile la ac iunea unor factori climatici (temperaturi minime i maxime, nghe uri timpurii i trzii, precipita ii cu caracter toren ial, start gros de zpad, ari e, vnturi puternice), la prezen a buruienilor, la srcia solurilor n substan e nutritive, la soluri uscate sau cu exces de umiditate i al i factori negativi, fa de care este greu s se adopte msuri speciale de protec ie. Puie ii rezulta i necesit lucrri de ngrijire un numr mai mare de ani, cu o frecven sporit anual (cel pu in n primii ani) comparativ cu puie ii planta i, ceea ce ridic mult costul lucrrilor de instalare pn la realizarea strii de masiv. Folosirea unor cantit i mult mai mari de semin e pentru ob inerea ulterioar a desimii optime a puie ilor. Semnturile nu se practic n cazul completrilor, deoarece concuren a ar fi evident ntre plantulele sau puie ii rezulta i n urma completrilor comparativ cu puie ii din cultura realizat anterior. De aceea, metoda semnturilor directe se practic mai pu in la noi (tabelul 3.1); datorit caracteristicilor sta ionale din ara noastr, rezultate bune se ob in numai la anumite specii i n anumite condi ii, aa cum se men ioneaz n continuare (***, Norme, 2000). Semnturi directe cu brad executate pe suprafe e reduse, n teren nenierbat, fr semin i natural sau cu semin i slab reprezentat, sub un masiv cu consisten n jur de 0,5 pe expozi ii umbrite i 0,6 pe cele nsorite, terenuri cu nclinare mai mic de 30, situate n treimea superioar i mijlocie a versan ilor. Semnturi directe cu molid n arealul natural, pe suprafe e reduse, n teren neacoperit de arboret matur, lipsit de buruieni, cu nclinare sub 20, n treimea superioar i mijlocie a versan ilor. Semnturi directe cu ghind executate sub masiv sau n teren descoperit, pe ntreaga suprafa sau par ial n fii (benzi), rnduri, tblii, cuiburi. Semnturi directe cu pin negru pe terenuri cu substrat reprezentat de dolomite i calcare. Semnturi directe cu mesteacn n zona montan i premontan, pe terenuri foarte nclinate, pe soluri cu mult schelet.

169

4.2 Procedee de semnare Pe terenurile de mpdurit, semnarea se poate face n cuiburi, rnduri sau prin mprtiere. Semnarea n cuiburi este procedeul mai des aplicat, prezentnd avantajul important c se folosete o cantitate mai mic de semin e comparativ cu celelalte procedee i c schemele de mpdurire sunt uor de materializat pe teren. Cuibul este o cavitate, de regul cu form circular de mici dimensiuni (diametre de la 10 (12) cm pn la 40 cm, n func ie de mrimea semin elor) i cu adncimi echivalente adncimii de semnare a semin elor speciei respective. Se recomand s se adopte o adncime a rigolelor de semnat descrescnd de la centru spre exterior sau invers, iar semin ele s se distribuie manual n cruce (pe dou direc ii perpendiculare). Cuiburile se execut cu sapa forestier n mijlocul unei vetre. Uneori, pe tblii de dimensiuni de 1,0 x1,0 m se amplaseaz cinci cuiburi: patru spre col urile tbliei i unul n centrul acesteia. Norma de semin e, exprimat prin buc i sau grame semin e/cuib, este de la dublu pn la de patru-cinci ori mai mare dect numrul de plantule (puie i) ce trebuie ob inut la cuib (tabelul 4.1). Pe terenuri nenierbate, cu textur mijlocie, afnate, revene, deci cu condi ii favorabile germinrii i rsririi, semnarea se poate face n mici fante situate n mijlocul cuibului sau al vetrei cu adncimea optim pentru anotimpul n care se execut lucrarea, fante realizate cu plantatorul sau cu sapa forestier. n astfel de condi ii se pot folosi dispozitive speciale, precum tubul i bastonul de semnat. Tubul de semnat este un tub de 1,0-1,20 m lungime, confec ionat dintr-un material rezistent, uor, avnd la captul inferior un manon de form conic, prevzut cu unul sau mai multe orificii.
Norme de semin e* pentru a ob ine un numr minim 2 de puie i la cuib, m, m
Specia molid brad cvercinee fag n cuiburi semin e buc/cuib g/cuib 50 0,5 40-80 3-6 8-10 50 40-60 12-15 puie i buc/cuib 20 15 4 10 Procedeul de semnare n rnduri semin e puie i buc/cuib buc/m g/m 180-200 1,3-1,7 40 80-100 20-25 25 10030-35 25 150 20 7-9 25 prin mprtiere semin e puie i buc/cuib buc/m2 g/m2 250 3-5 60 120-150 7-10 40 -

* semin e de calitatea I Semin ele, n cantitatea corespunztoare normei/cuib, introduse prin captul superior al tubului, l traverseaz i ajung prin orificiu (orificii) n cavitatea executat n sol de vrful tubului (manonul de form conic).

170

Bastonul de semnat are partea superioar a tubului curbat (asemenea unui baston), iar orificiul din parte inferioar a tubului (care are tot form conic) este prevzut cu o clapet care se deschide automat, cnd vrful se adncete n sol, lsnd s cad cantitatea necesar de semin e la cuib. Dup scoaterea bastonului din cuib, se acoper cuibul cu pmnt, care se taseaz uor pentru ca semin ele s adere de particulele solului. Semnatul n rnduri presupune distribuirea semin elor de-a lungul rndului, respectndu-se rectitudinea, paralelismul, forma i adncimea rigolei. Lucrarea se execut manual sau cu semntoarea. Procedeul se aplic pe terenurile n care solul a fost pregtit n prealabil total ori par ial n benzi (fii). Rndurile sunt continui sau ntrerupte (de-a lungul lor se las 1-2 m pe care nu se mprtie semin e, tehnic folosit cnd urmeaz instalarea prin planta ii a unor specii din compozi ia de mpdurire). Rndurile pot fi echidistante (de la 1,0 m pn la 2,0 m) sau grupate cte dou cu distan a de 0,7-1,0 m ntre ele, n func ie de schema adoptat. Rndurile se dispun n lungul curbelor de nivel, pe terenurile nclinate; la cmpie, se orienteaz pe direc ia nord-sud, cnd se urmrete protejarea puie ilor de insola ie sau pe direc ia vntului dominant dac acesta reprezint un pericol. n unele ri din estul Europei, atunci cnd se practic metoda semnturilor directe cu molid, se adopt procedeul Specht, care presupune planta ii fr pepinier i const n producerea puie ilor direct pe terenul de mpdurit, pe mici suprafe e. Practic, pe por iuni de teren relativ plan, cu sol profund, reavn, bogat n humus se amenajeaz straturi de 0,6-0,8 m l ime, pe care se traseaz rigole, semin ele ncorporndu-se de-a lungul acestora. Puie ii, ngriji i corespunztor, se men in pn la vrsta cnd devin ap i de plantat. O parte din acetia se recolteaz i se folosesc la plantarea suprafe elor apropiate, iar al ii rmn nederanja i, asigurnd mpdurirea terenului respectiv prin semnturi directe. Semnatul prin mprtiere presupune distribuirea ct mai uniform a semin elor pe teren, uneori chiar la suprafa a acestuia. Procedeul conduce la rezultate satisfctoare n zone cu precipita ii suficiente, pe terenuri lipsite de vegeta ie erbacee, pe soluri afnate, revene, cu un strat bine reprezentat de humus i pentru specii la care semin ele au o perioad scurt de germinare (mesteacn, plop, salcie, mai rar molid). Datorit faptului c numai o mic parte din semin ele mprtiate ajung n condi ii favorabile de germinare, se folosesc norme mari de semin e (de 3-4 ori mai mult dect n cazul semnturilor n cuiburi sau rnduri); de

171

aceea, procedeul poate fi aplicat atunci cnd se pot procura uor cantit i mari de semin e i la un pre ct mai mic. Pentru crearea unor condi ii favorabile, semnarea prin mprtiere se poate executa pe suprafa a unor vetre sau tblii cu solul pregtit n prealabil. mprtierea semin elor se face de regul manual, adoptnd tehnica semnatului n cruce. Procedeul este mai simplu, cu faze pu ine de lucru, executate uor, asigurndu-se o productivitate ridicat, ceea ce constituie un avantaj. Pe suprafe e mari, cu condi ii favorabile germinrii i rsririi, semnturile prin mprtiere se pot face din avion, elicoptere, aa cum se practic n Canada, Statele Unite, Rusia .a. n ara noastr, avio-semnturi s-au executat n anul 1952, cu semin e de molid, sub masiv sau pe suprafe e mari, rezultate n urma tierilor rase i a doborturilor de vnt, n bazinele Dornelor, Ialomi ei, Doftanei. Din cauza costului ridicat ca urmare a executrii lucrrii din avion, consumului mare de semin e, a reuitei reduse a culturii i a suprafe elor mici pe care se instaleaz vegeta ie lemnoas prin aceast metod, n ultimele decenii s-a renun at la avio-semnturi.

Semnaturi prin mptiere realizate cu ajutorul elicopterului

4.3 Perioada de semnare Pentru speciile cu semin e mari, cu con inut ridicat n ap, a cror pstrare este dificil peste iarn (fag, cvercinee, castan porcesc, brad .a.) ca i pentru semin ele a cror fructe au fost recoltate n prg (acerinee, frasin) sunt indicate semnturile executate toamna, cu condi ia ca n zona respectiv s nu existe riscul consumrii lor de ctre mistre i, iepuri, crti e.

172

Dat fiind pericolul rsririi plantulelor n toamnele lungi, care ar suferi de gerurile din timpul iernii sau a rsririi primvara timpuriu, fiind periclitate de nghe urile trzii (acerineele de exemplu), semnturile se execut primvara n mustul zpezii, cu avantajele i dezavantajele men ionate la culturile n pepinier. La mesteacn, semnturile se pot face i spre sfritul iernii, pe suprafa a zpezii. 4.4 Instalarea vegeta iei forestiere prin butai Speciile care se regenereaz uor prin butai lignifica i (slcii, anini, arbuti, mai rar plopi euramericani i altele) se pot instala prin introducerea direct a butailor la locul definitiv. Metoda se aplic pe terenuri cu sol afnat, reavn, bogat n humus. Uneori, se pot face butiri directe i n condi ii deosebite (soluri n exces de ap). n luncile unor ruri, frecvent inundabile, pentru ca butaii, respectiv puie ii proveni i din acetia s nu fie disloca i de viituri se folosesc sade, confec ionate din lstari de 1-2 ani la plopi euramericani i de 1-3 ani (sadele scurte de 70 pn la 100 cm), respectiv 2-3 ani (sadele lungi de 200 pn la 400 cm) salcie. Diametrul minim la captul sub ire al sadei va fi de 20 mm la sadele scurte i de 30 mm la cele lungi (***, 1979).

173

5. ngrijirea culturilor forestiere 5.1 Dinamica dezvoltrii culturilor de la instalare pn la constituirea strii de masiv De la instalarea culturilor de specii lemnoase din puie i, semin e, butai pn la realizarea strii de masiv, acestea parcurg fazele de adaptare i de cretere individual. 1. Faza de adaptare este ealonat pe o perioad diferit, determinat de metoda folosit la instalare. Astfel, pentru semnturi directe, faza de adaptare reprezint perioada de la declanarea procesului de germinare, apari ia plantulelor la suprafa a solului (rsrirea), creterea pn la lignificarea acestora. Pentru planta ii, faza de adaptare reprezint perioada n care rdcinile se refac i se consolideaz n sol, devenind capabile s asigure nutri ia puie ilor, iar mugurii vegetativi intr n vegeta ie i se declaneaz procesul de cretere a exemplarelor. Lungimea perioadei este diferit n func ie de anotimpul de plantare i mersul vremii n primvara executrii planta iilor sau care urmeaz dup toamna n care s-au plantat puie ii. n cazul butirilor directe, faza de adaptare ncepe de la introducerea butailor n sol, continu cu formarea rdcinilor, pornirea mugurelui vegetativ, finalizndu-se prin lignificarea lujerului noului puiet. 2. Faza de cretere individual a puie ilor se desfoar n continuarea primei faze (de adaptare) i dureaz pn la realizarea strii de masiv. n aceast perioad, fiecare puiet crete izolat, fr a beneficia de influen a reciproc a exemplarelor nvecinate. Pe msura apari iei de noi lujeri anuali i a creterii n nl ime i grosime a exemplarelor, izolarea se atenueaz. n faza de adaptare i n primii ani ai fazei de cretere individual sunt necesare lucrri de combatere a buruienilor i a speciilor lemnoase duntoare speciilor instalate, de afnare a solului, inclusiv de administrare a ngrmintelor, dac analizele de sol eviden iaz insuficien a unor nutrien i, a udatului artificial i altele. Numrul anilor n care sunt necesare lucrri de ngrijire difer fiind influen ate de: zona fitogeografic, specie, bonitatea sta iunii, metoda de instalare a speciilor, desimea culturilor. De regul, aceste lucrri se ntrerup la realizarea strii de masiv a ntregii culturi. Constituirea strii de masiv este procesul bioecologic de apropiere a coroanelor puie ilor i de realizare a coronamentului noului arboret (Florescu i Nicolescu, 1996). Starea de masiv se realizeaz deci la nivelul ntregii popula ii de puie i, cnd aceasta ajunge la independen a biologic, trecnd de la existen a izolat la cea n comun, formnd un coronament continuu i, implicit, un nou mediu propriu (Florescu i Nicolescu, 1996). i constituirea strii de masiv este influen at de zona

174

fitogeografic, specie (rapiditatea de cretere), bonitatea sta iunii, metoda de instalare, desimea culturilor. Conform normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerrilor nr. 7 (***, 2000, Norme) starea de masiv a regenerrilor se consider realizat atunci cnd: Pentru regenerri naturale: a) la foioase: ramurile puie ilor se ating n propor ie de minimum 80%; b) la rinoase: nl imea puie ilor este de 1,00-1,20 m n sta iuni normale i de 0,60-0,70 m n sta iuni extreme. Pentru regenerri artificiale: a) la foioase: ramurile puie ilor pe rnd sau n grupe se ating n propor ie de cel pu in 80%; pentru plopii euramericani i nuc diametrul tulpinii la nl imea de 1,30 m este de minimum 8 cm; b) la rinoase: nl imea puie ilor este de 1,20-1,40 m n sta iuni normale i de 0,60-0,80 m n sta iuni extreme. De re inut c starea de masiv se declar n anul cnd aceasta se realizeaz pe ntreaga suprafa a regenerrii analizate. La declararea strii de masiv, numrul minim de puie i/ha nu trebuie s fie mai mic dect cel corespunztor reuitei bune pentru speciile principale de baz i de amestec, calculate prin diminuarea numrului de puie i planta i cu pierderile normale de puie i de la instalarea culturii pn la realizarea strii de masiv. n anexa 4 (***, 2000, Norme 7), starea de masiv se realizeaz dup: 3-4 ani: salcm; 5 ani: plopi euramericani cultiva i n culturi intensive pentru producerea de lemn preponderent gros, plop alb, salcie; 5-6 ani: cvercinee, cnd s-au folosit puie i de talie mijlocie (metoda O. Rusu), anin, frasin; 6-7 ani: larice (n completarea regenerrii naturale la foioase) duglas, pin strob, pin silvestru, pin negru, nuc negru; 7-8 ani: molid n regiunea de dealuri (FD4-FD3), cvercinee, inclusiv speciile principale de amestec: paltin, frasin, tei ,cire; 7-9 ani: molid, zmbru, larice, pin silvestru, pin negru n regiunea montan i premontan (Fsa, FM3-FD4) 9-10 ani: brad n completarea regenerrii naturale (FM2-FD4) nuc comun, cnd se folosesc puie i de talie mic; 6-9 ani: semnturi directe de cvercinee sub masiv sau n teren descoperit.

