Sunteți pe pagina 1din 28

TEMA DE PROIECT

Sa se proiecteze transmisia mecanica pentru actionarea


benzii transportoare pentru bagaje a viitorului aeroport
Bucuresti Sud.

Transmisia este cea din figura de mai jos:

Notatii:

ME-motor electric trifazat asincron


TCT-transmisie curele trapezoidale
RT-reductor de turatie conic cu dinti drepti
I-IV-arbori
Z1, Z2-numarul de dinti ale rotilor dintate 1 si 2
CEB-cuplaj elastic cu bolturi
Arborii III si IV sunt intr-un plan vertical.

Se va proiecta si un mecanism de intindere automata a curelelor.

Proiectul va cuprinde:

A. Memoriu justificativ cu calcule, schite, justificarea solutiei


alese

B. Partea grafica

B1. Desenul reductorului de turatie scara 1:1

B2. Desenul mecanismului de intindere a curelelor

B3. Desenul de executie al arborelui IV


Student: Teliceanu Cristina-Dana

Grupa: 931

Nr. Data Etapa Realizat Observatii


Crt.
1. 13.10.200 Primirea temei 100%
8
2. 16.10.200 Calculul energetic al
8 transmisiilor.
Calculul turatiilor arborilor I-IV.
Alegerea motorului.
3. Calculul transmisiei cu curele
trapezoidale.
Predimensionarea arborilor.
Alegerea capetelor arborilor.
4. Predimensionarea angrenajului.
Verificarea angrenajului.
Calculul elementelor
cinematice ale angrenajului.
Desen de ansamblu al
reductorului de turatie
(incipient).
5. Calculul rulmentilor.
Verificarea arborilor la solicitare
complexa.
Verificarea completa a arborelui
IV (in sectiunea cea mai
periculoasa).
Desen de ansamblu avansat.
Desenul arborelui IV (incipient).
6. Calculul celorlalte piese ale
transmisiei (pene, cuple, etc).
Calculul mecanismului de
intindere a curelei.
Calculul randamentului total al
transmisiei.
Desen de ansamblu definitiv.
Desen de executie definitv.
Desenul (schita) mecanismului
de tensionare.
Fisa tehnologica a arborelui IV.
7. Predarea si sustinerea
proiectului.

Memoriu justificativ
1. Date de intrare:
Piv := 17 kw
n iv := 150 rpm
ks := 1.6

2. Calculul energiei si al turatiilor (arbori I-IV), transmisiei, alegerea motoarelor electrice

Pmax:= Piv ⋅ ks Pmax = 27.2 kw

Momentul de torsiune

30 6 Piv 6
Miv := ⋅ 10 ⋅ M iv = 1.082× 10 N*mm
π n iv

Randamentul total
ηpr := 0.99 - randamentul perechilor de rulmenti
ηtct := 0.97 - randamentul transmisiei cu curele trapezoidale
ηa := 0.94 - randamentul angrenajului

3
ηt := ηpr ⋅ ηtct⋅ ηa ηt = 0.885

Puterea necesara motorului

Pmax
Pme := Pme = 30.744 kw
ηt

Se aleg doua motoare electrice: Schema motoarelor de


3000 rot/min (tip 200L) si de
1. Tip 200 L 2. Tip 225 S 1500 rot/min (tip 225S)
Pm1 := 37 kw Pm2 := 37 kw

n m1 := 2920 rpm n m2 := 1460 rpm


Raportul de transmisie

n m1
Itot1 := Itot1 = 19.467
n iv

n m2
Itot2 :=PnI PI I = 9.733
iiiitotiv − tot2
ntot2
tot1 STAS
∆I
IRT
n
P :=
iiiii:=:=
:=
1 nη
2 iv ⋅ 100
i :==:=
nISTAS
12
RT
tct
iii
Deducem Inη:=
4m1ii3.5
Ipr
2.781
tct tct
pr 20
turatiile iii ===2920
⋅ ηIanSTAS
iii Pii =
834.286
834.286
efective
I.STAS Piii
iv
se =va
ale ∆I
18.452
17∆I
18.268 =kw
=51.333
2rot/min
1kw
arborilor
alege 2.667
kw
20. %%
Piv
Pi := Pi = 19.215
3
ηpr ⋅ ηa⋅ ηtct

