Sunteți pe pagina 1din 30

Maitreyi

de Mircea Eliade

APLICAȚII
METODE MODERNE
1. Metoda posterului
 Poate fi utilizată la investigarea aprofundată a surselor de inspiraţie
ale romanului prin realizarea unui suport vizual în scopul fixării
ideilor şi a punctelor de vedere proprii; elevii pot folosi colajul,
fotografia, antrenându-şi astfel creativitatea şi imaginaţia.
NARENDRA SEN
- TATĂL MAITREYIEI
- Inginer bengalez, respectat,
bogat, cultivat, brahman, joacă
tenis, conduce automobilul;
-seducător, deştept, subtil,
instruit, plin de umor, blând şi
drept;
„…se aseamănă atât de mult
cu o broască, ochii atât de
bulbucaţi şi gura atât de mare,
într-un cap rotund şi tuciuriu
cu fruntea joasă şi părul negru, SRIMATI DEVI INDIRA
încreţit, iar trupul scund, - MAMA MAITREYIEI
umerii încovoiaţi, pântecul „ îmbrăcată într-o sari albastră, cu şal
diform şi picioarele scurte.” albastru, muiat în aur şi cu picioarele
goale, tălpile şi unghiile roşite(…) era
mai degrabă sora ei (a Maitreyiei n.n.)
cea mare, într-atât era de tânără, de
proaspătă şi de timidă.”

2 fete:

MAITREYI
-tânără indiancă inteligentă CHABU
şi foarte cultivată; „ de vreo zece- unsprezece ani, care purta
-16 ani → 17 ani pe 10 părul tuns şi rochie de stambă, dar fără
septembrie 1929; ciorapi şi fără pantofi, iar pulpele şi
Îi dă lecţii de bengaleză lui braţele ei goale, şi faţa ei oacheşă,
ALLAN; frumoasă, mă făceau s-o compar în gând,
-ţine conferinţe despre amuzat, cu o ţigăncuşă.”
frumos;
-timidă, ironică;
-scrie şi publică poezii.
+ Mantu
+ Khokka = vărul inginerului,
=rudă săracă însurat cu o fată negricioasă, dar simpatică

INCIPIT BRUSC („EX ABRUPTO”): FINAL DESCHIS:


„Am şovăit atâta în faţa acestui caiet pentru „Şi dacă n-ar fi decât o păcăleală a
că n-am izbutit să aflu încă ziua precisă când India dragostei mele? De ce să cred? De
am întâlnit-o pe Maitreyi. În însemnările Calcutta, 1929 unde să ştiu eu? Aş vrea să privesc
mele din acel an n-am regăsit nimic’”. ochii Maitreyiei”

1. desen tehnic → Noua societate de canalizare a Deltei → 2. şantier la Tamluk→ 3. inspector de terasamente şi poduri în
junglă, la Assam (=se îmbolnăveşte de friguri)→ Calcutta (pe 17 septembrie 1929 este dat afară din casa lui Narendra Sen)
→ Himalaya (Jenia Isaac=evreică finlandeză)→ Calcutta (se mută la Geurtie) → Singapore (Nepotul doamnei Sen îi
povesteşte ce se întâmplase cu Maitreyi)
Prieteni eurasieni: Harold=coleg de cameră şi de petreceri; Norrine (se căsătoreşte), Clara, Geurtie
Lucien Metz =ziarist francez care scrie o carte despre India; îl însoţeşte pe Allan acasă la Narendra Sen
ANEXA 1
Surendranath Dasgupta
(1887-1952)

 scriitor și filosof indian din


provincia Bengal.
 A fost maestrul lui Mircea Eliade
în perioada în care acesta a
studiat filosofia indiană la
Calcutta.
 Mircea Eliade a fost asistentul
lui Surendranath Dasgupta şi a
îngrijit indexul unei importante
lucrări a profesorului. Eliade
aprecia la profesorul său
rigoarea desăvârşită şi
claritatea cu care expunea
Narendra Sen: „…se aseamănă atât subiecte extrem de dificile.
de mult cu o broască, ochii atât de  Este tatăl scriitoarei Maitreyi
Devi, eroina romanului de
bulbucaţi şi gura atât de mare, într-un dragoste al lui Mircea Eliade
cap rotund şi tuciuriu cu fruntea joasă Maitreyi.
şi părul negru, încreţit, iar trupul
scund, umerii încovoiaţi, pântecul
diform şi picioarele scurte.”
2. CIORCHINELE
 metodă nelipsită în lecţiile de caracterizare a unui
personaj
 Pe grupe, elevii scriu numele personajului Maitreyi
în mijlocul tablei sau al foii de hârtie. Ei notează toate
ideile, sintagmele sau cunoştinţele care le vin în
minte în legătură cu acestea.
 Se trasează linii între ideile înrudite şi între trăsăturile
descoperite şi numele personajului, scris în centrul
tablei/ foii. Activitatea se finalizează atunci când s-a
terminat timpul afectat acestei activităţi sau când
s-au epuizat toate ideile. La sfârşitul lecţiei,
ciorchinele poate fi reorganizat, ordonând simetric
conceptele mai importante.
Completaţi ciorchinele cu trăsături ale
Maitreyiei!