175

5.2 Lucrri privind evaluarea reuitei culturii 5.2.1 Recep ia tehnico- financiar Este lucrarea efectuat imediat dup instalarea culturii. Se face de ctre o comisie i n prezen a specialistului care a supravegheat executarea lucrrii i const n verificarea cantitativ i calitativ a instalrii culturii, rezultatele consemnndu-se ntr-un proces verbal de recep ie pe baza cruia se ntocmesc formele contabile pentru retribuirea muncitorilor. Pie ele de prob materializate pe teren, vor trebui s reprezinte minim 4% din suprafa a cultivat, iar suprafe ele sub 0,25 ha se vor inventaria integral. Ele sunt de form ptrat, dreptunghiular, circular i au aria de: 100 m2, cnd suprafa a de cultur este pn la 3,0 ha; 200 m2, pentru suprafe ele de cultur peste 3,0 ha; n pie ele de prob se stabilesc: suprafa a efectiv pe care s-a fcut pregtirea terenului i a solului; desimea ini ial a culturilor prin msurarea distan elor ntre rnduri i pe rndurile de puie i sau ntre cuiburi; corectitudinea n executarea lucrrilor pregtitoare de instalare a culturii; inventarierea puie ilor pe specii, n cazul planta iilor; calitatea i starea fitosanitar a puie ilor prin observarea acestora. Msurtorile i observa iile din pie ele de prob se extind la ntreaga suprafa cultivat, rezultatele fiind nscrise n Registrul de mpdurire. 5.2.2 Controlul anual al regenerrilor Controlul anual al regenerrilor reprezint o lucrare complex prin care se determin starea regenerrilor i se stabilesc msurile necesare a se aplica n vederea dezvoltrii normale a acestora pn la realizarea strii de masiv (***, 2000, Norme 7) Se execut deci anual n perioada 1 septembrie-31 decembrie avnd urmtoarele etape: 1.09 15.10, faza de teren i centralizarea datelor la nivel de structur organizatoric; 15.10 15.11, verificarea, centralizarea i analiza lucrrilor; 15.11 31.12, depunerea i sus inerea la R.N.P. sau Inspectoratele silvice teritoriale (pentru pdurile care nu sunt administrate de R.N.P.); Faza de teren se efectueaz de specialiti n prezen a obligatorie a gestionarului suprafe ei regenerate.

176

Controlul anual al regenerrilor se execut, n func ie de natura i de vrsta regenerrii n dou etape: Etapa I se refer numai la suprafe ele ce asigur regenerarea natural a pdurilor de codru i cuprinde perioada de la executarea primei tieri de regenerare pn la trecerea unui sezon de vegeta ie de la executarea tierilor definitive. Etapa II se refer la suprafe ele n care: a) regenerarea este n totalitate natural; b) regenerarea este mixt (natural i artificial); c) regenerarea este n totalitate artificial; Etapa II, ncepe deci dup trecerea unui sezon de vegeta ie de la: a') - executarea tierii definitive; b') - completarea regenerrii naturale; c') - executarea mpduririlor (rempduririlor); n etapa a II, indiferent de natura regenerrii (natural, mixt, artificial) se stabilesc suprafe e de control, amplasate n teren la data ncheierii ac iunii de mpdurire, n cazul regenerrilor artificiale sau mixte, deoarece ele se folosesc i la recep ia tehnic a lucrrii, care, nsumate, s reprezinte (***, 2000, Norme 7): 8% din suprafa a controlat, cnd aceasta este mai mic de 5 ha; 4% cnd suprafe ele controlate au de la 5 pn la 10 ha; 2% cnd suprafa a controlat depete 10 ha; Suprafe ele de control pot fi n form de cerc, ptrat, dreptunghi cu aria de: 100 m2 pentru suprafe e de la 0,25 pn la 3 ha; 100 sau 200 m2 pentru suprafe e mai mari 3 ha; suprafe ele sub 0,25 ha se vor inventaria integral; ntr-o suprafa regenerat, toate suprafe ele de control vor fi identice ca form i mrime. Amplasarea pe teren se face dup modelul din figura de mai jos.

Amplasarea suprafe elor de control (***, 2000, Norme 7)

177

Deoarece suprafe ele de control se men in pn la realizarea strii de masiv, acestea vor fi materializate pe teren prin borne. La planta iile pure, executate la scheme mari (plopi e. a, salcie, nuc) n rchitrii, suprafe ele de control se pot constitui din rnduri ntregi sau pr i de rnd, distribuite uniform, materializarea fcndu-se prin borne la captul rndurilor. Datele din teren se consemneaz n fie ntocmite pentru fiecare unitate amenajistic (***, 2000, Norme 7 Fia de teren. Model 2). n cazul regenerrilor mixte se trec separat suprafe ele de prob pentru puie ii planta i (la numrtor) i suprafe e aferente regenerrilor naturale (la numitor). n fiecare suprafa de control se inventariaz separat to i puie ii din specia (speciile) principale care sunt viabili, bine dezvolta i, fr defec iuni, nl imea medie i starea de vegeta ie prin calificative: a)foarte viguroas; b) viguroas; c) normal; d) slab; e) foarte slab. Observa ii. Dac regenerarea s-a realizat numai pe cale artificial, normele (***, 2000, Norme 7) prevd ca n suprafe ele de control pe lng inventarierea puie ilor proveni i pe cale artificial prin planta ii, semnturi sau butiri directe s se inventarieze i puie ii instala i natural dac apar in speciilor din compozi ia de regenerare. n cazul semnturilor directe, se consider c un cuib, un metru rigol sau un metru ptrat echivaleaz cu un puiet, atunci cnd n teren exist cel pu in 2 puie i viguroi i bine dezvolta i/cuib, sau metru rigol sau metru ptrat pentru foioase i 4 puie i pentru rinoase n primul i al doilea an de la instalare i numai cte 1 puiet de foioase i 2 puie i de rinoase n anii urmtori. ncepnd cu anul urmtor efecturii ultimei completri i pn la realizarea strii de masiv, inventarierea puie ilor se poate face pe 50% din suprafe ele de control amplasate ini ial, rspndite uniform pe suprafa . Reuita regenerrilor artificiale se determin n func ie de numrul total de puie i planta i, i, de asemenea, de numrul de puie i din speciile principale (de baz i de amestec). n func ie de zona de vegeta ie i condi iile sta ionale se stabilete reuita regenerrilor.

178

Reuita mpduririlor pentru regenerrile artificiale - pentru mpduririle din anul I i II


1.1 REGIUNEA MONTAN I PREMONTAN Etajul molidiurilor (FM3 II-I), amestecurilor de fag cu rinoase (FM2), fgetele montane (FM1), fgetele premontane (FD4)

REGIUNEA DE DEALURI

Etajul gorunetelor i fgetelor (FD3), al cvercetelor pure (FD2) i n amestec (FD1) Grupe ecologice: GE 6 GE 12; GE 15 GE 23; GE 25 GE 30; GE 35 GE 37 Reuita puie ilor Pierderi admise (din Reuita regenerrii - speciei principale nr. puie ilor planta i peste care nu se fac Reuita mpduririlor de baz i de amestec ini ial) completri % % % 1 2 3 4 5 85 85 bun 15 95 < 85 < 85 nesatisfctoare 1.2 REGIUNEA DE DEAL SILVOSTEP (Ssa) REGIUNEA DE CMPIE ZONA FORESTIER (FC) I SILVOSTEP (SSc) Grupe ecologice: GE 38 GE 42, GE 45 GE 51, GE 55 GE 66, GE 68; GE 70 GE 76, GE 78 GE 86; GE 88 GE 91 1 2 3 4 5 75 75 bun 25 85 < 75 < 75 nesatisfctoare 1.3 DUNE CONTINENTALE i FLUVIOMARINE Grupe ecologice: GE 92 GE 96 1 2 3 4 5 80 80 bun 20 90 < 80 < 80 nesatisfctoare 1.4 LUNCA i DELTA DUNRII i LUNCILE INTERIOARE MARI Grupe ecologice: GE 97 GE 100; GE 102 GE 114 1 2 3 4 5 85 85 bun 15 95 < 85 < 85 nesatisfctoare Reuita puie ilor/total %

Reuita este condi ionat de volumul pierderilor ce se nregistreaz la inventarierea puie ilor cu prilejul controlului anual al regenerrilor. Se consider pierderi:

puie ii dispru i, pentru care exist semne evidente c au fost planta i; puie ii usca i;

puie ii vtma i, (zdreli i, rni i, roi par ial sau total de vnat, ataca i de ciuperci sau al i duntori .a.); Pierderile pot fi rspndite uniform sau grupat, (lipsa a cel pu in 4 puie i altura i), cu urmtoarele excep ii:
n rchitrii, unde butaii viabili lipsesc pe cel pu in 1 m;

n culturi executate la distan e mari (nuc, plopi, salcie), la care pierderea nu trebuie s fie mai mare de 1 exemplar; n regenerri naturale cnd suprafa a fr semin i utilizabil depete suprafa a ocupat de 4 puie i instala i artificial. n cazul n care reuita culturilor este sub 20% se consider c pierderea este total i se prevede refacerea integral a lucrrii respective. Pierderile pot fi: tehnologice i accidentale.

179

Pentru aceste pierderi se ntocmesc acte justificative cu precizarea cauzelor care le-au determinat. Procesul verbal al controlului anual mai cuprinde: compozi ia de mpdurire realizat; evolu ia culturii cu privire la reuita culturii n anul prevzut n proiect; natura, volumul i valoarea lucrrilor executate; oportunitatea i calitatea acestor lucrri. La ultimul control anual, realizat n anul reuitei definitive se face recep ia definitiv, n care se men ioneaz: compozi ia propus i cea realizat, desimea culturilor (numrul de puie i/ha); calificativul corespunztor indicativului de reuit; nl imea puie ilor (m); vrsta culturilor (ani); starea de vegeta ie (foarte viguroas, viguroas, normal, slab); valoarea cumulat a lucrrilor de ngrijire. 5.3 ngrijirea culturilor de la instalare pn la constituirea strii de masiv 5.3.1. Considera ii privind avantajele i dezavantajele diferitelor tipuri de interven ii pentru a favoriza instalarea i/sau dezvoltarea noilor arborete n multe din rile cu silvicultur avansat s-au experimentat multiple interven ii pentru favorizarea instalrii i dezvoltrii ulterioare a noilor culturi. Interven iile s-au efectuat ncepnd de la pregtirea manual i mecanic a terenului i a solului, continund cu protejarea puie ilor, combaterea chimic a buruienilor, inclusiv practicarea focului controlat n reducerea vegeta iei nedorite pn la protejarea mpotriva speciilor de vnat; S-a experimentat i efectul punatului controlat. Concluziile au eviden iat att aspectele pozitive dar mai ales cele negative ale interven iilor experimentale, concluzii prezentate sintetic n continuare. 1. Interven iile manuale privind pregtirea terenului, a solului i combaterea buruienilor. a. Avantaje:

interven ia este realizabil, indiferent de nclinarea terenului; se pot aplica n toate anotimpurile; selectivitatea privind buruienile este excelent cu condi ia ca: operatorul s fie calificat; dispozitivele manuale s fie corect concepute i de bun calitate;

efectele interven iilor sunt imediate, mai ales n privin a competi iei aeriene dintre puie i i buruieni;
prin eliminarea buruienilor se uureaz fertilizarea de baz;

eficacitatea interven iei este relativ scurt, fiind influen at de frecven a acestora i stadiile fenologice cnd se intervine;
interven iile nu au caracter brusc dac se aplic foarte regulat.

180

b. Dezavantaje:

se manifest;

n general, se intervine cnd competi ia dintre buruieni i puie i deja au un randament sczut;

este ineficace pentru graminee fiind chiar duntoare, deoarece, adesea, favorizeaz lstrirea i/sau nfr irea acestora; munc;
apar dificult i n recrutarea calificat i numeroas a for ei de costul interven iilor este ridicat;

n majoritatea cazurilor, interven iile manuale sunt dificil de aplicat, ca urmare a dezavantajelor, 2. Interven iile mecanice privind pregtirea terenului, a solului i combaterea vegeta iei duntoare: a. Avantaje:
execu ie rapid; interven iile sunt realizabile n mare parte a anului;

efectele interven iilor sunt imediate, mai ales n competi ia aerian dintre puie i i vegeta ia duntoare; eficacitatea interven iei este influen at de perioada de executare i utilajele folosite;
sunt necesare pentru fertilizarea de baz;

interven ia este uoar cnd se dispune de utilajele necesare. b. Dezavantaje: intervin, n general, atunci cnd competi ia dintre puie i i vegeta ia duntoare se manifest deja;
sunt limitate de nclinarea terenului;

devin impracticabile pe terenurile cu umiditate ridicat, cu mult schelet sau cu roca la suprafa ; utilajelor;
necesit o l ime suficient ntre rndurile de puie i pentru rularea

efecte depresiv asupra plantelor cultivate prin distrugerea par ial chiar total a rdcinilor superficiale;
ineficace asupra gramineelor provocnd lstrirea i nfr irea; apare pericolul tasrii solului de ctre utilajele cu mas apreciabil;

nu ntotdeauna utilajele pot fi disponibile n perioada optim interven iei. 3. Stratul protector aplicat semnturilor i planta iilor, constituit cel mai des din folie (film plastic).

181

a. Avantaje:

mpiedic infestarea puie ilor i plantelor; amelioreaz bilan ul hidric; permite nclzirea uoar i mai rapid a solului primvara;

amelioreaz creterea puie ilor. b. Dezavantaje: necesit o atent pregtire prealabil (nainte de aplicarea mulciului) a solului;
favorizeaz nmul irea micilor roztoare; stratul protector poate fi distrus uor de ctre vnatul mare;

manopera privind aplicarea stratului protector pe un teren este costisitoare, inclusiv valoarea materialului folosit. 4. Folosirea fitocidelor a. Avantaje: interven ia poate fi fcut (prin folosirea fitocidelor preemergente) nainte de nceperea competi iei;
posibilit i de aplicare pe orice teren;

folosirea erbicidelor selective, permite aplicarea acestora i dup plantarea puie ilor atunci cnd vegeta ia duntoare se afl nainte de nflorire;
eficacitatea practic poate fi de la unul la mai mul i ani; folosirea erbicidelor selective permite men inerea unor specii care nu au consecin e economice nefavorabile, asigurnd protec ia puie ilor (plante adventive) i elimin speciile mari, concurente la ap i nutrien ii din sol;

distrug rdcinile plantelor erbacee, producnd efecte ce pot alterna cu lucrarea mecanic a solului;
nu distrug structura solului;

adesea, interven ia este economic. b. Dezavantaje: folosirea fitocidelor poate fi uneori riscant, deoarece ecartul este adesea ngust pentru doze, perioada fenologic, condi ii climatice, unele nsuiri ale solului (pH-ul, textura, etc); este necesar un control privind efectul tratamentelor pe o perioad lung de la cteva sptmni pn la cteva luni, deoarece nu exist, de regul, un criteriu instantaneu de evaluare; dificult i n aprovizionarea cu cantit i mari de ap pentru solubilizarea fitocidelor, cu excep ia celor care se administreaz sub form granulat;

182

poluarea mediului ca urmare a unor deriva i forma i n timpul tratamentului i a migrrii i acumulrii n sol a fitocidelor cu persisten ndelungat, antrenate de ap;
toxicitate asupra vnatului, chiar asupra omului;

pe teren rmne o vegeta ie moart, care arde foarte uor n cazul unor incendii provocate natural (fulgere, etc), sau de ctre om. 5. n unele ri (Canada, S.U.A. .a) cu suprafe e mari acoperite cu pdure, dup exploatarea arboretelor, s-a experimentat incendierea controlat a terenului, care prezint mai mult dezavantaje, fa de unele avantaje, men ionate n continuare. a. Avantaje: suprafa , etc;
interven ie aplicabil pe orice teren, indiferent de nclinare, roc la rapiditate n execu ie i efecte imediate;

o reducere semnificativ a vegeta iei duntoare inclusiv a celei lemnoase (lstari, drajoni, semin i neutilizabil .a); efecte stimulatoare asupra noilor planta ii prin mineralizarea rapid a materialului incendiat. b. Dezavantaje:
necesit o foarte atent supraveghere;

perioadele de provocare a incendiilor fr consecin e dintre cele mai negative sunt foarte reduse;
nu se pot proteja eventualii puie i instala i natural sau artificial;

selectivitatea specific foarte redus asupra exemplarelor vrstnice existente pe suprafa a incendiat; reticen e psihologice, manifestate ca stres-ul speciilor. 6. Interven ii privind protec ia individual a exemplarelor lemnoase instalate mpotriva speciilor de interes cinegetic, prin folosirea unor manoane. a. Avantaje:
protejeaz tulpinile de roadere de ctre speciile de vnat; stimuleaz alungirea exemplarelor;

ndeplinete func ia de nveli protector mpotriva unor factori climatici, biotici nefavorabili. b. Dezavantaje:
poate fi cauza: unui dezechilibru ntre nl imea i diametrul exemplarului; pericolului de incendiu; riscurilor fitosanitare; unor costuri ridicate.