Calculul momentelor de torsiune

6
30⋅ 10 ⋅ Pi 4
M t1 := M t1 = 6.284× 10 N*mm
π ⋅ n ms

6
30⋅ 10 ⋅ Pii 5
M t2 := M t2 = 2.112× 10 N*mm
π ⋅ n ii

6
30⋅ 10 ⋅ Piii Mt 5
M t3 := 3 6 τ t := M t3 = 2.091× 10 N*mm
π ⋅ nMiii
⋅ 10
3016 ⋅t4
Piv
t1
t2
t3  π ⋅ d3 
Mdt41
2
3
4 :=  = 56.849  6
τ at := 30 ππMPa
⋅⋅nτiv Mdt4 1.082× 10 τ t ≤ τ at
Predimensionarea at arborilor4321 1632.865
22.014
32.975
 mmmm N*mm
Proiectarea transmisiei prin curele trapezoidale

Alegerea tipului curelei Profil SPB 11.0x10 Dp1 ≤ 250 mm

Pn := 37 kw

n i = 2920 rpm

Itct = 3.5

Alegerea rotilor

Dp1 := 200 mm Diametrul primitiv al rotii conducatoare de curea


2
ξ := - alunecarea elastica (2%)
100

Dp2 := ( 1 − ξ ) ⋅ Dp1⋅ Itct Unde Dp2 este diametrul primitiv al rotii conduse

Dp2
Dp2 = 686 mm D = 250 se standardizeaza conform STAS 1163-71 Dp0 := 1.25D
⋅ p1
p0
Se va alege Dp2 = 710 mm conform standardelor.

mm diametrul rolei de intindere

Calculul vitezei periferice

π ⋅ Dp1⋅ n ms
V1 := V1 = 30.578 m/s
60⋅ 1000

V ≤V unde V.adm =50 m/s


1 adm

Alegerea distantei axiale A

( )
0.7⋅ Dp1 + Dp2 ≤ A ≤ 2 Dp1 + Dp2 ( )
(
0.7⋅ Dp1 + Dp2 = 637 )
(
2 Dp1 + Dp2 = 1820 )
2
aleg A := 1229 mm Se va lua media intervalului.

π
Lungimea primitiva
Lpc − ( a curelei
⋅ β ⋅ D + β 2⋅ Dp2
360 1 p1
)
A :=
A c := 1.5 πcm (
DD
2
+DγD
 
p1 )
p2 180
p2p1−sectiunea (
Dp2 − Dp1
curelei
2
)
γ :=:=2180 − γLpc
2⋅ Aasin
+ ⋅ +
2 cosβ β ==203.95
Lpc 3
βValoarea
21L :=
= := +
4000 1 156.05 × 210din tabelul
Lpc =valoarea
3.94
γ pc 23.95  mm 2⋅se 22normalizeaza
2A π 4A = 1483.958
la cea maiAapropiata mm mm 4.2.1
Calculul preliminar al numarului de curele z0

Cf := 1.6

CL := 1.02

(
Cβ := 1 − 0.003 180 − β1 )
Cβ = 0.928

139
a1 := 1.2315 b 1 := 5.68 c1 := De := 21
6
10

Vom cacula puterea transmisa de o curea.