Serioasă

Enigmatică

Deşteaptă
Copilăroasă
o tânără de 16 ani, fiica inginerului tânara bengaleză Allan - o vede uneori ca pe o Numele eroinei trimite, prin asemănare, la o zeitate:
Narendra Sen(=prof. Surendranath conferenţiază zeiţă sau ca pe o sfântă: Maitreya, în traducere "Cel legat întru prietenie"; poate
Dasgupta, un mare filosof indian ) din despre frumos şi "Alergam într-o masina a şi din acest motiv, dăruindu-i o carte lui Allan, ea i-o
Calcutta scrie poeme secolului al XX-lea şi alături dedică, simplu, "Prietenului"
filosofice de mine aveam un suflet în mitologia indiana, acest nume era purtat de soţia
apreciate chiar nepătruns şi neînţeles, tot unui mare înţelept şi le simboliza pe femeile
de marele atât de himeric şi de sfânt superioare intelectualiceşte; în termenii, mitului,
faptură misterioasă şi schimbătoare, scriitor Tagore/ ca şi al celeilalte Maitrevi. Maitreyi era o iniţiată, însetată de cunoaşterea
stranie şi ciudată Thakkur sihastra din Upanishade". adevărului absolut

o fiinţă pură, o "primitiva" în sensul


inocenţei, care crede că arborii au pe Allan nu-l atrage iniţial, găsind-o chiar urâtă "cu ochii ei prea mari şi prea negri, cu buzele cărnoase,
suflet( iubise copacul 7 frunze) şi se cu sânii puternici de fecioară bengaleză, crescuta prea plin, ca un fruct trecut în copt"
simte jignită până la lacrimi, atunci când
un bărbat îi atinge braţul
"Fără îndoială e cea mai talentată şi mai
Plină de sensibilitate enigmatică fată din câte am cunoscut"-Allan
(atunci când îi SCENE CHEIE
daruieşte lui Allan o PRIMELE ÎNTÂLNIRI
BIBLIOTECA Atingerea MAITREYI
floare în care Când s-au cunoscut: "sufletul feminin indian, o adevarată terra
picioarelor LA LACURI
impletise un fir din India anilor 1930 incognita pentru un european"- G. Călinescu
Motto: "Iţi mai amintesti de
părul ei) M.E. / Allan = 23 ani;
mine, Maitreyi ? Şi daca da,
ai putut să mă ierţi ?" Allan: Maitreyi are 16 (face 17 pe 17
"Aş vrea să privesc ochii sept.) Maitreyi devine o cunoscuta tatăl ei este sever, şi respectă rigorile vieţii
mândră şi poetă indiana/ Amrita va scrie indiene, trăieşte în belsug, dar doarme ascetic pe
Maitreyiei"=final deschis
dispreţuitoare în alte Dragostea nu moare, răspuns la jos, pe o rogojina subţire ca pânza; în iubire
momente, cântând de romanul lui Eliade pare nestiutoare, dar în prima noapte îl uimeste
una singură şi pe Allan cu îmbrăţişările sale. După modul cum
întristându-se dintr-o
vorbeşte, adeseori nu ştii daca e naivă sau îşi
dată, Maitreyi arată Cel mai exotic personaj feminin
bate joe de cineva.
mereu o altă înfăţişare din lit. r. -"simbol al sacrificiului
in iubire"
- varianta a eternului feminin,
- tip al adolescentei, senzuală şi spirituală, La fel de enigmatică
amestec de nevinovăţie şi o indiancă educată în spiritul credinţelor candidă şi voluptoasă, copil si femeie in pentru Allan ca Otilia
senzualitate de la jocul arhaice, cu ingenuităţi de fetiţă, dar şi cu acelaşi timp pentru Felix (din
copilăresc şi naiv până la senzualităţi salbatice şi religioase de brahman romanul călinescian) ,
dăruirea totală, (din clipele de Maitreyi este mai
dragoste) profundă. mai
Ipostaza de mireasă pentru o viitoare "nuntă în cer" se contureaza în devotată iubirii sale,
ultima parte a romanului când, dupa dramatica lor despărtire, pe care o consideră
Maitreyi îi spune lui Allan: "în viata viitoare ne vom întâlni iar. unică, intelegând-o ca
instruită şi cultă apreciată în cercurile bengaleze de dragule. Ai să ma recunosti atunci?" devoţiune. 7
intelectuali, dar păstrând totodată în suflet, un amestec
de păgânism şi iraţional care o face unică
3. METODA HOROSCOPULUI
 O altă metodă care poate fi folosită uneori în orele de
caracterizare a personajului principal este metoda
horoscopului.
 În ce o priveşte pe Maitreyi, protagonista romanului
omonim al lui Mircea Eliade, această metodă se
dovedeşte foarte eficientă.
 Se organizează clasa în grupe de 4 elevi.
 După ce primesc lista descriptorilor fiecărei zodii (oferită
de reţeaua informativă a M.E.C.I.), elevii identifică
semnul zodiacal sub care se află Maitreyi: Fecioară.
 Cu ajutorul DEX, ei identifică sensurile cuvintelor
necunoscute din grila de descriptori oferită de Minister.
VĂRSĂTOR PEŞTI (Allan) BERBEC Vitoria Lipan. TAUR ( 21.04. – 21.05 )
20.01 – 18.02 19.02 – 20.03 21.03 – 20.04 Trăsături:
Trăsături: Trăsături: Trăsături:  tenace=perseverent,răbdător, stăruitor
 stoic=om ferm, curajos, neclintit, plin de tărie
 omenos  Altruist (generos cu ceilalţi)  plin de iniţiativă sufletească (în fața vicisitudinilor vieții);
 meditativ (gânditor)  Filantropic =caritabil  dinamic-activ, rapid  prudent
 onorabil (serios şi corect)  compătimitor =a-i fi milă de  hotărât  inflexibil=dârzenie, fermitate, hotărâre,
 altruist (generos cu ceilalţi) cineva  egoist=meschin neclintire, neînduplecare,
 excentric(extravagant, neobişnuit)  adaptabil  extremist=care depăsşeşte lumitele statornicie
 lipsit de simţ practic  supersensibil normale, moderate;  convenţional=acceptat prin tradiție
 de neînduplecat  credul=naiv, inocent  neortodox=care încalcă legile  încăpăţânat
 rigid=Care nu îngăduie abateri; dur, sever,
VALOARE: zelos (harnic)  risipitor creştine neînduplecat, intransigent
PERICOL: fanatism(pasine pentru o idee,  Capricios =schimbător  capricios=schimbător VALOARE – hotărâre
extremism şi intoleranţă) VALOARE: flexibilitate=adaptabil VALOARE: idealism PERICOL - posesiv
PERICOL: autocompătimire PERICOL: egoism

