Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Al. I.

Cuza, Iasi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor 2005 2006

STUDENT : GRUPA :

CUPRINS :
CUPRINS :.......................................................................................................................................2 I. DESCRIEREA ACTIVITATII ECONOMICO PRODUCTIVE A UNITATII LA CARE SE REALIZEAZA STAGIUL DE PRACTICA...................................................................................3 II. PREZENTAREA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL AL UNITATII....4 III. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA CAPITALURILOR...5 IV. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE................................................................................................................................6 V. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE......................................................................................8 VI. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA RELATIILOR DE DECONTARE CU TERTII.............................................................................................................9 VII. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA OPERATIILOR DE TREZORERIE...............................................................................................................................10 VIII. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI REZULTATELOR FINANCIARE..............................................................11 IX. LUCRARI CONTABILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR. ELABORAREA SITUATIILOR FINANCIARE.........................................................................12 X. MONOGRAFIE CONTABILA...............................................................................................12 BIBLIOGRAFIE

I. DESCRIEREA ACTIVITATII ECONOMICO PRODUCTIVE A UNITATII LA CARE SE REALIZEAZA STAGIUL DE PRACTICA


Denumirea si sediul societii : S.C. TRANSAGRA SRL. este societate cu raspundere limitata, are sediul social in Botoani, str.Gheorghe Filipesu,bl E8 c. A,ap.7 si sediul secundar in sat Vitcani, comuna Mihaileni, judetul Botosani.Este inregistrata la Registul Comertului cu nr.J07/410/21.04.1992, cod fiscal R 637756, cod CAEN 6021. Societatea poarta aceasta denumire din decembrie 1998, cand in baza actului aditional nr.8711/28.12.1998 si a incheirii nr..2840/05.01.1999 se modifica : forma juridica a societatii din SNC in SRL ; se schimba denumirea din Carpy Iacob SNC in Transagra SRL si sediul de la Cristesti la Botosani . Obiectul de activitate al societii Obiectul principal de activitate al societii :-6021-alte transpoturi terestre de calatori, pe baza de grafic ;-6022-transporturi cu taxi ;-6023-transporturi terestre de calatori,ocazionale ;6024-transporturi rutiere de marfuri. Prin incheierea nr.802/28.06.2002 a CCIA Botosani se dispune inscrierea in Registrul Comertului a mentiunii privind completarea obiectului de activitate cu urmatoarele activitati : -6412-activitati de mesagerie (autogara,agentie de voaiaj, agentie de turism,colectareexpediere de marfuri,difuzare presa,mesagerie,intermedieri transporturi) ;-6711-administrarea pietelor financiare ( activitate de decontare a cupoanelor privind transportul auto al veteranilor de razboi,insotitorilor si urmasilor veteranilor,vaduvelor de razboi,persoanelor cu handicap,invalizilor ,nevazatorilor si pensionarilor, atat cu mijloace auto proprii,cat si pentru terti la nivel local,judetean sau interjudetean ). Prin incheierea nr.805/21.05.2003 a CCIA Botosani se completeaza actul constitutiv si obiectul de activitate al societatii cu urmatoarele grupe CAEN : -452- constructii de cladiri sauparti ale acestora ; geniu civil ; -4522- lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii ; -4523-constructii de autostrazi, drumuri; -4524- constructii hidrotehnice; -4525- alte lucrari speciale de constructii. Capital social : nr. de aciuni, structura acionariatului, cifra de afaceri Capitalul social este: 200.000 RON, divizat in 265 parti sociale ,distribuite astfel : Carpusor Vasile-132 parti sociale si Iacob Alexandrina-133 parti sociale . Structura asociatilor la 29.12.1998 : Iacob Alexandrina-50% , Vasile Carpusor -50% . Pentru mai buna desfasurare a activitatii financiar-contabile societatea si-a deschis conturi bancare la Trezoreria Botosani, Banca Comerciala Ion Tiriac-Sucursala Botosani, Raiffeisen Bank-Sucursala Botosani, Banca Transilvania-Sucursala Suceava . Evolutia cifrei de afaceri si a rezultatului exercitiului financiar Conform bilantului contabil depus de societate la DGFP Botosani la 31.03.2005 indicatorii economico-financiari inregistrati in anul fiscal 2005 au fost urmatorii :-venituri totale : 1.022.937 ron ;- cheltuieli totale : 939.709 ron ; -profit brut : 83.228 ron ;-impozit pe profit : 36.066 ron ;-profit net : 47.162 ron ;-cifra de afaceri : 1.022.937 ron. Principalii furnizori si clienti - Furnizori principali : SC Beristeanu Impex SRL, SC Romtranspetrol SA, SC Romstal SRL, SC Unitrade Lubricantes SRL, SC Filter Technik SRL . - Clienti principali : SC ALDP SA , SC RVG Speed SRL ; SC Comtrans SRL ,SC Giscomserv SRL . Managementul societi Director general Carpusor Vasile; Director economic Iacob Alexandrina Contabil sef Voiniciuc Liliana. Societatea are un numar de 21 salariati. 3