 − 0.09 b1 2
P0 :=  a1⋅ V1 − − c1⋅ V1  ⋅ V1 P0 = 15.435 kw
De
 
P := Piii

P⋅ Cf
z0 := z0 = 2 Cz := 0.9
CL⋅ Cβ ⋅ P0

z0
z := z = 2.223 Aleg z=2 curele
Cz

Verificarea frecventei indoirii

3
V1⋅ 2⋅ 10
f := f = 15.289 f < 40Hz
Lpc
Durata de functionare a curelei

P0 Lpc 3
= 10.29 Lh := Lh = 1.333× 10 ore
Ac 3

Forta de intindere initiala F0 si a apasarii pe arbori Fa

3 Piii
Fu := 10 ⋅ Fu = 597.413 N
V1
F0 := 1.6⋅ Fu F0 = 955.86
3
Fa := 1.8⋅ Fu Fa = 1.075× 10

Predimensionarea arborilor si alegerea capetelor de arbori

Momentele de incovoiere nu pot fi determinate in faza de predimensionare ->


predimensionarea se face numai la torsiune.
Nu se cunoaste pozitia fosrtelor fata de reazeme.

Utilizand "Capetele de arbori" din STAS 9724/2-71 vom determina diametrele si lungimile nominale
pentru arborii I-IV. Lungimile vor fi cele de predimensionare si nu finale.

d 1 = 22.014 mm va rezulta d.1=22 mm; l.1=36 mm

d 2 = 32.975 mm va rezulta d.2=35 mm; l.2=58 mm

d 3 = 32.865 mm va rezulta d.3=35 mm; l.3=58 mm

d 4 = 56.849 mm va rezulta d.4=60 mm; l.4=105 mm

Proiectarea unui angrenaj conic cu dinti drepti

Diametrul de divizare al pinionului conic

KH factor global al presiunii hertziene de contact

N
KH := 1700000
2
mm

N
KbS raportul
factor dedintre
5 3 latimea2 danturii
suprastructura si generatoarea conului de divizare, se aproximeaza cu
exterioara
σVom
σ
i12
K
M σ
btp
Hlim
S
HRC :=
:=
R
RHlim:=
=:=
Hlim
alege:=
:= =25.5HRC
13.5
M
0.3,
59 se×⋅ duritate
0.3
2.091
1.505
t3
momentul
presiunea × nota
10
va
materialul10 pentru
hertziana usurinta
depinionului
torsiune
flanc
mm limita
pe calculului
18MoMnCr13
arborele
la obosela b.R STAS 791-88
pinionului
conform
3
( KH⋅ KS⋅ Mtp)
d 1min :=
2
b R ⋅  1 − ⋅ b  ⋅ σHlim ⋅ i12
1 2
 2 R 

d 1min = 59.155 mm

Modulul danturii rotilor dintate pe conul frontal exterior

Modulul danturii rotilor pe conul frontal exterior se determina din conditia ca dantura sa reziste la
rupere prin oboseala la piciorul dintelui.

Kf factorul global al tensiunii de la piciorul dintelui

Kf := 19 (
M tp ⋅ KS⋅ Kf )
mmin :=
Ks := 1 
 ⋅ σ  ⋅ i 2 + 1
2
52⋅ b ⋅ 
1
σ

=:==2.091
= d × 10 limita  1 − ⋅ b 
 1min R la rupere
2 R  prin flim
dM1min
m
flim
tpmin 420
59.155
3.426
rezistenta mm   12 la piciorul dintelui
oboseala
mKSTAS := 3.5

mKSTAS2 := 4.5
mKSTAS < mmin ≤ mKSTAS2
⋅ KSTAS = 3.675
1.05m

mmin ≤ 1.05m
⋅ KSTAS

Conditia este indeplinita, astfel se va alege m.min=m.KSTAS

mm
m min=3.5

Calculul numarului de dinti al rotilor dintate care formeaza angrenajul

Se determina numarul necesar de dinti ai pinionului conic:

d 1min
z1s :=
mmin

z1s = 16.901

Se va standardiza numarul de dinti, astfel incat:

z1 := 17 dinti

xr := 0.43 deplasarea specifica radiala

Se detedrmina numarul de dinti ai rotii conjugate:

z2 := z1⋅ i12

z2 = 59.5
z2=60 dinti

Calculul geometric al angrenajului conic cu dinti drepti

A. Elementele rotii plane de referinta

αo := 20 grade unghiul profilului de referinta

h 1oa := 1 coeficientul inaltimii capului de referinta

h 1of := 1.2 coeficientul inaltimii piciorului de referinta

C1o := 0.2 coeficientul jocului de referinta la picior


B. Calculul deplasarilor specifice ale danturii

h fo = 4.2 h ao := h 1oa⋅ m h ao = 3.5 Co := C1o⋅ m Co = 0.7 p o := π ⋅ m


h fo := h 1of⋅ m
Deplasari specifice radiale:
p o = 10.996
xr1 := 0.43

xr2 := −0.43

Deplasari specifice tangentiale

xt1 := 0.12

xt2 := −0.12

C. Elementele geometrice ale angrenajului

Semiunghiurile conurilor:

 z1 
δ1 := atan  
 z2 
δ1 = 0.276 rad

180 δ11 = 15.819 grade


δ11 := δ1⋅ π
δ2 := δ22π⋅
180
δ22 := 90 − δ11 δ22 = 74.181
δ2 = 1.295 rad

Diametrele de divizare:

d 11 := m⋅ z1

d 11 = 59.5 mm

d 12 := m⋅ z2

d 12 = 210 mm

Lungimea exterioara a generatoarei conurilor de divizare

d 11
R :=
( )
2⋅ sin δ1

R = 109.133 mm

Latimea danturii rotilor

b := 0.3⋅ R

b = 32.74 mm

Se rotunjeste valoarea obtinuta b=33 mm

Diametrele de divizare medii

d m1 := d 11 − b ⋅ sin δ1 ( )
d m1 = 50.504 mm

d m2 := d 12 − b ⋅ sin δ2( )
d m2 = 178.25 mm
Modulul mediu al danturii

d m1
mm :=
z1

mm = 2.971 mm

Numarul de dinti ai rotii plane de referinta

z1
zo :=
( )
sin δ1

zo = 62.362

Rezulta ca z.o=63 dinti

Inaltimea capului dintelui

(
h a1 := m⋅ h 1oa + xr1 )
h a1 = 5.005 mm
Inaltimea dintelui
(
h a2 := m⋅ h 1oa + xr2 )
h := h a1 + h f1
h a2 = 1.995 mm
h = 7.7 mm
Inaltimea piciorului dintelui
Unghiul capului dintelui
(
h f1 := m⋅ h 1of − xr1 )  h a1  180
θa1 := atan  ⋅
h f1 = 2.695 mm R  
π
(
h f2 := m⋅ h 1of − xr2) h f2 = 5.705

θa1 = 2.626 grade

θ := atan hhf1 ⋅180


ha2f2 180
180
θa2
θ :=:=atan 
atan   
⋅ ⋅
θ
f1f2 =
= 1.415
2.992
1.047 R
 RR grade
a2 piciorului
f1
f2
Unghiul  πππ
dintelui
Unghiul conului de cap

• pentru angrenaj conic cu joc la picior constant


δa1 := δ11 + θf2

δa2 := δ22 + θf1

δa1 = 18.812 grade

δa2 = 75.595 grade


Unghiul conului de picior

δf1 := δ11 − θf1


δf2 := δ22 − θf2

δf1 = 14.405 grade

δf2 = 71.188 grade

Diametrele de cap
( )
d a1 := d 11 + 2⋅ h a1⋅ cos δ1
Diametrele de picior
( )
d a2 := d 12 + 2⋅ h a2⋅ cos δ2

d a2 = 211.088
d a1 = 69.131
( )
d f1 := d 11 − 2⋅ h f1⋅ cos δ1

d f2 := d 12 − 2⋅ h f2⋅ cos ( δ2)

d f1 = 54.314
d f2 = 206.89 11π⋅ cot δ21 
d 12 ( )
HsH
a1
a2 α:=
:=:= 
21=m
20 ⋅
=27.831
⋅ 3.982
s=exterioara
103.636
7.013
0.5π (
2 + arad
 ⋅−tanh(a2
2⋅conului
xal ⋅)sin
αde
a1 +cap( ))
xδt2
t121
pentru angrenaj conic cu Inalimea21α
a1
a2
jocul Arcul
la piciorul
de
0.349 
divizare
danturii
180 
r1constant
r2 dintelui
Unghiul de rabotare al dintelui