GEMENI ( 22.05 – 20.06 ) RAC LEU FECIOARĂ (Maitreyi)


Trăsături: 21.06 – 20.07 21.07 – 21.08 22.08 – 21.09
 multilateral=interesat de mai multe
domenii
Trăsături: Trăsături: Trăsături:
 intuitiv=cunoaşterea prin observarea  optimist=încrezător în viaţă; vede partea  perfecţionist= tendinţă de a atinge
 altruist=ajută dezinteresat
realităţii bună; perfecţiunea
 magnetic=exercită o atracţie irezistibilă
 analitic=care analizează tot  vivace=plin de viaţă  obiectiv=exact, nepărtinitor
 perspicace=isteţ, ager
 sociabil= are mulţi prieteni  ambidextru=care foloseşte la fel de bine  analitic=care analizează tot
 capricios=schimbător
 hipersensibil=foarte sensibil ambele mâini  încăpăţânat
 ambiguu=neclar
 ostentativ=provocator  arogant=încrezut  precaut=prudent, atent
 neliniştit
 susceptibil=bănuitor, supărăcios  opulent=bogat  indecis=nehotărât
VALOARE: deştept  metodic=organizat, ordonat  ostentativ =provocator  modest=cumpătat, lipsit de îngâmfare
PERICOL: împrăştiat VALOARE- diplomaţie  impetuos=năvalnic, tumuluos, energic VALOARE: capacitate analitică
PERICOL - nesiguranţă VALOARE – magnetism PERICOL:hipercriticism
PERICOL: egoism
BALANŢA SCORPION SĂGETĂTOR CAPRICORN
22.09 – 22.10 23.10 – 22.11 23.11 – 20.12 21.12 – 19.01
Trăsături: Trăsături: Trăsături: Trăsături:
 Intuitiv=cunoaşterea prin observarea  tenace=perseverent, stăruitor  Neinteresat  diplomaţie= pricepere în comportament
realităţii  întreprinzător=cu spirit de iniţiativă,  Idealist=aspiră spre ideal  pragmatism=adaptabil, practic
 Logic= judecată corectă om de acţiune  Profetic=prevestitor  profund=perspicace, înţelege uşor oamenii
 Estetic= interesat de frumos  pasionat=înflăcărat, entuziast  Compătimitor= a-i fi milă de cineva  întreprinzător=cu spirit de iniţiativă, om de
 Temperat=cumpătat, potolit  ager=iute, priceput, isteţ  Risipitor=cheltuitor acţiune
 Autocompătimitor=a-i fi milă de el  arogant=îngâmfat  Încăpăţânat  avar- zgârcit
însuşi  nemilos  Lipsit de tact=fără un comportament  egoist- interesat doar de el însuşi
 Indolent=leneş  sarcastic=batjocoritor, tăios delicat  materialist=preocupat doar de bani, avere,
 Indecis=nehotărât  răzbunător  De neîncredere bunuri
VALOARE- diplomaţie VALOARE- scop VALOARE- viziune =înţelege mental realiatatea  carierist= care vrea să parvină cu orice preţ
PERICOL - autocompătimire PERICOL - nemilos PERICOL -împrăştiat
VALOARE- ambiţie
PERICOL – rigiditate=inflexibil
Maitreyi
(din romanul omonim de Mircea Eliade)
FECIOARA
22.08 – 21.09
Trăsături:
 perfecţionist= tendinţă de a
atinge perfecţiunea
 obiectiv=exact, nepărtinitor
 analitic=care analizează tot
 încăpăţânat
 precaut=prudent, atent
 indecis=nehotărât
 modest=cumpătat, lipsit de
îngâmfare