II. PREZENTAREA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL AL UNITATII


In conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 societatea are un compartiment distinct de contabilitate ( cu angajati profesionisti : un economist si un contabil autorizat), iar contabilitatea societatii este organizata in circuit dublu : - contabilitatea financiar , generala, care are ca obiect inregistrarea tuturor operatiilor care afecteaza patrimonial societatii in scopul determinarii rezultatului financiar , a obligatiilor fiscale si prezentarea starii patrimoniului economic la un moment dat pe elementele sale componente; - contabilitatea de gestiune , interna, care are ca obiect gestiunea interna a patrimoniului , determinarea costurilor si a rentabilitatii pe produse si sectoare de activitate precum si a altor indicatori de gestiune necesari managementului firmei. Societatea aplic Reglementrile contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene conform Ordinului Ministerului Finanelor Publice nr. 306 din 2002, si folosete Planul de conturi general stabilit de acesta. Conform prevederilor Legii Contabilitii nr. 82/1991 nregistrrile n contabilitate se fac n baza documentelor justificative , ntocmite, vizate i aprobate regulamentar, conform graficului privind circuitul documentelor justificative i contabile.. Registrele contabile obligatorii : Registrul jurnal , Registrul inventar, Cartea mare. Registrul jurnal i Cartea mare se obin cu ajutorul programului informatic folosit la inerea contabilitii si sunt conduse in baza legii. In aceste registre se inregistreaza periodic, cronologic si sistematic operatiile economico-financiare consemnate in documentele justificative. a) Registrul jurnal se editeaza lunar din programul informatic utilizat iar totalurile jurnalelor auxiliare ce il compun se inregistreaza si in Registrul Jurnal general tipizat de 100 de file care este snuruit, parafat si inregistrat la Administratia Finantelor Publice . b) Registrul inventar , folosit pentru inregistrarea anuala grupata a rezultatelor inventarierii elementelor patrimoniale, are la baza listele de inventariere, extrasele de cont si alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilant. c) Registrul Cartea Mare este editat din programul informatic si serveste la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor conturilor sintetice . Ca forma de nregistrare contabil se utilizeaz jurnalele multiple obinute prin prelucrarea automat a datelor , cu jurnalele auxiliare structurate pe tipuri de operaiuni : Jurnalul operaiunilor de trezorerie , casa i banca , Jurnalul aprovizionrilor, Jurnalul vnzrilor, Jurnalul operaiunilor diverse etc. Lunar datele din jurnalele auxiliare se centralizeaz n Cartea mare general i se ntocmete Balana de verificare sintetic a conturilor care este justificat prin balanele analitice corespunztoare fiecrui cont. Contabilitatea valorilor materiale se organizeaz dup metoda inventarului permanent. Contabilitatea analitic a stocurilor presupune utilizarea metodei cantitativ valorice pentru fiecare gestiune de bunuri organizat n cadrul unitii. Gestiunile sunt organizate funcional , cu respectarea normelor de constituire a acestora, de numire a gestionarilor i supravegherii i controlului operaiunilor de primire, pstrare i eliberare a valorilor materiale . Compartimentul financiar contabil este subordonat direct directorului economic si este asigurat cu personal calificat ( un economist si un contabil autorizat ).

