Sunteți pe pagina 1din 22

Dezvoltarea bio-psiho-

sociala a adolescentilor.

Dezvoltarea neuro-psihica
Dezvoltarea psiho-sexuala.
Adolescența:

Reprezintă o perioadă importantă în


dezvoltarea fizică și mentală a oamenilor,
marcînd trecerea de la starea de copil la cea
de adult. Această tranziție implică
schimbări biologice, psihologice și
sociale.Ea ocupă toată decada a doua din
viața omului (10-19 ani)
Om matur din diferite aspecte:

 Biologic – organismul uman este pregatit


pentru procreare.

 Psihologic – își asumă responsabilitate


pentru propriul comportament, poate
prevedea clar urmările și preveni
consecințele negative ale comportameltului
său.
 Social– se poate integra armonios în
societate și devine economic independent

De mentionat ca adolescentul nu mai este


copil dar inca nu este adult.
Nevoile adolescenței:

 Nevoia de cunoaștere

 Nevoia de afecțiune

 Nevoia de relații și de grup

 Nevoia de independență și autodeterminare

 Nevoia de implinire
I . Particularitățile dezvoltării
neuro-psihice.

1 .Distanțarea adolescenților de părinți.

Dependență de părinți - versus – dorința de


autocontrol
Se realizează prin emancipare - normativă
- comportamnetală
- emotională
Emancipare,tipuri

 Emancipare normativă- neaga si


discrediteaza normele și valorile părinților ,
presupune capacitatea stabilirii unor viziuni
proprii asupra ce e bine și ce e rău
 Emanciparea comportamentală – presupene
de a lua hotărîri independent și de a le realiza
 Emancipare emoțională – capacitatea de a
stabili relații apropiate nu numai cu membrii
familiei ci și cu persoanele de sex opus.
Este nevoe de distantare fata de
parinti?(intrebare)
 Fără perioada de distanțare față de
părinți este imposibila formarea
maturității, independenței, anumitor
responsabilități pentru viața proprie.
Cum gindeste un adolescent?

2. Gîndirea adolescentului.
-Predomină gîndirea abstractă, egocentrică.
 În cazul apariției unei probleme ea este privită în
afară situației concrete .
-Nu se face diferența între logic și real, nu tot
timpul tot ce e logic poate fi real – de aici rezultă
idealismul adolescentului, care dispare odată
cu acumularea experienței de viață
Perceptia corporala al unui adolescnt.

3. Percepția corporală a adolescentului.


Modificarile fiziologice încep odată cu procesul de
maturizare și daca pînă acum corpul a fost privit
de copil ca unul întreg , în perioada de
adolescență reprezentarea corporală este
fragmentată.
Adolescentul nu este satisfăcut anume de unele
părți ale corpului care-i par foarte grase sau
slabe sau urîte.
4. Conștiința de sine a adolescentului.
Are drept scop de a-și reorganiza propria structură
internă. Dezvoltarea conștiinței de sine îi permite:
- asumarea responsabilităților pentru propriile
gînduri și fapte
- formarea poziții interne a omului adult
- soluționarea sarcinilor ce țin de viitorul lui.
Conștiința poate fi :
pozitivă
negativă
incertă
5 . Influența grupului de semeni.
- dezvoltarea abilităților de comunicare
- dezvoltarea conștiinței despre sine
- elaborarea concepției despre lume
- reprezintă un canal specific de informare
- învată să țină cont de părerea altcuiva
- reprezintă un contact emoțional.
II. Particularitățile dezvoltării
fizice.
Nr Denumirea schimbărilor Vîrsta Vîrsta Vîrsta
debutului finisării medie/maximă a
schimbării
1 Shimbări în 8 – 9 ani 17 - 18 ani Întreagă perioadă de
dimensiunile corpului pubertate
( cresterea greutății ,
aspect exterior de tip
feminin)

1a Creșterea rapidă în 9 -10 ani 15-16 ani 12-13 ani salt al


înălțime creșterii în înălțime
(8-11 cm)
2 Dezvoltarea glandelor 8- 13 ani 14-15 ani 10,5-11 ani incep să
mamare. Înmugurirea Aspect matur proiemene deasupra
N.B dese ori asimetrică sînilor cutiei toracice
3 Apariția pilozității de tip 10-11 ani 14- 15 ani Mediu 11- 12 ani
femini , pubiana apoi
axilară
4 Menarha 9 - 15 ani Mediu 12-13 ani
Nr Denumirea schimbării Vîrsta de Vîrsta Vîrsta
debut finisării medie/maximă a
schimbării

1 Creșterea în dimensiuni a 10 – 13,5 ani 14,5- 18 ani 11,5-12 ani


testiculelor, poate fi
asimetrică

2 Apariția pilozității de tip 10-15 ani 14-18 ani 12-13 ani


masculin . Transpirații cu
miros intens

3 Schimbările în laringe, 13 ani 15 ani 13,5- 14 ani4


îngroșarea glasului,
dezvoltarea *mărului lui
Adam*

4 Creștere în dimensiuni a 11- 14,5 ani 13,5-17 ani 12,5-14,5


organelor genitale
masculine în întregime

5 Cresterea explozivă a 10.5-16 ani 13- 20-25 ani 13-14 ani saltul
corpului și a masei exploziv în crestera
musculare staturală 10-13 cm

