Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT

Teoria Propulsorului

TEMA DE PROIECT

Sa se proiecteze o elice pentru nava cu urmatoarele caracteristici:

- Lungimea intre perpendiculare: Lpp = 133.89 m

- Lungimea maxima: Lwl = 140.93 m

- Latimea: B = 22.7 m

- Pescaj: d = 7.57 m

- Coeficient finete bloc: CB = 0,605

- Coeficient finete prismatic: CP =0,615

- Coeficient finete plutire: Cw = 0,808

- Viteza: v = 19.6 Nd = 10.082 m/s

Se completeaza urmatorul tabel:

Unitate

Nr.Crt Denumire Simbol de Viteza[Nd]

masura 18.6 19.6 20.6

Rezistenta la
1 inaintare Rt kN 513.060 609.440 715.770

Coeficientul de
2 siaj w - 0.21785 0.21704 0.21689

Coeficientul de
3 suctiune t - 0.18951 0.19037 0.19037

Coeficientul
4 relativ ηR - 1.004 0.998 0.992

de rotatie

Coeficientul de
5 influenta ηH - 1.0362 1.0341 1.0339

al corpului

6 Viteza navei v m/s 9.568 10.082 10.597

7 Puterea efectiva PE kW 4996.810 6144.984 7739.660


5496.491 6390.783 8513.626

Determinarea preliminara a performantelor de propulsie pentru

alegerea masinii principale de propulsie

Calculul Puterii Efective de Remorcare (P )

P (fara rezerva de proiectare)

P (cu rezerva de
proiectare)

Calculul Puterii Disponibile (P )

Pentru determinarea lui se utilizeaza ca elice de baza o elice din seria B,cu z=4pale

si .
Daca din diagrama

Daca din diagrama


Alegem motorul L 42 MC

n=176 rot/min = 2.93 rot/s

12 cilindrii

Proiectarea elicei care sa consume intreaga putere disponibila

Se adopta z=5(in functie de numarul de cilindrii la motor)

Se adopta

, -coeficient de utilizare al puterii

,
= 4.763 m

Tipul de diagrama folosit , z = 5; AE/A0 = 0,75; Rn = 1,107

Se intra cu valoarea lui KQ in diagrama.

Se completeaza urmatorul tabel:

Nr.
Crt. Denumirea Relatie de calcul UM Viteza[Nd]

18.6 19.6 20.6

1 Viteza v[Nd]·0.5144 m/s 9.568 10.082 10.597

2 Viteza de avans VA=v(1-w) m/s 7.491 7.894 8.297

3 Avansul relativ J=vA/n·D - 0.54 0.56 0.59

Raportul de
4 pas P/D din diagrama - 0.82 0.84 0.86

KQ-T

5 Randamentul η0 - 0.6 0.62 0.63

elicei in apa
libera din diagrama

6 Coeficientul de KT din - 0.16 0.16 0.16

impingere diagrama KT - J

Impingerea
7 elicei T=KTρn²D^4 KN 726.344 726.344 726.344

8 Randamantul ηH=(1-t)/(1-w) - 1.03623 1.03406 1.03385


corpului

Randamentul
9 relativ ηR - 0.994272 0.9943 0.99427

de rotatie

Randamentul
10 de ηD=η0ηHηR - 0.618 0.637 0.648

propulsie

Puterea
11 efectiva de PE=R·v kW 4996.810 6144.520 7739.660

remorcare

Puterea
12 disponibila PD=PE/ηD KW 8083.160 9639.316 11951.347

necesara

Daca din aceasta diagrama


Daca din aceasta diagrama

Verificarea elicei la cavitatie

Dupa Schoenherr,pentru ca o elice san u caviteze este necesar ca raportul de disc al acestuia
sa satisfaca inegalitatea :

,unde

= caracteristica cavitationala

f = 1.3-1.6 - coefficient empiric

n = turatia elicei in rot/sec

D = diametrul elicei in m

= presiunea hidrostatica absoluta la varful superior al palelor elicei determinate cu relatia:

N/ ,unde

g = 9.81 - acceleratia gravitationala

- adancimea axei arborelui port elice in m

- presiunea vaporilor saturati a caror valoare se adopta in functie de temperatura


5 10 15 20 30

834 1226 1707 2335 4248

(din diagrama)

Elicea nu caviteaza

Calculul de verificare a rezistentei palei conform GL

k (la 0,6 R) = 44
B =1.563m=1563mm - latimea palei elicei

= 11940 [KW]

= 630

f1 = 7,2

f3 = 0,2

f2 = 0,4

>1,5
Verifica conform GL

10

Geometria elicei . Geometria profilului

- latimea palei la o raza r

- distanta de la muchia de intrare pana la axa palei

- distanta de la muchia de iesire pana la axa palei

- distanta de la muchia de intrare pana la linia grosimilor maxime

- grosimea maxima a sectiunii palei la raza r

Semnificatiile elementelor din aceste relatii sunt:

- latimea palei la raza r

- distanta de la muchia de intrare pana la axa (generatoarea) palei

- distanta de la muchia de iesire pana la axa (generatoarea) palei

- distanta de la muchia de intrare pana la linia grosimilor maxime

D - diametrul elicei
R - raza corespunzatoare varfului palei masurata pe generatoare

r - raza unei sectiuni

- raportul de disc al elicei

z - numarul de pale

- grosimea maxima a sectiunii palei la raza r

11

0.2 0.4763 1.662 1.187 0.617 0.733 0.455 0.35

0.3 0.71445 1.882 1.345 0.613 0.824 0.520 0.35

0.4 0.9526 2.05 1.465 0.601 0.880 0.584 0.35

0.5 1.19075 2.152 1.537 0.586 0.901 0.637 0.35

0.6 1.4289 2.187 1.563 0.561 0.877 0.686 0.389

0.7 1.66705 2.144 1.532 0.524 0.803 0.729 0.443

0.8 1.9052 1.98 1.415 0.463 0.655 0.760 0.479

0.9 2.14335 1.582 1.130 0.351 0.397 0.734 0.5

1 2.3815 - - 0 - - -