Inventarierea general a patrimoniului se organizeaza prin elaborarea metodologiei necesare, conforme prevederilor legale. Arhivarea documentelor i registrelor legale este asigurat conform normelor. Contabilitatea financiara se tine in limba romana si in moneda nationala. Operatiunile efectuate in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei, cat si in valuta.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR PRESTARI SERVICII COMPARTIMENT REPARATII AUTO

DIRECTOR ECONOMIC

DISPECER

COPARTIMENT APROVIZIONARE

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

OPERATOR TRANSPORT

Compartimentul Financiar contabil se afla in relatii de directa subordonare fata de directorul economic si de subordonare indirecta fata de directorul general si consiliul de administratie, iar cu celelaltate compartimente functionale si organizatorice ale societatii se afla in relatii de colaborare.

III. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA CAPITALURILOR


Capitalul este categoria economica reprezentata de ansamblul resurselor acumulate si reproductibile care prin asociere cu alti factori de productie participa la realizarea de noi bunuri cu scopul de a obtine profit. Ca surse de finantare cu caracter stabil, capitalurile reprezinta echivalentul valoric al resurselor investite in active de proprietari sau terte persoane si sunt obligatorii pentru constituirea si functionarea SC-urilor. Sub aspect financiar contabil, capitalurile agentilor economici sunt componente ale pasivului destinate a finanta activul pe termen mediu si lung, de aceea se mai numesc si capitaluri permanente. In functie de apartenenta si provenienta lor, capitalurile se impart in : Capitaluri proprii ; dreptul actionarilor asupra activelor unei persoane juridice se determina ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor. Ele sunt formate din: aporturile actionarilor si asociatilor, prime de capital, rezerve, rezultatul raportat si rezultatul exercitiului; Provizioane pentru riscuri si cheltuieli ca datorii cu exicibilitate incerta privind data si suma aferenta; Imprumuturile si datoriile pe termen mediu si lung care au specific faptul ca nu se deconteaza in cursul normal al ciclului de exploatare, ci in termen de peste 12 5

luni de la aparitie. Din aceasta categorie fac parte: imprumuturile din emisiunea de obligatiuni, creditele bancare, datoriile ce privesc imobilizarile financiare si alte imprumuturi si datorii. La firma S.C. TRANSAGRA SRL., capitalul se prezinta astfel:

CAPITAL
I.Capitaluri proprii Cp - capital social - rezerve - alte surse de finanare II.Provizioane pentru riscuri i cheltuieli III. mprumuturi si datorii pe termen mediu i lung ITML TOTAL

31.12.2005
652.897 200.000 68.709 384.188 0 517.900 1.170.797

IV. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Activele imobilizate sunt acele bunuri si valori destinate a fi utilizate o perioada mai mare de un an in activitatea unitatilor patrimoniale, nu se consuma la prima lor utilizare, nu sunt destinate comercializarii. Potrivit legislatiei romanesti criteriului de utilizare i se adauga cel de proprietate juridica: in categoria imobilizarilor nu sunt cuprinse decat bunurile asupra carora interprinderea exercita dreptul de proprietate juridica.

Intrarea n gestiune a imobilizrilor


Categoria de imobilizri Imobilizri ne- corporale i cor- porale Ci de intrare Cumprare Prestari servicii Aport social n natur Donaie Plusuri la inventariere Concesionare, locaie de gestiune, nchiriere Imobilizri ne-corporale Prestari servicii Documente de eviden factur fiscal; contract de vnzare-cumprare; proces verbal de recepie; proiecte pentru studii i cercetri; deviz pentru lucrri executate; proces verbal de recepie; act constitutiv; expertiz tehnic; declaraie de subscriere; proces verbal de recepie; proces verbal de predare-primire; proces verbal de inventariere; contract de concesiune, locaie de gestiune, nchiriere; caiet de sarcini al concesiunii, proces verbal de recepie; bon de consum; fi limit de consum; factur fiscal; stat de salarii; deviz de lucrri; 6

i cor-porale n curs Imobilizri financiare

Realizate de ctre teri Achiziionare

factur fiscal; proces verbal de recepie; ordin privind cumprarea titlurilor de valoare; contract de vnzare-cumprare; oferta public de vnzare a aciunilor; prospectul de vnzare a aciunilor; ordin de plat; bilet de ordin; cec; chitan; act constitutiv