183

7. Punatul controlat prezint, aa cum rezult din unele experimentri, numeroase dezavantaje, i ca atare, nu trebuie s se recurg la asemenea interven ii. a. Ca avantaj se poate men iona o oarecare reanimare rural, cu implementarea for ei de munc. b. Dezavantaje

pagube nsemnate prin roaderea tulpinilor, de aceea, interven ia necesit o foarte atent supraveghere;
tasarea solului; compatibilitate adeseori discutabil cu silvicultura; interven ia este dependent de: animale (specie, ras, vrst, sexe, numr de indivizi); de supraveghetor (de pstor); de natura vegeta iei (specii, stadii fenologice .a) de condi iile climatice; adeseori, este necesar o alimenta ie suplimentar.

5.3.2 Receparea puie ilor planta i Receparea este lucrarea prin care tulpinile puie ilor se reteaz la 1-2 cm deasupra solului, n scopul atenurii dezechilibrului fiziologic dintre absorb ia apei de ctre sistemul radicelar mai redus, ca urmare a toaletrii rdcinilor sau vtmrilor provocate de la extragerea lor pn la plantarea i pierderea apei prin transpira ia pr ilor aeriene, n special a frunzelor. Puie ii se recepeaz primvara timpuriu (nainte de pornirea n vegeta ie), cnd s-au plantat toamna i imediat dup plantare, cnd aceasta se realizeaz primvara. nlturnd tulpina, dispare dezechilibrul ntre absorb ie i transpira ie, rdcinile se nmul esc i pot aproviziona satisfctor cu nutrien i i ap noul lstar ce pornete dintr-un mugur proventiv (dormind), situat n regiunea coletului. Dac puie ii nu se recepeaz apare pericolul ca, n perioadele secetoase de primvar, tulpina s se usuce dup pornirea n vegeta ie, proces cunoscut sub denumirea de autorecepare. Din mugurii proventivi se formeaz noi lstari, dar mai trziu i datorit acestei decalri, uneori puie ii nu se pot lignifica pn n toamn. Receparea nu se aplic la rinoase, la care creterea n nl ime este monopodial i nici la speciile foioase care au doi muguri terminali (frasin) sau la puie ii de talie mijlocie. La rinoase, pentru evitarea dezechilibrului fiziologic, se pot ndeprta unele ramuri situate spre baza tulpinii sau acele acestora.

184

5.3.3. Revizuirea culturilor Revizuirea culturilor este lucrarea ce se execut primvara nainte de pornirea n vegeta ie. Are drept scop depistarea i remedierea prejudiciilor ce pot apare n timpul iernii i const n: ndeprtarea pietrelor, a altor corpuri inerte de pe puie i i din jurul lor; nlturarea ierburilor nalte, care, uscndu-se iarna, au czut peste puie i; refacerea vetrelor i cuiburilor rvite; despotmolirea vetrelor colmatate; replantarea sau nmuuroirea puie ilor deosa i. Lucrarea apare necesar n primii trei ani de la instalarea culturii. 5.3.4. Reglarea desimii culturii Prin schema de mpdurire se adopt desimi considerate optime pentru condi iile sta ionale din suprafa a cultivat, speciile folosite, metoda prin care s-au instalat acestea, categoria de puie i planta i (talie mic, semimijlocie, mijlocie, cu rdcini nude sau protejate). n cazul planta iilor sau butirilor directe, uneori nu to i puie ii, inclusiv cei proveni i din butai, i reiau creterea dup faza de adaptare, astfel c reuita culturii stabilit n urma primului control anual poate fi foarte bun, bun, satisfctoare i nesatisfctoare, n func ie de procentul de men inere al puie ilor. Indiferent de calificativul privind reuita culturilor, atunci cnd la primul control anual se constat pierderi grupate (dispari ia a cel pu in 4 puie i nvecina i, apar innd speciilor principale) este necesar s se intervin cu completri. n semnturile directe, pierderile grupate se consider atunci cnd suprafe ele lipsite de puie i depesc 10 m2. Completarea culturilor reprezint un procedeu de reglare a desimii i presupune instalarea de noi exemplare n locul puie ilor dispru i. Completrile se prevd obligatoriu n cazul pierderilor grupate, indiferent de reuita regenerrii. Completrile se fac numai cu puie i bine dezvolta i care s poat realiza starea de masiv odat cu puie ii instala i ini ial prin planta ii, semnturi sau butiri directe. n cazul pierderilor uniforme completrile se prevd obligatoriu n primii doi ani de la instalare dac reuita este sub cea prevzut n tabelul 5.1 (***,2000, Norme 7).Speciile ce se introduc prin completri vor asigura propor iile stabilite n compozi ia de regenerare.

185

Rrirea puie ilor proveni i din semnturi directe sau depresajul este alt modalitate de reglare a desimii. Uneori, datorit condi iilor climatice i nsuirile solului deosebit de favorabile, calit ii foarte bune a semin elor ori folosirii unor cantit i mai mari de semin e fa de norma optim se ob in prea mul i puie i n cuib, la metru sau m2 , care se stnjenesc ntre ei , avnd drept consecin creteri mai mici. Ca i n pepinier, rrirea, practicat dup primul sezon de vegeta ie, cnd solul este reavn, la foioase se realizeaz prin smulgerea puie ilor mai slab dezvolta i, ru conforma i i prin forfecarea tulpinii la cei de rinoase. 5.3.5. Descopleirea culturilor Descopleirea puie ilor const n tierea buruienilor de la suprafa a solului, buruieni care au adeseori nl imi superioare puie ilor proveni i din semnturi directe sau a celor planta i. Lucrarea se execut manual folosind unelte tietoare (sap, sap forestier). Suprafa a de pe care se ndeprteaz buruienile se suprapune peste suprafa a pregtit n prealabil (vetre, fii, tblii) i materialul vegetal rezultat se aeaz ca strat protector (mulci) n jurul puie ilor. Durata i frecven a descopleirilor sunt diferite n func ie de zona fitogeografic, de rapiditatea de cretere a speciilor instalate, metoda de mpdurire folosit, dimensiunile puie ilor la plantare, gradul ini ial de mburuienire, pregtirea solului. Durata n zona forestier montan, este n general, pn la realizarea strii de masiv. n planta iile cu specii repede cresctoare (salcm, anin, frasin, paltin, plopi, salcie), dac solul a fost pregtit n prealabil, descopleirile nu sunt necesare. Alteori, cnd se folosesc puie i de talie semimijlocie (pin silvestru, pin negru) sau mijlocie (cvercinee) planta i pe teren pregtit corespunztor, descopleirile se fac ncepnd cu anul al treilea (al patrulea) de la plantare. Frecven a este de 2 lucrri pe an n primii ani de la instalarea culturilor i apoi cte 1 lucrare pn la realizarea strii de masiv. Perioada de executare a descopleirilor fie precede nflorirea speciilor erbacee sau se desfoar toamna, deoarece buruienile uscate, n urma depunerilor de zpad cad peste puie i, astfel c primvara, acetia fiind coplei i, pornirea n vegeta ie se realizeaz mai trziu, creterea anual a puie ilor fiind diminuat.

186

5.3.6 Degajarea puie ilor Degajarea este o lucrare de ngrijire a puie ilor ce const din ndeprtarea vegeta iei lemnoase instalate natural prin semin e sau lstari, drajoni, vegeta ie reprezentat de specii nedorite i care pot coplei puie ii instala i. Lucrarea se efectueaz n sezonul de vegeta ie, cnd seva circul cu cea mai mare intensitate, n scopul reducerii capacit ii de lstrire sau drajonare, evitnduse perioadele de insola ie care pot fi duntoare puie ilor din cultur. Se realizeaz prin tierea pr ilor aeriene de la suprafa a solului, folosind toporul, cazmaua, sapa forestier. n cazul speciilor cu temperament de umbr (brad, fag) sau a celor care n primii ani necesit protec ie lateral (cvercinee), degajarea se poate face prin ruperea tulpinii la o nl ime inferioar nl imii puie ilor. 5.3.7 Protejarea puie ilor mpotriva animalelor Puie ii pot fi vtma i de animale domestice (capre, oi, vaci) sau slbatice erbivore prin roaderea lujerilor, consumarea frunzelor, zdrelirea scoar ei etc. Pericolul este i mai evident n cazul planta iilor pe fondurile de vntoare. De aceea, specialitii (Coma, 1961, Cotta, 1981, Negru iu .a., 2002) propun crearea unor planta ii de ros constituite din specii cu cretere rapid, prin consumarea crora s fie protejate speciile valoroase sau cu multiple func ii. Protec ia puie ilor speciilor lemnoase importante, preferate de animalele de interes cinegetic se poate asigura printr-o protejare individual mecanic sau chimic. Astfel, Potter (1991), citat de Florescu (1994), men ioneaz ca modalitate de protec ie mecanic a puie ilor utilizarea unor tuburi din material plastic de grosimi diferite cu care s se mbrace tulpina fiecrui puiet, men inndu-se pn ce puie ii realizeaz dimensiuni care s-i fac nevulnerabili la animale. Folosirea unor astfel de tuburi ar prezenta i avantajele stimulrii creterii n nl ime i protejrii tulpinii mpotriva unor factori climatici. De asemenea, se recomand folosirea unor manoane din plas de srm pe ram metalic cu sau fr tutore, confec ionarea i amplasarea unei spirale de srm (frecvent ghimpat) n jurul por iunii de protejat, sau utilizarea de tutori din srm mpletit, prevzu i cu epi lungi i ascu i i. La noi, protec ia puie ilor mpotriva vtmrii de ctre animale s-a realizat prin folosirea pungilor de polietilen cu care s-au acoperit lujerii, n special cel terminal la puie ii de rinoase. Protec ia chimic individual const n acoperirea tulpinilor cu substan e repulsive, care au gust sau miros neplcut, fiind evitate de animale. n general,

187

substan ele repulsive sunt de origine animal snge alterat, urin, must de blegar etc., la care se adaug sulf, fenol, petrol, ulei de in, catran, smoal. Protec ia colectiv se asigur prin mprejmuirea culturilor cu gard confec ionat din materiale rezistente care s nu poat fi distruse de animale sau prin mprejmuirea electric.

Protejarea mecanic a puie ilor mpotriva vnatului (Florescu, 1994)

Variante divesre de protejarea mecanic a puie ilor mpotriva vnatului

Protec ia colectiv i mai ales cea individual a puie ilor este foarte costisitoare i nu ntotdeauna are eficien a urmrit. De aceea, este mai indicat ca pe

188

terenurile fondurilor de vntoare s se administreze hran suplimentar, fie prin culturi de planta agricole, fie prin hrnitori n care s se asigure hrana granulat sau cea vegetal, mai ales n sezonul de repaus vegetativ. 5.3.8 ntre inerea solului ntre inerea solului cuprinde un ansamblu de lucrri prin care se urmrete:afnarea, combaterea vegeta iei erbacee nefolositoare, mbog irea n elemente minerale, reducerea acidit ii i uneori, n zonele secetoase, o acumulare suplimentar de ap. De re inut c fiecare lucrare este costisitoare i, n consecin , aplicarea uneia sau alteia dintre ele trebuie fcut cu mult discernmnt fr riscul prejudicierii calit ii culturii. Afnarea solului se realizeaz prin mobilizarea manual cu ajutorul sapei forestiere ori cu dispozitive ac ionate hipo sau mecanic (cultivatoare, pritoare etc.) la adncimea de 8-10 cm. Suprafa a mobilizat este, de regul, suprafa a pe care sa pregtit solul nainte de instalarea culturii (suprafa a total sau par ial). Mobilizarea cu mijloace mecanice se face numai ntre rndurile de puie i, pe o l ime cu 10-15 cm mai mic de o parte i de alta a rndului de puie i pentru ca la acetia s nu fie vtmat partea aerian. ntre puie i pe rnd i pe l imea nemobilizat mecanic se intervine manual pentru afnarea solului. Concomitent cu mobilizarea solului se distruge i vegeta ia erbacee. Durata i frecven a mobilizrilor se stabilesc n func ie de zona fito-geografic, intensitatea ini ial de mburuienire, pregtirea terenului i a solului, metoda de mpdurire, sortimentul puie ilor folosi i la plantare, vigoarea de cretere a puie ilor. Durata reprezint numrul de ani n care este necesar mobilizarea solului i corespunde, de regul, cu numrul de ani de la instalare pan la reuita definitiv a culturii. Frecven a este dat de numrul mobilizrilor efectuate ntr-un sezon de vegeta ie. n primul sezon de vegeta ie dup instalare, numrul interven iilor prin mobilizare poate fi mai mic, dac la pregtirea terenului i n mod deosebit a solului s-au aplicat tehnologiile cele mai adecvate (cojirea elinii, artura pe toat suprafa a sau par ial pe o arie ct mai mare, men inerea terenului ca ogor negru sau ocupat cu plante pritoare n anul premergtor instalrii speciilor lemnoase, cultiva ia n primvara instalrii culturilor etc.). n anii urmtori, pe msur ce puie ii sunt mai bine dezvolta i, au nl imi superioare buruienilor i rdcinile au ptruns sub nivelul rdcinilor de buruieni, numrul mobilizrilor ntr-un an se reduce. Normele elaborate de specialiti i forurile de decizie recomand durata i frecven a mobilizrii solului, pentru condi ii medii de lucru (***, 2000, Norme 1).

