Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea Politehnic Bucure ti Facultatea de Inginerie Aerospa ial

TUNELE AERODINAMICE

Student:Teliceanu Cristina-Dana Grupa:941

TUNELE AERODINAMICE
Cercet rile experimentale de aerodinamic sunt strns legat de experimentele realizate n tunele aerodinamice, numite i suflerii. n camerele de experien e ale acestora se reproduc condi iile de mediu n care structurile aeromecanice testate evolueaz n mod curent.

CLASIFICAREA
Exist o diversitate mare de astfel de instala ii, principalele criterii dup care acestea se pot clasifica fiind urm toarele: y dup arhitectura acestora, se disting tunele aerodinamice cu circuit deschis (vezi figura 1), tip Eiffel, sau cu circuit nchis (vezi figura 2), tip Prandtl; y dup tipul camerei de experien e, se disting tunele aerodinamice cu camer de experien e deschis (prezint avantajul unor interferen e reduse ntre modelul studiat i pere ii camerei de testare, dar sunt mari consumatoare de energie), sau cu camer de experien e nchis , (prezint avantajul unui consum de energie mai mic);
Retea de rectificare a aerului Ventilator Camera de testare Directia de curgere a aerului

Confuzor

Difuzor

Fig. 1 - Schema de principiu al unui tunel cu circuit deschis i camer de testare nchis

Palete directoare Ventilator

Camera de testare

Difuzor

Confuzor

Fig. 2 - Schema de principiu al unui tunel cu circuit nchis i


2

camer de testare deschis dup valoarea vitezei maxime de referin (din camera de experien e), se pot clasifica n tunele aerodinamice subsonice incompresibile, subsonice compresibile, supersonice i hipersonice; y dup valoarea presiunii din camera de experien e, pot fi tunele aerodinamice atmosferice sau presurizate, de densitate variabil . Pe lng tunelele aerodinamice descrise anterior s-au mai construit i unele cu destina ie special cum ar fi cele de vizualizare a curgerii, aeroacustice, de vrie, tuburile de oc, instala iile balistice i adiabatice etc. y

DIFEREN

E CONSTRUCTIVE NTRE SUFLERIILE DE TIP SUBSONIC I SUPESONIC

ELEMENTE CONSTRUCTIVE

Cot Ventilator Motorul ventilatorului Cot Filtru Colector Zon experimental Difuzor

Zona experimantal (testare): este locul unde se plaseaz modelul de studiat i n care se reproduc condi iile atmosferice similare evolu iei obi nuite. n sec iunea transversal camera de testare poate avea diferite forme, cele mai utilizate fiind (n func ie de destina ia tunelului) cele dreptunghiulare, circulare, mai rar octogonale sau eliptice etc. Aceasta poate fi m rginit de pere i solizi, caz n care vena fluid se va numi ghidat sau f r pere i, numindu-se liber . Indiferent dac este liber sau ghidat , vena are aceea i sec iune ca i sec iunea de ie ire din colector. Vena liber n cazul zonei experimentale deschise este de preferat din punctul de vedere al u urin ei manevr rii i instal rii modelului, lucru care l face des ntlnit chiar i la suflerii ce dep esc 100m/s. Introduce ns pierderi mari de presiune din cauza form rii vrtejurilor la ie irea din colector i pe frontiera liber a venei poate determina apari ia pulsa iilor. Acestea pot fi eliminate dac la intrarea n difuzor se plaseaz fante, iar la ie irea din colector se monteaz palete triunghiulare sau parabolice, dispuse nafara jetului la un unghi de 20. n cazul sufleriilor cu ven ghidat , pere ii solizi au o construc ie pu in evazat , ce permite eliminarea gradientului de presiune ca urmare a ngro rii stratului limit . Unghiul de conicitatea pentru sufleriile de sec iune circular este situat ntre 0.2-0.5, iar pentru sufleriile de sec iune rectangular ajunge
4

n jur de 1. Lungimea recomandat pentru camera de experien e este LCE $ 1.5 DH CE ( DH CE este diametrul hidraulic al sec iunii camerei de testare). n cazul unor lungimi mai mari, grosimea stratului limit poate influen a negativ precizia m sur torilor. n figura 3 sunt prezentate principalele caracteristici geometrice ale unei camere de experien e de sec iune rectangular .

vCE (ACE)

vCE (ACE)
aCE

bCE

lCE

Fig. 3 Principalele caracteristici geometrice ale unei camere de experien e rectangulare


ACE ! aCE v bCE
l CE v CE

aria sec iunii camerei de testare; lungimea camerei de testare; viteza curentului de aer n camera de experien e (viteza de referin , luat n calculele referitoare la experiment).