VALOARE: capacitate analitică


PERICOL: hipercriticism

10
4. METODA CVINTETULUI
 Cvintetul este o metodă foarte eficientă, concentrată, de
caracterizare a personajelor.
 Este un text format din cinci versuri.
 Primul este un cuvânt – cheie, fiind de obicei un substantiv.
 Al doilea conţine două cuvinte, care descriu substantivul în
discuţie, fiind adjective.
 Al treilea vers cuprinde trei cuvinte, care exprimă o acţiune,
fiind, de regulă, verbe.
 Al patrulea este format din patru cuvinte, care exprimă
sentimentele faţă de subiect.
 In final, al cincilea vers este un singur cuvânt, care sintetizează
cele prezentate.
 Cvintetul nu necesită mult timp pentru elaborare şi nici pentru
susţinere.
APLICAŢIE:
Scrieţi un cvintet, având ca titlu numele
personajului Maitreyi.
Modele:
Harold
1.Harold
2.Eurasian, profitor,
3.Petrece, împrumută, jigneşte,
4.Este coleg cu Allan,
5.Neajutând.

Sen
1.Sen,
2.Cultivat, respectat,
3.Conduce, găzduieşte, alungă,
4.Este un inginer indian,
5.Orbind.
5. Diagrama Venn
APLICATIE:
 Completează diagrama Venn cu asemănările şi deosebirile
dintre Maitreyi şi Otilia Mărculescu.

Maitreyi -Personaje principale


feminine, eponime
Otilia Mărculescu
-tânără (18-19 ani)
- adolescentă (16 ani) -Inspirate din realitate -superficaială
-Curtate
- profundă -este orfană
-Mature, dar şi şi
- provine dintr-o familie bogată copilăroase -foarte frumoasă
- cel mai exotic personaj feminin din -Cultivate -brunetă, cu ochii albaştri
literatura română -Elegante
-Poartă haine scumpe
-ştie germană şi franceză
- uneori urâtă, uneori frumoasă -Îndrăgostite -cultivată
- are ochii negri, tenul măsliniu -Nu se căsătoresc din -cântă la pian
- vorbeşte perfect engleza dragoste
-citeşte volume franţuzeşti sau nemţeşti
- scrie poezii şi tine conferinţe
-Pascalopol îi comandă rochiile la Paris
- vestimentaţia bogată trădează
statutul social
6. METODA PĂLĂRIILOR
GÂNDITOARE 47

Cele 6 pălării întruchipează şase posibilităţi de procesare a datelor;


 Pălăria ALBĂ se concentrează pe informaţii. Se referă la fapte, figuri,
informaţii disponibile sau necesare. Ea strânge informaţiile existente, umple
spaţiile goale cu noi date.
 PĂLĂRIA GALBENĂ se concentrează pe beneficii şi aspecte pozitive.
Ea te ajută să gândeşti pozitiv, abordează punctul de vedere optimist, care
te face să conştientizezi toate beneficiile şi valorile implicate de decizie.
 PĂLĂRIA ROŞIE dezvăluie intuiţiile, sentimentele şi emoţiile. Pălăria
roşie rezolvă problemele din punctul de vedere al intuiţiei, al reacţiilor
rapide şi al emoţiilor. De asemenea, încearcă să acopere modul în care vor
reacţiona emoţional alte persoane.
 PĂLĂRIA NEAGRĂ este pălăria problemelor, criticilor şi a precauţiilor.
Pălăria neagră contribuie la diminuarea riscurilor şi a problemelor înainte de
stabilirea soluţiei finale. În cartea sa, De Bono ajunge la concluzia că
aceasta este cea mai naturală pălărie datorită tendinţei umane de a privi
automat şi aspectul negativ al problemei.
 PĂLĂRIA VERDE este cea a creativitătii, schimbării, a alternativelor,
propunerilor, a ceea ce este interesant şi provocativ. Ea susţine
modalitatea de a gândi liber, ideile critice fiind mult diminuate.
 PĂLĂRIA ALBASTRĂ este pălăria coordonării. Nu vizează un subiect în
sine, ci procesul gândirii. 14
METODA PĂLĂRIILOR
GÂNDITOARE
 se poate folosi cu succes în discutarea trăsăturilor personajului Maitreyi. Clasa se împarte în
6 grupe, după numărul pălăriilor. Timp de 15 minute vor răspunde la sarcina de lucru, după
care vor comunica celorlalţi soluţiile găsite.
 se pot da elevilor următoarele sarcini: purtătorul pălăriei albe va avea rolul de a prezenta
toate informaţiile pe care le ştie despre Maitreyi.
 Cei care vor purta PĂLĂRIA GALBENĂ vor avea misiunea de a prezenta o
perspectivă pozitivă a faptelor.
 Cei care sunt reprezentanţii PĂLĂRIEI NEGRE vor judeca comportamentul fetei, dar
vor prezenta şi riscurile la care ne expunem când o judecăm pe Maitreyi.
 Îşi vor exprima sentimentele, emoţiile în ce o priveşte pe Maitreyi cei care poartă
PĂLĂRIA ROŞIE.
 PĂLĂRIA VERDE este cea care îi determină pe elevii care o poartă să încerce să
modifice subiectul romanului, considerând că Maitreyi s-a căsătorit cu Allan.
 În sfârşit, purtătorul PĂLĂRIEI ALBASTRE va fi cel care va sintetiza faptele Maitreyiei
şi le va interpreta, ordonând şi cele spuse de ceilalţi colegi.
7. METODA CUBULUI:
 O metodă modernă des folosită este cea a cubului.
 Cu ajutorul acesteia putem studia personajul Maitreyi din mai
multe perspective.
 Realizăm un cub, care să aibă fiecare faţă de o altă culoare şi
pe care să fie scrise următoarele instrucţiuni: descrie, compară,
analizează, asociază, aplică, argumentează.
 Clasa se împarte în 6 grupe a câte doi copii, câte una pentru
fiecare sarcină de lucru.
 Profesorul anunţă tema pusă în discuţie: PERSONAJUL
MAITREYI.
 Elevii au ca timp de lucru 15 de minute.
 Liderii grupelor vor prezenta rezolvarea.
 Vor fi lăudate răspunsurile corecte şi inspirate şi vor fi criticate
cele incorecte.
PERSONAJUL ANALIZEAZĂ

