Sunteți pe pagina 1din 22

GENE

1865 GREGOR MENDEL : “factori ereditari”


gena = unitate a eredităţii, transmisă de la părinţi la copii în cursul reproducerii

sec XX SUTTON, BOVERY, THOMAS MORGAN:


“teoria cromozomică a eredităţii”
gena = un segment de cromozom care determină un caracter

CONCEPŢIA CLASICĂ DESPRE GENĂ


Gena = o unitate de structură, recombinare, funcţie şi mutaţie
1
Gena = unitate de structură Identice – HOMOZIGOŢIE
locus Diferite – HETEROZIGOŢIE
alele
DOMINANTE
- Polialelie RECESIVE
- Linkage CODOMINANTE
SEMIDOMINANTE

Gena = unitate de recombinare


crossing-over frecvenţa de recombinare (centiMorgan = cM)

Gena = unitate de funcţie şi mutaţie


o genă un caracter
o genă o proteină
GENOTIP FENOTIP
mutaţii

CARACTERE MONOGENICE / CALITATIVE CF, PKU, NF1, DMD, PKD


POLIGENICE / CANTITATIVE 2
MULTIFACTORIALE ( + FACTORI NEGENETICI )
GENOM NUCLEAR
3.2 Gb
~ 35 000 gene

ADN genic ADN extragenic


25% 75%

ADN CODANT ADN NECODANT SECVENŢE


SECVENŢE UNICE
(EXONI) 10% (INTRONI) 90% REPETITIVE

CODIFICATOR
MODERAT
DE POLIPEPTIDE
REPETITIVE
1.5%

CODIFICATOR ÎNALT
DE ARN REPETITIVE
3
CONCEPŢIA MODERNĂ DESPRE GENĂ

GENA
= unitate de transcripţie =

4
Genomul uman
este dezamăgitor:
● e mic
• e gol
• e lipsit de originalitate
• e repetitiv 5
Paradoxul valorii K:
Complexitatea nu este corelată cu
numărul cromozomilor

Homo sapiens Lysandra atlantica Ophioglossum reticulatum

46 250 1260 6
Paradoxul valorii C:
Complexitatea nu este corelată cu
dimensiunea catenei de ADN

3.4  109 bp 6.7  1011 bp


Amoeba dubia
7
Homo sapiens
Paradoxul valorii N:
Complexitatea nu este corelată cu numărul
de gene.

~35,000 gene ~26,000 gene ~50,000 gene


8
Exoni
1.5% Introni (junk)

Regiuni
intergenice
(junk)

Genomul este gol. 9


Genomul conţine o
mare cantitate de
“trupe de sacrificiu”
genetice
(pseudogene).

10
Există cromozomi cu densitate mare de gene
şi cromozomi cu densitate mică de gene

De la 23 gene/milion de perechi de baze în


cromozomul 19 (3%) la doar 5 gene/milion de
11
perechi de baze în cromozomul 13 (0.7%).
Avem certitudinea că genomul
este gol?

SAU
Există posibilitatea
ca această “goliciune”
să fie doar expresia
ignoranţei noastre actuale?
12
Caenorhabditis elegans Drosophila melanogaster

959 celule 1,031 celule ~108 celule


19,000 gene 13,600 gene 13
Oamenii nu sunt originali
în comparaţie cu
alte vertebrate

14
Sintenia “oameni şi şoareci”. σύν, syn = de-a lungul + ταινία, tainiā = banda.
Cromozomii umani pot fi tăiaţi în ~150 bucăţi care,
15
reasamblate corespunzator, pot reface cu aproximaţie
Pentru paradoxul valorii N
există 2 soluţii:

* Doar ni se pare că există un gol,


dar de fapt, nu este

* Zonele funcţionale
sunt mai extinse.
16
Gene eucariote (exoni & introni)
I1 I2 I3 I4 I5

1 2 3 4 5 6

Splicing

1 2 345 6

Translaţie

1 21 3 4 5 6 6
17
Splicing alternativ:
O genă, mai multe proteine!

1 2 3 4

Alternativ
Splicing

Varianta II 1 2 3 4 Varianta I
1 3 4

18
SPLICING ALTERNATIV
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

OCHII CARE NU SE VĂD, SE UITĂ


OCHII NU SE VĂD, SE UITĂ

OCHII CARE SE VĂD, SE UITĂ


OCHII CARE NU VĂD, SE UITĂ

OCHII CARE NU SE UITĂ


19
“Anatomia” genei
TAA
ATG
5’UTR
TGA
3’UTR
GT AG GT AG GT AG TAG

amonte aval

20
 PROMOTOR - serveşte la iniţierea transcripţiei prin fixarea
unor proteine reglatoare numite FACTORI DE TRANSCRIPŢIE (TF II)

3 REGIUNI

1. MIEZ TATA Box (ARN polimeraza II)


elementul BRE (TF IIB Recognition Element)

2. REG. PROXIMALĂ CAAT Box (TATA – modulatori)


GC Box (modulează transcripţia bazală)
RE = elemente de răspuns
- extracelulare (molecule nutritive, ioni,
la semnale temperatură, şoc)
- de comunicare (hormoni)

3. REG. DISTALĂ  ENHANCERS (activatori)


 SILENCERS (inhibitori)
21
 INSULATORS (secvenţe izolatoare)
22