Difuzorul: este plasat dup camera de experien e i trebuie astfel realizat nct s nu se produc desprinderi ale curentului de aer de pe pere ii acestuia. El este alc tuit dintr-un canal de sec iune cresc toare, iar viteza curentului descre te progresiv de la intrare la ie ire. Aici are loc transformarea energiei cinetice n poten iala (de presiune). Enrgia cinetic pe secund pe care trebuie s-o transforme este:

Pentru sec iuni circulare valoarea maxim recomandat a unghiul de evazare al pere ilor este de aproximativ E D $ 6r . Aceast valoare poate ajunge la E D $ 12r n cazul sec iunilor dreptunghiulare, unde cre terea sec iunii se realizeaz , frecvent, prin evazare ntr-un singur plan, ca n cazul prezentat n figura 4. Caracteristicile geometrice ale unui astfel de difuzor sunt urm toarele:
A0 D ! a0 D v b0 D

aria sec iunii de intrare n difuzor a curentului de aer cu viteza 0D; aria sec iunii de ie ire din difuzor a curentului de aer cu viteza 1 D; lungimea difuzorului;

A1 D ! a1 D v b1 D

lD

ED
n1 D ! A1 D A0 D

unghiul de divergen al difuzorului; gradul de divergen al difuzorului.

a 1D b0D aD

a1D

v1C (A1C)
a 2D b1D

v0C (A0C)

a0D

lD

Fig. 4 - Principalele caracteristici geometrice ale difuzorului y Confuzorul: este plasat naintea camerei de experien e i are rolul de a m ri viteza curentului de aer la valoarea v CE i de a mic ora turbulen a n camera de experien e. Valorile recomandate ale gradului de convergen sunt n0 C $ ( 5  20 ) - raportul dintre aria sec iunii de intrare n confuzor i aria sec iunii de ie ire din confuzor (respectiv de intrare n camera de experien e). Exist mai multe tipuri constructive de confuzoare, n figura 5 fiind prezentate principalele caracteristici geometrice ale unui confuzor cu varia ie a sec iunii ntr-un singur plan i curbur dubl , cu generatoare curbilinii. Principalele caracteristici geometrice ale unui astfel de confuzor sunt urm toarele:
b1C

a0C

v1C (A 1C)

v0C (A0C)
aC

a1C

b0C l 0C

l1C

Fig. 5 - Principalele caracteristici geometrice ale unui confuzor cu varia ie de sec iune ntr-un singur plan i curbur dubl cu generatoare curbilinii

A1 C ! a1 C v b1 C
A0 C ! a0 C v b0 C

l1 C l0 C
EC
n0 C ! A0 C A1 C

aria sec iunii de intrare n confuzor a curentului de aer cu viteza 1C; aria sec iunii de ie ire din confuzor a curentului de aer cu viteza 0C; lungimea por iunii confuzoare; lungimea por iunii de sec iune constant , A0 C ! ct ; unghiul de convergen al confuzorului; gradul de convergen al confuzorului.

Re eaua de rectificare: este utilizat pentru mic orarea turbulen ei curentului de aer i conducerea favorabil a acestuia spre alte componente de interes ale tunelului, precum confuzorul. Cele mai simple din punct de vedere constructiv sunt realizate din plase. Cele mai eficiente sunt cele din rigle de grosime constant gO RR , ale c ror ochiuri pot avea diferite forme, mai des ntlnite fiind cele dreptunghiulare (vezi figura 6).
bRR

v1RR

goRR

(A1R

R)

aRR hoRR

v0RR
R) (A0R

loRR

lRR

Fig. 6 - Principalele caracteristici geometrice ale unei re ele de rectificare

A1 RR ! aRR v bRR

aria sec iunii de intrare n re ea a curentului de aer cu viteza 1 RR ; de aer avnd viteza aria unui orificiu; );

A0 RR ! zRR l O RR v hO RR aria sec iunii vii a re elei (aria sec iunii de ie ire a curentului
0 RR

aO RR ! l O RR v hO RR

l RR z RR ! n1 RR n 2 RR n l RR , n h RR

lungimea re elei; num rul de ochiuri al re elei; num rul de ochiuri pe l imea, respectiv pe n l imea re elei.

Ventilatorul: reprezint sursa de putere a instala iei, asigurnd circula ia aerului prin tunel. Pentru tunelele clasice mai des utilizate sunt cele axiale. Pentru diminuarea vrtejurilor generate de rotorul ventilatorului se folose te uneori solu ia mont rii succesive a dou ventilatoare identice ce se rotesc n sensuri contrare. Cel mai adesea se introduc pe circuitul tunelului re ele de rectificare a curentului de aer, re ele de profile etc. Se monteaz ct mai departe posibil de camera de experien e. n cazul n care tura ia ventilatorului este constant , debitul de aer se regleaz cu ajutorul unei vane.