6 Apariția ejaculărilor 8-9 ------------ ---- 21 de 13- 13,5 primele


spontane ani
III. Maturitatea psihosexuală
a adolescentului.
1.Către vîrsta de 15-16 ani corpul corespunde
unui matur, dar tot în acelaș timp are capul
unui copil. Există o discordanță între vîrsta
biologică și cea cronologică.
2.Funcționarea SNC este determinată într-o
măsură mai mare de nivelul dezvoltării
sexuale decît de vîrstă cronologică.
3.Activitatea sporită a hipotalamusului perturbă
echilibrul interacțiunii structurilor scoarță-
subscoarță , deaceia în perioada 13-14 ani
capacitățile intelectuale se pot reduce.
Legitățile dezvoltării psihosexuale

1 fază 2 fază
Libidoul

Platonic

Erotic

Sexual

Sexualitatea
familia
matura
Tipuri de dezvoltare psihosexuală

 Dezvoltare psihosexuală normală

 Dezvoltare psihosexuală accelerată (libidou platonic la 7,5 ani, libidou


sexual – 12-14 ani)

 Dezvoltare psihosexuală încetinită (libidou platonic – 14 ani)

 Dezvoltare psihosexuală reprimată (probleme în familie, hipersocializare


- sublimare)

 Dezvoltare psihosexuală cu refularea libidoului (neagă sexul, refulează


orice gînd despre relaţiile sexuale – psihosomatică)

 Dezvoltare psihosexuală dizarmonică (activitatea sexuală anticipează


dezvoltarea psihosexuală)
Prin ce diferă dezvoltarea sexuala
de dezvoltarea psihosexuală .
-Dezvoltarea sexuala – dezvoltarea fiziologică a
corpului uman programată genetic si
realizarea ei fară voința noastră.
-Dezvoltarea psihosocială – formarea identității
sexuale, adolescentul conștientizează
apartenența la un sex.
-Este realizată datorită eforturilor comune: ale
naturii si educației
Etapele dezvoltarii,sexuale si
psihosexuale ale adolescentului.
 Eczista citeva etape , pe care adolescentul
le parcurge .

 Nu sunt intotdeauna obligatorii.

 In unele situatii unele etape sunt omise.


Subetapa I Fază . Fantezii II. Fază . Realizare Sarcinile !
practică.
Libido platonic Vise și fantezii Alegerea Formarea abilităților
10-13 ani platonice, admirație, vestimentației de a stabili contact,
îndrăgostire infantilă, atrăgătoare, de a atrage atenția, de
dorință de utilizarea cosmeticii a comunica cu
comunicare decorative, oglinda – obiectul dragostei.
spirituală, imaginea atribut indispensar,
prințului , devine acorda atenție
important exteriorul, obiectului de
apare dorința de a dragoste.
place.

Libido erotic Interes față de Plimbări împreună, Pregătirea pentru


13 – 17 ani erotică, relații dintre dorința de a fi mereu trecerea firească și
sexe, citirea în compania armonioasă de la
romanelor, agenda obiectului dragostei, îmbrățișări la contact
personală, scrisori de dragoste, sexual.
necesitatea în întîlniri, curtări,
mîngîiere atingere, jocuri erotice
îmbrățișări, săruturi masturbare, petting

Libido sexual Dorința contactului Masturbarea, petting, Manifestarea


17 – 20 ani sexual, fantezii viată sexuală sexualității, dorința
sexuale. de a crea o familie,
sublimarea
Tipurile de adolescenta.
 Exzista citeva tipuri de adolescenta.
 Nu intotdeauna poate eczista o
consecutuvitate.
Adolesc Dez. . Dez. Dez.Psiho Dez. Psihică Dez. Socială
ența Fizică Sexuală sexuală
Timpurie Creștere Apariția Libido Trecerea de la Dobîndirea
10-13 ani furtunoas semnelor platonic gîndirea independenței,
ăa secundare concretă la cea îndepărtarea a
corpului. sexuale abstrctă, familiei, încep
fantezii, conflictele cu
egocentrizm , părinții, debut
labilitate comportanentul
emoțională, ui de risc, etapa
scăderea timpurie de
capacității de a formare a
învăța conștiinței
morale.

Medie 13- Se form. Menarhe Libido Dezvoltarea Experinetarea


17 ani Proporțiil. 12-13,5 ani erotic gîndirii rolurilor,
corporale Poluție 13- abstracte, cap. comunicarea cu
specifice 13,5 ani De a prevedea semenii,distanța
Maturizar consecintele, rea de părinți,
ea sexuală conflicte autodeterminre
15-17 ani evidente cu profesională,
părinții, comportament
posibilitatea de risc
apariției
dipresiei .