Sunteți pe pagina 1din 13

Trecerea României la Zona Euro

Cuprins
1. Moneda Euro
2. Aderarea României la Uniunea Europeană
3. Aderarea la zona euro
4. Tranziţia spre Uniunea Economică şi Monetară Zona Euro
5. Criterii economice de convergență
6. Trecerea României la zona Euro
7. Avantaje şi dezavantaje
8. Concluzii
1. Moneda Euro (€)
Euro (€) este moneda oficială a 19 din cele 28 de state membre ale UE. Aceste țări formează așa-
numita zonă euro.
Există țări în care moneda euro nu a fost încă adoptată, dar care se vor alătura zonei euro atunci
când vor îndeplini condițiile necesare.
Este vorba în special despre statele membre care au aderat la Uniune în 2004, 2007 și 2013, adică
după lansarea euro, în 2002.

Bulgaria
Croația
Republica Cehă
Ungaria
Polonia
România
Suedia
2. Aderarea României la Uniunea Europeană
Aderarea României la Uniunea Europeană a avut loc la 1 ianuarie
2007. Această dată a fost propusă la summitul de la Salonic din
2003 și confirmată la Bruxelles pe 18 iunie 2004.

În prezent, Leul românesc (RON) este unitatea monetară a


României,însă este de aşteptat să treacă la moneda unică
europeană, euro.

Subunități 1/100 ban (plural: bani)


Simbol RON - Plural lei
Monede 1, 5, 10, 50 bani
Bancnote 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 lei
Bancă centrală: Banca Națională a României
3. Aderarea la zona euro
Pentru a adopta moneda euro, statele membre ale UE, în cazul prezent, România, trebuie
să îndeplinească așa-numitele criterii de convergență.
Aceste condiții economice și juridice obligatorii au fost convenite în Tratatul de la
Maastricht în 1992 și sunt cunoscute și sub denumirea de „criteriile de la Maastricht”.

Toate statele membre ale UE, cu excepția Danemarcei și a Regatului Unit, trebuie să adopte
moneda euro și să adere la zona euro, odată ce sunt pregătite să îndeplinească aceste
criterii.

Tratatul nu specifică un calendar anume pentru aderarea la zona euro, ci lasă la latitudinea
statelor membre să-și dezvolte strategiile care să conducă la îndeplinirea criteriilor de
convergență.
4. Tranziţia spre Uniunea Economică şi Monetară Zona Euro
5. Criterii economice de convergență
Condițiile economice pentru aderarea la zona euro contribuie la asigurarea faptului că o țară este
pregătită pentru integrarea în regimul monetar al zonei euro.
Există 4 criterii economice de convergență:
1. Stabilitatea prețurilor
Rata inflației nu poate fi mai mare de 1,5 puncte procentuale peste rata celor 3 state membre care
înregistrează cele mai bune rezultate.
2. Finanțe publice solide și sustenabile
Deficitul bugetar nu poate fi mai mare decât 3 % din PIB. Datoria publică nu poate fi mai mare
decât 60 % din PIB.
3. Stabilitatea cursului de schimb
Candidatul trebuie să participe la mecanismul cursului de schimb (ERM II) timp de cel puțin 2 ani
fără devieri semnificative de la cursul central ERM II și fără o devalorizare a cursului central bilateral
al propriei monede în raport cu euro în aceeași perioadă.
4. Ratele dobânzilor pe termen lung
Rata dobânzii pe termen lung nu ar trebui să fie mai mare de 2 puncte procentuale peste rata celor
3 state membre care înregistrează cele mai bune rezultate în materie de stabilitate a prețurilor.
6. Trecerea României la zona Euro
Pentru a adopta moneda euro, România trebuie să îndeplinească trei seturi de criterii de convergenţă.