Elemente de leg tur : sunt necesare n general tunelelor n circuit nchis i fac leg tura ntre principalele elemente componente ale acestora. Sunt reprezentate cel mai adesea de coturi i corpuri de trecere de la un tip de sec iune la altul, ca de exemplu de la sec iunea circular a ventilatorului la o sec iune de curgere dreptunghiular , precum n figura 7.
2 A0 TC ! TD0 TC 4

aria sec iunii de intrare n corp, a curentului de aer cu viteza 0 TC ; aria sec iunii de ie ire, a curentului de aer cu viteza lungimea corpului de trecere;
lTC v1CI
1 TC ;

A1 TC ! a1 TC v b1 TC lTC

b1TC

(D

C 0T

v1TC (A1TC) a1TC

v0TC (A0TC)

Fig. 7 - Principalele caracteristici geometrice ale unui corp de trecere

n cazul coturilor, pentru reducerea rezisten ei hidraulice, se recomand echiparea acestora cu pale directoare. La coturile ai c ror pere i nu sunt concentrici, acestea pot fi profilate aerodinamic (vezi figura 8.a), cilindrice de grosime constant (vezi figura 8.b), sau concentrice sub iri pentru cele cu pere i concentrici (vezi figura 9).

(a)

dp

(b)

Fig. 8 - Pale directoare n coturi ai c ror pere i nu sunt concentrici


a1CI v1CI
r1CI

b1CI

d CI

(A1CI)
r2C

rCI

R0
CI

a0CI

v0CI

b0CI

Fig. 9 - Principalele caracteristici geometrice ale unui cot de ntoarcere cu pere i concentrici i pale directoare
A0 CI ! a0 CI v b0 CI A1 CI ! a1 CI v b1 CI rCI R0 CI H CI r1 CI , r2 CI

aria sec iunii de intrare n cot, curentul de aer avnd viteza aria sec iunii de ie ire din cot, curentul de aer avnd viteza raza interioar a cotului; raza median ; unghiul cotului de ntoarcere; razele palelor directoare.

(A0CI)

0 CI ;

1 CI

n coturie ai c ror pere i nu sunt concentrici, palele directoare din acestea formeaz un gr tar aerodinamic, care provoac abaterea curentului de aer spre peretele interior, datorit for elor aerodinamice ce se dezvolt pe acestea. n cazul alegerii corecte a dimensiunilor, num rului, unghiului de a ezare i dup caz, a profilului palelor directoare, abaterea curentului spre peretele interior prentmpin desprinderea curentului de perete i formarea unei zone turbionare de recirculare. Ac iunea palelor concentrice se exprim mai ales prin aceea c ele scindeaz cotul dat ntr-un ir de coturi cu un grad mai mare de lungire a sec iunii transversale R0 CI a0 CI , ceea ce duce la mic orarea pierderilor de presiune. Num rul normal de pale necesar ob inerii unei distribu ii uniforme a vitezei imediat dup cot se determin din formula:
r n norm ! 2.13 0 a 0
1

1

Amplasarea optim a palelor n coturi cu pere i concentrici se ob ine dac :


ri ! 1.26 ri 1  0.07 a0 [m]

10

ALTE TIPURI DE TUNELE


Primele cercet ri n acest domeniu au nceput nc din secolul XVI, iar prin metodele ini iale enumer m: y y y y Metoda manejului i utilizarea curentului natural atmosferic (1866) Sufleria Philips prin ejec ie de aer comprimat(1884) Sufleria cu ventilator suflnd asupra corpului (1890-1909) Sufleria cu ventilator suflnd dinspre corp (1903-1909)

Plecnd de la aceste instala ii, domeniu aerodinamicii experimentale este n continua dezvoltare pn n ziua de azi. Cele mai recente tuneluri aerodinamice folosesc alte tipuri de fluide dect cele obi nuite i prezint importante diferen e constructive. Vom enumera cteva tipuri de tunele aerodinamice folosite de NASA: y Tunelul transonic criogenic utilizeaza nitgrogen gazon (GN2)

y y y

11

Tunelul de temperatura - 8 foot high temperature- tunel hipersonic nc lzit printr-un sistem de combustie, permite experimetarea la numere Mach ntre 4-7 pentru modele de dimensiuni foarte mari

Tunelul subsonic de dimensiuni mari

12

Tunelul vertical de dimensiuni mari

Tunel de testare scramjet- numere Mach de la 4.7-8, testeaz att modele ct i componente la scar redus

13

Tunel scramjet nc lzit prin combustie-testeaza modele ntregi ale avioanelor cu scramjet la scar redus , numere Mach 3.5-6

Tunel supersonic cu combustie utilizat pentru modele cu ramjet i scramjet, numere Mach ntre 4.5-7

14

Tunelul transonic na ional utilizeaz nitrogenul ca fluid de lucru; aici au fost testate majoritatea avioanelor militare americane nc din 1892

Tunelul transonic dinamic- face parte din Institutul Transonic Dinamic, care de ine cele mai performante echipamente din lume pentru testarea aeroelastic (flutter) a modelelor la scar la viteze transonice; scopul s u principal este cercetarea i n elegera fenomenelor aeroelastice i rezolvarea problemelor cauzate de acestea

15

Bibliografie:

- N.S. Tomescu Aerodinamic experimental - internet : www.nasa.gov; http://wte.larc.nasa.gov (wind tunnel enterprise)

16