189

De exemplu, n planta iile cu molid, zmbru, larice, pin silvestru, pin negru din regiunea montan si premontan i n planta iile cu brad pentru completarea regenerrilor naturale din zona forestier de deal nu este necesar mobilizarea solului. n schimb, n planta iile cu aceleai specii (larice, pin silvestru, pin negru) din zona forestier de deal, se recomand ca, anual, s se efectueze o mobilizare a solului. n regiunea de dealuri i coline, n zona forestier de cmpie, n silvostep, n culturile de plopi, slcii, unde cantitatea anual de precipita ii si mai ales n perioada de vegeta ie este mai mic, iar ptura erbacee, reprezentat mai bine prin graminee i puie ii sunt planta i la distan e mai mari ntre ei, mobilizarea solului are o frecven de 2-3 ori/an, de-a lungul a 4-5 ani. n sta iuni extreme (terenuri degradate sau expuse vnturilor, soluri cu exces sau lipsite de umiditate, srturate etc.), mobilizarea solului este necesar de-a lungul mai multor ani (6-7) cu o frecven de la 1 pn la 3/an. Combaterea buruienilor se poate face mecanic, odat cu mobilizarea solului sau chimic, folosind fitocide (erbicide) selective, preemergente, cu remanen mai mare, fr a polua mediul sau a distruge speciile lemnoase instalate. Procedeul este mai pu in indicat pe terenurile fondurilor de vntoare deoarece animalele, consumnd pr ile aeriene ale speciilor erbicidate, pot reac iona negativ, manifestnd unele tulburri pn la intoxica ii. Rezultate favorabile se ob in prin aplicarea stratului protector (mulci) pe suprafa a solului (n general pe suprafa a vetrelor, n lungul benzilor (fiilor) plantate). Stratul protector, gros de c iva cm (68), constituit din paie, lujeri, ramuri de ordin superior, resturi de la exploatare, buruieni rezultate n urma descopleirilor sau mobilizrii solului, inclusiv folii de polietilen peste care se aeaz ramuri spre a nu fi deranjat sau distrus de animale sau vnt, mpiedic instalarea plantelor erbacee prin semin e sau regenerarea lor vegetativ din drajoni, marcote i, de asemenea, mpiedic pierderea apei din sol prin evaporare. Fertilizarea solului, dup o prealabil analiz chimic a acestuia pentru administrarea unei cantit i optime de ngrminte care s nu polueze ulterior mediul, este indicat mai ales n sta iunile de bonitate inferioar, eventual mijlocie. Ideal ar fi folosirea ngrmintelor organice (gunoi de grajd, compost, gunoi de tarla etc.). Cum acestea sunt dificil de procurat n cantit ile necesare, n unele ri se folosete "ngrmntul verde", reprezentat prin lupin (Lupinus pollyphyllus}, specie peren, pu in preten ioas fa de condi iile sta ionale, avnd marea calitate de a fixa azotul atmosferic, pe lng afnarea i structurarea solului, mbog irea n substan e organice i prevenirea instalrii buruienilor, fr pericolul polurii solului i apei din sol, inclusiv a pnzei freatice.

190

ngrmintele chimice simple, complexe sau mixte se administreaz pe ntreaga suprafa prin mprtiere (mai pu in indicat pe terenurile fondurilor de vntoare); mai des se administreaz localizat n mici cavit i, adnci de 8-10 cm, plasate sub proiec ia coroanei puie ilor, adic la 15-25 cm distan de tulpin. Dintre elementele chimice mai importante sunt azotul, fosforul, potasiul. Azotul se administreaz ca ngrmnt stadial, n perioada de cretere intens a lujerilor (mai-iunie), n cantitate de 40-50 kg N substan activ/ha/an pe ntreaga suprafa sau 1/2 chiar 1/3 din cantitatea de mai sus cnd se ncorporeaz n cavit ile din apropierea tulpinii puie ilor. ngrmintele potasice se administreaz ntre 120-180 kg substan activ/ha/an pe toata suprafa a, iar cele fosfatice n cantit i de 120-200 kg substan activ/ha/an. Costul ngrmintelor fiind ridicat, ca i transportul i administrarea, se recomand administrarea localizat (n jurul puie ilor) a ngrmintelor ternare NPK, folosind 5-8 g N, 16-26 g P2O5 , 10-30 g K2O substan activ/puiet, la care se pot aduga i microelemente, n mod deosebit magneziu. Cnd solurile au pH-ul sczut, nefavorabil speciilor ce urmeaz a se introduce, se poate recurge la amendamentare (ncorporarea de amendamente), folosind 1-2 t/ha oxid de calciu (CaO), mprtiat pe ntreaga suprafa .

191

6. mpduriri n Lunca Dunrii i luncile rurilor interioare 6.1 Caracterizarea Luncii i Deltei Dunrii Fluviul Dunrea, cu o lungime de 2857 km, are un bazin de recep ie de 817000 km2, colectnd apele celor peste 300 afluen i de pe teritoriul a opt ri, principalul rol n formarea debitului lichid avndu-l afluen ii din sectoarele superior i mijlociu ai fluviului, numai 17,4% datorndu-se afluen ilor de pe teritoriul Romniei. n schimb, n ceea ce privete debitul solid, teritoriul romnesc contribuie cu peste 50% din totalul aluviunilor transportate de fluviu, ceea ce demonstreaz marea vulnerabilitate la eroziune a acestuia. De aceea, se impune ca s se acorde importan deosebit nveliului vegetal i n special pdurilor situate de-a lungul Dunrii (Rou, C., et. al., 2003). Lunca inundabil a Dunrii este teritoriul cuprins ntre limita albiei minore (inclusiv ostroavele) i limita albiei majore spre teras (dig), determinate de nivelurile maxime observate n regimul natural al inunda iilor, fr fenomene de iarn. n ara noastr, Dunrea are o lungime de 1070 km (ntre Buzia i Marea Neagr). Adncimea medie a apelor de etiaj (nivel de referin , nivel 0 al unui curs de ap, stabilit pe baza nivelurilor minime anuale pe o perioad ndelungat de observa ie i n raport cu care se msoar cotele apelor. De regul, sub etiaj apele unui ru scad foarte rar i numai n perioadele secetoase din timpul verii) variaz de la 4m- pe sectorul Drobeta-Turnu Severin-Zimnicea, pn la 24 m, ntre Brila i Gala i. n amonte de Cetate, Dunrea strbate un defileu lung de 120 km, care strbate Carpa ii, avnd pe o por iune de 45 km (Cazane) caracter de vale transversal cu versan ii calcaroi abrup i, lunca fiind inexistent sau foarte pu in dezvoltat. De la cetate pn la primul Ceatal (bifurcare n delt), lunca inundabil are o lungime de circa 900 km, avnd o l ime de la 200-300 m pn la 12-15 km (Insula Mic a Brilei). n zona dig-mal, component a Luncii Dunrii se disting: a. Lunca de lng albie, care cuprinde partea cea mai nalt a grindului litoral, cu acumulri mari de material grosier, formnd grinduri nisipoase de 8-9 m nl ime. Depunerile de aluviuni ca i procesul de eroziune care modific microrelieful grindului de mal sunt permanente i foarte dinamice. b. Lunca central (por iunea de dig-mal) cuprinde terenurile de nl ime mijlocie din grindul litoral i por iunile mai joase din interiorul luncii, ultimele fiind compuse din grinduri de nl ime mai mic, por iuni plane ntre dou grinduri, privaluri i jape colmatate, gropi de mprumut i privaluri antropice, de unde s-a luat pmntul necesar pentru construirea digului.

192

c. Pe unele por iuni din albia Dunrii se remarc ostroavele, unele mai vechi, relativ mari, cu microrelief complex, altele recente, mai mici i mai simple ca relief. Dup ndiguire i construirea barajelor hidrotehnice I i II de la Por ile de Fier, lunca inundabil a Dunrii se mparte n patru sectoare, n func ie de condi iile ecologice i oportunitatea gospodririi fondului forestier, prezentate n continuare (Rou, C., et. al., 2003): Sectorul Drobeta Turnu Severin- Clrai, cu zona dig-mal avnd l imi predominante de 200-300 m, excep ional pn la 2500 m, inundabil aproape anual, perioade diferite, cu condi ii ecologice foarte variate. Sectorul este populat cu arborete de plopi i slcii, constituite preponderent din clone selec ionate i local cu nuclee de vegeta ie reprezentate prin specii de esen tare. Sectorul Clrai- Brila, avnd zona dig-mal de l ime diferit (pn la 3000 m), cu insule (ex. Insula Mic a Brilei lat de 10-15 km) i bl i, de asemenea cu condi ii ecologice variate, n general mai favorabile vegeta iei forestiere reprezentate de specii de esen moale, predomin arboretele artificiale de plopi i salcie, constituite predominant din clone selec ionate. Sectorul Brila-primul Ceatal, unde Dunrea curge printr-o albie, formnd meandre largi. Sectorul Deltei, de la primul Ceatal pn la marea Neagr, care nu este lunc propriu zis, cu condi ii de vegeta ie mai favorabile pentru plopi i slcii. Formele de relief ale Luncii Dunrii sunt specifice si anume (Damian, 1978): grindurile fluviale litorale sau de mal, cele mai nalte forme pozitive de relief, dispuse longitudinal ca nite diguri naturale n vecintatea albiei minore. Ele iau natere din ac iunea apelor Dunrii care, ieind din albia minor, pierd vitez i capacitatea de transport, astfel c cele mai multe particule aflate n suspensie se depun n vecintatea malului formnd grindurile, a cror nl ime i l ime sunt cu att mai mari cu ct sunt mai vechi. Grindurile sunt forme de relief rezultate din depuneri aluvionare. Dup origine pot fi fluviale (formate n luncile marilor ruri), marine (formate de-a lungul rmurilor marine), fluvio-marine (formate la vrsarea marilor fluvii n mri), de privaluri. L imea variaz de la 10 (40) m pn la 300-400 i mai mult.

193

Dup nl ime se deosebesc: grinduri nalte i foarte nalte (grinduri de mal i grinduri litorale), situate n imediata apropiere a malului albiei, cu cote de peste 8,5-9 hidrograde; grinduri nalte i mijlocii nalte, situate att n apropierea malurilor albiei, ct i n interiorul luncii, cu cote ntre 7,5-8,5 h; grinduri de privaluri mijlocii i mijlocii-joase, situate n apropierea privalurilor (prival-grl, adncitur alungit, adesea sinuoas, n lunca unui ru, acoperit permanent sau temporar de ap, din zona inundabil a Dunrii care face legtura ntre bra ele acesteia sau ntre acestea i lacuri), cu cote ntre 6,5-7,5 h; grinduri joase sau ntinsuri de grind ntre privaluri, cu cote ntre 6,0-6,5 h; japele, forme de relief negative, fiind depresiuni de mic adncime, cu contur circular sau alungit, acoperite cu ap numai n timpul revrsrilor n care se dezvolt o bogat vegeta ie hidrofil, care pot fi: nalte, deschise, situate la cota 6,0-6,5 h; mijlocii, nchise sau deschise, situate la cote de 5,0-6,0 h; jape nchise sau deschise, situate la cote de 4,5-5,0 h. o privaluri, grle mai mici ce servesc la alimentarea bl ilor cu ap n timpul viiturilor, obturate uneori pentru pstrarea apelor n lacuri; o bl i, ghioluri (ztoane, iezere), care reprezint terenuri acoperite permanent cu ap; o zonele de balaj, care reprezint pr ile cele mai nalte ale albiei minore dinspre grindul fluvial. 6.2 mpduriri n Lunca Dunrii A. Dune nalte i medii cu apa freatic sub 1,5 m; a. pe nisipuri semimobile: 50% pin negru (ienupr de Virginia), 50% cenuer (slcioar); b. pe nisipuri mobile: 50% slcioar, 50% ctin roie; c. pe depozite eoliene slab carbonatate: 75% salcm, 25% cenuer . B. Dune joase aplatizate i interdune medii cu apa freatic i al orizontului de glei ntre 0,8-1,5 m: compozi iile de la a i c, dar i alte compozi ii: 50% plop alb, 50% ctin alb; 50% plopi euramericani, 50% salcm (mlin american).

194

C. Pe interdune (depresiuni) medii, cu apa freatic i orizontul de glei ntre 0,5-0,8 m se pot folosi i alte compozi ii: 50% frasin pufos (tei argintiu), 25% stejar brumriu, 25% snger, lemn cinesc. Dac nisipul sau solul sunt moderat-puternic salinizate, compozi ia indicat este: 25% plop alb, 25% slcioar, 50% ctin roie. Pregtirea terenului: n cazul dunelor cu ap freatic sub 0,5 m se pot face an uri deschise de drenaj, apoi artur, discuire, plantare. pe dunele salinizate se execut an uri de drenaj pentru coborrea nivelului apei srate, se poate face splarea srurilor i se administreaz amendamente cu gips sau fosfogips. pe dunele cu nivelul apei freatice sub 0,8 m toamna se ar ntreaga suprafa , iar primvara se discuiete. Planta iile se fac primvara n gropi normale, cu excep ia plopilor la care gropile sunt mijlocii 50(60) x 50(60) x 50(60) cm. Se folosesc 2500-3300 puie i plop/ha i 5000 puie i/ha pentru celelalte compozi ii de mpdurire. Durata i frecven a lucrrilor de ntre inere: 4 ani cu 6 lucrri (2+2+1+1 luc/an) pn la 6 ani cu 10 lucrri (3+2+2+1+1+1);

195

7. Reconstruc ia arboretelor degradate, slab productive 7.1 Generalit i Prin reconstruc ie ecologic se urmrete readucerea capacit ii productive a arboretelor respective la nivelul productivit ii poten iale i men inerea, chiar sporirea func iilor protective ale fondului forestier. Reconstruc ia ecologic presupune un ansamblu de ac iuni cu o perioad lung menite s mbog easc structura i func iile unui arboret degradat, care nu se limiteaz la schimbarea brusc sau de durat ntre genera iile de arbori. Arboretele n asemenea situa ie sunt consecin a dezechilibrelor ntre componentele pdurii ca ecosistem n raport cu func iile atribuite. Pe lng preocuprile pentru creterea calit ii i cantit ii masei lemnoase recoltate, ocup i vor ocupa un loc din ce n ce mai important preocuprile pentru conservarea i multifunc ionalitatea pdurilor. Sunt considerate degradate sau de productivitate sczut, urmtoarele categorii de arborete: situate pe sta iuni de bonitate mijlocie i superioar a cror produc ie cantitativ i calitativ se situeaz sub nivelul poten ialului silvoproductiv al sta iunilor i arborete situate pe sta iuni de bonitate inferioar (cu poten ial bioproductiv sczut), fiind necesar nlocuirea speciilor existente cu altele mai productive. Reconstruc ia ecologic a arboretelor presupune un efort sus inut i ndelungat care const n parcurgerea mai multor etape i anume: identificarea arboretelor ce urmeaz a fi supuse ac iunii de reconstruc ie ecologic prin aplicarea unor criterii alese fundamentat; stabilirea unor eluri de gospodrire, innd seama de principiile: polifunc ionalit ii, compatibilit ii, conservrii biodiversit ii, economic, inclusiv cel al flexibilit ii. adoptarea i aplicarea celei mai adecvate tehnologii de reconstruc ie, corelat cu elul de gospodrire fixat i condi iile proprii din teritoriul ocupat de arboretul existent, cum sunt: ameliorarea compozi iei arboretelor, prin introducerea speciilor principale de amestec, de ajutor i de protec ie a solului n arboretele cu consisten redus; refacerea integral a arboretelor, afectate de uscare n situa iile cnd specia principal de baz este n propor ie mai mic celei prevzute prin compozi ia el; substituirea arboretelor din sta iuni necorespunztoare n care se produc uscri intense, ca urmare a condi iilor sta ionale schimbate, datorit unor factori antropici ori culturi instalate n condi ii sta ionale improprii .a.;