1.Deficitul bugetar. Conform Tratatului de guvernanţă fiscală, acesta trebuie să fie de maximum 3% din
PIB.
România deţine în prezent cel mai mare deficit bugetar din UE. Valoarea este de 14, 97 miliarde de lei,
respectiv 1,61% din PIB.
2.Inflaţia. Este în acest moment 4,7%. Ar trebui să fie mai mică sau egală cu 1,5 puncte procentuale peste
media celor mai performanţi trei membri ai UE. Practic anul acesta România a intregistrat cea mai mare
inflaţie din UE.
3. Dobânzile pe termen lung. Dobânzile pe termen lung nu pot trece decât cu două puncte procentuale
peste media celor mai performanţi trei membri UE. Din nou, este exclus ca acest lucru să se întâmple în
prezent.
4. Cursul de schimb, 5. Datoria publică. Aici, România se află în standardele europene.
La stabilitatea cursului de schimb lucrează Banca Centrală. Datoria publică a României este o problemă
de perspectivă a ţării. Deocamdată, este în limitele de convergenţă, dar anul trecut s-a majorat cu 15
miliarde de lei, în pofida creşterii economice de 7%.
Criteriile de convergenţă reală

1. Paritatea standard a puterii de cumpărare a ţării


Paritatea standard a puterii de cumpărare trebuie să se apropie de media europeană. România deţine 57%.
România are nevoie de un complex foarte rafinat de politici guvernamentale. De exemplu, nivelul investiţiilor
de stat să crească mult, iar prosperitatea şi stabilitatea mediului de business, stabilitatea fiscală să devină
priorităţi.
2. Convergenţa juridică
Actele normative date în România trebuie să corespundă cu cele din Zona Euro.Printre aceste acte normative
nu poate să se afle mutilarea Legii guvernanţei corporative, ori micşorarea contribuţiilor la Pilonul II de pensii
private obligatorii sau eliminarea acestuia.
3. Educaţia financiară
Convergenţa privind educaţia financiară. Romania nu indeplineste acest criteriu. Romanii nu au educatia
financiara necesara.
7. Avantaje şi dezavantaje
Primul mare avantaj pe care îl oferă trecerea la moneda euro unui stat este reducerea
schimbărilor bruște monetare și financiare.
Mai mult decât atât, împrumuturile economice devin mult mai stabile, iar dobânzile se vor
stabiliza și ele pe termen lung, ca urmare a utilizării unei monede unice.

Analiștii economici adaugă faptul că se va elimina schimbarea ratei de schimb în Zona


Euro, iar transparența prețurilor, la nivel internațional, va fi una foarte ridicată.

Nu în ultimul rând, companiile care lucrează cu societăți de peste granițe se vor putea
bucura de schimburi externe facile și de creșterea în volum a acestora.

Toate acestea vor ajuta economia să se dezvolte susținut, mai ales datorită eliminării
pierderilor privind tranzacțiile valutare la nivel înalt.
Desigur, nu a existat până în prezent nicio țară în care oamenii să primească aceste modificări cu
brațele deschise. Acest lucru se datorează datorită fricii de schimbare, mai ales frica în ceea ce
priveşte creşterea prețurilor.

Printre principalele dezavantaje majore ale trecerii la euro se numără:

dificultatea de a avea o paritate corectă


inexistența posibilității de a utiliza rata de schimb pentru a micșora efectele negative ale unor
posibile șocuri economice.

Mai mult decât atât, atunci când un stat pierde controlul asupra propriei monede naționale există
riscul unui dezechilibru economic puternic, cu efecte pe termen lung pentru toate sectoarele
economice din respectivul stat.

Toate aceste efecte pot fi însă eliminate sau măcar atenuate dacă sincronizarea se face treptat și
planificat, astfel încât economia să fie una cât mai apropiată de cea din statele din zona euro.
8. Concluzii
Romania îşi doreşte în continuare să adere la zona euro, dar ţara noastră ar trebui să adere la zona
euro când într-adevar este pregătită ca şi ţară şi când populaţia mai ales este bine pregătită în
acest sens.

România ar trebui să adopte euro în intervalul 2024-2026.

România recuperează circa 2% pe an, astfel că, în acest ritm, România va atinge media zonei
euro în 21 de ani.

S-ar putea să vă placă și