Sunteți pe pagina 1din 20

COMPORTAMENTUL ȘTIINȚIFIC

NEADECVAT

Prof. dr. Beatrice Gabriela Ioan


Comportamentul științific neadecvat

Autoratul unui articol


Comportamentul științific neadecvat
(eng. scientific misconduct)

• Fabricarea de date

• Falsificarea de date

• Plagiatul

• Publicațiile duble / suprapuse


Fabricarea de date

Inventarea, crearea, confecționarea, sau suplimentarea


rezultatelor unei cercetări (date calitative sau cantitative,
observații), în condițiile în care aceste rezultate
- nu au existat
- nu au fost acumulate în cercetare
Falsificarea de date
→ Transformarea sau omiterea unor rezultate ale cercetării (date calitative sau
cantitative, observații), urmărind susținerea scopului urmărit, confirmarea
ipotezei de lucru, demonstrarea unor corelații

→ Furnizarea de informații incorecte asupra design-ului studiului, a materialelor


și/sau metodelor

→ Modificarea neonestă a imaginilor, prin deformarea informației reale fie în


sensul pierderii unor date, fie în sensul suplimentării/ accentuării unor date
Plagiatul
• Însușirea / preluarea / copierea (totală și/sau parțială) a ideilor unui alt autor și prezentarea
acestora ca fiind proprii

• Utilizarea de idei sau lucrări care aparțin unui alt autor, fără a indica/ credita sursa originală

• Prezentarea unor idei deja creditate prin publicare ca fiind idei noi, originale

• Omiterea ghilimelelor pentru a indica preluarea unui citat

• Modificarea cuvintelor într-o propoziție, păstrând structura propoziției dintr-o sursă, fără a
indica sursa
Plagiatul
• Identificarea plagiatului → software-uri anti-plagiat → analiza textului în raportul cu o
gamă largă de surse existente în literatură → Raport de similitudini → doi coeficienți
de similitudini (“the magic number”)- nu există valori prag „standardizate”

• Raportul de similitudini
→ facilitează evaluarea originalităţii textului analizat
→ determină în ce măsură a fost compilat sau copiat documentul
→ indică măsura în care documentul este format fragmente identice /
“împrumutate” cu cele identificate în alte texte, prin intermediul coeficienților de
similitudini
Plagiatul
Coeficientul de similitudine 1
• sunt luate în considerare toate frazele identificate de sistem în alte documente
• reprezintă procentul numărului de cuvinte identice găsite în alte texte, faţă de
numărul total de cuvinte din documentul analizat

Coeficientul de similitudine 2
• sunt luate în considerare numai frazele identificate de sistem în alte documente, a
căror lungime depășește limita de 25 de cuvinte
• reprezintă procentul din text care conţine fragmente similare care depăşesc 25 de
cuvinte găsite în alte texte
Plagiatul
Algoritm de Interpretare - ŞCOALA DOCTORALĂ, U.M.F. IAŞI- software antiplagiat.ro

Varianta 1:
• CS 1 < 10% (valoare prag acceptată), CS 2 < 5% (valoare prag acceptată)
• Rezoluție: SAP nu a detectat coeficienţi de similitudini care să indice un plagiat.
Varianta 2:
• CS 1 între 10-20%, CS 2 între 5-10%
• Rezoluție: SAP a detectat coeficienţi de similitudini care ridică suspiciunea unui plagiat →
Teza de doctorat trebuie revizuită, urmărind detaliile furnizate de raportul de similitudini
Varianta 3:
• CS 1 > 20%, CS 2 > 10%
• Rezoluție: SAP a detectat coeficienţi de similitudine care indică un plagiat → Teza de
doctorat nu poate fi depusă → reluarea procesului de redactare a tezei de doctorat.
Publicațiile duble / suprapuse
• Trimiterea duplicată a unui manuscris pentru publicare
Comportament științific neadecvat, neetic prin:
→ posibilitatea ca mai multe jurnale să realizeze, fără să știe/ fără să fie
necesar, procesul de peer-review, să editeze și să publice același articol
→ apariția unui articol în două jurnale, cu revendicarea consecutivă a drepturilor
de publicare.
• Publicarea unei lucrări publicate anterior
Comportament științific neadecvat → publicarea unui articol care se suprapune
substanțial peste un articol anterior publicat, fără referire clară, vizibilă la publicația
anterioară.
Publicațiile duble/ suprapuse
Situații particulare
Publicațiile suprapuse- justificate cînd oferă un beneficiu științific major, prin diseminarea unei
informații importante către cea mai larg posibilă audiență

→ Articole de interes major pentru sănătatea publică- decizie editorială de publicare
simultană, cu indexare specială în baza de date PubMed

→ Ghiduri realizate de agenții guvernamentale sau organizații profesionale

→ Manuscrise bazate pe aceleași baze de date, publicate de aceeași autori sau autori diferiți,
în baza diferențelor de metodologie și/sau concluzii → articolele care analizează baze de date
publice, articole de tip sistematic review sau meta-analiză, articolele care prezintă rezultate ale
trialurilor clinice.
Publicațiile duble / suprapuse
În situația unei trimiteri duplicate a unui manuscris spre publicare:
- manuscrisul este respins dacă, înainte de finalizarea procesului de peer-review,
același manuscris este publicat de o altă revistă
- articolul este retras în cazul unei duble publicații, de regulă de ambele jurnale, fără
ca retragerea să necesite, obligatoriu, explicația sau aprobarea autorului