 ( 0.5⋅ s 1 + R⋅ sin ( θf1) ⋅ tan ( α) ) 


χ 1 := atan  
R⋅ cos ( θ f1)
 

 ( 0.5⋅ s 2 + R⋅ sin ( θf2) ⋅ tan ( α) ) 


χ 2 := atan  
R⋅ cos ( θ f2)
 

χ 1 = 1.193

χ 2 = −0.073

Elementele geometrice ale angrenajului cilindric echivalent

Diametrele de baza ale rotilor echivalente


dsibv2
bv1
Diametrele de divizare ale rotilor echivalente d v1 si d v2
d 11 d bv1 := d v1⋅ cos ( α)
d bv1 = 58.113
d v1 :=
cos δ1 ( ) d bv2 := d=v2723.894
d bv2 ⋅ cos ( α)
d v1 = 61.842 Distantele dintre axele de rotatie ale rotilor ehivalente
av12
d 12 1
d v2 :=
cos δ2( ) av12 = 416.097
2
(
av12 := d v1 + d v2 )
d v2 = 770.352
Gradul de acoperire ε α
zv1 si zv2 Numarul de dinti ai rotilor echivalente
d v1
zv1 :=
m 2 2 2 2
zv1 = 17.669 d av1 − d bv1 d av2 − d bv2 av12⋅ sin ( α)
ε α := + −
d v2 2⋅ π ⋅ m⋅ cos ( α) 2⋅ π ⋅ m⋅ cos ( α) π ⋅ m⋅ cos ( α)
zv2 :=
m
zv2 = 220.101 ε α = 1.575

Diametrele de cap ale rotilor echivalente d av1 si d av2


d av1 := d v1 + 2⋅ h a1
d av1 = 71.852
d av2 := d v2 + 2⋅ h a2
d av2 = 774.342
Calculul fortelor din angrenajul conic cu dinti drepti
Forte tangentiale
M tp
3
Ft1 := 2⋅ Ft1 = 8.28× 10 N
Ft2 := Ft1 d m1

Forte radiale

r1=:=2.9
FFr1 Ft1×⋅ tan
10 ( αN ( )
3 ) ⋅ cos δ
1
Fr2 =:=821.564
Ft2⋅ tan ( α)N ( )
⋅ cos δ2

Forte axiale

( )
Fa1 := Ft1⋅ tan ( α) ⋅ sin δ1

Fa2 := Ft2⋅ tan ( α) ⋅ sin ( δ2)

Fa1 = 821.564 N
3 N
Fa2 = 2.9 × 10
Forta normala pe flancul dintelui
1
Fn := Ft1⋅
cos ( α)

3
Fn = 8.812× 10 N

Verificarea de rezistenta a danturii angrenajului conic cu dinti drepti

A. Verificarea la oboseala prin incovoiere a piciorului dintelui

KF1 := 2.3
K.F este factorul de forma al dintelui
KF2 := 2.2

KS = 1

KV factorul dinamic interior


KV := 11

Kfb factorul de repartitie a sarcinii pe latimea danturii

b = 33 mm

KHb :=  0.2⋅
b 
+1
 d 11 
KHb = 1.111
1
Kα :=
KK σ := 1.1
α α=fflim
fbC :=εcoeficientul
α= rezistenta
0.635
0.7 420
factorul
se considera
de repartitie
deminima
siguranta
o valoare
frontala
de rupere
la rupere
rotunjita
a sarcinii
prinprin
oboseala
oboseala
la piciorul
la piciorul
dintelui
dintelui
Cf=3
Kρ factorul concentratorului de eforturi unitare din zona de racordare a piciorului dintelui