196

asigurarea permanen ei pdurii, prin realizarea unor arii de regenerare n ochiuri, coridoare, benzi, combinndu-se, atunci cnd este posibil, regenerarea natural existent cu cea artificial. 7.2 Cauzele apari iei arboretelor degradate Cauzele sunt multiple i n general au fost generate de gospodrirea defectuoas a fondului forestier, caracterizat prin: frmi area fondului forestier prin Legile agrare din 1923 i 1947; nerespectarea reglementrilor legale privind regimul silvic; exploatarea arboretelor amestecate prin tieri rase pe suprafe e mari i preocuparea redus manifestat pentru rempdurirea suprafe elor descoperite; aplicarea timp ndelungat de-a lungul mai multor genera ii a tratamentelor regimului crngului mai ales n pdurile de cvercinee; rempdurirea, dup tierea ras a pdurilor naturale cu specii autohtone sau alohtone n sta iuni improprii acestora; preocupare sczut privind asigurarea calit ii materialului de reproducere i ignorarea reglementrilor privind recoltarea i transferul acestuia, fr un control riguros al provenien ei; neexecutarea la timp a lucrrilor de ngrijire n arboretele tinere; extragerile ilegale de arbori i punatul. apari ia fenomenului de uscare anormal a pdurilor. 7.3 Apari ia fenomenului de uscare anormal a pdurilor n ultimele decenii ale secolului XX, tot mai mul i specialiti au fost alarma i de dispari ia tot mai numeroas a exemplarelor apar innd speciilor de rinoase i foioase, componente ale pdurilor din Romnia i din alte ri ale Europei. Apari ia fenomenului de uscare anormal a pdurilor reprezint o realitate cu ipoteze numeroase, din care unele chiar alarmiste ce preconizau moartea pdurilor, ipoteze ulterior infirmate n mare parte. Estimrile ini iale ale acestui fenomen au fost caracterizate de un grad ridicat de subiectivism, fiind bazate pe estimri vizuale ale coroanelor uscate; procentului de pierdere a aparatului foliar; procentului din aparatul foliar ce prezint o alterare a culorii. Estimrile recente urmresc mult mai adnc cauzele acestui fenomen, fiind bazate pe tehnici specifice auxologiei, dendrometriei, fiziologiei, biochimiei. Astfel se utilizeaz informa iile ob inute din

197

determinarea creterilor anuale, ale dimensiunii acelor, a strii de sntate a rdcinilor. determinarea capacit ii fotosintetice, a intensit ii respira iei, transpira iei, con inutul de zaharuri, proteine, pigmen i, enzime, metaboli i. Cauzele uscrii anormale a pdurii se refer n general la urmtoarele aspecte: stresul climatic (seceta din anumi i ani, gerurile excesive, nclzirea climatic); efectele polurii (radioactivitatea, ploile acide, acumularea de metale grele); degradarea solului (caren a unor elemente nutritive minerale, Mg, Ca, N, P, K, aciditatea sporit a solului, toxicitatea crescut, gradul de micorizare slab); modificri ale fluxului energetic solar; devitalizarea cauzat de activitatea microorganisme, virui, ciuperci, insecte; gospodrirea defectuoas a pdurilor; ipoteze polifunc ionale. 7.4 Procedee de reconstruc ie ecologic a arboretelor degradate Procedee de reconstruc ie ecologic a arboretelor degradate. n func ie de apari ia i evolu ia fenomenului de degradare a arboretelor, se recomand interven ii sub form de: refaceri, substituiri, ameliorri. Refacerea presupune regenerarea artificial a unui arboret, caracterizndu-se prin conservarea biocenozei (n noul arboret se promoveaz aceleai specii ca n arboretul existent), intervenindu-se obligatoriu n pregtirea terenului i a solului. Se recomand refacerile n urmtoarele situa ii: arborete degradate cu consisten a sub 0,4, situate n sta iuni de bonitate mijlocie i superioar pentru speciile principale ce la compun; arborete de salcm, stejar pedunculat, gorun, cer, grni , fag .a., indiferent de consisten , situate n sta iuni de bonitate mijlocie i superioar pentru aceste specii, dar degradate ca urmare a regenerrii repetate din lstari; arborete degradate de salcie i plop din lunca i delta Dunrii, ca i din luncile rurilor interioare, situate n sta iuni improprii pentru alte specii mai productive, ca de exemplu plopi euramericani; intensificat a unor

198

arborete calamitate n mas, degradate prin incendii, doborturi de vnt, atacuri de insecte, ciuperci .a., alctuite din specii corespunztoare sta iunilor pe care se gsesc; arborete degradate, cu consisten a sub 0,4, indiferent de tipul de pdure i clas de produc ie, dac nu au rolul special de protec ie a solului. Substituirea presupune reinstalarea vegeta iei forestiere pe terenuri ocupate de arborete autohtone derivate sau arborete alohtone, instalate n sta iuni pu in satisfctoare cerin elor ecologice ale speciilor ce le compun. Interven ia se finalizeaz cu modificarea esen ial a arboretului existent. Se supun substituirii urmtoarele categorii de arborete: arborete ncadrate n tipurile naturale de pdure derivate, alctuite din specii pioniere (mesteacn, plop tremurtor, salcie cpreasc) sau din specii secundare (carpen, jugastru, tei pucios .a.) pu in productive i/sau pu in valoroase economic; arborete naturale de foioase i rinoase, apar innd tipurilor fundamentale, de productivitate inferioar, situate n sta iuni de bonitate inferioar pentru speciile ce le alctuiesc, dar apte pentru alte specii mai valoroase i mai productive; arborete degradate cu consisten sub 0,4, situate n sta iuni de bonitate superioar, apte pentru specii cu valoare economic i productivitate superioare speciilor existente; arborete degradate de salcm, instalate n sta iuni improprii, cu soluri grele, uscate, superficiale, cu mult schelet, cu CO3Ca sau cu soluri supuse unui regim de umiditate alternant; arborete artificiale de stejar pedunculat, cu stare de vegeta ie lnced, situate n sta iuni improprii (sta iuni de grni ete sau cerete, cu sol greu); arborete artificiale de cer din cmpii joase, instalate n sta iuni apte pentru stejar, salcm .a.; arborete de salcie i plopi indigeni situate n sta iuni apte pentru plopi euramericani; tufriuri alctuite din specii arbustive ctiniuri de ctin alb, ctin roie .a. Ameliorarea constituie categoria lucrrilor de instalare artificial a speciilor n arborete degradate, brcuite sau cu forme incipiente de degradare, care, n urma interven iilor, pot fi redresate. Caracteristic este faptul c nu se efectueaz o regenerare, deoarece se men ine arboretul existent: ameliorarea desimii i a compozi iei se realizeaz prin planta ii n golurile existente cu specii arborescente

199

pentru refacerea consisten ei sau cu specii arbustive pentru protec ia solului mpotriva n elenirii, a eroziunii, a alunecrilor .a. Astfel de lucrri se recomand n: arborete necorespunztoare silvobiologic, cu nceput de degradare, cu consisten a sub normal, dar mai mare de 0,4 cu solul pe cale de n elenire; arborete rrite, ncadrate n grupa I func ional, pn la faza de codrior. Tehnologiile de nlocuire a vechiului arboret (refaceri, substituiri) difer n func ie de rolul prioritar al arboretului, suprafa a ocupat de acesta, vrsta arboretului, nsuirile bioecologice ale speciilor de instalat, configura ia terenului .a. Vechiul arboret se poate ndeprta n ntregime de pe ntreaga suprafa ocupat sau arboretul se ndeprteaz n dou-trei etape prin crearea i lrgirea ulterioar a unor coridoare (benzi) sau ochiuri sau se recurge la rrirea uniform a arboretului. ndeprtarea total a arboretului, ntr-o singur repriz se recomand n cazul salcmetelor , a plopiurilor; ea este urmat de pregtirea corespunztoare a terenului i a solului. ndeprtarea n coridoare sau ochiuri se aplic atunci cnd o parte din vegeta ia forestier existent n arboretele tinere mai poate fi utilizat n viitorul arboret sau atunci cnd men inerea ei este necesar pentru protejarea noilor culturi mpotriva unor factori climatici nefavorabili. Coridoarele sau ochiurile se lrgesc odat sau de dou ori pentru racordarea lor. Rrirea uniform a arboretului se poate face pn la consisten a de 0,4-0,6 dac noua genera ie se instaleaz prin semnturi directe sau pn la 0,3-0,4 cnd se recurge la planta ii. n reconstruc ia ecologic a pdurilor degradate de cvercinee se men ioneaz unele recomandri cu privire la compozi iile de mpdurire: n arealul stejarilor xerofi i, accentul s fie asupra stejarului brumriu; n arealul stejarilor mezoxerofi i s creasc propor ia de participare a grni ei, ntruct cerul are o capacitate mai mare de regenerare natural; n zona de interferen a stepei cu silvostepa este indicat introducerea stejarului pedunculat; introducerea stejarului rou ca specie principal de amestec; n luncile neinundabile, n special n sta iunile azonale din silvostep introducerea stejarului pedunculat, deoarece, datorit scderii nivelului apei freatice ca urmare a regularizrii cursurilor de ap, aceste sta iuni au devenit improprii culturii plopului; creterea propor iei speciilor principale de amestec valoroase: cire, frasin, ar ar, paltin, tei argintiu, tei cu frunza mare .a.

200

In reconstruc ia ecologic a arboretelor din forma ia gorunetelor sunt indicate urmtoarele compozi ii de mpdurire: n gorunete de productivitate superioar i mijlocie, degradate sau brcuite, gorunul va participa n propor ie de 60-80%; n gorunetele de productivitate inferioar, gorunul va participa n propor ie mai mic 40-60%, asociat cu specii principale de amestec (tei, cire sau pin silvestru pe soluri erodate, n pdurile din grupa I) 10-20% i cu specii de ajutor 10-20% i, eventual, arbuti 20%. n fundamentarea interven iilor privind reconstruc ia ecologic a pdurilor de stejar din silvostep, solu iile sunt diferen iate potrivit Normativelor n vigoare. Reconstruc ia ecologic a arboretelor de molid i pin. n urma extragerii exemplarelor uscate sau n curs de uscare din arboretele situate n arealul natural de vegeta ie al acestor specii reconstruc ia ecologic const n refacerea sau ameliorarea acestora. Ameliorarea arboretelor de molid i pin, dup extragerea exemplarelor uscate, se realizeaz prin plantarea puie ilor de foioase (paltin de munte, cire, scoru) n biogrupe mari. Lucrrile de ngrijire constau n: revizuiri, 1-3 descopleiri/an, 1-3 mobilizri ale solului/an; 1-2 tratamente cu repelente/an. Arboretele de pin i molid, situate n afara arealului natural de vegeta ie i se ncadreaz n gradul III,IV de uscare, se substituie, adoptndu-se compozi ii de mpdurire care s conduc la realizarea tipului natural de pdure din sta iunile respective. Pinul introdus pe terenuri degradate se substituie n coridoare sau pe parchete mici (sub 3 ha), adoptndu-se compozi iile de mpdurire i tehnologiile de instalare i ngrijire a culturilor indicate pentru sta iunile respective.

201

8. mpduriri n condi ii extreme 8.1 Considera ii generale n condi iile naturale din ara noastr, arboretele ocup terenuri la cmpie, dealuri i la munte, situate adeseori n condi ii extreme. Astfel, terenurile foarte nclinate din zona montan i dealuri nalte sunt expuse alunecrilor, apari iei forma iunilor toren iale, erodrii superficiale sau n adncime. La coline i cmpie (n silvostep i n step), terenurile sunt expuse secetelor tot mai frecvente, vnturilor, deertificrii. De multe ori, pe asemenea terenuri nu sunt posibile ori nu se recomand culturi agricole care sectuiesc solul, l destructureaz prin frecven a lucrrilor de ntre inere, iar prin sistemul radicelar, situat pu in n adncime, fixeaz ntr-o msur mai mic terenul. n asemenea situa ii, pare inevitabil instalarea vegeta iei lemnoase, la alegerea i instalarea speciilor fiind valabile aceleai principii (al multifunc ionalit ii, biodiversit ii, compatibilit ii, economic, al flexibilit ii) ca i pe terenurile situate n condi ii mai mult sau mai pu in favorabile. Pe plan na ional, lund n considerare condi iile naturale, sociale i economice, s-au adoptat o serie de msuri. Astfel, este indicat schimbarea folosin ei terenurilor ocupate cu culturi agricole sau puni situate n zone expuse fenomenelor toren iale cu culturi de plante lemnoase. Dac totui se men in suprafe e cultivate cu plante agricole, vor fi evitate culturile pritoare, pregtirea solului dup linia de pant (perpendicular pe curbele de nivel), punatul excesiv i abuziv pe versan ii cu pante mari, predispui la degradarea prin eroziune sau deplasri de teren. Deertificarea, ca fenomen sistemic, este definit de un complex de elemente climatice, pedologice, floristice, faunistice i socio-economice, fiind rezultatul a doi factori principali: seceta puternic i prelungit i exploatarea excesiv sau necorespunztoare a teritoriilor aride, semiaride i uscate-subumede. Acestora li se mai adaug, n condi iile rii noastre, o parte din terenurile n pant i cele cu soluri scheletice i/sau volum edafic redus, caracterizate prin deficit de ap n sezonul estival. Pe aceste teritorii, o deosebit importan n combaterea secetei i a deertificrii o prezint crearea de perdele forestiere de protec ie i, binen eles, creterea suprafe elor acoperite cu vegeta ie lemnoas care, la cmpie i coline, este deficitar. Lucrri de consolidare i pregtire a terenului. Consolidarea terenului cu grdule e sau banchete se va practica pe terenuri nclinate, cu roca la suprafa , nude sau practic lipsite de vegeta ie, cu eroziune foarte activ (terenuri foarte puternic la excesiv erodate, taluzuri de raven, taluzuri artificiale etc.). Aceste lucrri sunt oportune mai ales pe teritorii unde urmeaz a se instala rinoase, caracterizate

202

prin creteri reduse n primii 3-5 ani i sensibilitate accentuat la descoperirea rdcinilor prin eroziune. Banchetele de zidrie uscat sunt indicate pe terenurile unde exist piatr, care, strns n vederea eliberrii acestora, se folosete la construc ia banchetelor. n func ie de cantitatea de piatr disponibil, banchetele sunt situate la 2-3 m distan i chiar mai mult, ntre ele amplasndu-se grdule e, terase armate vegetal sau cordoane vegetale. Terasele armate vegetal sunt recomandate pe terenurile stabile la deplasri n mas, unde n apropiere exist ctin alb de la care se pot recolta butai. Ele au o bun eficien tehnic i un cost considerabil mai mic. Terasele nesprijinite se vor practica pe terenuri stabile (n special pe cele bttorite i n elenite), evitndu-se terasarea terenurilor alunectoare sau predispuse la degradare prin alunecare. Lucrrile de consolidare din lemn (grdule e, cleionaje, garnisaje) sunt indicate a se executa din tulpini viabile (sade, nuiele), apar innd speciilor ce lstresc i drajoneaz, prelungindu-se mult durabilitatea lor n timp. Realizarea acestora se va face n timpul repausului vegetativ (toamna trziu, iarna n perioadele fr geruri, primvara devreme). Instalarea culturilor se face cu puie i ob inu i generativ sau vegetativ i mai rar, din butai, sade. Pe terenuri cu roca la suprafa , pe soluri superficiale i scheletice, pe stncrii, pe depozite eoliene srace, n step, silvostep i n sta iuni cu deficit de umiditate din zona forestier, se recomand la plantare folosirea pmntului vegetal de mprumut. n condi ii extreme de uscciune n sol, pe soluri excesiv scheletice se vor folosi puie i cu rdcini protejate (crescu i n pungi de material plastic sau n ghivece), apar innd speciilor de rinoase, dar i unor foioase utilizate n step i silvostep. Cnd sunt necesare (n zone secetoase) i condi iile permit (exist instala ii de udare), se poate practica irigarea culturilor . n cazul terenurilor alunectoare, mobilizarea solului se va face numai n jurul puie ilor, pe vetre de 40x60 cm. Speciile indicate a se folosi sunt cele existente n arealul lor natural de rspndire sau la limitele de rezisten pe care le-au manifestat n experimentrile ntreprinse. n toate situa iile, materialul de mpdurire va fi de provenien local. Astfel, salcmul se va introduce din step pn n forma ia gorunetelor pe soluri uoare i mijlocii, afnate, pregtite prin artur i/sau terasare, lipsite sau foarte srace n carbonat de calciu.