Achiziionate i achitate Aport social

Ieirea din gestiune a imobilizrilor


Categoria de imobilizri Imobilizri ne- corporale i cor- porale Ci de ieire Casare Vnzare Retrase de ctre asociai Donaie Concesionare, locaie de gestiune, nchiriere Situaii excepionale (calamiti, furt, etc.) Transferarea la imobilizri sau corporale Vnzare Documente de eviden proces verbal de scoatere din funciune/de declasare a unor bunuri materiale factur fiscal; proces verbal de vnzarecumprare; cerere de retragere; proces verbal de predareprimire; proces verbal de predare-primire contract de concesionare, locaie de gestiune, nchiriere; contract de asigurare; proces verbal de recepie;

Imobilizri ne- corporale i cor- porale n curs Imobilizri financiare

ordin de vnzare a titlurilor; ordin de plat; cec; bilet la ordin; chitan

Registrul numerelor de inventar se ntocmete de ctre compartimentul financiarcontabil n scopul asigurrii controlului existenei mijloacelor fixe. Pe baza acestui registru se atribuie fiecrui mijloc fix care constituie un obiect de eviden distinct, un numr de inventar la data intrrii mijlocului fix n patrimoniu prin achiziionare, construire, confecionare, transfer, etc. (cu excepia celor luate cu chirie). Pentru o identificare rapid a mijloacelor fixe n teren se impune ca numerele de inventar atribuite s se imprime pe acestea, cu excepia celor care circul prin schimb, cum ar fi tuburi de oxigen, ambalaje de natura mijloacelor fixe, etc. Atribuirea numerelor de inventar se face serial, pe grupe de mijloace fixe. n cadrul fiecrei serii de numere de inventar se pot constitui subserii atribuite unor subgrupe de mijloace fixe, dar acest lucru se consider necesar. Numrul de inventar odat atribuit unui mijloc fix, urmeaz a fi menionat n toate documentele care privesc existena i micarea mijlocului fix respectiv. Acest document nu circul, fiind un document de eviden contabil operativ, arhivndu-se la compartimentul financiar-contabil. Fia mijlocului fix se ntocmete ntr-un singur exemplar, de ctre compartimentul financiar-contabil pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelai fel, dac acestea nu au aceeai valoare de intrare, aceleai cote de amortizare i sunt puse n funciune n aceeai lun. Fia mijlocului fix este un document de eviden contabil analitic, prin urmare nu circul, se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.

Bon de micare a mijloacelor fixe - document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe ntre dou locuri de folosin ale aceleiai uniti patrimoniale precum i document de nsoire a mijlocului fix pe timpul transportului. Bonul de miscare a mijloacelor fixe se intocmeste in doua exemplare la compartimentul care dispune miscarea interna a mijloacelor fixe (compartiment aprovizionare si compartiment reparatii auto). Circula la: predator (ambele exemplare pentru semnare de predare primire); primitor (exemplar 1); compartimentul financiar-contabil (exemplar 1). Se arhiveaza la predator exemplar 2) si la compartimentul financiar-contabil (exemplar 1).

V. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE


Activele circulante materiale din cadrul unei ntreprinderi ocazioneaz numeroase operaiuni, cum ar fi: aprovizionarea, pstrarea, eliberarea din depozite, prelucrarea n procesul de producie, vnzarea, inventarierea, etc. Aceste operaiuni trebuie consemnate n diferite documente de eviden operativ a stocurilor. ntreprinderile emit ctre furnizori comenzi, iar pe baza acestora se ncheie contracte economice. n anumite condiii, contractele economice sunt nlocuite de ctre furnizori prin confirmarea de comand. n cadrul executrii comenzii i a contractului de aprovizionare, cumprtorul primete de la furnizor avizul de nsoire a mrfii sau factura fiscal. ntreprinderile care ntocmesc factura fiscal n momentul livrrii bunurilor nu vor mai emite aviz de nsoire a mrfii. Luarea n primire a bunurilor aprovizionate se numete recepie, care presupune efectuarea urmtoarelor operaiuni: recepia transportului se efectueaz de ctre delegatul ntreprinderii cumprtoare i const n verificarea strii ambalajelor. Pentru lipsurile constatate se ntocmete un proces verbal de constatare, semnat de ambele pri. recepia cantitativ se efectueaz de ctre gestionar i presupune confruntarea datelor din documente (comand, aviz de nsoire a mrfii sau factur fiscal) cu cantitile de stocuri efectiv primite. Pe baza constatrilor fcute, gestionarul ntocmete nota de recepie i constatare de diferene. recepia calitativ se realizeaz de ctre un specialist (tehnolog sau merceolog). Pentru anumite materiale se iau probe pentru analiz chimic, tehnic, etc. n cazul unor decalaje aprovizionarea i recepia bunurilor care se dovedesc a fi n mod cert n proprietatea unitii, se procedeaz astfel: bunurile sosite fr factur se nregistreaz ca intrri n gestiune att la locul de depozitare, ct i n contabilitate, pe baza recepiei i a documentelor nsoitoare; bunurile sosite i nerecepionate se nregistreaz distinct n contabilitate ca intrare n gestiune. Documentul de eviden operativ a magaziei sau depozitului este fia de magazie, care se ntocmete separat pentru fel, calitate sau sortiment de stocuri. Documentele utilizate pentru eliberarea materialelor din magazie pentru consum sunt bonul de consum i fia limit de consum. Pentru predarea la magazie a produselor obinute din producie proprie i pentru tranzitarea materialelor de la un loc de depozitare la altul se ntocmete bonul de predaretransfer-restituire. Acelai document se folosete i pentru restituirea materialelor neutilizate.

Valorile materialelor trimise pentru prelucrare la teri se nregistreaz n avizul de nsoire a mrfii, pe care se face meniunea pentru prelucrare la teri. Livrarea mrfurilor i a produselor se face pe baza dispoziiei de livrare, avizului de nsoire a mrfii i facturii fiscale. n cazul unor decalaje ntre vnzarea i livrarea bunurilor, acestea se nregistreaz ca ieiri din unitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel: bunurile vndute i nelivrate se nregistreaz distinct n gestiune, iar n contabilitate, n conturi n afara bilanului; bunurile livrate, dar nefacturate, se nregistreaz ca ieiri din gestiune att la locurile de depozitare, ct i n contabilitate, pe baza documentelor care confirm ieirea acestora din gestiune.

VI. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA RELATIILOR DE DECONTARE CU TERTII


Documentele primare care reflect creanele i datoriile fa de teri difer n funcie de categoria n care se ncadreaz terii (furnizori, salariai, etc.) i de natura juridic a relaiilor economice (datorii sau creane). Documente privind angajarea datoriilor plata datoriilor Furnizori datorii din operaiuni factur fiscal, aviz ordin de plat, cec, de aprovizionare cu de nsoire a mrfii bilet la ordin, cambie, bunuri, lucrri i chitan servicii Clieni avansuri primite ordin de plat, cec, bilet la ordin, chitan factur fiscal Personalul unitii salarii brute, indem- stat de salarii, list de stat de salarii, list de nizaii pentru con- indemnizaii, list indemnizaii, list cediul de odihn, pentru pli pariale, pentru pli pariale, indemnizaii sociale, ordin de deplasare ordin de deplasare premii, participarea la profit, diurne Asigurri i protecie contribuia la asigu- stat de salarii, list de ordin de plat, social rrile sociale, contr- indemnizaii, des- chitan ibuia pentru asi- furtorul indemnigurrile sociale de zaiilor sociale sntate, ajutorul de omaj Bugetul statului impozit pe profit, jurnal de cumprri, ordin de plat, impozit pe salarii, jurnal de vnzri, chitan TVA de plat, alte decont privind TVA, impozite i taxe stat de salarii, situaii de calcul Asociai i acionari restituirea aportului, not de contabilitate, dispoziie de plat dividente, alte sume situaii de calcul ctre caserie datorate Categoria de teri Natura datoriilor

