Sunteți pe pagina 1din 18

PIAŢA MUNCII

Piaţa muncii:
- este locul unde se întâlnesc purtãtorii
cererii şi ofertei de muncã;
- este spaţiul în care aceştia intră în
contact, stabilesc condiţiile de angajare,
negociază mărimea salariilor, stabilesc
performanţele corespunzătoare salariilor.
- asigură unirea şi combinarea celor 2
factori de producţie: munca şi capitalul;
- asigură echilibrarea ofertei şi cererii de
forţă de muncă;
CEREREA DE MUNCĂ:
- reprezintă nevoia de muncă salariată care se
formează în cadrul diferitelor activităţi la nivel de
firme, zone, regiuni sau ţară şi se exprimă prin
numărul de locuri de muncă existente sau oferta
de locuri de muncă;
- este reprezentată prin volumul total de muncă,
respectiv, numărul total de oameni necesar pentru
activitatea economico-socială;
- este influenţată de factori care acţionează în
sensul creşterii sau scăderii acesteia şi anume:
mărimea cererii şi nivelul salariilor;
- când salariul crește, cantitatea de muncă cerută se
reduce.
Factori de influență:
- preţul bunurilor rezultate din utilizarea factorului
muncă; între modificarea preţurilor de pe piaţa
diferitelor bunuri şi modificarea cererii de muncă
există o relaţie pozitivă;
- gradul de substituire a muncii cu un alt factor de
producţie influenţează negativcererea de muncă;
- modificarea preţului unui alt factor de producţie
care poate substitui munca determină o modificare
în aceeaşi direcţie a cererii de muncă;
- nivelul calitativ al muncii - modificarea calităţii
muncii determină o modificare în acelaşi sens a
cererii de muncă;
- aşteptările întreprinzătorilor.
OFERTA DE MUNCĂ:
- este rezultatul proceselor demografice care
determină dinamica populației, respectiv de
sistemul de învățământ și formare
profesională;
- reprezintă cantitatea totală de muncă pe care
indivizii dintr-o economie sunt dispuși să o
presteze în condiții salariale;
- se analizează la nivel individual, la nivel de
ramură de muncă sau la nivelul economiei
naționale;
- se exprimă prin numărul celor ce solicită un
loc de muncă salarizat, necuprinzând femeile
ocupate în activitățile casnice, elevii, studenții,
militarii în termen.
Oferta de muncă reprezintă o serie de
particularități:
- formarea resurselor de muncă și a ofertei nu se
subordonează numai legilor pieței, ci și evoluțiilor
demografice, mărimea populației active;
- formarea ofertei de muncă presupune un timp
îndelungat, necesar pentru creșterea și instruirea
fiecărei generații de oameni până la vârsta de
muncă;
- mobilitatea relativ redusă a ofertei de muncă;
- perisabilitatea ridicată a forței de muncă și de aici
rigiditatea ridicată a ofertei;
- purtătorii forței de muncă nu sunt numai agenți
economici;
Factori de influență:
- mărimea populației apte de muncă și care
caută loc de muncă;
- durata muncii (reglementată prin norme
juridice);
- evoluțiile demografice;
- nivelul de dezvoltare economico-socială și
situația materială a gospodăriilor.
- dimensiunea salariului;
- sistemul de educație și formare profesională;
- cu cât salariul este mai mare cu atât oferta de
muncă se mărește.
Salariul
- reprezintă preţul la care este tranzacţionată forţa de
muncă
- reprezintă COST, pentru întreprinzător, deoarece
salariile sunt elemente de cheltuieli;
- reprezintă VENIT, pentru lucrător, reprezentând
principalul suport al cererii de bunuri şi servicii;

Salariul de echilibru - cererea de muncã este egală


cu oferta de muncă.
În funcţie de nivelul salariului şi de nivelul ocupării de
piaţa muncii se stabileşte echilibrul pe piaţa muncii.
Componentele salariului:
- salariul de bază sau de încadrare, care se stbileşte
pentru fiecare salariat în funcţie de calificare şi
competenţa sa, de munca pe care o efectuează;
- adausurile si sporurile care se acordă în raport de
rezultatele obţinute în muncă, de condiţiile în care
aceasta se desfăşoară şi în funcţie de vechimea în
muncă;
- garanţiile salariale, care pot îmbrăca forme diferite:
salariul minim pe economie, indexările salariale
pentru compensare integrală sau parţială a
creşterii preţurilor, precum şi plăţile efectuate în
caz de reducere a activităţii şi disponibilizare a
salariaţilor.
FORMELE SALARIULUI:
1. Salariul Nominal - suma de bani primită de
salariat în schimbul muncii pentru care este
angajat
- salariul nominal brut – suma totală de bani
prevăzută în statul de salarii;
- salariul nominal net – suma de bani care rămâne
din salariul nominal brut după scăderea
impozitului şi contribuţiilor la sistemele de
asigurare
2. Salariu Real – reprezintă cantitatea de bunuri şi
servicii care poate fi procurată cu salariul
nominal