MAITREYI comicul
etapele iubirii lui
Allan pentru
de nume!
Maitreyi

COMPARĂ
DESCRIE ASOCIAZĂ ARGUMENTEAZĂ
cele 3 personaje
comportamentul faptul că
fiecare personaj
întâmplările şi
vestimentaţia
traseul femeilor eurasiene
masculine care O scrisoare
„Maitreyi” este
şi al celor indiene cu un anumit
personajele tip /
reale
Maitreyiei se luptă pentru unpierdută
personaj
cucaracter comic!
cele din roman
pierdute! locul de deputat! aparţine genului
exotic
dramatic!

APLICĂ
etichete
descriptive
unui personaj
personajului
Maitreyi
din comedie!
 DESCRIE vestimentaţia Maitreyiei:
„ Maitreyi mi s-a părut atunci mult mai frumoasă, în sari de culoarea ceaiului palid, cu papuci
albi cusuţi în argint, cu şalul asemenea cireşelor galbene, şi buclele ei prea negre, ochii ei
prea mari, buzele ei prea roşii creau parcă o viaţă mai puţin umană în acest trup înfăşurat şi
totuşi transparent care trăia, s-ar fi spus prin miracol, nu prin biologie(…) nu izbuteam să
înţeleg ce taină ascunde făptura aceasta în mişcările ei moi, de mătase, în zâmbetul timid(…)
şi în glasul ei atât de schimbat în fiecare clipă, un glas care parcă ar fi descoperit atunci
anumite sunete.”

 APLICA etichete descriptive personajului Maitreyi


PRIMA ÎNTÂLNIRE: Maitreyi îşi aştepta tatăl în maşină, în faţa unei librării
„ Mi se părea urâtă - cu ochii ei prea mari şi prea negri, cu buzele cărnoase şi răsfrânte, cu
sânii puternici de fecioară bengaleză crescută prea plin, ca un fruct trecut în copt. Când i-am
fost prezentat şi-a pus palmele la frunte, să mă salute, i-am văzut deodată braţul întreg gol şi
m-a lovit culoarea pielii: mată, brună, de un brun nemaiîntâlnit până atunci, s-ar fi spus de lut şi
de ceară.”