Categoria de teri 1 Furnizori Clieni Personalul unitii

Natura creanelor 2 avansuri acordate creane din operaiuni de livrare de bunuri, lucrri i servicii avansuri acordate, salarii pltite n plus

Asigurri i indemnizaii sociale protecie social Bugetul statului impozite vrsate n plus, TVA de recuperat aport social subscris

Asociai i acionari

Documente privind crearea drepturilor ncasarea drepturilor 3 4 ordin de plat, cec, bilet la ordin, chitan factur fiscal Factur fiscal, aviz ordin de plat, cec, de nsoire a mrfii bilet la ordin, cambie, chitan stat de salarii, list de stat de salarii, list de indemnizaii, list de indemnizaii, list de avans chenziio-nal avans chenziional, chitane list de indemn-izaii, ordin de plat desfurtorul indemnizaiilor sociale jurnal de cumprri, ordin de plat jurnal de vnzri, decont privind TVA, stat de salarii, situaii de calcul declaraie de sub- foaie de vrsmnt, scriere, act de con- chitan, proces-verbal stituire de predare-preluare

VII. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA OPERATIILOR DE TREZORERIE


Trezoreria este considerata componenta fundamentala in gestiunea financiara a intreprinderii. Din punct de vedere contabil, ea se identifica cu ansamblul activelor lichide ale unei intreprinderii, ale unei asociatii. Principalele componente ale trezoreriei intreprinderii in tara noastra sunt: investitii financiare pe termen scurt (titluri de plasament), valorile de incasat, disponibilitatile pastrate in conturile bancare, creditele bancare pe termen scurt, numerarul si alte valori gestionate prin casieria unitatii, acreditivele si avansurile de trezorerie. Elementele de trezorerie sunt supuse acelorasi reguli de evaluare prevazute pentru celelalte componente ale patrimoniului, dar prezinta si unele particularitati. La intrarea in patrimoniu, titlurile de plasament se evalueaza la costul de achizitie (pretul de cumparare si de rascumparare) ori la valoarea stabilita potrivit contractelor. Nu se includ in costul de achizitie eventualele cheltuieli ocazionate de cumparare (comisioane), acestea fiind inregistrate direct pe cheltuielile perioadei in care intervine achizitia. Sumele incasate sau platite in devize prin virament sau in numerar comporta o dubla exprimare in valuta si moneda nationala, prin transformarea devizelor la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

10

La inventariere, se stabileste valoarea actuala a elementelor inventariate, valoare care va constitui baza informationala folosita in urmatorul moment al evaluarii. La inchiderea exercitiului, diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor in devize si altor valori de trezorerie, acreditivelor si depozitelor pe termen scurt in valuta intre cursul de schimb de la aceasta data si cursul de schimb de la inregistrarea in contabilitate se evidentiaza in conturile de venituri si cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. Cu acest prilej se vor constitui provizioanele necesare pentru deprecierile inregistrate la titlurile de plasament. La iesirea din patrimoniu, elementele componente ale trezoreriei se evalueaza la valoarea de intrare. Titlurile de plasament pot fi evaluate si dupa una din metodele: FIFO, LIFO, CMP, iar eventualele provizioane pentru depreciere constituite se transfera la venituri.

VIII. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI REZULTATELOR FINANCIARE