Kρ1 := 0.82

Kρ2 := 0.85

Kx factorul dimensional, se adopta egal cu unitatea pentru angrenaje de dimensiuni obisnuite

Kx := 15

KfN factorul numarului de cicluri de functionare

N1 := 60⋅ n iii⋅ Lh

7
N1 = 6.674× 10
7
N ≥ 10
KfN1 := 1
Va rezulta

N2 := 60⋅ n iv ⋅ Lh

7
N2 = 1.2 × 10 1
9
 107 
KfN2 :=
 N2 
 
KfN2 = 0.98

 Ft1 
σf1 :=   ⋅ KF1⋅ Kα⋅ KS⋅ KV⋅ Kfb
 b ⋅ mm 
3
σf1 = 1.645× 10

 σflim 
 Ft2  σfa1 :=   ⋅ Kρ1⋅ Kx⋅ KfN1
σf2 :=   ⋅ KF2⋅ Kα⋅ KS⋅ KV⋅ Kfb
b ⋅ mm  Cf 
 
3
σfa1 = 1.722× 10
3
σf2 = 1.574× 10
 σflim 
σfa2 :=   ⋅ Kρ2⋅ Kx⋅ KfN2
Cf
σf1
σfa2
σ 
f2=≤≤1.749
σσ ×10
fa2
fa1
3
B. Verificarea solicitarii statice de incovoiere a piciorului dintelui la incarcarea maxima

Calculul urmareste evitarea deformatiilor plastice ale dintilor cu duritate mai mica de 350 HB

M tMaxp
momentul de torsiune maxim care poate apare la pornire, la oprire sau in cazul
blocarii accidentale a transmisieiin timpul functionarii

M tMaxp := M t3

M tp
momentul de torsiune nominal pe arborele pinionului angrenajului

KS Max - factorul de soc maxim

M tMaxp
KSMax := KSMax = 1
Mtp

σr rezistenta de rupere statica prin inconvoiere


2
σr := 42⋅ 10
CfM Coeficientul de siguranta la solicitarea prin soc a piciorului. Se adopta

Tensiunea maxima de inconvoiere la piciorul dintelui este:

3 3
σf1 = 1.645× 10C. Verificarea
σf2 la
= 1.574× 10 hertziana, in cazul solicitarii la oboseala a flancurilor dintilor
presiune

KSMax σr KSMax
σfMax1 := σf1⋅ σfMaxa := σfMax2 := σf2⋅
KS CfM KS diametrele cercurilor de divizare mediid
m
3 3 3 d m1 = 50.504
mm
σfMax1 = 1.645× 10 σfMaxa = 2.1 × 10 σfMax2 = 1.574× 10

d m2 = 178.25
mm

factorul de materialKM

N
KM := 221
2
mm

factorul de repartitie a sarcinii pe latimea danturii


KHB
KHB := 1.1

tensiunea
rezistenta
hertzianalimita
admisibila
la oboseala
la solicitarea
factorul
superficiala
factorul
de
numarului
coeficient
oboseala
derugozitatii
contact
dede
acicluri
flancurilor
siguranta σdintilor
a flancurilor
flancurilor KC
RK
Halimσ
H
HN1:=
de functionare
la :=
K:=
σ
d
dintilor
pitting
dintilor:=:=
H11.5
1.15
420
K
C
Halim
HN
Ha
R 4
1
6
 107 
KHN2 := 5⋅
 N2 
 