203

Pinul silvestru se va utiliza din silvostep pn n forma ia molidiurilor inclusiv. n silvostep, va ocupa pn la 25% n formulele de mpdurire i se va folosi pe versan i umbri i i semiumbri i, pe soluri cu textur uoar i mijlocie. Pinul negru se va introduce din step pn n partea inferioar a subzonei molidului pe stncrii, pe soluri grele, luto-argiloase, argiloase, pe substraturi litologice calcaroase. n step, n formulele de mpdurire pinul negru nu va depi propor ia de 25%, iar n silvostep 50%. Stejarul brumriu se va utiliza n step i silvostep. Stejarul i gorunul se vor folosi pe solurile profunde, fertile din arealul lor natural. Aninul negru este indicat din silvostep pn n subzona gorunului; aninul alb din subzona gorunului pn n partea inferioar a subzonei molidului inclusiv; aninul verde din treimea mijlocie a subzonei molidului pn n etajul subalpin. Ctina alb se recomand pentru acoperirea terenurilor din zona forestier pn n treimea mijlocie a subzonei molidului cu roca la suprafa , n special pe substrat marnos. n silvostep, va fi instalat numai n treimea inferioar a versan ilor, pe substraturi marno-argiloase, n condi ii de umiditate corespunztoare acestei specii. Pe terenurile cu fenomene de deplasare, n special pe cele alunectoare se vor prefera specii care drajoneaz i/sau specii care nu sufer de vtmarea (deranjarea rdcinilor), precum: salcmul, frasinul, cireul, aninii, mojdreanul, ctina alb, slcioara, amorfa). Pe terenurile degradate unde exist pericolul rupturilor i doborturilor de zpad, pinul negru i silvestru vor reprezenta n formulele de mpdurire ponderi de pn la 50%. Amestecul ntre specii va fi intim, iar dispozitivul de cultur n chincons, pentru o spa iere ct mai avantajoas ptrunderii zpezii prin coronament i pentru crearea premizei realizrii la exemplarele de pini a unor trunchiuri cu rezisten superioar la ncovoiere i rupere. 8.2 mpdurirea terenurilor erodate de ap Asemenea terenuri se pot ntlni n regiunea montan, premontan, regiunea de dealuri, coline, cmpie. Tehnologia lucrrilor de instalare i ngrijire, ca i speciile recomandate, metoda de instalare, desimea culturilor sunt determinate de condi iile sta ionale. I. n etajele subalpin (Sa) i presubalpin de molidiuri (FM3) interven iile de instalare artificial a vegeta iei lemnoase sunt influen ate printre al i factori i de panta terenului. Se recomand tehnologii specifice prezentate succint n continuare (Ivnescu, 1972, Ciortuz, 1981, Chiri .a., 1981, Traci, 1985, ***, 2000 .a.).

204

A. Terenuri cu eroziune slab i puternic: a. Pregtirea terenului i a solului terenuri cu panta sub 150: gropi de 40x40x40 cm; terenuri cu panta peste 150: terase nesprijinite, late de 0,75 m, amplasate la distan a de 2 m din ax n ax n care se execut gropile pentru plantarea puie ilor de 30x30x30 cm - n teren pregtit, respectiv de 40x40x30 n teren nepregtit. b. Specii recomandate: molid, larice, ultimul n benzi late de15 m, dispuse perpendicular pe direc ia vnturilor dominante. c. Desimea culturilor: 5.000 puie i/ha sau 3.300 puie i larice/ha. d. Completri pe 20 % din suprafa . e. Lucrri de ntre inere (descopleiri, praile): 4 lucrri n trei ani (2+1+1). B. Pe terenuri cu eroziune foarte puternic i excesiv i pe stncrii sunt indicate urmtoarele tehnologii: a. Pregtirea terenului i a solului: Cazul I terase nesprijinite, ca n cazul precedent sau terase sprijinite de grdule e cnd panta este peste 250 i gropi de dimensiuni: 30(40)x30(40)x30 cm; Cazul II gropi de 40x40x30 cm, cu berme de piatr sau piatr cu pmnt n aval, taluzuri i pe stncrii, cu solul n petice; Cazul III terase nguste (40 cm), cu distan a ntre ele de 3 m, cnd panta depete 300. b. Specii recomandate: pin negru sau jneapn, anin verde. c. Desimea culturilor: 5.000 p/ha n cazul I, 6.700 p/ha cazul II sau 10.000 p/ha cazul III. n cazul III (cnd panta depete 300), se recomand tehnologia de plantare n cordon .

Plantarea puie ilor n cordon (Ciortuz, 1981)

205

Ca material de mpdurire se folosesc puie i cu rdcini protejate ob inu i n pepinier. La anin pot fi utiliza i i puie i din regenerri naturale proveni i din smn sau drajoni. d. Completrile sunt, adeseori, necesare pe circa 30% din suprafa . e. Lucrrile de ntre inere: revizuiri 4 ori n 3 ani; praile de 3 ori (2 n anul 4 i 1 n anul 5). II. Etajele FD4; FM1; FM2; FM3 (par ial) din regiunile de mun i joi i mijlocii din subzonele fagului, amestecului de fag cu rinoase i din pr ile inferioare i mijlocii ale subzonei molidului. A. Pe terenurile cu eroziune slab la puternic se execut gropi sub form conic, dac panta este sub 150 sau terase nesprijinite i gropi normale, cnd panta depete 150. b. Speciile indicate: molid, larice (paltin de munte, cire) sau pin silvestru, pin negru, frasin (cire, paltin de munte, larice) n subzona fagului, speciile principale de amestec plantndu-se n buchete de 50 -100 m2 sau n benzi, alctuite din 3-5 rnduri. c. Desimea culturilor: 2.500 p/ha 3.300 p/ha (larice), 5.000 p/ha (molid, pin). d. Completrile se accept pn la 20% din suprafa , iar lucrrile de ntre inere (prit, descopleit) de 4 ori n 3 ani (2+1+1). B. Pe terenuri cu eroziune foarte puternic i excesiv, pregtirea const n terase nesprijinite cu grdule e, iar pe terenurile cu eroziune activ i pante mai mari de 250 se execut terase armate vegetal cu ramuri i drajoni de ctin alb. n prima faz, terasele au l imea de 50-60 cm, n contrapant de 15-25%, pe care se aterne un strat continuu de tulpini cu ramuri de ctin alb ntre care se intercaleaz drajoni nrdcina i, la 30-50 cm ntre ei, ce se acoper cu un strat de 25-30 cm de sol sau roc sfrmat. n final, terasele au l imea de 70-80 cm i pot fi plantate cu puie i de pin negru, pin silvestru .a. b. Specii recomandate: pin silvestru, pin negru, anin alb, frasin, cire, salcie alb, inclusiv arbuti: pducel, ctin. c. Desimea culturilor: 5.000 p/ha, 6.700 p/ha, chiar 10.000 p/ha pe terasele armate Puie ii de pini vor fi cu rdcinile protejate, crescu i n pungi de polietilen. Pe terenuri cu panta peste 350 se execut planta ii n cordon (fig.11.1) cu puie i sau drajoni de ctin alb. Puie ii de anin se pot lua i din regenerri naturale. d. Completrile sunt admise pn la 30%. Lucrrile de ntre inere: revizuiri de 6 ori n 4 ani (2+2+1+1); praile 2 (n anul 5 i 6). Pe stncrii, pregtirea terenului se face n terase nesprijinite sau sprijinite de banchete, late de 0,75 m, amplasate la 2-4 m, cu gropi 30x30x30 cm simple sau cu

206

berme. Speciile recomandate: pin negru, pin silvestru, frasin, cire, larice, pducel, ctin: se planteaz 3.300 (laricele) 5.000 puie i/ha. Completrile sunt admise pn la 30%; lucrri de ntre inere: revizuiri 5 (2+2+1), praile, descopleiri - 2 (anii 4 i 5). III. Etajele CF; FD1; FD2; FD3 (regiuni de cmpie i dealuri din subzonele de cvercete stejar, cer, grni ) i regiuni de dealuri din subzona gorunului. A. Terenuri cu eroziune slab la moderat. a. Pregtirea terenului i a solului: - terenuri cu panta sub 150: - artur cu plug reversibil, n benzi late de 1,0-1,5 m amplasate la distan a de 2,0-3,0 m, gropi normale ca dimensiuni (30(40) x 30(40) x 30 cm); - terenuri cu panta peste 150: terase nesprijinite. b. Specii recomandate: stejar (gorun), frasin (tei argintiu, cire, paltin), salb moale, lemn cinesc. c. Desimea culturilor: 5.000 p/ha; d. Completri pn la 20%; e. ntre inerea culturilor: de 10 ori n 5 ani (3+3+2+1+1). B. Terenuri cu eroziune puternic. a. Pregtirea terenului ca n cazul precedent. b. Specii recomandate: salcm (75%), frasin, mlin american, cire, mojdrean, lemn cinesc, salb moale, corn, soc pe soluri nisipo-lutoase; stejar (gorun), frasin, cire, paltin, lemn cinesc, corn, salb pe soluri fertile, cu schelet pn la 25%; pin negru (pin silvestru), cire, mlin american, frasin, viin turcesc, lemn cinesc, corn, pducel pe soluri luto-argiloase, lutoase, cu 25-50% schelet. c. Desimea culturilor: 4.000 p. salcm/ha; 5.000 p. St , Go sau Pi/ha. d. Completri: pn la 20% la salcm; pn la 30 % pentru cvercinee, pini. e. Lucrri de ntre inere: 4 ori n trei ani (2+1+1) salcm; de 7 ori n 5 ani (2+2+1+1+1) cvercinee, pini. C. Terenuri cu eroziune foarte puternic i excesiv. a. Pregtirea terenului: terase nesprijinite; pe terenuri cu eroziune activ i pante peste 250: terase sprijinite cu grdule e sau terase armate. b. Specii principale de baz recomandate: salcm sau pin silvestru (pin negru), speciile principale de amestec i arbutii indica i anteriori. c. Desimea culturilor: 5.000 p/ha. d. Completri: pn la 20 % - salcm i pn la 40 % - pini. e. Lucrri de ntre inere: 4 la salcm i 9 la pini (2+2+1+1+1+1+1). IV. n zona de silvostep i step (Sst, S), regiuni de cmpie, coline i dealuri din step i silvostep.

207

A. Terenurile cu eroziune slab la moderat se pregtesc prin artur cu plug reversibil, cnd panta este sub 150; terase nesprijinite dac panta depete 150. b. Specii recomandate: stejar brumriu (st. pedunculat), frasin (mojdrean, viin turcesc, tei argintiu, jugastru, dud), pducel (lemn cinesc, corn) pe soluri fertile, cu panta sub 200; salcm, gldi , mlin american, cenuar, ulm de Turchestan, jugastru, viin turcesc pe soluri nisipo-lutoase la lutoase, slab carbonatate. c. Desimea culturilor: 4.000 p. salcm/ha, 5.000 p. cvercinee/ha; stejarul brumriu i pufos se pot introduce prin semnturi directe. d. Completri: pn la 25% - la salcm; pn la 30% - la cvercinee. e. Lucrri de ntre inere: de 11 ori n 6 ani (3+3+2+1+1+1), n cazul cvercineelor; de 5 ori n 3 ani (2+2+1) la salcm. B. Pe terenurile puternic erodate cu mult schelet: a. Terenul se pregtete ca n cazul precedent. b. Se recomand pinul negru, frasinul (mojdreanul, mlinul american, cireul, viinul turcesc, lemnul cinesc, pducelul, cornul). c. Desimea culturilor: 5.000 p/ha d. Completri: pn la 50% dac se folosesc puie i de pin cu rdcini nude i 20% cnd puie ii au avut rdcinile protejate n pungi de polietilen. e. Lucrrile de ntre inere: 10 (3+2+2+1+1+1). C. Pe terenurile foarte puternic i excesiv erodate, formate pe less, nisipuri, luturi, nisip cu pietri, se recomand: salcm, mojdrean, viin turcesc, cenuar, pducel, scumpie, liliac; slcioar 100%, cnd con inutul n CaCO3 este ridicat. n cazul terenurilor formate pe marno-argile, speciile mai indicate sunt: mojdreanul (cenuar, viin turcesc, slcioar) - 50%, liliac (pducel, scumpie) - 50%; n silvostep, n treimea inferioar a versan ilor se poate introduce numai ctina alb, plantat n cordon. Pregtirea terenului, desimea culturilor, completrile sunt asemntoare cu recomandrile anterioare. Lucrrile de ntre inere sunt mai reduse: de 5 ori n 5 ani. Dac solul con ine mult schelet (25-50 %) se recomand ca n cel pu in jumtate din numrul gropilor s se adauge 20-30 dm3 pmnt vegetal. Numrul lucrrilor de ntre inere poate ajunge pn la 12 n ase ani (3+3+2+2+1+1). 8.3 mpdurirea terenurilor nisipoase n anumite zone ale rii, arboretele pot ocupa i terenuri nisipoase, unde nisipul este transportat de vnturile cu vitez mare (17-28 m/sec) sau foarte mare (uragane) cu viteze peste 28 m/sec i apoi sedimentat ca urmare a caracterului

208

pulsatoriu (n rafale) al vntului sau datorit izbirii particulelor de nisip de diverse obstacole. Adeseori, sedimentarea se realizeaz sub form de dune care sunt valuri longitudinale sau transversale fa de direc ia vntului generator. Condi iile sta ionale sunt foarte diferite n func ie de microrelieful dunelor, deosebindu-se: 1) coame de dune; 2) coaste de dune; 3) poale de dune i terenuri plane; 4) depresiuni deschise; 5) depresiuni nchise (cu ap stagnant); 6) interdune, cu distan e ntre ele de pn la 500 m. Alteori, nisipul se depune sub form de movile (goze) sau barcane (copit de cal, semilun). mpdurirea unor asemenea terenuri se poate realiza prin culturi masive cu caracter provizoriu ori permanent i mai ales prin perdele forestiere de protec ie cu rol de a reduce viteza vntului sub 4 m/sec. Terenurile nisipoase se gsesc pe litoralul marin i Delta Dunrii, n sudul Olteniei, Cmpia Carei (nord-vestul Transilvaniei), Cmpia Tecuciului, tehnologiile de mpdurire fiind diferite. 1a. n Delta Dunrii, pe dune nalte i medii cu nivelul apei freatice sub 1,5 m, formate pe nisipuri fluvio-marine, semimobile i mobile, nesalinizate ori slab salinizate n profunzime se recomand urmtoarele formule de mpdurire: - 50% pin negru (ienupr de Virginia) i 50% cenuar (slcioar) pe nisipuri semimobile; - 50% slcioar i 50% ctin roie pe nisipuri mobile; - 75% salcm, 25% cenuar pe depozite eoliene slab carbonatate. 1b. Pe dune joase, aplatizate i interdune medii cu nivelul apei freatice i al orizontului de glei ntre 0,8-1,5 m, n afar de formulele de la a) i c) se pot introduce: plopul alb (50%) + ctin alb (50%); plopi euramericani (50%) + salcm (mlin american) 50%. 1c. Pe interdune (depresiuni) medii cu nivelul apei freatice i al orizontului de glei la adncimea de 0,5-0,8 m se pot folosi i alte specii precum: stejar brumriu (25%) + frasin pufos sau tei argintiu (50%) i snger, lemn cinesc (25%). Dac nisipul sau solul sunt salinizate (moderat pn la puternic) atunci sunt indicate: plopul alb (25%), slcioara (25%), ctina roie (50%). Pregtirea terenului se face diferen iat i anume: pe dunele nalte, medii i joase cu nivelul apei freatice sub 0,8 m, se execut toamna artur pe toat suprafa a, iar primvara, dup o prealabil discuire, se planteaz.