 ANALIZEAZA etapele iubirii lui Allan pentru Maitreyi


„ Mă simţeam atras de ea; nu ştiu ce farmec şi ce chemare aveau până şi Paşii ei. Dar(…)
întreaga mea viaţă din Bhowanipore - nu numai fata - mi se Părea miraculoasă şi ireală.” „ Nu are o
frumuseţe regulată, ci dincolo de canoane, expresivă până la răzvrătire, fermecătoare, în sensul magic
al cuvântului. Recunosc că nu mi-am putut lua gândul de la ea toată noaptea.”
„Maitreyi mi se părea mândră şi dispreţuitoare. Adesea, la masă, îi surprindeam un zâmbet
distant şi puţin răutăcios.”
„erau zile când se urâţea şi zile când era frumoasă de nu mă puteam sătura privind-o”;
„Fără îndoială, e cea mai talentată şi mai enigmatică fată din câte am cunoscut, dar eu pur şi
simplu nu pot fi căsătorit.“
„mă turbură, mă fascinează, dar nu sunt îndrăgostit”.
 APLICA etichete descriptive personajului
Maitreyi
 „ Nu are o frumuseţe regulată, ci dincolo de canoane,
expresivă până la răzvrătire, fermecătoare, în sensul
magic al cuvântului. Recunosc că nu mi-am putut lua
gândul de la ea toată noaptea.”
 „Maitreyi mi se părea mândră şi dispreţuitoare.
Adesea, la masă, îi surprindeam un zâmbet distant şi
puţin răutăcios.”
 „erau zile când se urâţea şi zile când era frumoasă
de nu mă puteam sătura privind-o”;
 „Fără îndoială, e cea mai talentată şi mai enigmatică
fată din câte am cunoscut, dar eu pur şi simplu nu pot
fi căsătorit.“
 „mă turbură, mă fascinează, dar nu sunt îndrăgostit”.
8. STARBURSTING
(EXPLOZIA STELARĂ)
(engl. “star” = stea; engl. ”burst” = a exploda)

- metodă similară brainstormingului;


- stimulează crearea de întrebări la întrebări;

AVANTAJE:

- stimulează atât creativitatea individuală, cât şi pe cea de grup,


spiritul de cooperare şi pe cel de competiţie;
Care sunt motivele
despărţirii cuplului
Allan-Maitreyi?

Care este condiţia


femeii indiene în Care au fost
societate? iubirile Maitreyiei?
Clasa a XI-a

Imaginaţi-vă o serie
de întrebări
care să aibă legătura
Ce îl atrage pe Allan, cu personajul
Maitreyi Care sunt diferenţele dintre
europeanul instruit, la
Allan şi Maitreyi?
exotica Maitreyi?
8.
0,10x8 + 0,20
NUMELE
PERSONAJULUI
FEMININ
=1P
CARACTERIZAREA DIRECTĂ REIESE DIN:
FIŞĂ DE 1. Prezentarea făcută de autor 2.Autocaracterizare 3. Prezentarea făcută de alte personaje
CARACTERIZAREA INDIRECTĂ rezultă din:
CARACTERIZARE 1.Faptele personajului 2. Felul în care vorbeşte ( Limbaj ) 3. Modul în care se îmbracă
4. Descrierea locuinţei, a bunurilor pe care le are 5. Gânduri, sentimente 6. Nume
a personajului Maitreyi 7. Relaţia cu celelelalte personaje