KHN2 = 1.269

KC := 1.77

 i 2 + 1
 Ft1   12 
σHC := KM ⋅ KC⋅   ⋅ KS⋅ KV⋅ KHB⋅
 b⋅ d m1 i12

3
σHC = 3.093× 10

 σHlim 
σHa1 :=   ⋅KR⋅Kd ⋅KHN1
 CH 
3
σHa1 = 4.614× 10

 σHlim 
σHa2 :=   ⋅KR⋅Kd ⋅KHN2
CH
 

3
σHa2 = 5.853× 10

Alegerea rulmetilor, stabilirea preliminara a formei constructive a arborelui

d ca := 45 mm

d fus := d ca + 5 = 50 mm

Vom alege astfel conform STAS 3920-87 rulmentii cu simbolul 32210 pentru diametru de fus de 50
mm pentru arborele rotii conduse.
Pentru arborele rotii conducatoare se va alege rulmentul cu simbolul 32208.
lca := 135.5mm

2 :=
d 0d := 73+ mm
d fus 3 = 53 mm
Verificarea arborilor

Verificarea la solicitarea compusa:

α - coeficient ce ia in considerare influenta modulului de variatie diferit al momentelor de


incovoiere si torsiune asupra comportarii arborelui

Pentru o variatie pulsatoare a efortului la torsiune:


Calculul of reactiunilor si momentelor
F am2 = 2763.76N Forta axiala

F rm2 = 1105.50N Forta radiala

F tm2 = 8178.31N Forta tangentiala

dm2 moment produs de


MII_am2 := F am2⋅ MII_am2 = 201.52N⋅ m
2 forta axiala

lII_1 := 57.5mm

lII_2 := 103.5mm

Plan orizontal (xOy):


F tm2⋅ lII_1
ΣM II_Hb1_1:= 0 HII_b2_1 :=
lII_1 + lII_2

HII_b2_1 = 2920.83N

F tm2⋅ lII_2
ΣM II_Hb2_1:= 0 HII_b1_1 :=
lII_1 + lII_2

HII_b1_1 = 5257.49N

ΣF II_H_1 := HII_b1_1 − F tm2 + HII_b2_1 ΣF II_H_1 = 0 N

MII_Hb1_1 := 0N⋅ m

MII_H1_1 := HII_b1_1⋅ lII_1 MII_H1_1 = 302.31N ⋅ m −F rm2⋅ lII_1 + MII_am2


VII_b2_1 :=
ΣM II_Vb1_1 := 0
lII_1 + lII_2
M
MII_Hb2_1
II_Hb2_1
=:=
0NM⋅m
II_H1_1 − F tm2 − H ( ⋅ l
II_b1_1 II_2 ) VII_b2_1 = 856.88N

Plan Vertical (xOz):


F rm2⋅ lII_2 + MII_am2
VΣM :=
II_Vb2_1:= 0l
II_b1_1
ΣF II_V_1 := −VII_b1_1 + F rm2 + VII_b2_1 ΣF II_V_1 = 0 N II_1 + lII_2
VII_b1_1 = 1962.38N
MII_Vb1_1 := 0N⋅ m

MII_V11_1:= VII_b1_1⋅ lII_1 MII_V11_1 = 112.84N ⋅ m

MII_V21_1:= MII_V11_1 − MII_am2 MII_V21_1 = −88.69 N⋅ m


Moment echivalent:
RII_b2_1
M
MII_Vb2_1
II_b1_1
II_1_1
II_b1_1
II_b2_1
Rezultantele: :=:=
:=MII_V21_1
MHM
II_H1_1
II_b1_1
II_b2_1
22 2
+ ++VM
MII_eq_1
II_Hb1_1
II_Hb2_1 (
V+:=II_V21_1
II_b1_1
II_b2_1
II_b1_1
22 2
MII_Vb2_1
MII_1_1
II_Vb1_1 )
− F rm2+lRMMtII
M
II_2 M
2
II_b1_1
II_b2_1
II_1_1 ==3043.92N
II_b1_1 = =0 0
5611.78N
315.05N
II_b2_1 M
NN⋅II_Vb2_1
m⋅m
M⋅ m = −=
II_eq_1 N⋅ m
0 638.70N ⋅m