Retragerea unui articol→ consec. grave → compromiterea șt. a autorului/lor:


- articolele retrase există în domeniul public, dar sunt clar etichetate, existând o notă
informativă care explică motivul retragerii;
- credibilitatea și validitatea lucrărilor anterioare, dar și celor ulterioare, este pusă
sub semnul întrebării…
Comportamentul științific neadecvat
1. Jurnalele:
- Autorii își asumă, prin declarație semnată faptul că lucrarea este originală, nu este trimisă
concomitent pentru evaluare către un alt jurnal, și că rezultatele nu au fost publicate parțial
sau integral anterior.
- Suspiciune asupra integrității cercetării (metodologie neadecvată, plagiat)
→ proceduri adecvate de verificare (COPE)
→ suspiciune dovedită → retragerea articolului

2. La nivel instituțional
• Comisia de Etică Universitară → analizarea situațiilor de comportament științific neadecvat
sau publicații suprapuse- semnalate prin sesizări sau reclamații → propune sancțiuni.
Autoratul unui articol
Autor → persoană implicată în elaborarea unei lucrări științifice- patru condiții:
1. a contribuit substanțial la concepția /design-ul studiului, obținerea, analiza sau
interpretarea datelor care stau la baza articolului științific.

2. a contribuit la elaborarea manuscrisului/a intervenit semnificativ în revizuirea


acestuia, prin adăugarea de conținut științific relevant.

3. a aprobat versiunea finală a manuscrisului, înainte de a fi trimis spre publicare.

4. a confirmat, prin Acordul de publicare, responsabilitatea asupra tuturor aspectelor


cercetării
Autoratul unui articol
Autor principal - prima poziție, ultima poziție, autor corespondent

Prim autor → persoana care a realizat efectiv studiul ȘI/SAU a coordonat în mod real studiul
ȘI/SAU a redactat manuscrisul

Ultim autor / Promotor → persoana care: a iniţiat cercetarea, a reunit echipa, a obţinut
mijloacele financiare, a controlat derularea studiului, a analizat expunerea rezultatelor şi
calitatea redactării, asigură prin expertiză credibilitatea studiului

Autor corespondent → persoană de contact- legătura dintre colectivul de autori și boardul


editorial al jurnalului
Autoratul unui articol
Colaborator/ contributor → nu are calitatea de autor
• persoană implicată în cercetare sau în elaborarea manuscrisului, dar care nu îndeplinește
cumulativ toate cele 4 criterii pentru autorat

• contribuția este recunoscută prin menționarea explicită în secțiuni distincte ale


articolului in extenso:
→ “Contributors”/“Clinical Investigators”/“Participating Investigators”-
recunoaștere colectivă
→ “Acknowledgement” → recunoaștere individuală a unor activități singulare:
achiziție de fonduri pentu cercetare, coordonare general a unui grup de cercetare, suport
administrativ, sau asistență tehnică în scriere, editare, traducere, lectură proof-uri.
Autoratul unui articol- practici neconforme
• Asumarea calității de autor în raportarea individuală a portofoliului științific, în condițiile în
care persoana are calitatea colaborator / contributor. 

• Asumarea calității de autor corespondent pentru mai mulți autori → creșterea artificială a
numărului de autori principali

• Autoratul “cadou”/ “onorariu” (honorary/gift authorship) → acordarea/acceptarea calității


de autor unei persoane care nu a fost implicată în mod real și semnificativ în cercetare.
Identificată → expertiza profesională a autorului respectiv nu concordă/ nu se suprapune
cu direcția / tema de cercetare care face obiectul manuscrisului.
Autoratul unui articol- practici neconforme
• Autoratul “invitat” (guest authorship) → acordarea/acceptarea calității de autor unei
persoane care nu a fost implicată în mod real și semnificativ în cercetarea care face
obiectul manuscrisului.
Cercetător confirmat prin publicații anterioare consistente, vizibile, și a cărui
includere în lista de autori poate crește șansele de acceptare a manuscrisului, deoarece
numele său girează o cercetare solidă.

• Autoratul “fantomă” (ghost authorship) → eliminarea unei persoane care are, în mod
real, calitatea de autor, sau omiterea nominalizării unei persoane care are, în mod real,
calitatea de contributor. Persoane în situația unor conflicte de interes (financiare,
relaționale) care pot scădea șansele de acceptare a manuscrisului.
Autoratul unui articol- practici neconforme
Reguli de prevenire
La nivel instituțional
• Diseminarea, în comunitatea academică, a regulilor de bază pentru autorat- doc. oficiale

La nivelul jurnalelor
• Secțiunea “Authorship” - responsabilitățille în realizarea studiului- 4 condiții cumulative pt autorat

La nivel individual- asumarea responsabilității reale de autorat


• asigurarea corectitudinii și integrității științifice a fiecărei contribuții individuale
• verificarea secțiunii care reflectă activitatea de cercetare desfășurată, în concordanță cu expertiza
șt.
• stabilirea, în consens, a persoanei responsabile de calitatea manuscrisului în ansamblu- aut.
corespondent
• asigurarea accesului la manuscris în formă finală- acceptul asupra conținutului științific
• refuzul de a semna Acordul de publicare- constatarea intenției de aplicare a unor practice
neconforme