Nu exista activitate economico sociala care sa nu genereze consumuri de resurse, concretizate in cheltuieli. Potrivit Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de IASC, cheltuielile reprezinta diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari. In contabilitatea financiara cheltuielile sunt structurate dupa natura activitatii si natura cheltuielii, rezultand urmatoarele categorii: cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare, cheltuieli extraordinare, cheltuieli cu amortizarile si provizioanele, cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite. Evidenta cheltuielilor generate de activitatea unitatii se asigura cu ajutorul conturilor din clasa 6 Conturi de cheltuieli a caror functie este de activ. Aceste conturi colecteaza in debit, in cursul perioadei cheltuielile efectuate, in functie de natura acestora, iar in credit: cheltuieli aferente operatiilor desfasurate in participatie, transmise pe baza de decont si valoarea cheltuielilor transferate asupra contului de profit si pierdere. Nu prezinta sold la sfarsitul lunii. Scopul principal al activitatilor desfasurate de unitatile economice il costituie obtinerea si/sau vanzarea de bunuri materiale, executarea de lucrari si prestarea de servicii care sa aiba desfacerea asigurata. Astfel, prin vanzarea si incasarea rezultatelor obtinute din activitatea de exploatare intreprinderile realizeaza venituri, care servesc la acoperirea cheltuielilor efectuate. Potrivit Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de IASC, veniturile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor. In contabilitatea financiara veniturile sunt structurate dupa natura activitatii care le genereaza si natura venitului, rezultand urmatoarele categorii: venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare, venituri din provizioane. Evidenta veniturilor obtinute de o unitate se asigura cu ajutorul conturilor din clasa 7 Conturi de venituri a caror functie este de pasiv, cu exceptia contului 711 Variatia stocurilor care este bifunctional. Aceste conturi colecteaza, in cursul lunii, in credit veniturile obtinute, dupa natura lor, iar in debit: veniturile realizate din operatii in participatie transferate

11

coparticipantilor; soldul creditor transferat in contul de profit si pierdere. Nu prezinta sold la sfarsitul lunii. Diferenta dintre marimea cheltuielilor si cea a veniturilor constituie rezultatul financiar concretizat in profit sau pierdere, dupa caz.

IX. LUCRARI CONTABILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR. ELABORAREA SITUATIILOR FINANCIARE


Succesiunea lucrarilor contabile in vederea elaborarii situatiilor financiare este in general aceeasi, indiferent daca legislatiile contabile nationale sunt aliniate la sistemul continental sau anglo-saxon de cantabilitate. In practica contabila anglo-saxona poate fi intalnita urmatoarea succesiune a etapelor de parcurs in cadrul procesului de elaborare a documentelor de sinteza, care se repeta de la an la an, in aceeasi ordine: inregistrarea cronologica a tranzactiilor si evenimentelor in jurnal sub forma de articole, reportarea cronologica a operatiilor in conturile cartii-mari, stabilirea pe baza cartii-mari a unei balante de verificare, echivalentul balantei de verificare primare din tara noastra, pregatirea unui cadru de lucru etapa facultativa, inregistrarea operatiilor de inventar, urmata de stabilirea unei a doua balante de verificare, elaborarea situatiilor financiare, redeschiderea registrelor contabile si operatii de reluare (la inceputul exercitiului urmator).

X. MONOGRAFIE CONTABILA
S.C. TRANSAGRA S.R.L. Botoani utilizeaz n conducerea evidenei contabile, forma de contabilitate informatic, ca o adaptare a formei de contabilitate maestru ah , specific acestei metode fiind dezvoltarea pe conturi corespondente att a rulajului creditor ct i a rulajului debitor al conturilor. Astfel sunt folosite: Centralizatorul recepiilor de la furnizori, pentru creditul conturilor 401 , 404 i 408, Centralizatorul ieirilor ctre clieni pentru debitul contului 411, 418, Jurnalul ncasrilor n numerar (prin banc) pentru debitul conturilor 5311, 5121,5124, Jurnalul plilor n numerar (prin banc) pentru creditul conturilor 5311,5121,5124 . Toate acestea ndeplinesc rolul Documentului cumulativ ce grupeaz documentele justificative pe tipuri de operaiuni i sunt obinute n urma prelucrrii informatizate a documentelor pe baza formulelor contabile coninute de programul de prelucrare. Pentru operaiunile ce nu sunt cuprinse n documentele cumulative se ntocmesc Note de contabilitate. Programul informatic de eviden contabil furnizeaz registrele contabile obligatorii, conform Legii contabilitii, respectiv Registrul jurnal i Cartea mare, precum i Balana conturilor ( sintetic i analitic) i Registrele de contabilitate analitic ( fie de cont pentru operaiuni diverse, etc.) n cursul lunii iunie 2006 S.C. TRANSAGRA S.R.L.. Botoani nregistreaz urmtoarele operaiuni, pornind de la balanta pe luna precedenta:

12