209

n cazul dunelor cu nivelul apei freatice sub 0,5 m se pot executa an uri deschise de drenaj pentru eliminarea apei, apoi artur, discuire, plantare. Pe dunele salinizate se execut an uri de drenaj pentru coborrea nivelului apei srate, se poate face o splare a srurilor i se administreaz amendamente cu gips sau fosfogips. Plantarea puie ilor se face n gropi de 30x30x30 cm sau de 50(60)x50(60)x50(60)cm, utiliznd 2.500-3.300 puie i de plop/ha sau 5.000 pentru celelalte specii. Lucrrile de ntre inere au durat i frecven mare (de la 4 ani 2+2+1+1 lucr./an pn la 6 ani 3+2+2+1+1+1 lucr./an). 2a. n Sudul Olteniei pe dunele nalte i medii, cu apa freatic sub 2 m, ca i pe cele joase cu ap freatic la 1-2 m, sunt indicate speciile: salcm (50%), cenuar sau duglas (50%) pe depozite nisipoase cu peste 1% substan organic; pin negru (50%), cenuar sau duglas (50%); cenuar (100%) pe depozite eoliene srace. 2b. n depresiuni (interdune) medii cu apa freatic la 0,5-1 m adncime se pot utiliza: plopul alb (50 %) i aninul negru (50 %); pinul negru (50 %) i cenuar (50 %); 2c. n depresiuni medii i dune joase, cu apa freatic la 0,8-2,0 m adncime, se recomand: salcm (100%); salcm (75%) i mlin (cenuar, jugastru, tei argintiu) 25%; stejar brumriu (50 %), frasin pufos (tei argintiu) 25%; snger, lemn cinesc (25%); plopi euramericani (50%), anin negru (50%). Solul se pregtete prin artur, discuire. Planta iile cu puie i cu rdcini protejate sau nude se execut n gropi, durata lucrrilor de ntre inere fiind de 3 4 5 ani cu frecven a de 5 -6 -7 lucrri/an: 2+2+1; 2+2+1+1; 2+2+1+1+1. 3a. n Cmpia Carei, pe coame i coaste de dune nalte i medii, cu apa freatic sub 5 m, sunt indicate pinul negru (50%) i mlinul american (50%). 3b. Pe dune joase, poale de dune nalte i medii cu ap freatic peste 1 m adncime, pinul negru poate fi nlocuit cu salcm. 3c. Pe terenuri plane i interdune, poale de dune nalte i medii i dune joase se recomand: stejar sau stejar rou (50%), mlin (cire, tei argintiu, jugastru) 50% - pe terenurile foarte intens humifere; plop euramerican (50%), mlin (50%) pe terenuri intens humifere i cu apa freatic la 1,0-1,5 m adncime; salcm (50%), mlin (50%) pe terenuri moderat humifere. Dac n depresiuni, apa freatic se afl la o adncime mai mic de 1 m, apare oportun executarea drenurilor i folosirea aninului negru (100%) sau anin negru (50%) i mlin (plop alb) 50%. Desimea planta iilor: 2.500 puie i de plop euramerican/ha, 3.330 puie i de stejar, anin, salcm/ha. Lucrrile de ntre inere n numr de 4 se ealoneaz de-a lungul a trei ani.

210

4. n Cmpia Tecuci, n func ie de microrelieful dunelor i nivelul apei freatice sunt indicate aceleai specii i tehnologii ca i n Cmpia Carei, cu men iunea c cenuarul poate fi nlocuit cu dud ori slcioar, iar lemnul cinesc cu amorf. 8.4 mpdurirea terenurilor fugitive Sunt necesare lucrri speciale, precum: ziduri de sprijin, regularizarea scurgerilor de suprafa , drenarea terenurilor fugitive, consolidarea in situ a terenurilor fugitive. Compozi iile de mpdurire sunt stabilite n func ie de etajele de vegeta ie, intensitatea fragmentrii masei alunecate, excesul temporar sau permanent de ap .a. Pregtirea terenului. Modelarea terenului (lucrare constnd n atenuarea asperit ilor i astuparea fisurilor cnd masa deplasat este fragmentat sau fisurat) se execut manual sau mecanizat cu buldozerul. Pe terenurile din microdepresiuni cu exces temporar sau permanent de ap se execut drenuri. Pe suprafe ele de alunecare i surpare, cu roca la suprafa se execut terase armate vegetal, cu l imea de 0,75 m i distan a ntre ele de 3 m. Pe depozite de grohoti, de peste 40 cm grosime, se strng bolovanii i se aeaz sub form de berme n partea din aval a vetrelor pe terenurile din etajele FD4, FM1, FM2, FM3. Vetrele au diametrul de 0,80 1,20 m i adncimea de 0,300,70 m. Fundul vetrei se cptuete cu rmurele, ferigi moarte, litier, iarb, paie, peste care se aterne un strat de pmnt gros de 25-30 cm, pe o vatr plantndu-se 3-5 puie i, mai ales de pin. Plantarea se realizeaz cu puie i cu rdcini protejate, cel pu in la speciile principale sau nude n gropi normale, amplasate n mijlocul vetrelor. 8.5 mpdurirea terenurilor srturate Srturarea terenurilor reprezint procesul de degradare, produs de un exces de sruri solubile, care, n anumite condi ii, se acumuleaz n sau pe sol, alternd propriet ile fizice, chimice i microbiologice ale acestuia. Pe asemenea terenuri, culturile pot fi masive (frecvent) sau sub form de perdele forestiere (mai rar). Pe terenurile salinizate (procesul de acumulare a srurilor solubile pe profilul solului, cu mai mult de 1% - n salinizarea cloruric i peste 1,5% n salinizarea sulfatic n primii 20 cm, din profilul solului), compozi iile de mpdurire sunt stabilite n func ie de gradul de salinizare. Cazul 1: Pe terenuri cu soluri zonale salinizate n profunzime (la peste 50 cm) sau slab salinizate n suprafa se recomand: 50% stejar (salcm), 50% frasin (frasin pufos, cire, ar ar ttresc, ulm, sofora); 50% pin negru (pin galben P.

211

ponderosa), 50% frasin pufos (gldi , cire, Koelreuteria paniculata); 50% plop alb, 25% slcioar (cenuer , dud), 25% ctin (ctin roie, liliac) pe soluri mai srace; 50% anin negru, 50% ctin roie pe terenuri cu umiditate mai ridicat. Cazul 2: Pe terenuri cu soluri zonale, moderat salinizate de la suprafa sau de la mic adncime: 50% cenuer (gldi , dud, frasin pufos), 50% ctin roie (ctin) pe soluri mai uscate; 50% salcie (anin negru), 50% ctin pe soluri revene. Cazul 3: terenuri puternic i foarte puternic salinizate: 100% slcioar (ctin, ctin roie, Halimodendron h.). Pe terenurile alcalinizate (procesul de absorb ie masiv a ionilor de sodiu n complexul argilo-humic al solurilor). Cazul 1: Terenuri cu soluri zonale alcalinizate n profunzime (la peste 30 cm) sau cu alcalinizare slab de la suprafa : 50% gldi (salcm, sofor), 50% cenuer (frasin pufos, ulm de cmp); 50% plop alb (frasin pufos, cenuer , gldi ), 25% slcioar, 25% ctin roie (ctin). Cazul 2: Terenuri cu soluri zonale, moderat alcalinizate de la suprafa sau de la mic adncime: 50% cenuer (gldi , frasin pufos), 25% slcioar, 25% ctin roie. Cazul 3: Soluri puternic i foarte puternic alcalinizate: 100% slcioar (ctin, ctin roie). Pregtirea terenului i a solului. Cazul 1: Mobilizarea solului, eventual terase nesprijinite late de 0,5-1,0 m, distan ate la 2,0-3,0 m din ax n ax; amendamente cu gips, fosfogips, sulf, spum de defeca ie; fertilizan i organici gunoi de grajd 20-30 t/ha; fertilizan i minerali NPK, n cantit ile stabilite dup efectuarea analizelor de sol. Cazurile 2 i 3: Executarea drenurilor nchise sau deschise pentru coborrea apelor freatice sub nivelul critic (cu 50 cm mai adnci sub acest nivel), amplasate la o distan de la 10 pn la 25 de ori adncimea; splarea srurilor din sol prin udri periodice cu ap dulce (prin dispersiune sau inundare) pe brazde sau pe toat suprafa a; administrarea fertilizan ilor organici, minerali i a amendamentelor cu gips, fosfogips etc. Puie ii cu rdcini nude sau protejate se planteaz n gropi normale. Desimea culturilor: 3300 puie i/ha - cazul 1 soluri salinizate, n dispozitivul 3,0x1,0 m, pentru ca ntre inerea solului s se execute mecanizat; 5000 puie i/ha pe terenuri nclinate soluri salinizate i pe soluri alcalinizate. Completri: pn la 30% - cazul 1; 40% - cazul 2; 50% - cazul 3. ngrijirea culturilor (praile) de 12 ori n 6 ani (3+3+2+2+1+1) cazul 1, de 13 ori n 7 ani (3+3+2+2+1+1+1) cazurile 2 i 3.

212

8.6 mpdurirea terenurilor expuse nmltinrii Tehnologiile de mpdurire a terenurilor cu exces de ap se realizeaz diferen iat n func ie de: macro- sau microrelief, cauza excesului de ap (pluvial sau freatic), tipul genetic de sol, grupa sta ional. Pregtirea terenului, n func ie de starea actual, const n: cur irea acestuia de ierburi nalte (rogoz, pipirig .a.), tufriuri etc.; ndeprtarea turbei dac exist (eventual exploatarea acesteia) i nivelarea terenului; eliminarea apelor de bltire de pe suprafa i din stratul superior al solului, prin rigole sau an uri din microdepresiunile nchise (crovuri) sau de pe ntreaga suprafa ; coborrea nivelului pnzei de ap freatic i evacuarea apei prin canale deschise sau nchise de drenaj. Pregtirea solului se realizeaz par ial sau pe ntreaga suprafa . Tehnologiile de pregtire par ial sunt diferite, n func ie de situa ia concret i anume: a. vetre de 40(60)x60(80) cm, cu mobilizarea solului pe mare adncime; b. tblii de 2x2 m, amplasate la distan e de 4x4 m (625 buc i/ha), n alternan cu vetre; c. biloane (muuroaie), executate manual, cu nlturarea stratului de iarb; d. movile dreptunghiulare de 1,0x1,0 m flancate de o rigol de 1,0x0,5x0,3 m pentru colectarea i pstrarea apei, dispuse la distan a de 2x2 m, n alternan cu vetre; e. movile circulare cu diametrul de 0,5 1,0 m, nconjurate de rigole adnci de 0,25(0,30) m, n alternan cu vetre sau numai gropi pentru plantare; f. benzi (valuri de pmnt), cu l imea de 1,0-2,0 m, flancate de rigole realizate manual sau cu plugul, alternnd cu fii nelucrate, late de 0,5-1,0 m; g. benzi cu l imea de 3,5-8,0 m (pe care s se planteze 2...5 rnduri de puie i apar innd speciilor principale de baz), realizate prin artur la corman, alternnd cu benzi nelucrate, pe care s se planteze 2-5 rnduri de puie i apar innd speciilor de ajutor i arbutilor. Cnd solul este tasat sau cu caractere planice sau vertice, pregtirea se recomand pe ntreaga suprafa i const n desfundare, scarificare, discuire, grpare, nivelare. Compozi iile de mpdurire se stabilesc n func ie de zona fitoclimatic prin Normative de specialitate. Astfel, pentru zonele montane i premontane se recomand : molid, larice, brad, pin negru, pin silvestru, anin ca specii principale de baz sau de amestec, frasin, cire, paltin, plop tremurtor, mesteacn ca specii principale de amestec sau de ajutor; aninul se poate introduce chiar n propor ie de 100%. n zona de dealuri, ca specii principale de baz i/sau de amestec se folosesc: gorunul, stejarul, cerul, grni a, laricele, pinul silvestru, pinul negru, aninul negru, aninul alb, frasinul, plopul alb; stejarul rou, cireul, frasinul, pinul strob, teiul, mesteacnul, salcia plesnitoare se folosesc ca specii principale de amestec, mlinul american, carpenul, jugastrul, mojdreanul n propor ie de 10% ca specii de ajutor n compozi iile de mpdurire, n care cvercineele particip ca specii principale de baz.

213

De asemenea, se recomand i introducerea speciilor arbustive (alun, clin, lemn cinesc, slab moale, pa achin, ctin roie). Este posibil introducerea limitat, cu pruden a plopilor euramericani (100%), a nucului negru (100%), a coaczului negru (100%). La cmpie, sunt indicate compozi ii de mpdurire cu specii principale de baz i de amestec, specii de ajutor i arbuti; frasinul comun se poate nlocui cu frasin pufos sau frasin cu frunza ngust, ulmul cu velniul. Ca i n zona de dealuri se pot realiza planta ii pure de plopi euramericani, nuc negru, chiparos de balt. Speciile principale se introduc n grupe de 25-100 m2 sau n benzi de cte 2-5 rnduri. Desimea culturilor este de 5000 puie i/ha la munte, 5000-7000 puie i/ha la dealuri i 6000-9000 puie i/ha la cmpie. La plopii euramericani, plopul alb, nucul negru, chiparosul de balt, culturile sunt mult mai rare (625-3000 puie i/ha). Plantarea puie ilor se face n gropi normale. Ctina roie i rchita roie se pot instala prin butai lignifica i, salcia plesnitoare prin sade, iar unele specii arbustive prin semnturi directe n cuiburi situate pe vetre sau tblii. Completrile se accept n primii trei ani de la instalarea culturilor: 15%, 10%, 5% - la munte, 20%, 10%, 5% - la dealuri, 25%, 10%, 5% - la cmpie. Descopleirile au durata i frecven a diferite: la munte: 1+2+1+1; la dealuri 0+1+1+1+1; la cmpie: 1+1+1+1 (n primul an se recomand i fertilizarea solului). Frecven a i durata mobilizrii solului: la munte: 1+1; la dealuri: 2+2+1+1; la cmpie: 2+2+2+1+1+1. Solurile acide se pot amendamenta cu piatr de var mcinat, var stins, marne .a., folosind maximum 5t/ha/an n soluri acide. Amendamentul se poate introduce n groapa de plantare ori se distribuie pe ntreaga suprafa , ncorpornduse apoi n sol odat cu artura. n solurile acide amendamentarea se face cu gips sau fosfogips.

214

9. Perdele forestiere de protec ie 9.1 Defini ii. Clasificri Perdelele forestiere de protec ie sunt fii de specii lemnoase arborescente sau arborescente i arbustive, de l imi diferite, instalate pentru a proteja anumite obiective mpotriva unor factori duntori. Realizarea acestora difer n func ie de obiectivul urmrit. Primele perdele forestiere au fost realizate n anul 1852 n sudul Olteniei pentru fixarea nisipurilor mobile. Lucrrile au continuat de-a lungul deceniilor, Romnia situndu-se printre primele ri din lume privind cercetarea i realizrile practice n acest domeniu. n urma estimrilor fcute la nivel na ional, suprafa a de teren arabil care necesit a fi protejat prin perdele forestiere este de 7,5 milioane ha, din care 3,4 milioane ha n prim urgen . Perdelele de protec ie a culturilor agricole se deosebesc dup: desime (penetrabilitate), fiind: impenetrabile, constituite din culturi compacte, care nu pot fi strbtute de curen ii de aer i care realizeaz n partea de sub vnt o zon de calm; semipenetrabile (dantelate) culturi mai rare al cror profil prezint numeroase goluri n plan vertical; n partea superioar ori n cea inferioar a perdelei sau ntre statul arbustiv i coroanele arborilor apar por iuni dantelate (ciuruite) prin care trece uor mare parte a aerului; penetrabile culturi rare, lipsite de arbuti, strbtute pe ntreaga lor nl ime de curen ii de aer; compozi ie: perdele forestiere alctuite din arbori i arbuti forestieri; perdele tehno-forestiere cnd speciile productoare de materii prime de importan industrial particip n propor ie de cel pu in 20%; perdele forestiero-pomicole (fructo forestiere), cnd con in cel pu in 20% arbori i arbuti fructiferi; orientarea fa de vnturile duntoare dominante: perdele principale (longitudinale) aezate perpendicular pe direc ia vntului duntor dominant sau pe rezultanta vnturilor duntoare dominante, admi ndu-se o deviere de 30 grade (excep ional 45 avnd n vedere ), forma terenului sau/i organizarea teritoriului; perdele secundare sau transversale care se orienteaz aproximativ perpendicular pe cele principale. Compozi ia de mpdurire, orientarea optim, l imea, distan ele dintre perdele difer n func ie de zona geografic, n raport cu factorii naturali (geomorfologia, clima - n special cu direc ia i viteza vnturilor duntoare, regimul de precipita ii, solul), iar pe terenurile irigate difer cu re eaua de canale i conducte, inclusiv cu procedeele de udare. Se alctuiesc din specii repede cresctoare

215

autohtone, de valoare economic ridicat (specii arborescente i forestiere, pomi, arbuti fructiferi sau forestieri, specii melifere care atrag psrile care distrug insectele vtmtoare i albinele ce asigur polenizarea plantelor agricole. Sunt de evitat speciile lemnoase care sunt gazde intermediare pentru duntorii culturilor agricole (dracila, sngerul, salba, viinul turcesc, mlinul).