Nr. Fragmente (citate) Trăsături Mijloace de FĂCUTĂ DE/


GRUPA

cita caracterizare: REZULTĂ


t DIRECTĂ / DIN
INDIRECTĂ
1 I „Mi se părea urâtă-cu ochii ei prea mari şi prea negri, cu buzele cărnoase şi răsfrânte, cu sânii
puternici, de fecioară bengaleză crescută prea plin, ca un fruct trecut în copt. ”
„Maitreyi mi s-a părut, atunci, mult mai frumoasă, în sari de culoarea ceaiului palid, cu papucii
albi cusuţi în argint, cu şalul asemenea cireşelor galbene – şi buclele ei prea negre, ochii ei prea
mari, buzele ei prea roşii creau parcă o viaţă şi mai puţin umană în acest trup înfăşurat şi totuşi
transparent, care trăia, s-ar fi spus, prin miracol, nu prin biologie”.
2 „Maitreyi mi se părea mândră şi dispreţuitoare. Adesea, la masă, îi surprindeam un zâmbet distant
şi puţin răutăcios.”
„Mă întrebam câteodată ce crede ea despre mine, ce fel de suflet ascunde sub expresia aceea atât
de schimbătoare a feţei (căci erau zile când se urâţea şi zile când era frumoasă de nu mă puteam
sătura privind-o”.
3 „- Am iubit întâi un pom, din aceia pe care noi îi numim “şapte frunze”, se pregăti ea să
povestească.
(...) Şi Chabu iubeşte acum pomul ei; dar al meu era mare (…) Nu mă mai puteam
despărţim de el. Stam ziua întreagă îmbrăţişaţi, şi-i vorbeam, îl sărutam, plângeam. Îi făceam
versuri fără să le scriu, i le spuneam numai lui; cine altul m-ar fi înţeles? Şi când mă mângâia e, cu
frunzele pe obraz, simţeam o fericire atât de dulce, încât îmi pierdeam răsuflarea.”
4 „Mă leg de tine, pământule, că eu voi fi a lui Allan, şi a nimănui alta. Voi creşte din el ca
iarba din tine. Şi cum aştepţi tu ploaia, aşa îi voi aştepta eu venirea, şi cum îţi sunt ţie razele, aşa
va fi trupul lui mie.”
5 „Ea îmi ceru să lepăd sandalele şi să-mi apropii piciorul de piciorul ei. Emoţia celei
dintâi atingeri n-am s-o uit niciodată. M-a răzbunat pentru toate geloziile p care le îndurasem până
atunci. Am ştiut că Maitreyi mi se dădea toată în acea abandonare a gleznei şi pulpei, aşa cum nu
se mai dăduse vrodată.”
1 II „Tu mă auzi, mamă pământ, tu nu mă minţi, maica mea. Dacă mă simţi aproape, cum te
simt eu acum, şi cu mâna şi cu inelul, întăreşte-mă să-l iubesc totdeauna…Ploaie să fie sărutul
nostru. Şi cum tu niciodată nu oboseşti, maica mea, tot astfel să nu obosească inima mea în
dragostea pentru Allan, pe care cerul l-a născut departe, şi tu, maică, mi l-ai adus aproape.”
2 HAROLD: „ - Nu zău, Allan, cum de-ţi poate plăcea ţie o bengaleză? Sunt
dezgustătoare. M-am născut aici, în India, şi le cunosc mai bine decât tine. Sunt murdare, crede-
mă. Şi apoi nu e nimic de făcut, nici dragoste. Fata aceea n-are să-ţi întindă niciodată mâna.”
3 „- Au închis-o în odaie, aproape goală, ca să nu se mai poată coborî în camera ta. Cât era
leşinată, o stropeau cu apă, ca să învie, apoi, când se deştepta, o băteau ca să spună.”
4 „Dar lor să nu le spui nimic. N-au să primească niciodată să fiu soţia ta. Ei te iubesc
pentru că vor să fii al lor, să fii copilul lor. ”
5 „Ei mi-au spus mie: Maitreyi, o să ai de acum un frate, pe Allan. Cată să-l iubeşti, va fi
fratele tău, şi baba îl va înfia, şi la ieşirea la pensie ne vom duce cu toţii în ţara lui; (…) acolo nu e
cald şi nu e revoluţie, şi albii nu sunt răi ca englezii de aici şi ne vor socoti fraţii lor…”
1 III „nu izbuteam sa inteleg ce taina ascunde faptura aceasta".
2 „nu are o frumuseţe regulată, ci dincolo de canoane, „expresivă până la răzvrătire, fermecătoare, în
sensul magic al cuvântului”;
3 „Fără îndoială, e cea mai talentată şi mai enigmatică fată din câte am cunoscut, dar eu pur şi simplu
nu pot fi căsătorit.“
4 „i-am văzut deodată braţul întreg gol – şi m-a lovit culoarea pielii: mată, brună, de un brun
nemaiîntâlnit până atunci, s-ar fi spus de lut şi de ceară” ; „braţul gol al Maitreyiei şi straniul acelui
galben întunecat atât de turburător, atât de puţin feminin, de parcă ar fi fost mai mult al unei zeiţe…”
5 „mă turbură, mă fascinează, dar nu sunt îndrăgostit”.
1 IV „… întocmai ca şi în roman, drama în care mă aflam antrenat fără să ştiu începuse tot într-o
bibliotecă. Văzând că, deşi munceam câteva ceasuri pe zi, “Indexul” înainta totuşi destul de încet,
Dasgupta rugase pe Maitreyi să mă ajute. Lucram amândoi în bibliotecă. În ultimele luni ne
împrietenisem. Îi dădeam lecţii de franceză, iar ea mă ajuta la bengaleză; traduceam împreună poeme
de Tagore. Ştiam că venerează pe Tagore, pe care îl numea gudurev, ştiam de asemenea cât de
complexă şi suspectă poate fi admiraţia femeilor indiene pentru un gurudev; dar, adâncit în sanscrită
şi în roman, nu eram gelos. Nu-mi dădeam seama că, împotriva voinţei mele, eram deja îndrăgostiţi.
Zic împotriva voinţei mele, pentru că mi se părea că întreaga familie complotează să rămânem cât
mai mult timp împreună, şi bănuiala asta mă făcea să rezist.
Dar, deşi crezusem că încep să cunosc sufletul indian, mă înşelasem. Nu era vorba de nici
un complot. E probabil că Dasgupta se gândise la cu totul altceva: să mă introducă în familia lui
printr-un fel de adopţie.” (Memorii , M. Eliade, p. 201)
2 „Maitreyi mă întrebă într-o zi dacă vreau să învăţ bengaleza, mi-ar da ea lecţii. Eu îmi cumpărasem
deja, din cea dintâi săptămână, un manual simplu pentru conversaţia bengaleză, din care citeam pe
ascuns, trudindu-mă să prind înţelesul acelor cuvinte pe care le striga Maitreyi când era chemată sau
când se supăra. (…) Chiar în acea zi, imediat după masă, ne-am aşezat la lucru în odaia mea. Mă
sfiisem întâi să luăm lecţiile în odaia mea şi propusesem biblioteca, dar inginerul m-a sfătuit să
rămânem la mine, unde e mai multă linişte. (Eforturile vizibile pe care le făcea Sen ca să mă
împrietenească cu Maitreyi şi toleranţa excesivă a d-nei Sen mă stinghereau tot mai mult mă făceau
bănuitor, răutăcios. Câteodată mă întrebam chiar dacă nu şi-au pus în gând să mă căsătorească cu fata
lor, deşi, logic, lucrul acesta era o imposibilitate., şi ei toţi şi-ar fi pierdut casta ş numele dacă ar fi
îngăduit o asemenea nuntă.)” (Maitreyi, M. Eliade, pp. 46-47.)
3 incipit „ex abrupto”: „Am şovăit atâta în faţa acestui caiet pentru că n-am izbutit să aflu încă ziua
precisă când am întâlnit-o pe Maitreyi. In însemnările mele din acel an n-am regăsit nimic”.
4 motto: „Îţi mai aminteşti de mine, Maitreyi? Şi dacă da, ai putut să mă ierţi?”
5  final deschis: „Şi dacă n-ar fi decât o păcăleală a dragostei mele? De ce să cred? De unde să
ştiu eu? Aş vrea să privesc ochii Maitreyiei”.
TIPURI DE ITEMI
1. obiectivi (cu alegere multiplă, cu alegere duală, cu alegere multiplă, de tip pereche):
 Itemi cu alegere multiplă - răspunsul este ales dintr-o listă de alternative. Acest tip de
item este format din: premisa ( enunţul ), opţiuni ( o listă de alternative ), cheia (
răspunsul corect ), distractori ( variante de răspuns incorecte, dar plauzibile );
 Itemi cu alegere duală - răspunsul corect este ales din două alternaive: adevărat /
fals, da / nu, corect / incorect, fapt / opinie, acord / dezacord;
 Itemi de tip pereche - solicită stabilirea unor corespondenţe între informaţiile
distribuite pe două coloane. Informaţiile din prima coloană se numesc premise, iar cele
din a doua coloană reprezintă răspunsurile. Criteriul pe baza căruia se stabileşte
răspunsul corect este enunţat în instrucţiuni.
2. semiobiectivi ( itemi cu răspuns scurt, de completare, structuraţi ):
 Itemi cu răspuns scurt - elevii trebuie să formuleze răspunsul sub forma unor
propoziţii / frază, a unui cuvânt / număr / simbol sau să completeze o afirmaţie.
Cerinţa este formulată sub formă de întrebare directă sau sub formă de întrebare
incompletă.
3. subiectivi ( itemi de tip eseu, ce poate fi structurat /semistructurat sau nestructurat ).
 Intrebări structurate - o întrebare structurată este formată din mai multe
subîntrebări, legate între ele printr-un element comun.
Maitreyi de Mircea Eliade
Modificarea variantei false
„Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă afirmaţia
este adevărată, încercuieşte litera «A». Dacă apreciezi că e
falsă încercuieşte litera «F» şi înlocuieşte cuvântul subliniat
pentru a face ca afirmaţia să fie adevărată. Scrie cuvântul
corect, «înlocuitor», în spaţiul liber, imediat după litera «F»”.
Exemple :
A F ( .............. ) 1. „Maitreyi de Mircea Eliade este un roman
subiectiv, exotic şi modern”.
A F (.................) 2. În romanul Maitreyi, de Mircea Eliade,
naraţiunea este homodiegetică, cu
focalizare internă , iar viziunea este
„împreună cu”;
A F (…….........) 3. „Lui Allan, când a văzut-o prima dată pe
Maitreyi, fata i s-a părut foarte frumoasă”.
Maitreyi de Mircea Eliade
Tehnica perechilor