9.2 Func iile perdelelor forestiere Func iile perdelelor forestiere de protec ie sunt multiple, men ionnd: reducerea vitezei vntului, care influen eaz benefic asupra altor factori ecologici, precum: reducerea sau mpiedicarea spulberrii zpezii i a solului; evitarea furtunilor de praf; dezrdcinarea sau colmatarea culturilor tinere; reducerea evapotranspira iei excesive; eliminarea deformrii jetului de ap n irigare; micorarea amplitudinilor diurne i anuale ale temperaturii aerului i solului; reducerea scurgerilor de suprafa i a eroziunii solului de ctre ap, pe terenurile cu nclinare moderat, puternic i foarte puternic; mpiedicarea alunecrilor de teren; producerea unor cantit i uneori nsemnate de lemn, fructe, semin e, flori pentru apicultur, frunze pentru sericicultur realizarea unor condi ii favorabile pentru adpostirea i hrnirea faunei de interes cinegetic. 9.3 Tipuri de perdele forestiere de protec ie Perdelele forestiere de protec ie se clasific dup func ie n perdele: de protec ie a terenurilor agricole antierozionale (de protec ie a solului) parazpezi (protec ia cilor de comunica ie) de protec ie a digurilor i malurilor apelor de protec ie a localit ilor i a diferitelor obiective paranisipuri mantale de lizier a pdurilor Cele mai uzuale perdele sunt cele de protec ie a terenurilor agricole. L imea acestora se exprim n metri (distan a dintre rndurile marginale, plus cte un metru n exteriorul rndurilor marginale) sau n numrul de rnduri care de obicei este impar (3-5 perdele secundare pn la 7 la perdelele principale). Rndurile externe se

216

numesc marginale, urmtoarele ctre interiorul perdelei se numesc postmarginale, rndul central axul perdelei, iar rndul (rndurile) ntre axul perdelei i rndurile postmarginale miezul perdelei. Distan a dintre rnduri este, de regul, de 1,5m, iar dintre exemplare pe rnd 0,75-1,0 metri; ntre plopii euramericani se aplic o distan minim de 2,5 metri. Distan a(d) dintre perdelele principale se stabilete n func ie de l imea fiei protejate, care, la rndul ei, depinde de nl imea (H) pe care o realizeaz exemplarele din perdea la vrsta de 25-30 ani, folosind formula: d=25H, apreciinduse c, n general, speciile principale ale perdelelor realizeaz, n medie urmtoarele nl imi: 20m - n sta iuni de bonitate superioar, 15 m n cele de bonitate mijlocie i numai 10m - n sta iunile de bonitate inferioar. In consecin , ntre perdelele principale distan a este de la 250(300) m pn la 500 m. Distan a dintre perdelele secundare se adopt de circa patru ori distan a dintre perdelele principale, astfel c unit ile de cultur protejate au suprafe e de la 25 pn la 100 ha. Dac terenurile agricole au nclinare mai mare de 10-12 grade, perdelele principale se amplaseaz paralel cu curbele de nivel, au l imi mai mari de 10 m, iar distan a dintre ele se reduce. n terenurile ocupate cu culturi agricole irigate, perdelele forestiere se situeaz de-a lungul canalelor magistrale i a canalelor distribuitoare. Perdelele instalate n lungul canalelor magistrale, se dispun pe partea vntuit a canalelor, sunt semipenetrabile sau penetrabile, au l ime de 5-11m (3-7 rnduri). In lungul canalelor distribuitoare secundare, a canalelor de iriga ii i a celor de evacuare cu caracter permanent se realizeaz aliniamente forestiere formate din 1-2 rnduri de plopi euramericani.

Efectul perdelelor forestiere asupra curen ilor de aer

217

Deschiderile practicate n perdele forestiere

Perdelele forestiere instalate n jurul acumulrilor de ap sunt compacte sau semipenetrabile, au l ime de 11-20 metri, fiind formate din 7-13 rnduri de arbori i arbuti i au rolul de a consolida malul. Dac terenurile din jur sunt nclinate, existnd pericolul colmatrii, pentru a mpiedica eroziunea i pentru a filtra scurgerea pluvial, perdeaua de consolidare se completeaz cu o perdea de filtrare, cu l imea de 20-60 m, alctuit din arbuti. Perdele forestiere de protec ie antierozionale, formate din 3-25 rnduri de specii arborescente i arbustive, se amplaseaz pe cumpenele curbelor de nivel, paralel cu acestea perdele absorbante, de-a lungul fgaelor i praielor toren iale perdele de mal, n albiile minore ale cursurilor de ap perdele filtrante, n jurul acumulrilor de ap perdele de protec ie a lacurilor de acumulare. Perdelele forestiere de protec ie a lacurilor de acumulare sunt alctuite, de regul, din dou benzi: banda de consolidare (a), amplasat sub cota maxim a nivelului apei din lac; are o l ime variabil n func ie de gradul de oscila ie a nivelului apei i este alctuit din specii rezistente la excesul de ap (salcie, plop, anin, snger); banda de filtrare (b) aezat deasupra cotei maxime a apei, avnd o l ime de 20-60 m, n func ie de nclinare, lungimea, folosin a i starea versan ilor i este alctuit din specii arborescente i arbustive. Perdelele forestiere de protec ie din zona dig-mal dateaz n ara noastr din a II-a jumtate a secolului XX. Func iile acestora sunt: protejarea digurilor mpotriva distrugerilor provocate de valurile formate de vnt i, eventual, nave, de apele de inunda ie, mpotriva distrugerilor provocate de zpoare (ghe uri), i, ntr-o oarecare msur, de aprare a taluzului digului dinspre ap de eroziune eolian.

218

Perdea forestier de protec ie a unui lac de acumulare

Perdea

forestier de n zona dig-mal

protec ie

Perdeaua se instaleaz n lungul digului, la aproximativ 10 m de piciorul taluzului i are o l ime de 50-100 m, n func ie de l imea zonei dig-mal i de nl imea valurilor pe care urmeaz s le disipeze. Se compune din dou fii: una interioar (spre dig), format din slcii selec ionate i alta exterioar (spre cursul de ap) constituit din plopi euramericani. Pe tronsoanele n care zona dig mal este mai lat dect l imea propus pentru perdele, l imea acestora se poate mri pn la dublu, asigurndu-se astfel protec ia digului n timpul tierilor de regenerare. Dac, dimpotriv, zona dig-mal este mai ngust dect l imea calculat a perdelei, perdeaua se ndesete prin micorarea distan elor de plantare ntre puie ii pe rnd i ntre rnduri. Perdelele de protec ie a cilor ferate i oselelor sunt impenetrabile, acumulnd par ial sau total zpada. Se amplaseaz limitrof cii de circula ie sau la o distan de 10-60 m n partea din vnt a acesteia. Se folosesc mai ales n partea de sud-est i est a rii (Brgan, Dobrogea, Moldova), de-a lungul traseelor expuse nzpezirilor datorate criv ului. Sunt alctuite din specii repede cresctoare (salcm, ulm de Turkestan, sofor, frasin, zarzr, corcodu, slcioar), alternnd cu arbuti. Rndurile marginale sunt conduse sub form de gard viu dens, fiind constituite din specii arbustive decorative sau gldi tuns n partea dinspre vnt. L imea perdelei se stabilete n func ie de cantitatea maxim de zpad care poate nzpezi calea n locul respectiv (cantitatea maxim acumulat la adpostul panourilor pe o lungime de un metru de traseu), cu luarea n considerare a categoriei de perdele propuse a se folosi (par ial sau total acumulatoare) i a distan ei acesteia de la cale.

219

Lista subiectelor pentru examen i colocviu


PARTEA I SEMIN E 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Evolu ia concep iilor cu privire la instalarea artificial a vegeta iei lemnoase mpduriri i rempduriri executate n Romnia Maturitatea plantelor lemnoase Factorii determinan i ai procesului de fructifica ie Fazele creterii vegetative i ale reproducerii Periodicitatea fructifica iei Variabilitatea produc iei i a calit ii semin elor forestiere Importan a semin elor forestiere Materialul de baz pentru ob inerea materialelor forestiere n scopul utilizrii lor pentru reproducere i comercializare Regiunile de provenien i transferul materialelor forestiere de reproducere Livezi de semin e Necesitatea prevederii i evalurii fructifica iei Prognoza fructifica iei - metode Evaluarea recoltei de fructe, conuri, semin e - metode Matura ia semin elor, coacerea fructelor, diseminarea, perioada de recoltare Metode de recoltare Procesarea conurilor i fructelor Condi ionarea semin elor Aspecte generale privitoare la controlul calit ii semin elor Prelevarea eantioanelor elementare i constituirea eantionului compus Ob inerea eantionului de laborator. Ambalare i expediere nsuirile fizice ale semin elor i determinarea lor nsuirile biologice ale semin elor Buletinul de analiz i calitatea lotului de semin e Necesitatea conservrii semin elor Longevitatea semin elor Factorii ce influen eaz viabilitatea semin elor Procese ce pot avea loc n masa de semin e n timpul pstrrii Procedee de pstrare a semin elor Eviden a i controlul semin elor depozitate. Transportul semin elor Factori ce influen eaz procesul de germina ie Starea de repaus a semin elor tipuri de repaus Metode de for are a semin elor Stratificarea semin elor Tratamente de stimulare a germina iei Tratarea semin elor pentru prevenirea sau/i combaterea duntorilor biotici

PARTEA A II-A PEPINIERE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tipuri i sortimente de puie i Alegerea terenului pentru pepinier Spa ii adpostite Suprafa a i forma pepinierei Organizarea terenului din pepinier Scopul i importan a lucrrii solului Lucrarea solului Sisteme de lucrarea a solului n pepiniere Asolamente Metode de semnare Norma de semnat, perioada i adncimea de semnare Producerea puie ilor n recipiente Importan a i avantajele nmul irii vegetative Butirea cu butai de tulpin Butirea cu butai de rdcin

220

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

nmul irea vegetativ prin marcote Altoirea ngrijirea plantulelor i puie ilor n spa iile adpostite Mulcirea Umbrirea plantulelor i puie ilor Irigarea culturilor Fertilizarea solului Tipuri de ngrminte Amendamentarea solului Combaterea crustei i mobilizarea solului Combaterea chimic a buruienilor Combaterea duntorilor biotici vegetali (plante inferioare) i animali Rrirea culturilor Recoltarea puie ilor din spa ii adpostite Repicarea puie ilor Recoltarea puie ilor din culturi n cmpul pepinierei

PARTEA A III-A MPDURIRI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Alegerea i asocierea speciilor lemnoase - considera ii generale Categorii de terenuri de mpdurit Principii privind alegerea i asocierea speciilor forestiere Asocierea i amplasarea speciilor lemnoase Pregtirea terenului pentru instalarea culturilor forestiere Lucrarea solului pentru instalarea culturilor forestiere Avantajele i dezavantajele planta iilor Procedee de plantare Perioada de plantare Avantajele i dezavantajele semnturile directe Procedee de semnare Perioada de semnare Instalarea vegeta iei forestiere prin butai Dinamica dezvoltrii culturilor de la instalare pn la constituirea strii de masiv Lucrri privind evaluarea reuitei culturii ngrijirea culturilor de la instalare pn la constituirea strii de masiv mpduriri n Lunca Dunrii Reconstruc ia arboretelor degradate, slab productive - generalit i Cauzele apari iei arboretelor degradate Apari ia fenomenului de uscare anormal a pdurilor Procedee de reconstruc ie ecologic a arboretelor degradate mpduriri n condi ii extreme - considera ii generale mpdurirea terenurilor erodate de ap mpdurirea terenurilor nisipoase mpdurirea terenurilor fugitive mpdurirea terenurilor srturate mpdurirea terenurilor expuse nmltinrii Perdele forestiere de protec ie - Defini ii. Clasificri Func iile perdelelor forestiere Tipuri de perdele forestiere de protec ie

221

Bibliografie recomandat Abrudan, I., 2006 Impduriri, Universitatea Transilvania Braov Ciortuz, I. , 1981 Ameliora ii silvice , Ed. Didactic i pedagogic Bucureti Damian, I. , 1978 mpduriri, Ed. Didactic i pedagogic Bucureti Damian, I., Negru iu ,F., Florescu, Gh., 1987 mpduriri. Lucrri practice. Semin e, pepiniere. Universitatea Transilvania Braov. Enescu , V., i colaboratorii, 1994 nmul irea vegetativ a arborilor forestieri, Ed. Ceres Bucureti Florescu, Gh., 1994 mpduriri. Universitatea Transilvania Braov Florescu, Gh., 1996 mpduriri. Semin e forestiere. Universitatea Transilvania Braov Giurgiu, V., i colaboratorii, 1972 Biometria arborilor i arboretelor din Romnia Ed. Ceres Bucureti. Haralamb, At. M, 1963 Cultura speciilor forestiere, Ed. Agro-Silvic Bucureti. Milescu, I., Negru iu F, 2006 Cultura pdurilor - In Cartea Silvicultorului. Ed. Universit ii Suceava i Petru Maior, Reghin. pp: 253-323 Negru iu, F., Abrudan, I., 2003 mpduriri. Culturi forestiere de interes cinegetic, Universitatea Transilvania Braov Negru iu, F., Abrudan, I., 2004 mpduriri, manuscris Palaghianu, C., 2003 Procedee i tehnici de regenerare artificial, Universitatea Suceava Popescu, I., 1999 Mecanizarea lucrrilor silvice., Universitatea Transilvania Braov Rou, C. ,1997 Sta iuni forestiere, Universitatea Suceava Rub ov, St., 1961 Cultura speciilor lemnoase n pepinier., Ed. Agro-Silvic Bucureti. Rusu, O., 1986 Refacerea arboretelor din subzona stejarului prin planta ii de puie i de talie mijlocie. Ed. Ceres Bucureti Vlase, I. , 1982 Conservarea semin elor forestiere., Ed. Ceres Bucureti * * * 1987 ndrumri tehnice pentru compozi ii, scheme i tehnologii a pdurii. Ministerul Silviculturii Bucureti * * * 1988 Instruc iuni privind producerea, utilizarea i controlul genetic al materialelor forestiere de reproducere., Ministerul Silviculturii Bucureti * * * 1994 Pepiniere. Recomandri tehnice., Ministerul Apelor, pdurilor i protec iei mediului Bucureti * * * 1997 Norme de timp i de produc ie unificate pentru lucrrile de silvicultur. Ministerul Apelor, pdurilor i protec iei mediului Bucureti * * * STAS 1808/2004 Semin e de arbori i arbuti pentru culturi forestiere. Condi ii tehnice. * * * STAS 1908/2004 Semin e de arbori i arbuti pentru culturi forestiere. Metode de analiz

222