 „Înscrieţi, în spaţiul din stânga numerelor de ordine ale personajelor


din coloana A, litera care corespunde statutului pe care îl are fiecare”:
A. B.
................1. Maitreyi A. Prietenă eurasiană a lui Allan
................2. Allan B. Fiica inginerului Narendra Sen
................3. Geurtie C. Inginer englez care lucrează în
India în domeniul construcţiilor
................4. Mantu D. Rudă săracă a familiei Sen
................5. Harold E. Vărul inginerului Sen
................6. Khokha F. Colegul de cameră al lui Allan
(înainte de mutarea în casa
lui Narendra Sen)
1p (0,15X6 =0,90 +0,10 OF)
Maitreyi de Mircea Eliade
Alegerea răspunsului corect
„Tema centrală a romanului
Maitreyi de Mircea Eliade este:
istoria;
iubirea interzisă;
natura.” 1p
Tehnica răspunsului deschis
 Spre deosebire de tehnicile de evaluare prezentate
anterior, care sunt obiective, tehnica răspunsului
deschis este subiectivă. Ea oferă evaluatului un înalt
nivel de libertate atât în modul în care îşi selectează şi
îşi organizează materialul folosit în răspuns, cât şi în
utilizarea terminologiei specifice.
Această tehnică are două variante:

 Răspunsul restricţionat. Evaluatului i se solicită un


volum de informaţie precis şi o anumită organizare a
răspunsului.
Exemplu:
„Identificaţi şi exemplificaţi două mijloace de
caracterizare a personajului Maitreyi în prima parte a
romanului”.
Bibliografie

 Emanuela Ilie – „Elemente de didactica


literaturii române”, Ed. Universităţii
“Alexandru Ioan Cuza , Iaşi–2007
 Suportul de curs „Predarea inovativă a
limbii române în societatea cunoaşterii”

S-ar putea să vă placă și